MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 11/ Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: , kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 23/11 Sammensetning og mandat - Skiltgruppen 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer 25/11 Restanse- /reklamasjonssak belysning kontorer byggefase 2 26/11 Status reklamasjonshåndtering 27/11 Reklamasjonshåndtering - utvidelse av økonomisk ramme Orienteringssaker: Forsikring - avtale og dekningsomfang Status ferdigattest byggefase 2 Status fueltanklekkasje Innendørs navigasjon Campusguiden Øya

2 Orienteringssak til sameiestyret Manglende ferdigattest for byggefase 2.1 Problemet knyttet til brannsikkerheten og bruken av EPS ble avdekket høsten 2010 ifm. en vannskade på Nevrosenteret når dekkekonstruksjonen ble åpnet. Etter en gjennomgang av detaljtegninger ble det klart at løsningen med EPS også var benyttet i byggefase 2.1. Trondheim kommune ved byggesakskontoret hadde på det tidspunkt ikke gjennomført stedlig tilsyn for Akutten - Hjerte/lunge bygget, dette var planlagt Med bakgrunn den antatte kompleksiteten i problemstillingen knyttet til EPS var det naturlig å legge fram problemstillingen for tilsynsmyndighetene. Byggesakskontoret krevde at prosjekteringsgruppen Team St. Olav (TSO) måtte svare opp alle punktene som Hovedbrannvernleder ved St. Olav hadde påpekt på tilsynet før de behandlet en søknad om ferdigattest. Veiledningen til teknisk forskrift aksepterer ikke bruk av brennbar isolasjon i bygg definert som sykehus, eller bygg over 4 etasjer. Det innebærer at en slik bruk må aksepteres av brannrådgiver, og dokumenteres at sikkerhetsnivået til teknisk forskrift er ivaretatt. Arbeidet med å dokumentere at løsningen er akseptabel har foregått siden tilsynet fant sted. Sommeren 2011 bygde NCC opp en tilsvarende dekkekonstruksjon som rådgivende ingeniør bygg har detaljprosjektert for BF 2.1. Dekkekonstruksjonen ble branntestet av Sintef brannlaboratoriet august Etter testen utarbeidet Sintef en observasjonsrapport. Sintef har ikke tolket resultatene av testen. Observasjonsrapporten har blitt brukt av TSO for å underbygge konklusjonen om at løsning med EPS som en del av dekkekonstruksjonen er akseptabelt. Prosjektutvikling Midt-Norge (PUMN)var under prosjekteringsfasen tildelt rollen som ansvarlig kontrollerende av prosjektering (KPR) for brannsikkerhetkonseptet. Høsten 2011 ble de kontaktet av TSO for å verifisere at dokumentasjonen som var utarbeidet var tilfredsstillende. PUMN er tydelige på at dokumentasjonen som er utarbeidet ikke dokumenterer at kravene som teknisk forskrift krever. St. Olav Eiendom har gjentatte ganger fått forsikring av TSO om at personsikkerheten er ivaretatt. I lys av medieoppslagene i begynnelsen av oktober 2011 krevde imidlertid byggesakskontoret en skriftlig dokumentasjon fra TSO eller PUMN på at personsikkerheten var ivaretatt, noe de fikk. For å verifisere at forholdene vedr. personsikkerhet er ivaretatt ble det planlagt å gjennomføre en uannonsert brannøvelse med evakuering av pasienter. Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer sa seg villig til å vurdere om de hadde en avdeling med pasienter som det kunne være medisinsk forsvarlig å utsette for en slik evakueringsøvelse. Øvelsen ble gjennomført 24 november Det ble innlemmet noen uvante kompliserende utfordringer i øvelsen. Likefullt håndterte de ansatte på avdelingen utfordringene utmerket, og resultatet var betryggende. (Se vedlegg for detaljer og oppsummering av øvelsen) I november 2011 ble det besluttet av NCC, TSO, PUMN og Helsebygg Midt-Norge (HBMN) at det var behov for å utføre en risikovurdering knyttet til problemstillingen med EPS. Partene ble enige om at HBMN måtte engasjere et firma, slik at det ikke skulle kunne stilles spørsmål ifht. habilitet. HBMN har engasjert Rambøll. Det er blitt klart at Rambøll var engasjert i Laboratorietsenteret. Det viser seg også at Rambøll har kjøpt opp Scandiaconsult som var engasjert i Kvinne/Barn senteret.

3 Byggesakskontoret har antydet at NCC, TSO og PUMN må sende inn nye kontrollerklæringer samt varslet en gjennomgang av kvalitetssikringssystemet til involverte firma. Byggesakskontoret begynner ikke vurdering av punktene som opprinnelig var anmerket på tilsynsrapporten før all dokumentasjon foreligger, og søknad om ferdigattest er innsendt. Risikovurderingen som Rambøll utarbeider vil ikke få noe formell status i byggesaken. HBMN har fått tilbakemelding fra Rambøll om at risikovurderingen skal være ferdig ila. januar Når rapporten er klar vil prosessen med å få utarbeidet underlag til ferdigattest fortsette. Selv om bygget er overtatt av eierne tilhører fortsatt hele prosessen rundt byggesaken Helsebygg Midt-Norge, og ansvaret med å fremskaffe ferdigattest. Vedlegg: Rapport etter gjennomført evakueringsøvelse, St. Olavs Hospital, Bevegelsessenteret 4. etg. vest Datert

4 KLP Rapport etter gjennomført evakueringsøvelse ved St Olavs hospital. Bevegelsessent. 4. etg Vest Firma: St. Olavs Eiendom Tid for gjennomføring: 24. november 2011 Side 1 av 2 Rapport etter gjennomført evakueringsøvelse, St. Olavs hospital, Bevegelsessenteret 4. etg Vest Minso har i samarbeid med brannvernleder ved St. Olavs Hospital og gjennomført evakueringsøvelse ved Bevegelsessenteret i 4. etg Vest, 24. november Hensikt med øvelsen: - Øve på assistert evakuering ved brann / røykutvikling ved eget sengetun. - Teste ut rutiner og vurdere tidsforbruk ved horisontal forflytting av alle pasienter fra et sengetun til sikkert område. - Observere tekniske brannverntiltak ved bygget - Øvingsmoment, - branntilløp med røykutvikling i et av rommene ved avdelingens hotell. Avdelingens oppgave er, på bakgrunn av egen vurdering, å yte assistert forflytning av 14 pasienter. Brannvesen, Politi og AMK ble varslet om øvelsen ca kl: 08:00 Brannteknisk og vektere ved St. Olavs H ble varslet om øvelsen ca kl: 08:00 Øvelse start kl: 09:33, røykmaskin (teaterrøyk) fylte rommet i løpet av ca 20 sek. Alarm utløst kl: 09:33;30 dvs ca 30 sek etter start røyklegging Pasient 1 og 2 fra rommene nærmest brannrommet trilles ut kl 09:34;30 09:35;30 ble manuell melder løst ut. Pasient 3 og 4 ut av tunet kl 09:36 Pasient 5,6 og 7 er ute av sonen kl 09:38 Alle 14 evakuert ut av eget tun og plassert nederst ved Rauma kl 09:42 Talevarsling avstilt kl Klokker avstilt kl: 09:45 Øvelsen avblåst kl: 09:45 Alarmanlegg tilbakestilt kl: 09:45 - Teknisk kontroll ble varslet om å koble ut 2 detektorer ved øvingsrom i en time (i forbindelse med utlufting av røyk). Brannvesenets 110 sentral blir varslet om avsluttet øvelse kl: 10:01 Kommentarer / evaluering: Øvelsen var delvis varslet, kun nødvendig informasjon vedrørende bemanning og info til pasienter i arealet var gitt i forkant. Ca 30 sek etter utløst alarm var brannrommet identifisert og sjekket. Vedkommende som kom til rommet åpnet døren forsiktig for deretter umiddelbart å lukke den. Rommet var da tett av røyk. Assistert evakuering startet fra de mest utsatte rommene umiddelbart. Varsling gikk til AMK 113 og kontakt ble opprettet. Brannvernansvarlig ved avdelingen ikledde seg markeringsvest og tok ledelsen. Denne rollen er viktig for å kunne prioritere riktig, ha oversikt og for at personell skal utnyttes best mulig når de kommer for å assistere avdelingen.

5 KLP Rapport etter gjennomført evakueringsøvelse ved St Olavs hospital. Bevegelsessent. 4. etg Vest Firma: St. Olavs Eiendom Tid for gjennomføring: 24. november 2011 Side 2 av 2 Det er viktig at avdelingen har en tilpasset beredskapsplan for sengetynet som er kjent blant alle. Brannvernansvarlig ved avdelingen kan med fordel ha tilgang til et tiltakskort hvor oppgaver ved en akuttsituasjon kommer fram i form av stikkord. Kortet kan henge sammen med markeringsvest og innhold kan f. eks være: - Varsling 113, man melder. prioriter evakuering (hvem først). evakueringssted ( til hvilken avdeling) osv. Assistanse fra andre sengetun ankom etter ca 2 minutter, 1 person fra 5. etg og 4 fra 6. etg. Det er noe usikkert om avdeling i 6. etg kunne ha sendt fra seg 4 personer om de hadde hatt kveldsbemanning. Det ville si at det kunne ha tatt noe lengre tid før samme antall personer hadde kunnet bistå på kveldstid. Det er ingen tvil om at assistanse fra naboavdelinger vil bidra til raskere evakuering og håndtering av situasjonen. Manuel melder kunne blitt utløst noe tidligere for å framskynde varslingen til 110 sentralen. Det ville ha vært en fordel å ta en rask dobbelsjekk av de evakuerte arealene umiddelbart etter at siste pasient ble fraktet ut. Totalt ble 14 pasienter forflyttet i seng fra avdelingen i løpet av ca 8 min og 30 sek. Teknisk anlegg: Dører så ut til å fungerte som forutsatt. Vi mottok kommentarer om manglende varsling (lavt lydnivå) i oppholdsrom i Nordvestlige hjørne (spiserom).4. etg. Tilsvarende kom det fram at det nederst på Rauma ikke kunne registreres varsling av brann fra høyttaler. Det kom tilbakemeldinger om at varslingen hørtes over høytalere i flere etasjer og oi store deler av senteret. Vi har tidligere hatt forståelse av at talevarsling i utgangspunktet skal høres i de utsatte arealene eller i det arealet hvor detektor varsler brann. Konklusjon: Vår oppfatning etter gjennomført øvelse var at de som bemannet avdelingen ivaretok sine oppgaver og gjennomførte forflytningen og evakueringen på en profesjonell og rask måte. Alle ved avdelingen gjennomfører øvelser og opplæring i blant annet hvordan de skal forebygge og hvordan de skal evakuere pasienter ut av et rom og til sikkert område. Det øves allikevel ikke spesielt på evakuering av hele sengetun. Det er derfor ekstra godt å se hvordan aktuelle avdeling ivaretok situasjonen. Vi vil på bakgrunn av denne øvelsen ha en formening om at tilsvarende avdelinger / sengetun vil kunne være i stand til å gjennomføre en evakuering av sine pasienter på en tilnærmet like god måte. Resultatet vil også avhenge av at ansatte ved avdelingen deltar på øvelser som er tilrettelagt via brannvernleder ved St Olavs Hospital Vidar Wold HMS Rådgiver Minso as

6 Sak 23/11 Sak 23/11 Sammensetning og mandat - Skiltgruppen Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 08/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret godkjenner forslag til mandat og sammensetning av skiltgruppe. St. Olav Eiendom sørger for at det blir oppnevnt 1 representant fra hver av de forutnevnte funksjonene. Sameiestyret ber om at det oppnevnes en leder for gruppen som rapporterer til sameiestyrets sekretariat.

7 Sak 23/11 VEDLEGG - Sak 35/08 Sammensetning og mandat Skiltgruppen BAKGRUNN En offisiell skiltgruppe ble oppnevnt i sak 35/08 der følgende ble vedtatt: Sammensetning av eksisterende skiltgruppe godkjennes. Skiltgruppen rapporterer til Sameiet. Gruppen skal ivareta framtidige endringer av skiltingen i det integrerte universitetssykehuset, basert på skiltmanualen utarbeidet i samarbeid med Helsebygg Midt-Norge. DRØFTING Skiltgruppen oppnevnt i sak 35/08 har ikke vært virksom og det er etter drøfting mellom partene enighet om at det er behov for å tydeliggjøre mandatet og endre gruppens sammensetning. Det foreslås følgende sammensetning av Sameiets skiltgruppe: 1 representant St. Olav Eiendom 1 representant NTNU/DMF 1 representant Kommunikasjonsavdeling St. Olavs Hospital 1 representant Fagavdeling - St. Olavs Hospital 1 representant St. Olavs Driftservice/Kundesenteret Ved behov vil man be Akuttavdeling og Blindeforbundet om uttalelse i saker. Henvendelser vedrørende bestilling av skilt / endring av eksisterende skilt skal gå via St. Olavs Driftsservice v/ Kundesenteret, og ved behov sendes til behandling i skiltgruppen. Det foreslås følgende mandat for Sameiets skiltgruppe: Formål: Ivareta pasienter, ansatte, studenter og publikums behov for å finne fram. Mandat: Sikre en helhetlig systematisk skilting av: o Bygg - etasje og fløy o Funksjoner o Rom o Kulvert Sikre at vi har felles benevnelser på rom og funksjoner Sikre at vi har en hensiktsmessig skiltmanual som er gjeldende. Sikre at skilting og bruk av benevnelser henger sammen med meldinger som

8 Sak 23/11 går ut til klinisk og teknisk beredskap herunder akuttfunksjon og utrykning Skiltgruppen har i tillegg et ansvar for å samordne de ulike kart, herunder elektroniske slik at de er i samsvar med skilting. KONKLUSJON Sameiestyret godkjenner forslag til mandat og sammensetning av skiltgruppe. St. Olav Eiendom sørger for at det blir oppnevnt 1 representant fra hver av de forutnevnte funksjonene. Sameiestyret ber om at det oppnevnes en leder for gruppen som rapporterer til sameiestyrets sekretariat.

9

10

11 Sak 24/11 Sak 24/11 Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer Saksbehandler: Brit Eli Pukstad Arkivsaksnr.: 09/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret godkjenner revisjon av Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer, og ber om at den iverksettes f.o.m

12 Sak 24/11 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Rutiner for bestilling og gjennomføring av bygningsmessige endringer (Sak 9/09, arkivsak 09/1860-1) 2. Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer. BAKGRUNN St. Olav Eiendom har siden innføring av Rutinen for bygningsmessige endringer (Sak 9/09 pr. 6.mars 2009) erfart et behov for å revidere rutinen. Det er påpekt at rutinen også bør omfatte funksjonsmessige endringer/bruksendringer. Samt at det er etterhvert avdekket et behov for å revidere rutinen for å avstemme mot de praktiske oppgavene, slik at rutinen oppfattes som en hensiktsmessig rutine i den daglige forvaltning. FAKTISKE OPPLYSNINGER Det vises til Sameieavtalens pkt.4.1. Begrensninger i partenes råderett. Det påpekes at partene ikke kan foreta bruksendringer/funksjonsendringer av vesentlig betydning uten samtykke fra den annen part. Partene skal gjensidig varsle hverandre om forvaltningsmessige endringer av betydning for driften av nytt universitetssykehus. For å kunne ivareta administrasjonen av bruksendringer/funksjonsendringer har St. Olav Eiendom, som forvalter, et behov for å inkludere også bruksendringer/funksjonsmessige endringer inn i en rutine. Da er det hensiktsmessig at allerede innført rutine for bestilling av bygningsmessige endringer revideres, til å inkludere bruksendringer/funksjonsmessige endringer. En bruksendring/funksjonsendring er ofte enten en årsak eller en konsekvens av en ombygging. I tillegg er dokumentene endret noe mhp. layout, formuleringer, presisering og lignende. Vi anser rutinen som dynamisk slik at det fortsatt kan bli nødvendig med mindre revisjoner etter hvert. KONKLUSJON Revisjonen av rutinen ansees ikke som en vesentlig endring som betinger ytterligere behandling av AMU. Med det forbehold, konkluderes det med at ny revisjon av Retningslinjer for bestilling/forespørsel om bygnings- og funksjonsmessige endringer iverksettes f.o.m

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Sak 25/11 Sak 25/11 Restanse- /reklamasjonssak belysning kontorer byggefase 2 Saksbehandler: Leif Inge Hassel Arkivsaksnr.: 11/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret gir sin tilslutning til at reklamasjon om utbedring av belysning i kontorer i byggefase 2 gjennomføres for alle tre senter. Tiltaket finansieres gjennom avtalen om reklamasjonshåndtering med Helse Midt-Norge.

27 Sak 25/11 BAKGRUNN NTNU har reklamert siden overleveringen og krever at belysningen på kontorene i byggefase 2 må bedres. I en sakslogg av utarbeidet av NTNU vises at Arbeidsmiljøutvalget allerede i 2005 kom med krav om at belysningen i kontorer skal holde 500 Lux på hele arbeidsflaten, og ikke begrenset til et område på A3-størrelse. Etter den tid har det vært en prosess hvor det ble innkjøpt og utplassert tilsatslamper. Disse tilfredsstilte kravet til belysning i et mindre felt på skrivebordet, men langt ifra hele arbeidsflaten. Det ble montert 2 lysarmaturer i tak i 5 kontorer. Dette ga et tilfredsstillende lysnivå i kontorene og Helsebygg v/knut Ragnar Heimdal påtok seg i Sluttfasemøte nr. 8 AHL ansvar for å fullføre av dette. DRØFTING Tabellen viser omfanget av kontorer programmert 9 m² i byggefase 2: Antall kontorer 9 m2 AHL-senteret BE-senteret GA-senteret Sum NTNU STOH SUM Helsebygg har senere i prosessen fremholt at innkjøpet av tilsatslampene ga et godt nok resultat og ikke vært villing til å supplere takbelysningen, som de anslo til å koste kroner pr kontor. St. Olav Eiendom har innhentet pris på levering og montering av ekstra lysarmatur i NTNU sine kontorer i AHL-senteret. Prisen ble vesentlig lavere enn antydet av Helsebygg. En supplering av takbelysningen i alle 206 kontorene vil koste ca kroner. St. Olav Eiendom har allerede bestilt supplering av belysningen i NTNU sine kontorer i AHLsenteret, utført på samme måte som i de første 5 kontorene. De ekstra armaturene leveres med egen snorbryter slik at de kan slåes av hvis kontorene benyttes av 1 person. Dette ferdigstilles i løpet av januar KONKLUSJON STOE anbefaler at det ettermonteres lysarmaturer i alle 206 kontorene på 9 m² slik at de får 2 stk lysarmaturer i tak.

28 Sak 26/11 Sak 26/11 Status reklamasjonshåndtering Saksbehandler: Leif Inge Hassel Arkivsaksnr.: 11/ Arkiv: Innstilling Sameiestyret tar statusrapport reklamasjonshåndtering per til orientering.

29 VEDLEGG - Statusrapport per Sak 26/11

30 Reklamasjonsarbeider Endring siden Akkumulert Overført ramme til reklamasjonsarbeider Bestilt arbeider pr dato Lønnsmidler pr dato Gjenstående av overført ramme pr dato Av bestilte arbeider er utført og fakturert ) Av større oppgaver nevnes: Under beh. Ferdigstilt Bf. 2. Forsyningssenteret. Ny Hepafiterinstallasjon i Dyrestall. HMS-tiltak: Montert filterinatallasjon tillater ikke tilstrekkelig sikkerhet ved skifting av fillter. Sak Bf. 1. KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak Bf. 1. Modifisering plattformer avfallsvekslere HMS-tiltak: Bedre sikkerheten for ansatte ved drifts- og vedlikeholdsarbeider. Sak Bf. 1. HMS-arbeider på tak. Sikre ansatte ved arbeider på tak. Sak Bf. 2 AH-senteret. Forlengelse av avkastkanal fra kjøkken opp over tak. Sak Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak BF.1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer Endring Pr 19/8-10 Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet Antall saker som er under behandling Antall saker som er lukket Antall saker som er avslått Sum antall saker ) Av dette utgjør kr ,- utgifter i forbindeløse med lekkasje i fuelanlegget for helidekket, og som sannsynligvis vil bli refundert. AMA og LIH

31 Sak 27/11 Sak 27/11 Reklamasjonshåndtering - utvidelse av økonomisk ramme Saksbehandler: Åge Lien Arkivsaksnr.: 11/ Arkiv: Innstilling Redegjørelsen om status i forhandlingene med Helsebygg Midt-Norge, med foreløpig overføring av NOK 10 mill tas til orientering. Forhandlingene sluttføres snarest og legges fram for Sameiestyret for endelig godkjennelse.

32 Sak 27/11 VEDLEGG - Sak 039/2011 til Prosjektstyret i Helsebygg Midt-Norge BAKGRUNN Sameiestyret fikk i sak 12/11 en oversikt over kjente større reklamasjonssaker. Oversikten viste at den overførte foreløpige rammen til reklamasjonssaker på NOK 20 mill kr sannsynligvis ville være disponert ved årsskiftet 2011/2012. Avtalen om reklamasjonshåndtering bygger på følgende forutsetninger: Når STOH overtar ansvaret for arbeidet skal Helsebygg yte en økonomisk kompensasjon slik: 1. Finansiere arbeidet med garantioppfølging, restanser og eventuelle mangler. 2. Finansiere kostnader knyttet til reklamasjonsarbeider som ikke kan henføres til entreprenør, samt kostnader forbundet med nødvendige tiltak for å tilfredsstille forskrifts- og funksjonskrav. 3. Kostnader til gjennomføring av restanser. Pr overføres en foreløpig ramme på 20 mill NOK til St. Olavs Hospital HF. Eventuell overføring av ytterligere midler må begrunnes og behandles av prosjektstyret for Helsebygg seinere. Det føres eget prosjektregnskap. Bruken av midlene rapporteres via sameiestyret STOH/NTNU til Helse Midt-Norge RHF. STOH overtar arbeidsgiveransvaret for Helsebyggs to medarbeidere som er knyttet til oppfølging av reklamasjonsarbeide fra , forutsatt at avtale med de aktuelle medarbeiderne oppnås. Helsebygg vil i perioden etter kostnadsfritt bistå med kompetanse og rådgiving til Sameiet så lenge denne kompetansen er i Helsebygg sin organisasjon. FAKTISKE OPPLYSNINGER Basert på oversikten i sak 12/11 og tiltak/saker som er kommet til, har det vært drøftinger med Helsebygg Midt-Norge om økning av rammen. Det ble fort enighet mellom partene om at den forløpige rammen på NOK 20 mill var for liten. DRØFTING Utgangspunktet for forhandlingene var fra Sameiets side en oversikt over dokumenterte utførte aktiviteter og kjente gjenstående reklamasjons- og restansesaker på tils. ca NOK 24 mill. Helsebygg imøtegikk dette med å gå inn i vurderinger av tiltak for tiltak og tilbød på det grunnlaget NOK 12 mill. Det ble gjennomført forhandlinger med dette utgangspunkt hvor både styreleder for prosjektstyret for Helsebygg og styreleder for sameiestyret deltok. Gjeldende avtale omfatter hele perioden frem til avsluttet garantiperiode for Kunnskapssenteret. Helsebygg har i forhandlingene foreslått at gjeldende avtale kan termineres ved overlevering av Kunnskapssenteret, og at det deretter eventuelt inngås en ny avtale for Kunnskapssenterets garantiperiode. Dette vil kunne gi begge parter bedre oversikt over behov for tiltak og økonomi. Det ble også drøftet muligheten av om ny økning av rammen alternativt kunne være et fast beløp for slutthåndtering av reklamasjoner til og med byggefase 2-1, (frem til overlevering av Kunnskapssenteret). All risiko innenfor denne rammen vil da bli sameiets. Denne risiko må i så fall prises inn og det vil derfor være en forutsetning at det ved denne modellen framforhandles en vesentlig høyere ramme. Sameiets forhandlere ønsket å drøfte nærmere den alternative modellen med fast ramme i styremøte før forhandlingene videreføres.

33 Sak 27/11 Det ble enighet om at forhandlingen sluttføres så snart som mulig og at det i mellomtiden overføres en foreløpig økning av rammen på NOK 10 mill.. Prosjektstyret HBMN behandlet den foreløpige økning i sak 039/2011 og gjorde slikt vedtak: Prosjektstyret godkjenner at rammen til Sameiet ved St. Olav Eiendom utvides med 10 mill kr inntil videre. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rammen til reklamasjoner/restanser økes foreløpig med NOK 10 mill. KONKLUSJON Redegjørelsen om status i forhandlingene, med foreløpig overføring av NOK 10 mill tas til orientering. Spørsmålene om en eller to avtaler for resten av garantiperiodene og alternativ modell med fast ramme drøftes i styremøtet.

34

35

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer