MØTEINNKALLING. Arkivsaksnr. 11/ Anbudsdokumenter UO, Ofl /12 Fremtidig drift av IKT - utløsning av siste opsjonsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Arkivsaksnr. 11/3015-3 Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 6/12 Fremtidig drift av IKT - utløsning av siste opsjonsår"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/ Møtedato: // , kl 12:30-15:00 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gate 10, Arkivsaksnr. 11/ Anbudsdokumenter UO, Ofl /12 Fremtidig drift av IKT - utløsning av siste opsjonsår Arkivsaksnr. 12/ /12 IKT - statusrapporter til Sameiet 2012 Arkivsaksnr. 12/ /12 St. Olav guiden - en app for innendørs navigasjon i det nye universitetssykehuset Arkivsaksnr. 09/ /12 Samordningsavtale HMS NTNU og St. Olavs Hospital Arkivsaksnr. 12/ /12 Statusrapport reklamasjonshåndtering per Arkivsaksnr. 12/ /12 Årsregnskap og Sameiestyrets beretning 2011 Arkivsaksnr. 12/ /12 Økonomisk rapportering til Sameiet 2012 Orienteringssak: - Strategisamling september, tema for samling - Status EPS, byggefase 2 - Forliksklage NCC, reklamasjon - Evaluering forvaltningsavtale

2 Sak 8/12 St. Olav guiden - en app for innendørs navigasjon i det nye universitetssykehuset Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hosptial og NTNU Dato: Saksbehandler: Tor Åsmund Evjen Arkivsak: 12/ Arkiv: 045 Innstilling Sameiet vedtar å gå inn i OFU-prosjektet med å utvikle St. Olav guiden for innendørs navigering på sykehusområdet på Øya. Det settes ned en prosjektgruppe med de samme medlemmene som i forprosjektgruppen. Prosjektgruppen skal følge opp arbeidet med Trådløse Trondheim og bidra med egeninnsats. I tillegg skal de utforme punkter til en kravspek for applikasjonen.

3 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: - Intensjonsavtale

4 BAKGRUNN Det kan være vanskelig å finne fram på universitetssykehuset på Øya for pasienter, pårørende, ansatte, studenter og andre besøkende. Dette er et sammensatt problem som må avhjelpes og løses på flere måter, hvor en elektronisk veiviser som St. Olav guiden, kan være et nyttig verktøy. Trådløse Trondheim (TT) har utviklet en betaversjon av en slik innendørs veiviser på Gløshaugen. Campusguiden på Gløshaugen gjør det mulig ved hjelp av en smarttelefon, et lesebrett eller en pc, å finne frem til møterom, lesesaler, toalett, kafeer etc. Man må laste ned en såkalt app (applikasjon) til mobilen, for å komme i gang. Det unike med denne teknologien er at man kan navigere innendørs. Campusguiden på Gløshaugen var en betaversjon. TT ønsker å teste ut skalerbarhet og kommersialiseringsmuligheter for applikasjonen (app) i et OFU-prosjekt, og ønsker derfor en krevende kunde som St. Olavs Hospital og DMF. En intensjonsavtale om å inngå pilotsamarbeid for å søke Innovasjon Norge om midler ble signert av TT, St. Olavs Hospital og NTNU i september 2011 (vedlagt). Innovasjon Norge har gitt tilslag på søknaden, og vil dekke 45 % av kostnader for utvikling av app en/st. Olav guiden. Når OFU-prosjektet er ferdig, må St. Olavs Hospital og NTNU ta stilling til en anskaffelse av tjenesten. DRØFTING Direkte gevinster ved anskaffelse av St. Olav Guiden: Lettere å finne fram: App en gir økt servicetilbud til pasienter og gjester. Ansatte bruker mindre tid på å forklare folk veien, det er nok å sende en lenke til en webadresse i epost som viser hvor pasient/gjest/vareleveranser skal. Omdømmebygging: Dette vil bli den første app en av sitt slag. St. Olav guiden vil, sammen med Utstillingsvinduet i det nye Kunnskapssenteret, være med på å posisjonere oss enda sterkere som et av Europas mest moderne universitetssykehus Elektroniske kart: App-prosjektet vil gi oss brukervennlige elektroniske kart som også kan brukes i andre sammenhenger, f.eks finn-fram -tjeneste på våre nettsider og som veiviser i selvinnsjekksautomater/interaktive skjermer på området. Slike skjermer er planlagt utplassert i løpet av Vi vil få tilgang til brukervennlig versjoner av plantegningene som vi kan bruke på nettsider, mobiler osv om prosjektet med utvikling av app en ikke blir noe av. Indirekte gevinster: Læringsutbytte hos oss internt ved å få være med på et OFU-prosjekt. Infrastruktur ift posisjonering: For å kunne benytte basestasjonene i vårt trådløse nettverk, krever St. Olav guiden at vi skaffer Mobility Service Engine (MSE). MSE gir mulighet for triangulering som gir mer nøyaktig posisjonering. MSE gir oss også mulighet til å implementere andre tjenester som er etterspurt på Øya, f.eks sporing av utstyr, overfallsalarm/kollegavarsling og forbedret portørtjeneste.

5 RISIKOVURDERING Leveringsdyktighet og brukergrensesnitt: Kravet til funksjonalitet er annerledes for et sykehus enn en universitetscampus som Gløshaugen og det vil være en risiko for at løsningen som leveres ikke svarer til forventningene. For å redusere denne risikoen er det viktig at St. Olav og DMF er aktive og tydelig hva som kreves. Pasientene ved Brukerutvalget bør engasjeres i prosessen. Hvis vi velger å anskaffe app en når den er utviklet, vil vi følge utviklingen når nye funksjonaliteter og enklere brukergrensesnitt utvikles. Kostnader, investering: Egenandelen i OFU-prosjektet er fastpris. Dvs at det ikke er risiko for at denne andelen blir større eller kan øke underveis. Når OFU-prosjektet er fullført, er det en risiko i form av en usikkerhet omkring hva det vil koste å anskaffe app en (se KOSTNADER for anslag). En anskaffelse etter OFU-prosjektet må være i overenstemmelse med Lov om offentlige anskaffelser. For å redusere denne risikoen, bør det gjøres en juridisk vurdering av dette før man går inn i en formell avtale med TT. Kostnader, vedlikehold: Det er antydet en vedlikeholdskostnad (se KOSTNADER). Det er en risiko for at den blir høyere enn overslaget, men denne vurderes som liten. Kostnader til vedlikehold er omfattet av den samme loven om anskaffelser og det foreligger derfor en tilsvarende risiko som for punktet over. Triangulering / dekning av basestasjoner: Det kan tenkes at stråledekningen fra basestasjoner, trianguleringen, er lav i ender av korridorer o.l. Dette kan ikke testes i forkant. Steder der besøkende på Øya, altså der målgruppen for app en oppholder seg, er godt dekket av basestasjonene. Risikoen for at det er dårlig triangulering som utløser et behov for flere basestasjoner er derimot veldig lav. Om trianguleringen skulle være litt dårlig enkelte steder, vil en kravspek kunne si noe om hvor toleransegrensen for nøyaktighet går. Kapasitet trådløse nett på sykehusområdet: Brukere av app en sendes til NTNUs internett, der også TT ligger under. Dermed blir verken gjestenettet for St. Olavs Hospital eller interne nett på Sykehuset brukt til denne trafikken. KRAVSPEK I en kravspek vil vi kunne si noe om at både data og grafikk må renskes for sensitive opplysninger (f.eks teknikk, medisinlagre etc.) som ikke skal være offentlig tilgjengelig. Kravspek blir også viktig i forhold til å definere kravene til grafikk og brukervennlighet. Eierskap: Det er viktig at eierskapet til de ulike elementene i en slik prosess avklares. Særlig er det viktig at Sameiet beholder eierskapet til de elektroniske kart som utvikles uavhengig av hva som blir utfallet av OFU-prosjektet. Dette bør klargjøres i en kravspek. KOSTNADER Investering i OFU-prosjekt: Prisene er eksl. Mva a) Det vil koste 5 kr pr kvadratmeter å implementere tjenesten. Dette er en fastpris. Innovasjon Norge vil dekke 45 % av disse kostnadene og Kunden må dekke resterende 55 % av disse kostnadene gjennom en egenandel.

6 Nytt sykehus: kvm + Hotell St. Olav MTFS: kvm. Totalt kvm x 5 kr. Pr. kvm= kr Innovasjon Norges andel= kr Resterende= kr. b) Investering av MSE (alt inkludert) kr Egeninnsats i OFU-prosjekt Ordinære og ekstraordninære møter i prosjektgruppa og innsats fra planlegningsansvarlige, nettverksansvarlige, kommunikasjonsansvarlige. Egeninnsats fra St. Olav og NTNU estimeres til 260 timer Evt. anskaffelse og vedlikehold av app. En anskaffelse av app en må drøftes på nytt i Sameiet etter evaluering av OFU-prosjektet. Prisen for anskaffelse vil være ingenting eller minimal. Lisens/drift kommer som en årlig utgift (se under). For ordinære kunder vil denne appen koste 5-10 kr pr kvadratmeter. For vårt område vil en anskaffelse utenom prosjektet minimun koste oss kroner (for kvm x 5 kr.). b) Lisens/driftsavtale med TT vil være på 20 % av investeringskostnaden (der investeringskostnad er beregnet til 5 kr pr kvadratmeter) 20 % av anskeffelsespris på kr = kr pr år Som pilotkunde vil vi få 25 % rabatt på normalpris på lisensen de 2 første årene om vi velger å anskaffe app en. Vedlikehold av MSE kr pr år (4274,33 per mnd) TIDSPERSPEKTIV Prosjektet er beregnet til å ta 11 måneder. Oppgavene som må gjøres: 1) Avklare infrastruktur og evt oppgraderingsbehov (dette er allerede gjort), 2) avklare forventningsstyring og input til kravspek, 3) implementering lokasjonsløsning, 4) implementering plantegninger, 5) testing hos kunde, 6) endringer basert på feedback, 7) testing hos kunde, 8) evaluering og evt anskaffelse av tjenesten. Med oppstart i mai, vil app en etter planen være klar i mars FORSLAG TIL VEDTAK Det er ønskelig at Sameiet tar en beslutning på om St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet/ntnu ønsker å gå inn i dette utviklingsprosjektet sammen med Trådløse Trondheim. Forprosjektgruppa foreslår følgende vedtak: «Sameiet vedtar å gå inn i OFU-prosjektet med å utvikle St. Olav guiden for innendørs navigering på sykehusområdet på Øya. Det settes ned en prosjektgruppe med de samme medlemmene som i forprosjektgruppen. Prosjektgruppen skal følge opp arbeidet med Trådløse Trondheim og bidra med egeninnsats. I tillegg skal de utforme punkter til en kravspek for app en.»

7 Intensjonsavtale mellom Trådløse Trondheim AS og St. Olav/ NTNU, Det medisinske fakultet til sammen omtalt som partene Trådløse Trondheim AS, St. Olavs Hospital og NTNU, Det medisinske fakultet har som intensjon å samarbeide om å utvikle en løsning for innendørs navigasjon. St. Olavs Hospital og NTNU, Det medisinske fakultet vil med sin kunnskap og erfaring være en pilotsamarbeidspartner. Målsetningen med prosjektet er: å utvikle en løsning som dekker behovene St. Olavs Hospital og NTNU, Det medisinske fakultet har for innendørs posisjonering og navigasjon for reisende å bidra til at Trådløse Trondheim AS kan kommersialisere basert på løsningen som utvikles Trådløse Trondheim vil søke Innovasjon Norge om støtte til utvikling og partene har som intensjon å inngå en IFU/OFU-avtale i henhold til retningslinjer fra Innovasjon Norge. Intensjonsavtalen er signert i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Trondheim, 2 / (D 2011 Trondheim, / 2011 For St.Olavs hospital For Tradlose Trondheim AS: ( c_ Administrerende direktør Daglig leder NTNU-Det medisinske fakultet Dekanus

8 Intensionsavtaie mellom Trådiøse Trondheim AS og St. Olav/ NTNU, Det medisinske fakultet til sammen omtalt som partene Trådløse Trondheim AS, St. Olavs Hospital og NTNU, Det medisinske fakultet har som intensjon å samarbeide orn å utvikle en løsning for innendørs navigasjon. St. Olavs Hospital og NTNU, Det medisinske fakultet vil med sin kunnskap og erfaring vare en pilotsamarbeidspartner. Målsetningen med prosjektet er: å utvikle en løsning som dekker behovene St. Olavs Hospital og NTNU, Det medisinske fakultet har for innendørs posisjonering og navigasjon for reisende å bidra til at Trådinse Trondheim AS kan kommersialisere basert på løsningen som utvikles Trådhase Trondheim vil søke Innovasjon Norge om støtte til utvikling og partene har som intensjon å inngå en LFU:OFU-avtale i henhold til retningslinjer fra Innovasjon Norge. Intensjonsavtalen er signert i to likelydende eksemplarer, hvorav partene heholder hvert sitt. Trondheim, I tfj 2011 Trondheim, 3 / For St.Olavs hospital For Trådløse Tron eim AS: Administrerende direktør Daglig leder NTNU-Det medisinske fakultet Dekanus

9 Sak 9/12 Samordningsavtale HMS - NTNU og St. Olavs Hospital Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Dato: Saksbehandler: Cathrine Valla Arkivsak: 09/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret tar saken til orientering, og slutter seg til tentativ plan for implementering.

10 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Mal for Samordningsavtalen Vedlegg 2: Nummererte vedlegg til samordningsavtalen Vedlegg 3: Tentativ plan for implementering av HMS samordningsavtale BAKGRUNN I henhold til Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 2-2, har arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere beskrevet. Herunder HMS-samordningsavtale. 2-2.(2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters HMS- arbeid. Mal for Samordningsavtalen ble vedtatt i Sameiestyret allerede i Deretter ble det bestemt at det skulle gjennomføres en pilot, før avtalen ble implementer i begge organisasjonen. FAKTISKE OPPLYSNINGER I oktober 2012 ble Kirurgisk klinikk og ISB plukket ut til å være piloter i dette arbeidet. Ulike omstendigheter gjorde at dette arbeidet strandet våren Etter dette ble det i samarbeid mellom St Olavs Hospital og NTNU plukket ut nye deltakere til en ny pilot. Fra NTNU ble Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) med i piloten. Fra St Olavs Hospital ble Laboratoriemedisinsk klinikk med. Det ble innkalt til nytt oppstartsmøte i august I møtet ble det opprettet en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. HIST fikk også en representant i styringsgruppen. Det ble utarbeidet et mandat for arbeidet. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til vedlegg som kan benyttes ved inngåelse av HMSsamordningsavtale. Vedleggene er utarbeidet nokså generelt slik at de kan brukes av begge organisasjonene. Videre er det utarbeidet en tentativ plan for inngåelse av HMS samordningsavtaler. KONKLUSJON I henhold til Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 2-2, har arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere beskrevet. Herunder HMS-samordningsavtale. 2-2.(2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters HMS- arbeid.

11 Mal for Samordningsavtalen ble vedtatt i Sameiestyret i Deretter er det utarbeidet vedlegg til den opprinnelige avtalen samt en tentativ plan for implementering.

12 Samordningsavtale etter Arbeidsmiljølovens 2-2, og 6 i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hovedvirksomhet: Samarbeidende virksomhet: 1. Avtalen gjelder for følgende felles aktiviteter og områder 2. Felles selvstendig ansvar: Hver av virksomhetene har et selvstendig ansvar for å sikre egne, og andre arbeidstakere og studenter, et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø. Dette innebærer å: > Drive systematiske HMS-arbeid slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne, studenter og ytre miljø ivaretas, herunder gjennomføre risikovurderinger. ~ Vurdere virkning av egne vernetiltak i forhold til den andre virksomhetens aktivitet og ansatte.» Bidra til utarbeidelse av årsplan for samordningsarbeidet. 3. lnformasjonsplikt Hver av virksomhetene har en gjensidig informasjonsplikt om hendelser og avvik innen HMS. 4. Hovedvirksomhetens ansvar: Sørge for samordning av internkontrollen ved felles aktivitet eller område når det gjelder: ~ Gjøre laboratorie-/verkstedhåndbokllokale retningslinjer, beredskapsplaner og varslingslister tilgjengelig for ansatte i samarbeidende virksomhet. ~ Sørge for å iverksette felles HMS-tiltak, herunder nødvendig HMS-opplæring.» Påse at verneutstyr finnes og brukes av ansatte, studenter og besøkende. ~ Sørge for ordinær drift og vedlikehold av bygningsmasse og faste tekniske innretninger. ~ Ta initiativ til utarbeidelse av årsplan for samordningsarbeidet. ~ (Drift og vedlikehold av vitenskapelig utstyr tas inn i avtaletekst etter behov). > Verneombud skal ivareta interesser i saker som angår HMS-forhold for ansatte i også i samarbeidende virksomhet. 5. Samarbeidende virksomhets ansvar Medvirke og sikre at ansatte, studenter og besøkende: ~ Retter seg etter og følget de krav hovedbedriften stiller. ~ Deltar på HMS-opplæring hovedbedriften gjennomfører i felles regi. i

13 6. Gjeldende lokale forskrifter og andre krav Som en del av samordningsavtalen skal det i tillegg utarbeides lokal dokumentasjon som viser gjeldende: 1. Forskrifter som regulerer virksomheten lokalt. 2. Krav til virksomheten (laboratorie-/verkstedhåndbok/lokale retningslinjer etc.) 3. Beredskapsplan og varslingsrutiner 4. Arsplan for samordningsarbeidet Samordningsavtalen trer i kraft fra den dato partene undertegner, og gjelder inntil en av partene sier opp avtalen. Dato: Hovedbedrift: Ansvarlig leder: Verneombud: Dato: Samarbeidende virksomhet: Ansvarlig leder: Verneombud: Vedlegg: Dokumentreferanser/-henvisning: 1. Gjeldende forskrifter lokalt 2. Gjeldende laboratorie-/verkstedhåndbokl retningslinjer 3. Gjeldende beredskapsplan 4. Arsplan for samordningsarbeidet 2

14

15

16

17

18

19

20

21 HMS samordningsavtaler inngåes mellom: Klinikk/Divisjon Ansvarlig Institutt Ansvarlig Frist Eval. Labratoriemedisinsk Trond IKM M. Børset Mai 2012 Jacobsen V. Videm klinikk LBK Klinikk for anestesi og akuttmedisin Sindre Mellesmo ISB Ø. Ellingsen Mai 2012 Klinikk for bildediagnostikk Karin Isaksen Steen IKM ISB M. Børset Ø. Ellingsen Juni 2012 Klinikk for Hjertemedisin Klinikk for thoraxkirurgi Medisinsk klinikk Klinikk for kreft og hudsykdommer Klinikk for ørenese-hals-,kjeve-og øye- sykdommer Nevroklinikk Klinikk for lungeog arbeidsmedisin Rune Wiseth Asbjørn Karevold Eiliv Brenna Mette Bratt Geirmund Unsgård Anne H. Henriksen ISB Ø. Ellingsen Juni 2012 ISB Ø. Ellingsen September 2012 IKM M. Børset September 2012 INM L. J. Stovner September 2012 INM L. J. Stovner Oktober 2012 ISB ISM Ø. Ellingsen L. Stovner Oktober 2012

22 Kirurgisk klinikk Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Klinikk for kliniske servicefunksjoner Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Ola D.Sæther Vigleik Jessen Elisabeth Selvaag Runa Heimstad Gisle Meyer IKM M. Børset Oktober 2012 INM L. Stovner November 2012 LBK V. Videm November 2012 LBK V. Videm November 2012 INM L. J. Stovner Desember 2012 Divisjon Psykisk Helsevern Liv Sjøvold INM L. J. Stovner Desember 2012 Divisjon St Olavs driftsservice og St Olavs Eiendom Kunnskapssenteret IKM M. Børset Desember 2012 Forkortelser: INM: Institutt for nevromedisin IKM: Institutt for kreftforskning og molekylær medisin LBK: Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ISB: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ISM: Institutt for samfunnsmedisin

23 Sak 10/12 Statusrapport reklamasjonshåndtering per Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Dato: Saksbehandler: Leif Inge Hassel Arkivsak: 12/867-3 Arkiv: Innstilling Sameiestyret tar statusrapport reklamasjonshåndtering per til orientering.

24 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: - Sammendrag, statusrapport reklamasjonshåndtering per

25 Reklamasjonsarbeider Endring siden Akkumulert Overført ramme til reklamasjonsarbeider Bestilt arbeider pr dato Lønnsmidler pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt Av bestilte arbeider er utført og fakturert ) Lønnsmidler pr dato 2) Forbruk pr dato Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk Av større oppgaver nevnes: Under beh. Ferdigstilt Bf. 2. Forsyningssenteret. Ny Hepafiterinstallasjon i Dyrestall. HMS-tiltak: Montert filterinatallasjon tillater ikke tilstrekkelig sikkerhet ved skifting av fillter. Sak Bf. 1. KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak Bf. 1. Modifisering plattformer avfallsvekslere HMS-tiltak: Bedre sikkerheten for ansatte ved drifts- og vedlikeholdsarbeider. Sak Bf. 1. HMS-arbeider på tak. Sikre ansatte ved arbeider på tak. Sak Bf. 2 AH-senteret. Forlengelse av avkastkanal fra kjøkken opp over tak. Sak Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak BF.1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer Bf. 2 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret Endring Pr 19/8-10 Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet Antall saker som er under behandling Antall saker som er lukket Antall saker som er avslått Sum antall saker ) Av dette utgjør kr ,- utgifter i forbindeløse med lekkasje i fuelanlegget for helidekket, og som muligens vil bli refundert. AMA og LIH 2) Beløpet er justert fra kr til kr da lønnsmidler var medtatt 2X

26 Sak 11/12 Årsregnskap og Sameiestyrets beretning 2011 Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Dato: Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsak: 12/ Arkiv: 025 Innstilling Sameiestyret vedtar det framlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2011.

27 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: - Utkast til årsrapport med regnskap 2011.

28 ÅRSRAPPORT 2011

29 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Nytt universitetssykehus Historikk Mål Forvaltningsstrategi Virksomhetens art og lokalisering Styrets sammensetning Sameieavtalen Sameiestyrets aktivitet 2011 Ferdigattest Kunnskapssenteret Energimerking Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten: IKT Parkeringsavtalen Kunst Samordning HMS Garantibefaringer byggefase 2 Reklamasjonsoppfølging Drift Miljø Uønskede hendelser Tverrgående systemer Ny helikopterlandingsplass Forretningsførsel Regnskapsprinsipp Kostnadsføring Arbeidsmiljø Ytre miljø Sameiets stilling og resultatet av virksomheten Fremtidig utvikling Resultatregnskap

30 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Byggingen foregår i to faser: Byggefase 1 er ferdigstilt og består av Nevrosenteret, Laboratoriesenteret og Kvinnebarn-senteret. Over kvadratmeter er bygd og satt i drift. Dette utgjør nesten halvparten av det nye universitetssykehuset. Byggefase 2 ble innledet i oktober 2005 og består av 1902-bygget, Forsyningssenteret, Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og Kunnskapssenteret. De fleste bygg ble ferdigstilt i Byggefase 2 avsluttes med Kunnskapssenteret som ferdigstilles høsten Historikk Det formelle grunnlag for samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og NTNU om bygging av nytt universitetssykehus er St.prp. nr. 53 ( ) og Stortingets vedtak knyttet til denne. Ved St.prp. nr. 53 ( ) ble Helse MidtNorge RHF gitt en samlet ansvarsposisjon som byggherre i forhold til planlegging og utbygging av nytt Universitetssykehus i Trondheim. Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i fellesskap, herunder grunnarealer som er ervervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet nytt universitetssykehus inngår også bygninger som var i sykehusets eie før utbyggingen, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Selve sykehusaktiviteten og undervisnings- og forskningsaktiviteten faller utenfor sameiets virkeområde. Staten ved NTNU og St. Olavs Hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie. 3

31 Mål Det overordnede mål for sameiet er å forvalte eiendommene slik at det skapes optimale vilkår for kjernevirksomheten ved universitetssykehuset i Trondheim, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. Forvaltningsstrategi Sameiets strategi er å forvalte bygg og anlegg som eies av partene i fellesskap. Strategien skal legge til rette for hensiktsmessig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling («FDVU») av det nye universitetssykehuset. Målsettingen er at anleggene i byggenes økonomiske levetid skal være tjenlige for sine formål og at realkapitalens verdi opprettholdes. Sameiestyret inngikk avtale med St. Olav Eiendom om forvaltningen av eiendommene i Nytt Universitetssykehus. Avtalen omfatter bl.a. økonomisk forvaltning, regnskapsførsel, teknisk forvaltning, eiendomsutvikling, prosjektledelse og administrasjon. Forvalter honoreres etter medgått ressursbruk beregnet til selvkost. Avtalen er løpende og skal evalueres etter tre år. Styrets sammensetning Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital, styrets leder Stig Slørdahl, NTNU, styremedlem Frank Arntsen, NTNU, styremedlem Gudmund Marhaug, St. Olavs Hospital, styremedlem Observatører: Anne Berit Lund, St. Olavs Hospital Heidi Egseth, NTNU Sekretariatsfunksjonen og daglig administrasjon ivaretas av St. Olav Eiendom. Sameiestyret har ansvaret for å ivareta de felles interesser som er knyttet til driften av nytt universitetssykehus, og skal herunder gi råd til partene i spørsmål som ligger under deres eksklusive bruksrett. I tillegg skal sameiestyret ha et særlig ansvar for å vurdere langsiktige forhold og tiltak knyttet til eiendomsmassen. Virksomhetens art og lokalisering Sameiets virksomhet omfatter forvaltning av bygg og anlegg som inngår i det nye universitetssykehuset i Trondheim. Sameieavtalen Sameieavtalen ble signert av partene Avtalen legger til rette for at Staten v/ NTNU og St. Olavs Hospital HF skal eie anleggene i et tingsrettslig sameie. Videre skal den regulere forholdet mellom eierne og danne grunnlaget for hensiktsmessig og kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling av det nye universitetssykehusanlegget. 4

32 Sameiestyrets aktivitet 2011 Sameiestyret har avholdt 6 styremøter i Styret har i perioden behandlet 27 styresaker og 12 orienteringssaker. Kunnskapssenteret er planlagt med et energiforbruk på ca 55 % av myndighetskravet. Senteret er støttet av Enova med 6 mill kr. Energimerking Ferdigattest Byggene i fase 2 (Gastro, Bevegelse og Akutten, hjerte- og lunge) har fått midlertidig brukstillatelse. Det er benyttet isolasjonsmaterialer som ikke er brannteknisk pre-akseptert. Det har tatt tid med å dokumentere denne løsningen, noe som har forsinket Helsebyggs arbeid med å få ferdigattest. Kunnskapssenteret Riving av høyblokka var ferdig våren Byggingen av Kunnskapssenteret ble forsinket, men byggearbeidene har i løpet av høsten pågått i 2 skift for å ta inn forsinkelsen. Det er planlagt overtakelse Det arbeides med å lage en samordnet plan for overtakelse, innflytting og ibruktakelse. Kunnskapssenteret er landets første sykehusbygg som bygges med passivhusstandard. Myndighetene har satt som krav at et universitetssykehus skal holde seg under et energiforbruk på 238 kwt pr kvm pr år. Fra 1. juli 2010 skal yrkesbygg over 1000 kvm og boliger over 50 kvm ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Arbeidet med å energimerke alle bygg ble utsatt pga samordning med øvrige helseforetak i Helse Midt-Norge og vil bli gjennomført i Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten: Riksantikvaren oversendte i mars 2011 forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapitel 2, Fredede eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan. Høringsfristen er 12. mai Forutsetningen var at fredningsforskriften skulle være ferdig høsten 2011, men arbeidet er forsinket. For Øya er eksteriøret for 1902-bygget og kjøkkenbygget foreslått fredet. Arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for disse byggene er påbegynt. 5

33 IKT Driften er stabil og iht. avtaler med leverandør. Driftsavtalen er forlenget og gjelder til juni Det er i henhold til forvaltningsplan gjennomført større oppgraderinger og utskiftinger av utstyr knyttet til nettverk og telefonsentral. Parkeringsavtalen Helsebygg reforhandler parkeringsavtalen mellom St. Olavs Hospital og Trondheim Kommune. På grunn av ulike tolkninger av avtalen, har partene ennå ikke kommet til enighet om en ny avtale. Kunst Det er gjort en del utskiftinger, reparasjoner og komplettering av kunst i Kvinnebarn-senteret, Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og Gastrosenteret. Flere av kunstinstallasjonene har over tid vært utsatt for skade. Skade påføres gjennom påkjørsler av vogner, traller og sykler. Samordning HMS St. Olav Hospitals brannvernleder har hovedansvar for sameide bygg og samarbeider med brannvernleder hos NTNU. Det er utarbeidet felles rutiner som er gjort tilgjengelig på sameiets webportal. Garantibefaringer byggefase 2 St. Olav Eiendom har sendt lister til NTNU og klinikkene for at det skal gås befaring i egne lokaler og feil og mangler skal noteres. Svarfrist er 31. oktober St. Olavs driftsservice gjør tilsvarende for tekniske arealer. Det er planlagt å gjennomføre garantibefaringer i begynnelsen av Reklamasjonsoppfølging Restanser og reklamasjoner ved overlevering er identifisert og beskrevet i overleveringsprotokollene. Reklamasjonsrammen er i 2011 utvidet med 10 mill. kr, slik at disponibelt beløp er 30 mill kr. Ved årsskiftet er det disponert for 16 mill kr, herav kostnadsført 14 mill kr. Bruken av midlene rapporteres via sameiestyret til Helse Midt- Norge RHF. Av større saker kan nevnes: Drift Installasjon av dobbeltmaskesystem på fødestuer for å få lystgasskonsentrasjonen i luften innenfor akseptabelt område. Ny hepafilterinstallasjon i Dyrestall Utbedring av tilkomst rundt avfallssortere Avstiving av rekkverk i Kvinne-barnsenteret. Utbedring av fallforhold på bad i Kvinne-barn-senteret. Omlegging av avkastkanal fra Forsyningskjøkken forlenget over tak Utbedring av oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Bedret belysningen i standard kontorer i fase 2 bygg Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken for Gastro og AHL Sameiets driftsleverandør er St. Olavs driftsservice. Det er utpekt egen driftsansvarlig per senter. Driftsdokumentasjon (FDV) ajourholdes av St. Olavs driftsservice og benyttes i planlegging og daglig drift for å opprettholde realverdien i byggene. Byggenes infrastruktur og teknisk drift er stabil. Strøm, fjernvarme, fjernkjøling, vann og medisinske gasser forsynes via etablert ringstruktur i kulvert. Alle nye sentra er tilknyttet denne strukturen som ble etablert i Fase 1. Det er stabile leveranser. 6

34 Miljø Det arbeides med å redusere energiforbruket ved kontinuerlig driftsovervåkning. Det er også fokus på energibruk og energibærer ved nyanskaffelser av utstyr og ved ombygging av areal. Det er innhentet anbud for ekstern transport og avfallshåndtering. Nye avtaler gjelder fra 1. mars Retningsgivende statlig mål er at 75 % av alt avfall skal gjenvinnes, ombrukes eller være grunnlag for energiproduksjon. Nytt Universitetssykehus ligger godt over dette målet med 81,6 %. Risikoavfallsmengden har økt i Dette skyldes at deler av risikoavfallet ikke lenger varmebehandles for konvertering til restavfall. Det arbeides med tiltak for å redusere restavfallsmengden ved å få til bedre kildesortering. Uønskede hendelser Det har oppstått lekkasjer fra flere takhager i fase2- bygg. Det er reklamert til utførende entreprenør. Det er uheldig at takhager er plassert over klinisk produktivt areal. Det er klager på matlukt, eksoslukt og lukt fra helikopter. For å bedre på dette er det satt inn spesialfilter på en del av luftinntakene. Dette er et rimelig og velfungerende tiltak. I slutten av mai ble det oppdaget et større utslipp av helikopterdrivstoff ved Nidelva. Årsak ble raskt avklart og nødvendige tiltak iverksatt i samråd med fylkets miljøetat. Det oppstod en pasientskade som følge av løst toalett i Akutten, hjerte- og lungesenteret. Alle toalett montert på gulv i nye sentra er kontrollert etter dette. Tverrgående systemer Systemforvalter er organisert hos St. Olav Eiendom for å ivareta forvaltningen av teknisk avanserte transport- og logistikksystemer. Dette gjelder AGV (Allene Gående Vogn), heis, TEXI (tøyhåndteringssystem), rørpost, avfallsanlegg, adgangskontroll og ITV (kameraovervåkning). Rørpost Drift av rørpost er fortsatt stabil og har ca sendinger i gjennomsnitt per døgn. Automatisk Legemiddelforsyning (ALF) fra apoteket er utprøvd og klargjort for transport via rørposten. Det er utfordringer med at kvaliteten på rørpostpatronene er for dårlig, dette jobber leverandøren med å forbedre. Anlegget har 171 rørpoststasjoner. TEXI Systemet har bidratt til lavere leiekostnader for personaltøy. Det er en underkapasitet på ca 50 skap og 10 returautomater i forhold til behov. Dette skaper store utfordringer for både brukere og leveranser av tøy. Systemet har god driftstabilitet Heis Det viser seg at heiskapasiteten i nye bygg er for lav. Noe av kapasitetsproblemet kan tilskrives at mesteparten av forsyning fra AGV skjer på dagtid. Det var planlagt at en større del av vareleveransene skulle skje på kveld/natt. Det er totalt 54 heiser i drift i nye sentra. Adgangskontroll Det er montert kortlesere i sameide bygg. Adgangskontrollsystemet er oppgradert til ny versjon og har fått nye servere i Dette for å bedre drift og oppetider. Avfallssug Anlegget har god driftstabilitet med høy oppetid. Avfallsmengden fra avfallsuget var i 2011 på 1213,2 tonn som tilsvarer en økning på 15,5 % i forhold til AGV Drift og vedlikehold av 21 AGV er stabil. Det planlegges å anskaffe en statistikkmodul for bedre trafikkplanlegging. Leveransetidene er forbedret. ITV Det er totalt 214 kamera for overvåking i sameide bygg. Det er sanntidsovervåkning av kritiske områder som legevakt, ubemannede områder på kveld/natt/helg og medisintransporter. Det er i tillegg utendørs overvåkning av bygningsmassen. Opptak sendes politiet ved anmeldte straffbare forhold. 7

35 BIM BIM står for BygningsInformasjonsModell og er et dataverktøy for planlegging og forvaltning av bygg. Hovedhensikten med BIM er å sammenstille all relevant bygningsinformasjon (3-D geometri, bygningsdelsdata, prosessbeskrivelser mm) i en felles databasestruktur for å oppnå en mer rasjonell forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. BIM gjør det bl.a. mulig å se 3-D romløsninger og teknisk infrastruktur i sammenheng. Erfaringene med bruk av BIM i planleggingsfasen i Kunnskapssenteret har økt presisjon i dokumentasjon og redusert risiko for konstruksjonsfeil ved at representanter for ulike byggefag sammen deltar i planleggingen. St. Olav Eiendom har startet et arbeid med å benytte BIM i drift og vedlikehold. Ny helikopterlandingsplass Det pågår et arbeid med å vurdere mulig reservelandingsplass for helikopter. Trondheim Nils Kvernmo styreleder Stig Slørdahl styremedlem Gudmund Marhaug styremedlem Frank Arntsen styremedlem 8

36 Forretningsførsel St. Olav Eiendom er forvalter og forretningsfører for sameiet. Regnskapsprinsipp Regnskapsføringen for sameiet er i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsavleggelsen følger de frister som gjelder for avslutning av regnskapet for St. Olavs Hospital HF. Kostnadsføring Sameiets regnskap er et kostnadsregnskap basert på kontoplan (NS 4102) og NS 3454 (FDVUS). Kostnadene føres i regnskapssystemet for å ivareta sameiestyrets krav til rapportering, og fordeles i tre hovedtyper: Felleskostnader (løpende drift, strøm, renovasjon, vann og avløp) Eierkostnader (forsikring, administrasjon, vedlikehold) Brukerkostnader (brukers driftskostnader f.eks. spesialavfall.) Fordeling mellom St. Olavs Hospital og NTNU skjer etter eierbrøk / avtalt fordelingsnøkkel per senter. Rapporter som viser kostnader per senter og kostnader totalt legges frem for styret. Arbeidsmiljø Sameiet har ingen ansatte. Ytre miljø Sameiets virksomhet, som er drift og forvaltning av bygninger og utearealer, forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Det er fokusert på miljøvennlige tiltak i byggene, både i forbindelse med driften og leietakernes bruk. Eksempler på miljøvennlige tiltak er programmer for lavere energiforbruk, bruk av miljøvennlige materialer samt miljøvennlig avfallshåndtering. Sameiets stilling og resultatet av virksomheten Regnskapet for 2011 er gjort opp med et nullresultat. Sameiet har ingen egenkapital. Kontantstrømmen fra ordinær virksomhet er tilstrekkelig til å betjene sameiets løpende forpliktelser. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling og resultat. Fremtidig utvikling Sameiets økonomiske og finansielle stilling bestemmes til enhver tid av de rammer eierne gir. Forutsatt at eierne i felleskap overfører tilstrekkelige midler til å dekke de løpende utgifter, vil det danne grunnlag for en stabil drift og opprettholdelse av realkapitalen. Det er ikke gjort avsetninger til vedlikehold. Vedlikehold må dekkes løpende av partene. De regnskapsførte vedlikeholdskostnader i 2011 er imidlertid lavere enn beregnet årlig gjennomsnittsnivå. I framtiden øker behovet for vedlikehold/utskiftning av tekniske anlegg. 9

37 Resultatregnskap 2011 Resultatregnskap (Alle tall i hele 1 000) Driftsinntekter og kostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Felleskostnader Vedlikeholdskostnader Forvaltningskostnader Brukerkostnader (IKT) Sum driftskostnader Årsresultat 0 0 * Sameieregnskapet er gjort opp med et nullresultat Balanse Det utarbeides ikke balanse for Sameiet. Eierbrøk / kostnadsfordeling per Eierbrøk St. Olavs Hospital NTNU Totalt Nevrosenteret 77,4 % 22,6 % 100 % Laboratoriesenteret 39,0 % 61,0 % 100 % Kvinnebarn-senteret 82,0 % 18,0 % 100 % 1902-bygget 82,4 % 17,6 % 100 % Forsyningssenteret 5 75,6 % 24,4 % 100 % Gastrosenteret 84,1 % 15,9 % 100 % Bevegelsessenteret 79,8 % 20,2 % 100 % Akutten og Hjerte - lunge-senteret 85,1 % 14,9 % 100 % Sameiet totalt * 73,9 % 26,1 % 100 % IKT 94,0 % 6,0 % 100 % * Eierbrøk ved ferdig utbygd universitetssykehus Kostnadsfordeling (alle tall i hele 1 000) St. Olavs Hospital NTNU Totalt Nevrosenteret Laboratoriesenteret Kvinnebarn-senteret bygget Forsyningssenteret Gastrosenteret Bevegelsessenteret Akutten og Hjerte - lunge-senteret Sameiet felles IKT Totalt Noter til regnskapet 1) Felleskostnader: Energi utgjør 49,5 mill kr, løpende drift 38,4 mill kr, vann/avløp og renovasjon 10,4 mill kr og akutt vedlikehold 2,9 mill kr. Rørpost, AGV, TEXI og UPS (reservekraft) utgjør 9,6 mill kr. Av dette er kr. 2,4 mill kr. Regnskapsmessig belastet NTNU og hensyntas i oppgjøret mot NTNU (jfr. Avtale av ) 2) Det er utført vedlikeholdarbeider for til sammen 13,9 mill. kr. 3) Forvaltningskostnadene er 16 mill kr og omfatter forsikring, driftsavtalens post for forvaltning, eksterne leveranser (rådgivertjenester) og prosjektledere 4) Brukerkostnader er IKT-kostnader og utgjør 69,7 mill kr. 5) Kostnader fordeles etter andel av totalt areal (teknisk sentral og parkbygget). NTNU belastes 13,3 %. 6) I Sameiet felles inngår kost. som ikke knyttes direkte til de enkelte bygg. Kost. er fordelt etter eierbrøk i Sameiet totalt. 7) Avregning av NTNUs andel av kostnadene viser et tilgodehavende for NTNU på kr ,34. Dette inkluderer kr som gjelder rørpost, AGV, TEXI og UPS som skal dekkes av basisrammen til St. Olavs Hospital. Beløpet godskrives i

38 Regelverk for styret vedlegg til sameieavtale mellom NTNU og St. Olavs Hospital HF 1. Styret er Sameiets øverste organ og skal ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i Sameiet, jf. Sameieavtalens pkt. 5.1 og Styret skal bestå av fire medlemmer og fire varamedlemmer, henholdsvis to medlemmer og to varamedlemmer utpekt av St. Olavs Hospital HF og to medlemmer og to varamedlemmer utpekt av NTNU. St. Olavs Hospital utpeker leder, jf. Sameieavtalen pkt Sekretariatsfunksjonen skal ivaretas av St. Olavs Hospital HF. Medlemmene i styret sitter inntil partene i Sameiet St. Olavs Hospital, St. Olavs Hospital HF og NTNU, herunder benevnt «Sameierne», beslutter utskiftninger. Det bør ikke skiftes mer enn inntil halvparten av styret ett enkelt år. 3. Sameierne dekker selv sine respektive kostnader med styrearbeidet herunder styregodtgjørelse jf. Sameieavtalens pkt Styret skal bl.a. ha følgende oppgaver: a) Overta bygg og anlegg på vegne av partene. b) Utarbeide retningslinjer og langtidsplaner for drift, vedlikehold og bygningsendringer samt service i Sameiet. c) Utarbeide forslag til langtidsbudsjett (tre år) og årlig budsjett samt likviditetsbudsjett og oversende dette til Sameierne jf. Sameieavtalens pkt. 5.5 og 5.6. d) Fordele kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service mellom partene, jfr. Sameieavtalens pkt e) Sørge for forsvarlige regnskapssystemer og -rutiner, utarbeide og godkjenne regnskapet. Regnskapet skal føres og revideres etter regnskapsreglene som gjelder for St. Olavs Hospital HF. Regnskapet skal revideres av revisor for St. Olavs Hospital HF, dog slik at Riksrevisjonen har innsynsrett. f) Inngå avtaler vedr. forvaltning, drift, vedlikehold og service av Sameiet jf. Sameieavtalens pkt. 5.3 og 5.9. g) Behandle ev. endringer i fordeling av bruksarealer, jf. Sameieavtalens pkt h) Behandle utleiesaker, jf. Sameieavtalens pkt. 4.2, 2. avsnitt. i) Behandle overdragelse av eierandeler, jf. Sameieavtalens pkt j) Behandle bygningsmessige endringer, jf. Sameieavtalens pkt k) Avgi uttalelse i forbindelse med forsikringssaker, jf. Sameieavtalens pkt. 5.7, 3. avsnitt. l) Utarbeide husreglement, herunder regler om skilting, fordeling av parkeringsplasser m.m. m) Utarbeide instruks for styrets arbeid, herunder regler om møteinnkalling, møteavvikling m.m. n) Avgi årlig rapport til Sameierne med redegjørelse for bl.a. hovedtall, utvikling og perspektiver. I denne sammenheng kan aksjeselskapers årsrapport være en modell. 5. Styret treffer sine beslutninger ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er avtalt. Ved stemmelikhet regnes styrelederens stemme dobbelt. Styret er ikke beslutningsdyktig uten av minst tre medlemmer er til stede. 6. Følgende beslutninger kan ikke treffes uten enstemmighet: a) Fordele kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service mellom partene, jf. Regelverket pkt. 4.d. 11

39 b) Endring av eierandeler eller bruksrett som beskrevet i Sameieavtalens pkt. 3.3., pkt. 3.5 og 4.3, jf. Regelverket pkt. 4.g og 4.i. c) Vedlikehold eller utbedringer som nødvendiggjør ekstratilskudd fra Sameierene eller som vil påvirke Sameierenes adgang til å benytte arealer der en har eksklusiv bruksrett, jf. Regelverket pkt. 4.b. og 4.g. d) Påbygninger, ombygninger eller investeringer som nødvendiggjør ekstratilskudd fra Sameierene, jf. Regelverket pkt. 4.j. e) Avtale vedr. forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service herunder evt. med et driftsselskap, jf. Regelverket pkt 4.f. f) Instruks for styret, jf. Regelverket pkt. 4.m. 12

40 Sak 12/12 Økonomisk rapportering til Sameiet 2012 Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Dato: Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsak: 12/ Arkiv: 025 Innstilling Sameiestyret tar økonomirapport per til orientering.

41 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: - Sameieregnskap per Kommentarer til regnskap

42 Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

43 Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

44 Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

45 Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Diverse Sum felleskostnader Planlagt vedlikehold Utskiftinger Utendørs Diverse Sum vedlikeholdskostnader Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Diverse Sum forvaltningskostnader Brukerkost./Indre vedl IKT Sum brukerkostnader Sum driftskostnader

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2006 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2009 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2008 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007

Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2007 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Webside: www.stolav.no/sameiet E-post: sameiet@stolav.no

ÅRSRAPPORT 2010 Webside: www.stolav.no/sameiet E-post: sameiet@stolav.no ÅRSRAPPORT 2010 Nytt universitetssykehus Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de samme anleggene som bygges

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/8860-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.11.2014, kl 09:30-12:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 18/14 IKT statusrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 7/11 IKT statusrapport. Anbudsdokumenter UO, Ofl 13.1, Fvl 13.1.2 8/11 Fremtidig drift av IKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 7/11 IKT statusrapport. Anbudsdokumenter UO, Ofl 13.1, Fvl 13.1.2 8/11 Fremtidig drift av IKT MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 26.04.2011, kl 12:30-15:00 Sak 7/11 IKT statusrapport SAKSLISTE Anbudsdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 15/3598-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 24.04.2015, kl 12:30-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 3/15 IKT statusrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/6672-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 05.09.2007, kl 13.00 Sak 39/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Mars. St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK

Mars. St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet felles Status periode: 3 2014 Mars St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. 14/12 Status reklamasjonshåndtering. 15/12 Venteareal for pasienter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/4544-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Abelsgt 5, 5. etg. Møtedato: 21.06.2012, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 13/12 IKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 24/07 Godkjenning av møteprotokoll 02.05.2007. 25/07 Statusrapport fra driftsorganisasjonen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/3932-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 06.06.2007, kl 13.00 Sak SAKSLISTE 24/07 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013. 19/12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013. 19/12 Tolkning av sameieavtalens punkt 4 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/6001-1 Møtested: Skifer Hotell Oppdal Møtedato: 07.09.2012, kl 11:00-13:00 Sak SAKSLISTE 18/12 Budsjett bygningsteknisk drift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/417-1 Møtested: Ree Gård, Stjørdal Møtedato: 22.-23.01.2009 SAKSLISTE Sak Unnt. off. Ofl 6 1/09 Forvaltningsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6

MØTEINNKALLING. Unnt. off. Ofl 6 Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/3494-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 07.05.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/06 Godkjenning av møteprotokoller 19.06. og 21.06.2006. 28/06 Overlevering av kontrakt 720 3001 Rørteknisk anlegg MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 13.09.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 26/06 Godkjenning av møteprotokoller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 18/11 Arealbruk i Laboratoriesenteret - gjensidig leie og makebytter

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 18/11 Arealbruk i Laboratoriesenteret - gjensidig leie og makebytter MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/4394-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 21.06.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 15/11 IKT budsjett

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/6525-1 Møtested: 1902-bygget, 2. etg. Møterom 02M23 Møtedato: 25.09.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 31/08 Organisering av systemeierskap tversgående systemer Unnt. off. Ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/7499-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 30.10.2008, kl 09.00-11.00 Sak SAKSLISTE 28/08 IKT budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 27.06.2007, kl 11.00 Sak SAKSLISTE 32/07 Venteareal for pasienter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 46/07 Leieavtale mellom Sameiet og NTNU i MTFS-bygget. 48/07 Delegasjon av myndighet - Uforutsette hendelser MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/7859-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 10.10.2007, kl 13.00 Sak 43/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. 2005/045 IKT-gruppen Sammensetning/ansvarsforhold. 2005/047 Fremtidens operasjonsstuer fordelingsnøkkel/eierbrøk

MØTEINNKALLING. 2005/045 IKT-gruppen Sammensetning/ansvarsforhold. 2005/047 Fremtidens operasjonsstuer fordelingsnøkkel/eierbrøk MØTEINNKALLING Utvalg: Styret for sameie St. Olavs Hospital Møtested: Elgesetergt 10, 3. etg (verkstedbygget) Møtedato: 07.09.2005 klokken 1400 1530. SAKSLISTE 2005/043 Godkjenning av referat fra møtet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 10/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret 08.02.08. 11/08 Overlevering til Sameiet - 1902-bygget - 1 -

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 10/08 Godkjenning av møteprotokoll Sameiestyret 08.02.08. 11/08 Overlevering til Sameiet - 1902-bygget - 1 - MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 08/1975-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10 Møtedato: 05.03.2008, kl 13.00-15.00 Sak SAKSLISTE 10/08 Godkjenning

Detaljer

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er "Sameiet Skjoldnes Vel I" ("Sameiet"). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet.

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er Sameiet Skjoldnes Vel I (Sameiet). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet. SAMEIEAVTALE Det er dags dato inngått slik sameieavtale ("Sameieavtalen") vedrørende utendørs grunnarealer innenfor planområdet "Skjoldnes Boliger", PlanID 17340000 i Bergen mellom: Sameiet Skjoldnes I

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 1/10 IKT statusrapport oktober 2009 - januar 2010. 2/10 Samordningsavtale HMS MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 10/1155-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: 09.02.2010, kl 12:00-15:00 Sak SAKSLISTE 1/10 IKT statusrapport

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 11:00-12:30 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 01/07 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2006. 02/07 IKT infrastruktur - overtakelse. 03/07 Rapport fra IKT-gruppen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 01/07 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2006. 02/07 IKT infrastruktur - overtakelse. 03/07 Rapport fra IKT-gruppen MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/612 Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 07.02.2007, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 01/07 Godkjenning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

St. Olavs Hospital Universityhospital in Trondheim

St. Olavs Hospital Universityhospital in Trondheim St. Olavs Hospital Universityhospital in Trondheim Helse Midt-Norge 16.000 8000 Tidsakse Byggestart 2002 Programering og prosjektering 1998 Prosessanalyse 1998 Utviklingsplan 1997 RiT lækkert 1995 Idekonkuranse

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Styremøte St. Olavs Hospital 26.05.16. 1 Innstilling 1/3 1. Aktiviteten innenfor utdanning, forskning og innovasjon skal

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen. Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 28.02.2014 Orienteringssaker: Studiegjennomgangen Integrasjonsprosjektet HEVET status for tilsetting av faglig leder Signaler fra møte med helseministeren

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/8695-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 20.12.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 10/07 Sammensetning og konstituering av parkeringsutvalget for

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 10/07 Sammensetning og konstituering av parkeringsutvalget for MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 07.03.2007, kl 13.00 15.00 SAKSLISTE Sak 08/07 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/ Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St.

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/ Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St. MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/5023-2 Møtested: Elgeseter gt 10, 1 etg - møterom St. Olav Eiendom Møtedato: 25.06.2009, kl 12:00-15:00 Sak 14/09 IKT rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 1/13 Avtale med Trondheim Parkering vedr. parkeringsordning.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl 23.3 1/13 Avtale med Trondheim Parkering vedr. parkeringsordning. UO, Ofl 23.3 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/1639-1 Møtested: St. Olavs Eiendom, Abelsgt. 5 Møtedato: 20.02.2013, kl SAKSLISTE Sak Anbudsdokumenter UO, Ofl

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/13 FDV-avtale for sameiets eiendommer (utsatt fra forrige møte) MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/6727-1 Møtested: Abels gate 5, 5. etg Møtedato: 16.09.2013, kl 11.00-13.00 Sak SAKSLISTE 17/13 Økonomisk rapportering juli

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt 1 Lillohøyden Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 54/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet /12 Valg av nytt medlem i brukergruppa Fys. med.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 54/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet /12 Valg av nytt medlem i brukergruppa Fys. med. MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/8665-1 Møtested: Bevegelsessenteret 4. etg. Møterom BS41 Møtedato: 18.12.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 49/07 Godkjenning av møteprotokoll. 50/07 Fremtidig drift av IKT Unntatt offentlighet ofl 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 49/07 Godkjenning av møteprotokoll. 50/07 Fremtidig drift av IKT Unntatt offentlighet ofl 6 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 29.11.2007, kl 13.00 Sak 49/07 Godkjenning av møteprotokoll SAKSLISTE

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak

MØTEINNKALLING. Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2. Møtedato: 06.03.2009 SAKSLISTE. Sak MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 09/1869-2 Møtedato: 06.03.2009 Sak 7/09 IKT rapport 4.kvartal 2008 SAKSLISTE 8/09 Overlevering til Sameiet - Gastro sør- øst-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 24.03.2011 Møtets varighet: kl. 12.00-15.30 Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3 Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet (fratrådte

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 29.10.2015 Møtets varighet: kl. 08:30-15:15 Saksnr.: 22/15-28/15 Arkivsak: 15/8694-4 Møteleder: Milian

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014

MØTEINNKALLING. 09.40-09.45: Sak 12/14 Statusrapport reklamasjonshåndtering per 14.9.2014 UO, OFL 14 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 14/7273-1 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 01.10.2014, kl 09:00-11:30 09.00-09.20: Sak 9/14 IKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak Orienteringssaker. 6/10 Adgangskontrollanlegg i Nytt sykehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10. Møtedato: 14.04.2010, kl 12:00-15:00 SAKSLISTE Sak Orienteringssaker 6/10 Adgangskontrollanlegg

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger 8 mars 2007 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Seksjonsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab september-05 (25.556kvm)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018

SAKSFREMLEGG. Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 14.09.2017 Saksansvarlig: Morten Morken Saksbehandler:

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.03.14 kl 09.30 - kl 15.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 17/14 26/14 Arkivsaksnr.: 2014/12 Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus. 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus. 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10. Møtedato: 22.06.2010, kl 12.30-15.00 SAKSLISTE Sak 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010.

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. INSTRUKS FOR STYRET i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer