KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F , INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG."

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 8. mai 2015 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F , INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. NR SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP 0. Innledning: 1. Det foreslås at dette boet nå tas opp til slutning og utlodning med dividende til prioriterte krav klasse II (kemneren i Kristiansandsregionen og Skatt sør), men ingen utbetaling til øvrige kreditorer (uprioriterte og etterprioriterte krav). Kravene innstilles til godkjennelse slik det framgår nedenfor under pkt. VIII. Det innkalles herved til fordringsprøvingsmøte på bostyrers kontor, Tollbodgata 40, Kristiansand, torsdag 28. mai 2015 kl De fordringshaverne som får prøvet sitt krav, samt konkursdebitor, kan møte men det er ingen møteplikt. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/07 2. Konkursdebitor Bent Eirik Nilsen Skatt sør Kemneren i Kristiansandsregionen Agder politidistrikt 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret Ev. kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden. 4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. Dokumentreferanse: sluttinnberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Bent Eirik Nilsen, personlig konkurs. Stjernehandel Bent Eirik Nilsen, enkeltpersonforetak. 2. Adresse: Bokfinkveien 7 A, 4626 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). 3. Fødselsdato: Organisasjonsnummer: Bransje: Budtjenester, transportoppdrag, handel, webshop. III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 28. oktober Grunnlaget er konkursbegjæring fra kemneren i Kristiansandsregionen. 3. Fristdag: 7. oktober 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 25. november IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Elisabeth Hesjedal (kemneren i Kristiansandsregionen). V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Bent Eirik Nilsen er født 18. august Han er samboer og har intet forsørgeransvar. 2. Enkeltpersonforetaket Stjernehandel Bent Eirik Nilsen ble registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret 7. januar Regnskapsfører: Økonomikonsult AS, org. nr , Kongens gate 4, 4610 Kristiansand fratrådt Bent Eirik Nilsen hadde forut for konkursen engasjert Plan Regnskapskontor Marit Meland, org. nr , Margretes vei 6, 4633 Kristiansand men hun var ikke kommet lenger enn at hun hadde fått sortert bilagene t.o.m B. 1. Konkursdebitors roller i andre foretak: Bent Eirik Nilsen er daglig leder og styreleder i Billigbudet AS, org. nr Han har ingen roller i tidligere konkurser.

3 - 3 - VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Stjernehandel Bent Eirik Nilsen ble etablert i januar 2008 med følgende formål: «Salg av diverse varer/reklameeffekter. F.eks: Kortholder, caps, flagg og krus. Mesteparten av salget vil foregå via egen webshop/nettside.» Han opplyser at dette bare var en bigeskjeft som varte et halvt års tid, mens han selv hadde fulltidsjobb i et vaktselskap. Ved melding registrert i Foretaksregisteret fikk formålet følgende tilføyelse (i tillegg til det opprinnelige formålet): «Budtjenster/transportoppdrag.» Bent Eirik Nilsen hadde da en ansatt, samtidig som han også kjørte selv. Jobben i vaktselskapet varte fram til slutten av Regnskapsførselen er ikke à jour. Debitor hadde forut for konkursen engasjert ny regnskapsfører, men hun var ikke kommet lenger enn at hun hadde fått sortert bilagene t.o.m og avsluttet oppdraget da konkursen ble åpnet. Skatt sør opplyser at omsetningsoppgaver merverdiavgift er levert til og med 3. termin (mai-juni) 2012, men at etterfølgende terminer er fastsatt ved skjønn. Videre opplyser Skatt sør at det ikke er levert næringsoppgaver, og at næringsinntekten er fastsatt ved skjønn. 3. Det er opplyst at virksomheten som tidligere ble drevet i enkeltpersonforetaket, det vil i praksis si transporttjenester, nå drives videre i Billigbudet AS. Billigbudet AS, org. nr , ble stiftet og registrert i Foretaksregisteret Bent Eirik Nilsen er enestyre, daglig leder og eneaksjonær i Billigbudet AS. Ved konkursåpningen var Bent Eirik Nilsen sykemeldt. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder holder på med bokettersyn. Bostyret ville i utgangspunktet avvente ettersynet, men det er nå opplyst at dette ikke vil foreligge før i slutten av juni/før sommerferien, da kontrollen er omfattet til også å omfatte Billigbudet AS. 4. Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Bent Eirik Nilsen opplyser at den som opprinnelig skulle ha tatt seg av regnskapsførsel og fakturering, ikke gjorde dette som forutsatt.

4 - 4 - Selv prioriterte han kjøringen, slik at han kom på etterskudd både med bokføringen og med faktureringen. På grunn av manglende næringsoppgaver og omsetningsoppgaver ble næringsinntekt og merverdiavgift fastsatt ved skjønn, og det er ilagt tilleggsskatt og tilleggsavgift. Treg og mangelfull fakturering gav likviditetsproblemer og tap. Samtidig viser et betydelig antall fordringsanmeldelser i boet at virksomheten heller ikke har prioritert betaling av løpende utgifter, og man kan vanskelig karakterisere driften annerledes enn at den har vært preget av mangelfull styring og kontroll. B Regnskapstall, omsetning: 2011: Ligningstall: Sum inntekter kr Alminnelig inntekt (nettoinntekt) kr Bruttoformue kr Gjeld kr : Ligningstall: Sum inntekter kr herav skjønnsfastsatt næringsinntekt kr Alminnelig inntekt (nettoinntekt) kr Bruttoformue kr Gjeld kr Det er ilagt tilleggsskatt med kr : Ligningstall: Sum inntekter kr herav skjønnsfastsatt næringsinntekt kr Alminnelig inntekt (nettoinntekt) kr Bruttoformue kr Gjeld kr : Bent Eirik Nilsen opplyser at omsetningen i 2014 har vært ca. kr i tredje termin (mai juni) og ca. kr i fjerde termin (juli august). Han opplyser at virksomheten fra ca. mai har vært drevet i aksjeselskapet, Billigbudet AS, men at noen kjøreoppdrag som er utført i aksjeselskapet, likevel er blitt fakturert i enkeltpersonforetaket. 3. Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

5 - 5 - Bent Eirik Nilsen har formentlig i lengre tid vært insuffisient, dvs. at gjelden har oversteget verdien av aktiva. Her kan man ikke uten videre legge til grunn ligningstallene både fordi det er en merverdi i fast eiendom i forhold til ligningsverdien og fordi ikke all gjeld er kommet med på ligningen. De første utleggsforretningene som er tinglyst på debitors eiendommer er fra juli Kravene i boet synes i hovedsak å være fra 2012 og nyere, med de største kravene fra 2013 og Det er litt vanskelig å angi et nøyaktig insolvenstidspunkt, men det må legges til grunn at insolvens dvs. insuffisiens og illikviditet var inntrådt senest i begynnelsen av Største antall ansatte: 3. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Fast eiendom: Bent Eirik Nilsen var eier av eiendommen Bokfinkveien 7 A, gnr. 14 bnr. 504 med tilhørende garasje i rekke, 1/40 av gnr. 14 bnr i Kristiansand. Forut for konkursen hadde tingretten besluttet tvangssalg sak nr TVA-KISA/22. Eiendomsmegler Tore Stray er oppnevnt som medhjelper ved tvangssalget. Tvangssalget er nå gjennomført, og ettersom eiendommen var overbeheftet med pant, ble det intet overskudd til boet. Videre eier Nilsen en næringseiendom på Tingsaker, gnr. 43 bnr. 65 i Lillesand. Også denne eiendommen antas å være overbeheftet med pant, og også her har tingretten besluttet tvangssalg, sak nr TVA-KISA/22. Innbo, løsøre m.v.: Det er ikke påvist innbo/løsøre utover det som er beslagsfrie midler etter dekningslovens 2-3 første ledd bokstav a. Motorkjøretøy: Debitor stod som eier av diverse kjøretøy, og Jostein Mellemstrand fikk i oppdrag å selge disse. Han vurderte det som den klart beste løsningen for kreditorfellesskapet at Billigbudet AS kjøpte ut bilene av boet.

6 - 6 - Billigbudet AS har derfor kjøpt følgende kjøretøy av boet for til sammen kr : Citroën Jumpy, varebil kl. 2, 2005-modell, reg.nr. SU18380 (verdivurdert til +/- kr ) avskiltet pga. manglende årsavgift. Peugeot Expert, varebil kl. 2, 2000-modell, reg.nr. BP54317 (verdi vrakpant). Peugeot Partner, varebil kl. 2, 2006-modell, reg.nr. RJ64649 (+/- kr ). Peugeot Expert, varebil kl. 2, 2000-modell, reg.nr. PP31528 (verdi vrakpant). Tredal tilhenger, 1988-modell, reg.nr. SE4250 (+/- kr 2 500). Brenderup tilhenger, 1999-modell, reg.nr. FX7038 (+/- kr 2 000). Gaupen tilhenger, 1997-modell, reg.nr. VB1849 (+/- kr 2 000). Brenderup tilhenger, 2005-modell, reg.nr. PT8360 (+/- kr 4 000). Camp-Let tilhenger, 1993-modell, reg.nr. SE7907 (tilnærmet verdiløs). Toyota HiAce, varebil kl. 2, 2005-modell, reg.nr. PD16759 (verdsatt til +/- kr ): Santander Consumer Bank AS har tinglyst salgspant i bilen og har meldt krav i boet på kr ,18. Bilen representerer således ingen verdi for boet. Etter ønske fra Santander har bostyrer den overført bilen til panthaver, jfr. konkurslovens 117c. Renault Master, varebil kl. 2, 2007-modell, reg.nr. DL68053: Bjørgs Budbil og Transport AS v/totalinkasso AS har tatt utlegg i bilen og har meldt krav i boet på kr ,92. (Det var også tatt et senere utlegg i bilen , men dette utlegget står seg ikke overfor boet, jfr. dekningslovens 5-8 mindre enn tre måneder før frisdagen). I registreringsforretningen var bilen verdsatt til +/- kr men det opplyses at bilen ikke er i kjørbar stand. NAF Kristiansand har ved senere verditakst satt verdien til kr , og bilen er solgt for dette beløp. Bilen representerte således ingen verdi for boet, og det var enighet om overføring til panthaver etter 117 c, men samtidig enighet om at bostyrer av praktiske grunner skrev under på salgsmeldingen. Mazda personbil, 2005-modell, verdsatt til +/- kr , står registrert på konkursdebitor med hans samboer som medeier. Det er gjort gjeldende at bilen reelt sett tilhører samboeren, og at debitor kun står som medeier for å gi henne gunstigere forsikring. Boet har ikke beslaglagt bilen. Det er for øvrig tatt utlegg i halvparten av bilen for debitors gjeld. En Tredal tilhenger, 2003-modell, med reg.nr. PL9661 står fortsatt registrert på konkursdebitor, men opplyses å være solgt for tre år siden og er ikke påvist. Leasingbil: VW Transporter 2008-modell er leaset hos Santander Consumer Bank AS. Boet har ikke trådt inn i leasingavtalen. Bilen er senere verdivurdert til kr , og Santanders restkrav i boet, etter salg av bilen, er kr ,15.

7 - 7 - Bankinnskudd: Det er to bedriftskontoer i Nordea Bank ASA med innestående hhv. kr 14,09 og kr 7 900,25. Banken har meldt krav i boet på kr ,39 og har gjort gjeldende motregning. For øvrig har Nordea også pant i Bokfinkveien 7 A og i eiendommen på Tingsaker i Lillesand. Saldo på skattetrekkskontoen er oppgitt til 0. Utestående fordringer: Christiania Innfordring AS har bistått med innkreving av utestående fordringer, og det er til sammen innkommet kr ,87. I tillegg har boet fått refundert merverdiavgift av inkassobyråets godtgjørelse med til sammen kr Bent Eirik Nilsen hadde innbetalt et forskudd til den nye regnskapsføreren. Som foran nevnt, hadde hun ved konkursåpningen ikke kommet lenger enn at hun hadde sortert bilagene til og med Hun har refundert til boet kr av det innbetalte forskuddet. Debitors inntekter: Bostyret har ikke begjært tingrettens kjennelse for at deler av debitors inntekter skal inndras til fordel for boet, jfr. dekningslovens Øvrige aktiva er ikke påvist, bortsett fra renter opptjent under bobehandlingen. Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 25. november Det er meldt 55 krav, jfr. innstillingsliste nr. 3, som vedlegges. Sum anmeldte krav kr ,86 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II kr ,00

8 - 8 - Flere krav har pantesikkerhet, men det er ikke avklart nøyaktig hvor mye som vil bli inndekket som pantesikret. Ettersom det ikke blir dividende til uprioriterte krav, og de prioriterte kravene ikke har pantesikkerhet, har dette ingen betydning for bobehandlingen. Lønnskrav: Etter det opplyste er det ingen lønns-/feriepengekrav som kan kreves dekket fra NAV Lønnsgaranti. B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at kravene som i henhold til pkt. VIII nedenfor er innstilt til godkjennelse, blir godkjent med disse beløp og med nevnte prioritet, foreslås følgende sluttregnskap for boet: I. Aktiva: 1. Solgt biler kr ,00 2. Innkrevet utestående fordringer kr ,87 3. Mottatt fra regnskapsfører kr 2 500,00 4. Til gode mva. av inkassobyråets godtgjørelse kr 2 242,00 5. Renter av boets konto 2014 kr 55,00 6. Renter av boets konto 2015 kr 700,13 Sum brutto aktiva kr ,00 II. Passiva: a. Massekrav: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Meljo Verdisikring, bistand ved salg m.v. kr ,00 Herav merverdiavgift (25 %) kr ,00 kr 9 000,00 3. Godtgjørelse kreditorutvalgsmedlem Hesjedal kr 1 000,00 4. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr ,00 25 % mva. av ovenstående kr ,00 Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 kr ,00 5. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Sum massekrav kr ,00 Til disposisjon for kreditorene kr ,00 b. Prioriterte krav klasse II: Krav Dividende 52. Kemneren i Kristiansandsregionen kr ,00 kr , Skatt sør kr ,00 kr 5 369,00 Sum prioriterte krav klasse II kr ,00

9 Dekkes med dividende 2,5326 % Sum dividende kr ,00 Ingen utbetaling til uprioriterte og etterprioriterte krav. d. Salærforslag bostyrer: Medgått tid ca. 67 timer kr ,00 25 % merverdiavgift av salær kr ,00 Salær inkl. mva. kr ,00 III. Uttellingsliste: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Skatt sør kr ,00 3. Kemneren i Kristiansandsregionen kr 5 369,00 4. Kreditorutvalgsmedlem Hesjedal kr 1 000,00 5. Adv. Bjørn Hübert Senum, salær inkl. mva kr ,00 6. Adv. Senum refunderes bobestyrergaranti kr 1 495,00 Sum utbetalinger kr ,00 1. Innestående på boets konto inkl. renter kr ,00 2. Til gode mva. termin mars-april 2015 kr 2 080,00 3. Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 Sum beholdning og innbet. kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Ut fra de midler som finnes i boet, vil det bli dividende til prioriterte krav av klasse II. Det blir ingen dividendeutbetaling til uprioriterte krav (alminnelige konkursfordringer) og etterprioriterte krav Følgende krav innstilles herved til godkjennelse som følger: Prioritert klasse II (fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse): Fordring nr. 52, kemneren i Kristiansandsregionen Innstilles til godkjennelse som prioritert krav klasse II med kr Fordring nr. 55, Skatt sør Innstilles til godkjennelse som prioritert krav klasse II med kr

10

11 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Telenor Norge AS v/ kr 1 845,29 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 2. Telenor Norge AS v/ kr 1 446,23 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 3. Telenor Norge AS v/ kr 1 414,97 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 4. Bjarne Johansen Bil-demontering AS v/ kr 3 711,88 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 5. Viking Kristiansand AS v/ kr 1 578,21 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 6. Bjørgs Budbil og Transport AS v/ kr ,92 Totalinkasso AS Ref Postboks Kolbotn 7. Voss og Omland Bompengeselskap AS v/ kr 610,00 Demand Norge AS Sak nr Altinn Altinn 8. Utgår 9. Kjevik Eiendom AS v/ kr ,70 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand Side 1 av 7 sider Bent Eirik Nilsen

12 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 10. Vågsbygd Bensin & Service AS v/ kr ,03 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 11. Horten Bompengeselskap RV 19 AS v/ kr 595,33 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 12. Skandiabanken AB v/ kr ,65 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 13. EnterCard Norge AS v/ kr ,20 Gothia AS Saksnr Postboks Rørvik 14. Nordea Bank Norge ASA kr ,39 Spesialengasjement Bedriftsmarked Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo 15. Visma Services Norge AS kr ,00 Faktura nr , og Postboks 881 Sentrum 5807 Bergen 16. If Skadeforsikring NUF v/ kr 9 280,32 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 17. Agder Energi Nett AS v/ kr 1 449,58 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Side 2 av 7 sider Bent Eirik Nilsen

13 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 18. Agder Energi Nett AS v/ kr 684,11 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 19. NorgesEnergi AS v/ kr 5 373,13 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 20. YX-Betjent AS v/ kr ,00 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 21. Utgår 22. Lindorff Capital AS v/ kr ,50 Lindorff Obligations AS Sak nr Postboks Drammen 23. Santander Consumer Bank AS v/ kr ,65 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 24. Santander Consumer Bank AS v/ kr ,15 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 25. Slettheiveien 64A Garasjelag v/ kr 1 374,14 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 26. Grimstad Bilberging ANS - Viking v/ kr 1 274,05 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand Side 3 av 7 sider Bent Eirik Nilsen

14 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 27. Tryg Forsikring v/ kr 1 952,84 Kreditorforeningen Vest SA Saksnr /2012 e-post 28. Registerenheten i Brønnøysund v/ kr 8 417,82 Intrum Justitia AS Saksnr B2C Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 29. Motor Forum AS Kristiansand v/ kr ,37 Intrum Justitia AS Saksnr B2Cl Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 30. One.Com v/ kr 1 405,32 Intrum Justitia AS Saksnr B2B Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 31. Nordea Bank Norge ASA v/ kr ,96 Intrum Justitia AS Saksnr fin2 Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 32. Telenor Norge AS v/ kr 2 787,14 Intrum Justitia AS Saksnr B2C Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 33. Øvre Bil & Karosseri AS v/ kr ,35 Intrum Justitia AS Saksnr B2C Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 34. Soko AS v/ kr 863,10 Intrum Justitia AS Saksnr B2Cl Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo Side 4 av 7 sider Bent Eirik Nilsen

15 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 35. Peersen Fysioterapi v/ kr 1 071,13 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 36. NorgesEnergi AS v/ kr 407,90 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 37. Santander Consumer Bank AS v/ kr ,18 ScanKred Norge AS Saksnr /KIT Postboks 2033 Vika 0125 Oslo 38. Telenor Norge AS v/ kr 1 204,99 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 39. Telenor Norge AS v/ kr 975,51 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 40. Telenor Norge AS v/ kr 1 211,53 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 41. Agder Bomdrift AS v/ kr ,00 Kreditorforeningen Sør SA Postboks Kristiansand 42. Evjemoen Næringspark AS v/ kr 6 516,05 Kreditorforeningen Sør SA Sak 20906/14 Postboks Kristiansand Side 5 av 7 sider Bent Eirik Nilsen

16 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 43. Evjemoen Næringspark AS v/ kr 7 035,80 Kreditorforeningen Sør SA Sak 18637/13 Postboks Kristiansand 44. Toyota Arendal AS v/ kr 5 394,41 Kreditorforeningen Sør SA Sak 60416/13 Postboks Kristiansand 45. Bil og Trailer AS v/ kr ,90 Kreditorforeningen Sør SA Sak 54244/13 Postboks Kristiansand 46. Statens innkrevingssentral kr 1 125,00 Postboks Mo i Rana 47. Bergen Bompengeselskap AS v/ kr 600,00 Demand Norge AS Sak nr Altinn Altinn 48. Norsk rikskringkasting AS kr ,32 Lisensavdelinga Ref /931 Postboks Mo i Rana 49. NorgesEnergi AS kr 1 180,15 Kundenr Postboks 608 Lundsiden 4606 Kristiansand 50. Utgår 51. Gudbrandsdal Energi AS v/ kr 4 805,91 Svea Finans AS Saksnr Postboks 6601 Etterstad 0607 Oslo 52. Kemneren i Kristiansandsregionen kr ,00 kr ,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Side 6 av 7 sider Bent Eirik Nilsen

17 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 53. K.Myren Karosseriverksted AS v/ kr 9 305,36 Kreditorforeningen Sør SA Sak 8793/13 Postboks Kristiansand 54. Sparebanken Sør v/ kr ,39 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 55. Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg Til sammen kr ,86 kr - kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 7 av 7 sider Bent Eirik Nilsen