Tredemølle LA Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning"

Transkript

1 Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning

2 Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese og forstå alle sikkerhetsanvisningene før du eller andre tar i bruk produktet. Fare for å unngå elektrisk støt, må du alltid kople produktet fra veggkontakten når produktet ikke er i bruk, eller ved vedlikehold. Advarsel! For å unngå brannskader, brann, elektrisk støt eller skade på person, må aldri enheten stå uten tilsyn når den er koplet til strømuttaket. Kople fra når enheten ikke er i bruk, og før tilkopling av deler. Ikke bruk enheten under et teppe, da dette kan føre til overoppheting, brann, elektrisk støt eller skade på person. 1. Eieren er ansvarlig for at alle brukere av tredemøllen er informert om sikkerhetsanvisningene. 2. Tredemøllen skal ikke brukes av barn eller funksjonshemmede. 3. Tredemøllen skal bare brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk reservedeler som ikke anbefales av produsenten. 4. Ikke bruk tredemøllen med skadet ledning eller støpsel, dersom den ikke fungerer som den skal, dersom den har vært utsatt for fuktighet eller dersom den er skadet på noen måte. Kontakt reparatør før du bruker tredemøllen. 5. Ikke forsøk å løfte eller dra enheten etter strømledningen. 6. Ikke bruk tredemøllen dersom ventilasjonshullene er blokkerte. Bruk aldri tredemøllen på mykt underlag som seng eller sofa, der ventilasjonshullene blir blokkerte. 7. Ingen fremmede objekter skal stikkes inn i enheten. 8. Plasser enheten på en jevn overflate. Det må være minst 2,5 m plass bak den. Ikke plasser enheten på en overflate som blokkerer ventilasjonshullene på tredemøllen. For å beskytte gulvet fra skader, bør du plassere en matte under tredemøllen. 9. Ikke bruk eller lagre tredemøllen utendørs, en garasje eller i et lukket gårdsrom. 10. Ikke bruk tredemøllen der det er bruk av spraybokser. 11. Hold barn under 12 år og dyr borte fra tredemøllen. 12. Personer som veier mer enn 125 kg skal ikke bruke tredemøllen. 13. Det er bare tillatt for en person av gangen å bruke tredemøllen. 14. For å kople fra skrur du av alle kontroller og kopler fra strømledningen. 15. Bruk passende klær når du bruker tredemøllen. Ikke bruk løse klær som kan sette seg fast i tredemøllen. Bruk anbefalte treningsklær og treningssko eller gåsko med såle som ikke glir. Bruk aldri tredemøllen med bare føtter, sokker eller sandaler. 16. Kople tredemøllen til elektrisk uttak: Når du kopler til strømledningen må du alltid kople til et jordet uttak. Lamper, radioer eller andre elektriske artikler skal ikke være koplet til samme krets. Ikke bruk skjøteledning. 17. Hold strømledningen borte fra oppvarmede overflater. 18. Ikke flytt på beltet når strømmen er skrudd av. Ikke bruk tredemøllen dersom strømledningen er støpselet er ødelagt. 2

3 19. Ikke stå på beltet når du starter tredemøllen. Start beltet ved lav hastighet før du går på. Hold alltid i håndtakene når du går på tredemøllen. 20. Tredemøllen kan oppnå høy hastighet. Juster hastigheten trinn for trinn slik at du unngår store sprang i hastighet. 21. Pulsmonitoren er ikke et medisinsk verktøy. Ulike faktorer, som brukerens bevegelser, kan påvirke nøyaktigheten. Pulsmonitoren skal brukes som veiledning under trening. 22. La aldri tredemøllen gå uten tilsyn. Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen og trekk ut kontakten, samt skru bryteren til av-posisjon når tredemøllen ikke er i bruk. 23. Ikke forsøk å løfte eller flytte tredemøllen når den ikke er helt satt sammen. Du må kunne løfte 75 kg for å flytte tredemøllen. 24. Ikke plasser objekter under tredemøllen for å øke stigningen. 25. Sørg alltid for at lagringssperren er lukket før du folder sammen eller flytter tredemøllen. 26. Inspiser og fest alle deler på tredemøllen hver 3. måned. Kontroller strømledningen for skader. Dersom strømledningen er skadet på noen måte, må du ikke bruke tredemøllen. 27. Advarsel: Trekk ut strømledningen etter bruk. Kople fra strømledningen før rengjøring av tredemøllen og før vedlikehold. Ikke ta ut motoren med mindre en kvalifisert reparatør gir beskjed. All service som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen skal utføres av kvalifisert reparatør. 28. Demme tredemøllen er bare beregnet for hjemmebruk. 29. For å unngå overoppheting av motoren, bør du la den kjøle seg ned etter sammenhengende bruk. 30. Advarsel: Forskning viser at bruk av visse typer sko eller treningstøy kan føre til statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen. Denne utladningen kan være både irriterende og ubehagelig for brukeren. Forsøk disse tingene for å unngå statisk elektrisitet: 1) Endre fottøy. 2) Berør håndtakene ofte. 3) Bruk en antistatisk spray på tredemøllens overflate. Advarsel: Kontakt en lege før du begynner treningen. Dette er spesielt viktig for personer over 35 eller personer med helseproblemer. Les hele bruksanvisningen før bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skjer på person eller eiendeler ved bruk av dette produktet. Ta vare på bruksanvisningen for seinere referanse. 3

4 Oversikt over komponenter 4

5 Delnummer Beskrivelse Antall 1 Hovedramme 1 2 Kontrollpanel 1 3 Bøyd håndtaksstang 1 4 Venstre håndtak 1 5 Høyre håndtak 1 6 Sekskantbolt M10x60mm 8 7 Allenbolt M6x45mm (svart) 2 8 Underlagsskive 10mm 8 9 Underlagsskive 6mm 2 10 D-formet trinseramme 1 11 Ramme fotpute 2 12 På/av-knapp 1 13 Fastnøkkel 2 14 Sekskantnøkkel 1 15 Sikkerhetsnøkkel 1 16 Skrue M4x16 mm (svart) 4 17 Endehette til sidestang 4 18 Sekskantnøkkelholder 1 19 Silikon 1 20 Transporthjul 2 21 Sidedeksel kontrollpanel (høyre) 1 22 Sidedeksel kontrollpanel (venstre) 1 23 Låsemutter 10mm 2 24 Skrue M4x12mm svart Deksel for bakre hjul (høyre) 1 26 Deksel for bakre hjul (venstre) 1 27 Deksel venstre side 1 28 Deksel høyre side 1 29 Motordeksel 1 30 Sikkerhetsklemme med skrue 1 31 Sikkerhetsplate med skrue 1 32 Sikkerhetskontakt med skrue 1 33 Sekskantbolt M6x90mm 2 34 Sekskantbolt M10x45 mm 2 35 Bakhjul 2 36 Nedre motordeksel 1 37 Justeringsholder for hastighetssensor 1 5

6 Monteringsanvisning Vi anbefaler at to voksne jobber sammen for å sette sammen denne tredemøllen. 1) Åpne kartongen med tredemøllen i nærheten av der du vil plassere den. Velg en egnet gulvplass. Dette er et tungt produkt, og monteringen vil trenge minst to voksne. Det anbefales at den bakre isoporen beholdes på tredemøllen, da dette vil hjelpe med monteringen av rammen. 2) Ta alle komponentene ut av kartongen og kontroller at du har fått alt som er vist i delelista. Bruk kartongen som underlag under monteringen, slik at du beskytter både underlaget og produktet. Kontroller også at du har riktig verktøy. Kontroller kartongen for alle deler. De små delene kan bli gjemt under pakkingen. Figur 1 3) Finn hovedrammen (#1) og legg den på siden. Merk: Når du legger tredemøllen på siden, må du bruke isoporen fra pakken til å støtte opp endene. Metalldelene ytterst på hovedrammen kalles vertikale armer og er laget for å rotere inn i vertikal posisjon. Allikevel, disse skal ikke roteres nå. Plasser trinserammen (#10) på basen til de vertikale armene som vist på figur 1. Merk: De forhåndsmonterte fotputene (#11) nederst på D-rammen skal peke bort fra tredemøllen med den åpne siden av basen mot undersiden av tredemøllen. 4) Juster de to hullene på hver side av D-rammen med mutterne nederst på de vertikale armene. Monter de fire 10x60mm sekskantskruene (#6) og de fire 10mm fjørskivene (#8) ved hjelp av hendene. Se figur 1 og 1A. Når alle skruene er på plass, går du tilbake og fester forsiktig med den vedlagte 10mm fastnøkkelen. Merk! Sørg for at ikke skruene overstrammes, da dette kan føre til feiljustering av armene. 5) Når D-rammen er montert, roterer du de loddrette armene oppover slik at D-rammen plasseres under tredemøllen og tredemøllen kan plasseres i oppreist posisjon. Merk! De loddrette armene er bare festet til D-rammen og hovedrammen. Tredemøllen skal nå hvile på D-rammen (#10) med bakbeina bakerst på tredemøllen. Se figur 1B. 6) Løft enheten til en behagelig arbeidshøyde. Fest bakhjulene (#35) til bakbeina ved bruk av en 10x45mm svart sekskantskrue (#34) og en 10mm låsemutter (#23) per hjul. Se figur 1C. Merk: Hjulet går på innsiden av støtten. Bolten går gjennom støtte, gjennom hjulet og deretter i låseskruen. 6

7 Figur 2 6) Fest toppen av et sidehåndtak (#4) til hver vertikale arm ved bruk av en 10mmx60mm sekskantskrue (#6) og en 10mm underlagsskive (#8) i det nederste hullet fra enden på håndtaket. Sørg for at du bare fester skruene med fingrene så lenge. Se figur 2. 7) Deretter justerer du hullet nederst på sidehåndtaket (#5) med hullet på siden av den vertikale armen. Fest med en 10mm sekskantbolt (#6) og en 10mm fjærskive (#8). Fest bare skruene med hendene. Viktig! Ikke stram denne bolten for mye! Sidehåndtaket kan bøyes ut av form eller plasthetten (#17) kan bli ødelagt. Stram skruene med en fastnøkkel. Utfør samme prosedyre for det andre håndtaket. Figur 3 8) Installer kontrollpanelet (2) ved å plassere det innenfor sidestengene. Sikre fra undersiden ved bruk av fire 4x16mm skruer (#16), to på hver side av kontrollpanelet. Bruk en 6x45mm sekskantskrue (#7) og en 6mm fjærskive (#9) gjennom hullet på sidestengene (#4). Se figur 3. Merk! Skruene går gjennom stengene og inn i kontrollpanelet. Vær forsiktig slik at du ikke strammer skruene for mye. 9) Fest høyre og venstre side av kontrollpanelet til sidene. Sørg for at disse justeres riktig. Bruk tre 4x12mm skruer (#24) på hver side. Se figur 3A. stram sidene godt, men vær forsiktig slik at ikke disse brekker. 7

8 Figur 4 10) Kople ledningen som kommer ut av høyre loddrette arm på hovedrammen (#1) til kontrollpanelet (#2) som vist på figur 3A. Merk: Enden på ledningen har en telefonplugg. Figur 5 11) Plasser høyre sidedeksel (#27) til høyre side av hovedrammen, mellom D-rammen og den loddrette armen som vist på figur 5. Sikre med tre 4x12mm svart skrue (#24). Gjør det samme på venstre sidedeksel (#26) på venstre side av hovedrammen. Se figur 5. Monteringen av tredemøllen er nå ferdig. Kople i strømledningen i overspenningsavlederen og deretter i veggen. Enheten er nå klar til bruk! Figur 6 12) Dette produktet må være jordet. Dersom det skulle oppstå feilfunksjon eller bli ødelagt, vil jordingen gi beskyttelse mot elektrisk støt. - For alle jordede, ledningskoplede produkter: Dette produktet skal brukes med en nominell V krets. Feil bruk av jording og stikkontakt kan føre til elektrisk støt. Ikke endre støpselet som følger med produktet. Dersom det ikke passer i uttaket, må du kontakte elektriker. 8

9 Figur 7 13) For å slå sammen tredemøllen før lagring må du først kople fra strømuttaket. Løft opp bakdelen på tredemøllen ved å gripe tak i støtten på undersiden av tredemøllen. Skyv mot kontrollpanelet til låsemekanismen på siden av rammen er helt sikker og dekket er festet. Advarsel! Du må kunne løfte og støtte minst 40 kg. Merk! La tredemøllen stå koplet fra i lagringsposisjon. 14) For å slå ut tredemøllen igjen må du holde på støtten på undersiden av tredemøllen når du løsner dekket. Senk dekket forsiktig mot bakken. Merk: Ikke la dekket falle i gulvet, da det kan føre til skade. 15) For å flytte tredemøllen, må du først sørge for at den er koplet fra strømuttaket og i låst posisjon. Stå med ansiktet mot bunnen av dekket og hold på toppen. Trekk tredemøllen forsiktig mot deg slik at den hviler på trinsene. Advarsel! Du må kunne løfte og støtte minst 75 kg for å flytte tredemøllen. Merk: Tredemøllen bør rulle lett på et hardt underlag. Ikke forsøk å rulle tredemøllen på teppe, grus, sand eller andre myke underlag. 9

10 Bruksanvisning for LA-1537 tredemølle A) Før start må du lese og forstå hele bruksanvisningen, med sikkerhetsanvisninger, monteringsanvisninger og vedlikeholdsanvisninger. Dersom tredemøllen ikke passer for deg, eller dersom du ikke forstå bruksanvisningen, må du IKKE BRUKE TREDEMØLLEN! Før bruk må du sørge for at tredemøllen står støtt på jevnt underlag. Ring servicepersonell dersom du har problemer med tredemøllen. B) Tredemøllen skal brukes med V/50Hz. Den skal ikke brukes med annen strømkilde. Tredemøllen er beregnet til innendørs bruk, hjemme. Sørg for at tredemøllen står på et jevnt underlag og at D-basen og bakføttene er i kontakt med bakken overalt. Det anbefales å bruke en matte som underlag. C) Kople tredemøllen til et passende uttak som beskrevet under Viktige sikkerhetsanvisninger. Når du setter i strømledningen må du alltid plugge den inn i en overspenningsavleder (ikke inkludert), og plugge overspenningsavlederen inn i en jordet krets som er i stand til å lede15 amp eller mer. Ikke bruk skjøteledninger. Ikke endre kontakten for å få den til å passe til uttaket ditt. Hvis den ikke passer, må du kontakte en kvalifisert elektriker for å gjøre nødvendige endringer på uttaket ditt. Tredemøllen bør være det eneste produktet som bruker kretsen den er plugget inn i. Dersom du har spørsmål om ditt elektriske anlegg, bør du kontakte din strømleverandør eller en kvalifisert elektriker. (Se Vedlikeholdsintruksjoner #3 og #4 angående beltet). Av/på-bryteren er plassert på den fremste rammen nær ledningen og er markert "ON/OFF". Slå bryteren til ON før du setter i nøkkelen. D) Plasser den røde magnetiske stoppenøkkelen inn i sprekken midt på den fremste kanten av tredemøllens kontrollpanel. Alle LED-displayer skal da lyse opp og en tone vil høres. Fest den andre enden av nøkkelbåndet i livet på klærne dine. NÅR SOM HELST NÅR DU FJERNER DENNE NØKKELEN, VIL TREDEMØLLEN STANSE ØYEBLIKKELIG og alle data, som tid, tilbakelagt avstand og kalorier vil gå tapt og nullstilles. Din utgangsposisjon for alle operasjoner bør være med en fot på hver side av tredemøllens belteoverflate. Lokaliser STOP-knappen på den nedre midterste delen av kontrollpanelet før du starter. Husk at tredemøllen er laget for brukere opp til 125 kilo. E) For å operere tredemøllen manuelt, trykk på knappen for å øke farten (symbolet til høyre for midten på panelet), og du vil merke at tallet i skjermen til høyre forandrer seg. Du vil høre en lyd når du trykker på og slipper knappen. Hastigheten økes eller senkes med 0,1km/ t om gangen. I utgangspunktet er farten på 1,0km/t og toppfarten er 16km/t. Hold inne hastighetsøkningsknappen til du når den hastigheten du vil begynne med. Så snart du slipper knappen vil du høre en tone, og motoren vil starte og gradvis øke farten til den når den hastigheten du har valgt. Hold fast i gelenderet på tredemøllen mens du ser på beltet som beveger seg. Når du føler deg komfortabel med farten beltet holder, skritter du ut på det og begynner å gå. Se opp istedenfor å se ned på beltet. Når du føler deg fortrolig med farten, kan du velge å slippe taket i tredemøllens gelender. NB: På grunn av brukeres varierende vekt og andre faktorer, kan du merke en forskjell i den faktiske 10

11 farten beltet holder fra den farten du satte. Dette vil skje gjennom hele treningen og er ikke en feil. F) For å senke farten manuelt, trykker du på knappen som senker farten (symbolet V til høyre for midten i panelet). Du vil høre en lyd idet du trykker på og slipper knappen. Tallet i vinduet nede til høyre vil vise den nye farten du har valgt. Du kan holde knappen inne for å endre den valgte farten raskt. Når du slipper knappen vil tredemøllen gradvis senke farten til den når den nye farten du har valgt. DU KAN STANSE TREDEMØLLEN ØYEBLIKKELIG VED Å FJERNE DEN MAGNETISKE STOPPENØKKELEN SOM ER NEVNT, eller ved å trykke på den røde STOP-knappen nær midten i panelet. Tredemøllen vil stanse mer gradvis hvis du bruker STOP-knappen enn hvis du bruker sikkerhetsnøkkelen. NB: Skjermen til høyre viser fart og skjermen til venstre viser Distance (avstand). Trykk én gang på MODE og skjermen til høyre endrer seg til Calories. Den viser da det totale antall kalorier som er forbrent siden treningsøkten startet. Trykker du MODE en gang til, går skjermen til høyre tilbake til å vise fart, mens skjermen til venstre nå viser Incline (graden av stigning). Trykk på MODE en gang til for igjen å vise avstanden i skjermen til venstre. Calorie og Incline vil stå av seg selv i fem sekunder før skjermene igjen viser Speed og Distance. Du kan også se hvilke data som vises ved å legge merke til hvilke av de små, runde lampene som lyser over skjermen. Lampen til venstre indikerer fart og lampen til høyre indikerer kalorier. Justere beltet G) Beltet på tredemøllen kan enkelte ganger flytte seg mot venstre eller høyre, slik at det kommer i kontakt med andre deler av tredemøllen. For best yteevne bør beltet være sentrert på underlaget. Derfor kan det være at brukeren må justere beltet. Bak på tredemøllen er det to justeringsbolter (#33). Se tegningen over. Disse brukes til å flytte beltet til høyre eller venstre som følger: 1. Ingen må stå på beltet når justeringene gjøres. 2. Start tredemøllen som beskrevet i bruksanvisningen. 3. Start hastighet på omtrent 3 km/t. Desto raskere beltet går, desto raskere ses justeringen. Merk! Dersom du justerer beltet for langt, kan det være at du ikke får stoppet det før det berører andre deler på tredemøllen. Vær forsiktig når du justerer. Skader grunnet unøyaktig justering dekkes ikke av garantien. 11

12 4. Sett den korte enden av fastnøkkelen i justeringsbolten. Dersom beltet er for langt mot høyre når du ser på tredemøllen bakfra, bruker du bolten på høyre side. Dersom beltet er for langt mot venstre, bruker du bolten på venstre side. 5. Mens beltet går, dreier du fastnøkkelen ½ gang med klokka. Observer beltet. Det begynner å flytte seg fra side. Når du dreier bolten med klokka, vil beltet flytte seg bort fra bolten du skrur på. 6. Du kan gjenta ½ dreining 2 ganger til, altså til sammen 3 dreininger på ½ gang. Gi beltet minst 30 sekunder på å flytte seg. 7. Ikke drei mer enn 3 halve runder på hver bolt. Dersom beltet er i sammen posisjon etter tre omdreininger, justerer du på andre side som følger: Dersom du har brukt bolten på høyre side, flytter du deg til venstre side. Drei bolten mot klokka ½ gang. Å dreie bolten mot klokka vil gjøre at beltet flytter seg mot bolten du dreier. Gi beltet minst 30 sekunder på å flytte seg. Dersom beltet synes å glippe når du går på det, bør du stramme beltet. Følg instruksjonene over, bortsett fra at du strammer like mye på hver bolt. Drei bolten med klokka for å stramme beltet. Test etter en omdreining ved å gå på beltet og stram mer om nødvendig. Dersom du justerer for mye, kan det skade tredemøllen. Følg instruksjonene! H) Stigningsfunksjon. Tredemøllen har motorisert stigningsfunksjon. To knapper til venstre for midten merket INCLINE med symbol eller. Trykk på opp-symbolet en gang for å øke stigningen med en halv prosent (0,5 %). En pipelyd høres for hver halve prosent. Trykk på ned-symbolet for å minske stigningen med 0,5 %. Du kan trykke eller holde inne knappene til du oppnår ønsket stigning. Tredemøllen vil justere graden når knappen slippes. Når stigningen justeres, vises stigningsverdien I vinduet til venstre I 5 sekunder. Etter 5 sekunder bytter vinduet til distanse. Dersom du ønsker å se stigningsverdien, trykker du på MODE-knappen to ganger mens tredemøllen er i gang. Stigningsverdien vil vises i vinduet til venstre i 5 sekunder. En tone på 3 sekunder vil høres dersom du forsøker å justere stigningen lavere enn minimum, 1,5 %, eller høyere enn maksimum, 10,0 %. Når tredemøllen stanses av noen av metodene under #K vil stigningen avsluttes i siste posisjon. Dersom sikkerhetsnøkkelen trekkes ut under endring av stigning, vil den kun endres når sikkerhetsnøkkelen settes inn igjen. Merk: Gjentatt bruk av stigningsfunksjonen uten pause kan føre til overoppheting av motoren og stans av stigningsfunksjon. Dersom dette skjer vil E5 vises i displayet i 5 sekunder. Normal bruk av stigningsfunksjonen vil ikke føre til overoppheting. Etter omtrent 10 minutter vil kontrolltavlen finne ut om motoren er nedkjølt. Dersom den ikke er nedkjølt vil funksjonen være låst i 10 minutter til. Displayet vil blinke til motoren er nedkjølt. Etter at den er nedkjølt, vil den fungere som vanlig. Du kan fortsette å gå eller løpe på tredemøllen mens motoren kjøler seg ned, men du vil ikke kunne bruke stigningsfunksjonen. Motoren for stigning er separat fra den vanlige motoren. Merk: Ved stigning vil pulsen øke. Sørg for at du kontakter lege som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. 12

13 I) Pulsmodus. Pulssensoren er på med en gang den røde sikkerhetsnøkkelen er satt i. For størst sikkerhet og nøyaktighet bør tredemøllen stanses når du plasserer fingeren på pulssensoren. For å lese av pulsen stanser du tredemøllen ved å trykke på STOP-knappen. Distanse og tid vil lagres. Plasser en fot på hver sideramme og stå så stille som mulig. Grip tak i håndtakene. Plasser venstre tommel på sensoren. Den bør passe godt på sensoren. Tre søyler vises på venstre side i displayet i løpet av et par sekunder. Disse viser at pulsavlesningen er i gang. Lampen på venstre side av vinduet til venstre vil også lyse. Et par sekunder etterpå viser søylene. Disse forsvinner en etter en. Sensoren vil deretter vise gjennomsnittlig puls. Når du er ferdig starter du tredemøllen eller avslutter treningsøkten ved å ta ut sikkerhetsnøkkelen. Merk! 1) Ikke trykk tommelen din på linsen. For mye trykk og håndbevegelse vil føre til feil avlesning. 2) Pulssensoren er ikke et medisinsk apparat. Det er kun ment som informasjon og gir en gjennomsnittspuls. Det vil ikke gi nøyaktig puls til enhver tid. J) Kaloriforbrenning. Kaloriene som forbrennes under trening vises til venstre på displayet. Det viser verdier fra 001 til 999. kalorier bestemmes av distanse, ikke av hastighet. K) Stanse tredemøllen. Du kan stanse tredemøllen når du er ferdig med treningsøkten, eller når som helst under trening, på en rekke ulike måter: 1) Trykk og slipp STOP-knappen. Tredemøllen vil gradvis redusere farten til 00,0 km og distanse og kalorier vil vises i displayet selv etter stopp. Disse verdiene vil vises i 30 minutter. Etter 30 minutter slettes all informasjon og du må starte på nytt. Nullstill alle verdier ved å trykke og holde inne STOP-knappen i 5 sekunder. Du kan deretter starte tredemøllen igjen ved å trykke på SPEED-knappen som under #E. 2) Du kan redusere hastigheten til 0 ved å trykke på til du når 0. 3) Trekk ut den magnetiske nøkkelen fra konsollen og tredemøllen stanser UMIDDELBART. Ingen verdier vil lagres og displayet skrur seg av. Start igjen med #D. L) Fabrikkinnstillinger. Tredemøllen har 4 programmer som er fabrikkinnstilt. Hvert enkelt tilbyr ulik trening. Hvert program består av 10 segmenter delt inn i like lang tid. Du kontrollerer hvert program ved å taste inn ønsket treningstid, makshastighet og maksstigning før bruk. For eksempel kan program #1, Fitness Run, endres både i hastighet og stigning. Dersom du velger en makshastighet på 4 km/t og en maksstigning på 5,0, vil Fitness Run fungere på en helt annen måte enn dersom du velger en makshastighet på 6,5 km/t og en maksstigning på 8,0. Hver av de 10 segmentene er basert på en forhåndsbestemt prosent av makshastighet og stigning. Det betyr at dersom et segment er bestemt til 80 % av makshastighet og 50 % av maksstigning, vil tredemøllen gå i ca. 3,2 km/t når makshastigheten er 4 km/t. Stigningen vil justeres til 2,5 når maks er 5,0. I tillegg kan brukeren alltid øke eller redusere hastigheten eller stigningen når som helst under et forhåndsinnstilt program ved å simpelthen trykke på knappene for hastighetsjustering. Dette vil bare endre hastighet og stigning for segmentet som er i bruk akkurat da. 13

14 Det er omtrent 2000 ulike kombinasjoner for hastighet og stigning for hvert forhåndsinnstilte program. Med litt prøving vil du finne en kombinasjon som passer deg og ditt bruk. 1) Gå inn i fabrikkinnstilte programmer. Når tredemøllen er stanset, men i ONposisjon, trykker du på Mode-knappen i tre sekunder. En pipetone vil indikere at du er i programmodus. 2) Vinduet midt på konsollen vil vise programnummer (P1 osv) og også en oversikt over vanskelighetsgraden vist i stolper. Hver stolpe representerer et av segmentene. Høye stolper er vanskeligere enn lave stolper. Vanskelighetsgraden er en kombinasjon av hastighet og stigning, der stigning er vanskeligere enn hastighet. 3) Trykk på Speed increase for å gå til neste program. For å velge et program trykker du på STOP-knappen. 4) Når du velger et program vil TIME-vinduet blinke. Her kan du stille inn totaltid for treningen. Treningen vil deles inn i 10 like segmenter. Bruk økning og redusering av hastighet for å stille inn ønsket tid. Standardinnstilling er 10 minutter. Du kan velge alt fra 10 til 99 minutter, kun i hele minutter. Trykk på STOP-knappen for å bekrefte. 5) Når du har stilt inn TIME, vil SPEED blinke. Denne lar deg stille makshastighet under hvert treningssegment. Den vil bare gå til makshastighet dersom segmentet settes til 100 %. Trykk på økning eller redusering av hastighet. Trykk på STOP for å bekrefte. Merk: Du kan justere hastigheten mens du bruker tredemøllen. Dette vil ikke påvirke de neste segmentene. 6) Når du har stilt inn SPEED, vil INCLINE blinke. Denne lar deg stille inn maksstigning under hvert treningssegment. Den vil bare gå til maksstigning dersom segmentet settes til 100 %. Trykk på økning eller redusering av stigning. Trykk på STOP for å bekrefte. Merk: Du kan justere hastigheten mens du bruker tredemøllen. Dette vil ikke påvirke de neste segmentene. 7) Når du har stilt inn INCLINE, trykker du på MODE-knappen for å starte segmentet. Hastighet og stigning for første segment vises i vinduet. Samtidig høres fem pipetoner og tredemøllen starter. 8) Tidsvinduet vil vise nedtelling av totaltid fra den tiden du har valgt. Hastighetsvinduet vil vise hastighet, og stigningsvinduet vil vise stigning. Distanse og kalorier vi måles som vanlig. Dersom du endrer hastighet eller stigning manuelt, vil den nye verdien vises i riktig vindu. Vinduet på midten av konsollen vil vise nummer på begynnelsen av hvert segment. Underveis vises progressen ved hjelp av en oval løpebane. En runde er omtrent 400 meter. 9) Når det er 10 sekunder igjen av segment, vil en rekke ting skje på konsollen. Hastighetsvinduet blinker den nye tiden for det neste segmentet. Stigningsvinduet blinker ny stigning for neste segment. Når det er 5 sekunder igjen høres 5 pip for å varsle deg om endringen. Dersom du gjør endringer på disse siste 10 sekundene, vil endringene først trå i kraft ved neste segment. 10) Du kan kontrollere puls som beskrevet under #I når som helst. Pulsen vises som forklart under #I. 11) Husk at tredemøllen vil stanse etter 10. segment. Da vil du høre 5 pip og tredemøllen stanser. 12) Etter avslutning vil konsollen være i pausemodus. Dette er det samme som dersom du trykker på STOP-knappen en gang. Distanse, kalorier og rundetid 14

15 vil vises i vinduene. Du kan fortsette å trykke inn verdier, eller du kan trykke på STOP og holde inne for å nullstille alle verdier. Ta ut sikkerhetsnøkkelen. M) Programmert tid. Etter at du har satt i sikkerhetsnøkkelen og displayet er opplyst, trykker du en gang på MODE-knappen. Tidsdisplayet i vinduet i midten blinker. Trykk på symbolet for hastighetsøkning ( ) for å øke tiden med intervaller på 1 minutt. Trykk på symbolet for hastighetsredusering ( ) dersom du ønsker å redusere tiden før du starter treningen. Når tiden du ønsker å trene vises på skjermen, trykker du to ganger på MODE-knappen for å bekrefte og går videre til innstilling av hastighet. Trykk på symbolet for hastighetsøking ( ) for å starte justeringen. Justeringen fungerer som #E bortsett fra at her vil tiden telle nedover og automatisk stanse ved 00:00. En tone høres fem ganger for å varsle om at beltet stanser. Beltet stanser gradvis. Du kan når som helst stanse beltet selv, som beskrevet under K). N) Programmert distanse. Etter at du har satt i sikkerhetsnøkkelen og alle displayer lyser, trykker du på MODE-knappen to ganger. Venstre vindu blinker. Trykk på symbolet for hastighetsøkning ( ) for å øke distansen med 0,5, start på 0,5 km. Hold inne symbolet for raskere økning. Du kan også trykke på symbolet for hastighetsredusering ( ) for å redusere hastigheten. Når ønsket hastighet vises, trykker du på MODE-knappen for å bekrefte. Justeringen fungerer som #E bortsett fra at her vil tiden telle nedover og automatisk stanse ved En tone høres fem ganger for å varsle om at beltet stanser. Beltet stanser gradvis. Du kan når som helst stanse beltet selv, som beskrevet under K). O) Programmere både tid og distanse. Følg trinnene under #L, bortsett fra å trykke MODE-knappen en gang for å stille inn distanse. Følg deretter instruksjonene for #M. På dette tidspunktet vil både tid og distanse programmeres inn. Treningsøkten på tredemøllen vil ende når enten tid eller distanse når 00:00 eller Operasjon vil være som under #E, bortsett fra at tid og distanse vil telle nedover og automatisk stanse når enten tid eller distanse når 00:00 eller Fem pip høres når beltet skal stoppe. Beltet stanser gradvis etter det femte pipet. Du kan når som helst stanse beltet selv, som beskrevet under K). P) Lagringsposisjon. Tredemøllen kan foldes sammen for å redusere gulvplassen tredemøllen opptar når den ikke er i bruk. Tredemøllen må være skrudd av og koplet fra strømuttaket før du kan løfte dekket fra baksiden til den når konsollen. Du må kunne løfte og holde minst 40 kg for å utføre dette. Når dekket når riktig posisjon, vil du høre et klikk. Dette er låsemekanismen. Slipp dekket sakte og forsiktig og sørg for at det er låst. Dekket skal ikke flytte på seg når det er låst. For å låse opp dekket, trekker du den synlige delen av låsen vekk fra den loddrette rammen. Støtt opp om dekket og senk det forsiktig ned til bakken. IKKE MIST DEKKET! Q) Dersom du setter inn sikkerhetsnøkkelen, men ikke trykker inn noen knapp, vil displayet skru seg av og motoren vil skru seg av innen 30 minutter. Dersom du trykker på en knapp, men ikke starter trening, vil du måtte ta ut og sette inn nøkkelen på nytt etter 30 minutter dersom du ønsker å trene. 15

16 Vedlikeholdsinstruksjoner 1. Smøring: beltet og underlaget kommer klare til bruk fra fabrikken. Påfør allikevel smøring på underlaget før du begynner å bruke tredemøllen. Vi anbefaler smøring etter hver 200. timers bruk. Dersom du bruker tredemøllen 5 dager i uka 45 minutter av gangen, trenger tredemøllen smøring etter omtrent ett år. 2. For å ha på smøring må du gjøre følgende: A) Kople tredemøllen fra det elektriske uttaket. B) Løsne spenningen på beltet ved å dreie justeringsskruene på enden av tredemøllen mot klokka. Bruk fastnøkkelen som er vedlagt. Det kan være du må løsne disse to runder eller mer for å løsne beltet nok til å ha på smøring. C) Når du kan løfte enden på beltet en liten avstand fra underlaget, er det nok plass til å ha på smøring. D) Kutt av enden på toppen av silikontuben med en saks eller et annet skarpt objekt. Vær forsiktig slik at du ikke kutter av for mye av toppen. Du trenger bare en veldig liten åpning for å ta på smøringen. Det er en vedlagt hette for å lukke tuben etter bruk. Skyv toppen så langt under beltet du klarer og ha silikonen direkte på underlaget. Silikonen skal påføres i dråper eller veldig tynne linjer. Ha silikon på hele lengden og på begge sider av underlaget. En påføring per side holder. E) Stram justeringsskruene ved å dreie dem med klokka samme antall runder som da du løsnet dem. Nå må du sørge for at beltet er sentrert. F) Kople tredemøllen til det elektriske uttaket. G) Start tredemøllen på lav hastighet uten at noen går på båndet. Lavere enn 4 km/t. Se på beltet i sekunder. Dersom det kjører på midten, kan du øke hastigheten til 8 km/t. kontroller at det ligger på midten. Dersom alt ser i orden ut, kan du bruke tredemøllen som vanlig. H) Dersom beltet flytter seg fram og tilbake på underlaget, må du lese bruksanvisingen for justering av beltet. Litt om tredemøller Bruken av tredemøllen kan noen ganger produsere statisk elektrisitet. Utladingen av denne elektrisiteten kan være både irriterende og ubehagelig. Normalt sett kommer det et kort støt når du berører en metalldel på tredemøllen. Selv om produsenten forsøker å bygge tredemøllen slik at den ikke produserer slik elektrisitet, kan det allikevel oppstå. Noen vanlige årsaker til statisk oppbygning kommer av brukerens sko og klær. Vår testing har vist at visse typer skotøy kan føre til statisk elektrisitet. Nylon og polyester i treningsklær kan føre til det samme. Dersom du opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å bytte klær og sko. Dersom du fortsatt opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å kjøpe en antistatisk spray som du har på beltet. Spray direkte på beltet mens det går i lav hastighet. Tørk i minst ti minutter. Ta kontakt med reparatør dersom du har spørsmål om statisk elektrisitet eller andre problemer med tredemøllen din. 16

17 Problemer og løsninger Advarsel! Feil bruk av tredemøllen din kan føre til skade på person eller enhet. Dersom det vises problemer eller feilkoder i displayet under treningen, kan du følge disse trinnene for å løse problemene. No power (ingen strøm) Nummer Årsak Løsning 1 Strømledningen. Kontroller at strømledningen er koplet inn i vegguttaket. 2 Sikringen. Kontroller sikringen for å sørge for at den ikke er utbrent eller feil festet. 3 Strømbryteren. Sørg for at strømbryteren står på ON. 4 Ledninger. Sørg for at alle ledninger er koplet riktig og koplet til. Feilmeldinger med Error Nummer Årsak Løsning 1 Dårlig tilkopling av signalledning. Kontroller signalledningen og kople til på nytt (mellom monitor og motorkontrollen). Kople forsiktig til ledningen i monitoren. 2 Dårlig tilkopling av signalledning. Kontroller signalledningen og kople til på nytt. Kople forsiktig til ledningen i 3 Signalledningen er ikke koplet ordentlig og er skadet. Hastighetssensoren er ikke koplet riktig. monitoren. Kontroller signalledningen og kople til på nytt. Kople forsiktig til ledningen i monitoren. Ta av toppdekselet. Kontroller og kople til ledningene på nytt. Kople forsiktig til ledningen i motorkontrollen. Strømledningen er ikke koplet til. Ta av motordekselet og kople til strømledningen. Magneten er ødelagt eller har falt ned. Bytt eller fest magneten. Feiljustering mellom hastighet og Juster magnet. hastighetssensoren. 4 Problemer med signalet fra stigning. Kontroller og kople på nytt. 5 Dårlig tilkopling med Kontroller og kople på stigningssignalledningene nytt. Ødelagte signalledninger for stigning. Bytt ut ledningene. Overopphetet stigningsmotor. Kjøl ned ca. 10 minutter. 17

18 6 Feil hastighet. Start maskinen på nytt. 7 Feil hastighet a) Trykk og hold inne STOP-knappen og MODE-knappen samtidig. b) Hold inne de to knappene mens du trykker inne sikkerhetsnøkkelen. Trykk deretter på knappen for øking av hastighet. c) Slipp alle knappene. d) Skru på sikkerhetsnøkkelen for omstart. Dersom du fremdeles har problemer, må du kontakte reparatør. 18

19 Riktig trening Her kan du finne svar på hvordan du får mest mulig ut av trening på tredemøllen din. Hvordan oppnå raskere resultater, trene sikkert og forbli motivert, samtidig som du har det gøy! Hvorfor bør jeg trene? Fordelene ved trening er langsiktige. Ikke bare mister du vekt og får muskler, spesielt sammen med et sunt kosthold, du kan også unngå stress, få sterkere bein og minske risikoen for helsesykdommer. Hvor ofte og hvor lenge bør du trene? Regelmessig trening vil få deg i form. Ved å bare trene innimellom, vil ikke den samme effekten oppnås. Ved å trene 1-2 timer i uka, vil kondisen være holde seg på omtrent samme nivå. Dersom du derimot trener 3 ganger i uka, vil kondisen øke betraktelig. Mange profesjonelle mener det er best å trene 3 ganger i uka. Ikke overdriv treningen i begynnelsen, men øk jevnlig til du kommer nivået som vil hjelpe deg å nå målet. Når du føler kondisen bedre seg, bør du trene i 30 minutter. Dette er inkludert tid du bruker på å varme opp og tøye ut. Dersom du ønsker å gå ned i vekt, bør du trene mer enn 30 minutter. Dersom du opplever svimmelhet, kvalme, smerter i brystet eller andre unormale symptomer, må treningen stanse umiddelbart. Treningsmetoder vil variere ut fra dine egne mål: - Kondistrening gir deg styrke og utholdenhet. De individuelle øvelsene bør utføres med serier på 3 med gjentakelser. - Mellom hver serie bør du ha ett minutts pause. Oppvarmingsøvelser Målet er å forberede kroppen på hardt arbeid, samt å forhindre muskelskader. - Oppvarming bør starte forsiktig og deretter øke gradvis. - Alle muskler som skal brukes under treningen må varmes opp. - Varm opp i 5-10 minutter. Hvorfor bør jeg tøye, og når er det best å gjøre dette? Når du trener jobber musklene hardt og strammer og trekker seg sammen. Tøyning gjør at musklene slapper av og du forhindrer skader. Det er best å tøye etter en nedkjøling, der musklene fremdeles er varme. Treningseksperter anbefaler at du: - Tøyer 2 til 3 dager i uka. - Tøyer de største musklene du bruker. På en tredemølle vil dette bety lårmuskler, leggmuskler, hofter, rygg og bryst. - Hold hver posisjon i sekunder, det skal strekke, men ikke gjøre vondt. - Stå stille og pust rolig. - Tøy hver muskel 3 til 4 ganger per økt for best resultat. 19

20 Trenger jeg spesialsko for trening på tredemølle? Dersom du har tenkt til å gå mest, eller løpe mest, bør du investere i sko som er tilpasset dette formålet. Skoene trenger ikke være dyre, men de bør inneha: - God støtte. Gåsko trenger spesielt støtte til hælen. - God demping. - God ventilasjon. - Fotfleksibilitet, spesielt for gåsko. Hva bør jeg ha på meg? Bruk behagelig tøy som lar deg bevege deg fritt. For eksempel: - Løse bukser eller shorts, eller treningstights, avhengig av personlig smak. - Syntetisk fiber, som polyester, CoolMax eller lycra som ikke trekker inn svette som bomull kan gjøre. - Syntetiske sokker. Er det en spesiell teknikk? Stå rett, med skuldrene bakover, brystet løftet og magemusklene strammet. Ikke len deg framover eller heng på håndtakene, bortsett fra dersom du mister balansen og når du går på og av. Bruk armene kraftig! Ikke hopp over bakoversvingen! Dersom du går bør du rulle på hele fotsålen. Dersom du løper bør du lande stille og mykt. Hvordan forblir jeg motivert? Spiller det noen rolle hvor jeg plasserer tredemøllen? Plasser tredemøllen i et rom som er godt ventilert slik at du ønsker å gå dit. Vinduer hjelper, da du både kan lufte og kikke ut. Et musikkanlegg kan motivere og underholde, og det kan også en TV eller videospiller. Forsøk å se filmer eller sport under treningsøkten! Varier treningsintensiteten og stigning. Skriv ned fremgangen slik at du kan holde øye på endringene! Hvorfor bør jeg drikke vann? Vann hjelper å holde maskineriet i gang. Ha en plastflaske vann tilgjengelig og drikk underveis. Drikk minst 8-10 glass væske om dagen, og mer hvis du trener eller dersom det er varmt. Dersom du føler deg tørst er du allerede dehydrert. Advarsler: - Dersom du er kvinne over 55 eller mann over 45 og ikke har trent regelmessig, eller dersom familien din har en historie med diabetes, hjertesykdommer eller andre helseproblemer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, eller dersom du røyker eller er svært overvektig bør du kontakte lege før du begynner å trene. - Dersom du opplever svimmelhet, hodepine, nummenhet, prikking, hovne bein eller kvalme, eller dersom du føler deg forvirret, kortpustet, uvanlig trøtt, eller andre uvanlige symptomer, må du stanse umiddelbart og ta kontakt med lege. 20

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer.

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer. INNHOLDSFORTEGNELSE Spesielle bemerkninger om LCD monitorer... 1 Informasjon for din sikkerhet og komfort... 2 Utpakking... 5 Justering av skjermposisjonen... 6 Koble til strømledningen... 7 Forholdsregler

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner: Sikkerhetsinstruksjoner: ADVARSEL! Dersom du har hatt en sykdom/skade eller det er lenge siden du har trent jevnlig, bør du kontakte lege før du starter treningen. Dette er ikke noe leketøy, la aldri barn

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer