BJØRN HÜBERT SENUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Arve Lien Postboks Kristiansand Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum Øystein Vikstøl Sven J. Stray Jakob Bakka Sveinung Søndervik Johnsen Alf Ånund Breive Monica Haugedal.. KRISTIANSAND, KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN ERIK HAMMERSTAD, F , ORG. NR SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/07 2. Konkursdebitor Jan Erik Hammerstad Skatt sør Kemneren i Kristiansand og Birkenes Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 3. Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Jan Erik Hammerstad. Personlig konkurs. Jan-Erik Hammerstad. Enkeltpersonforetak. 2. Adresse: Morellveien 12, 4635 Kristiansand (1001) 3. Fødselsdato: Organisasjonsnummer: Bransje: Mediekonsulent. III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 19. mars 2010 kl Grunnlaget er konkursbegjæring fra Staten v/skatt sør. 3. Fristdag: 8. mars 2010 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven) 4. Frist for fordringsanmeldelser: 23. april Dokumentreferanse: sluttinnberetning.doc TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: TELEFAKS [+47] POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 52 Advokatassistent Marit Hansen: NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: KUNDENR. BR.SUND NORWAY ORG.NR MVA

2 - 2 - IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgt , Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Revisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: 1. Jan Erik Hammerstad er født 22. februar Han er samboer og har ikke mindreårige barn. 2. Enkeltpersonforetaket Jan-Erik Hammerstad, organisasjonsnr , ble registrert i Enhetsregisteret VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Jan Erik Hammerstad har drevet virksomhet innen reklame mediekonsulent. I tillegg har han på fritiden drevet litt som diskjockey. Enkeltpersonforetaket ble etablert i januar 2002 med følgende angitt som virksomhet/art/bransje: Salg av annonser for TV, radio, internett og avis. Fortrinnsvis TV Sør og Radio Ung. Han har tidligere, i en kortere periode, drevet virksomhet gjennom Idehuset Revelation ANS, org. nr , men opplyser at dette ligger mer enn ti år tilbake i tid. 2. Fra har Hammerstad fått ansettelse som lønnsmottaker og driver ikke lenger virksomhet innen reklame m.v. gjennom enkeltpersonforetaket. Han har fra tid til annen enkelte oppdrag som diskjockey, som han fakturerer gjennom enkeltpersonforetaket. 3. Bostyrer har fra Skatt sør fått oversendt kopi av ligningsdokumentene for 2007 og 2008 og det som hittil foreligger for Fra Hammerstad har bostyrer fått regnskaper og ligningsdokumenter for 2008 og regnskaper for Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Hammerstad er kommet på etterskudd med skatt og merverdiavgift og har ikke evnet å ordne opp i dette. Dette har til dels også hatt sammenheng med forholdsvis lave inntekter. Han viser også til at kemneren har nedlagt påleggstrekk.

3 - 3 - B Regnskapstall, omsetning: 2007: Næringsoppgave: Driftsinntekter kr , driftsoverskudd kr , årsresultat (overskudd) kr Ligningstall: Sum inntekter kr (herav næringsinntekt kr ), alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr 59, gjeld kr , nettoformue kr 0 ( ). 2008: Næringsoppgave: Driftsinntekter kr , driftsoverskudd kr , årsresultat (overskudd) kr Ligningstall: Sum inntekter kr (herav næringsinntekt kr ), alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr 61, gjeld kr , nettoformue kr 0 ( ). 2009: Regnskapstall: Driftsinntekter kr , foreløpig resultat (overskudd) kr Utkast selvangivelse viser at han har hatt en bruttolønn i desember 2009 på kr Bruttoformue pr kr 62 (bankinnskudd), gjeld kr : Hammerstad har vært lønnsmottaker. Mva-oppgave januar-februar 2010 viser omsetning kr Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

4 - 4 - Hammerstad har i flere år vært insuffisient, dvs. at verdien av hans eiendeler har vært lavere enn gjelden. For så vidt gjelder det andre vilkåret som må være oppfylt for at insolvens skal foreligge illikviditet bemerkes at noen av kravene i boet er flere år gamle, mens hovedtyngden av kravene ser ut til å være fra høsten 2008 og nyere. Insolvens antas senest å være inntrådt i løpet av høsten 2009, kanskje tidligere. 4. Største antall ansatte: Det har ikke vært ansatte. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Hammerstad og samboeren leier bolig. Det som er av innbo/løsøre, omfattes av dekningslovens regler om beslagsfrihet. Det samme gjelder CD-samlingen som Hammerstad bruker som diskjockey. Han er ikke eier av motorkjøretøy eller andre verdier. Det står kr 61,96 på konto i DnB NOR Postbanken. Boet har valgt å ikke beslaglegge kontoen. Det er dermed ikke påvist noen aktiva i boet. Skatt Sør har ved utleggsforretning ikke påvist noe som det kan tas utlegg i. Konkursrekvirenten, Staten v/skatt sør, garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Konkursboet er registrert med eget org. nummer i avgiftsmanntallet og vil derfor få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder mva. av bostyrers salær. 2. Omstøtelige forhold: Det er ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 23. april Det er meldt 8 krav, jfr. innstillingsliste nr. 2, som vedlegges.

5 - 5 - Sum anmeldte krav: kr ,80 Herav pantesikret: kr 0,00 Herav prioritert klasse I: kr 0,00 Herav prioritert klasse II: (skatt og mva) kr ,00 Det har ikke vært noen ansatte og er dermed ingen krav som kan meldes til NAV Lønnsgaranti. B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 135 oppstilles slikt regnskap for boet: I. Aktiva: Ingen aktiva påvist kr 0,00 II. Passiva: a. Massekrav: 1. Kristiansand tingrett gebyr kr ,00 2. Bobestyrergarantipolise kr 1 775,00 3. Adv. Bjørn Hübert Senum, salær kr , % merverdiavgift av salær bostyrer kr 5 225,00 5. Merverdiavgift av salær refunderes kr (5 225,00) kr ,00 Sum massekrav kr ,00 Underdekning dekkes av Staten v/skatt sør kr ,00 b. Salærforslag: Medgått tid ca. 22 timer kr ,00 25 % merverdiavgift kr 5 225,00 Salærforslag inkl. mva. kr ,00 III. Uttellingsliste: 1. Kristiansand tingrett gebyr kr ,00 2. Adv. Bjørn Hübert Senum, salær inkl. mva. kr ,00 3. Adv. Senum refunderes bobestyrergarantipolise kr 1 775,00 Sum utbetalinger kr ,00 1. Dekkes av Staten v/skatt sør kr ,00 2. Merverdiavgift refunderes kr 5 225,00 Sum beholdning og innbet. kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten

6

7 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN ERIK HAMMERSTAD - INNSTILLINGSLISTE NR. 2 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Kemneren i Kristiansand kr ,00 kr ,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 2. Utgår 3. IJ Debt Finans AG v/ kr ,60 Intrum Justitia Overvåking Saksnr Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 4. Sparebanken Pluss v/ kr ,08 Aktiv Kapital Norge AS Saksnr Postboks 6426 Etterstad 0605 Oslo 5. NAV Innkreving kr ,00 Ref Kirkenes 6. If Skadeforsikring NUF v/ kr ,12 Aktiv Kapital Norge AS Saksnr td3 Postboks 6426 Etterstad 0605 Oslo 7. Statens innkrevingssentral kr 1 125,00 Postboks Mo i Rana 8. Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg Til sammen kr ,80 kr - kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 1 av 1 sider Jan Erik Hammerstad.xls