Bruksanvisning Tredemølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Tredemølle"

Transkript

1 Bruksanvisning Tredemølle 2168B33S Varenr22156

2 Takk for at du kjøpte vårt trenings apparat. Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese og forstå alle sikkerhetsanvisningene før du eller andre tar i bruk produktet. Fare for å unngå elektrisk støt, må du alltid kople produktet fra veggkontakten når produktet ikke er i bruk, eller ved vedlikehold. Advarsel! For å unngå brannskader, brann, elektrisk støt eller skade på person, må aldri enheten stå uten tilsyn når den er koplet til strømuttaket. Kople fra når enheten ikke er i bruk, og før tilkopling av deler. Ikke bruk enheten under et teppe, da dette kan føre til overoppheting, brann, elektrisk støt eller skade på person. 1. Eieren er ansvarlig for at alle brukere av tredemøllen er informert om sikkerhetsanvisningene. 2. Tredemøllen skal ikke brukes av barn eller funksjonshemmede. 3. Tredemøllen skal bare brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk reservedeler som ikke anbefales av produsenten. 4. Ikke bruk tredemøllen med skadet ledning eller støpsel, dersom den ikke fungerer som den skal, dersom den har vært utsatt for fuktighet eller dersom den er skadet på noen måte. Kontakt reparatør, før du bruker tredemøllen. 5. Ikke forsøk å løfte eller dra enheten etter strømledningen. 6. Ikke bruk tredemøllen dersom ventilasjonshullene er blokkerte. Bruk aldri tredemøllen på mykt underlag som seng eller sofa, der ventilasjonshullene blir blokkerte. 7. Ingen fremmede objekter skal stikkes inn i enheten. 8. Plasser enheten på en jevn overflate. Det må være minst 2,5 m plass bak den. Ikke plasser enheten på en overflate som blokkerer ventilasjonshullene på tredemøllen. For å beskytte gulvet fra skader, bør du plassere en matte under tredemøllen. 9. Ikke bruk eller lagre tredemøllen utendørs, en garasje eller i et lukket gårdsrom. 10. Ikke bruk tredemøllen der det er bruk av spraybokser. 11. Hold barn under 12 år og dyr borte fra tredemøllen. 12. Personer med mer enn 110kg kroppsvekt bør ikke bruke tredemøllen. 13. Det er bare tillatt for en person av gangen å bruke tredemøllen. 14. For å kople fra skrur du av alle kontroller og kopler fra strømledningen. 15. Bruk passende klær når du bruker tredemøllen. Ikke bruk løse klær som kan sette seg fast i tredemøllen. Bruk anbefalte treningsklær og treningssko eller gåsko med såle som ikke glir. Bruk aldri tredemøllen med bare føtter, sokker eller sandaler

3 16. Kople tredemøllen til elektrisk uttak: Når du kopler til strømledningen må du alltid kople til et jordet uttak. Lamper, radioer eller andre elektriske artikler skal ikke være koplet til samme krets. Ikke bruk skjøteledning. 17. Hold strømledningen borte fra oppvarmede overflater. 18. Ikke flytt på beltet når strømmen er skrudd av. Ikke bruk tredemøllen dersom strømledningen er støpselet er ødelagt. 19. Ikke stå på beltet når du starter tredemøllen. Start beltet ved lav hastighet før du går på. Hold alltid i håndtakene når du starter tredemøllen. 20. Tredemøllen kan oppnå høy hastighet. Juster hastigheten trinn for trinn slik at du unngår store sprang i hastighet. 21. Pulsmonitoren er ikke et medisinsk verktøy. Ulike faktorer, som brukerens bevegelser, kan påvirke nøyaktigheten. Pulsmonitoren skal brukes som veiledning under trening. 22. La aldri tredemøllen gå uten tilsyn. Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen og trekk ut kontakten, samt skru bryteren til av-posisjon når tredemøllen ikke er i bruk. 23. Ikke forsøk å løfte eller flytte tredemøllen når den ikke er helt satt sammen. Du må kunne løfte 75 kg for å flytte tredemøllen. 24. Ikke plasser objekter under tredemøllen for å øke stigningen. 25. Sørg alltid for at lagringssperren er lukket før du folder sammen eller flytter tredemøllen. 26. Inspiser og fest alle deler på tredemøllen hver 3. måned. Kontroller strømledningen for skader. Dersom strømledningen er skadet på noen måte, må du ikke bruke tredemøllen. 27. Advarsel: Trekk ut strømledningen etter bruk. Kople fra strømledningen før rengjøring av tredemøllen og før vedlikehold. Ikke ta ut motoren med mindre en kvalifisert reparatør gir beskjed. All service som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen skal utføres av kvalifisert reparatør. 28. Demme tredemøllen er bare beregnet for hjemmebruk. 29. For å unngå overoppheting av motoren, bør du la den kjøle seg ned etter sammenhengende bruk. 30. Advarsel: Forskning viser at bruk av visse typer sko eller treningstøy kan føre til statisk elektrisitet når du bruker tredemøllen. Denne utladningen kan være både irriterende og ubehagelig for brukeren. Forsøk disse tingene for å unngå statisk elektrisitet: a) Endre fottøy. b) Berør håndtakene ofte. c) Bruk en anti-statisk spray på tredemøllens overflate. Advarsel: Les hele bruksanvisningen før bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skjer på person eller eiendeler ved bruk av dette produktet. Ta vare på bruksanvisningen for seinere referanse

4 EXPLORE DRAWING - 4 -

5 PART LIST PART NO PART NAME Q'TY 1 Base frame 1 2 Running platform 1 3 Left upright 1 4 Right upright 1 5 Computer handle frame 1 6 Incline frame 1 7 Running belt 1 8 Front roller with fly wheel 1 9 Rear roller 1 10 Running deck 1 11 Motor 1 12 Incline motor 1 13 Motor frame 1 14 Motor belt 1 15 Damper 1 16 Side rail Computer main cover Computer back cover Computer window cover Computer button Handlebar upper cover Handlebar lower cover 2 20 Motor cover 1 21 Motor belly pan 1 22-L Left end cap 1 22-R Right end cap 1 23-L Left upright cover 1 23-R Right upright cover 1 24 Move wheel frame 2 25 Base frame front cap 2 26 Cap of Motor adjust bolt 1 27 Move wheel 2 28 Deck frame support wheel 2 29 Computer board 1-5 -

6 30 Motor control board 1 31 Power wires 1 32 Power wires cushion 1 33 Fuse 1 34 Power button 1 35 Lever frame 2 38 Safety key 1 39 Base frame rubber cushion 2 40 Handlebar button board 2 41 Handlebar pulse wires 2 42 Pulse sensor 4 44 M10*20mm Allen head bolt 4 45 Ø10 washer 4 46 M8*20 mm Allen head bolt 4 47 M8*25mm Allen head bolt 2 48 Connecting sheath 2 49 M8*25mm Allen head bolt 2 50 Incline frame connecting sheath 2 51 Ø8 washer M8 nylon nut 7 53 M8*20mm Allen head bolt 4 54 Ø8 Spring washer 6 55 M8*12mm Allen head bolt 2 56 M8*50mm Allen head bolt 4 57 M8*50mm Allen head bolt 1 58 M8*85mm Allen head bolt 2 59 M8*30mm Allen head bolt 1 60 M8*45mm Allen head bolt 2 61 M8*20mm Allen head bolt 2 62 M8*40mm Allen head bolt 2 63 M6*30mm Allen head bolt 8 64 Ø8 washer 8 65 M6 nylon nut 8 66 ST4.2*15 screw 8 67 Side rail guide 8 68 Deck frame support tube cap 2 69 St 4.8*15screw St 4.2*15screw

7 71 St 4.2*10screw 7 72 M10*50mm Allen heat bolt 1 73 B 6 plastic washer 2 74 M10 nylon nut 2 75 M10*60mm bolt 1 79 Computer overlay 1 80 Control wire of computer 1 81 Control wire of upright 1 82 Control wire of base frame 1 HARDWARE COMPARISON CHART For your convenience, we have identified the hardware used in the assembly of this product. This chart is provided to help you identity those items that may be unfamiliar to you. NO. DESCRIPTION Q'TY 44 M10*20 mm Allen head bolt 4 45 Ø10Washer 4 46 M8*20 mm Allen head bolt 4 51 Ø8Washer 2 56 M8*50 mm Allen head bolt 2 70 ST4.2*15 Screw 6 T1 5mm SOCKET HEAD WRENCH 1 T2 6mm SOCKET HEAD WRENCH 1 T3 SCREWDRIVE 1 J1 LUBRICANT 1-7 -

8 MONTERINGS ANVISNING NB! Ikke stram skruene før alle er kommet på plass. Trinn 1: Pass på å feste signal wirene (80,81). Fest deretter venstre og høyre støtteben (3,4) til basen (1) med M10*20mm Allen head bolt (44) og Ф10 skive (45),M8*50 mm Allen head bolt (56), Ø8 skive (51). Trinn 2: Fest signal wirene (81,82) til computeren. Fest deretter computeren til støttebenene (3,4) M8*20 mm Allen head bolt (46). Trinn 3: Monter venstre og høyre støttebens deksel (23-L, 23-R) til basen med ST4.2*15 Screw

9 BRUK AV COMPUTER Panel layout Bruk Knapper START/STOP: Trykkes for å starte/stoppe tredemøllen. MODE: Trykkes for å velge nedtelling av tid, distanse eller kalorier. Trykkes også for å velge program P1-P2 -P18, eller velge 1 av 4 brukere. SPEED+: Trykkes for å øke hastighet, tid, distanse eller kalori verdi. SPEED-: Trykkes for å senke hastighet, tid, distanse eller kalori verdi. INCLINE+: Trykkes for å øke stigningen INCLINE-: Trykkes for å senke stigningen SPEED SHORTCUT KEY: Trykkes for å velge forhåndsinnstilt hastighet 4,7,10,13,16. INCLINE SHORTCUT KEY: Trykkes for å velge forhåndsinnstilt stigning 3,6,9,12,15. ENTER: Trykkes for å bekrefte valg. AUDIO:SPEAKER ON/OFF BODY FAT: Trykkes for å benytte forbrennings beregning

10 PROGRAM MODE COUNTDOWN OF TIME MODE Trykk MODE knapp for å velge nedtelling av tid. Displayet vil vise 30:00, verdispekteret er 5-99 minutter. Trykk SPEED+/SPEED- knappene for å justere tiden. Trykk START knapp for å starte tredemøllen, tredemøllen vil starte på lav hastighet. Trykk SPEED+/SPEED- knappene for å justere hastigheten. Displayet vil vise nedtellingen. Når displayet viser 0:00, vil tredemøllen stoppe. COUNTDOWN OF DISTANCE MODE Trykk MODE knappen for å velge nedteling av distanse. Dispalyet vil vise 5.0. Verdispekteret er km. Trykk SPEED+/SPEED- knappene for å justere distansen. Trykk START knapp for å starte tredemøllen, tredemøllen vil starte på lav hastighet. Trykk SPEED+/SPEED- knappene for å justere distansen. Displayet vil vise nedtellingen. Når displayet viser 0:00, vil tredemøllen stoppe. CALORIES OF COUNTDOWN MODE Trykk MODE knappen for å velge nedtelling av kalorier. Displayet vil vise 100. Verdispekteret er kalorier. Trykk SPEED+/SPEED- knappene for å justere antall kalorier. Trykk START knappen for å starte tredemøllen, tredemøllen vil starte på lav hastighet. Trykk SPEED+/SPEED- knappene for å justere antall kalorier. Displayet vil vise nedtellingen. Når nedtellingen viser 0:00, vil tredemøllen stoppe. FORHÅNDSPROGRAMMERTE PROGRAM Trykk MODE knapp for å velge mellom 18 forhåndsprogrammerte program. Når du har valgt et program viser displayet 30:00, verdispekteret er 5-99minutter. Trykk SPEED+/SPEED- for å velge tid. Trykk START knapp for å starte tredemøllen, tredemøllen vil følge program, og stigning i følge med det forhåndsprogrammerte programmet. Når displayet viser 0:00, vil tredemøllen stoppe. PROGRAM P1 Hastighet Stigning P2 Hastighet Stigning P3 Hastighet Stigning P4 Hastighet

11 Stigning P5 Hastighet Stigning P6 Hastighet Stigning P7 Hastighet Stigning P8 Hastighet Stigning P9 Hastighet Stigning P10 Hastighet Stigning P11 Hastighet Stigning P12 Hastighet Stigning P13 Hastighet Stigning P14 Hastighet Stigning P15 Hastighet Stigning P16 Hastighet Stigning P17 Hastighet Stigning P18 Hastighet Stigning USER1 Hastighet Stigning USER2 Hastighet Stigning USER3 Hastighet Stigning USER4 Hastighet Stigning

12 BODY FAT Trykk BODY FAT knapp for å velge denne funksjonen. Trykk ENTER knapp for å registrere alder, Trykk SPEED+/SPEED- knapp for å justere alder. Trykk ENTER knapp for å registrere høyde, Trykk SPEED+/SPEED- knapp for å justere høyden. Trykk ENTER knapp for å registrere vekt Trykk SPEED+/SPEED- knapp for å justere vekten. Trykk ENTER knapp for å registrere kjønn, Trykk ENTER igjen. Hvis pulsen blir registrert, vil displayet vise Body fat verdien Sikkerhetsnøkkel Plasser sikkerhetsnøkkene på plass på computeren for at den skal virke. Dersom nøkkelen blir fjernet under bruk, vil tredemøllen stoppe. Pulse Dersom man berører pulse sensorene under bruk vil displayet viser aktuell pulse. Feilmeldinger Er1 Er3 Er4 Er5 Er6 Er7 Er8 Feilmelding Forklaring Computeren har ikke fått signal på 30 minutt Feil Volt Overspenning Overbelastning Motoren er ikke koblet til Computer får ikke signal Feil med sikkerhetsnøkkel VEDLIKEHOLD Riktig vedlikehold er viktig for å sikre at tredemøllen alltid er i god stand. Dårlig vedlikehold kan medføre skader og korte ned levetiden på tredemøllen. Tredemøllen tørkes av ette bruk med en fuktig klut, ikke bruk sterke løsemidler, verken på computer eller på løpebelte. BELTEJUSTERING Høyre og venstre justeringsbolt sitter i bakkant av tredemøllen

13 Beltet på tredemøllen kan enkelte ganger flytte seg mot venstre eller høyre, slik at det kommer i kontakt med andre deler av tredemøllen. For best yteevne bør beltet være sentrert på underlaget. Derfor kan det være at brukeren må justere beltet. Bak på tredemøllen er det to justeringsbolter Se tegningen over. Disse brukes til å flytte beltet til høyre eller venstre som følger: 1. Ingen må stå på beltet når justeringene gjøres. 2. Start tredemøllen som beskrevet i bruksanvisningen. 3. Start hastighet på omtrent 3 km/t. Desto raskere beltet går, desto raskere ses justeringen. Merk! Dersom du justerer beltet for langt, kan det være at du ikke får stoppet det før det berører andre deler på tredemøllen. Vær forsiktig når du justerer. Skader grunnet unøyaktig justering dekkes ikke av garantien. 4. Sett den korte enden av fastnøkkelen i justeringsbolten. Dersom beltet er for langt mot høyre når du ser på tredemøllen bakfra, bruker du bolten på høyre side. Dersom beltet er for langt mot venstre, bruker du bolten på venstre side. 5. Mens beltet går, dreier du fastnøkkelen ½ gang med klokka. Observer beltet. Det begynner å flytte seg fra side. Når du dreier bolten med klokka, vil beltet flytte seg bort fra bolten du skrur på. 6. Du kan gjenta ½ dreining 2 ganger til, altså til sammen 3 dreininger på ½ gang. Gi beltet minst 30 sekunder på å flytte seg. 7. Ikke drei mer enn 3 halve runder på hver bolt. Dersom beltet er i sammen posisjon etter tre omdreininger, justerer du på andre side som følger: Dersom du har brukt bolten på høyre side, flytter du deg til venstre side. Drei bolten mot klokka ½ gang. Å dreie bolten mot klokka vil gjøre at beltet flytter seg mot bolten du dreier. Gi beltet minst 30 sekunder på å flytte seg. Dersom beltet synes å glippe når du går på det, bør du stramme beltet. Følg instruksjonene over, bortsett fra at du strammer like mye på hver bolt. Drei bolten med klokka for å stramme beltet. Test etter en omdreining ved å gå på beltet og stram mer om nødvendig. Dersom du justerer for mye, kan det skade tredemøllen. Følg instruksjonene! Belt adjustment and tension performs two functions: adjustment for tension and centering. The running belt has been adjusted properly at the factory. However transportation, uneven flooring or other unpredicted reasons could cause the belt to shift off center resulting in the belt rubbing with the plastic side rail or end caps and possibly causing damage. To adjust the belt back to it proper position please follows the directions below: BELTE SMURNING: Løpebeltet er smurt fra fabrikk, men det bør smøres jevnlig. Hva som er jevnlig er vanskelig å definere, men ca 150 timers bruk er et greit utgangspunkt for intervall mellom hver smøring. Beltet smøres enklest dersom man løfter opp beltet fra underlaget og sprayer inn en silikonspray i fremre del. Start tredemøllen og la silikonen fordele seg på hele beltet. Pass på å ikke spraye for mye, da vil beltet glippe

14 NB: Dersom tredemøllen blir overbelastet vil sikringen i tredemøllen kunne ryke, og tredemøllen stopper umiddelbart. Dersom dette skjer byttes denne ut, og man starter tredemøllen igjen. Sikringen er plassert på siden av strømbryteren. Vi takker for at du valgte et produkt fra oss, og håper og tror at du vil bli fornøyd med produktet. Skulle det likevel være noen grunn for reklamasjon ber vi deg ta med kvittering og produkt til forhandler, der produktet ble kjøpt. Varen har i følge forbrukerkjøpsloven 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Gjør noen enkle uttøynings øvelser. Dette vil øke effekten, og minke faren for skader: Strekk nakken opp og ned Tøy brystpartiet venstre og høyre

15 Bakre lår stå på tå Strekk sideveis og opp og ned Strekk sete muskulaturen og fremre lår

BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER

BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER 333 BRUKERMANUAL for EXERFIT 430 RUNNER BUILT FOR HEALTH 1 INTRODUKSJON Denne tredemøllen er designet og konstruert for problemfritt bruk og trening. Vi anbefaler deg å lese nøye igjennom brukermanualen

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex2 Art. nr. 555 072 ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold Justering av motorbelte 2 Justering av løpebånd 3 Oversiktsdiagram

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower BRUKERMANUAL for Exerfit 260 rower Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: Art.no: 206200 For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. Version 1 2007/08

Detaljer

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01

595 Spinner FX. MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 595 Spinner FX MJL-9.3F-FX-NF May 28, 2008 Version 01 1 Detaljert delekart 2 DELE LISTE: No. Beskrivelse Spesifikasjoner Antall 1 Hovedramme 1 2 Bakre Stabilisator 1 3 Fremre Stabilisator 1 4 Sete 1 5

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet.

1. Fest sikkerhetsnøkkelen til treningstøyet ditt hver gang du bruker apparatet. 400 Walker 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Montering 5 Folding 8 Stigning 9 Computer 10 Vedlikehold 13 Justering av løpebånd 14 Oversiktsdiagram 15 Deleliste 16 Feilsøk 18 Service 19 1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 420 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 COMPUTER 8 JUSTERING AV MOTORBELTE 11 VEDLIKEHOLD 12 JUSTERING AV LØPEBÅND 13 OVERSIKTSDIAGRAM 14 DELELISTE 15 FEILKODER 17 SERVICE 18

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

Casall EB400 Sykkel 91002

Casall EB400 Sykkel 91002 Casall EB400 Sykkel 91002 Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: EB400 No:J-12 Screw M3*14L(2) NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer 7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Instruksjonshåndbok EBS

Instruksjonshåndbok EBS Instruksjonshåndbok EBS440 91108 MONTERINGSINSTRUKSJON 1 TRINN 1 Monter håndstolpens hvoedstøtte (F) til hovedrammen med seks skruer (F-1) og fire skiver (F-2) og flate skiver (F-5). TRINN 2 1. Monter

Detaljer

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM

HERTZMASTER. 200 cycle. Brukerveiledning UF-989-3U-HM HERTZMASTER Brukerveiledning 200 cycle UF-989-3U-HM Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som

Detaljer

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1)

a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) 770F Elliptical MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fest fremre stabilisator (D-1) til hovedbasen ved hjelp av to umbrakoskruer (H-1) b. Fest bakre stabilisator (E-1) til bakre del av

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Trex 4 Art. nr. 554 041 MT-7650B ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen

Detaljer

1. Sett i kontakten og sett strømbryteren på ON. (Strømbryteren er under fronten på høyre side av løpebåndet

1. Sett i kontakten og sett strømbryteren på ON. (Strømbryteren er under fronten på høyre side av løpebåndet 1 1. Sett i kontakten og sett strømbryteren på ON. (Strømbryteren er under fronten på høyre side av løpebåndet 2. Strekk ut båndet ved å stå på sideskinnene. 3. Fest den magnetiske sikkerhetsbrikken til

Detaljer

Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening.

Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. DBS KODIS MAGETIC 352 1 Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. Kjære kunde, Vi takker for at du valgte en programmerbar magnetsykkel og ønsker

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T

BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T BRUKSANVISNING FOR NORDIC 700T 0 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Monteringsanvisning 4 Folding 6 Stigning 7 Computer 8 Vedlikehold 11 Justering av motorbelte 12 Justering av løpebånd 13 Oversiktsdiagram

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica XFit 1 Art. nr. 555 075 SERIAL NUMBER (found on frame): Forholdsregler FORHOLDSREGLER ADVARSEL: For redusert risiko for, brann, elektrisk støt, eller personskade,

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Sikkerhetsmessige forhåndsregler WARNING: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne sykkelen er kun produsert for hjemmetrening.

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

BENEFIT E420 ELLIPSEMASKIN 93101

BENEFIT E420 ELLIPSEMASKIN 93101 BENEFIT E420 ELLIPSEMASKIN 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ROWER MACHINE R600 II. Owner s Manual

ROWER MACHINE R600 II. Owner s Manual 94006 ROWER MACHINE R600 II N Owner s Manual Important: Please locate your serial number and record in the box below for service support purposes. Serial number here: 2 Hardware chart R600 II M-2 Screw

Detaljer

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL

BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL BRUKERMANUAL 250 ELLIPTICAL Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk treningsproduktet. 1. Denne maskinen er kun beregnet til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical

BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BRUKERMANUAL EXERFIT 530 elliptical BUILT FOR HEALTH 1 1. Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 INFINITY 1.3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7 Screw

Detaljer

BRUKERMANUAL MERIDA CROSSTRAINER TRAINER

BRUKERMANUAL MERIDA CROSSTRAINER TRAINER BRUKERMANUAL 7600007 MERIDA CROSSTRAINER TRAINER Innhold VEDLIKEHOLD OG SIKKERHETSINSTRUKSJON FOR MERIDA TRIM APPARATER... 2 DELE LISTE... 3 COMPUTER FUNKSJONER:... 9 MERK: SVENSK BRUKERMANUAL FINNES PÅ:

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

PROGRAMMERBAR TRIMSYKKEL DBS CHAMP 6011

PROGRAMMERBAR TRIMSYKKEL DBS CHAMP 6011 PROGRAMMERBAR TRIMSYKKEL DBS CHAMP 6011 - 2 - Disse kvalitetsproduktene er konstruert, produsert, testet og godkjent for avansert mosjonstrening. Kjære kunde, Vi takker for at du valgte en programmerbar

Detaljer

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3

245 elliptical. NF Product no. 104103 KH-70201 2005-06, version 3 245 elliptical NF Product no. 104103 KH-0201 2005-0, version 3 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse.

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic

BRUKERMANUAL. for. 345 Magnetic BRUKERMANUAL for 345 Magnetic BUILT FOR HEALTH INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 2 SJEKKLISTE, MONTERING 8 DELELISTE 3 4 MONTERING 9 13 OVERSIKTSDIAGRAM 5 6 COMPUTER 14 15 SMÅDELER 7 TRENINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

100 CYCLE NORSK BRUKERVEILEDNING

100 CYCLE NORSK BRUKERVEILEDNING 100 CYCLE NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM -8 SJEKKLISTE, MONTERING 3 MONTERING 9-14 DELELISTE, SMÅDELER 4 COMPUTER 15 DELELISTE 5-6 TRENINGSINSTRUKSJONER 16-1 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

NORDIC ELLIPTICAL E5 1

NORDIC ELLIPTICAL E5 1 NORDIC ELLIPTICAL E5 1 Dele liste Delenr. Beskrivelse Antall 1 Bakre stabilisator 1 2 Justerbare endekapsler 1 3 Bærebolter for stabilisator M8*75L 4 4 Mutter for stabilisator 4 5 Skiver ( ø8*2t) 16 6

Detaljer

BP-208 Gresvig no.:

BP-208 Gresvig no.: BP-208 Gresvig no.: 107831 2005-06 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

220 cycle Brukerveiledning

220 cycle Brukerveiledning 220 cycle Brukerveiledning SRS-968-NF May 28, 2008 version 01 Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

205 ROWER NORSK BRUKERVEILEDNING

205 ROWER NORSK BRUKERVEILEDNING 205 ROWER NORSK BRUKERVEILEDNING CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS 2 EXPLODED DIAGRAM 8-9 PRE-ASSEMBLY CHECK LIST 3 PART LIST 10-11 HARDWARE PARTS LIST 4 METER INSTRUCTIONS 12 ASSEMBLY INSTRUCTION 5-7 EXERCISE

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583

NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 NF art. no: 104583 Gresvig art. no. 104583 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

205 INDOOR BIKE NORSK BRUKERVEILEDNING

205 INDOOR BIKE NORSK BRUKERVEILEDNING 205 INDOOR BIKE NORSK BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD FORHOLDSREGLER 2 OVERSIKTSDIAGRAM 7 SJEKKLISTE, MONTERING 3 MONTERING 8-10 DELELISTE, SMÅDELER 4 TRENINGSINSTRUKSJONER 11-12 DELELISTE 5-6 VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Detaljer