Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning"

Transkript

1 Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning

2 Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker mosjonsapparater. Les derfor følgende instruksjoner nøye, og følg dem! - Apparatet skal koples til et jordet uttak. - Trekk alltid ut støpselet når apparatet ikke er i bruk, eller når det skal rengjøres, justeres eller smøres. - La aldri apparatet stå uten tilsyn med støpselet i veggkontakten. - Steng av alle kontroller og trekk ut sikkerhetsnøkkelen før støpselet trekkes ut. - La aldri ledningen ligge på varme flater eller over skarpe kanter. - Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og fremmede gjenstander. Ikke plasser apparatet på en langhåret matte eller lignende, ettersom dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. - La ikke barn leke på eller omkring apparatet. La ikke barn oppholde seg i nærheten av apparatet uten tilsyn. - Kun en person kan bruke apparatet av gangen. - Kontroller nøye før hver treningsøkt at samtlige muttere og skruer er ordentlig dratt til. - Kontroller regelmessig slitasje på alle slitasjeutsatte deler. Bytt ut disse ved behov. Ikke bruk apparatet før delene er byttet ut. - Dersom du føler deg svimmel, uvel, har smerter i brystet eller andre unormale symptomer, avbryt treningen omgående. Kontakt legen din. - Plasser apparatet på en åpen, jevn overflate (ca. 4 m 2 ). - Hold hendene borte fra bevegelige deler. - Bruk alltid egnede klær når du trener. - Apparatet må kun brukes i henhold til bruksanvisningen. - Stå aldri på båndet når det starter. Start med lav hastighet, og gå så på. - Bruk aldri treningsapparatet dersom det er skadet eller defekt. Det er spesielt viktig å kontrollere ledningen og støpselet ved hver bruk. - Apparatet er beregnet for innebruk. - Apparatet må ikke brukes i våtrom eller i fuktige miljøer! Apparatet er testet i henhold til kravene i EN-normen A1 klasse hjemmebruk. Maks tillatt belastning: 115 kg kroppsvekt. 2

3 Deleliste Del Beskrivelse Ant. Del Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 13 Sekskantnøkkel 6 mm 1 2 Kontrollpanel 1 14 Sekskantnøkkel 5 mm 1 3 Tverrstang 1 15 Sikkerhetsnøkkel 1 4 Sidehåndtak 2 16 Sikring (forhåndsmontert) 1 5 Skrue 4x16 mm 4 17 Endehylse (forhåndsmontert) 4 6 Bolt svart 10x60 mm 8 18 Lås 1 7 Sekskantbolt 6x50 mm 2 19 Silikon 1 8 Fjærskive 8 20 Transporthjul 2 9 Fjærskive 2 21 Fotstopper til ramme 4 10 U-ramme med hjul 1 22 Sekskantbolt 10x45 mm 2 11 Høyre justerbare fot 1 23 Hylsebolt 6x90 mm 2 12 Venstre justerbare fot 1 3

4 Del Beskrivelse Ant. Del Beskrivelse Ant. 2 Kontrollpanel 1 27 Venstre oppstående stang 1 3 Tverrstang 1 28 Bakre deksel venstre 1 4 Sidehåndtak 2 29 Bakre deksel høyre 1 10 U-ramme med hjul 1 30 Løpebånd 1 11 Høyre justerbare fot 1 31 Motor 1 12 Venstre justerbare fot 1 32 Motorkontrolltavle 1 15 Sikkerhetsnøkkel 1 33 Bakre rulle 1 18 Lås 1 34 Fremre rulle 1 20 Transporthjul 2 35 Glideplate 1 21 Fotstopper til ramme 4 36 Skumgummigrep 2 24 Toppdeksel til motor 1 37 Sidefotstøtte 2 25 Bunndeksel til motor 1 38 Drivhjul 1 26 Høyre oppstående stang 1 4

5 Monteringsanvisning Figur 1 1. Plasser hovedenheten (1) på siden, på gulvet. Monter U-rammen (10) på støttestolpene (fig 1) med bolter (8) og (22). Obs! Støtteføttene på U-rammen skal vende fra løpebanen. Skru samtlige bolter i for hånd først, dra dem vekselvis til med egnet verktøy, dra ordentlig til, men ikke for hardt. 2. Vri U-rammen inn under løpebanen slik at stolpene peker i vinkel mot båndet, og apparatet kan vendes slik at det hviler på U-rammen og de justerbare føttene (12) bak. 5

6 Figur 2 1. Monter det ene sidehåndtaket (4) på den ene stolpen med bolter (6) og skiver (8). Bruk hullene som er nærmest rørets vinkel (fig 2). Ikke dra til skruene ennå. Monter det andre håndtaket på samme måte. 2. Monter det fremre håndtaket (3) på begge sidehåndtakene med bolter (7) og skiver (9) (fig 2A). Skru boltene for hånd først, og dra dem vekselvis til. Figur 3 1. Monter kontrollpanelet (2) ved å plassere kanalene over sidehåndtakene (fig 3). Sikre på begge sider med skruer (5) fra undersiden. Ikke dra skruene for hardt til. 6

7 Figur 4 1. Dra ledningen, som kommer ut av stolpen, over det fremre håndtaket (1). Kople ledningens telefonpropp til uttaket under kontrollpanelet (2) som vist på figur 4. Figur 5 1. Løpebanens helling kan enkelt justeres i tre ulike nivåer, med justeringsføttene bak (fig 5). 2. Med justeringsføttene i posisjon 1 vil løpebanen være helt rett. I posisjon 2 heller banen litt. I posisjon 3 heller banen mest. Pass på at begge føttene har samme posisjon før bruk. 7

8 Figur 6 Figur 7 1. For å slå sammen tredemøllen for lagring, kopler du først fra kontakten. Løft av ryggen på platen ved å ta tak under bak på tredemøllen. Skyv mot kontrollpanelet til kontrollmekanismen på siden av rammen er helt sikret. Merk: Du må være i stand til å løfte 20 kg. Merk: La tredemøllen stå frakoplet når den er i lagringsposisjon. 2. For å slå ut tredemøllen igjen, må du holde i metallrammen på undersiden av rullen mens du slår ut platen. Senk platen langsomt ned mot gulvet. Merk: ikke la platen falle i gulvet, da dette kan føre til skader. Kontroller at begge fotstopperne er i samme posisjon. 3. For å flytte tredemøllen, må du først sørge for at den er koplet fra strømmen og i låst posisjon. Stå med ansiktet mot enden av båndet, hold fast på toppen av båndet og skyv tredemøllen langsomt mot deg til den hviler på hjulene. Merk: du må kunne støtte minst 64 kg. Merk: Tredemøllen ruller lett på et hardt gulv. Ikke forsøk å rulle tredemøllen på et teppe, sant, stein, gress eller andre myke underlag. 8

9 Bruksanvisning A) Før du begynner, må du lese og forstå alle advarsler, samt resten av monteringsanvisningen og vedlikeholdet. Dersom det er noe du ikke forstår, må du ikke bruke tredemøllen. Sørg for at tredemøllen er plassert på en jevn overflate. B) Tredemøllen skal koples til et 220V-uttak. Den må bare brukes innendørs. C) Ikke bruk skjøteledninger. D) Sett inn den magnetiske stoppnøkkelen i sprekken foran på kontrollpanelet. Displayet lyser opp, og en tone høres. Dersom du fjerner denne nøkkelen vil tredemøllen stanse, og all data vil slettes og nullstilles. Stå med en fot på hver side av båndet når du starter. Før start må du legge merke til stoppknappen. Husk at tredemøllen er laget for brukere opp til 115 kg. E) For manuell manøvrering trykker du på symbolet ^ for å øke hastigheten i trinn fra 0,1 km/t, opptil høyest 16 km/t. Hold knappen inn til ønsket hastighet vises i det høyre displayet. Så snart du slipper knappen høres en tone og motoren starter. Nå kan du når som helst gå opp på båndet, med et godt grep om sidehåndtaket. Motoren øker nå hastigheten gradvis opp til innprogrammert hastighet. F) For å minske hastigheten trykker du på symbolet V til ønsket hastighet vises i det høyre displayet. Løpebanen minsker nå gradvis hastigheten ned til den innprogrammerte. Du kan når som helst stanse båndet ved å trykke på stoppknappen. Båndet vil da minske hastigheten ned til null. Det høyre displayet viser hastigheten bare ved innstilling, ellers viser det tilbakelagt strekning fra 0,1 km til 99,9 km. Ønsker du å se den aktuelle hastigheten trykker du på MODE. Den vil da vises i 5 sekunder. G) PULSMÅLING (venstre display): Pulssensoren koles inn så snart sikkerhetsnøkkelen sitter i. For størst pålitelighet i målingen bør båndet stå stille når fingeren plasseres på sensoren. For å måle pulsfrekvensen, plasserer man pekefingerens tupp på pulssensoren og holder fingeren stille. Ikke trykk for hardt på sensoren. Etter noen 9

10 sekunder vises tre streker i det venstre displayet, og lysdioden til venstre tennes. Etter to sekunder forsvinner streken og målingen starter. Displayet viser pulsfrekvensens middelverdi. For at målingen skal bli korrekt, er det viktig å ikke trykke for hardt på sensoren, samt ikke bevege fingeren. Pulssensoren er ikke noe medisinsk instrument, og er kun beregnet for å gi en indikasjon på pulsfrekvensen. H) Kaloriforbruk: Vises i det venstre displayet når lysdioden til høyre for displayet er tent. Verdien som vises er fra 001 til 999. verdien er basert på tilbakelagt distanse, ikke hastighet. I) Når du stanser apparatet på en av de tidligere nevnte måter, fortsetter displayene å vise tilbakelagt distanse samt forbrukte kalorier i 30 minutter. Obs! Dersom du stanser banen ved å dra ut sikkerhetsnøkkelen slettes samtlige verdier. J) Programmert trening: Dataen kan programmeres slik at en treningsøkt varer en visst tid eller at en viss distanse avvikles. K) Programmert tid: sett inn sikkerhetsnøkkelen. Trykk en gang på MODE; displayet i midten blinker. Trykk på symbolet ^ for å øke i trinn med 1 minutt. Dersom du vil minske tiden, trykker du på V. Bekreft tiden ved å trykke to ganger på MODE-knappen, samt flytte til hastighetsjusteringen som skjer i henhold til beskrivelsen i punkt 3 og 4. når banen starter begynner timeren å telle ned fra innstilt tid til 00:00 og banen stanser automatisk. Rett før den stanser høres 5 signaler og etter det siste begynner båndet gradvis å gå saktere. L) Programmert distanse: Sett inn sikkerhetsnøkkelen. Trykk to ganger på MODE, lysdiodene til høyre blinker. Trykk på symbolet ^ for å øke distansen i trinn med 0,5 km. Trykk på V for å minske distansen. Bekreft distansen ved å trykke på MODE. Når banen starter begynner dataen å telle ned fra innstilt distanse til 00,00 og banen stanser automatisk. Rett før den stanser høres 5 signaler og etter det siste begynner båndet gradvis å gå saktere. M) For å nullstille samtlige verdier holder du inne stoppknappen i 5 sekunder. 10

11 Vedlikehold Løpebanen er klar til bruk ved levering. Vi anbefaler imidlertid at båndet og glideplaten smøres med den medfølgende silikonoljen etter ca. 200 timers bruk. Smøring: 1. Trekk støpselet ut av veggkontakten. 2. Frigjør båndet en anelse ved å løsne begge justeringsskruene som befinner seg under plastdekslene bak på løpebanen, ca. to fulle omdreininger. 3. Klipp av tuppen på beholderen, men ikke for mye. Beholderens spiss føres mellom båndet og glideplaten. Appliker oljen, dråpevis i hele glideplatens lengde, på begge sider av løpebanen. 4. Dra til justeringsskruene med samme antall omdreininger som de blei løsnet. Båndet må være sentrert. 5. Sett støpselet i veggkontakten og start løpebanen på lav hastighet, under 4 km/t., uten at den er belastet. Se på båndet i sekunder, og kontroller at det er sentrert. Øk hastigheten til 8 km/t, dersom båndet fremdeles er sentrert, er løpebanen klar til bruk. 6. Dersom båndet for eksempel vandrer til høyre, skal den venstre skruen skrus inn, eller den høyre skrus ut, ca ¼ omdreining av gangen. Kontroller igjen båndets sentrering. Vær nøye med at båndet ikke spennes for hardt. Dersom båndet vandrer mot venstre, gjør du det motsatte. Se tegningen under! 11

12 Noen ord om trening Trening skal alltid være lystbetont og morsomt. Tenk på at hver treningsøkt skal inneholde følgende momenter: - Oppvarming - Trening - Nedtrapping Vær nøye med å gjennomføre samtlige tre deler i treningsøkten. Viktig! Unngå skader og unødige anstrengelser ved alltid å varme opp ordentlig før en treningsøkt. Hvorfor bør jeg trene? Fordelene av trening strekker seg langt. Du kan ikke bare gå ned i vekt og få mer muskler, du kan også bli kvitt stress, holde beina sterke og redusere risikoen for sykdommer. Hvor ofte bør jeg trene? Treningseksperter sier at det beste for hjertet og lungene er å trene 3-5 dager i uka. Dersom du er nybegynner, vil 3 dager i uka være mer enn nok til kroppen blir vant til det. Sørg for at treningsøktene varierer mellom å være lette og harde, og lange og korte. Husk at hvile også er en del av treningsprosessen både dersom du er begynner eller viderekommen. Hvor lenge bør en treningsøkt vare? Fra minutter, mindre for begynnere og mer for de som har trent litt lenger. Hvordan bør en treningsøkt se ut? - Oppvarming 5-10 minutter. Enkel trening for å varme opp muskler og hjertet. Du kan enten gå eller jogge på tredemøllen ved lav hastighet, eller gjøre andre enkle aktiviteter. - Trening minutter, som beskrevet over. - Nedtrapping 5-10 minutter. For å la pusten og pulsen slappe av. Fortsett på tredemøllen, jogge sakte eller gå. Tøy deretter ut. Hvorfor bør jeg tøye ut? Under trening jobber musklene hardt og trekker seg sammen. Tøyning hjelper musklene å strekke seg ut slik at du forhindrer skade. Det er best å tøye ut etter nedtrapping når du er varm og musklene er tøyelige. - Tøy 2-3 ganger i uka. - Tøy ut musklene du brukte under treningsøkten. Hold hver posisjon i sekunder. - Pust rolig. - Tøy musklene 3-4 ganger per treningsøkt for beste resultater. 12

13 Trenger jeg spesielle sko for trening på tredemølle? Dersom du har bestemt deg for å gå eller jogge for det meste, kan du kjøpe sko som passer til formålet. Sko trenger ikke være dyre. Det viktigste er at de: - Gir god støtte. - Har god polstring. - Puster. - Er fleksible i tåa. Hva bør jeg ha på meg når jeg trener? Bruk komfortable klær som lar deg bevege deg fritt. For eksempel: - Løse bukser eller gensere, treningsbukser. - Kunstfibere som polyester, som ikke trekker opp svetten som bomull gjør. - Syntetiske sokker som ikke trekker inn svette slik at du kan få gnagsår. Finnes det en spesiell teknikk når man går på tredemøllen? Stå rett med skuldrene bakover, brystet løftet og stramme magemuskler. Ikke len deg forover på hoftene eller heng i håndtakene. Bruk armene kraftig, fram og tilbake fra skulderen, og ikke lur deg unna bakoverslengen! Når du går bør hele fotflaten rulle over båndet. Når du jogger bør du lande mykt og stille. Hvordan forblir jeg motivert? Sett opp tredemøllen i et rom som er godt ventilert, slik at du får lyst til å gå dit og trene. Vinduer er svært bra, da disse både ventilerer og lar deg se på utsikten mens du trener. Musikkanlegg kan også være motiverende, det samme kan TV eller video. Varier intensiteten under treningsøkten! Lag et treningsprogram slik at du kan følge fremgangen. Hvorfor bør jeg drikke vann? Vann holder det indre maskineriet i gang. Ha alltid en flaske vann tilgjengelig når du trener. Merk! - Dersom du er kvinne over 55 eller mann over 45 som ikke har trent regelmessig, eller dersom noen i familien har diabetes, hjertesykdommer eller andre helseproblemer som høyt blodtrykk eller høyt kolesterol, eller dersom du røyker eller er overvektig, bør du ta kontakt med lege før du starter treningsprogram. - Dersom du opplever svimmelhet, hodepine, nummenhet, uvelhet, pustevansker, opphovning av beina, kvalme eller andre uvanlige symptomer, må du stanse treningen umiddelbart og kontakte lege. 13

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer