4. november Opplag november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november"

Transkript

1 4. november Opplag november VAL for FRAMTIDA

2 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for Yrkes- og Karrieredagane på sœre SunnmŒre, ±ystein Selvåg. Velkomen til Yrkes- og Karrieredagane Yrkes- og Karrieredagane november Vertskommune: Herøy kommune og Volda kommune. Prosjektleiar: Øystein Selvåg Mobil: E-post: Kva skal du bli når du blir stor? Kvar skal eg bu? Skal du fylgje draumen din eller skal du tenke meir praktisk? Eller kan ein få begge deler? Vi håper at YK-dagane kan vere med på å gi inspirasjon, motivasjon og svar på dei valga du skal ta for di framtid. Med YK dagane november ynskjer vi at den viktigaste ressursen regionen, ungdomen, skal få smake på mangfaldet i yrkes- og karrierevalg. I år har vi tenkt å vise dei ulike yrkesløp i Herøyhallen medan Høgskulen i Volda vil ha meir fokus på dei forskjellige utdanningsretningane. Til stades i Volda vil ein møte aktivitetar og representantar frå høgskulane i Ålesund og Molde i tillegg til dei videregåande skulane i regionen og, ikkje minst, kva Høgskulen i Volda kan freiste med. I Volda vil Høgskulen i Molde ha aktivitet og syne forskjellige utdanningsløp innan faget Logistikk. Høgskulen i Ålesund vil representere deira styrke innan ingeniørutdanning og helsefag. Høgskulen i Volda vil sjølvsagt ha fokus på eigne retningar som er lærarutdanning, media og journalistikk, språk og internasjonalisering, berre for å nemne nokre få. I Herøyhallen vil vi vise fram ulike yrkesvegar som blir presenterte gjennom tre hovudparaplyar som er: Maritim foreining for Søre Sunnmøre (Mafoss) som er ein interesseorganisasjon for det maritime næringslivet, Opplæringskontoret for kommunale fag som representer totalt sett flest arbeidsplassar i regionen og Opplæringskontoret for Fiskeri og Sjøfart som den tredje store organisasjonen der namnet seier mykje om kva yrkesgrupper ein finn her. Vidare vil ein finne elevar og lærarar frå Restaurant og Matfag frå Herøy vidaregåande skule og Ørsta vidaregåande skule i høvesvis Herøyhallen og Høgskulen som lagar smakebitar som kanskje vil freiste nokon til ei karriere med eit kulinarisk innhald. Det vil også vere ein post der elevane vil få eit lite innblikk i dei ulike aktivitetane knytta til transportfaget. Dagane nærmar seg no med stormskritt og vi ynskjer at alle skal få ein smakebit på kva livet har å by på for den oppveksande slekt i åra som kjem. Kjære ungdom, bruk YK-dagane og tida før saman med foreldre, lærarar og andre viktige personar i livet ditt til å undre deg over kva du skal bli når du blir stor. Mulegheitene er uendelege. Fylg draumen din! ØYSTEIN SELVÅG PROSJEKTLEIAR YRKES- OG KARRIEREDAGANE Det beste i livet er GRATIS Lay Out/sats: Regionavisa Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk AS Opplag: Distribusjon: Nordvest Distribusjon Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: Kyrkjegt. 8 Telefon: Telefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta Torg Telefon: Telefax: Dra til sjøs! Maritim næring byr på mange muligheter. Opplæringskontoret søker engasjerte ungdom for læreplasser til sjøs. Vi formidler læreplasser i matros-, motormann,- og skipselektrikerfaget. Sammen med næringen legger vi til rette for at du skal få en best mulig utdannelse. Besøk hjemmesiden vår Nye Regionavisa AS Besøksadresse: Storgata 25, 6002 Ålesund. Tlf

3 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Ulstein Group er eit internasjonalt konsern med om lag 800 tilsette. Ulstein Group har utvikla seg til å verte ein heilheitleg leverandør av skipsdesign, skipsbygging, engineering, elektro, ettermarknad og operasjon av skip. Ulstein Group byr på store utviklings- og reisemoglegheiter for dei som ynskjer utfordringar i kvardagen. Hovudkontoret til Ulstein Group er i Ulsteinvik, med selskap i Oslo, Dubai, Kina, Brasil, Slovakia, Tyrkia, Manilla, Singapore og Nederland. Ulstein Group har stor suksess med det nyutvikla designet ULSTEIN X-BOW. Tøff kombinasjon - Det er veldig spennande og variert å kunne gå på skule og jobbe samstundes. Eg vert verken lei av å gå på skule eller av å jobbe. Og så er det sjølvsagt eit stort pluss å tene litt pengar, smiler Katrine Østgaard som i to år har vore TAF-elev og skal no vere lærling ved Ulstein Verft i to år. Katrine Østgaard er ein heilt vanleg ungdom frå Ørsta, men ho har vore utradisjonell med tanke på utdanning. Den 18 år gamle jenta synest det freista å kunne få kombinere skule og arbeidsliv og valte difor teknisk allmenne fag. Ei fire år lang vidaregåande utdanning som gjev både spesiell studiekompetanse og fagbrev. Ulstein Verft vil vere Katrine si utplasseringsbedrift desse åra. Jentegjengen sin handyman Vennane mine synest det var modig gjort å velje TAF. Spesielt sidan eg er jente. Eg vert kalla jentegjengen sin handyman, ler Katrine. Katrine legg ikkje skjul på at også pappa Arne Østgaard er ein smule stolt av valet hennar i forhold til vidaregåande skule. - Pappa synest det er veldig tøft. Det er ingen andre i vår familie som har valt liknande utdanningsveg. Det nærmaste er vel pappa som sjølv har gått mekanisk linje og er bilseljar i dag. Det er jo mykje mekanisk her også, men eg er meir inne på båtar, seier Katrine. Utviklar produkt og tenester i verdsklasse - Handlekrafta vår ligg i organisasjonen, godt omdøme og gode produkt, kombinert med evne til å realisere nye produkt og tenester som kundane våre treng for å kunne ligge i verdsklasse innan sine felt, fortel konsernsjef Gunvor Ulstein og legg til; - Styrken vår er at vi har design, skipsbygging, engineering, elektro, ettermarknadstenester og operasjon av skip i same konsern. Dette gir oss moglegheita til å utvikle nokon av verdas fremste farty innan offshore, heavy offshore og nærskipsfart.

4 4 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Valgte feil linje Helene Melum (18) ante lite om kva ho ville bli når ho blei eldre, då ho gjekk på ungdomsskulen. Ho visste ho ville jobbe med mennesker seinare i livet, og valgte difor å gå vidaregåande i Herøy, på linja helse og sosial. Om så det var hud- eller fotpleiar, fysio, sjukepleiar eller helsefagarbeidar, tenkte ho at helse og sosial var rette valget for henne. Eg valgte helse og sosial for å sjå om det var noko eg ville interessere meg for. Alle i familien min jobbar innanfor dette yrket, så det vart kanskje eit naturleg val for meg. Så likar eg veldig godt å jobbe med mennesker, fortel Helene. På helse- og sosiallinja fekk dei mange praksisveker, og fekk prøve det meste innan helse og sosial. Helene hadde også deltidsjobb på sjukeheimen i Ulsteinvik. Sjølv om Helene syntest det var veldig kjekt og fekk kunnskapar ho kunne ta med seg vidare i livet, var ikkje det dette ho ville bli. Eg jobba på sjukeheimen i Ulsteinvik av og til, og gjekk 2. året på vidaregåande skule i Fosnavåg. Det var veldig kjekt, og eg angra ikkje på dei to åra der, men eg fann berre ut at det var ikkje noko eg ville drive med for resten av livet. Men det var litt kjedelig å finne det ut så seint. Sjukepleiaren som ville drive med bilde No går Helene påbygging på Fagerlia vidaregåane skule, for å få generell studiekompetanse. Ho beskriv seg sjølv som ein kreativ person, og ønsker å satse på bilde og teikning. Ho nektar ikkje på at ho vil flytte vekk til neste år. Akkurat no går eg påbygging på Fagerlia, og eg valgte skule i Ålesund framfor Ulsteinvik for å få litt forandring. Det fristar veldig å flytte til ein storby neste år, så får eg heller flytte tilbake når eg blir eldre og får ungar, fortel Helene med eit smil om munnen. Frøken Melum er 91-modell, og hadde ingen fag på ungdomsskulen som hjalp dei med seinare karrierevalg eller jobbinteresser. Dei måtte velje på eiga hand. Ho har teikna sidan ho var lita, og alltid likt å holde på med ting med hendene. Viss vi hadde fått litt betre vegleiing på ungdomssskulen når det gjeld vidaregåande linje- og karriereval, hadde eg kanskje valgt det eg eigentleg ville. Då hadde eg unngått påbyggingsåret no, fortel Helene. Eg merka det etter eit år på helse og sosial at det var ikkje det eg ville bli. Men no har jo eg prøvd det også. Det at karrierevalg har blitt eitt eige fag på ungdomsskulen syntest Helene er veldig lurt og smart. Det er heilt sikekrt til stor hjelp for alle dei som ikkje veit kva dei skal bli når dei blir store, seier Helene. Neste års planar Dei fleste byar i landet kjempar for at dei lokale studentane skal velje å bu og studere heime. Planane til neste haust er ikkje bestemt for Helene, ho har fleire moglegheiter, men vil helst flytte vekk. Mykje på grunn av lysten på nytt miljø, nye rutiner og nye folk. Forandring fryder? Tek det litt som det kjem. Flytte vekk, kanskje folkehøgskule med fotolinje? TEKST OG FOTO: SILJE URKE ANTONSEN FEIL: Helene Melum måtte leite seg fram til rett val. Lovise Frøystadvåg (17) går teknisk allmennfag på Ulstein vidaregåande skule. Det er som eit samarbeid med det maritime miljøet i Ulsteinvik og omegn, der dei tilbyr plass til elevane ved blant andre Rolls Royce, Ulstein Verft og Myklebust Verft. Linja er fireårig, og i tillegg går ho ut med ikkje berre generell, men spesiell studiekompetanse, som gjer at ho nesten berre kan velje og vrake mellom studiemoglegheitar etter vidaregåande skule. I tillegg til dei vanlege faga har dei tre TAF bli det du vil yrkesfag som er produksjonsteknikk, reparasjon og vedlikehald, og dokumentasjon og kvalitet. For Lovise var ikkje det ingen andre linjer som frista, og det å halvere skuleveka, syntest ho heller ikkje var så dumt. Vi som går Taf, kombinerer jobb og skuledagar. Vi "jobbar" to av fem skuledagar, fortel Lovise. Dei to dagane i veka ho er ute på jobb, er ho plassert på Myklebust Verft i Gursken, fordi det er nærmare "Frøystadvågen". I tillegg til å "sleppe skule", tener Lovise pengar på dei timane på Myklebust Verft. Ho har 47,25 kroner i timen, ingen haustferie eller vinterferie, men får fire veker sommarferie. Altså som vanlege arbeidsdagar. Eg angrar ikkje på linjevalget, det er veldig kjekt. Vi er 14 i klassa og har eit bra miljø, fortel Lovise. Elles på fritida spelar Lovise fotball for damelaget til Hødd. Det seinare liv har ho ikkje planlagt, men ingeniør høyrest spanande ut. Eg veit eg har valgt rett linje, etter Taf kan eg bli det eg vil. I tillegg får eg både fagbrev i industrimekanikar og spesiell studiekompetanse, seier Lovise. TEKST OG FOTO: SILJE URKE ANTONSEN TAF: Lovise FrŒystadvåg angra ikkje på at ho valde TAF

5 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Utdanning og venner for livet Volda er kjend for eit tett og svært godt studentmiljø med kulturelle høgdepunkt som VEKA, dokumentarfilmfestival og animasjonsfilmfestival. Med 3200 studentar og 320 tilsette er Høgskulen i Volda den største studiestaden mellom Bergen og Trondheim. Det er stort behov for nyutdanna førskulelærarar, allmennlærarar, sosionomar og barnevernspedagogar. Ei utdanning frå Volda gir stor fleksibilitet i ein arbeidsmarknad som gir deg høve til å jobbe der du vil. Høgskulen i Volda tilbyr også ei rekkje fag og yrkesutdanningar innanfor informasjon, journalistikk, språk og litteratur, musikk, drama, media, ikt og design, naturfag, matematikk, kunst og handverk, idrett og friluftsliv, sosial og helsefag, historie, kultur og religion, samfunnsfag, planlegging og leiing. Høgskulen i Volda tilbyr utanlandsutveksling i alle studium gjennom internasjonale avtalar med om lag 80 universitet over heile verda. Ved Høgskulen i Volda er det studentar frå 40 nasjonar. I Volda har du råd til å vere heiltidsstudent fordi levekostnadene er lave... sjå dei nye nettsidene våre kfu09

6 6 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa LÆRAR: Marie Alnes Brekkhus meinar gode lõrarar er viktig for samfunnsutviklinga, samstundes som yrket er blant dei mest stabile. Liv og lære i Volda Kontakt med barn og unge gir meg mykje, seier Marie Alnes Brekkhus (24) som går siste året på lærarutdanninga i Volda. Marie er ei engasjert dame. Ho sit i styret for friluftsgruppa Natura, og er ute i den mektige Sunnmørsnaturen så ofte ho kan. Haugesundjenta studerer til allmennlærar ved Høgskulen i Volda, den einaste lærarutdanninga i Møre og Romsdal. Ut i verda! Tidlegare studerte eg internasjonal forståing ved Pasvik Folkehøgskole i Finnmark og utviklingsstudiar ved Universitetet i Bergen. Eg hadde lyst ut i verda for å gjere noko for andre, men fann ut at faga eg tok var for teoretiske. Då dukka tankane om å verte lærar opp, for læraryrket kan ein ta med seg overalt. Eg var vikar eit halvt år før eg starta med studiet, og då fekk eg sjå kva læraryrket inneber i praksis, seier Marie Alnes Brekkhus. Ho har framleis lyst til utlandet i ein periode når ho er ferdig utdanna, sjølv om ho òg gler seg til å arbeide i den norske skulen. Draumen er vel å kunne kombinere litt. Eg vil gjerne arbeide som lærar i ungdomskulen, men ønskjer òg nokre år som lærar på ein folkehøgskule og ein periode i det sørlege Afrika eller Kambodsja, seier ho. Utfordrande yrke I løpet av barne- og ungdomstida er norske born fleire tusen timar på skulen. Læraren får ein heilt sentral plass i kvardagen deira, og mange born er meir saman med lærarar enn foreldre. Læraryrket er utfordrande, og ein gir av seg sjølv heile tida. Samstundes er det utruleg givande, og det gir meg mykje å vere i lag med born og unge, prate med dei og sjå at dei lærer nye ting, fortel lærarstudenten. Ser ein på arbeidsmarknaden, er læraryrket mellom dei mest stabile og sikre yrka ein kan ha. Samfunnet treng lærarar anten konjunkturane går opp eller ned. Gode lærarar er viktig for samfunnsutviklinga, og læraryrket må få høgare status. Det er framleis slik at mange har ei middelmådig innstilling til det å vere lærar. Slik bør det ikkje vere, for lærarar gjer ein svært viktig jobb i høve til dei som veks opp, seier Marie Alnes Brekkhus. Sosial og aktiv Studiestaden Volda har utdanna lærarar i over hundre år, og Marie Alnes Brekkhus trivst godt som ein del av ein tradisjon. Det var fleire grunnar til at Marie valde studentbygda Volda: Etter Bergen hadde eg eit ønskje om å bu på ein mindre stad. Eg hadde høyrt mykje godt om lærarstudiet i Volda og om studentmiljøet her. Låge bu- og levekostnadar var også viktig for meg, seier Marie Alnes Brekkhus. Lærarutdanninga i Volda har eit av dei breiaste fagtilboda i landet, og inkluderer kulturfag som musikk, drama, kunst og handverk. Marie Alnes Brekkhus har valt fagretning innan idrett og friluftsliv. Reiste til Spania I tillegg til eit godt valfagtilbod, har høgskulen eit godt tilbod til dei som ønskjer å ta delar av studiet i utlandet. I fjor var Marie Alnes Brekkhus i Spania. At vi har høve til å ta ein del av praksisen vår i utlandet, er verdfullt. Sist haust var vi fire studentar ved den norske skulen i Costa Blanca. Der dreiv vi skulen i fire veker. No er det nye lærarstudentar frå Volda som er i praksis der, seier ho. Veka - eit høgdepunkt Når ein går gjennom høgskulebygga på Høgskulen i Volda får ein kjenne på det pulserande studentlivet. Ei rekkje tavler er fylt med oppslag og fritidstilbod, og i desse tider er det Veka som opptek studentane. Veka er eit av mange høgdepunkt. Vi har ni dagar med konsertar, revy og mykje moro i vente. Det er 24. året på rad at studentane i Volda arrangerer Veka, og det meste er gjort på frivillig basis. Eg gler meg veldig, seier Marie. Engasjement og frivillig innsats er viktig for studentmiljøet i Volda. Sjølv har Marie vore med i studentradioen, i høgskulekoret, spelt innebandy, vore aktiv i Pedagogstudentane og i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Ho var ein av ti hovudansvarlege for arrangementa på Studenthuset Rokken, og hjelper til så ofte ho kan. Hjarte i Natura Det er friluftsorganisasjonen Natura ho har tapt sitt hjarte til. Laget har jamlege turar til fjells og til sjøs på Sunnmøre, og nokre gangar dreg dei litt lenger. Natura har vore eit høgdepunkt for meg. Eg har fått vere med på mykje eg aldri har gjort før, til dømes surfa på Stadt, gått Nigardsbreen, klatra i Molladalen og padla i kajakk og kano, fortel ho. Marie er også engasjert i Volda Rullarlag, eit ganske nyoppretta studentlag. Vi et rullarkake og køyrer longboard, som er eit langt rullebrett. Vi er rundt 20 medlemmar no, og vi fartar rundt i distriktet. Det gjeld å finne vegstrekningar med nylagt asfalt. Der er det suverent å køyre, seier Marie Alnes Brekkhus.

7 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november TUSSA - med kraft til å skape Arbeid for alle Besøk vår stand i Herøyhallen under Yrkes- og karrieredagane november Vik Ørsta AS Spanande jobbar i ei spanande framtid Tussa gir deg moglegheit til å velje spanande yrke innan el-fag, maskin, kontor, IT og kommunika sjon. Med oss får du utfordrande oppgåver på ein arbeidsplass der trivsel og godt arbeidsmiljø er sett i høgsetet. Vi har nær 300 medarbeidarar og har arbeids plassar i Ørsta, Dragsund, Ålesund, Hornindal og Fiskå. tussa.no

8 8 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Audun Røhnebæk Stikbakke bachelorgrad i idrett og friluftsliv Jeg valgte å studere idrett og friluftsliv i Volda først og fremst på grunn av den fantastiske naturen her på Sunnmøre. Studiet gir meg mulighet til å kombinere hobby og utdanning, og det er veldig relevant med tanke på kommende yrkeskarriere. Jeg ser for meg å jobbe som veileder i friluftsliv, gjerne på en folkehøgskole, eller innenfor turisme og reiseliv. Studiet er veldig variert. De to årene jeg har gått her, har vi vært innom alt fra dans og synkronsvømming til seiling og topptur på ski. Miljøet i klassa er bra, vi blir godt kjent med hverandre gjennom å holde på med idrett og dra på tur sammen. I tillegg får vi et nært og uhøytidelig forhold til lærerne. Lærerne på studiet er svært dyktige og har spesialkompetanse på mange forskjellige områder. Randi Krøvel bachelor i sosialt arbeid Eg valde bachelor i sosialt arbeid fordi eg ynskte å jobbe med menneske på ein allsidig måte. Som sosionom har ein fleire yrkesval og mange område å sikte seg inn på, også innan vidareutdanning. Etter avslutta utdanning har eg både teke emne innan master i meistring og myndiggjering, og jobba som miljøterapeut og barnevernskurator. Særskilt i barnevernstenesta har eg fått brukt utdanninga mykje, eit døme på fordelen ved at utdanninga for barnevern og sosionom er ganske lik. Eg synest Volda har eit godt studium for sosialfag. Det vart mellom anna nytta gode forelesarar, både eksterne og interne, og ein har mange praksisplassar å velje mellom. Ikkje minst må studiemiljøet nemnast, det fortener sitt gode rykte! Lars Øie førskulelærarutdanning Eg valde å ta førskulelærarutdanning fordi eg synest det er spennande å jobbe med barn og unge, og det er ei utruleg viktig rolle i samfunnet. Det er viktig å ta jobben om framtida alvorleg, og det er nett det ein gjer som førskulelærar. Det å jobbe i barnehage gir også store mulegheiter til å gi barn gode opplevingar ute i naturen. Det å bruke naturen og nærmiljøet er noko eg sjølv likar og er oppteken av. Samtidig ser eg på det med fysisk fostring som ein stadig viktigare del av barnehagen og skulen si oppgåve. Og her meiner eg at eg kan vere med på å gi barna gode føresetnader til å trivast med fysisk aktivitet. Håvard Strand bachelorgrad i animasjon Å studere animasjon i Volda var det perfekte valget for meg. Jeg var ute etter en utdanning der jeg kunne teste ut forskjellige teknikker innen animasjon, og jo mer jeg leste om animasjonutdanningen i Volda, jo mer overbevist ble jeg. Etter endt utdanning har jeg lyst til å jobbe i Norge, men det prøver jeg å ikke tenke så mye på. Det viktigste nå er å utvikle seg så mye som mulig og ta i bruk de ressursene jeg har tilgjengelig her. Ettersom vi bare er rundt ti elever i hver klasse, blir en raskt kjent med klassekameratene, og det utvikles et helt spesielt miljø når vi jobber så mye sammen. Uavhengig av hva slags tid på døgnet det er, kan man alltid finne noen som jobber i klasserommet, noe som er veldig koselig.

9 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Jobber du ved siden av skolen? Har du jobb er det viktig at du kjenner arbeidslivets regler, som skal sikre deg lønn, ekstra betaling for overtid, pauser, rimelig arbeidstid og fri når du har krav på det. Teknisk fagskole ligger i området ved Nørvasundet i Ålesund med nye og tidsmessige lokaler og er nærmeste nabo til Høgskolen i Ålesund og Kunnskapsparken. FAGSKOLEUTDANNING I ÅLESUND Undervisningsstillinger Teknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og kvalifi serer til opptak ved de fl este høgskoler. elektrofag Skoleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning. Skolen har tilbud innen følgende fagområder nautisk drift med fordypninger: Gratis LOs elevmedlemskap er gratis og inkluderer Informasjon om dine rettigheter Fagblad LO Favør fordeler Mulighet til å delta på kurs i LO regi Om du oppgraderer til LOs studentmedlemsskap får du også gratis juridisk hjelp og innboforsikring. Studentmedlemsskapet koster 250,- pr semester. Bygg og anlegg: Elektro: Teknikk og industriell produksjon: Maritime fag: Bygg, Anlegg Automatisering, Elkraft Maskinteknikk Søknadsfrist: 12. juni 2009 Nautisk Skipsteknisk drift For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Tlf als.no Heading for the future Rolls-Royce er ein internasjonalt leiande leverandør av maritime teknologiske løysingar. Vi utviklar og produserer skipsdesign Du har mange muligheiter i Rolls-Royce Våre tilsette bidreg kvar dag til at vi er den leiande leverandøren av høgteknologiske, nyskapande løysingar som er trygge både for mannskap og miljø. Eit stort internasjonalt konsern byr på mange muligheiter for den som ønskjer å utvikle seg fagleg og personleg. I Rolls-Royce har du plass til å vekse. Lærling Vi tek kvart år inn lærlingar innan følgande område: Trainee Vårt traineeprogram er ei unik muligheit for unge nyutdanna med minst treårig utdanning på universitets- eller høgskulenivå. I løpet av ein 18 månaders periode får du verdifull arbeidserfaring ved tre ulike avdelingar i Noreg og ei i utlandet. Du finn meir informasjon på TRUSTED TO DELIVER EXCELLENCE

10 10 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa PROFF: Robin Hjelmeseth (16) har Wayne Rooney som sitt forbilde, og håper å leve av fotballen - kanskje i Tippeligaen? PROFF: Kristoffer SÕtrenes (16) har Zinedine Zidane som sitt forbilde, og håper å leve av fotballen - helst i utlandet. Fotball for livet Dei gjekk begge på Ulstein ungdomsskule, spelar fotball på gutte- og juniorlaget til Hødd, og går no i same klassa på Ulstein vidaregåande skule. Det var ingen tvil i kva linje fotballgutta skulle gå på vidaregåande skule. Fotball er livet, og linja vart Idrett i Ulsteinvik. Kristoffer Sætrenes var også på tanken å starte på Wang Toppidrettsgymnas, men sidan han fekk eit såpass bra tilbod frå Hødd, og treningstilbod på idrettslinja, valgte han å bu heime i alle fall ei stund til. Målet er å bli så god i fotball som mogleg. Der er idrettslinja eitt veldig godt tilbod. Her får ein masse gratis trening, og i tillegg får vi lære mykje om trening, fortel Robin. Ja, same grunn som Robin, eg vil bli å så god som mogleg. Derfor orka eg ikkje å gå allmenn, litt for mykje fag og lite trening. Samtidig får eg kombinert trening og skulearbeid på ein smart måte, fortel Kristoffer. Sidan haustsesongen var i gong allereie ved skulestart, merka dei godt på kroppen at det er meir trening i ein skulekvardag no, enn det dei er vande med frå før. Det var mange kampar og mykje trening, så vi fikk liksom ikkje tatt oss skikkelig inn igjen. Men det blir betre etter sesongen sluttar, det går nok seg til, fortel Kristoffer. Framtida Dei merkar at etter kun litt over to månadar på idrettslinja, er det blitt ei veldig samansveisa klasse. Miljøet er veldig bra, og her er mange kjekke folk, fortel fotballgutta. Planen etter vidaregåande er ikkje lagt enno, men frå Robin si side kan det godt hende han blir heime, for å spele på Hødd. Begge er United-supporterar, og gutedraumen er å få spele på Old Trafford. Så vi får følge med unggutane! Men om det skulle skje komblikasjonar i fotballkarrieren deira, har dei likevel ein reserveplan for utdanninga. Eg tenker meir mot fysioterapi, om ikkje, så virker journalistikk interessant, seier Robin. Kristoffer har også lyst å drive med noko innen fotball, eller journalistikk. TEKST OG FOTO: SILJE URKE ANTONSEN

11 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Jobb Offshore? - møt oss på yrkes- og karrieredagane

12 12 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Ei veke på Olympic Zeu Martin Ingjerd (20) er som mange andre unge som drøymer om kva ein skal bli når ein blir stor. Difor utfordra han seg sjølv, og reiste "på sjøen". Her er Martin si historie. Eg har gjennom mange år drøymt om å kunne bli kaptein på ein av båtane dei bygger på verfta her i regionen. Eg tok kontakt med Olympic Shipping i Fosnavåg og forhøyrde meg om kva sjansar det var for å få bli med ein tur på sjøen. Eg fortalte kvifor eg ønskte turen og kva eg håpte å oppnå. Olympic var svært positive til å hjelpe meg å finne ut om skipper er eit yrke for meg. Torsdag 25. juli reiste eg til Skottland for å gå om bord i ankerhandteringsfartyet Olympic Zeus. Eg skulle ikkje vere om bord lenger enn ei veke, men det viste seg å bli utruleg lærerikt. Den moglegheita Olympic Shipping gav meg, fekk meg til å endre på alle fordommane eg hadde hatt om livet på sjøen, - noko som var viktig for vala eg har gjort i ettertid m.o.t studieval. Før eg reiste ut hadde eg med ei oppfatning at kapteinar er "gamle særingar som berre er sure", men på flyplassen i Aberdeen møtte eg kaptein Oddvar Nykrem som var utruleg hyggeleg. Som førstereisgut var eg veldig nervøs og ikkje særlig høg i hatten der eg stod med baggen i handa og lurte på kva eg hadde gitt meg ut på no. Mannskapet var slik eg hadde tenkt meg at sjøfolk såg ut. Høge, breie og med eit skummelt blikk. Kapteinen inviterte meg på ein prat og litt modellflyspeling på PC'en på captains cabin ein kveld - og etter det fikk eg eit heilt anna inntrykk av livet på sjøen. Det er ingen som vil deg vondt eller som vil gjere turen din verst muleg. Alle skal vere om bord i ein månad og det er derfor i alle si interesse at alle skal trivast. Men nokre artige slengkommentarar må en berre måtte rekne med. Zeus, Olympic sitt flaggskip Olympic Zeus er flaggskipet til Olympic Shipping AS, og blei levert frå Ulstein Verft seint i mars tidlegare i år. Olympic Zeus var kontrahert til å ta opp fortøyingssystemet til ein FPSO (Floating production storage offloading unit) som var lokalisert 8 timar aust for Aberdeen. Båten skulle ta opp totalt 9 fortøyingsliner slik at dei kunne bli tekne til land for å bli sertifisert etter 14 år på havbotnen. Ei line består av ei lang line med vaier og to kjettingliner i kvar ende som blei halde på plass av klumpvekter. Kvar vekt blei løfta over akterrullen og sikra i haikjeften, før dei blei demontert og sikra på dekk. For kvar klumpvekt som mannskapet fekk på plass, gjekk det kortare tid til neste som kom over rullen. Det var utruleg interessant å sjå korleis mannskapet gjorde ting meir effektivt etter kvart som dei blei meir kjende med jobben. Om bord på Olympic Zeus var dei utruleg fokuserte på sikkerheit. For kvar jobb dei gjorde, tok dei ei sikkerheitsvurdering, for å sikre mannskapet på dekk. Brua på Olympic Zeus er designa etter ønske frå kaptein Even Remøy. På eine bruvingen er det sett opp eit møteområde slik at mannskapet kan ha "toolbox"-møte. Ved å gjere det på denne måten kan dei som er stasjonert på brua vere med på planleggingsmøta. På desse møta, som blei halde før kvart vaktskifte, gjekk dei gjennom farane som kunne oppstå på dekk og progresjonen

13 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Kaptein Oddvar Nykrem og svensken Henrik Engberg "Toolbox"-mŒte på brua Forpleiningssjef Odd Gunnar SÕtran Martin Ingjerd som potetskrellar Konsulent ±yvind Hopshaug, Martin Lund, BjŒrn Fuglevaag og BjŒrn Kvalsund Kaptein Oddvard Nykrem poserer for fotografen s Guttaboys på dekk BjŒrn Fuglevaag, Martin Lund og Henning Reite Christian StrandebŒ vasker dekk. i arbeidet. Alle som skulle delta i arbeidet var med på møtet, uansett grad. Her kunne mannskapet spørje oppdragsgjevar og konsulentane direkte om dei ting som kom opp, noko som sikra eit meir sikkert og effektivt skift. Stolt av arbeidet sitt Kranoperatør Øystein Vartdal inviterte meg inn i 250-tonns krana som er plassert på dekk. Øystein viste meg korleis krana fungerte og kva som er viktig å tenke på når en held på med slike operasjonar. Øystein har også erfaring frå liknande operasjonar i Golfen med Olympic Triton. Øystein fortalde at det ikkje berre er om bord på Olympic Zeus at arbeidsmoralen og miljøet er så bra, men at det er slik på alle båtane til Olympic. Han meinte at det kjem av innstillinga til mannskapet, men også korleis dei som sit på kontora til Olympic jobbar. - Organisasjonen har ikkje blitt større enn at alle veit kven alle er, noko som gjer det til meir enn ein jobb, fortel Øystein. Han er også matros, og du finn han ofte på dekk der han tek i eit tak når det ikkje er noko som skal løftast med krana. Med den AaFK-oransje dressen og hjelmen frå Golfen er det lett å få auge på han på dekk. Ei fantastisk veke Myten om at matrosane likar å ha det gøy med dei som nye på sjøen, fann eg likevel ut var sann, - om i ein noko meir moderat form enn det eg førestilte meg. Dei kom heile tida med artige kommentarar. Eg gjekk under namnet "turisten", sidan eg berre var der som observatør. Eg levde eit ganske roleg liv om bord i høve til dei andre, men dei blei imponerte då kokken sette meg til å skrelle poteter til ein middag. Mange stakk innom og flirte og koste seg over at eg endelig hadde funne meg ein jobb som passa. Då eg endelig var ferdig med å skrelle 15 kilo poteter, kom Christian Strandebø inn og fortalde meg at slike moderne båtar var utstyrt med eigne skrellemaskiner som gjorde jobben eg hadde brukt vel ein time på. Eg fekk svært god kontakt med mannskapet og dei var veldig frampå for bli kjende med den nye turisten. Arbeidsdagane er 12 timar lange og livet om bord består i korte trekk av hardt arbeid, mat og soving. Men dette la absolutt ingen dempar på opplevinga av turen eg hadde. Det var mange artige diskusjonar og meiningsutvekslingar på byssa før og etter middagstider. Olympic Zeus hadde også eit enkelt trimrom der eg og fleire brukte ein del av fritida på å holde magen i sjakk. Maten som blei servert hadde hotellstandard og det er ikkje enkelt å halde seg i form når det er fire slike måltid i døgnet. Den einaste svensken om bord, Henrik Engberg, prøvde eit ærlig forsøk på å slanke seg, men etter den tredje dagen gav han opp Maten var for god. Sjølv om eg berre var med båten ei veke var turen verdt det. Eg hadde vore veldig usikkert på kva slags veg eg skulle velje vidare, men etter denne turen var eg ikkje tvil. Eg går no første året på Nautikk ved Høgskulen i Ålesund og eg har mannskapet om bord på Olympic Zeus å takke for det valet eg tok. Dei endra på alle fordommar eg hadde om livet på havet og eg gler meg til sommaren når eg skal ut som kadett og få oppleve sjølivet på skikkeleg. Eg rår andre som er usikre på om havet er ein arbeidsplass for dei, om å ta seg ein tur. Du vil bli teke godt imot og tida går utrulig fort med så mange kjekke sjøfolk. TEKST OG FOTO: MARTIN INGJERD

14 14 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Tøft med TAF PÅ JOBB: Kjekt og lõrerikt på gœlvet, seier TAF-elevane Katrine og Klara-Marie som er lõrlingar hos Ulstein Group. (Foto: Marte Gundersen) - Det er kanskje eit manneyrke, men vi synes det er kjempegøy å vere med å byggje båt, seier dei to kvinnlege TAF-elevane som er lærlingar hos Ulstein Group. Katrine Østgaard (18) og Klara-Marie Øien Sæverud (17) er TAF-elevar (Teknisk allmennfag) hos Ulstein videregåande skule og er på tredje året utplassert hos Ulstein Group som lærlingar der dei jobbar på golvet. Begge har no status som lærlingar, med lønn. Eg er på avdelinga Maskin og rør, eg driv med mellom anna rørlegging, trykktesting, isolering, sveising og diverse montering, det er moro, seier Katrine frå Ørsta. Klara Maria frå Hareid er på avdeling Utrustning der ho driv med mellom anna generell utrustning av båtar og laga diverse fundament, eller dørk på godt norsk. Variert og praktisk Det er vel mannearbeid ja, men det er moro å lære alt dette. Vi likar at det er varierte arbeidsoppgåver og at vi får vere med å byggje noko, forklarar jentene som valgte teknisk allmennfag nettopp fordi det var meir variert og praktisk enn vanlig allmennfag. Det stod imellom TAF og studiespesialisering. Vi valte TAF fordi vi kunne få fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordjupning i matematikk og fysikk. Ein har fleire muligheiter med dette i sekken, forklarar jentene som jobbar hos Ulstein Group kvar måndag og tysdag. Utradisjonelt Dette er meir praktisk retta enn vanlig allmennfag og veldig variert. Så er det jo veldig gøy å få vere med å bygge båtar, seier jentene som har vore med og lagt dørk og rister, laga fundament og montert rør på fartøyet Sarah som ligg i Ulstein. Det er kjekt å ha vore med å bygd noko så stort som Sarah, seier dei å peikar på fartøyet. Sjå der er båten vår, flirar dei. Kva seier gutane om at de jobbar på golvet på Ulstein Group? Hehe, at det er litt tøft kanskje. Dei som jobbar der borte har spurt oss om kva vi gjer der liksom, flirar jentene. Vi har kanskje valt litt utradisjonelt, men det er jo berre moro, seier Katrine. Nyttig Så kva skal de bli? Vi visste du ville spørje om det, men det veit vi ikkje enno. Vi ser uansett på valet av TAF og den yrkeserfaringa som ei nyttig og positiv erfaring å ha med seg vidare uansett kva vi måtte ende opp med, fortel jentene som på slutten av det fire år lange studieprogrammet skal ta sine respektive fagprøver. Katrine skal ta fagbrev som industrirøyrleggar og Klara- Marie som industrimekanikar. Vi satsar på at det skal gå bra. Vi lika oss i alle fall veldig godt der og vi har ikkje angra på valet til no, seier dei tøffe TAF-jentene. TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE Opplæringskontoret for lærlingar i kommunale fag på ytre, søre sunnmøre Opplæringskontoret vart oppretta 1. januar 1999 med kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein som eigarar. Frå 1.januar 2008 er Vanylven kommune med i Opplæringskontoret. Kontoret er fleirfagleg med basis i opplæring innan kommunal verksemd. Kontoret har også private verksemder som medlemsbedrifter. Opplæringskontoret er godkjend for følgjande fag: Helsearbeidar-faget, aktivitørfaget, IKTservicefaget, institusjonskokkfaget, barne og ungdomsarbeidarfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Opplæringskontoret er eit service- og samarbeidskontor for bedrifter i eigarkommunane som tek på seg opplæringsansvar for lærlingar. Med basis i Opplæringslova legg Opplæringskontoret til rette for den best moglege fagopplæringa, i nært samarbeid med kommunane/bedriftene. Lærekontrakten vert teikna mellom lærlingen og Opplæringskontoret, på vegne av medlemsbedriftene. Med lærekontrakt i Opplæringskontoret, er lærlingen på god veg til eit avsluttande fagbrev. Ressurssenteret, Hareid Tlf / Anne-Mari Pilskog

15 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november I SIVIL: Katrine ±stgaard og Klara-Marie ±ien SÕverud er TAF-elevar. To dagar i veka jobbar dei på Ulstein Group i bakgrunnen. SVEISA JENTE: Klara- Marie kan sveise og skal ta fagbrev som industrimekanikar. (Foto: Marte Gundersen) Glem det du tror du vet om fisk Det blir fett å jobbe med Norges framtid Foto: Karl Otto Kristiansen Opplæringskontoret for fiskerinæring og sjøfart har i eit samarbeid med lokale medlemsbedrifter gjeve opplæring til omlag 550 ungdomar dei siste 12 åra. Vi har 75 lærlingplassar i desse faga: Fiske og fangst Akvakultur Sjømatproduksjon Sjømathandlar Fiskereiskapproduksjon Motormann Matros Industrimekanikar Produksjonsteknikk Våre medlemsbedrifter, som er leiande på teknologisida, søkjer fleire dyktige medarbeidarar for framtida. Oppdrettsnæringa har en lysende framtid som en internasjonal næring, og bedriftene bruker mye penger på utdannelse og kompetanse. Tenk deg å gå læretida og få gjøre karriere på de beste og mest moderne anlegg i verden! Tenk deg utplassering på et akvarium, en forskningsstasjon eller et salgskontor! Du får lønn, og ved utenlandsopphold dekkes reise og losji. Du blir rett og slett proff i fag som får flere og flere muligheter. Dermed blir du også etterspurt på arbeidsmarkedet. Så er det opp til deg om du vil bli karrierejeger eller bare ha en bra jobb. Fett blir det uansett. Her er noen jobb-eksempler: Oppdretter f r Trader i Kina r Er du interessert i mer informasjon om din karriere, ta kontakt med ett av våre opplæringskontor. Mjølstadneset, 6092 Eggesbønes Tlf.: / Faks ,

16 16 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa KJEKT PÅ JOBB: Bourbon versågod? Regnskapsmedarbeidaren og resepsjonisten Anne Beate Våge trives på jobb. DATAGURU: IKT-eleven Ivan Karabanov er fersk hos Bourbon i Fosnavåg. SNART MASKINISTAR: Gledar oss til å reise til Kina, seier BjŒrn Erik Drage (nõrmest) og Alfred S. RemŒy som skal vere med å byggje fire båtar i Kina. Begge skal bli maskinistar. Rett frå skule til Bourbon Bourbon gruppa har på eit globalt plan totalt 6300 tilsette frå 60 ulike land og talet på tilsette stig stadig. Regionavisa snakka med fire av dei nye hos Bourbon Offshore Norway i Fosnavåg. Far min er skipper så den maritime retninga virka som ein naturlig veg for meg å gå. Eg er jo meir interessert i motorar enn far min så eg ser for meg ei framtid som maskinist, seier REKRUTT: Rekrutteringansvarlig Kjetil GoksŒyr hos Bourbon, her samen med Anne Beate Våge. Bjørn Erik Drage (22) frå Syvde. Det same gjer Alfred S. Remøy (22) frå Herøy. Begge to er ferske i Bourbon gruppa. Eg ville inn i eit rederi, men det var ikkje viktig for meg kva slags rederi det var, det er jo litt i velje i, seier Alfred som i likhet med Bjørn Erik gjekk grunnkurs mekaniske fag, VK1, skipsteknisk og to års teknisk fagskule, eller skipsteknisk fordjupning. Til Kina Vegen derfra til Bourbon var kort. Det gjekk fort. Vi var nettopp ferdig på skule og fekk umiddelbart tilslag frå Bourbon på søknaden. Vi er heilt ferske her på bygget etter vi var på sjøen med Bourbon i ein månad, seier dei to lærlingane som over nyttår skal jobbe seks veker kvar i Kina. Fire nye båtar skal byggjast i Kina, det blir kjekt å kunne bidra på dei og samstundes får reist litt, seier 22-åringane som i løpet av inneverande månad vil kunne ta sertifikat som 2. maskinistar. Ikkje berre maritimt Bourbon gruppa har sjølvsagt også stillingar utan maritimt retta utdanning. Anne Beate Våge (22) frå Sande seier det er tilfeldig at ho havna hos Bourbon Offshore i Fosnavåg der ho no er regnskapsmedarbeidar og resepsjonist. Det var heilt tilfeldig at eg hamna her, dei trengte folk og eg søkte, seier Anne Beate som gjekk grunnfag og VK1 salg og service og VK2 allmennfaglig påbygging. Vidare var ho lærling i kontorfaget i to år. Det siste av dei to åra har eg vore her hos Bourbon og her trivast eg veldig godt, eg har varierte oppgåver som regnskapsmedarbeidar og ein dag i veka jobbar eg også i resepsjonen, fortel Anne Beate som nettopp tok fagprøva og er dermed ikkje lenger lærling. 18 år gamle Ivan Karabanov frå Ulsteinvik er ein annen uten noko maritim tilknytning som jobbar hos Bourbon. Eg har jobba her sidan i sommar og trivast veldig godt, seier Ivan som før sommaren var IKT. elev. No set han opp diverse program og datasystem og har eit utall arbeidsoppgåver. Eg driftar, vedlikeheld og innstallerar dataprogram, eg er vel ein slags altmulig mann her på huset, seier han. Viktig med rekruttering Bourbon har eit mål om tilsette innen 2012, så rekrutteringa til oss er veldig viktig. Tilgangen på lærlingar er god og det er mange søkarar til kvar stilling vi lyser ut, fortel Kjetil Goksøyr som mellom anna er rekrutteringsansvarlig hos Bourbon. Vi har vore heldige med dei lærlingane vi har hatt og vi er opptekne av at at dei både skal trivast og utvikle seg. Vi har også ei stipendordning for dei rette kandidatane. Mange av dei som jobbar hos oss kan bruke heile verda som arbeidsplass, seier Goksøyr. TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE

17 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Skip for framtida Medlemsbedriftene i MAFOSS skal vere den verdsleiande, høgteknologiske maritime klynga i regionen vår Maritim Forening arbeider for ei verdiskapande og konkurransedyktig utvikling i maritimt næringsliv i regionen søre Sunnmøre. Maritim Forening for Søre Sunnmøre vart skipa i 1969, den gong under namnet Verkstedforeininga i Ulstein distrikt, som ei interesseforeining for skipsindustrien i Ulstein-regionen. Folket i denne regionen har til alle tider hatt havet som grunnlag for levebrødet sitt. Det har vore driftige folk på leiting etter stadig nye mulegheiter, med ei innebygd pionerånd som har ført til ny utvikling og aktivitet på mange område. Her har vore senter for ishavsfangst, og vi har vore med på ei eventyrleg utvikling innan fiskeri. Nye fartøytypar, effektive fi skereiskapar og initiativrike fi skarar med evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi, har gjort fi skerinæringa i regionen til eit tyngepunkt. Vi lærte å fi nne og dra nytte av fi skeressursane i havet, men vi var også med då ein ny ressurs vart tilgjengeleg tidleg på 70-talet; oljeutvinninga i Nordsjøen. Reiarnæringa som hadde bygd opp ein moderne havfi skefl åte, stod no klare til å satse også på servicefartøy til oljeindustrien. Både fi skefartøy og offshorefartøy set store krav til sjøeigenskapar og teknologisk utstyr. Fartøya må vere driftssikre og ha dei rette løysingane for mange ulike funksjonar. Her vert skips- og utstyrsindustrien stilt ovanfor stadig nye krav. Krav de har imøtekomt med stor suksess. Det vil denne industrien også gjere i framtida. Stålhaugen 7, 6065 Ulsteinvik Tlf , Faks E-post;

18 18 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Elskar å lage mat Kokkelærlingane stortrivast på institusjonskjøkkenet på Hareid sjukeheim. Her på kjøkkenet er det fullt kjør heile dagen, spesielt frå klokka fram til Vi lagar mat til over 130 personer, fortel June Fiskerstrand (21) frå Sula og Silje Eiken (22) frå Eiksund. Sistnemnde tok sitt første år som kokkelærling på ein supplybåt og har vore på kjøkkenet på Hareid sjukeheim i ein månad. June har pendla frå Sula til Hareid i eit år og begge trivst godt på institusjonskjøkkenet. Vi trivast veldig godt, det er eit bra arbeidsmiljø her og vi blir tatt godt vare på som lærlingar, seier jentene som er midt i lærlingtida. Tradisjonell husmannskost Det kan vere hektisk, men på eit institusjonskjøkken veit vi omtrent den mengda av mat vi skal lage og det er til faste tidspunkt maten skal vere ferdig. Slik er det til dømes ikkje på ein stor restaurant, der kan det nok bli litt meir texas, forklarar jentene som er blitt drevne på å lage tradisjonell norsk husmannskost. Norsk husmannskost lagar vi mykje av her, til dømes poteter, grønsaker, kjøtt og brunsos. Vi lagar også ein del diettrettar og diverse dessertar, seier Silje. Sunt og godt Vi er vakse opp med denne tradisjonelle kosten og den er både sunn og god. Det er jo viktig å kunne lage slik kvardagsmat frå botnen av, seier dei unge kokkelærlingane som er i full gang med desserten. Det var kokk eg ville bli, det kjennest ut som eg har valt riktig veg. Eg elskar jo å lage mat, smilar June medan ho lagar ei kake. Den meir erfarne kokken Sylvi Bakke er veldig nøgd med lærlingane på huset. Lærlingane våre er veldig flinke, det er kjekke og lovande tauser begge to, seier Bakke. TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE LIKE MYKJE: Silje trivast på kjœkkenet, openbart. LIKA SEG: KokkelÕrlingen June i sving med dessert til over 100 mennesker

19 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november ,- KOKKER: Det er kjekke og flinke tause dette her, seier kokken Sylvi Bakke med lõrlingane (t.v.) Silje Eiken (22) og June Fiskerstand (21) i sjukeheimen på Hareid. Meir informasjon og tinging av nytt kort Mjølk styrker kroppen. Kan du styrke TINE? TINE treng tilsette på alle nivå. Vi kan tilby lærestadar over heile landet, lønn i læretida, gode og ordna lønns- og arbeidsforhold. Velg ein attraktiv arbeidsplass med gode utviklingsmuligheiter! Kvifor jobbe i TINE? TINE har eit godt omdøme og image Leiande matkonsern Kjente produkt Mangfoldig Innovasjonsvilje Marknadsføring Sikkerheit og tryggleik Muligheiter Fagopplæring Etterutdanning Vidareutdanning Traineeprogram Talentprogram Karriereveg Vi tek inn ca 30 lærlingar pr år I tida som kjem trengs det fagfolk innan alle områder. Blir du ein av dei? Velkomen på laget! Vibeke Walseth på ystebrua. Ho er under fagutdanning og ei av arbeidsoppgåvene vert å produsere kvitost ved TINE Meieriet Vest Ørsta.

20 20 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa PATRULJE: Camilla Kleppe Eidså og Yvonne Sjåstad reiser rundt til alle tiande-klasser og VG1 klasser i regionen for å informere og rekruttere til yrket sitt. Rekrutterer for helse Helse- og omsorgsyrka treng fleire folk, mange fleire folk, om ein skal greie å dekke behovet for helsefagarbeidarar i framtida. Dette har dei sju kommunane på Søre- Sunnmøre tatt konsekvensen av og gått inn i eit samarbeid om rekrutteringsløft. Yvonne Sjåstad og Camilla Kleppe Eidså er med i "Rekrutteringspatruljen" og reiser rundt på skular i dei sju kommunane for å skape blest om yrket sitt. Vi skal innom alle tiande klasser i alle kommunane, og skal også innom VK1 og VK2 klassene i regionen. Vi synes det er eit viktig arbeid, og ser behovet for framtidig arbeidskraft innan helse og omsorg, fortel Yvonne, som er hjelpepleiar. Camilla Kleppe Eidså er for tida helsefagarbeiderlærling. Yvonne tok utdanninga si under den gamle ordninga, og er soleis hjelpepleiar. Eg held på med lærlingtida mi som helsefagarbeidar no, i og med at eg byrja på utdanninga etter den nye modellen. SAMARBEID: Koordinator i Sjustjerna omsorg, Solfrid Teigen, er imponert over jobben Rekrutteringspatruljen gjer. Interesserte Jentene fortel om interesserte og lydhøyre elevar i klassene dei snakkar om yrket sitt. Dei spør og grev, og det er jo alltid eit godt teikn. Vi synes det er veldig viktig at vi får fram kor spanande dette yrket faktisk er, og freister å få til ein dialog med elevane. Det har synt seg at når elevane kjem på gli og byrjar å stille spørsmål, avdekkar vi ein god del myter rundt yrket, fortel dei. Rekrutteringspatruljen vender seg ofte litt spesielt til gutane i klassene også. Yrket vårt er framleis veldig kvinnedominert, og vi ser jo det at det enno kan vere litt flaut for gutane å syne skikkeleg interesse. Då tek vi historia om han vi møtte som gjekk på ambulansesjåførutdanninga. Han fortalte at det var altfor flaut å byrje på helse- og omsorgsfag, så han byrja elektrolina istaden for. Det synte seg ganske fort at dette ikkje var noko for han, og han gjekk altså attende til skulebenken og byrja på helsefag. Han stortivast, smiler Yvonne. Samarbeid Rekrutteringspatruljen er ein del av prosjektet "Aksjon Helsefagarbeider" som er eit nasjonalt prosjekt oppretta av kommunane sin interesseorganisasjon KS, arbeidsgjevarforeininga Spekter og HSH, som yter service innan helse og omsorg på den private marknaden. Dersom vi ikkje får opp rekrutteringa til yrket, kjem det til å bli ein prekær situasjon innan helsefagsyrka. Ein stor del av dei yrkesaktive innan helsefag, er snart pensjonistar. Kva skjer då om vi ikkje har nye krefter ståande klare til å gjere jobben? Fagutdanna innan helse og omsorg er allereie no ei svært ettertrakta gruppe, og etterspurnaden kjem berre til å auke framover, understrekar Solfrid Teigen, koordinator i Sjustjerna omsorg. Ho legg også vekt på at å utdanne seg som fagarbeidar innan helse, ikkje er eit stoppyrke. Det er viktig å få fram heile breidden dersom ein tek helsefag. Til dømes har ein heile ni linjer å velje i dersom ein har gått VG1, altså første året på vidaregåande innan helseog omsorg. Etterpå kan ein ta eit påbygningsår og få allmenn studiekompetanse for å gå vidare på høgskule eller universitet. Det ser også ut til at det blir klar ei ordning der ein kan søke realkompetanse ved fylte 25 år, utan allmennfag, seier Teigen. Framtidsretta Teigen konstaterer at det er mange som tek vidare utdanning etter å ha tatt helsefag på vidaregåande. Vi ser at det er veldig mange som går vidare på sjukepleiarutdanning til dømes. Og, det må eg også få understreke, i fjor når rekrutteringspatruljen hadde alle tiandeklasser i regionen, såg vi ei auke på søkjartala til dei vidaregåande skulane som har helsefag med heile 60%. Det er nok ikkje berre denne faktoren som har spelt inn, men at det er ein samanheng, det er sikkert. Klart det har innverknad når unge helsefagsarbeidarar informerer om yrket sitt, og er med på å avkrefte ulike myter omkring faget, seier ho. TEKST OG FOTO: MONICA IREN MOE MASDAL

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference Onsdag 1 februar 2012 Uke 05 NR 26 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 20,- Satser kinesisk ONSDAG Molde tidlig på banen med nytt språkfag Richard Lågeide 90-åring tok lappen på ny side 8-9 Siktet for voldtekt

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer