KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F , INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG."

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Gisle A. Johnson Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Eirik Ramsland Advokatfullmektig Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 18. august 2014 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F , INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. NR SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/07 2. Konkursdebitor Alf Edvin Stein Skatt sør Audnedal skatteoppkreverkontor Agder politidistrikt 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Alf Edvin Stein, personlig konkurs. Bud og Tjenesteservice Alf Edvin Stein, enkeltpersonforetak. 2. Adresse: Hårtveit, 4529 Byremo. Audnedal kommune (1027). 3. Fødselsdato: Organisasjonsnummer: Bransje: Transportvirksomhet. Dokumentreferanse: sluttinnberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 4. juni 2014 kl Grunnlaget er konkursbegjæring fra Skatt sør. 3. Fristdag: 29. april 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 30. juni IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Alf Edvin Stein er født 12. juni Han er samboer og forsørger mindreårige barn. 2. Enkeltpersonforetaket Bud og Tjenesteservice Alf Edvin Stein ble registrert i Enhetsregisteret Regnskapsførsel: Debitor opplyser at han ikke har hatt noen til å hjelpe seg med regnskapsførselen, og i praksis har han ikke klart å føre noe regnskap. B. 1. Konkursdebitors roller i andre foretak og tidligere konkurser: Alf Edvin Stein er ikke registrert med roller i andre foretak eller tidligere konkurser. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Enkeltpersonforetaket Bud og Tjenesteservice Alf Edvin Stein ble registrert i 2001 med følgende virksomhet/bransje: «Budtjeneste, sjåførutleie, internettsalg av sesongvarer og forbrukerelektronikk, tjenestesalg, bruktomsetning.» Alf Edvin Stein opplyser at det ikke var noen drift i enkeltpersonforetaket i årene fra 2001 og fram til mars 2012, da han begynte å kjøre for Norgesbudet AS (som senere gikk konkurs) og deretter for et annet firma. Han opplyser at det var virksomhet i enkeltpersonforetaket fram til ca. juni/juli 2013, og at han fra august 2013 har vært ansatt.

3 Det er ikke framlagt regnskaper. Alf Edvin Stein opplyser at meningen var å engasjere regnskapsfører, men at han kun fikk minimalt med penger fra kjøreoppdragene og derfor ikke hadde råd til dette. Bostyrer har innhentet kopi av siste års ligninger fra Skatt sør. 3. Alf Edvin Stein er i dag vanlig lønnsmottaker og driver ikke lenger virksomhet i enkeltpersonforetaket. 4. Det er ikke ført regnskaper. Merverdiavgiftsoppgaver er ikke levert. For øvrig har bobehandlingen ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Alf Edvin Stein opplyser at han først kjørte for Norgesbudet AS, som senere gikk konkurs (konkursbo nr KON-HEGG ved Heggen og Frøland tingrett), men at det var dårlig med oppgjør derfra. Han skiftet oppdragsgiver, men den nye oppdragsgiveren trakk så mye i oppgjørene, bl.a. verkstedregninger, at det ble svært lite igjen. Som følge av dette kom han på etterskudd med kreditorene, og han fikk ikke råd til å engasjere regnskapsfører slik at merverdiavgift og skatt (næringsinntekt) ble skjønnsfastsatt til høyere beløp enn det som var reelt. B Regnskapstall, omsetning: Det er ikke framlagt noe regnskap. Fra Skatt sør har bostyrer fått oversendt ligningen for 2011 og 2012, samt foreløpig selvangivelse for Disse viser følgende: 2011: Sum inntekt før fradrag: Kr Alminnelig inntekt: Kr Netto formue: 0 (kr ). I 2011 hadde han kun lønnsinntekter, og det samsvarer også med opplysningen om at det ikke var drift i enkeltpersonforetaket. 2012: Sum inntekt før fradrag: Kr (herav kr i næringsinntekt). Alminnelig inntekt: Kr Netto formue: 0 (kr ). Næringsinntekten er fastsatt ved skjønn. Skatt sør opplyser at det ikke er fastsatt tilleggsskatt, verken etter ligningslovens 10-2 eller 10-5.

4 2013: Foreløpig selvangivelse: Sum inntekt før fradrag: Kr (Ingen næringsinntekt.) Alminnelig inntekt: Kr Netto formue: 0 (kr ) Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Alf Edvin Stein har hatt negativ formue i flere år. Noen av kravene i boet er flere år gamle, men hovedtyngden av kravene er fra ca. mai-juni 2013 og nyere. Det antas at insolvens var inntrådt senest i løpet av sommeren/høsten Største antall ansatte: Etter det opplyste har det ikke vært ansatte. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Bolig: Debitor m/familie bor i leid bolig. Innbo, løsøre m.v.: Det er ikke påvist innbo/løsøre utover det som er beslagsfrie midler etter dekningslovens 2-3 første ledd bokstav a. Motorkjøretøy: Alf Edvin Stein har den 4. april 2014 kjøpt en VW Passat med reg.nr. AR73332 men bilen er ikke omregistrert på ham. Mellemstrand har verdsatt bilen til +/- kr Bostyrer er kommet til at bilen må unntas fra kreditorbeslag etter dekningslovens 2-3 første ledd bokstav b. Tilhenger Brenderup 2006-modell, reg.nr. PT 9148, er i registreringsforretningen verdsatt til +/- kr Mellemstrand opplyser at ved nærmere vurdering representerer tilhengeren neppe noen verdi for boet, da den står med brukket aksel. Debitor står i Motorvognregisteret også som eier av en Combi Camp modell, som han opplyser er solgt for mange år siden, men ikke omregistrert. Caravelair campingvogn 2007-modell, reg.nr. PJ1365, var finansiert ved salgspant og er frivillig tilbakelevert panthaver.

5 - 5 - Bankinnskudd: Debitor har 6 kontoer i Kvinesdal Sparebank med innestående til sammen kr 221,87. Han har to kontoer i DNB Bank ASA den ene med innestående 21 øre, den andre med 0. Videre har han 9 kontoer i Skandiabanken med samlet innestående kr 2,57. Bostyrer har ikke beslaglagt noen av disse kontoene. Utestående fordringer: Det er ikke påvist noen utestående fordringer. Debitors inntekter: Det er ikke funnet grunnlag for å begjære tingrettens kjennelse om at deler av debitors inntekter skal inndras til fordel for boet, jfr. dekningslovens Sum aktiva i boet: Kr 0. Konkursrekvirenten, Skatt sør, garanterer for boomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 30. juni Det er meldt 35 krav, jfr. innstillingsliste nr. 2, som vedlegges. Sum anmeldte krav kr ,74 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II kr ,00 Prioriterte krav klasse II er merverdiavgift kr , restskatt 2012 kr og forskuddsskatt 2014 kr Fordring nr. 5 gjelder en tidligere avsluttet leasingavtale, der verdien av leasingbilen vil gå til fradrag. Lønnskrav: Det er ingen lønns-/feriepengekrav.

6 - 6 - B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 135 oppstilles slikt regnskap for boet: I. Aktiva: Ingen aktiva påvist kr 0,00 II. Passiva - massekrav: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr , % mva. av ovenstående kr 7 689,00 4. Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 kr ,00 5. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Sum massekrav kr ,00 Underdekning dekkes av Skatt sør kr ,00 III. Salærforslag Salærforslag ekskl. mva., medgått tid ca. 32 timer kr ,00 25 % merverdiavgift kr 7 689,00 Salærforslag inkl. mva. kr ,00 IV. Uttellingsliste: 1. Kristiansand tingrett, gebyr kr ,00 2. Adv. Bjørn Hübert Senum, inkl. mva. kr ,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Til sammen kr ,00 1. Merverdiavgift av salær refunderes kr 7 689,00 2. Skatt sør dekker tingrettens gebyr kr ,00 3. Skatt sør dekker deler av bostyrers salær kr ,00 Sum beholdninger og innbetalinger kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten, Det foreslåtte salær til bostyrer er tilpasset til de tilgjengelige midler i boet (dvs. redusert). VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne.

7

8 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN - INNSTILLINGSLISTE NR. 2 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Auto Teknikk AS v/ kr 6 528,07 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 2. Telenor Norge AS v/ kr 2 713,95 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 3. Telenor Norge AS v/ kr 7 523,72 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 4. SEB Kort Bank AB v/ kr ,25 Salvo AS Saksnr og Postboks 1247 Vika 0110 Oslo 5. Santander Consumer Bank AS/Elcon Bil v/ kr ,13 Saksnr Phonero AS v/ kr 4 895,87 Saksnr Phonero AS v/ kr 4 947,65 Saksnr Storebrand Bank ASA v/ kr 1 443,67 Saksnr Side 1 av 4 sider Alf Edvin Stein

9 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN - INNSTILLINGSLISTE NR. 2 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 9. Nemi Forsikring (Premie Privat) v/ kr 9 183,68 Saksnr Phonero AS v/ kr 4 674,82 Saksnr DnB Bank ASA (DnB Kort) v/ kr ,31 Saksnr Gjensidige Forsikring ASA v/ kr ,33 Saksnr DnB Bank ASA (DnB Kort (Cresco)) v/ kr ,93 Saksnr LOS AS/Agder Enerig Nett AS v/ kr ,34 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 15. UNO-X Finans AS v/ kr ,51 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 16. YA Bank AS Privat lån v/ kr ,74 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Side 2 av 4 sider Alf Edvin Stein

10 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN - INNSTILLINGSLISTE NR. 2 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 17. Bank Norwegian AS Forbrukslån v/ kr ,54 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 18. Volkswagen Møller Bilfinans AS v/ kr ,36 Saksnr NOR Lines AS avd. Kristiansand v/ kr 1 951,14 Saksnr Utgår 21. Audnedal skatteoppkreverkontor kr ,00 kr ,00 Rådhuset 4525 Konsmo 22. Agder Breiband v/ kr ,03 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 23. Entercard Norge AS v/ kr ,32 Intrum Justitia AS Saksnr BMA3 Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 24. IJ Debt Finance AG v/ kr ,10 Intrum Justitia AS Saksnr pdo Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 25. Finance AS v/ kr 325,70 Gothia AS Saksnr Postboks Rørvik 26. Utgår Side 3 av 4 sider Alf Edvin Stein

11 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN - INNSTILLINGSLISTE NR. 2 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 27. Visma Mamut AS v/ kr 2 954,30 Visma Collectors AS Saksnr Postboks 9495 Sluppen 7496 Trondheim 28. Statens innkrevingssentral kr 2 250,00 Postboks Mo i Rana 29. Tollregion Oslo og Akershus kr 1 460,00 Tollkassereravdelingen, Innfordringskontoret Ref.14/53899, Ark.nr. 83 Postboks 8122 Dep Oslo 30. Univern AS v/ kr 2 146,17 Creno AS Ref Postboks Trondheim 31. Norsk rikskringkasting AS kr 9 516,21 Lisensavdelinga Ref /931 Postboks Mo i Rana 32. Sparebank 1 Finans Østlandet AS v/ kr ,53 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 33. Phonero AS v/ kr 4 710,80 Sak nr Norsk rikskringkasting AS kr ,57 Lisensavdelinga Ref /930 Postboks Mo i Rana 35. Skatt Sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg Til sammen kr ,74 kr - kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 4 av 4 sider Alf Edvin Stein

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2014 FOR ARVIDS EINO ENMANNSORKESTER TREKUNST ARVID SØVIK

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2014 FOR ARVIDS EINO ENMANNSORKESTER TREKUNST ARVID SØVIK D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2014 FOR ARVIDS EINO ENMANNSORKESTER TREKUNST ARVID SØVIK 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS NILS HANSENS VEI 14 0667 OSLO Att.: ANDRESEN JOHN ARNE D&B Firmafakta Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-05-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-05-2009 for NORBASE AS Postboks: 3132, STANGNESTERMINALEN 6 9498 HARSTAD Att.: BJØRNÅ TORE D&B Firmafakta Rapport den 29-05-2009 for NORBASE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer