MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A"

Transkript

1 MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

2 Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt. Dette kan føre til situasjoner der apparatet brukes til andre formål enn det egentlig tiltenkt. c) Dersom barn tillates bruk av apparatet, må barnets mentale og psykiske helse vurderes. Sørg for at barnet får god opplæring og bruker apparatet i kontrollerte former. Opplys at apparatet ikke er noe leketøy. d) Før treningsprogrammet starter, ta gjerne kontakt med lege. Dette er spesielt viktig for personer med tidligere helseproblemer. e) CE-merket på apparatet refererer til det elektromagnetiske (EC-direktiv 89/EWG), samt til den elektriske sikkerheten. Plassering Sørg for at produktet plasseres på et jevnt og stødig underlag. Dette er forholdsregler for din egen sikkerhet. I noen tilfeller, til tross for streng kvalitetskontroll, kan det være at små partikler løsner fra bevegelige deler på apparatet. Derfor bør du beskytte gulvet eller gulvteppet ved å plassere en matte eller annet underlag under apparatet. Litt om tredemøller Bruken av tredemøllen kan noen ganger produsere statisk elektrisitet. Utladingen av denne elektrisiteten kan være både irriterende og ubehagelig, men er helt ufarlig. Vanligvis kommer det et kort støt når du berører en metalldel på tredemøllen. Selv om produsenten forsøker å konstruere tredemøllen slik at den ikke produserer slik elektrisitet, kan det likevel oppstå. Noen vanlige årsaker til statisk oppbygning kommer av brukerens sko og klær. Testing har vist at visse typer skotøy kan føre til statisk elektrisitet. Nylon og polyester i treningsklær kan føre til det samme. Dersom du opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å bytte klær og sko. Dersom du fortsatt opplever statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen, kan du forsøke å kjøpe en antistatisk spray som du har på løpebeltet. Spray direkte på løpebeltet mens det går i lav hastighet. La det tørke i minst ti minutter.

3 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER: Før du begynner med ditt treningsprogram anbefales det å konsultere din lege. En komplett test på din fysiske form kan også være en fordel. Vennligst les og følg disse instruksjoner nøye: 1. Plasser apparatet på en jevn overflate før du begynner monteringen. 2. Det bør være minst 2 m plass bak apparatet. 3. Løpebåndet vil ikke stoppe umiddelbart hvis noe henger seg opp i den. I en slik nødsituasjon dra straks i sikkerhetsnøkkelen som utløser nødstans avtredemøllen. 4. Undersøk tredemøllen alltid grundig før bruk. 5. Forsikrere deg at alle skruforbindelser er skikkelig dratt til. 6. Tredemøllen må ikke brukes hvis det fines løse eller defekte deler. 7. Kople tredemøllen til et jordet uttak. Lamper, radioer eller andre elektriske artikler skal ikke være koplet til samme krets. Ikke bruk skjøteledning. Ikke legg strømledningen under tredemøllen og pass alltid på at den ikke er skadet. 8. Aldri berør løpebanen når den er i gang. 9. Vær oppmerksom på at denne tredemøllen er konstruert for maks. brukervekt på 120 kg. Det frarådes at personer med høyere kroppsvekt bruker denne tredemøllen. 10. Denne tredemøllen er produsert for hjemmebruk. Samtidig bruk av 2 personer er svært farefullt! 11. Bruk passende klær når du bruker tredemøllen. Ikke bruk løse klær som kan sette seg fast i tredemøllen. Bruk anbefalte treningsklær og treningssko eller gåsko med såle som ikke glir. Bruk aldri tredemøllen med bare føtter, sokker eller sandaler. Knytt langt hår bak hodet. 12. Ikke skyv tredemøllen fra side til side. Det kan skade båe tredemøllen og gulvet. 13. For å unngå overoppheting av motoren, bør du la den kjøle seg ned etter 1 times sammenhengende bruk. 14. Vær forsiktig når du folder tredemøllen sammen eller legge den ned igjen. 15. For å unngå strømstøt er det særlig viktig å holde væsker fjern fra alle elektriske komponenter. 16. Aldri bytt ut defekte deler med deler som ikke er spesifisert og levert fra produsenten. Det kan føre til alvorlig personskade eller alvorlig skade på produktet. 17. Tren innen rammen av dine fysiske muligheter, ikke overtren! 18. Hvis du føler svimmel eller andre plager, STOPP TRENINGEN UMIDDELBART og konsulter din lege. 19. Alltid slå av strømmen når du justerer eller jobber med justering av løpebane. 20. Fest sikkerhetsnøkkelens band med klype til dine treningsklær slik at den virker hensiktsmessig hvis en nødsituasjon skulle oppstå. 21. Uforsvarlig eller overdreven trening kan føre til personskade. 22. Denne tredemøllen er ikke konstruert for terapeutisk bruk, men kun for vanlig hjemmebruk. 23. Ikke bruk eller lagre tredemøllen utendørs, i en garasje eller i et lukket gårdsrom. 24. Tredemøllen anbefales ikke brukt av barn eller funksjonshemmede. 25. Ikke stå på beltet når du starter tredemøllen, men bruk sideplatene på hver side av beltet. Start beltet ved lav hastighet før du går på. Hold alltid i håndtakene når du går på tredemøllen. Selger er ikke juridisk ansvarlig for skader som skjer i forbindelse med bruk av apparatet. Les hele bruksanvisningen før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere referanse.

4 Monteringsanvisning: Skritt 1: Plasser venstre vertikalarm (41) som har hurtigknapp for Incline i håndtaket og høyre vertikalarm (42) som har hurtigknapp for Speed i håndtaket på hver sin side av tredemøllen. Koble den nedre enden av øvre ledningsdel (89) til nedre ledningsdel (96). Monter venstre (41) og høyre vertikalarmer (42) ved hjelp av M10*30mm skruene (81) og Φ10 mm underlagsskiver (79) til basisramme (36) Skritt 2: Fest forbindelsesrør (44) med M8*20 mm skruer (78) og Ф8 underlagsskiver (50) mellom vertikalarmene (41, 42)

5 Skritt 3: Koble ledningen (88) for hastighetskontroll (+/-) i håndtaket til ledningen (92) for hastighetskontroll i monitoren. Koble den øvre kontrolledning (89) til nedre kontrolledning (91). Koble håndpulsledning (87) i håndtaket til håndpulsledning (93) i monitoren. Koble ledning for (+/-) stigningsjustering (90) i håndtaket til ledning for stigningsjustering (94) i monitoren. Fest monitor (45) med ST4.2*38 skruene (83) til håndtakene B Hvordan legge tredemøllen ned: Dra ut håndskruen til venstre som vist ved pil A. Hold den over delen av løpebanen med den andre hånden som vist ved pil B. Legg tredemøllen langsomt ned til gulvet og skru håndskruen ved pil A fast igjen. A Hvordan legge tredemøllen sammen: Skru opp håndskruen ved pil A, hold i enden av tredemøllen ved pil B og løft tredemøllen opp. Skru igjen håndskruen ved pil A etter at tredemøllen er lagt sammen. A B

6 DELETEGNING

7 DELELISTE DELNUMMER BESKRIVELSE ANTALL 1 Løpebelte 1 2 Fremre løpebelterulle med svinghjul 1 3 Bakre belterulle 1 4 Løpeplate 1 5 Drivbelte 1 6 Motor 1 7 Holder til hastighetssensor 1 8 Hastighetssensor 1 9 Motordeksel 1 10 Motorramme 1 11 Gummilager til rulle 2 12 Motorkontrollenhet 1 13 Stigningsmotor 1 14 Stigningsramme 1 15 Ledningspolster 1 16 Sikring 1 17 På/av-bryter 1 18 Elektrisk ledning 1 19 Ramme til løpeplate 1 20 Sideplate 2 21 Plastikunderlagsskive dia. 24 mm 1 22 Gummiunderlagsskive til løpeplate 8 23 Bakre deksel til løpeplateramme 2 24 Hjul til løpeplaten x20 mm rektangulær rørplug 2 26 Beslag for stigningsramme 2 27 Deksel til motorunderside x20 mm kvadratisk rørplug 1 29 Øvre rør av lagringssikringsenhet 1 30 Føring til lagringssikringsenhet 1 31 Håndskrue til lagringssikringsenhet 1 32 Nedre rør av lagringssikringsenhet 1 33 Transporthjul 2 34 Gummiunderlagsskive til basisramme 2 35 Hydraulisk støtdemper 1 36 Basisramme x25 mm kvadratisk plug til nedre rør av lagringssikringsenhet 1

8 38 Gulvskrue til horizontal kalibrering av hovedramme x70 mm rektangulær plug 2 40 Monteringsbeslag til hovedramme 2 41 Venstre vertikalarm 1 42 Høyre vertikalarm 1 43 Skumplast til håndtak 2 44 Forbindelsesrør 1 45 Monitor 1 46 Sikkerhetsnøkkel 1 47 Hastighetsknapp 1 48 ST4.8*16 skue M8*50 mm skrue 1 50 Ø8 mm underlagsskive M8*85 mm skrue 2 52 ST4.2*20 mm skrue 2 53 M6 nylon mutter 8 54 Ø6 mm underlagsskive 8 55 M8*35mm skrue 2 56 M8 nylon muter 8 57 ST4.2*15 skrue 6 58 M8 *65mm skrue 1 59 M8 mutter 1 60 M8 *45 mm skrue 1 61 M8*12 mutter 1 62 Ø8 fjærunderlagsskive 6 63 M8*20 mm skrue /32 fjærunderlagsskive /32 skrue 2 66 ST2.9*6 skrue 2 67 ST4.2*10 skrue 7 68 M10*50 mm skrue 1 69 B-6 plastik underlagsskive 6 70 M10*60 mm skrue 1 71 M10 nylon mutter 2 72 M8*25 mutter 2 73 ST2.0*6 skrue 4 74 M8*30 mm skrue 3 75 M8*35 mm skrue 2 76 B-5 plastik underlagsskiev 2 77 M8*45 mm skrue 2

9 78 M8*20 mm skrue 4 79 Ø10 underlagsskive 4 80 M8*55 mm skrue 2 81 M8*30 mm skrue 4 82 ST4.2*55 skrue 4 83 ST4.2*38 skrue 4 84 Holder for hastighetsknapp 1 85 Holder for Start/Stop-knapp 1 86 Hurtiginnstillingsknapp 2 87 Pulsmålingsledning i håndtak 2 88 Ledning til hastighetsinnstilling +/- i håndtak 1 89 Øvre kontrolledning 1 90 Ledning til stigningsinnstilling +/- i håndtak 1 91 Monitors kontrolledning 1 92 Hastighetskontrolledning i monitor 1 93 Pulsmålingskontrolledning i monitor 2 94 Kontrolledning til stigningsinnstilling i monitor 1 95 Knapp til stigninginnstilling 1 96 Nedre kontrolledning 1

10 SAMMENLIKNING AV DELER Til din bedre forståelse trengs følgende deler til montering av tredemøllen: NO. DESCRIPTION Q'TY 50 Ø8 underlagsskive 2 78 M8*20 mm skrue 2 79 Ø10 underlagsskive 4 81 M10*30 mm skrue 4 83 ST4.2*38 skrue 4 A 5 mm umbrakonøkkel 1 B 6 mm umbrakonøkkel 1 C Silikon 1 VIKTIG MONTERINGSANVISNING: Etter montering av alle delene kontroller at alle skruforbindelser er dratt skikkelig fast.

11 BRUKSANVISNING TIL MONITOR Funksjon Sett sikkerhetsnøkkelen på sin plass på monitoren. Hvis sikkerhetsnøkkelen ikke er installert viser alle vinduer Hvordan starte? Nødvendig strømforsyning V. Sett på strøm og tredemøllen vil stå i MANUAL modus. Trykk START -knappen og motoren vil starte etter 3 sekunders nedtelling med bip-lyd. Deretter vil hvert funksjonsvindu vise 0 og slutte å blinke.

12 Funksjonsvisning: a) MANUELL modus Symbolet MANUAL vises i nedre vinduslinjen. Trykk START -knappen, motoren starter ved starthastigheten 1,0 km/h. Trykk SPEED+ -knapp for å øke hastigheten eller SPEED- -knapp for å redusere hastigheten for å oppnå ønsket hastighet (1,0 16,0 km/h) b) KALORIFORBRUK-nedtellingsmodus: Trykk MODE -knapp til verditallet for CALORIES i vinduet blinker og symbolet for denne funksjonen i nedre vinduslinjen vises. Trykk SPEED+ eller SPEED- knappen for å stille ønsket kaloriforbruk opp eller ned: 10 kal pr. trykk, fra 10 til maks. 990 kal. Trykk START -knapp, motoren starter ved starthastighet 1,0 km/h. Trykk SPEED+ - knapp for å øke hastigheten og SPEED- -knapp for å redusere hastigheten. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Ingen data vil gå tapt. c) TIME (TID)-nedtellingsmodus: Trykk MODE -knapp til verditallet for TIME i vinduet blinker og symbolet for denne funksjonen i nedre vinduslinjen vises. Trykk SPEED+ eller SPEED- knappen for å stille ønsket tid opp eller ned: 1 minutt pr. trykk, fra 8:00 til 99:99. Trykk START -knapp, motoren starter ved starthastighet 1,0 km/h. Trykk SPEED+ - knapp for å øke hastigheten og SPEED- -knapp for å redusere hastigheten. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Ingen data vil gå tapt. d) PULSE modus: Sensoren for pulsmåling er aktiv så lenge den røde sikkerhetsnøkkelen er på plass. For å lese av pulsen stoppes tredemøllen ved å trykke STOP -knappen. De registrete verdiene for distanse og tid vil bli spart. Plasser føttene på hver sin sideplate og stå så rolig du kan. Grip med begge hendene rundt pulssensorene i monitorhuset eller i håndtakene. Displayet vil vise et hjertetegn og la det blinke i noen sekunder. Deretter vil displayet vise tallet for din gjennomsnittlige pulsslag. Etter at du har sluppet pulssensorene vil displayet viser HP i stedet. Pulsmålingen angir kun en gjennomsnittsverdi som kan variere fra måling til måling. Derfor kan de viste verdiene ikke brukes i medisinsk sammenheng. e) DISTANSE-nedtellingsmodus: Trykk MODE -knapp til verditallet for DISTANCE blinker og symbolet for denne funksjonen i nedre vinduslinjen vises. Tykk SPEED+ eller SPEED- knappen for å stille ønsket distanse opp eller ned: 0,1 km pr. trykk, fra 1,0 km til 99,9 km. Trykk START -knapp, motoren starter ved starthastighet 1,0 km/h. Trykk SPEED+ - knapp for å øke hastigheten og SPEED- -knapp for å redusere hastigheten. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Ingen data vil gå tapt.

13 f) PROGRAM-MODUS (6 forprogrammerte programmer P1 - P6) Monitoren tilbyr 6 forprogrammerte treningsprogrammer og hver av dem er delt opp i 20 like tidssegmenter. P1 & P2 er forprogrammert for en komplett treningsøkt på 15 min., P3 & P4 for 30 min. og P5 & P6 for 45 min. Når tredemøllen er slått på uten at motoren eri gang trykkes MODE -knappen til 15:00 blinker i vinduet for TIME. P1 vises i det øvre venstre hjørnet av vinduet og symbolet for 15 MIN vises i bunnlinjen av vinduet. P1 er et treningsprogram som gir 20 hastighetsvariasjoner innen 15 minutter trening. Trykk MODE for å velge ett av de 6 forprogrammert programmene. For å starte ditt valgte treningsprogram trykk START. Alternativt kan du kan du trykke SPEED+ -knappen for å forlenge treningstiden (opp til 99:00 min.) eller trykke SPEED- -knappen for å forkorte den (ned til 08:00 min.). TIME -visningen gir informasjon om hele treningstiden, fra starttidspunkt til valgte sluttidspunkt. SPEED -visningen angir beltets hastighet til enhver tid og CAL -visningen informerer om gjennomsnittlig kaloriforbruk. Denne visningen vil skifte hver 4. sekund mellom verdiene for kaloriforbruk og løpeplatens stigningsinnstilling. DIST -visningen angir hvor langt du har løpt under treningsøkten. Hver av de valgte programmene ( P1 til P6 ) er delt opp i 20 like tidssegmenter som gir forskjellige hastigheter ( S1 til S20 ) og stigningskombinasjoner, se nedenfor stående tabell. Hvert tidssegment for P1 & P2 varer i ca. 45 sekunder, mens P3 & P4 varer i ca. 90 sekunder og P5 & P6 varer i ca. 135 sekunder. Hvis du har endret den forprogrammerte treningstiden (forlenget eller forkortet) blir også de enkelte tidssegmentene endret tilsvarende. For eksempel, hvis du har endret P1 fra 15 min. til 20 min. vil hvert tidssegment vare i ca. 65 sekunder. Trykk START og motoren vil jobbe i h.t. hastighets-/stigningstabellen nedenfor. Du kan forandre den forprogrammerte hastigheten eller den forprogrammerte stigningen ved trykk på SPEED+/- -knappen. Men en slik endring vil bare bli registret i ett av tidssegmentene. Deretter vil tredemøllen automatisk gå etter det neste forprogrammerte hastighets-/stigningssegment, med mindre du også endre dette manuelt. Så snart tredemøllen er i den forprogrammerte eller endrede løpeprosessen vil den automatisk slutte å gå etter å ha oppnår den forprogrammerte verdien. Du kan stoppe tredemøllen underveis enten ved trykk på STOP -knappen eller ved å fjerne sikkerhetsnøkkelen fra sin plass. Hvis du ønsker å stoppe opp underveis i det valgte programmet, trykk STOP-knapp, og alle data vil fortsatt vises på vinduet. Hvis du senere vil fortsette med det samme programmet, trykk STRAT-knapp på nytt. Hvis du ønsker å starte det programmet helt fra begynnelsen, trykk MODE -knapp eller dra sikkerheltsnøkkelen fra sin plass. Da vil alle lagrede data forsvinne fra vinduet. Når slutten av nedtellingen nærmer seg, vil du høre en alarmtone 5 ganger (1x pr. sekund) og motoren vil langsomt kjøre ned hastigheten til fullstendig stopp. Alle data vil bli lagret hvis du ikke trykker på en av funksjonsknappene.

14 Knappefunkjoner a) MODE : Når tredemøllen star stille kan MODE-knappen brukes til innstilling av MANUAL modus DISTANSE nedtelling TID nedtelling KALORIFORBRUK nedtelling PROGRAM-instilling (15 min 30min 45min). Trykk MODE -status og det tilsvarende felt i vinduet vil blinke. b) SPEED+ : (se SPEED med + -tegn) Før du går i START -modus, trykk SPEED+ -knappen 1x og du vil øke de forprogrammerte verdiene for - DISTANCE med 1,0 km - CALORIES med 10 kal. - TIME med 1:00 min. Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus eller i nedtellingsmodus kan du trykke SPEED+ -knappen for å øke hastigheten gradvis med 0,1 km/h eller holde knappen over lenger tid for å øke verdiene på hurtig måte ved å holde lenger på SPEED+ -knappen. c) SPEED- : (se ( SPEED med - -tegn) Før du går i START -modus, trykk SPEED- -knappen 1x og du vil redusere de forprogrammerte verdiene for - DISTANCE med 1,0 km - CALORIES med 10 kal. - TIME med 1:00 min. Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus eller i nedtellingsmodus kan du trykke SPEED- -knappen for å redusere hastigheten gradvis med 0,1 km/h eller holde knappen over lenger tid for å redusere verdiene på hurtig måte ved å holde lenger på SPEED- -knappen. d) INCLINE+: (se INCLINE med + -tegn) Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus, i nedtellingsmodus eller i programmodus kan du trykke INCLINE+ knappen for å øke stigningen med 1% pr. trykk (maks. opp til 15%) eller holde knappen over lenger tid for å øke stigningsgraden på hurtig måte. e) INCLINE -: (se INCLINE med + -tegn) Etter at motoren er gått i gang i MANUAL -modus, i nedtellingsmodus eller i programmodus kan du trykke INCLINE- knappen for å redusere stigningen med 1% pr. trykk eller holde knappen over lenger tid for å redusere stigningsgraden på hurtig måte. f) START / STOP : Trykk START -knapp og motoren vil starte etter at en 3 sekunders nedtelling (3 2 1) har blitt vist i monitorens display. Trykk STOP -knapp og motoren vil redusere hastigheten til stopp.

15 OBS: For å kunne regulere hastigheten under treningen på enkel og bekvem måte er det montert en trykknapp for SPEED+/- på høyre håndtak som har de samme funksjoner som SPEED+ og SPEED- knappene på monitoren. På venstre håndtak er det montert en trykknapp for INCLINE+/- som har de samme funksjoner som INCLINE- og INCLINE knappene på monitoren. Visning av vindufunksjoner a) PULSE (puls) Viser den aktuelle pulsen og blinker når pulsmålingen er i gang. Dette gjøres ved å holde begge håndflater samtidig rund pulssensorene i begge håndtakene. Hvis ikke det foregår noe pulsmåling viser vinduet bare HP. b) SPEED (hastighet) Viser den aktuelle hastigheten. c) DISTANCE (distanse) Viser den tilbakelagte distansen. d) CALORIES (kaloriforbruk) Viser det gjennomsnittlige kaloriforbruket og stigningsverdi om hverandre. e) TIME (tid) Viser den aktuelle treningstiden. Andre visninger Etter at CALORIE- nedtelling TIME-nedtelling DISTANCE-nedtelling og PROGRAM-instilling (15 min 30min 45min) har blitt avsluttet vil visningen returnere til MANUAL MODE. Forprogrammert tid for P1 + P2 er 15 minutter, for P3 + P4 er 30 minutter og for P5 + P6 er 45 minutter. Denne programtiden kan endres ved hjelp av + og - knappen til 8:00 og opp til 99:00 minutter. Trykk START -knappen og visningen for TIME vil begynne med nedtellingen.

16 VISNIGER I MONITORVINDUET Manuell Modus Programmerbar Countdown Modus TIME(mm:ss) 0:00~99:59 8:00~99:00 INCLINE (%) SPEED (km/h) 1.0~16.0 N/A DISTANCE (km) 0.0~ ~99.9 CALORIE PULSE (bpm) 40~ TRENINGSPROGRAMTABELL Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Sekv. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. Hastig- Stign. het het het het het het S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

17 Feilmelding Anvisning Årsak Kontroller Løsning LCD-vindu viser: Er1 Koblingsfeil mellom monitor og styringsenheten til motor Undersøk at ledningene mellom monitor og motorstyringsenhet er koblet riktig. Erstatt kontrolledning. Erstatt motorstyringsenhet. Erstatt monitor. Erstatt adapter. LCD-vindu viser: Er2 Feil på motor / MOS-feil Undersøk at ledningen til motoren er koblet riktig. Erstatt motorstyringsenhet. Erstatt motor. LCD-vindu viser: Er3 Feil på hastighetsledning eller ingen funksjon Kontroller om - løpebeltet har satt seg fast eller blitt ukontrollert stoppet, Erstatt ledningen for hastighetskontroll. Erstatt motorstyringsenhet i løpebelte. - ledningen for hastighet er koblet riktig, - sensoren for hastighet eller hastighetsskiven ved motoren er i rett posisjon. LCD-vindu Defekt motor- Kontroller om motorstyringsenhet sitter Erstatt motorstyringsenhet viser: Er4 styringsenhet skikkelig montert slik den skal. LCD-vindu Overspenning Kontroller strømforsyning. Erstatt motorstyringsenhet viser: Er5 LCD-vindu viser: Er6 Hastigheten er for høy/lav. Kontroller om - løpebeltets bakside er før tørr - maks. brukervekt er overskredet På silikon på løpeplaten. Erstatt motor. LCD-vindu viser: Er7 Sikkerhetsnøkkelen er ikke på plass. Sett sikkerhetsnøkkelen riktig på plass. Erstatt monitor. VEDLIKEHOLD Det er meget viktig å passe på skikkelig vedlikehold av tredemøllen for å sikre at den virker slik den skal i lang tid fremover. Neglisjering av vedlikehold kan føre til skade og redusere produktets levetid betraktelig. VIKTIG: 1. Aldri bruk slipemidler til rengjøring av tredemøllen. For å unngå skade på monitoren hold vesker fjern og ikke utsett tredemøllen for direkte sollys. 2. Undersøk regelmessig at alle skrueforbindelser er skikkelig dratt til. Erstatt defekte deler umiddelbart. RENGJØRING: Regelmessig rengjøring av tredemøllen vil forlenge dens livstid. 1. OBS: For å unngå elektrisk støt må den elektriske ledningen være dratt ut av stikkontakten under rengjøring eller vedlikehold. 2. Etter hver trening: Tørk over monitoren og andre av tredemøllens overflater med fluktig klut. Ikke bruk spray eller andre rengjøringsmidler. 3. Ukentlig: Støvpartikler kan finne veien mellom løpebelte og løpeplate og på undersiden av løpeplaten. Derfor anbefales det å fjerne støvpartiklene regelmessig med støvsuger.

18 JUSTERING AV LØPEBELTE Høyre og venstre justeringsbolter (66) finnes bak på tredemøllen. Beltejustering og beltespenning har 2 hensikter: sentrering av belte og justering til riktig beltespenning. Løpebeltet har blitt justert riktig i fabrikken. Likevel kan transport, ujevn gulv og andre omstendigheter resultere i at løpebeltet ikke løper sentrert og skrubber langs sideplatene og dermed kan bli ødelagt. For å justere løpebeltet tilbake til fabrikkinnstillingen gjennomføres følgende skritt: 1. Hvis løpebeltet flytter seg til venstre: Dra den elektriske ledning ut av stikkontakten. Bruk umbrakonøkkelen som følger med og drei justeringsbolten (66) i venstre bakre deksel ¼ omdreining med klokka. Sett den elektriske ledningen tilbake i stikkontakten og la løpebanen gå i en hastighet av at 2.5 km/t. Da vil løpebeltet flytte av seg selv tilbake mot senteret av løpeplaten. Gjenta justeringen til løpebeltet har flyttet seg helt tilbake til senteret av løpeplaten. Dersom løpebeltet etter denne justeringen skulle glippe når du løper på den, les instruksen under pkt Hvis løpebeltet flytter seg til høyre: Dra den elektriske ledning ut av stikkontakten. Bruk umbrakonøkkelen som følger med og drei justeringsbolten (66) i høyre bakre deksel ¼ omdreining med klokka. Sett den elektriske ledningen tilbake i stikkontakten og la løpebanen gå i en hastighet av at 2.5 km/t. Da vil løpebeltet flytte av seg selv tilbake mot senteret av løpeplaten. Gjenta justeringen til løpebeltet har flyttet seg helt tilbake til senteret av løpeplaten. Dersom løpebeltet etter denne justeringen skulle glippe når du løper på den, les instruksen under pkt Hvis løpebeltet glipper: Dra den elektriske ledning ut av stikkontakten. Bruk umbrakonøkkelen som følger med og drei høyre og venstre justeringsbolt (66) i bakre dekslene ¼ omdreining med klokka. Sett den elektriske ledningen tilbake i stikkontakten og la løpebanen gå i en hastighet av at 2.5 km/t. Løp nå på beltet for å teste om det fortsatt glipper. Hvis det gjør det, fortsett med ¼ omdreining på hver justeringsskrue til du er komfortabelt med beltets spenning og det ikke lenger glipper. OBS! Ikke stram for hard! Det kan resultere i at kulelagrene til bakre belterulle ødelegges.

19 OBS: Hvis belastningen på tredemøllen skulle bli for stor vil sikringen gå for sikkerhets skyld. Da må sikringen skiftes ut og starte maskinen på nytt. SMØRING AV LØPEPLATE: Løpeplaten har blitt smurt i fabrikken. Likevel anbefales det at smøring gjentas regelmessig for å sikre at tredemøllen fungerer optimalt. Etter ca. 200 timers eller 3 måneders bruk løft opp siden av løpebeltet og føl på løpeplaten så langt du rekker inn under beltet. Hvis du føler at det fortsatt finnes silikon, trenger du ikke foreta deg noe. Hvis det derimot føles veldig tørt, bør du smøre på noe silikon av flasken som følger med tredemøllen. Når den er tom kjøp ikke-petroleum-basert silikon. HVORDAN PÅFØRE SMØREMIDDEL PÅ LØPEPLATEN: 1. Rull løpebeltet så lenge til sømmen kommer frem og ligger oppe på midten av løpeplaten. 2. Sett sprayspissen på silikonflasken. 3. Mens du løfter siden av løpebeltet, plasser sprayspissen mellom løpebeltet og løpeplaten, ca. 10 cm fra kanten av løpebeltet. Påfør silikon på løpeplaten og går sidelengs nedover til enden av platen. Gjenta den samme fremgangsmåten på den andre siden av løpebeltet. 4. Spray i ca. 4 sekunder på hver side. Vent ca. 1 minutt til silikonen har festet seg til løpeplaten før du bruker tredemøllen igjen. Påfør silikon fra øvre til nedre ende av løpeplaten.

20 RIKTIG TRENING Ikke begynn å trene uten forberedelser. Varm opp musklene før trening og før hver treningsøkt. Hvor ofte og hvor lenge bør du trene? Regelmessig trening vil få deg i form. Ved å bare trene innimellom, vil ikke den samme effekten oppnås. Ved å trene 1-2 timer i uka, vil kondisen være holde seg på omtrent samme nivå. Dersom du derimot trener 3 ganger i uka, vil kondisen øke betraktelig. Mange profesjonelle mener det er best å trene 3 ganger i uka. Ikke overdriv treningen i begynnelsen, men øk jevnlig til du kommer nivået som vil hjelpe deg å nå målet. Når du føler at kondisen bedrer seg, bør du trene i 30 minutter. Dette er inkludert tid du bruker på å varme opp og tøye ut. Dersom du ønsker å gå ned i vekt, bør du trene mer enn 30 minutter. Dersom du opplever svimmelhet, kvalme, smerter i brystet eller andre unormale symptomer, må treningen stanse umiddelbart. Oppvarmingsøvelser Målet er å forberede kroppen på hardt arbeid, samt å forhindre muskelskader. - Oppvarming bør starte forsiktig og deretter øke gradvis. - Alle muskler som skal brukes under treningen må varmes opp. - Varm opp i 5-10 minutter. Ulike øvelser - Gå på stedet og start jogging på stedet gradvis. - Løft knærne når du går. - Jogg sakte på stedet. - Hopp på begge føtter - Hopp på en fot og bytt til den andre. - Hopp så høyt du kan, spre beina og løft armene opp over hodet. Oppvarmings- og tøyeøvelser Disse øvelsene er viktig for alle treningsprogrammer. De forhindrer muskelskader og øker treningsferdigheten. De forhindrer overbelastning og stive muskler. Derfor bør disse øvelsene være en del av ditt treningsprogram.

21 Noen tips før du starter! - Sørg for at alle muskler er oppvarmet før du starter treningen. - Begynn øvelsene sakte. - Stans umiddelbart dersom du føler deg uvel. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre. - Uttøyning etter trening hjelper mot stive musker og øker tøyeligheten. Ulike øvelser 1. Legg Len deg forover med begge hendene mot veggen. Bøy det høyre beinet, og skyv det venstre bakover mens du holder det rett. Skyv venstre hæl mot gulvet, og hold denne strukket i sekunder. Gjenta med den andre foten. 2. Lår Skyv den høyre hånden mot veggen. Hold venstre bein med venstre hånd som vist på tegningen, og trekk foten oppover mot ryggen. Hold denne stillingen i sekunder. Gjenta med den andre foten. 3. Sidene Stå med ryggen rett og legg høyre arm bak hodet. Hold på høyre underarm som vist på tegningen. Trekk overkroppen forsiktig mot venstre. Ikke bøy hoftene. Hold stillingen i sekunder. Gjenta med den andre siden. 4. Korsryggen Ligg flat på gulvet og trekk beina opp over magen. Plasser hendene bak knærne og trekk oppover mot brystet. Stram magen. Ikke løft hodet fra gulvet. Hold stillingen i sekunder. Senk beina forsiktig mot gulvet.

22 5. Lår Sitt på gulvet med ryggen rett, og strekk høyre bein ut. Ta tak i venstre bein bak kneet og trekk det over høyre bein som vist på tegningen. Hold stillingen i sekunder. Gjenta med det andre beinet. 6. Hofter I en halvveis knelende stilling plasserer du venstre fot flatt på gulvet. Strekk høyre bein bakover uten at kneet berører gulvet. Støtt armene ved venstre kne. Hold kroppen i riktig posisjon, og strekk i sekunder. Bytt bein og gjenta øvelsen. 7. Øvre del av ryggen og skuldrene Sitt på gulvet med ryggen rett og beina i kryss. Samle armene og løft dem over hodet. Hold haken ut. Strekk armene oppover. Hold stillingen i sekunder og gjenta øvelsen. 8. Baksiden av knærne Sitt på gulvet med beina strukket ut. Strekk deg forover med begge armene så langt du rekker. Unngå overdreven strekk. Hold stillingen i sekunder og slipp opp sakte. N Copyright: Inter-Marketing A/S Laboremus Co., Ltd.

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning =====

Sammenleggbar benk LA-1535BC. ===== Bruksanvisning ===== Sammenleggbar benk LA-1535BC ===== Bruksanvisning ===== 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2, 957-4 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt

Detaljer

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning Ellipsetrener LA-1314B Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet er bare til hjemmebruk. Maksvekten må ikke overskride 100 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning Magnetsykkel LA-1462 Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-5 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 100 kg. b) Foreldre bør

Detaljer

ROMASKIN BRUKSANVISNING

ROMASKIN BRUKSANVISNING ROMASKIN BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-7 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

NORDIC WALKER. Bruksanvisning

NORDIC WALKER. Bruksanvisning NORDIC WALKER LA-1547 Gåmaskin Bruksanvisning Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1+A1, 957-2, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg.

Detaljer

EURO STATION. Bruksanvisning

EURO STATION. Bruksanvisning EURO STATION Bruksanvisning Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Deleliste 3 Oversiktsdiagram 5 Deleliste, smådeler 7 Forhåndsmonterte deler 8 Montering 9 Computer 13 Treningsinstruksjoner 14 Service 16 VIKTIGE

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben.

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben. TREN UTE! Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Å trene ute påvirker sansene våre mer enn innetrening i en sal eller på en tredemølle gjør. Usikker på hva du skal

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLASSERING AV ADVARSELSMERKER Denne tegningen viser hvor advarselsmerkene er plassert. Merk: Det er ikke sikkert at merkene vises i faktisk størrelse. VIKTIGE ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER Advarsel Rådfør deg med lege før du starter med dette eller andre diett- og treningsopplegg, særlig om du er i tvil om din egen helse og fysiske form, eller om trening

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING

Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Benefit Bike B320 MAGNETISK TRENINGSSYKKEL 91109 BRUKSANVISNING Viktig sikkerhetsinformasjon Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk. 1. Det er viktig å lese hele bruksanvisningen før utstyret monteres

Detaljer

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin NRDIC FITNESS 210 E Elliptisk maskin LW HIGH Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning (Picture) Deleskisse (picture of parts) NORDIC Rower R2 er en fantastisk praktisk og effektiv måte å trene på. Den er lett å bruke og tar liten plass. Den er derfor det

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr. 555 075 SERIAL NUMBER (found on frame): Forholdsregler FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For redusert risiko for, brann, elektrisk støt, eller personskade,

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING 230 Spinner FX BRUKSANNVISNING UF-9.2G-FX-NF 1 Delekart 2 Deleliste NAVN PÅ DEL DEL NR. NAVN PÅ DEL DEL NR. hovedramme 1 bremseklosser 44 krank deksel 10 brems armer 45 krank bolt 11 brems bolt rund 46

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower

brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower brukermanual Art.-Nr. BP960F 295 rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom de følgende forholdsreglene før du benytter deg av romaskinen. 1. Denne romaskinen er kun designet for hjemmebruk. Ikke bruk

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 DELELISTE 3 OVERSIKTSDIAGRAM 6 DELEOVERSIKT 8 SMÅDELER 9 MONTERING 10 COMPUTER 14 TRENINGSINSTRUKSJONER 17 SERVICE 19 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Dette

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger Hodebevegelser Stå oppreist og se framover Snu hodet sakte så langt som mulig til høyre Snu hodet sakte så langt som mulig til venstre Gjenta 5 ganger til hver side 1 Nakkebevegelser Stå oppreist og se

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr. Serienr. WEEVBE1334.1 Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. NORSK BRUKERVEILEDNING Serienummermerke MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210 Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym Art No. 722 210 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forholdsregler Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet bør kun brukes av en person av gangen. Dersom

Detaljer

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER 1 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Folding 7 Jordingsmetoder 8 Drift 9 Øvelser 14 Oppvarming 15 Vedlikehold 16 Justering av løpebånd 17 Oversiktsdiagram 18 Deleliste

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260 INNHOLD: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 1 DELEOVERSIKT 2 UTPAKKING 3 MONTERING 4-5 BETJENING AV COMPUTEREN 6 TRENINGSØVELSER 7-12 KOMPLETT

Detaljer

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene Øvelsesbank Treningsprogram Når en setter opp treningsprogram for hver enkelt pasient må en velge ut de 5-7 viktigste øvelse for hver enkelt. Samtidig bør et program inneholde minst en øvelse fra hver

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH Forholdsregler 1. Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitasje. 2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle personer som benytter seg av dette apparatet

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer