MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A"

Transkript

1 MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

2 Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt. Dette kan føre til situasjoner der apparatet brukes til andre formål enn det egentlig tiltenkt. c) Dersom barn tillates bruk av apparatet, må barnets mentale og psykiske helse vurderes. Sørg for at barnet får god opplæring og bruker apparatet i kontrollerte former. Opplys at apparatet ikke er noe leketøy. d) Før treningsprogrammet starter, ta gjerne kontakt med lege. Dette er spesielt viktig for personer med tidligere helseproblemer. e) CE-merket på apparatet refererer til det elektromagnetiske (EC-direktiv 89/EWG), samt til den elektriske sikkerheten. Plassering Sørg for at produktet plasseres på et jevnt og stødig underlag. Dette er forholdsregler for din egen sikkerhet. I noen tilfeller, til tross for streng kvalitetskontroll, kan det være at små partikler løsner fra bevegelige deler på apparatet. Derfor bør du beskytte gulvet eller gulvteppet ved å plassere en matte eller annet underlag under apparatet. Litt om tredemøller Bruken av tredemøllen kan noen ganger produsere statisk elektrisitet. Utladingen av denne elektrisiteten kan være både irriterende og ubehagelig, men er helt ufarlig. Vanligvis kommer det et kort støt når du berører en metalldel på tredemøllen. Selv om produsenten forsøker å konstruere tredemøllen slik at den ikke produserer slik elektrisitet, kan det likevel oppstå. Noen vanlige årsaker til statisk oppbygning kommer av brukerens sko og klær. Testing har vist at visse typer skotøy kan føre til statisk elektrisitet. Nylon og polyester i treningsklær kan føre til det samme. Dersom du opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å bytte klær og sko. Dersom du fortsatt opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å kjøpe en antistatisk spray som du har på løpebeltet. Spray direkte på løpebeltet mens det går i lav hastighet. La det tørke i minst ti minutter.

3 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER: Før du begynner med ditt treningsprogram anbefales det å konsultere din lege. En komplett test på din fysiske form kan også være en fordel. Vennligst les og følg disse instruksjoner nøye: 1. Plasser apparatet på en jevn overflate før du begynner monteringen. 2. Det bør være minst 2 m plass bak apparatet. 3. Løpebåndet vil ikke stoppe umiddelbart hvis noe henger seg opp i den. I en slik nødsituasjon dra straks i sikkerhetsnøkkelen som utløser nødstans avtredemøllen. 4. Undersøk tredemøllen alltid grundig før bruk. 5. Forsikrere deg at alle skruforbindelser er skikkelig dratt til. 6. Tredemøllen må ikke brukes hvis det fines løse eller defekte deler. 7. Kople tredemøllen til et jordet uttak. Lamper, radioer eller andre elektriske artikler skal ikke være koplet til samme krets. Ikke bruk skjøteledning. Ikke legg strømledningen under tredemøllen og pass alltid på at den ikke er skadet. 8. Aldri berør løpebanen når den er i gang. 9. Vær oppmerksom på at denne tredemøllen er konstruert for maks. brukervekt på 120 kg. Det frarådes at personer med høyere kroppsvekt bruker denne tredemøllen. 10. Denne tredemøllen er produsert for hjemmebruk. Samtidig bruk av 2 personer er svært farefullt! 11. Bruk passende klær når du bruker tredemøllen. Ikke bruk løse klær som kan sette seg fast i tredemøllen. Bruk anbefalte treningsklær og treningssko eller gåsko med såle som ikke glir. Bruk aldri tredemøllen med bare føtter, sokker eller sandaler. Knytt langt hår bak hodet. 12. Ikke skyv tredemøllen fra side til side. Det kan skade båe tredemøllen og gulvet. 13. For å unngå overoppheting av motoren, bør du la den kjøle seg ned etter 1 times sammenhengende bruk. 14. Vær forsiktig når du folder tredemøllen sammen eller legge den ned igjen. 15. For å unngå strømstøt er det særlig viktig å holde væsker fjern fra alle elektriske komponenter. 16. Aldri bytt ut defekte deler med deler som ikke er spesifisert og levert fra produsenten. Det kan føre til alvorlig personskade eller alvorlig skade på produktet. 17. Tren innen rammen av dine fysiske muligheter, ikke overtren! 18. Hvis du føler svimmel eller andre plager, STOPP TRENINGEN UMIDDELBART og konsulter din lege. 19. Alltid slå av strømmen når du justerer eller jobber med justering av løpebane. 20. Fest sikkerhetsnøkkelens band med klype til dine treningsklær slik at den virker hensiktsmessig hvis en nødsituasjon skulle oppstå. 21. Uforsvarlig eller overdreven trening kan føre til personskade. 22. Denne tredemøllen er ikke konstruert for terapeutisk bruk, men kun for vanlig hjemmebruk. 23. Ikke bruk eller lagre tredemøllen utendørs, i en garasje eller i et lukket gårdsrom. 24. Tredemøllen anbefales ikke brukt av barn eller funksjonshemmede. 25. Ikke stå på beltet når du starter tredemøllen, men bruk sideplatene på hver side av beltet. Start beltet ved lav hastighet før du går på. Hold alltid i håndtakene når du går på tredemøllen. Selger er ikke juridisk ansvarlig for skader som skjer i forbindelse med bruk av apparatet. Les hele bruksanvisningen før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere referanse.

4 Monteringsanvisning: Skritt 1: Plasser venstre vertikalarm (41) som har hurtigknapp for Incline i håndtaket og høyre vertikalarm (42) som har hurtigknapp for Speed i håndtaket på hver sin side av tredemøllen. Koble den nedre enden av øvre ledningsdel (89) til nedre ledningsdel (96). Monter venstre (41) og høyre vertikalarmer (42) ved hjelp av M10*30mm skruene (81) og Φ10 mm underlagsskiver (79) til basisramme (36) Skritt 2: Fest forbindelsesrør (44) med M8*20 mm skruer (78) og Ф8 underlagsskiver (50) mellom vertikalarmene (41, 42)

5 Skritt 3: Koble ledningen (88) for hastighetskontroll (+/-) i håndtaket til ledningen (92) for hastighetskontroll i monitoren. Koble den øvre kontrolledning (89) til nedre kontrolledning (91). Koble håndpulsledning (87) i håndtaket til håndpulsledning (93) i monitoren. Koble ledning for (+/-) stigningsjustering (90) i håndtaket til ledning for stigningsjustering (94) i monitoren. Fest monitor (45) med ST4.2*38 skruene (83) til håndtakene B Hvordan legge tredemøllen ned: Dra ut håndskruen til venstre som vist ved pil A. Hold den over delen av løpebanen med den andre hånden som vist ved pil B. Legg tredemøllen langsomt ned til gulvet og skru håndskruen ved pil A fast igjen. A Hvordan legge tredemøllen sammen: Skru opp håndskruen ved pil A, hold i enden av tredemøllen ved pil B og løft tredemøllen opp. Skru igjen håndskruen ved pil A etter at tredemøllen er lagt sammen. A B

6 DELETEGNING

7 DELELISTE DELNUMMER BESKRIVELSE ANTALL 1 Løpebelte 1 2 Fremre løpebelterulle med svinghjul 1 3 Bakre belterulle 1 4 Løpeplate 1 5 Drivbelte 1 6 Motor 1 7 Holder til hastighetssensor 1 8 Hastighetssensor 1 9 Motordeksel 1 10 Motorramme 1 11 Gummilager til rulle 2 12 Motorkontrollenhet 1 13 Stigningsmotor 1 14 Stigningsramme 1 15 Ledningspolster 1 16 Sikring 1 17 På/av-bryter 1 18 Elektrisk ledning 1 19 Ramme til løpeplate 1 20 Sideplate 2 21 Plastikunderlagsskive dia. 24 mm 1 22 Gummiunderlagsskive til løpeplate 8 23 Bakre deksel til løpeplateramme 2 24 Hjul til løpeplaten x20 mm rektangulær rørplug 2 26 Beslag for stigningsramme 2 27 Deksel til motorunderside x20 mm kvadratisk rørplug 1 29 Øvre rør av lagringssikringsenhet 1 30 Føring til lagringssikringsenhet 1 31 Håndskrue til lagringssikringsenhet 1 32 Nedre rør av lagringssikringsenhet 1 33 Transporthjul 2 34 Gummiunderlagsskive til basisramme 2 35 Hydraulisk støtdemper 1 36 Basisramme x25 mm kvadratisk plug til nedre rør av lagringssikringsenhet 1

8 38 Gulvskrue til horizontal kalibrering av hovedramme x70 mm rektangulær plug 2 40 Monteringsbeslag til hovedramme 2 41 Venstre vertikalarm 1 42 Høyre vertikalarm 1 43 Skumplast til håndtak 2 44 Forbindelsesrør 1 45 Monitor 1 46 Sikkerhetsnøkkel 1 47 Hastighetsknapp 1 48 ST4.8*16 skue M8*50 mm skrue 1 50 Ø8 mm underlagsskive M8*85 mm skrue 2 52 ST4.2*20 mm skrue 2 53 M6 nylon mutter 8 54 Ø6 mm underlagsskive 8 55 M8*35mm skrue 2 56 M8 nylon muter 8 57 ST4.2*15 skrue 6 58 M8 *65mm skrue 1 59 M8 mutter 1 60 M8 *45 mm skrue 1 61 M8*12 mutter 1 62 Ø8 fjærunderlagsskive 6 63 M8*20 mm skrue /32 fjærunderlagsskive /32 skrue 2 66 ST2.9*6 skrue 2 67 ST4.2*10 skrue 7 68 M10*50 mm skrue 1 69 B-6 plastik underlagsskive 6 70 M10*60 mm skrue 1 71 M10 nylon mutter 2 72 M8*25 mutter 2 73 ST2.0*6 skrue 4 74 M8*30 mm skrue 3 75 M8*35 mm skrue 2 76 B-5 plastik underlagsskiev 2 77 M8*45 mm skrue 2

9 78 M8*20 mm skrue 4 79 Ø10 underlagsskive 4 80 M8*55 mm skrue 2 81 M8*30 mm skrue 4 82 ST4.2*55 skrue 4 83 ST4.2*38 skrue 4 84 Holder for hastighetsknapp 1 85 Holder for Start/Stop-knapp 1 86 Hurtiginnstillingsknapp 2 87 Pulsmålingsledning i håndtak 2 88 Ledning til hastighetsinnstilling +/- i håndtak 1 89 Øvre kontrolledning 1 90 Ledning til stigningsinnstilling +/- i håndtak 1 91 Monitors kontrolledning 1 92 Hastighetskontrolledning i monitor 1 93 Pulsmålingskontrolledning i monitor 2 94 Kontrolledning til stigningsinnstilling i monitor 1 95 Knapp til stigninginnstilling 1 96 Nedre kontrolledning 1

10 SAMMENLIKNING AV DELER Til din bedre forståelse trengs følgende deler til montering av tredemøllen: NO. DESCRIPTION Q'TY 50 Ø8 underlagsskive 2 78 M8*20 mm skrue 2 79 Ø10 underlagsskive 4 81 M10*30 mm skrue 4 83 ST4.2*38 skrue 4 A 5 mm umbrakonøkkel 1 B 6 mm umbrakonøkkel 1 C Silikon 1 VIKTIG MONTERINGSANVISNING: Etter montering av alle delene kontroller at alle skruforbindelser er dratt skikkelig fast.

11 BRUKSANVISNING TIL MONITOR Funksjon Sett sikkerhetsnøkkelen på sin plass på monitoren. Hvis sikkerhetsnøkkelen ikke er installert viser alle vinduer Hvordan starte? Nødvendig strømforsyning V. Sett på strøm og tredemøllen vil stå i MANUAL modus. Trykk START -knappen og motoren vil starte etter 3 sekunders nedtelling med bip-lyd. Deretter vil hvert funksjonsvindu vise 0 og slutte å blinke.

12 Funksjonsvisning: a) MANUELL modus Symbolet MANUAL vises i nedre vinduslinjen. Trykk START -knappen, motoren starter ved starthastigheten 1,0 km/h. Trykk SPEED+ -knapp for å øke hastigheten eller SPEED- -knapp for å redusere hastigheten for å oppnå ønsket hastighet (1,0 16,0 km/h) b) KALORIFORBRUK-nedtellingsmodus: Trykk MODE -knapp til verditallet for CALORIES i vinduet blinker og symbolet for denne funksjonen i nedre vinduslinjen vises. Trykk SPEED+ eller SPEED- knappen for å stille ønsket kaloriforbruk opp eller ned: 10 kal pr. trykk, fra 10 til maks. 990 kal. Trykk START -knapp, motoren starter ved starthastighet 1,0 km/h. Trykk SPEED+ - knapp for å øke hastigheten og SPEED- -knapp for å redusere hastigheten. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Ingen data vil gå tapt. c) TIME (TID)-nedtellingsmodus: Trykk MODE -knapp til verditallet for TIME i vinduet blinker og symbolet for denne funksjonen i nedre vinduslinjen vises. Trykk SPEED+ eller SPEED- knappen for å stille ønsket tid opp eller ned: 1 minutt pr. trykk, fra 8:00 til 99:99. Trykk START -knapp, motoren starter ved starthastighet 1,0 km/h. Trykk SPEED+ - knapp for å øke hastigheten og SPEED- -knapp for å redusere hastigheten. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Ingen data vil gå tapt. d) PULSE modus: Sensoren for pulsmåling er aktiv så lenge den røde sikkerhetsnøkkelen er på plass. For å lese av pulsen stoppes tredemøllen ved å trykke STOP -knappen. De registrete verdiene for distanse og tid vil bli spart. Plasser føttene på hver sin sideplate og stå så rolig du kan. Grip med begge hendene rundt pulssensorene i monitorhuset eller i håndtakene. Displayet vil vise et hjertetegn og la det blinke i noen sekunder. Deretter vil displayet vise tallet for din gjennomsnittlige pulsslag. Etter at du har sluppet pulssensorene vil displayet viser HP i stedet. Pulsmålingen angir kun en gjennomsnittsverdi som kan variere fra måling til måling. Derfor kan de viste verdiene ikke brukes i medisinsk sammenheng. e) DISTANSE-nedtellingsmodus: Trykk MODE -knapp til verditallet for DISTANCE blinker og symbolet for denne funksjonen i nedre vinduslinjen vises. Tykk SPEED+ eller SPEED- knappen for å stille ønsket distanse opp eller ned: 0,1 km pr. trykk, fra 1,0 km til 99,9 km. Trykk START -knapp, motoren starter ved starthastighet 1,0 km/h. Trykk SPEED+ - knapp for å øke hastigheten og SPEED- -knapp for å redusere hastigheten. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Ingen data vil gå tapt.

13 f) PROGRAM-MODUS (6 forprogrammerte programmer P1 - P6) Monitoren tilbyr 6 forprogrammerte treningsprogrammer og hver av dem er delt opp i 20 like tidssegmenter. P1 & P2 er forprogrammert for en komplett treningsøkt på 15 min., P3 & P4 for 30 min. og P5 & P6 for 45 min. Når tredemøllen er slått på uten at motoren eri gang trykkes MODE -knappen til 15:00 blinker i vinduet for TIME. P1 vises i det øvre venstre hjørnet av vinduet og symbolet for 15 MIN vises i bunnlinjen av vinduet. P1 er et treningsprogram som gir 20 hastighetsvariasjoner innen 15 minutter trening. Trykk MODE for å velge ett av de 6 forprogrammert programmene. For å starte ditt valgte treningsprogram trykk START. Alternativt kan du kan du trykke SPEED+ -knappen for å forlenge treningstiden (opp til 99:00 min.) eller trykke SPEED- -knappen for å forkorte den (ned til 08:00 min.). TIME -visningen gir informasjon om hele treningstiden, fra starttidspunkt til valgte sluttidspunkt. SPEED -visningen angir beltets hastighet til enhver tid og CAL -visningen informerer om gjennomsnittlig kaloriforbruk. Denne visningen vil skifte hver 4. sekund mellom verdiene for kaloriforbruk og løpeplatens stigningsinnstilling. DIST -visningen angir hvor langt du har løpt under treningsøkten. Hver av de valgte programmene ( P1 til P6 ) er delt opp i 20 like tidssegmenter som gir forskjellige hastigheter ( S1 til S20 ) og stigningskombinasjoner, se nedenfor stående tabell. Hvert tidssegment for P1 & P2 varer i ca. 45 sekunder, mens P3 & P4 varer i ca. 90 sekunder og P5 & P6 varer i ca. 135 sekunder. Hvis du har endret den forprogrammerte treningstiden (forlenget eller forkortet) blir også de enkelte tidssegmentene endret tilsvarende. For eksempel, hvis du har endret P1 fra 15 min. til 20 min. vil hvert tidssegment vare i ca. 65 sekunder. Trykk START og motoren vil jobbe i h.t. hastighets-/stigningstabellen nedenfor. Du kan forandre den forprogrammerte hastigheten eller den forprogrammerte stigningen ved trykk på SPEED+/- -knappen. Men en slik endring vil bare bli registret i ett av tidssegmentene. Deretter vil tredemøllen automatisk gå etter det neste forprogrammerte hastighets-/stigningssegment, med mindre du også endre dette manuelt. Så snart tredemøllen er i den forprogrammerte eller endrede løpeprosessen vil den automatisk slutte å gå etter å ha oppnår den forprogrammerte verdien. Du kan stoppe tredemøllen underveis enten ved trykk på STOP -knappen eller ved å fjerne sikkerhetsnøkkelen fra sin plass. Hvis du ønsker å stoppe opp underveis i det valgte programmet, trykk STOP-knapp, og alle data vil fortsatt vises på vinduet. Hvis du senere vil fortsette med det samme programmet, trykk STRAT-knapp på nytt. Hvis du ønsker å starte det programmet helt fra begynnelsen, trykk MODE -knapp eller dra sikkerheltsnøkkelen fra sin plass. Da vil alle lagrede data forsvinne fra vinduet. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Alle data vil bli lagret hvis du ikke trykker på en av funksjonsknappene.

14 Knappefunkjoner a) MODE : Når tredemøllen star stille kan MODE-knappen brukes til innstilling av MANUAL modus DISTANSE nedtelling TID nedtelling KALORIFORBRUK nedtelling PROGRAM-instilling (15 min 30min 45min). Trykk MODE -status og det tilsvarende felt i vinduet vil blinke. b) SPEED+ : (se SPEED med + -tegn) Før du går i START -modus, trykk SPEED+ -knappen 1x og du vil øke de forprogrammerte verdiene for - DISTANCE med 1,0 km - CALORIES med 10 kal. - TIME med 1:00 min. Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus eller i nedtellingsmodus kan du trykke SPEED+ -knappen for å øke hastigheten gradvis med 0,1 km/h eller holde knappen over lenger tid for å øke verdiene på hurtig måte ved å holde lenger på SPEED+ -knappen. c) SPEED- : (se ( SPEED med - -tegn) Før du går i START -modus, trykk SPEED- -knappen 1x og du vil redusere de forprogrammerte verdiene for - DISTANCE med 1,0 km - CALORIES med 10 kal. - TIME med 1:00 min. Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus eller i nedtellingsmodus kan du trykke SPEED- -knappen for å redusere hastigheten gradvis med 0,1 km/h eller holde knappen over lenger tid for å redusere verdiene på hurtig måte ved å holde lenger på SPEED- -knappen. d) INCLINE+: (se INCLINE med + -tegn) Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus, i nedtellingsmodus eller i programmodus kan du trykke INCLINE+ knappen for å øke stigningen med 1% pr. trykk (maks. opp til 15%) eller holde knappen over lenger tid for å øke stigningsgraden på hurtig måte. e) INCLINE -: (se INCLINE med + -tegn) Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus, i nedtellingsmodus eller i programmodus kan du trykke INCLINE- knappen for å redusere stigningen med 1% pr. trykk eller holde knappen over lenger tid for å redusere stigningsgraden på hurtig måte. f) START / STOP : Trykk START -knapp og motoren vil starte etter at en 3 sekunders nedtelling (3 2 1) har blitt vist i monitorens display. Trykk STOP -knapp og motoren vil redusere hastigheten til stopp.

15 OBS: For å kunne regulere hastigheten under treningen på enkel og bekvem måte er det montert en trykknapp for SPEED+/- på høyre håndtak som har de samme funksjoner som SPEED+ og SPEED- knappene på monitoren. På venstre håndtak er det montert en trykknapp for INCLINE+/- som har de samme funksjoner som INCLINE- og INCLINE knappene på monitoren. Visning av vindufunksjoner a) PULSE (puls) Viser den aktuelle pulsen og blinker når pulsmålingen er i gang. Dette gjøres ved å holde begge håndflater samtidig rund pulssensorene i begge håndtakene. Hvis ikke det foregår noe pulsmåling viser vinduet bare HP. b) SPEED (hastighet) Viser den aktuelle hastigheten. c) DISTANCE (distanse) Viser den tilbakelagte distansen. d) CALORIES (kaloriforbruk) Viser det gjennomsnittlige kaloriforbruket og stigningsverdi om hverandre. e) TIME (tid) Viser den aktuelle treningstiden. Andre visninger Etter at CALORIE- nedtelling TIME-nedtelling DISTANCE-nedtelling og PROGRAM-instilling (15 min 30min 45min) har blitt avsluttet vil visningen returnere til MANUAL MODE. Forprogrammert tid for P1 + P2 er 15 minutter, for P3 + P4 er 30 minutter og for P5 + P6 er 45 minutter. Denne programtiden kan endres ved hjelp av + og - knappen til 8:00 og opp til 99:00 minutter. Trykk START -knappen og visningen for TIME vil begynne med nedtellingen.

16 VISNIGER I MONITORVINDUET Manuell Modus Programmerbar Countdown Modus TIME(mm:ss) 0:00~99:59 8:00~99:00 INCLINE (%) SPEED (km/h) 1.0~16.0 N/A DISTANCE (km) 0.0~ ~99.9 CALORIE PULSE (bpm) 40~ TRENINGSPROGRAMTABELL Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Sekv. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. het het het het het het S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

17 Feilmelding Anvisning Årsak Kontroller Løsning LCD-vindu viser: Er1 Koblingsfeil mellom monitor og styringsenheten til motor Undersøk at ledningene mellom monitor og motorstyringsenhet er koblet riktig. Erstatt kontrolledning. Erstatt motorstyringsenhet. Erstatt monitor. Erstatt adapter. LCD-vindu viser: Er2 Feil på motor / MOS-feil Undersøk at ledningen til motoren er koblet riktig. Erstatt motorstyringsenhet. Erstatt motor. LCD-vindu viser: Er3 Feil på hastighetsledning eller ingen funksjon Kontroller om - løpebeltet har satt seg fast eller blitt ukontrollert stoppet, Erstatt ledningen for hastighetskontroll. Erstatt motorstyringsenhet i løpebelte. - ledningen for hastighet er koblet riktig, - sensoren for hastighet eller hastighetsskiven ved motoren er i rett posisjon. LCD-vindu Defekt motor- Kontroller om motorstyringsenhet sitter Erstatt motorstyringsenhet viser: Er4 styringsenhet skikkelig montert slik den skal. LCD-vindu Overspenning Kontroller strømforsyning. Erstatt motorstyringsenhet viser: Er5 LCD-vindu viser: Er6 Hastigheten er for høy/lav. Kontroller om - løpebeltets bakside er før tørr - maks. brukervekt er overskredet På silikon på løpeplaten. Erstatt motor. LCD-vindu viser: Er7 Sikkerhetsnøkkelen er ikke på plass. Sett sikkerhetsnøkkelen riktig på plass. Erstatt monitor. VEDLIKEHOLD Det er meget viktig å passe på skikkelig vedlikehold av tredemøllen for å sikre at den virker slik den skal i lang tid fremover. Neglisjering av vedlikehold kan føre til skade og redusere produktets levetid betraktelig. VIKTIG: 1. Aldri bruk slipemidler til rengjøring av tredemøllen. For å unngå skade på monitoren hold vesker fjern og ikke utsett tredemøllen for direkte sollys. 2. Undersøk regelmessig at alle skrueforbindelser er skikkelig dratt til. Erstatt defekte deler umiddelbart. RENGJØRING: Regelmessig rengjøring av tredemøllen vil forlenge dens livstid. 1. OBS: For å unngå elektrisk støt må den elektriske ledningen være dratt ut av stikkontakten under rengjøring eller vedlikehold. 2. Etter hver trening: Tørk over monitoren og andre av tredemøllens overflater med fluktig klut. Ikke bruk spray eller andre rengjøringsmidler. 3. Ukentlig: Støvpartikler kan finne veien mellom løpebelte og løpeplate og på undersiden av løpeplaten. Derfor anbefales det å fjerne støvpartiklene regelmessig med støvsuger.

18 JUSTERING AV LØPEBELTE Høyre og venstre justeringsbolter (66) finnes bak på tredemøllen. Beltejustering og beltespenning har 2 hensikter: sentrering av belte og justering til riktig beltespenning. Løpebeltet har blitt justert riktig i fabrikken. Likevel kan transport, ujevn gulv og andre omstendigheter resultere i at løpebeltet ikke løper sentrert og skrubber langs sideplatene og dermed kan bli ødelagt. For å justere løpebeltet tilbake til fabrikkinnstillingen gjennomføres følgende skritt: 1. Hvis løpebeltet flytter seg til venstre: Dra den elektriske ledning ut av stikkontakten. Bruk umbrakonøkkelen som følger med og drei justeringsbolten (66) i venstre bakre deksel ¼ omdreining med klokka. Sett den elektriske ledningen tilbake i stikkontakten og la løpebanen gå i en hastighet av at 2.5 km/t. Da vil løpebeltet flytte av seg selv tilbake mot senteret av løpeplaten. Gjenta justeringen til løpebeltet har flyttet seg helt tilbake til senteret av løpeplaten. Dersom løpebeltet etter denne justeringen skulle glippe når du løper på den, les instruksen under pkt Hvis løpebeltet flytter seg til høyre: Dra den elektriske ledning ut av stikkontakten. Bruk umbrakonøkkelen som følger med og drei justeringsbolten (66) i høyre bakre deksel ¼ omdreining med klokka. Sett den elektriske ledningen tilbake i stikkontakten og la løpebanen gå i en hastighet av at 2.5 km/t. Da vil løpebeltet flytte av seg selv tilbake mot senteret av løpeplaten. Gjenta justeringen til løpebeltet har flyttet seg helt tilbake til senteret av løpeplaten. Dersom løpebeltet etter denne justeringen skulle glippe når du løper på den, les instruksen under pkt Hvis løpebeltet glipper: Dra den elektriske ledning ut av stikkontakten. Bruk umbrakonøkkelen som følger med og drei høyre og venstre justeringsbolt (66) i bakre dekslene ¼ omdreining med klokka. Sett den elektriske ledningen tilbake i stikkontakten og la løpebanen gå i en hastighet av at 2.5 km/t. Løp nå på beltet for å teste om det fortsatt glipper. Hvis det gjør det, fortsett med ¼ omdreining på hver justeringsskrue til du er komfortabelt med beltets spenning og det ikke lenger glipper. OBS! Ikke stram for hard! Det kan resultere i at kulelagrene til bakre belterulle ødelegges.

19 OBS: Hvis belastningen på tredemøllen skulle bli for stor vil sikringen gå for sikkerhets skyld. Da må sikringen skiftes ut og starte maskinen på nytt. SMØRING AV LØPEPLATE: Løpeplaten har blitt smurt i fabrikken. Likevel anbefales det at smøring gjentas regelmessig for å sikre at tredemøllen fungerer optimalt. Etter ca. 200 timers eller 3 måneders bruk løft opp siden av løpebeltet og føl på løpeplaten så langt du rekker inn under beltet. Hvis du føler at det fortsatt finnes silikon, trenger du ikke foreta deg noe. Hvis det derimot føles veldig tørt, bør du smøre på noe silikon av flasken som følger med tredemøllen. Når den er tom kjøp ikke-petroleum-basert silikon. HVORDAN PÅFØRE SMØREMIDDEL PÅ LØPEPLATEN: 1. Rull løpebeltet så lenge til sømmen kommer frem og ligger oppe på midten av løpeplaten. 2. Sett sprayspissen på silikonflasken. 3. Mens du løfter siden av løpebeltet, plasser sprayspissen mellom løpebeltet og løpeplaten, ca. 10 cm fra kanten av løpebeltet. Påfør silikon på løpeplaten og går sidelengs nedover til enden av platen. Gjenta den samme fremgangsmåten på den andre siden av løpebeltet. 4. Spray i ca. 4 sekunder på hver side. Vent ca. 1 minutt til silikonen har festet seg til løpeplaten før du bruker tredemøllen igjen. Påfør silikon fra øvre til nedre ende av løpeplaten.

20 RIKTIG TRENING Ikke begynn å trene uten forberedelser. Varm opp musklene før trening og før hver treningsøkt. Hvor ofte og hvor lenge bør du trene? Regelmessig trening vil få deg i form. Ved å bare trene innimellom, vil ikke den samme effekten oppnås. Ved å trene 1-2 timer i uka, vil kondisen være holde seg på omtrent samme nivå. Dersom du derimot trener 3 ganger i uka, vil kondisen øke betraktelig. Mange profesjonelle mener det er best å trene 3 ganger i uka. Ikke overdriv treningen i begynnelsen, men øk jevnlig til du kommer nivået som vil hjelpe deg å nå målet. Når du føler at kondisen bedrer seg, bør du trene i 30 minutter. Dette er inkludert tid du bruker på å varme opp og tøye ut. Dersom du ønsker å gå ned i vekt, bør du trene mer enn 30 minutter. Dersom du opplever svimmelhet, kvalme, smerter i brystet eller andre unormale symptomer, må treningen stanse umiddelbart. Oppvarmingsøvelser Målet er å forberede kroppen på hardt arbeid, samt å forhindre muskelskader. - Oppvarming bør starte forsiktig og deretter øke gradvis. - Alle muskler som skal brukes under treningen må varmes opp. - Varm opp i 5-10 minutter. Ulike øvelser - Gå på stedet og start jogging på stedet gradvis. - Løft knærne når du går. - Jogg sakte på stedet. - Hopp på begge føtter - Hopp på en fot og bytt til den andre. - Hopp så høyt du kan, spre beina og løft armene opp over hodet. Oppvarmings- og tøyeøvelser Disse øvelsene er viktig for alle treningsprogrammer. De forhindrer muskelskader og øker treningsferdigheten. De forhindrer overbelastning og stive muskler. Derfor bør disse øvelsene være en del av ditt treningsprogram.

21 Noen tips før du starter! - Sørg for at alle muskler er oppvarmet før du starter treningen. - Begynn øvelsene sakte. - Stans umiddelbart dersom du føler deg uvel. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre. - Uttøyning etter trening hjelper mot stive musker og øker tøyeligheten. Ulike øvelser 1. Legg Len deg forover med begge hendene mot veggen. Bøy det høyre beinet, og skyv det venstre bakover mens du holder det rett. Skyv venstre hæl mot gulvet, og hold denne strukket i sekunder. Gjenta med den andre foten. 2. Lår Skyv den høyre hånden mot veggen. Hold venstre bein med venstre hånd som vist på tegningen, og trekk foten oppover mot ryggen. Hold denne stillingen i sekunder. Gjenta med den andre foten. 3. Sidene Stå med ryggen rett og legg høyre arm bak hodet. Hold på høyre underarm som vist på tegningen. Trekk overkroppen forsiktig mot venstre. Ikke bøy hoftene. Hold stillingen i sekunder. Gjenta med den andre siden. 4. Korsryggen Ligg flat på gulvet og trekk beina opp over magen. Plasser hendene bak knærne og trekk oppover mot brystet. Stram magen. Ikke løft hodet fra gulvet. Hold stillingen i sekunder. Senk beina forsiktig mot gulvet.

22 5. Lår Sitt på gulvet med ryggen rett, og strekk høyre bein ut. Ta tak i venstre bein bak kneet og trekk det over høyre bein som vist på tegningen. Hold stillingen i sekunder. Gjenta med det andre beinet. 6. Hofter I en halvveis knelende stilling plasserer du venstre fot flatt på gulvet. Strekk høyre bein bakover uten at kneet berører gulvet. Støtt armene ved venstre kne. Hold kroppen i riktig posisjon, og strekk i sekunder. Bytt bein og gjenta øvelsen. 7. Øvre del av ryggen og skuldrene Sitt på gulvet med ryggen rett og beina i kryss. Samle armene og løft dem over hodet. Hold haken ut. Strekk armene oppover. Hold stillingen i sekunder og gjenta øvelsen. 8. Baksiden av knærne Sitt på gulvet med beina strukket ut. Strekk deg forover med begge armene så langt du rekker. Unngå overdreven strekk. Hold stillingen i sekunder og slipp opp sakte. N Copyright: Inter-Marketing A/S Laboremus Co., Ltd.

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner: Sikkerhetsinstruksjoner: ADVARSEL! Dersom du har hatt en sykdom/skade eller det er lenge siden du har trent jevnlig, bør du kontakte lege før du starter treningen. Dette er ikke noe leketøy, la aldri barn

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer