KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Eirik Ramsland Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 7. januar 2015 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/21 2. Konkursdebitor v/heine Munthe Eik Skatt sør Kemneren i Kristiansandsregionen 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Energy Prosjekt AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Skibåsen 39, 4636 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Tjenester innen utleie av arbeidskraft og rådgivning. III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 1. september 2014 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 1. september 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 7. oktober Dokumentreferanse: sluttinnberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Elisabeth Hesjedal (Kemneren i Kristiansandsregionen). V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt Aksjeeier som har minst 20 % av aksjene: Energy Team AS, org. nr %. Aksjene i Energy Team AS eies av Energy Team Group AS, org. nr Både Energy Team AS og Energy Team Group AS har samme adresse som Energy Prosjekt AS (Skibåsen 39, 4636 Kristiansand), og ble tatt under konkursbehandling samtidig med Energy Prosjekt AS. Aksjene i Energy Team Group AS eies etter det opplyste av følgende: 20 %: Sub Kristiansand AS, org. nr , som igjen eies med 50 % av Margaret Jonsdottir Eik og 50 % av Munthe Holding AS, org. nr , som igjen eies 100 % av Heine Munthe Eik. (Margaret og Heine er ektefeller.) 20 %: Aho Holding AS, org. nr , som igjen eies 100 % av Alf Henning Olsen. 20 %: Magdalena Holding AS, org. nr , som igjen eies 100 % av Erik Himberg. 20 %: Octavijan AS, org. nr , som igjen eies 100 % av Svein Erik Scheie. 20 %: Retail Partners AS, org. nr , som igjen eies 100 % av Trygve Holtskog. 5. Daglig leder: Det ble registrert i Foretaksregisteret at daglig leder utgår. Tidligere daglig leder: Alf Henning Olsen, f , Skjærgårdsveien 22, 4879 Grimstad. Han stod som daglig leder ved stiftelsen og fram til det ble registrert at daglig leder utgår. 6. Styre: Styreleder enestyre: Heine Munthe Eik, f , Timenesveien 27, 4635 Kristiansand. Han har vært styreleder fra Forut for dette var han styremedlem helt fra stiftelsen,

3 Tidligere styreleder: Alf Henning Olsen, f , Skjærgårdsveien 22, 4879 Grimstad. Fra Tidligere styremedlemmer: Trygve Holtskog, Presteheia 91, 4633 Kristiansand, Svein Erik Scheie, Hamreheia 36, 4631 Kr.sand, I tillegg var Heine Munthe Eik styremedlem Revisor: BDO AS, org. nr , Hollendergata 3, 4514 Mandal. 8. Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor AS, org. nr , Sentrum, 4760 Birkeland står som fratrådt pr Det er opplyst at regnskapsførselen for 2014 er forestått av BDO AS, Mandal. B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser: 1. Heine Munthe Eik har følgende roller i andre konkurser: Energy Team AS, org. nr , konkurs (konkursbo nr KON-KISA/21): Styreleder. Energy Team Construction AS, org. nr , konkurs (konkursbo nr KON-KISA/21): Styreleder. Energy Team Group AS, org. nr , konkurs (konkursbo nr KON-KISA/21): Styreleder. Forretningsdrift Kristiansand AS, org. nr , konkurs avsluttet : Styreleder. Forretningsdrift Arendal AS, org. nr , konkurs avsluttet : Styreleder. Bemanning Nord Norge AS, org. nr , konkurs avsluttet : Styremedlem. 2. Heine Munthe Eik har følgende roller i andre foretak (utenom de tre andre Energy Team-selskapene som er under konkursbehandling, jfr. ovenfor): LAHC Europe AS: Daglig leder og styreleder Sub Kristiansand AS: Daglig leder og styreleder Han Med Traktoren AS: Daglig leder og styreleder Elektrosalg Heine Eik: Daglig leder (enkeltpersonforetak) Hånes Idretsforening: Styremedlem Subway Event AS: Styremedlem Innox AS: Daglig leder og styreleder Nordic On Offshore Service AS: Daglig leder og styreleder Munthe Holding AS: Daglig leder og styreleder Energy Team Engineering AS: Styreleder Wappbox AS: Styremedlem fratrådt

4 - 4 - VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Energy Prosjekt AS ble stiftet 9. november 2010 med følgende vedtektsfestede formål: «Utleie av arbeidskraft og rådgivning til private og offentlige virksomheter, samt deltagelse i andre selskaper og annen økonomisk virksomhet og hva derved står i forbindelse.» I styreberetningen for 2013 beskrives virksomheten slik: «Virksomheten til selskapet er å tilby tjenester innen utleie av arbeidskraft og rådgivning til private og offentlige virksomheter.» 2. Det er sendt inn årsregnskap til Regnskapsregisteret t.o.m Det er videre framlagt et regnskap pr I oppbudsbegjæringen er det opplyst at selskapet er à jour med regnskapsførselen. 3. Styret vedtok å begjære oppbud Oppbudsbegjæringen innkom til retten Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Regnskapene viser at selskapet ikke har hatt driftsinntekter, kun utgifter. Når eierselskapet gikk konkurs, var det ikke grunnlag for videre drift. B Regnskapstall, omsetning: 2011: (Tall hentet fra Driftsinntekter kr 0, årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr 0, driftsresultat (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (positiv egenkapital) kr : Driftsinntekter kr 0, driftsresultat (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (positiv egenkapital) kr

5 - 5 - Styret skriver i årsberetningen for 2013 bl.a.: «Selskapets aksjekapital er delvis tapt: reell verdi av aksjer oppfattes å overstige bokført verdi. Styret er av den oppfatning at reell egenkapital overstiger aksjekapitalen. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.» Årsberetningen er datert 8. mai I notene til regnskapet opplyses det bl.a.: «Selskapet har tapt over halvparten av aksjekapitalen. Selskapets aksjonær har stor tro på at selskapets egenkapital er intakt innen utgangen av neste år. Selskapets aksjonær er i stand til å bidra med kapital om det skulle være behov for det.» Revisor har ingen merknader i revisjonsberetningen for : (Pr ) Driftsinntekter kr 0, driftsresultat (underskudd) kr 3 638, perioderesultat (underskudd) kr Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapet ble insolvent i slutten av august 2014, da det ble avklart at Energy Team Construction AS, Energy Team AS og Energy Team Group AS ville begjære oppbud, slik at krav mot disse selskapene og aksjene i Energy Team Construction AS ble verdiløse. 4. Største antall ansatte: 0. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Det er ikke påvist noen aktiva i boet. Selskapets bankforbindelse DNB Bank ASA opplyser at det ikke er registrert noen aktive kontoer på foretaket. Selskapet eier aksjer i Energy Team Construction AS, org. nr , som er verdiløse i og med at også dette selskapet er konkurs.

6 - 6 - Tilsvarende må balanseposten «konsernfordringer» anses verdiløs ettersom Energy Team Construction AS, Energy Team AS og Energy Team Group AS også er konkurs. Det er riktignok en del midler i det ene av disse konkursboene, Energy Team Construction AS, der Energy Prosjekt AS har et bokført tilgodehavende på kr , men det ligger an til at det bare vil bli utbetaling til prioriterte krav. Det må dermed legges til grunn at det ikke vil kunne bli noen utbetaling fra noen av de andre konkursboene. Det er ikke påvist andre erholdelige utestående fordringer. Sum aktiva: Kr 0. Staten garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Energy Prosjekt AS var ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet, og boet har derfor heller ikke kunnet registreres som mva-pliktig og vil således ikke få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 7. oktober Det er meldt 2 krav: BDO AS, Avd. Mandal kr 2 140,63 BDO AS, Avd. Trondheim kr ,00 Sum anmeldte krav kr ,63 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II kr 0,00 Lønnskrav: Selskapet har ikke hatt ansatte, og det er dermed ingen lønns-/feriepengekrav. B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 135 oppstilles slikt regnskap for boet:

7 - 7 - I. Aktiva: Ingen aktiva påvist kr 0,00 II. Passiva - massekrav: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr ,00 25 % mva. av ovenstående kr 6 151,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Sum massekrav kr ,00 Underdekning kr ,00 Dekkes av Staten III. Salærforslag Medgått tid ca. 25 timer kr ,00 25 % merverdiavgift kr 6 151,00 Salærforslag inkl. mva. kr ,00 IV. Uttellingsliste: 1. Kristiansand tingrett, gebyr kr ,00 2. Adv. Bjørn Hübert Senum, inkl.mva. kr ,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Til sammen kr ,00 Staten dekker tingrettens gebyr kr ,00 Staten dekker bostyrers salær og utgifter kr ,00 Sum kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. Det foreslåtte salær til bostyrer er tilpasset (dvs. redusert) til de tilgjengelige midler i boet. Kreditorutvalget har påtatt seg sitt verv uten godtgjørelse. VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne. Ved bostyrers rundskriv av 14. oktober 2014 er kreditorene forespurt om sikkerhetsstillelse for de omkostninger som vil påløpe ved videre bobehandling. Fristen for ev. sikkerhetsstillelse ble satt til 14. november 2014 kl

8

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N-01 14 Oslo Norway T +47 2413 1500 F +47 24131501 W ww.dlepiper.com NO 982216060 MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk 8. Økonomi

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer