Tredemølle Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredemølle Bruksanvisning"

Transkript

1 Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster hastigheten litt av gangen. - Trykk på nødstopp dersom du føler deg ukomfortabel. - Forsøk aldri å justere eller reparere beltet når det beveger seg. - Dette apparatet skal koples til en 110V/220V strømkrets som ikke deles med andre apparater. Dersom andre apparater deler strømkrets, kan dette føre til skade på motoren. - For å redusere sjansen for elektrisk støt, må du alltid kople fra ledningen etter bruk og før rengjøring, sammenbygging eller reparasjon. - La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koplet til strømkontakten. Kople fra ved å skru av hovedbryteren og kople fra kontakten. - Hold alltid hender og føtter borte fra tredemøllen når andre bruker den. - Plasser aldri hender eller føtter under tredemøllen. - Barn skal ikke oppholde seg på eller rundt tredemøllen. Forsiktighetsregler - Bruk aldri tredemøllen dersom den har vært utsatt for skader eller fall, eller utsatt for vann. Kontakt reparatør. - Før du starter treningsprogram, er det anbefalt at du konsulterer lege. - Stans bruk av apparatet dersom du føler deg dårlig. - God assistanse er nødvendig dersom apparatet skal brukes av helt eller delvis handikappede. - Bruk bare tredemøllen til egnet bruk, og som beskrevet i denne bruksanvisningen. - Ikke dra tredemølla etter ledningen, eller bruk denne som håndtak. - Hold ledningen borte fra varmekilder og åpen ild. - Stå ved siden av tredemøllen og ikke oppå når du starter den. - Vektbegrensing på tredemøllen er 100 kg. - Ikke bruk apparatet i våte eller fuktige omgivelser. - Ikke plasser apparatet på et teppe som er høyere enn 1,5 cm. - Ikke bruk apparatet under et teppe, da dette kan føre til overoppheting og brann. - Ikke stikk objekter inn i hull på apparatet. - Plasser tredemøllen på en jevn og stødig overflate minst 60 cm fra vegger. Sørg for at tredemøllen har god klaring til alle sider. - Ikke bruk tredemøllen barbeint eller uten sko. - Ikke bruk tredemøllen med løse sko eller tøfler. - Ikke bruk tredemøllen dersom du bruker flagrende klær. - Hold deg alltid på fremre delen av apparatet under bruk. - Ikke jogg eller gå i raskere tempo enn det som er komfortabelt for deg. - Ikke hopp fra side til side på tredemøllen. - Ikke plasser noen form for væsker på tredemøllen. - Ikke del strømuttak med andre apparater når du bruker tredemøllen. 1

2 Oversikt over deler Se bilde side 3 i den originale bruksanvisningen. 1. Hovedramme 2. Bunnramme 3. Håndtak 4. Datamaskin 5. Tverrstang 6. Vannflaske og stativ 7. Støttestang 8. Toppdeksel 9. Bakdeksel til datamaskin 10. Strømledning A. Skrue og underlagsskive B. Skrue og underlagsskive C. Skrue, underlagsskive og mutter D. Skrue og underlagsskive E. Skrue og underlagsskive F. Skrue G. Skrue H. Gummitupp I. Verktøy Sette sammen tredemøllen Følg bildene fra side 4 og utover. Trinn 1: Løft de to fremre støttene på begge sider av hovedrammen og fest deretter tverrstangen til hullene på toppen av de to fremre støttene. Bruk skrue og underlagsskive (A) for å feste. Vær forsiktig så du ikke klipper over noen av ledningene i tverrstangen. La dem gå gjennom hullene som vist på bildet. Trinn 2: Legg rammen som vist på bildet. Bruk skrue (B) for å feste bunnrammen til bunnen av de to fremre støttene. Trinn 3: Bruk skrue, underlagsskive og mutter (C) til å feste en ende av støttestangen (tykkeste delen) på undersiden av hovedrammen og den andre (tynneste delen) på bunnrammen som vist på bildet. Merk at stangen har en konkav overside, denne må peke innover. Trinn 4: Plasser håndtaket til toppen av den fremre støtten, og la ledningen gå gjennom hullene til bunnen av tverrstangen som vist på bildet. Bruk deretter skrue (D) til å feste håndtaket på toppen av den fremre støtten, og bruk skrue og underlagsskive (E) til å feste den andre enden av håndtaket til den fremre støtten. 2

3 Trinn 5: Bruk stålstrengen på tverrstangen til å feste i ledningen på den fremre støtten. Bruk deretter stålstrengen til å dytte ledningen gjennom tverrstangen til midten av (tegning 5-1). Kople de to ledningene (fra håndtaket og tverrstangen) og dytt dem deretter tilbake i hullene. Trinn 6: Bruk skrue (G) til å feste toppdekselet på toppen av den fremre støtten. Trinn 7: Stikk inn to gummitupper (H) inn i hullene på tverrstangen. Trinn 8: Kople de to ledningene som vist på bildet, og bruk deretter skrue (F) til å feste datamaskinen til bærearmen på tverrstangen. Dekk det deretter til med datamaskinens bakdeksel. Trinn 9: Bruk skrue (I) til å feste stativet til høyre fremre støtte, og plasser vannflasken i den. Trinn 10: Kople strømledningen til uttaket foran på hovedrammen. Bruke tredemøllen Forsiktig: Før du starter en treningsøkt må du sørge for at sikkerhetsnøkkelen er plassert sikkert på datamaskinens kontrollbord og at sikkerhetsklemmen er trygt plassert et sted på klærne dine. Stå alltid på siden av tredemøllen når du starter den, ikke på rullebåndet. La tredemøllen komme opp i en fart på minst 1 km/t før du tråkker ned på båndet. Før du begynner må du lese denne informasjonen slik at du blir mer kjent med datamaskinen og andre viktige funksjoner. Advarsel: Temperaturen stiger når motoren går. Jo lenger den går, desto høyere vil temperaturen bli. Spesielt dersom den går med tung last, vil temperaturen bli svært høy. Etter hver gang tredemøllen har gått med tung last, bør du derfor la tredemøllen gå uten last på maks fart i 5 minutter for å blåse ut høy temperatur. Dette vil forlenge motorens levetid. Grunnleggende informasjon 1. Når sikkerhetsnøkkelen er fjernet: Ingenting vises på displayet. 2. Når sikkerhetsnøkkelen er på plass: Nå er alle funksjoner klare. Du kan også trykke på FAST (fort) og SLOW (sakte) for å velge P1, P2, P3. Når du trykker på FAST-knappen, er rekkefølgen MIN P1 P2 P3 MIN Når du trykker på SLOW-knappen er rekkefølgen MIN P3 P2 P1 MIN 3

4 Bruke tredemøllen Bruke i hurtigstartmodus Trinn 1: Slå på Trykk på hovedbryteren foran på rammen, slik at den står i ON-posisjon. Vri sikkerhetsbryteren og sett i sikkerhetsnøkkelen vises i det store vinduet. Trinn 2: Starte treningsøkten Mulighet 1: Trykk på START-knappen for å starte. TIME (tid), DISTANCE (strekning) og CALORIES (kalorier) vises. Trykk på MODE-knappen for å lese av alle funksjoner. Lyset blinker for hver 25. meter. Mulighet 2: Trykk på MODE-knappen begynner å blinke. Trykk på FAST eller SLOW-knappen for å velge ønsket tid. Trykk på START for å starte. Trykk på FAST og SLOW for å justere hastigheten. Bruke program P1-P3 Trinn 1: Slå på Trykk på hovedbryteren foran på rammen, slik at den står i ON-posisjon. Vri sikkerhetsbryteren og sett i sikkerhetsnøkkelen vises i det store vinduet. Trinn 2: Trykk på FAST eller SLOW for å velge program P1-P3. Trykk på START-knappen for å starte, og deretter STANDARD PRESET tid (30 minutter), eller følg neste steg. Trinn 3: Trykk på MODE-knappen. 30:00 blinker. Trykk deretter på FAST eller SLOW for å øke eller redusere tiden fra minutter. Trinn 4: Trykk på START-knappen for å starte. Trykk på FAST eller SLOW for å justere hastigheten. Oversikt over ulike hastigheter i ulike programmer: Hastighet P1 P2 P3 Intervall 1 1,5 km/t 2,0 km/t 2,0 km/t Intervall 2 2,0 km/t 7,0 km/t 4,0 km/t Intervall 3 2,5 km/t 2,0 km/t 6,0 km/t Intervall 4 3,0 km/t 7,0 km/t 8,0 km/t Intervall 5 3,5 km/t 2,0 km/t 10,0 km/t Intervall 6 3,0 km/t 7,0 km/t 8,0 km/t Intervall 7 2,5 km/t 2,0 km/t 6,0 km/t Intervall 8 2,5 km/t 7,0 km/t 4,0 km/t Intervall 9 1,5 km/t 2,0 km/t 4,0 km/t Intervall 10 1,5 km/t 2,0 km/t 2,0 km/t 4

5 - TIME (tid) er forhåndsinnstilt for nedtelling på P1-P3. - Når sikkerhetsnøkkelen fjernes, stanser motoren og alle programmer nullstilles. - Merk at alle programmer er delt inn i 10 deler. Plassering av hovedbryteren Se bilde nederst side 8. For å skru av apparatet helt, skrur du av hovedbryteren og kopler fra kontakten. Oversikt over datamaskinen (A) Sikkerhetsnøkkel Sikkerhetsnøkkelen er for drift og nødstopp. Før du starter en treningsøkt, må du sørge for at denne er trygt festet på et av klesplaggene du har på deg. (B) Nødstopp Denne er på venstre på datamaskinen. Du kan enkelt trykke på knappen og stanse maskinen når det er nødvendig. (C) FAST/SLOW Disse er til å justere hastighet, velge program og stille tid. (D) STOP/START Starter og stopper maskinen. (E) MODE-knapp Før maskinen startes, er denne knappen til å trykke inn funksjoner, og etter oppstart er den til å bytte funksjoner. (F) SPEED BAR (hastighet) Det er 4 ulike hastigheter: 4, 6, 8 og 10 km/t som vises på venstre side av datamaskinen. Trykk på en av disse fire knappene mens du bruker maskinen for å skifte hastighet uten å trykke på FAST eller SLOW. (G) Pulssensorplate Begge hender må holde på de to platene for at hjerteslagene skal måles på datamaskinen. Funksjonsdisplay TIME (tid): Teller oppover fra 0 til 99:99 Teller nedover til 0 og stanser DISTANCE (strekning): Teller oppover fra 0 til 99:99 km CALORIES (kalorier): Teller oppover, kaloriforbrenning under trening fra 0 til 99:99 KCAL. 0,01 er 1 kalori. PULSE (puls): Viser hjerteslag når du holder hendene dine på sensorplatene. LAP (runde): Det er 16 lys på 400-meters runde. 5

6 SPEED (hastighet): Viser ønsket hastighet. Hastigheten kan justeres fra 0,8 km/t til 13 km/t med intervaller på 0,1. SCAN (søke): Trykk og hold inne MODE-knappen i 3 sekunder. Datamaskinen vil automatisk vise alle funksjoner. Feilmelding og løsninger E1 (Error 1): Når maskinen starter, men datamaskinen ikke kan lese signalet fra sensoren i 6 sekunder, vil denne feilmeldingen vises på skjermen. Dersom det oppstår problemer, bør du kontakte reparatør. Lukt Dersom det kommer lukt ut av motoren, bør du først smøre på silikon på rullebåndet og se om situasjonen forbedrer seg. Deretter kan du kontakte reparatør. Hvordan starte maskinen Trinn 1: Skru på hovedbryteren. Trinn 2: Plasser sikkerhetsnøkkelen på datamaskinen. Trinn 3: Nå kan du trykke på startknappen på datamaskinen for å starte treningsøkten. Advarsel: For å forhindre farer for barn, må du følge disse reglene: 1. Barn skal ikke bruke maskinen uten tilsyn. 2. Skru av maskinen og kople fra strømmen når den ikke er i bruk. 3. Av sikkerhetsmessige grunner skal alltid barn holdes borte når maskinen slås sammen. Justere hellingen Du kan justere hellingen nederst på rammen. Løft rammen forsiktig for å justere i tre nivåer: lav, medium og høy. Løft rammen opp fra bakken før du setter den ned igjen. Dette vil føre maskinen tilbake til lavt nivå. Slå sammen for lagring Løft den nederste delen opp mot datamaskinen til du hører et klikk. Deretter trykker du den på plass og sørger for at rammen sitter godt fast. Se bilde side 11 i den originale bruksanvisningen. Slå ut for trening Det er en plate festet til tverrstangen nederst på hovedrammen. Denne er for å feste støttestangen. For å slå ut rammen, holder du hånden på rammen og bruker foten til å trykke på midten av støttestangen, som vist på tegningen side 11, og legg rammen ned på gulvet. 6

7 Flytte tredemøllen Når rammen ikke er slått sammen: Det er to hjul på rammen, slå sammen rammen og vipp den over for å flytte den. Advarsel: Hold alltid barn borte når du slår sammen apparatet. Regulere rullebåndet Sørg for at rullebåndet ligger midt på tredemøllen til ethvert tidspunkt. Ujevn overflate kan føre til at båndet flytter seg til en av sidene. Juster skuene foran på tredemøllen (se bilde side 12) dersom båndet har flyttet seg fra midten av apparatet. 1. Trykk på hovedbryteren (foran på tredemøllen) til ON-posisjon og sørg for at sikkerhetsnøkkelen er godt festet på datamaskinen. Trykk på startknappen for å starte rullebåndet og øk deretter hastigheten til ca. 5 km/t.. 2. Stå foran tredemøllen for å se hvilken vei båndet heller. 3. Dersom båndet heller mot venstre, vrir du høyre justeringsskrue en kvart runde mot klokka og venstre justeringsskrue en kvart runde med klokka. Se figur A side Dersom båndet heller mot høyre, vrir du høyre justeringsskrue en kvart runde med klokka og venstre justeringsskrue en kvart runde mot klokka. Se figur B side Kontroller båndet i ca. 2 minutter. Gjenta trinn 2, 3 og 4 om nødvendig. Justere spenningen på rullebåndet Juster spenningen dersom det begynner å gli på rullen. Dette er viktig for å forlenge tredemøllens levetid. Når du justerer spenningen, må du holde båndet så løst som mulig. 1. Trykk på hovedbryteren (foran på tredemøllen) slik at den står i ON-posisjon, og sørg for at sikkerhetsnøkkelen er riktig festet på datamaskinens kontrollbord. Trykk på startknappen for å starte rullebåndet og øk deretter hastigheten til ca. 5 km/t. 2. Vri begge justeringsskruene like mye, ca. en kvart runde med klokka. 3. Sett ned farten ved å holde i rekkverket og tilføre mer vekt når du går, som om du går nedover. Båndet kan gli ved store overganger. 4. Dersom båndet glir, justerer du en kvart runde med klokka og gjentar trinn 3 som nødvendig. Pass på så du ikke strammer båndet for mye! Rengjøre og undersøke rullebåndet Skru av maskinen og kople fra strømmen. Plasser tredemøllen på siden. Bruk en fuktig klut til å tørke av innsiden av rullebåndet. Roter rullebåndet med hendene for å tørke hele innsiden. Sett deretter tredemøllen i stående posisjon igjen. Dersom endene på rullebåndet er frynsete, kan det være du må justere rullebåndet. Dersom sømmene rakner seg, må du kontakte reparatør. 7

8 Rengjøring Før du fortsetter må du forsikre deg om at tredemøllen er skrudd av og koplet fra strømmen. Bruk et lite støvsugermunnstykke for å fjerne støv rundt alle synlige komponenter. For å fjerne smuss eller belegg bruker du en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke senk noen av tredemøllens komponenter i væske. Kontroller festeanordninger og ledningsnett Kontroller at alle festeanordninger er stramme og at alle ledninger er på plass. Olle stram skruene for mye, da dette kan ødelegge dem. Lagring Lagre tredemøllen på et tørt og rent sted. Sørg for at strømmen er koplet fra. Vedlikehold Følg instruksjonene slik at du forlenger levetiden på rullebåndet. Tid for vedlikehold Første gang: En spesiell silikonblanding er smurt utover rullebåndet på fabrikken. Etter timers bruk bør du smøre utover på nytt. Deretter: Etter denne første gangen må du passe på å smøre på silikon hver timer. Gjøremåte: Først løfter du en side av rullebåndet og sprayer silikon mellom båndet og brettet, som vist på tegningen på side 13 i bruksanvisningen. Gjør det samme på den andre siden. Gå deretter på tredemøllen på lav hastighet i fem minutter for å spre silikonet godt utover. Dette er silikon av typen Dowcorning DC-200/350CS PDMS silikonolje. Hvordan trene sikkert og effektivt Først bør du konsultere legen din. Dersom du har leddbetennelse, anemi, ryggsmerter, ukontrollert diabetes eller alvorlige sykdommer i nyrer, lever eller hjertet, er det svært viktig å oppsøke lege regelmessig. For å trene effektivt, anbefaler vi at du bruker hjerterytmen din som veileder. Alle har maksimalpuls, som er antallet ganger hjertet ditt slår når du har løpt så langt, så fort og så lenge som mulig. Selv om det varierer fra person, regner man med at maksimalpulsen er ca. 220 minus alderen din. Dersom du er 20 år er maksimalpulsen din ca. 200 og dersom du er 40 er den ca Det er uansett farlig å trene på maksimalpuls. Legene har regnet ut en sikker treningspuls for de fleste mennesker. Dette kalles målpuls. Denne pulsen ligger på ca % av maksimalpulsen. Dette er optimal puls under trening. Tren minst 3 ganger i uka, og hold hjerterytmen på målpuls i minst 20 minutter hver gang. Dette vil gi mest effektiv trening. 8

9 Eksempel: Dersom du er 30 år, er maksimalpulsen din = 190. Målpulsen din er ca X 60 % = X 85 % = 161,5 Da datamaskinen på denne modellen ikke er utstyrt med noen pulsfunksjon, anbefaler vi at du bruker en pulsmåler som måler hjerteslag under trening. 9

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer