Tredemølle LA Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning"

Transkript

1 Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning

2 Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese og forstå alle sikkerhetsanvisningene før du eller andre tar i bruk produktet. Fare for å unngå elektrisk støt, må du alltid kople produktet fra veggkontakten når produktet ikke er i bruk, eller ved vedlikehold. Advarsel! For å unngå brannskader, brann, elektrisk støt eller skade på person, må aldri enheten stå uten tilsyn når den er koplet til strømuttaket. Kople fra når enheten ikke er i bruk, og før tilkopling av deler. Ikke bruk enheten under et teppe, da dette kan føre til overoppheting, brann, elektrisk støt eller skade på person. 1. Eieren er ansvarlig for at alle brukere av tredemøllen er informert om sikkerhetsanvisningene. 2. Tredemøllen skal ikke brukes av barn eller funksjonshemmede. 3. Tredemøllen skal bare brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk reservedeler som ikke anbefales av produsenten. 4. Ikke bruk tredemøllen med skadet ledning eller støpsel, dersom den ikke fungerer som den skal, dersom den har vært utsatt for fuktighet eller dersom den er skadet på noen måte. Kontakt reparatør før du bruker tredemøllen. 5. Ikke forsøk å løfte eller dra enheten etter strømledningen. 6. Ikke bruk tredemøllen dersom ventilasjonshullene er blokkerte. Bruk aldri tredemøllen på mykt underlag som seng eller sofa, der ventilasjonshullene blir blokkerte. 7. Ingen fremmede objekter skal stikkes inn i enheten. 8. Plasser enheten på en jevn overflate. Det må være minst 2,5 m plass bak den. Ikke plasser enheten på en overflate som blokkerer ventilasjonshullene på tredemøllen. For å beskytte gulvet fra skader, bør du plassere en matte under tredemøllen. 9. Ikke bruk eller lagre tredemøllen utendørs, en garasje eller i et lukket gårdsrom. 10. Ikke bruk tredemøllen der det er bruk av spraybokser. 11. Hold barn under 12 år og dyr borte fra tredemøllen. 12. Personer som veier mer enn 125 kg skal ikke bruke tredemøllen. 13. Det er bare tillatt for en person av gangen å bruke tredemøllen. 14. For å kople fra skrur du av alle kontroller og kopler fra strømledningen. 15. Bruk passende klær når du bruker tredemøllen. Ikke bruk løse klær som kan sette seg fast i tredemøllen. Bruk anbefalte treningsklær og treningssko eller gåsko med såle som ikke glir. Bruk aldri tredemøllen med bare føtter, sokker eller sandaler. 16. Kople tredemøllen til elektrisk uttak: Når du kopler til strømledningen må du alltid kople til et jordet uttak. Lamper, radioer eller andre elektriske artikler skal ikke være koplet til samme krets. Ikke bruk skjøteledning. 17. Hold strømledningen borte fra oppvarmede overflater. 18. Ikke flytt på beltet når strømmen er skrudd av. Ikke bruk tredemøllen dersom strømledningen er støpselet er ødelagt. 2

3 19. Ikke stå på beltet når du starter tredemøllen. Start beltet ved lav hastighet før du går på. Hold alltid i håndtakene når du går på tredemøllen. 20. Tredemøllen kan oppnå høy hastighet. Juster hastigheten trinn for trinn slik at du unngår store sprang i hastighet. 21. Pulsmonitoren er ikke et medisinsk verktøy. Ulike faktorer, som brukerens bevegelser, kan påvirke nøyaktigheten. Pulsmonitoren skal brukes som veiledning under trening. 22. La aldri tredemøllen gå uten tilsyn. Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen og trekk ut kontakten, samt skru bryteren til av-posisjon når tredemøllen ikke er i bruk. 23. Ikke forsøk å løfte eller flytte tredemøllen når den ikke er helt satt sammen. Du må kunne løfte 75 kg for å flytte tredemøllen. 24. Ikke plasser objekter under tredemøllen for å øke stigningen. 25. Sørg alltid for at lagringssperren er lukket før du folder sammen eller flytter tredemøllen. 26. Inspiser og fest alle deler på tredemøllen hver 3. måned. Kontroller strømledningen for skader. Dersom strømledningen er skadet på noen måte, må du ikke bruke tredemøllen. 27. Advarsel: Trekk ut strømledningen etter bruk. Kople fra strømledningen før rengjøring av tredemøllen og før vedlikehold. Ikke ta ut motoren med mindre en kvalifisert reparatør gir beskjed. All service som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen skal utføres av kvalifisert reparatør. 28. Demme tredemøllen er bare beregnet for hjemmebruk. 29. For å unngå overoppheting av motoren, bør du la den kjøle seg ned etter sammenhengende bruk. 30. Advarsel: Forskning viser at bruk av visse typer sko eller treningstøy kan føre til statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen. Denne utladningen kan være både irriterende og ubehagelig for brukeren. Forsøk disse tingene for å unngå statisk elektrisitet: 1) Endre fottøy. 2) Berør håndtakene ofte. 3) Bruk en antistatisk spray på tredemøllens overflate. Advarsel: Kontakt en lege før du begynner treningen. Dette er spesielt viktig for personer over 35 eller personer med helseproblemer. Les hele bruksanvisningen før bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skjer på person eller eiendeler ved bruk av dette produktet. Ta vare på bruksanvisningen for seinere referanse. 3

4 Oversikt over komponenter 4

5 Delnummer Beskrivelse Antall 1 Hovedramme 1 2 Kontrollpanel 1 3 Bøyd håndtaksstang 1 4 Venstre håndtak 1 5 Høyre håndtak 1 6 Sekskantbolt M10x60mm 8 7 Allenbolt M6x45mm (svart) 2 8 Underlagsskive 10mm 8 9 Underlagsskive 6mm 2 10 D-formet trinseramme 1 11 Ramme fotpute 2 12 På/av-knapp 1 13 Fastnøkkel 2 14 Sekskantnøkkel 1 15 Sikkerhetsnøkkel 1 16 Skrue M4x16 mm (svart) 4 17 Endehette til sidestang 4 18 Sekskantnøkkelholder 1 19 Silikon 1 20 Transporthjul 2 21 Sidedeksel kontrollpanel (høyre) 1 22 Sidedeksel kontrollpanel (venstre) 1 23 Låsemutter 10mm 2 24 Skrue M4x12mm svart Deksel for bakre hjul (høyre) 1 26 Deksel for bakre hjul (venstre) 1 27 Deksel venstre side 1 28 Deksel høyre side 1 29 Motordeksel 1 30 Sikkerhetsklemme med skrue 1 31 Sikkerhetsplate med skrue 1 32 Sikkerhetskontakt med skrue 1 33 Sekskantbolt M6x90mm 2 34 Sekskantbolt M10x45 mm 2 35 Bakhjul 2 36 Nedre motordeksel 1 37 Justeringsholder for hastighetssensor 1 5

6 Monteringsanvisning Vi anbefaler at to voksne jobber sammen for å sette sammen denne tredemøllen. 1) Åpne kartongen med tredemøllen i nærheten av der du vil plassere den. Velg en egnet gulvplass. Dette er et tungt produkt, og monteringen vil trenge minst to voksne. Det anbefales at den bakre isoporen beholdes på tredemøllen, da dette vil hjelpe med monteringen av rammen. 2) Ta alle komponentene ut av kartongen og kontroller at du har fått alt som er vist i delelista. Bruk kartongen som underlag under monteringen, slik at du beskytter både underlaget og produktet. Kontroller også at du har riktig verktøy. Kontroller kartongen for alle deler. De små delene kan bli gjemt under pakkingen. Figur 1 3) Finn hovedrammen (#1) og legg den på siden. Merk: Når du legger tredemøllen på siden, må du bruke isoporen fra pakken til å støtte opp endene. Metalldelene ytterst på hovedrammen kalles vertikale armer og er laget for å rotere inn i vertikal posisjon. Allikevel, disse skal ikke roteres nå. Plasser trinserammen (#10) på basen til de vertikale armene som vist på figur 1. Merk: De forhåndsmonterte fotputene (#11) nederst på D-rammen skal peke bort fra tredemøllen med den åpne siden av basen mot undersiden av tredemøllen. 4) Juster de to hullene på hver side av D-rammen med mutterne nederst på de vertikale armene. Monter de fire 10x60mm sekskantskruene (#6) og de fire 10mm fjørskivene (#8) ved hjelp av hendene. Se figur 1 og 1A. Når alle skruene er på plass, går du tilbake og fester forsiktig med den vedlagte 10mm fastnøkkelen. Merk! Sørg for at ikke skruene overstrammes, da dette kan føre til feiljustering av armene. 5) Når D-rammen er montert, roterer du de loddrette armene oppover slik at D-rammen plasseres under tredemøllen og tredemøllen kan plasseres i oppreist posisjon. Merk! De loddrette armene er bare festet til D-rammen og hovedrammen. Tredemøllen skal nå hvile på D-rammen (#10) med bakbeina bakerst på tredemøllen. Se figur 1B. 6) Løft enheten til en behagelig arbeidshøyde. Fest bakhjulene (#35) til bakbeina ved bruk av en 10x45mm svart sekskantskrue (#34) og en 10mm låsemutter (#23) per hjul. Se figur 1C. Merk: Hjulet går på innsiden av støtten. Bolten går gjennom støtte, gjennom hjulet og deretter i låseskruen. 6

7 Figur 2 6) Fest toppen av et sidehåndtak (#4) til hver vertikale arm ved bruk av en 10mmx60mm sekskantskrue (#6) og en 10mm underlagsskive (#8) i det nederste hullet fra enden på håndtaket. Sørg for at du bare fester skruene med fingrene så lenge. Se figur 2. 7) Deretter justerer du hullet nederst på sidehåndtaket (#5) med hullet på siden av den vertikale armen. Fest med en 10mm sekskantbolt (#6) og en 10mm fjærskive (#8). Fest bare skruene med hendene. Viktig! Ikke stram denne bolten for mye! Sidehåndtaket kan bøyes ut av form eller plasthetten (#17) kan bli ødelagt. Stram skruene med en fastnøkkel. Utfør samme prosedyre for det andre håndtaket. Figur 3 8) Installer kontrollpanelet (2) ved å plassere det innenfor sidestengene. Sikre fra undersiden ved bruk av fire 4x16mm skruer (#16), to på hver side av kontrollpanelet. Bruk en 6x45mm sekskantskrue (#7) og en 6mm fjærskive (#9) gjennom hullet på sidestengene (#4). Se figur 3. Merk! Skruene går gjennom stengene og inn i kontrollpanelet. Vær forsiktig slik at du ikke strammer skruene for mye. 9) Fest høyre og venstre side av kontrollpanelet til sidene. Sørg for at disse justeres riktig. Bruk tre 4x12mm skruer (#24) på hver side. Se figur 3A. stram sidene godt, men vær forsiktig slik at ikke disse brekker. 7

8 Figur 4 10) Kople ledningen som kommer ut av høyre loddrette arm på hovedrammen (#1) til kontrollpanelet (#2) som vist på figur 3A. Merk: Enden på ledningen har en telefonplugg. Figur 5 11) Plasser høyre sidedeksel (#27) til høyre side av hovedrammen, mellom D-rammen og den loddrette armen som vist på figur 5. Sikre med tre 4x12mm svart skrue (#24). Gjør det samme på venstre sidedeksel (#26) på venstre side av hovedrammen. Se figur 5. Monteringen av tredemøllen er nå ferdig. Kople i strømledningen i overspenningsavlederen og deretter i veggen. Enheten er nå klar til bruk! Figur 6 12) Dette produktet må være jordet. Dersom det skulle oppstå feilfunksjon eller bli ødelagt, vil jordingen gi beskyttelse mot elektrisk støt. - For alle jordede, ledningskoplede produkter: Dette produktet skal brukes med en nominell V krets. Feil bruk av jording og stikkontakt kan føre til elektrisk støt. Ikke endre støpselet som følger med produktet. Dersom det ikke passer i uttaket, må du kontakte elektriker. 8

9 Figur 7 13) For å slå sammen tredemøllen før lagring må du først kople fra strømuttaket. Løft opp bakdelen på tredemøllen ved å gripe tak i støtten på undersiden av tredemøllen. Skyv mot kontrollpanelet til låsemekanismen på siden av rammen er helt sikker og dekket er festet. Advarsel! Du må kunne løfte og støtte minst 40 kg. Merk! La tredemøllen stå koplet fra i lagringsposisjon. 14) For å slå ut tredemøllen igjen må du holde på støtten på undersiden av tredemøllen når du løsner dekket. Senk dekket forsiktig mot bakken. Merk: Ikke la dekket falle i gulvet, da det kan føre til skade. 15) For å flytte tredemøllen, må du først sørge for at den er koplet fra strømuttaket og i låst posisjon. Stå med ansiktet mot bunnen av dekket og hold på toppen. Trekk tredemøllen forsiktig mot deg slik at den hviler på trinsene. Advarsel! Du må kunne løfte og støtte minst 75 kg for å flytte tredemøllen. Merk: Tredemøllen bør rulle lett på et hardt underlag. Ikke forsøk å rulle tredemøllen på teppe, grus, sand eller andre myke underlag. 9

10 Bruksanvisning for LA-1537 tredemølle A) Før start må du lese og forstå hele bruksanvisningen, med sikkerhetsanvisninger, monteringsanvisninger og vedlikeholdsanvisninger. Dersom tredemøllen ikke passer for deg, eller dersom du ikke forstå bruksanvisningen, må du IKKE BRUKE TREDEMØLLEN! Før bruk må du sørge for at tredemøllen står støtt på jevnt underlag. Ring servicepersonell dersom du har problemer med tredemøllen. B) Tredemøllen skal brukes med V/50Hz. Den skal ikke brukes med annen strømkilde. Tredemøllen er beregnet til innendørs bruk, hjemme. Sørg for at tredemøllen står på et jevnt underlag og at D-basen og bakføttene er i kontakt med bakken overalt. Det anbefales å bruke en matte som underlag. C) Kople tredemøllen til et passende uttak som beskrevet under Viktige sikkerhetsanvisninger. Når du setter i strømledningen må du alltid plugge den inn i en overspenningsavleder (ikke inkludert), og plugge overspenningsavlederen inn i en jordet krets som er i stand til å lede15 amp eller mer. Ikke bruk skjøteledninger. Ikke endre kontakten for å få den til å passe til uttaket ditt. Hvis den ikke passer, må du kontakte en kvalifisert elektriker for å gjøre nødvendige endringer på uttaket ditt. Tredemøllen bør være det eneste produktet som bruker kretsen den er plugget inn i. Dersom du har spørsmål om ditt elektriske anlegg, bør du kontakte din strømleverandør eller en kvalifisert elektriker. (Se Vedlikeholdsintruksjoner #3 og #4 angående beltet). Av/på-bryteren er plassert på den fremste rammen nær ledningen og er markert "ON/OFF". Slå bryteren til ON før du setter i nøkkelen. D) Plasser den røde magnetiske stoppenøkkelen inn i sprekken midt på den fremste kanten av tredemøllens kontrollpanel. Alle LED-displayer skal da lyse opp og en tone vil høres. Fest den andre enden av nøkkelbåndet i livet på klærne dine. NÅR SOM HELST NÅR DU FJERNER DENNE NØKKELEN, VIL TREDEMØLLEN STANSE ØYEBLIKKELIG og alle data, som tid, tilbakelagt avstand og kalorier vil gå tapt og nullstilles. Din utgangsposisjon for alle operasjoner bør være med en fot på hver side av tredemøllens belteoverflate. Lokaliser STOP-knappen på den nedre midterste delen av kontrollpanelet før du starter. Husk at tredemøllen er laget for brukere opp til 125 kilo. E) For å operere tredemøllen manuelt, trykk på knappen for å øke farten (symbolet til høyre for midten på panelet), og du vil merke at tallet i skjermen til høyre forandrer seg. Du vil høre en lyd når du trykker på og slipper knappen. Hastigheten økes eller senkes med 0,1km/ t om gangen. I utgangspunktet er farten på 1,0km/t og toppfarten er 16km/t. Hold inne hastighetsøkningsknappen til du når den hastigheten du vil begynne med. Så snart du slipper knappen vil du høre en tone, og motoren vil starte og gradvis øke farten til den når den hastigheten du har valgt. Hold fast i gelenderet på tredemøllen mens du ser på beltet som beveger seg. Når du føler deg komfortabel med farten beltet holder, skritter du ut på det og begynner å gå. Se opp istedenfor å se ned på beltet. Når du føler deg fortrolig med farten, kan du velge å slippe taket i tredemøllens gelender. NB: På grunn av brukeres varierende vekt og andre faktorer, kan du merke en forskjell i den faktiske 10

11 farten beltet holder fra den farten du satte. Dette vil skje gjennom hele treningen og er ikke en feil. F) For å senke farten manuelt, trykker du på knappen som senker farten (symbolet V til høyre for midten i panelet). Du vil høre en lyd idet du trykker på og slipper knappen. Tallet i vinduet nede til høyre vil vise den nye farten du har valgt. Du kan holde knappen inne for å endre den valgte farten raskt. Når du slipper knappen vil tredemøllen gradvis senke farten til den når den nye farten du har valgt. DU KAN STANSE TREDEMØLLEN ØYEBLIKKELIG VED Å FJERNE DEN MAGNETISKE STOPPENØKKELEN SOM ER NEVNT, eller ved å trykke på den røde STOP-knappen nær midten i panelet. Tredemøllen vil stanse mer gradvis hvis du bruker STOP-knappen enn hvis du bruker sikkerhetsnøkkelen. NB: Skjermen til høyre viser fart og skjermen til venstre viser Distance (avstand). Trykk én gang på MODE og skjermen til høyre endrer seg til Calories. Den viser da det totale antall kalorier som er forbrent siden treningsøkten startet. Trykker du MODE en gang til, går skjermen til høyre tilbake til å vise fart, mens skjermen til venstre nå viser Incline (graden av stigning). Trykk på MODE en gang til for igjen å vise avstanden i skjermen til venstre. Calorie og Incline vil stå av seg selv i fem sekunder før skjermene igjen viser Speed og Distance. Du kan også se hvilke data som vises ved å legge merke til hvilke av de små, runde lampene som lyser over skjermen. Lampen til venstre indikerer fart og lampen til høyre indikerer kalorier. Justere beltet G) Beltet på tredemøllen kan enkelte ganger flytte seg mot venstre eller høyre, slik at det kommer i kontakt med andre deler av tredemøllen. For best yteevne bør beltet være sentrert på underlaget. Derfor kan det være at brukeren må justere beltet. Bak på tredemøllen er det to justeringsbolter (#33). Se tegningen over. Disse brukes til å flytte beltet til høyre eller venstre som følger: 1. Ingen må stå på beltet når justeringene gjøres. 2. Start tredemøllen som beskrevet i bruksanvisningen. 3. Start hastighet på omtrent 3 km/t. Desto raskere beltet går, desto raskere ses justeringen. Merk! Dersom du justerer beltet for langt, kan det være at du ikke får stoppet det før det berører andre deler på tredemøllen. Vær forsiktig når du justerer. Skader grunnet unøyaktig justering dekkes ikke av garantien. 11

12 4. Sett den korte enden av fastnøkkelen i justeringsbolten. Dersom beltet er for langt mot høyre når du ser på tredemøllen bakfra, bruker du bolten på høyre side. Dersom beltet er for langt mot venstre, bruker du bolten på venstre side. 5. Mens beltet går, dreier du fastnøkkelen ½ gang med klokka. Observer beltet. Det begynner å flytte seg fra side. Når du dreier bolten med klokka, vil beltet flytte seg bort fra bolten du skrur på. 6. Du kan gjenta ½ dreining 2 ganger til, altså til sammen 3 dreininger på ½ gang. Gi beltet minst 30 sekunder på å flytte seg. 7. Ikke drei mer enn 3 halve runder på hver bolt. Dersom beltet er i sammen posisjon etter tre omdreininger, justerer du på andre side som følger: Dersom du har brukt bolten på høyre side, flytter du deg til venstre side. Drei bolten mot klokka ½ gang. Å dreie bolten mot klokka vil gjøre at beltet flytter seg mot bolten du dreier. Gi beltet minst 30 sekunder på å flytte seg. Dersom beltet synes å glippe når du går på det, bør du stramme beltet. Følg instruksjonene over, bortsett fra at du strammer like mye på hver bolt. Drei bolten med klokka for å stramme beltet. Test etter en omdreining ved å gå på beltet og stram mer om nødvendig. Dersom du justerer for mye, kan det skade tredemøllen. Følg instruksjonene! H) Stigningsfunksjon. Tredemøllen har motorisert stigningsfunksjon. To knapper til venstre for midten merket INCLINE med symbol eller. Trykk på opp-symbolet en gang for å øke stigningen med en halv prosent (0,5 %). En pipelyd høres for hver halve prosent. Trykk på ned-symbolet for å minske stigningen med 0,5 %. Du kan trykke eller holde inne knappene til du oppnår ønsket stigning. Tredemøllen vil justere graden når knappen slippes. Når stigningen justeres, vises stigningsverdien I vinduet til venstre I 5 sekunder. Etter 5 sekunder bytter vinduet til distanse. Dersom du ønsker å se stigningsverdien, trykker du på MODE-knappen to ganger mens tredemøllen er i gang. Stigningsverdien vil vises i vinduet til venstre i 5 sekunder. En tone på 3 sekunder vil høres dersom du forsøker å justere stigningen lavere enn minimum, 1,5 %, eller høyere enn maksimum, 10,0 %. Når tredemøllen stanses av noen av metodene under #K vil stigningen avsluttes i siste posisjon. Dersom sikkerhetsnøkkelen trekkes ut under endring av stigning, vil den kun endres når sikkerhetsnøkkelen settes inn igjen. Merk: Gjentatt bruk av stigningsfunksjonen uten pause kan føre til overoppheting av motoren og stans av stigningsfunksjon. Dersom dette skjer vil E5 vises i displayet i 5 sekunder. Normal bruk av stigningsfunksjonen vil ikke føre til overoppheting. Etter omtrent 10 minutter vil kontrolltavlen finne ut om motoren er nedkjølt. Dersom den ikke er nedkjølt vil funksjonen være låst i 10 minutter til. Displayet vil blinke til motoren er nedkjølt. Etter at den er nedkjølt, vil den fungere som vanlig. Du kan fortsette å gå eller løpe på tredemøllen mens motoren kjøler seg ned, men du vil ikke kunne bruke stigningsfunksjonen. Motoren for stigning er separat fra den vanlige motoren. Merk: Ved stigning vil pulsen øke. Sørg for at du kontakter lege som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. 12

13 I) Pulsmodus. Pulssensoren er på med en gang den røde sikkerhetsnøkkelen er satt i. For størst sikkerhet og nøyaktighet bør tredemøllen stanses når du plasserer fingeren på pulssensoren. For å lese av pulsen stanser du tredemøllen ved å trykke på STOP-knappen. Distanse og tid vil lagres. Plasser en fot på hver sideramme og stå så stille som mulig. Grip tak i håndtakene. Plasser venstre tommel på sensoren. Den bør passe godt på sensoren. Tre søyler vises på venstre side i displayet i løpet av et par sekunder. Disse viser at pulsavlesningen er i gang. Lampen på venstre side av vinduet til venstre vil også lyse. Et par sekunder etterpå viser søylene. Disse forsvinner en etter en. Sensoren vil deretter vise gjennomsnittlig puls. Når du er ferdig starter du tredemøllen eller avslutter treningsøkten ved å ta ut sikkerhetsnøkkelen. Merk! 1) Ikke trykk tommelen din på linsen. For mye trykk og håndbevegelse vil føre til feil avlesning. 2) Pulssensoren er ikke et medisinsk apparat. Det er kun ment som informasjon og gir en gjennomsnittspuls. Det vil ikke gi nøyaktig puls til enhver tid. J) Kaloriforbrenning. Kaloriene som forbrennes under trening vises til venstre på displayet. Det viser verdier fra 001 til 999. kalorier bestemmes av distanse, ikke av hastighet. K) Stanse tredemøllen. Du kan stanse tredemøllen når du er ferdig med treningsøkten, eller når som helst under trening, på en rekke ulike måter: 1) Trykk og slipp STOP-knappen. Tredemøllen vil gradvis redusere farten til 00,0 km og distanse og kalorier vil vises i displayet selv etter stopp. Disse verdiene vil vises i 30 minutter. Etter 30 minutter slettes all informasjon og du må starte på nytt. Nullstill alle verdier ved å trykke og holde inne STOP-knappen i 5 sekunder. Du kan deretter starte tredemøllen igjen ved å trykke på SPEED-knappen som under #E. 2) Du kan redusere hastigheten til 0 ved å trykke på til du når 0. 3) Trekk ut den magnetiske nøkkelen fra konsollen og tredemøllen stanser UMIDDELBART. Ingen verdier vil lagres og displayet skrur seg av. Start igjen med #D. L) Fabrikkinnstillinger. Tredemøllen har 4 programmer som er fabrikkinnstilt. Hvert enkelt tilbyr ulik trening. Hvert program består av 10 segmenter delt inn i like lang tid. Du kontrollerer hvert program ved å taste inn ønsket treningstid, makshastighet og maksstigning før bruk. For eksempel kan program #1, Fitness Run, endres både i hastighet og stigning. Dersom du velger en makshastighet på 4 km/t og en maksstigning på 5,0, vil Fitness Run fungere på en helt annen måte enn dersom du velger en makshastighet på 6,5 km/t og en maksstigning på 8,0. Hver av de 10 segmentene er basert på en forhåndsbestemt prosent av makshastighet og stigning. Det betyr at dersom et segment er bestemt til 80 % av makshastighet og 50 % av maksstigning, vil tredemøllen gå i ca. 3,2 km/t når makshastigheten er 4 km/t. Stigningen vil justeres til 2,5 når maks er 5,0. I tillegg kan brukeren alltid øke eller redusere hastigheten eller stigningen når som helst under et forhåndsinnstilt program ved å simpelthen trykke på knappene for hastighetsjustering. Dette vil bare endre hastighet og stigning for segmentet som er i bruk akkurat da. 13

14 Det er omtrent 2000 ulike kombinasjoner for hastighet og stigning for hvert forhåndsinnstilte program. Med litt prøving vil du finne en kombinasjon som passer deg og ditt bruk. 1) Gå inn i fabrikkinnstilte programmer. Når tredemøllen er stanset, men i ONposisjon, trykker du på Mode-knappen i tre sekunder. En pipetone vil indikere at du er i programmodus. 2) Vinduet midt på konsollen vil vise programnummer (P1 osv) og også en oversikt over vanskelighetsgraden vist i stolper. Hver stolpe representerer et av segmentene. Høye stolper er vanskeligere enn lave stolper. Vanskelighetsgraden er en kombinasjon av hastighet og stigning, der stigning er vanskeligere enn hastighet. 3) Trykk på Speed increase for å gå til neste program. For å velge et program trykker du på STOP-knappen. 4) Når du velger et program vil TIME-vinduet blinke. Her kan du stille inn totaltid for treningen. Treningen vil deles inn i 10 like segmenter. Bruk økning og redusering av hastighet for å stille inn ønsket tid. Standardinnstilling er 10 minutter. Du kan velge alt fra 10 til 99 minutter, kun i hele minutter. Trykk på STOP-knappen for å bekrefte. 5) Når du har stilt inn TIME, vil SPEED blinke. Denne lar deg stille makshastighet under hvert treningssegment. Den vil bare gå til makshastighet dersom segmentet settes til 100 %. Trykk på økning eller redusering av hastighet. Trykk på STOP for å bekrefte. Merk: Du kan justere hastigheten mens du bruker tredemøllen. Dette vil ikke påvirke de neste segmentene. 6) Når du har stilt inn SPEED, vil INCLINE blinke. Denne lar deg stille inn maksstigning under hvert treningssegment. Den vil bare gå til maksstigning dersom segmentet settes til 100 %. Trykk på økning eller redusering av stigning. Trykk på STOP for å bekrefte. Merk: Du kan justere hastigheten mens du bruker tredemøllen. Dette vil ikke påvirke de neste segmentene. 7) Når du har stilt inn INCLINE, trykker du på MODE-knappen for å starte segmentet. Hastighet og stigning for første segment vises i vinduet. Samtidig høres fem pipetoner og tredemøllen starter. 8) Tidsvinduet vil vise nedtelling av totaltid fra den tiden du har valgt. Hastighetsvinduet vil vise hastighet, og stigningsvinduet vil vise stigning. Distanse og kalorier vi måles som vanlig. Dersom du endrer hastighet eller stigning manuelt, vil den nye verdien vises i riktig vindu. Vinduet på midten av konsollen vil vise nummer på begynnelsen av hvert segment. Underveis vises progressen ved hjelp av en oval løpebane. En runde er omtrent 400 meter. 9) Når det er 10 sekunder igjen av segment, vil en rekke ting skje på konsollen. Hastighetsvinduet blinker den nye tiden for det neste segmentet. Stigningsvinduet blinker ny stigning for neste segment. Når det er 5 sekunder igjen høres 5 pip for å varsle deg om endringen. Dersom du gjør endringer på disse siste 10 sekundene, vil endringene først trå i kraft ved neste segment. 10) Du kan kontrollere puls som beskrevet under #I når som helst. Pulsen vises som forklart under #I. 11) Husk at tredemøllen vil stanse etter 10. segment. Da vil du høre 5 pip og tredemøllen stanser. 12) Etter avslutning vil konsollen være i pausemodus. Dette er det samme som dersom du trykker på STOP-knappen en gang. Distanse, kalorier og rundetid 14

15 vil vises i vinduene. Du kan fortsette å trykke inn verdier, eller du kan trykke på STOP og holde inne for å nullstille alle verdier. Ta ut sikkerhetsnøkkelen. M) Programmert tid. Etter at du har satt i sikkerhetsnøkkelen og displayet er opplyst, trykker du en gang på MODE-knappen. Tidsdisplayet i vinduet i midten blinker. Trykk på symbolet for hastighetsøkning ( ) for å øke tiden med intervaller på 1 minutt. Trykk på symbolet for hastighetsredusering ( ) dersom du ønsker å redusere tiden før du starter treningen. Når tiden du ønsker å trene vises på skjermen, trykker du to ganger på MODE-knappen for å bekrefte og går videre til innstilling av hastighet. Trykk på symbolet for hastighetsøking ( ) for å starte justeringen. Justeringen fungerer som #E bortsett fra at her vil tiden telle nedover og automatisk stanse ved 00:00. En tone høres fem ganger for å varsle om at beltet stanser. Beltet stanser gradvis. Du kan når som helst stanse beltet selv, som beskrevet under K). N) Programmert distanse. Etter at du har satt i sikkerhetsnøkkelen og alle displayer lyser, trykker du på MODE-knappen to ganger. Venstre vindu blinker. Trykk på symbolet for hastighetsøkning ( ) for å øke distansen med 0,5, start på 0,5 km. Hold inne symbolet for raskere økning. Du kan også trykke på symbolet for hastighetsredusering ( ) for å redusere hastigheten. Når ønsket hastighet vises, trykker du på MODE-knappen for å bekrefte. Justeringen fungerer som #E bortsett fra at her vil tiden telle nedover og automatisk stanse ved En tone høres fem ganger for å varsle om at beltet stanser. Beltet stanser gradvis. Du kan når som helst stanse beltet selv, som beskrevet under K). O) Programmere både tid og distanse. Følg trinnene under #L, bortsett fra å trykke MODE-knappen en gang for å stille inn distanse. Følg deretter instruksjonene for #M. På dette tidspunktet vil både tid og distanse programmeres inn. Treningsøkten på tredemøllen vil ende når enten tid eller distanse når 00:00 eller Operasjon vil være som under #E, bortsett fra at tid og distanse vil telle nedover og automatisk stanse når enten tid eller distanse når 00:00 eller Fem pip høres når beltet skal stoppe. Beltet stanser gradvis etter det femte pipet. Du kan når som helst stanse beltet selv, som beskrevet under K). P) Lagringsposisjon. Tredemøllen kan foldes sammen for å redusere gulvplassen tredemøllen opptar når den ikke er i bruk. Tredemøllen må være skrudd av og koplet fra strømuttaket før du kan løfte dekket fra baksiden til den når konsollen. Du må kunne løfte og holde minst 40 kg for å utføre dette. Når dekket når riktig posisjon, vil du høre et klikk. Dette er låsemekanismen. Slipp dekket sakte og forsiktig og sørg for at det er låst. Dekket skal ikke flytte på seg når det er låst. For å låse opp dekket, trekker du den synlige delen av låsen vekk fra den loddrette rammen. Støtt opp om dekket og senk det forsiktig ned til bakken. IKKE MIST DEKKET! Q) Dersom du setter inn sikkerhetsnøkkelen, men ikke trykker inn noen knapp, vil displayet skru seg av og motoren vil skru seg av innen 30 minutter. Dersom du trykker på en knapp, men ikke starter trening, vil du måtte ta ut og sette inn nøkkelen på nytt etter 30 minutter dersom du ønsker å trene. 15

16 Vedlikeholdsinstruksjoner 1. Smøring: beltet og underlaget kommer klare til bruk fra fabrikken. Påfør allikevel smøring på underlaget før du begynner å bruke tredemøllen. Vi anbefaler smøring etter hver 200. timers bruk. Dersom du bruker tredemøllen 5 dager i uka 45 minutter av gangen, trenger tredemøllen smøring etter omtrent ett år. 2. For å ha på smøring må du gjøre følgende: A) Kople tredemøllen fra det elektriske uttaket. B) Løsne spenningen på beltet ved å dreie justeringsskruene på enden av tredemøllen mot klokka. Bruk fastnøkkelen som er vedlagt. Det kan være du må løsne disse to runder eller mer for å løsne beltet nok til å ha på smøring. C) Når du kan løfte enden på beltet en liten avstand fra underlaget, er det nok plass til å ha på smøring. D) Kutt av enden på toppen av silikontuben med en saks eller et annet skarpt objekt. Vær forsiktig slik at du ikke kutter av for mye av toppen. Du trenger bare en veldig liten åpning for å ta på smøringen. Det er en vedlagt hette for å lukke tuben etter bruk. Skyv toppen så langt under beltet du klarer og ha silikonen direkte på underlaget. Silikonen skal påføres i dråper eller veldig tynne linjer. Ha silikon på hele lengden og på begge sider av underlaget. En påføring per side holder. E) Stram justeringsskruene ved å dreie dem med klokka samme antall runder som da du løsnet dem. Nå må du sørge for at beltet er sentrert. F) Kople tredemøllen til det elektriske uttaket. G) Start tredemøllen på lav hastighet uten at noen går på båndet. Lavere enn 4 km/t. Se på beltet i sekunder. Dersom det kjører på midten, kan du øke hastigheten til 8 km/t. kontroller at det ligger på midten. Dersom alt ser i orden ut, kan du bruke tredemøllen som vanlig. H) Dersom beltet flytter seg fram og tilbake på underlaget, må du lese bruksanvisingen for justering av beltet. Litt om tredemøller Bruken av tredemøllen kan noen ganger produsere statisk elektrisitet. Utladingen av denne elektrisiteten kan være både irriterende og ubehagelig. Normalt sett kommer det et kort støt når du berører en metalldel på tredemøllen. Selv om produsenten forsøker å bygge tredemøllen slik at den ikke produserer slik elektrisitet, kan det allikevel oppstå. Noen vanlige årsaker til statisk oppbygning kommer av brukerens sko og klær. Vår testing har vist at visse typer skotøy kan føre til statisk elektrisitet. Nylon og polyester i treningsklær kan føre til det samme. Dersom du opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å bytte klær og sko. Dersom du fortsatt opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å kjøpe en antistatisk spray som du har på beltet. Spray direkte på beltet mens det går i lav hastighet. Tørk i minst ti minutter. Ta kontakt med reparatør dersom du har spørsmål om statisk elektrisitet eller andre problemer med tredemøllen din. 16

17 Problemer og løsninger Advarsel! Feil bruk av tredemøllen din kan føre til skade på person eller enhet. Dersom det vises problemer eller feilkoder i displayet under treningen, kan du følge disse trinnene for å løse problemene. No power (ingen strøm) Nummer Årsak Løsning 1 Strømledningen. Kontroller at strømledningen er koplet inn i vegguttaket. 2 Sikringen. Kontroller sikringen for å sørge for at den ikke er utbrent eller feil festet. 3 Strømbryteren. Sørg for at strømbryteren står på ON. 4 Ledninger. Sørg for at alle ledninger er koplet riktig og koplet til. Feilmeldinger med Error Nummer Årsak Løsning 1 Dårlig tilkopling av signalledning. Kontroller signalledningen og kople til på nytt (mellom monitor og motorkontrollen). Kople forsiktig til ledningen i monitoren. 2 Dårlig tilkopling av signalledning. Kontroller signalledningen og kople til på nytt. Kople forsiktig til ledningen i 3 Signalledningen er ikke koplet ordentlig og er skadet. Hastighetssensoren er ikke koplet riktig. monitoren. Kontroller signalledningen og kople til på nytt. Kople forsiktig til ledningen i monitoren. Ta av toppdekselet. Kontroller og kople til ledningene på nytt. Kople forsiktig til ledningen i motorkontrollen. Strømledningen er ikke koplet til. Ta av motordekselet og kople til strømledningen. Magneten er ødelagt eller har falt ned. Bytt eller fest magneten. Feiljustering mellom hastighet og Juster magnet. hastighetssensoren. 4 Problemer med signalet fra stigning. Kontroller og kople på nytt. 5 Dårlig tilkopling med Kontroller og kople på stigningssignalledningene nytt. Ødelagte signalledninger for stigning. Bytt ut ledningene. Overopphetet stigningsmotor. Kjøl ned ca. 10 minutter. 17

18 6 Feil hastighet. Start maskinen på nytt. 7 Feil hastighet a) Trykk og hold inne STOP-knappen og MODE-knappen samtidig. b) Hold inne de to knappene mens du trykker inne sikkerhetsnøkkelen. Trykk deretter på knappen for øking av hastighet. c) Slipp alle knappene. d) Skru på sikkerhetsnøkkelen for omstart. Dersom du fremdeles har problemer, må du kontakte reparatør. 18

19 Riktig trening Her kan du finne svar på hvordan du får mest mulig ut av trening på tredemøllen din. Hvordan oppnå raskere resultater, trene sikkert og forbli motivert, samtidig som du har det gøy! Hvorfor bør jeg trene? Fordelene ved trening er langsiktige. Ikke bare mister du vekt og får muskler, spesielt sammen med et sunt kosthold, du kan også unngå stress, få sterkere bein og minske risikoen for helsesykdommer. Hvor ofte og hvor lenge bør du trene? Regelmessig trening vil få deg i form. Ved å bare trene innimellom, vil ikke den samme effekten oppnås. Ved å trene 1-2 timer i uka, vil kondisen være holde seg på omtrent samme nivå. Dersom du derimot trener 3 ganger i uka, vil kondisen øke betraktelig. Mange profesjonelle mener det er best å trene 3 ganger i uka. Ikke overdriv treningen i begynnelsen, men øk jevnlig til du kommer nivået som vil hjelpe deg å nå målet. Når du føler kondisen bedre seg, bør du trene i 30 minutter. Dette er inkludert tid du bruker på å varme opp og tøye ut. Dersom du ønsker å gå ned i vekt, bør du trene mer enn 30 minutter. Dersom du opplever svimmelhet, kvalme, smerter i brystet eller andre unormale symptomer, må treningen stanse umiddelbart. Treningsmetoder vil variere ut fra dine egne mål: - Kondistrening gir deg styrke og utholdenhet. De individuelle øvelsene bør utføres med serier på 3 med gjentakelser. - Mellom hver serie bør du ha ett minutts pause. Oppvarmingsøvelser Målet er å forberede kroppen på hardt arbeid, samt å forhindre muskelskader. - Oppvarming bør starte forsiktig og deretter øke gradvis. - Alle muskler som skal brukes under treningen må varmes opp. - Varm opp i 5-10 minutter. Hvorfor bør jeg tøye, og når er det best å gjøre dette? Når du trener jobber musklene hardt og strammer og trekker seg sammen. Tøyning gjør at musklene slapper av og du forhindrer skader. Det er best å tøye etter en nedkjøling, der musklene fremdeles er varme. Treningseksperter anbefaler at du: - Tøyer 2 til 3 dager i uka. - Tøyer de største musklene du bruker. På en tredemølle vil dette bety lårmuskler, leggmuskler, hofter, rygg og bryst. - Hold hver posisjon i sekunder, det skal strekke, men ikke gjøre vondt. - Stå stille og pust rolig. - Tøy hver muskel 3 til 4 ganger per økt for best resultat. 19

20 Trenger jeg spesialsko for trening på tredemølle? Dersom du har tenkt til å gå mest, eller løpe mest, bør du investere i sko som er tilpasset dette formålet. Skoene trenger ikke være dyre, men de bør inneha: - God støtte. Gåsko trenger spesielt støtte til hælen. - God demping. - God ventilasjon. - Fotfleksibilitet, spesielt for gåsko. Hva bør jeg ha på meg? Bruk behagelig tøy som lar deg bevege deg fritt. For eksempel: - Løse bukser eller shorts, eller treningstights, avhengig av personlig smak. - Syntetisk fiber, som polyester, CoolMax eller lycra som ikke trekker inn svette som bomull kan gjøre. - Syntetiske sokker. Er det en spesiell teknikk? Stå rett, med skuldrene bakover, brystet løftet og magemusklene strammet. Ikke len deg framover eller heng på håndtakene, bortsett fra dersom du mister balansen og når du går på og av. Bruk armene kraftig! Ikke hopp over bakoversvingen! Dersom du går bør du rulle på hele fotsålen. Dersom du løper bør du lande stille og mykt. Hvordan forblir jeg motivert? Spiller det noen rolle hvor jeg plasserer tredemøllen? Plasser tredemøllen i et rom som er godt ventilert slik at du ønsker å gå dit. Vinduer hjelper, da du både kan lufte og kikke ut. Et musikkanlegg kan motivere og underholde, og det kan også en TV eller videospiller. Forsøk å se filmer eller sport under treningsøkten! Varier treningsintensiteten og stigning. Skriv ned fremgangen slik at du kan holde øye på endringene! Hvorfor bør jeg drikke vann? Vann hjelper å holde maskineriet i gang. Ha en plastflaske vann tilgjengelig og drikk underveis. Drikk minst 8-10 glass væske om dagen, og mer hvis du trener eller dersom det er varmt. Dersom du føler deg tørst er du allerede dehydrert. Advarsler: - Dersom du er kvinne over 55 eller mann over 45 og ikke har trent regelmessig, eller dersom familien din har en historie med diabetes, hjertesykdommer eller andre helseproblemer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, eller dersom du røyker eller er svært overvektig bør du kontakte lege før du begynner å trene. - Dersom du opplever svimmelhet, hodepine, nummenhet, prikking, hovne bein eller kvalme, eller dersom du føler deg forvirret, kortpustet, uvanlig trøtt, eller andre uvanlige symptomer, må du stanse umiddelbart og ta kontakt med lege. 20

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning =====

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning ===== Sammenleggbar benk LA-1535BC ===== Bruksanvisning ===== 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2, 957-4 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt

Detaljer

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning Ellipsetrener LA-1314B Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet er bare til hjemmebruk. Maksvekten må ikke overskride 100 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

ROMASKIN BRUKSANVISNING

ROMASKIN BRUKSANVISNING ROMASKIN BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-7 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning Magnetsykkel LA-1462 Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-5 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 100 kg. b) Foreldre bør

Detaljer

NORDIC WALKER. Bruksanvisning

NORDIC WALKER. Bruksanvisning NORDIC WALKER LA-1547 Gåmaskin Bruksanvisning Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1+A1, 957-2, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg.

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLASSERING AV ADVARSELSMERKER Denne tegningen viser hvor advarselsmerkene er plassert. Merk: Det er ikke sikkert at merkene vises i faktisk størrelse. VIKTIGE ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

EURO STATION. Bruksanvisning

EURO STATION. Bruksanvisning EURO STATION Bruksanvisning Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER Advarsel Rådfør deg med lege før du starter med dette eller andre diett- og treningsopplegg, særlig om du er i tvil om din egen helse og fysiske form, eller om trening

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger Hodebevegelser Stå oppreist og se framover Snu hodet sakte så langt som mulig til høyre Snu hodet sakte så langt som mulig til venstre Gjenta 5 ganger til hver side 1 Nakkebevegelser Stå oppreist og se

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Viktig sikkerhetsinformasjon Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk. 1. Det er viktig å lese hele bruksanvisningen før utstyret monteres

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Rå pilatesøvelser for SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Har du en halvtime å spandere på rumpa di tre ganger i uka? Da kan vi love deg resultater med dette effektive programmet. Du trenger bare en yogamatte!

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

1. Fest alltid sikkerhetsnøkkelen til klærne dine når du benytter deg av tredemøllen.

1. Fest alltid sikkerhetsnøkkelen til klærne dine når du benytter deg av tredemøllen. 1 1800 runner INNHOLD FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING OG LAGRING 7 STIGNING 8 JORDINGSMETODER 9 DRIFT 10 OPPSTART 16 ØVELSER 17 OPPVARMING 18 VEDLIKEHOLD 19 JUSTERING AV LØPEBÅND 20 OVERSIKTSDIAGRAM

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.

BRUKERVEILEDNING MERK. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Modellnr.: Serienr.: WEEVBE7909.0 BRUKERVEILEDNING Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. Serienummer MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner før du benytter deg av dette

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260 INNHOLD: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 1 DELEOVERSIKT 2 UTPAKKING 3 MONTERING 4-5 BETJENING AV COMPUTEREN 6 TRENINGSØVELSER 7-12 KOMPLETT

Detaljer

220 cycle Brukerveiledning

220 cycle Brukerveiledning 220 cycle Brukerveiledning SRS-968-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr. 555 075 SERIAL NUMBER (found on frame): Forholdsregler FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For redusert risiko for, brann, elektrisk støt, eller personskade,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE)

NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE) NORDIC ELLIPTICAL E3 (PICTURE) Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike helseproblemer.

Detaljer

Bruksanvisning Tredemølle

Bruksanvisning Tredemølle Bruksanvisning Tredemølle 2168B33S Varenr22156 Takk for at du kjøpte vårt trenings apparat. Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

MAXXUS Art. nr

MAXXUS Art. nr MAXXUS Art. nr. 555 700 BRUKSANVISNING TIL ET KOMPLETT ALT- I- ETT TRENINGSAPPARAT 1) Øvre stolpe 2) Motstandsstolpe 3) Motstandsregulator med låsepinne 4) Hovedstolpe 5) Dra/skyv stang 6) Fotstang 7)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210 Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym Art No. 722 210 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forholdsregler Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet bør kun brukes av en person av gangen. Dersom

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER 1 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Folding 7 Jordingsmetoder 8 Drift 9 Øvelser 14 Oppvarming 15 Vedlikehold 16 Justering av løpebånd 17 Oversiktsdiagram 18 Deleliste

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

Nordic 1200T Norsk brukerveiledning

Nordic 1200T Norsk brukerveiledning 1 Nordic 1200T Norsk brukerveiledning INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Tekniske parametre 4 Produktoversikt 4 Montering 5 Folding 7 Jording 8 Drift 9 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning for 2500 Interval

Brukerveiledning for 2500 Interval Brukerveiledning for 2500 Interval BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 JORDING 8 DRIFT 9 OPPSTART 14 OPPVARMING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV LØPEBÅND 17 OVERSIKTSDIAGRAM

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren.

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. Benkøvelser Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. 2. Ikke belast beintreneren med mer enn 40 kg vektskiver. 30

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer