KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 20. august 2015 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 25. august 2015 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/07 2. Konkursdebitor v/christoffer Iglebæk Skatt sør Kemneren i Kristiansandsregionen 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret NAV Lønnsgaranti Ev. kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden. 4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Resa AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Rigetjønnveien 10, 4626 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Overflatebehandling, profiltrykkeri. Dokumentreferanse: innberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 24. juli 2015 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 24. juli Frist for fordringsanmeldelser: 21. august IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt. Opprinnelig aksjekapital kr Forhøyelse til kr registrert i Foretaksregisteret , forhøyelse til kr i 2014, registrert , og forhøyelse til kr registrert Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene: CI Invest AS, org. nr ,5 % (opprinnelig eneaksjonær) Christoffer Iglebæk eier 100 % av aksjene i CI Invest AS. Sissel Nordhagen Invest AS, org. nr ,6 % Sissel Nordhagen eier 100 % av aksjene i Sissel Nordhagen Invest AS. Hans Kai Iglebæk 33,9 % 5. Daglig leder: 6. Styre: Christoffer Iglebæk, f , Mosby Ringvei 1, 4619 Mosby. Han har vært daglig leder helt fra selskapet ble stiftet. Styreleder: Christoffer Iglebæk, f , Mosby Ringvei 1, 4619 Mosby. Han har vært styreleder fra , tidligere var han styremedlem. Styremedlem: Hans Kai Iglebæk, f , Skippergata 82 N, 4614 Kristiansand. Han har vært styremedlem fra

3 7. Revisor: Revisjon Sør AS, org. nr , Postboks 9, 4661 Kristiansand Regnskapsfører: Fra 2013 har selskapet ikke lenger hatt ekstern regnskapsfører, idet en ansatt har ført regnskapene. B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser: 1. Daglig leder/styreleder Christoffer Iglebæk er ikke registrert med roller i tidligere konkurser. 2. Christoffer Iglebæk har følgende roller i andre foretak: Get Sporty AS, styreleder Sørlandsparken Bilpleie AS, daglig leder og styreleder Xtreme Car Sound ANS, daglig leder og styremedlem Norsk Alpereise ANS, daglig leder og styremedlem CI Invest AS, daglig leder og styreleder. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Resa AS ble stiftet 15. desember 2006, og selskapet har følgende vedtektsfestede formål: «Etterbehandling av profilartikler, lasergravering og alt som hermed står i forbindelse. Selskapet kan videre drive import/eksport av handelsvarer og rådgivning samt kjøpe, selge, eie, drive og utvikle fast eiendom, kjøp og salg av aksjer og alt som hermed står i forbindelse. Selskapet kan videre delta i andre selskap gjennom aksjetegning eller annet samt drive handel med aksjer og verdipapirer, herunder lånefinansierte investeringer med verdipapirer og valuta.» Virksomheten har vært drevet fra leide lokaler i Rigetjønnveien 10, 4626 Kristiansand. Forretningsadressen ble i 2011 endret hit tidligere adresser: Barstølveien 40, 4636 Kristiansand (opprinnelig adresse) og Skibåsen 26, 4636 Kristiansand ( ). 2. Årsregnskap t.o.m er sendt Regnskapsregisteret. Videre er det framlagt et årsregnskap for Det er opplyst at 2015-regnskapene er ført fram til 20. juli Den 22. juni 2015 ble det avholdt informasjonsmøte om permittering. I styremøte 19. juli 2015 ble følgende protokollert: «Styret i Resa AS hadde styremøte for å drøfte situasjonen som er i Resa AS vedr. den økonomiske situasjonen. Det er tidligere, den 1. juli sendt ut permi-

4 - 4 - sjonsvarsel til alle ansatte, men dessverre så har situasjonen ikke forbedret seg pr. i dag og tiden fremover ser heller ikke lys ut. Spesielt med tanke på omsetning, det er stor svikt i ordretilgangen fremover. Styret kan ikke lenger drive forsvarlig ut fra disse utsikter og er nødt til å ta en avgjørelse med tanke på fremtiden og driften videre. Styret har derfor bestemt at det sendes en oppbudsbegjæring til skifteretten i Kr.sand med et resultat i en konkursbehandling. Det er ikke lenger forsvarlig å drifte selskapet slik som situasjonen ser i dag og fremover både med tanke på leverandører og ansatte. Alle ansattes krav vil bli oversendt til lønnsgarantifondet og burde være sikret i så måte. All drift vil bli innstilt innen onsdag 22. juli. Oppsigelser til ansatte vil bli sendt ut samme dag.» De ansatte fikk oppsigelse 23. juli Oppbudsbegjæringen innkom til retten fredag 24. juli 2015, og konkurs ble åpnet samme dag. 4. Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Konkursårsakene vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. B Regnskapstall, omsetning: 2007: Driftsinntekter kr , årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (underskudd) kr (Tallene for er hentet fra 2012: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (herav utsatt skattefordel kr ), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ).

5 : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (herav utsatt skattefordel kr ), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ). Det framgår av notene at Resa AS har mottatt kr i konsernbidrag fra CI Invest AS som på dette tidspunkt var eneaksjonær. Styret skriver i sin årsberetning for 2013 bl.a.: «Styret er inneforstått med at selskapet aksjekapital er tapt. Styret jobber kontinuerlig med å sikre løpende inntjening og redusere kostnader. Selskapet har de siste to årene økt omsetningen og aktiviteten. Styret forventer positive resultater i 2014.» Revisor presiserer at «det foreligger en usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», men her ellers ingen merknader. 2014: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (utsatt skattefordel er ikke lenger balanseført pga. usikkerhet mht. fortsatt drift), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr , (aksjekapital kr , pluss kapitaløkning ikke reg. i Br.sund pr kr , sum innskutt egenkapital kr ). Det opplyses i notene at Resa AS har mottatt konsernbidrag fra CI Invest AS med kr i Styret skriver i sin årsberetning for 2014, som er datert 23. juni 2015, bl.a.: «Selskapet har slitt med dårlig inntjening og tapt egenkapital. Omsetningen er i 2014 redusert, men grunnet reduserte kostnader har resultatet ikke blitt dårligere enn året før, men det er fortsatt negativt driftsresultat for året. Det er tilført kr i ny egenkapital i 2014, registrert i Fortsatt er total egenkapital negativ etter utgangen av året Hittil i 2015 har driften vært omtrent som forventet, men ordresituasjonen er for tiden laber og ledelsen har derfor funnet det nødvendig å permittere noen ansatte fra [trykkfeil, skal være , bostyrers merknad] og en tid fremover. Selskapet har en anstrengt likviditet og trenger betydelig bedret inntjening allerede fra innværende år.»

6 - 6 - Revisor presiserer, som året før, at «det foreligger en usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», men tilføyer: «Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet», og det er ingen merknader til årsregnskapet, årsberetningen eller til registrering og dokumentasjon. 2015: Regnskapene opplyses å være ført til 20. juli Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , perioderesultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ). 3. Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i sluttinnberetningen. 4. Største antall ansatte: 8. VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Kopi av registreringsforretningen vedlegges. Spareskillingsbanken har tinglyst pant i driftstilbehør, samt factoringavtale om pantsetting av enkle krav. Bankens krav er ved konkursåpningen oppgitt til: Kassekreditt kr , samt lån kr Mellemstrand har verdsatt driftstilbehøret til +/- kr Det finnes et varelager (som banken ikke har pant i) som består av «en hylle inneholdende assortert sytråd i ulike farger». Varelageret har meget begrenset verdi, og kun verdi «under forutsetning av videre drift i en eller annen form innen samme bransje» og i så fall «maksimalt et par tusen kroner». Utestående fordringer utgjør ifølge registreringsforretningen +/ kr.

7 - 7 - Bostyrer har den 24. juli 2015 besluttet å abandonere pantsatt driftstilbehør og utestående fordringer omfattet av bankens factoringpant. Abandoneringen er foretatt etter konkurslovens 117 b, hvoretter bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i eiendeler som er uten økonomisk interesse for boet. Bostyrer har samtidig, den 24. juli 2015, meddelt utleier at boet ikke trer inn i noe leieforhold, jfr. dekningslovens Det følger av 7-10 at konkursboet anses for å ha stilt leieobjektet til utleiers rådighet når eiendelene er abandonert. Varebil: Opel Vivaro varebil er av Mellemstrand verdsatt til kr Santander Consumer Bank AS hadde tinglyst salgspant i bilen og har meldt krav i boet på kr Boet har solgt bilen og innfridd salgspantet og her dermed mottatt netto kr Tilhenger: En Gaupen tilhenger, som Mellemstrand også har verdsatt til kr 5 000, er solgt for dette beløp pluss merverdiavgift (tilhengerens egenvekt overstiger ikke 350 kg, og den er da fritatt for omregistreringsavgift, men til gjengjeld påløper det merverdiavgift), dvs. kr inkl. mva. Bankinnskudd skattetrekkskonto: Kassekredittkonto hadde som foran nevnt saldo i bankens favør. På skattetrekkskonto er innestående oppgitt til kr ,90. Det er foreløpig ikke avklart hvor mye bedriften skylder i forskuddstrekk. Øvrige eiendeler/verdier/aktiva er ikke påvist. Foreløpig sum aktiva i boet: Kr (herav mva. kr 1 250). Legalpantemidler: Forut for abandoneringen har Spareskillingsbanken erklært seg innforstått med boets legalpanterett etter pantelovens 6-4, hvoretter boet kan kreve innbetalt 5 % av de abandonerte eiendelenes omsetningsverdi (for utestående fordringer: innbetalt/inndrevet beløp) til dekning av boomkostninger som ikke dekkes av boets øvrige midler, etter rettens nærmere fastsettelse. Legalpantemidler kan ikke benyttes til arbeidet med lønnsgarantisakene. Lønnsgarantisakene: NAV Lønnsgaranti dekker merutgifter ved behandling av lønnsgarantisakene, jfr. lønnsgarantiforskriftens 7-2.

8 - 8 - Statens garanti for boomkostninger: Staten garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er så langt ikke konstatert forhold som gir grunnlag for å fremme krav etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 21. august Det er hittil meldt 29 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges. Sum hittil anmeldte krav kr ,58 Herav pantesikret (innfridd billån Santander) kr 3 509,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II (merverdiavgift) kr ,00 Panthaver Spareskillingsbanken har ikke meldt noe formelt krav i boet så langt, men kravet er pr. konkursåpningen oppgitt til kr Lønnskrav: De ansatte hadde forut for konkursen fått oppsigelse. Bostyrer har skriftlig underrettet arbeidstakerne om at boet ikke trer inn i noe arbeidsforhold, jfr. dekningslovens Krav fra 7 ansatte er sendt NAV Lønnsgaranti med til sammen kr Fem av disse kravene gjelder feriepenger og lønn t.o.m , mens to tidligere er sluttet, slik at deres krav kun gjelder feriepenger. Det vil bli ytterligere krav for tidsrommet etter Når NAV Lønnsgaranti foretar utbetaling, trer de inn som kreditor i boet med prioritet klasse I for sitt regresskrav (beløpet kr er foreløpig ikke inkludert i ovenstående sum krav i boet). VIII. Kreditorenes stilling: 1. Det kan ikke påregnes noen utbetaling/dividende til kreditorene. 2. Anmeldte krav vil bare bli prøvet i den utstrekning de vil kunne få dividende.

9

10

11 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Edgar Høgfeldt AS - Kai Hansen Trykkeri v/ kr ,45 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 2. Edgar Høgfeldt AS - Kai Hansen Trykkeri v/ kr ,36 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 3. Lund Silketrykkeri AS v/ kr ,58 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 4. New Wave Norway AS v/ kr 3 981,39 KredittPartner AS Saksnr Postboks Ski 5. Nordisk Handelshus AS v/ kr ,90 Totalinkasso AS Postboks Kolbotn 6. Norleas AS kr ,78 Kundenr Postboks Larvik 7. T O Slettebøe AS kr 4 146,00 Faktura Skibåsen Kristiansand 8. Maske gruppen AS v/ kr 6 044,50 Visma Collectors AS Ref Postboks 9495 Sluppen 7496 Trondheim 9. Tollregion Oslo og Akershus kr 250,00 Tollkassereravd., Innfordringskontoret Ref. 15/55408, Ark.nr. 83 Postboks 8122 Dep Oslo Side 1 av 4 sider Resa AS

12 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 10. Santander Consumer Bank AS kr 3 509,00 kr 3 509,00 Lån nr Postboks Lysaker 11. Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg 12. Sign Communication Norway AS v/ kr 931,57 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 13. Allkopi AS v/ kr 2 056,04 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 14. Extra Large Print AS v/ kr 7 701,40 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 15. Norengros Gustav Pedersen AS kr 6 591,66 Konto Postboks Kristiansand 16. Torridal Idrettslag kr 6 311,00 Postboks 5403 Strai 4671 Kristiansand 17. Handelskompaniet AS v/ kr ,30 Conecto AS Saksnr. OGJ/ Postboks Østerås 18. Carlsen Fritzøe Handel AS v/ kr 796,81 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 19. Revisjon Sør AS kr ,00 Faktura Postboks 9495 Sluppen 4661 Kristiansand Side 2 av 4 sider Resa AS

13 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 20. Sveins Dekk AS v/ kr ,74 Svea Finans AS Saksnr Postboks Hamar 21. Varodd AS kr ,00 Kundenr Postboks Kristiansand 22. Jetpak Norge AS v/ kr 4 755,80 Interkreditt AS Saksnr Postboks Ålesund 23. Publicia Produksjon AS kr ,25 Saksnr Rigedalen Kristiansand 24. On Line Reklame AS kr ,63 Kundenr Postboks 5023 Slettheia 4670 Kristiansand 25. Nokas AS v/ kr 7 419,90 Gothia AS Saksnr og Postboks Rørvik 26. Telenor Norge AS v/ kr 2 442,27 Gothia AS Saksnr og Postboks Rørvik 27. Schneidler Norge AS v/ kr 5 113,22 Svea Finans AS Saksnr Postboks 6601 Etterstad 0607 Oslo 28. Sticos AS v/ kr ,03 Orkla Credit AS Sak MVP Orkdalsveien Orkanger Side 3 av 4 sider Resa AS

14 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 29. Nordisk Handelshus AS kr ,00 Kundenr Årenga Skui Til sammen kr ,58 kr 3 509,00 kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 4 av 4 sider Resa AS

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 14-12-2011 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS NILS HANSENS VEI 14 0667 OSLO Att.: ANDRESEN JOHN ARNE D&B Firmafakta Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-08-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-08-2008 for HSH Postboks: 2900, HENRIK IBSENS GATE 90 0230 OSLO Att.: MADSEN VIBEKE HAMMER D&B Firmafakta Rapport den 05-08-2008 for HSH Produsert av Printing AS - www.printing.no 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer