Tredemølle Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredemølle Bruksanvisning"

Transkript

1 Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster hastigheten litt av gangen. - Trykk på nødstopp dersom du føler deg ukomfortabel. - Forsøk aldri å justere eller reparere beltet når det beveger seg. - Dette apparatet skal koples til en 110V/220V strømkrets som ikke deles med andre apparater. Dersom andre apparater deler strømkrets, kan dette føre til skade på motoren. - For å redusere sjansen for elektrisk støt, må du alltid kople fra ledningen etter bruk og før rengjøring, sammenbygging eller reparasjon. - La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koplet til strømkontakten. Kople fra ved å skru av hovedbryteren og kople fra kontakten. - Hold alltid hender og føtter borte fra tredemøllen når andre bruker den. - Plasser aldri hender eller føtter under tredemøllen. - Barn skal ikke oppholde seg på eller rundt tredemøllen. Forsiktighetsregler - Bruk aldri tredemøllen dersom den har vært utsatt for skader eller fall, eller utsatt for vann. Kontakt reparatør. - Før du starter treningsprogram, er det anbefalt at du konsulterer lege. - Stans bruk av apparatet dersom du føler deg dårlig. - God assistanse er nødvendig dersom apparatet skal brukes av helt eller delvis handikappede. - Bruk bare tredemøllen til egnet bruk, og som beskrevet i denne bruksanvisningen. - Ikke dra tredemølla etter ledningen, eller bruk denne som håndtak. - Hold ledningen borte fra varmekilder og åpen ild. - Stå ved siden av tredemøllen og ikke oppå når du starter den. - Vektbegrensing på tredemøllen er 100 kg. - Ikke bruk apparatet i våte eller fuktige omgivelser. - Ikke plasser apparatet på et teppe som er høyere enn 1,5 cm. - Ikke bruk apparatet under et teppe, da dette kan føre til overoppheting og brann. - Ikke stikk objekter inn i hull på apparatet. - Plasser tredemøllen på en jevn og stødig overflate minst 60 cm fra vegger. Sørg for at tredemøllen har god klaring til alle sider. - Ikke bruk tredemøllen barbeint eller uten sko. - Ikke bruk tredemøllen med løse sko eller tøfler. - Ikke bruk tredemøllen dersom du bruker flagrende klær. - Hold deg alltid på fremre delen av apparatet under bruk. - Ikke jogg eller gå i raskere tempo enn det som er komfortabelt for deg. - Ikke hopp fra side til side på tredemøllen. - Ikke plasser noen form for væsker på tredemøllen. - Ikke del strømuttak med andre apparater når du bruker tredemøllen. 1

2 Oversikt over deler Se bilde side 3 i den originale bruksanvisningen. 1. Hovedramme 2. Bunnramme 3. Håndtak 4. Datamaskin 5. Tverrstang 6. Vannflaske og stativ 7. Støttestang 8. Toppdeksel 9. Bakdeksel til datamaskin 10. Strømledning A. Skrue og underlagsskive B. Skrue og underlagsskive C. Skrue, underlagsskive og mutter D. Skrue og underlagsskive E. Skrue og underlagsskive F. Skrue G. Skrue H. Gummitupp I. Verktøy Sette sammen tredemøllen Følg bildene fra side 4 og utover. Trinn 1: Løft de to fremre støttene på begge sider av hovedrammen og fest deretter tverrstangen til hullene på toppen av de to fremre støttene. Bruk skrue og underlagsskive (A) for å feste. Vær forsiktig så du ikke klipper over noen av ledningene i tverrstangen. La dem gå gjennom hullene som vist på bildet. Trinn 2: Legg rammen som vist på bildet. Bruk skrue (B) for å feste bunnrammen til bunnen av de to fremre støttene. Trinn 3: Bruk skrue, underlagsskive og mutter (C) til å feste en ende av støttestangen (tykkeste delen) på undersiden av hovedrammen og den andre (tynneste delen) på bunnrammen som vist på bildet. Merk at stangen har en konkav overside, denne må peke innover. Trinn 4: Plasser håndtaket til toppen av den fremre støtten, og la ledningen gå gjennom hullene til bunnen av tverrstangen som vist på bildet. Bruk deretter skrue (D) til å feste håndtaket på toppen av den fremre støtten, og bruk skrue og underlagsskive (E) til å feste den andre enden av håndtaket til den fremre støtten. 2

3 Trinn 5: Bruk stålstrengen på tverrstangen til å feste i ledningen på den fremre støtten. Bruk deretter stålstrengen til å dytte ledningen gjennom tverrstangen til midten av (tegning 5-1). Kople de to ledningene (fra håndtaket og tverrstangen) og dytt dem deretter tilbake i hullene. Trinn 6: Bruk skrue (G) til å feste toppdekselet på toppen av den fremre støtten. Trinn 7: Stikk inn to gummitupper (H) inn i hullene på tverrstangen. Trinn 8: Kople de to ledningene som vist på bildet, og bruk deretter skrue (F) til å feste datamaskinen til bærearmen på tverrstangen. Dekk det deretter til med datamaskinens bakdeksel. Trinn 9: Bruk skrue (I) til å feste stativet til høyre fremre støtte, og plasser vannflasken i den. Trinn 10: Kople strømledningen til uttaket foran på hovedrammen. Bruke tredemøllen Forsiktig: Før du starter en treningsøkt må du sørge for at sikkerhetsnøkkelen er plassert sikkert på datamaskinens kontrollbord og at sikkerhetsklemmen er trygt plassert et sted på klærne dine. Stå alltid på siden av tredemøllen når du starter den, ikke på rullebåndet. La tredemøllen komme opp i en fart på minst 1 km/t før du tråkker ned på båndet. Før du begynner må du lese denne informasjonen slik at du blir mer kjent med datamaskinen og andre viktige funksjoner. Advarsel: Temperaturen stiger når motoren går. Jo lenger den går, desto høyere vil temperaturen bli. Spesielt dersom den går med tung last, vil temperaturen bli svært høy. Etter hver gang tredemøllen har gått med tung last, bør du derfor la tredemøllen gå uten last på maks fart i 5 minutter for å blåse ut høy temperatur. Dette vil forlenge motorens levetid. Grunnleggende informasjon 1. Når sikkerhetsnøkkelen er fjernet: Ingenting vises på displayet. 2. Når sikkerhetsnøkkelen er på plass: Nå er alle funksjoner klare. Du kan også trykke på FAST (fort) og SLOW (sakte) for å velge P1, P2, P3. Når du trykker på FAST-knappen, er rekkefølgen MIN P1 P2 P3 MIN Når du trykker på SLOW-knappen er rekkefølgen MIN P3 P2 P1 MIN 3

4 Bruke tredemøllen Bruke i hurtigstartmodus Trinn 1: Slå på Trykk på hovedbryteren foran på rammen, slik at den står i ON-posisjon. Vri sikkerhetsbryteren og sett i sikkerhetsnøkkelen vises i det store vinduet. Trinn 2: Starte treningsøkten Mulighet 1: Trykk på START-knappen for å starte. TIME (tid), DISTANCE (strekning) og CALORIES (kalorier) vises. Trykk på MODE-knappen for å lese av alle funksjoner. Lyset blinker for hver 25. meter. Mulighet 2: Trykk på MODE-knappen begynner å blinke. Trykk på FAST eller SLOW-knappen for å velge ønsket tid. Trykk på START for å starte. Trykk på FAST og SLOW for å justere hastigheten. Bruke program P1-P3 Trinn 1: Slå på Trykk på hovedbryteren foran på rammen, slik at den står i ON-posisjon. Vri sikkerhetsbryteren og sett i sikkerhetsnøkkelen vises i det store vinduet. Trinn 2: Trykk på FAST eller SLOW for å velge program P1-P3. Trykk på START-knappen for å starte, og deretter STANDARD PRESET tid (30 minutter), eller følg neste steg. Trinn 3: Trykk på MODE-knappen. 30:00 blinker. Trykk deretter på FAST eller SLOW for å øke eller redusere tiden fra minutter. Trinn 4: Trykk på START-knappen for å starte. Trykk på FAST eller SLOW for å justere hastigheten. Oversikt over ulike hastigheter i ulike programmer: Hastighet P1 P2 P3 Intervall 1 1,5 km/t 2,0 km/t 2,0 km/t Intervall 2 2,0 km/t 7,0 km/t 4,0 km/t Intervall 3 2,5 km/t 2,0 km/t 6,0 km/t Intervall 4 3,0 km/t 7,0 km/t 8,0 km/t Intervall 5 3,5 km/t 2,0 km/t 10,0 km/t Intervall 6 3,0 km/t 7,0 km/t 8,0 km/t Intervall 7 2,5 km/t 2,0 km/t 6,0 km/t Intervall 8 2,5 km/t 7,0 km/t 4,0 km/t Intervall 9 1,5 km/t 2,0 km/t 4,0 km/t Intervall 10 1,5 km/t 2,0 km/t 2,0 km/t 4

5 - TIME (tid) er forhåndsinnstilt for nedtelling på P1-P3. - Når sikkerhetsnøkkelen fjernes, stanser motoren og alle programmer nullstilles. - Merk at alle programmer er delt inn i 10 deler. Plassering av hovedbryteren Se bilde nederst side 8. For å skru av apparatet helt, skrur du av hovedbryteren og kopler fra kontakten. Oversikt over datamaskinen (A) Sikkerhetsnøkkel Sikkerhetsnøkkelen er for drift og nødstopp. Før du starter en treningsøkt, må du sørge for at denne er trygt festet på et av klesplaggene du har på deg. (B) Nødstopp Denne er på venstre på datamaskinen. Du kan enkelt trykke på knappen og stanse maskinen når det er nødvendig. (C) FAST/SLOW Disse er til å justere hastighet, velge program og stille tid. (D) STOP/START Starter og stopper maskinen. (E) MODE-knapp Før maskinen startes, er denne knappen til å trykke inn funksjoner, og etter oppstart er den til å bytte funksjoner. (F) SPEED BAR (hastighet) Det er 4 ulike hastigheter: 4, 6, 8 og 10 km/t som vises på venstre side av datamaskinen. Trykk på en av disse fire knappene mens du bruker maskinen for å skifte hastighet uten å trykke på FAST eller SLOW. (G) Pulssensorplate Begge hender må holde på de to platene for at hjerteslagene skal måles på datamaskinen. Funksjonsdisplay TIME (tid): Teller oppover fra 0 til 99:99 Teller nedover til 0 og stanser DISTANCE (strekning): Teller oppover fra 0 til 99:99 km CALORIES (kalorier): Teller oppover, kaloriforbrenning under trening fra 0 til 99:99 KCAL. 0,01 er 1 kalori. PULSE (puls): Viser hjerteslag når du holder hendene dine på sensorplatene. LAP (runde): Det er 16 lys på 400-meters runde. 5

6 SPEED (hastighet): Viser ønsket hastighet. Hastigheten kan justeres fra 0,8 km/t til 13 km/t med intervaller på 0,1. SCAN (søke): Trykk og hold inne MODE-knappen i 3 sekunder. Datamaskinen vil automatisk vise alle funksjoner. Feilmelding og løsninger E1 (Error 1): Når maskinen starter, men datamaskinen ikke kan lese signalet fra sensoren i 6 sekunder, vil denne feilmeldingen vises på skjermen. Dersom det oppstår problemer, bør du kontakte reparatør. Lukt Dersom det kommer lukt ut av motoren, bør du først smøre på silikon på rullebåndet og se om situasjonen forbedrer seg. Deretter kan du kontakte reparatør. Hvordan starte maskinen Trinn 1: Skru på hovedbryteren. Trinn 2: Plasser sikkerhetsnøkkelen på datamaskinen. Trinn 3: Nå kan du trykke på startknappen på datamaskinen for å starte treningsøkten. Advarsel: For å forhindre farer for barn, må du følge disse reglene: 1. Barn skal ikke bruke maskinen uten tilsyn. 2. Skru av maskinen og kople fra strømmen når den ikke er i bruk. 3. Av sikkerhetsmessige grunner skal alltid barn holdes borte når maskinen slås sammen. Justere hellingen Du kan justere hellingen nederst på rammen. Løft rammen forsiktig for å justere i tre nivåer: lav, medium og høy. Løft rammen opp fra bakken før du setter den ned igjen. Dette vil føre maskinen tilbake til lavt nivå. Slå sammen for lagring Løft den nederste delen opp mot datamaskinen til du hører et klikk. Deretter trykker du den på plass og sørger for at rammen sitter godt fast. Se bilde side 11 i den originale bruksanvisningen. Slå ut for trening Det er en plate festet til tverrstangen nederst på hovedrammen. Denne er for å feste støttestangen. For å slå ut rammen, holder du hånden på rammen og bruker foten til å trykke på midten av støttestangen, som vist på tegningen side 11, og legg rammen ned på gulvet. 6

7 Flytte tredemøllen Når rammen ikke er slått sammen: Det er to hjul på rammen, slå sammen rammen og vipp den over for å flytte den. Advarsel: Hold alltid barn borte når du slår sammen apparatet. Regulere rullebåndet Sørg for at rullebåndet ligger midt på tredemøllen til ethvert tidspunkt. Ujevn overflate kan føre til at båndet flytter seg til en av sidene. Juster skuene foran på tredemøllen (se bilde side 12) dersom båndet har flyttet seg fra midten av apparatet. 1. Trykk på hovedbryteren (foran på tredemøllen) til ON-posisjon og sørg for at sikkerhetsnøkkelen er godt festet på datamaskinen. Trykk på startknappen for å starte rullebåndet og øk deretter hastigheten til ca. 5 km/t.. 2. Stå foran tredemøllen for å se hvilken vei båndet heller. 3. Dersom båndet heller mot venstre, vrir du høyre justeringsskrue en kvart runde mot klokka og venstre justeringsskrue en kvart runde med klokka. Se figur A side Dersom båndet heller mot høyre, vrir du høyre justeringsskrue en kvart runde med klokka og venstre justeringsskrue en kvart runde mot klokka. Se figur B side Kontroller båndet i ca. 2 minutter. Gjenta trinn 2, 3 og 4 om nødvendig. Justere spenningen på rullebåndet Juster spenningen dersom det begynner å gli på rullen. Dette er viktig for å forlenge tredemøllens levetid. Når du justerer spenningen, må du holde båndet så løst som mulig. 1. Trykk på hovedbryteren (foran på tredemøllen) slik at den står i ON-posisjon, og sørg for at sikkerhetsnøkkelen er riktig festet på datamaskinens kontrollbord. Trykk på startknappen for å starte rullebåndet og øk deretter hastigheten til ca. 5 km/t. 2. Vri begge justeringsskruene like mye, ca. en kvart runde med klokka. 3. Sett ned farten ved å holde i rekkverket og tilføre mer vekt når du går, som om du går nedover. Båndet kan gli ved store overganger. 4. Dersom båndet glir, justerer du en kvart runde med klokka og gjentar trinn 3 som nødvendig. Pass på så du ikke strammer båndet for mye! Rengjøre og undersøke rullebåndet Skru av maskinen og kople fra strømmen. Plasser tredemøllen på siden. Bruk en fuktig klut til å tørke av innsiden av rullebåndet. Roter rullebåndet med hendene for å tørke hele innsiden. Sett deretter tredemøllen i stående posisjon igjen. Dersom endene på rullebåndet er frynsete, kan det være du må justere rullebåndet. Dersom sømmene rakner seg, må du kontakte reparatør. 7

8 Rengjøring Før du fortsetter må du forsikre deg om at tredemøllen er skrudd av og koplet fra strømmen. Bruk et lite støvsugermunnstykke for å fjerne støv rundt alle synlige komponenter. For å fjerne smuss eller belegg bruker du en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke senk noen av tredemøllens komponenter i væske. Kontroller festeanordninger og ledningsnett Kontroller at alle festeanordninger er stramme og at alle ledninger er på plass. Olle stram skruene for mye, da dette kan ødelegge dem. Lagring Lagre tredemøllen på et tørt og rent sted. Sørg for at strømmen er koplet fra. Vedlikehold Følg instruksjonene slik at du forlenger levetiden på rullebåndet. Tid for vedlikehold Første gang: En spesiell silikonblanding er smurt utover rullebåndet på fabrikken. Etter timers bruk bør du smøre utover på nytt. Deretter: Etter denne første gangen må du passe på å smøre på silikon hver timer. Gjøremåte: Først løfter du en side av rullebåndet og sprayer silikon mellom båndet og brettet, som vist på tegningen på side 13 i bruksanvisningen. Gjør det samme på den andre siden. Gå deretter på tredemøllen på lav hastighet i fem minutter for å spre silikonet godt utover. Dette er silikon av typen Dowcorning DC-200/350CS PDMS silikonolje. Hvordan trene sikkert og effektivt Først bør du konsultere legen din. Dersom du har leddbetennelse, anemi, ryggsmerter, ukontrollert diabetes eller alvorlige sykdommer i nyrer, lever eller hjertet, er det svært viktig å oppsøke lege regelmessig. For å trene effektivt, anbefaler vi at du bruker hjerterytmen din som veileder. Alle har maksimalpuls, som er antallet ganger hjertet ditt slår når du har løpt så langt, så fort og så lenge som mulig. Selv om det varierer fra person, regner man med at maksimalpulsen er ca. 220 minus alderen din. Dersom du er 20 år er maksimalpulsen din ca. 200 og dersom du er 40 er den ca Det er uansett farlig å trene på maksimalpuls. Legene har regnet ut en sikker treningspuls for de fleste mennesker. Dette kalles målpuls. Denne pulsen ligger på ca % av maksimalpulsen. Dette er optimal puls under trening. Tren minst 3 ganger i uka, og hold hjerterytmen på målpuls i minst 20 minutter hver gang. Dette vil gi mest effektiv trening. 8

9 Eksempel: Dersom du er 30 år, er maksimalpulsen din = 190. Målpulsen din er ca X 60 % = X 85 % = 161,5 Da datamaskinen på denne modellen ikke er utstyrt med noen pulsfunksjon, anbefaler vi at du bruker en pulsmåler som måler hjerteslag under trening. 9

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning

Ellipsetrener LA-1314B. Bruksanvisning Ellipsetrener LA-1314B Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet er bare til hjemmebruk. Maksvekten må ikke overskride 100 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning

Magnetsykkel LA-1462. Bruksanvisning Magnetsykkel LA-1462 Bruksanvisning 1 Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-5 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 100 kg. b) Foreldre bør

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER

BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BRUKERVEILEDNING for 810 ROWER BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 8-9 SJEKKLISTE 3 DELELISTE 10-11 SMÅDELER 4 COMPUTER 12-13 MONTERING 5-7 TRENINGSINSTRUKSJONER 14-15 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportsArt TR 20 F Art. nr. 841 020 Modell TR 20 F ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 5 Art. nr. 554 055 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1

Komponenter: Seteskinne x 1. Hovedramme x 1. Fot plater x 2 Sete x 1. Midtre stabilisator x 1. Fot plate aksling x 1 UF-EBW850 11.01.2008 Viktig informasjon Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin

O O NORDIC FITNESS 210 E. Elliptisk maskin NRDIC FITNESS 210 E Elliptisk maskin LW HIGH Sikkerhetsmessige forhåndsregler ADVARSEL: Før du begynner å trene, konsulter med din lege først. Dette er spesielt viktig hvis du er over 35 år eller har ulike

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER BRUKERVEILEDNING 5 MINUTES SHAPER Advarsel Rådfør deg med lege før du starter med dette eller andre diett- og treningsopplegg, særlig om du er i tvil om din egen helse og fysiske form, eller om trening

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Pengetellemaskin Bruksanvisning

Pengetellemaskin Bruksanvisning Pengetellemaskin Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger - Bruk den vedlagte ledningen. - Ikke skru på maskinen når det øvre dekselet ikke er på. - Vent tre sekunder fra du skrur av til du skrur på maskinen.

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer