KONKURSBO NR KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F , INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR."

Transkript

1 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 27. mai 2015 KONKURSBO NR KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F , INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR , OG WOIE CONSULTING LARS THØRNER WOIE, SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/23 2. Konkursdebitor Lars Thørner Woie Skatt sør Skatteoppkreveren i Lillesand v/mette Renstrøm 3. Sendes via Altinn/bosiden til: NAV Lønnsgaranti (2014/2260) Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret Ev. kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden. 4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Lars Thørner Woie, personlig konkurs. ITByraaet Lars Thørner Woie, enkeltpersonforetak. Woie Consulting Lars Thørner Woie, enkeltpersonforetak slettet. 2. Adresse: Stuthei, 4780 Brekkestø. Lillesand kommune (0926). Ny adresse: Skjernøyveien 89, 4516 Mandal. 3. Fødselsdato: Organisasjonsnummer: (ITByraaet), (Woie Consulting). 4. Bransje: Datatjenester m.v. Dokumentreferanse: sluttinnberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 24. november 2014 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring. 3. Fristdag: 24. november 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 6. januar IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Mette Renstrøm (skatteoppkreveren i Lillesand). V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Lars Thørner Woie er født 10. november Han er samboer og har forsørgeransvar for barn. 2. Enkeltpersonforetaket Sdks.no Lars Thørner Woie, org. nr , ble registrert i Enhetsregisteret og i Foretaksregisteret med Stranda kommune som forretningssted ble det inngått avtale med «SDKS AS, under stiftelse», om at de skulle kjøpe datavirksomheten som hadde vært drevet i Stranda. (Det ble imidlertid ikke etablert noe aksjeselskap; kjøper ble enkeltpersonforetaket SDKS Ingvar Johannes Johansen Bævre, org. nr som for øvrig ble tatt under konkursbehandling ved Sunnmøre tingrett 1. september 2014; konkursbo nr KON-SUMO.) Enkeltpersonforetaket skiftet etter dette navn til Woie Consulting Lars Thørner Woie, og navneendringen er registrert Flyttet til Brekkestø i Lillesand kommune 2013 (registrert ). Foretaket ble slettet Enkeltpersonforetaket ITByraaet Lars Thørner Woie, org. nr , ble registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Regnskapsfører for Woie Consulting: Ekstern Regnskap AS, org. nr , Vestregate 7, 4790 Lillesand. Regnskapsfører for ITByraaet: Fast Accounting AS, org. nr , Kirsten Flagstads vei 1, 4621 Kristiansand.

3 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM B. 1. Konkursdebitors roller i andre foretak: Lars Thørner Woie har ingen registrerte roller i andre foretak Konkursdebitors roller i tidligere konkurser: Daglig leder (fratrådt) i Regnskap & Markedscompagniet AS, , avslutningsdato for konkursen: Daglig leder og styremedlem i Terravitech AS, , avslutningsdato for konkursen: VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Lars Thørner Woie har yrkesbakgrunn fra bank/investeringsrådgiver, og som «business developer». Fra april 2012 bygde han opp datafirmaet SDKS.no på Stranda, og året etter startet han Woie Consulting, med følgende formål: «Data support. Data rådgivning. Salg av datatjenester og relaterte produkter. Forretningsutvikling, ledelse, rådgivning, internasjonalisering, kurs og markedsføring. Forskning og utvikling av nye produkter og tjenester. Salg av produkter og tjenester på nett. Import, utvikling og kjøp av produkter for videresalg.» Det er opplyst at all aktivitet i Woie Consulting var opphørt pr. mars Han var deretter i ca. fem måneder ansatt som «Key Account Manager» for et datafirma i Kristiansand, før han i august 2014 startet ITByraaet, med følgende formål: «Utarbeide nettsider, dataløsninger, APP er og dataprogrammer, holde kurs i ulike dataprogrammer og temaer, konsulentvirksomhet og salg av programvare og tilhørende data utstyr.» Virksomheten i ITByraaet opphørte ved konkursen. 2. Bostyrer har fra Skatt sør fått oversendt kopi av ligningen for Det framgår at næringsinntekter for 2013 er fastsatt ved skjønn. Regnskapsfører har oversendt et regnskap for 2014 for ITByraaet og opplyser: «Vi har ikke ført noe regnskap for Woie Consulting for 2014, Lars Thørner Woie sier til meg at det uansett ikke har vært drift der i 2014.» 3. Fra desember 2014 har Lars Thørner Woie fått ansettelse som salgssjef i et regnskapsfirma (med webbaserte løsninger), der han hadde vært innleid mens han drev ITByraaet. 4. Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm.

4 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Årsaker til konkursen: Lars Thørner Woie opplyser at hans økonomiske problemer startet ved tidligere samlivsbrudd, da to eiendommer, bil og båt ble solgt med tap og han ble sittende igjen med gjeld. Det dreier seg til dels om gjeldskrav med høy rente. Bostyret bemerker at kreditorlisten også inneholder en rekke mindre krav, som pga. inkasso er vokst til betydelig større beløp. Den samlede gjeldsbelastningen er i dag slik at han utvilsomt har et alvorlig gjeldsproblem. Det vil være fornuftig at han etter konkursen undersøker mulighetene for eventuelt å få gjeldsordning. B Regnskapstall, omsetning: 2011: Ligningstall: Sum inntekt før fradrag kr Alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr Gjeld kr Nettoformue kr 0 (kr ). 2012: Ligningstall: Sum inntekt før fradrag kr Underskudd næring kr Alminnelig inntekt kr 0 (kr ). Bruttoformue kr Gjeld kr Nettoformue kr 0 (kr ). Næringsoppgave: Sum driftsinntekter kr Driftsresultat (underskudd) kr Underskudd kr : Ligningstall: Sum inntekt før fradrag kr , herav næringsinntekt kr Alminnelig inntekt kr 0 (kr ). Bruttoformue kr Gjeld kr Nettoformue kr 0 (kr ). Skatteetaten opplyser at næringsinntekten for 2013 er fastsatt ved skjønn, men at det ikke er ilagt tilleggsskatt. 2014: Regnskapstall (ITByraaet): Driftsinntekter kr Driftsresultat (overskudd) kr

5 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Lars Thørner Woie har hatt økonomiske problemer i flere år, i hvert fall i de siste ca. 4 5 år. Det er vanskelig å angi noe eksakt insolvenstidspunkt, men han har utvilsomt vært både insuffisient og illikvid i lengre tid. 4. Største antall ansatte: 5 ansatte i Woie Consulting, ingen ansatte i ITByraaet. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Debitor og samboeren bor i leid bolig, og han er ikke eier av fast eiendom. Det er ikke påvist innbo/løsøre som kan beslaglegges, jfr. dekningslovens 2-3. Det er ikke påvist eiendeler av verdi for boet i enkeltpersonforetaket. Han er ikke registrert som eier av motorkjøretøy. Bankinnskudd: Bedriftskonto i Sparebanken Sør er avsluttet og overført til boet med kr 4 560,98. På skattetrekkskonto i samme bank var saldo kr 0, og bostyrer har bedt om at kontoen slettes. Det finnes diverse, mindre bankinnskudd på Lars Thørner Woie personlig: Kr 266,42 i Sparebanken Sør, kr 3,90 i Sparebanken Møre, kr 29,60 i DNB, kr 1,89 i Skandiabanken og kr 327 i Coop Gjesdal. Bostyrer har ikke beslaglagt noen av disse kontoene. Debitors inntekter: Det er ikke funnet grunnlag for å begjære tingrettens kjennelse om at deler av debitors inntekter skal inndras til fordel for boet, jfr. dekningslovens Øvrige aktiva er ikke påvist, bortsett fra et mindre rentebeløp opptjent under bobehandlingen. Staten garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret).

6 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM NAV Lønnsgaranti dekker merutgifter ved behandling av lønnsgarantisakene, jfr. lønnsgarantiforskriftens 7-2. Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 6. januar Det er meldt 94 krav, jfr. innstillingsliste nr. 2, som vedlegges. Sum anmeldte krav kr ,86 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr ,00 Herav prioritert klasse II kr ,00 Lønnskrav: Bostyrer har tilskrevet fem tidligere ansatte som kan ha til gode lønn/feriepenger. Bare to av disse har meldt krav, og NAV Lønnsgaranti har utbetalt til sammen kr til dekning av lønn/feriepenger til disse. To andre har meddelt at de ikke melder krav (pga. kravenes størrelse). Den femte opplyser at hans ansettelsesforhold ble overtatt av SDKS Ingvar Johannes Johansen Bævre, og at han har søkt dekket sitt tilgodehavende i dette konkursboet (konkursbo nr KON-SUMO.) NAV Lønnsgaranti er trådt inn som kreditor i boet med prioritet klasse I for sitt regresskrav (fordring nr. 94). B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 135, oppstilles slikt regnskap for boet: I. Aktiva: 1. Avsluttet konto Sparebanken Sør kr 4 560,98 2. Renter av boets konto 2014 kr 6,00 3. Renter av boets konto 2015 kr 113,02 Sum brutto aktiva kr 4 680,00

7 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM II. Passiva - massekrav: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr ,00 25 % mva. av ovenstående kr ,00 Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 kr ,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Sum massekrav kr ,00 Underdekning kr ,00 Dekkes av NAV Lønnsgaranti kr 5 500,00 Dekkes av Staten kr ,00 III. Salærforslag Alm. bobehandling ca. 53 timer kr ,00 Lønnsgarantisakene 5 timer kr 5 500,00 Sum salærforslag ekskl. mva. kr ,00 25 % merverdiavgift kr ,00 Salærforslag inkl. mva. kr ,00 IV. Uttellingsliste: 1. Kristiansand tingrett, gebyr kr ,00 2. Adv. Bjørn Hübert Senum, inkl. mva. kr ,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Til sammen kr ,00 1. Innestående på boets konto kr 4 680,00 2. Dekkes av NAV Lønnsgaranti kr 5 500,00 3. Staten dekker tingrettens gebyr kr ,00 4. Staten dekker deler av bostyrers salær kr ,00 5. Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 Sum beholdning og innbet. kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. Timelisten gjøres også tilgjengelig for NAV Lønnsgaranti via Altinn/bosiden. Kreditorutvalgets medlem har påtatt seg sitt verv uten godtgjørelse. VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne.

8

9 1. Telenor Norge AS v/ kr ,06 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 2. SpareBank 1 Gruppen Finans AS v/ kr 2 944,09 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 3. SpareBank 1 Gruppen Finans AS v/ kr ,48 Conecto AS Saksnr. AHO/ Postboks Kristiansand 4. Skatteoppkreveren i Lillesand kr 456,00 Postboks Grimstad 5. Nordea Bank Norge ASA kr ,85 Spesialengasjement PM Ref. MG Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo 6. Eniro Norge AS v/ kr ,31 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 7. Eniro Norge AS v/ kr 4 033,46 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 8. Stranda Hotel AS v/ kr ,63 Totalinkasso AS Ref Postboks Kolbotn 9. Aust-Agder Bilutleie AS v/ kr 1 163,01 Creno AS Ref Postboks Trondheim 10. Utgår Side 1 av 11 sider Lars Thørner Woie

10 11. Sørlandet Sykehus Kristiansand v/ kr 2 961,94 Sak nr no Lett å bruke - Lett å Huske AS v/ kr 3 566,46 Sak nr Sunnmøringen v/ kr 3 226,65 Sak nr Gjensidige Forsikring ASA v/ kr 2 943,82 Sak nr Samlerhuset Norge AS v/ kr 1 117,05 Sak nr Eurocard, filial av Eurocard AB v/ kr ,33 Salvo AS Sak Postboks 1247 Vika 0110 Oslo 17. DNB Bank ASA v/ kr ,80 Sak nr DNB Bank ASA v/ kr ,15 Sak nr Side 2 av 11 sider Lars Thørner Woie

11 19. Lindorff Capital AS v/ kr ,95 Lindorff Obligations AS Sak nr Lindorff Capital AS v/ kr ,86 Lindorff Obligations AS Sak nr Santander Consumer Bank AS (Elcon Bil) v/ kr ,77 Sak nr Sunnmørsposten AS v/ kr ,77 Sak nr Nord-Jæren Bompengeselskap AS v/ kr ,71 Sak nr If Skadeforsikring NUF v/ kr ,59 Sak nr DNB Bank ASA v/ kr ,46 Sak nr Sunnmørsposten AS v/ kr 9 402,03 Sak nr Side 3 av 11 sider Lars Thørner Woie

12 27. Gjensidige Forsikring ASA v/ kr ,06 Sak nr Romsdals Budstikke AS v/ kr ,55 Sak nr Nordea Bank Norge ASA Sør-Vest v/ kr ,96 Sak nr Folkeuniversitetet Midt-Norge v/ kr 4 207,39 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 31. Agder Energi Nett AS v/ kr 4 560,35 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 32. Finnfirma No AS v/ kr ,68 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 33. Finnfirma No AS v/ kr 2 637,19 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 34. Komplett Services AS v/ kr ,69 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Side 4 av 11 sider Lars Thørner Woie

13 35. Reber Schindler Heis A/S v/ kr ,79 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 36. Hjelmeland Sparebank kr ,00 Lån nr Hjelmeland 37. DNB Bank ASA kr 3 087,50 ITOP Spesialengasjement Engasjementsservice Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo 38. AK Nordic AB v/ kr ,34 PRA Group Norge AS Saksnr Postboks 9137 Grønland 0133 Oslo 39. Oyatel AS v/ kr 2 104,01 Saksnr B2BI 40. Registerenheten i Brønnøysund v/ kr 3 560,31 Saksnr B2B 41. One.Com v/ kr 1 265,51 Saksnr B2B 42. One.Com v/ kr 1 265,51 Saksnr B2B 43. One.Com v/ kr 1 245,88 Saksnr B2B Side 5 av 11 sider Lars Thørner Woie

14 44. One.Com v/ kr 1 244,12 Saksnr B2B 45. One.Com v/ kr 726,32 Saksnr B2BI 46. One.Com v/ kr 1 218,02 Saksnr B2BI 47. One.Com v/ kr 1 250,66 Saksnr B2BI 48. Vivo Bokhandel AS v/ kr 2 410,77 Kreditorforeningen Vest SA Saksnr / KKN mail 49. EnterCard Norge AS v/ kr ,16 Sergel Norge AS Saksnr Postboks Sandefjord 50. Bygdebladet AS v/ kr ,54 CrediCare AS Sak Postboks Førde 51. Lindorff Capital AS v/ kr ,04 Lindorff Obligations AS Sak nr Ekstern Regnskap AS kr ,00 Faktura nr. 5997, 5956 og 5904 mail mail Side 6 av 11 sider Lars Thørner Woie

15 53. One.Com v/ kr 358,03 Saksnr B2C 54. One.Com v/ kr 1 501,71 Saksnr B2B 55. One.Com v/ kr 1 501,71 Saksnr B2B 56. One.Com v/ kr 1 501,71 Saksnr B2B 57. One.Com v/ kr 1 076,42 Saksnr B2C 58. One.Com v/ kr 1 055,83 Saksnr B2C 59. One.Com v/ kr 1 055,76 Saksnr B2C 60. One.Com v/ kr 2 000,70 Saksnr B2C Side 7 av 11 sider Lars Thørner Woie

16 61. One.Com v/ kr 946,02 Saksnr B2C 62. One.Com v/ kr 945,88 Saksnr B2C 63. Telenor Norge AS v/ kr ,19 Saksnr B2C 64. Telenor Norge AS v/ kr 2 559,22 Saksnr B2C 65. Nordea Bank Norge ASA v/ kr ,28 Saksnr pdb 66. IJ Debt Finance AG v/ kr ,24 Saksnr pd0 67. IJ Debt Finance AG v/ kr ,74 Saksnr pdi 68. Registerenheten i Brønnøysund v/ kr 3 604,13 Saksnr B2B Side 8 av 11 sider Lars Thørner Woie

17 69. Registerenheten i Brønnøysund v/ kr 1 188,52 Saksnr B2B 70. Registerenheten i Brønnøysund v/ kr 4 332,44 Saksnr B2C 71. Registerenheten i Brønnøysund v/ kr 2 665,00 Saksnr B2BI 72. Sincos Software AS v/ kr ,36 Svea Finans AS Saksnr Postboks 6601 Etterstad 0607 Oslo 73. Oyatel AS v/ kr ,27 Svea Finans AS Saksnr Postboks 6601 Etterstad 0607 Oslo 74. Lindorff Capital AS v/ kr ,48 Lindorff Obligations AS Sak nr Santander Consumer Bank kr ,93 Inkassoavdeling Saksnr og Postboks Stavanger 76. Bank Norwegian AS v/ kr ,60 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Side 9 av 11 sider Lars Thørner Woie

18 77. Guro Kalager v/ kr 1 383,21 Odin Kapital AS Ref Vestre Rosten Tiller 78. Netthandelen Norge AS v/ kr 992,65 Kreditorforeningen Sør SA Sak 58343/13 Postboks Kristiansand 79. Utgår 80. Stranda Blomster AS v/ kr 8 039,40 Dahl Inkasso AS Saksnr Postboks Kristiansund 81. Sørlandspakken AS v/ kr ,42 Kreditorforeningen Sør SA Saksnr / JOA Postboks Kristiansand 82. Gilje Byggrådgivning AS kr ,00 Faktura nr. 373 Vafjellveien Grimstad 83. SuperOffice Norge AS v/ kr ,80 Gothia AS Saksnr Postboks Rørvik 84. Sverre og Ulf Reidar Tønnessen kr ,60 Strandgt Lillesand 85. Jæren Everk v/ kr ,73 Kreditorforeningen Vest SA - Avd. Stavanger Sak nr / skq mail 86. Kjøkken-Centeret Lillesand AS kr ,00 Lillesand Senteret 4790 Lillesand 87. Statens innkrevingssentral kr ,26 Postboks Mo i Rana Side 10 av 11 sider Lars Thørner Woie

19 88. NAV Innkreving kr ,00 kr ,00 Ref Kirkenes 89. Norsk rikskringkasting AS kr ,56 Lisensavdelinga Ref /931 Postboks Mo i Rana 90. Teliasonera Norge AS v/ kr ,53 Sergel Norge AS Saksnr Postboks Sandefjord 91. Oyatel AS v/ kr 2 524,09 Svea Finans AS Saksnr Postboks 6601 Etterstad 0607 Oslo 92. UPS Norway AS v/ kr 1 722,86 SkanKred Norge AS Saksnr /HKH Postboks 2033 Vika 0125 Oslo 93. Skatt sør kr 7 009,00 kr 7 009,00 Postboks Tønsberg 94. NAV Lønnsgaranti kr ,00 kr ,00 Ref. 2014/2260 Postboks 6683 St. Olavs plass 0129 Oslo Til sammen kr ,86 kr - kr - kr ,00 kr ,00 kr - kr Side 11 av 11 sider Lars Thørner Woie

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N-01 14 Oslo Norway T +47 2413 1500 F +47 24131501 W ww.dlepiper.com NO 982216060 MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk 8. Økonomi

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

ENKELT- PERSON- FORETAK

ENKELT- PERSON- FORETAK E-bok 038 ENKELT- PERSON- FORETAK OG SKATT 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ENKELT- PERSON- FORETAK og skatt R!SANGERS EBOK 038 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer