4. november Opplag november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november"

Transkript

1 4. november Opplag november VAL for FRAMTIDA

2 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for Yrkes- og Karrieredagane på sœre SunnmŒre, ±ystein Selvåg. Velkomen til Yrkes- og Karrieredagane Yrkes- og Karrieredagane november Vertskommune: Herøy kommune og Volda kommune. Prosjektleiar: Øystein Selvåg Mobil: E-post: Kva skal du bli når du blir stor? Kvar skal eg bu? Skal du fylgje draumen din eller skal du tenke meir praktisk? Eller kan ein få begge deler? Vi håper at YK-dagane kan vere med på å gi inspirasjon, motivasjon og svar på dei valga du skal ta for di framtid. Med YK dagane november ynskjer vi at den viktigaste ressursen regionen, ungdomen, skal få smake på mangfaldet i yrkes- og karrierevalg. I år har vi tenkt å vise dei ulike yrkesløp i Herøyhallen medan Høgskulen i Volda vil ha meir fokus på dei forskjellige utdanningsretningane. Til stades i Volda vil ein møte aktivitetar og representantar frå høgskulane i Ålesund og Molde i tillegg til dei videregåande skulane i regionen og, ikkje minst, kva Høgskulen i Volda kan freiste med. I Volda vil Høgskulen i Molde ha aktivitet og syne forskjellige utdanningsløp innan faget Logistikk. Høgskulen i Ålesund vil representere deira styrke innan ingeniørutdanning og helsefag. Høgskulen i Volda vil sjølvsagt ha fokus på eigne retningar som er lærarutdanning, media og journalistikk, språk og internasjonalisering, berre for å nemne nokre få. I Herøyhallen vil vi vise fram ulike yrkesvegar som blir presenterte gjennom tre hovudparaplyar som er: Maritim foreining for Søre Sunnmøre (Mafoss) som er ein interesseorganisasjon for det maritime næringslivet, Opplæringskontoret for kommunale fag som representer totalt sett flest arbeidsplassar i regionen og Opplæringskontoret for Fiskeri og Sjøfart som den tredje store organisasjonen der namnet seier mykje om kva yrkesgrupper ein finn her. Vidare vil ein finne elevar og lærarar frå Restaurant og Matfag frå Herøy vidaregåande skule og Ørsta vidaregåande skule i høvesvis Herøyhallen og Høgskulen som lagar smakebitar som kanskje vil freiste nokon til ei karriere med eit kulinarisk innhald. Det vil også vere ein post der elevane vil få eit lite innblikk i dei ulike aktivitetane knytta til transportfaget. Dagane nærmar seg no med stormskritt og vi ynskjer at alle skal få ein smakebit på kva livet har å by på for den oppveksande slekt i åra som kjem. Kjære ungdom, bruk YK-dagane og tida før saman med foreldre, lærarar og andre viktige personar i livet ditt til å undre deg over kva du skal bli når du blir stor. Mulegheitene er uendelege. Fylg draumen din! ØYSTEIN SELVÅG PROSJEKTLEIAR YRKES- OG KARRIEREDAGANE Det beste i livet er GRATIS Lay Out/sats: Regionavisa Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk AS Opplag: Distribusjon: Nordvest Distribusjon Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: Kyrkjegt. 8 Telefon: Telefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta Torg Telefon: Telefax: Dra til sjøs! Maritim næring byr på mange muligheter. Opplæringskontoret søker engasjerte ungdom for læreplasser til sjøs. Vi formidler læreplasser i matros-, motormann,- og skipselektrikerfaget. Sammen med næringen legger vi til rette for at du skal få en best mulig utdannelse. Besøk hjemmesiden vår Nye Regionavisa AS Besøksadresse: Storgata 25, 6002 Ålesund. Tlf

3 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Ulstein Group er eit internasjonalt konsern med om lag 800 tilsette. Ulstein Group har utvikla seg til å verte ein heilheitleg leverandør av skipsdesign, skipsbygging, engineering, elektro, ettermarknad og operasjon av skip. Ulstein Group byr på store utviklings- og reisemoglegheiter for dei som ynskjer utfordringar i kvardagen. Hovudkontoret til Ulstein Group er i Ulsteinvik, med selskap i Oslo, Dubai, Kina, Brasil, Slovakia, Tyrkia, Manilla, Singapore og Nederland. Ulstein Group har stor suksess med det nyutvikla designet ULSTEIN X-BOW. Tøff kombinasjon - Det er veldig spennande og variert å kunne gå på skule og jobbe samstundes. Eg vert verken lei av å gå på skule eller av å jobbe. Og så er det sjølvsagt eit stort pluss å tene litt pengar, smiler Katrine Østgaard som i to år har vore TAF-elev og skal no vere lærling ved Ulstein Verft i to år. Katrine Østgaard er ein heilt vanleg ungdom frå Ørsta, men ho har vore utradisjonell med tanke på utdanning. Den 18 år gamle jenta synest det freista å kunne få kombinere skule og arbeidsliv og valte difor teknisk allmenne fag. Ei fire år lang vidaregåande utdanning som gjev både spesiell studiekompetanse og fagbrev. Ulstein Verft vil vere Katrine si utplasseringsbedrift desse åra. Jentegjengen sin handyman Vennane mine synest det var modig gjort å velje TAF. Spesielt sidan eg er jente. Eg vert kalla jentegjengen sin handyman, ler Katrine. Katrine legg ikkje skjul på at også pappa Arne Østgaard er ein smule stolt av valet hennar i forhold til vidaregåande skule. - Pappa synest det er veldig tøft. Det er ingen andre i vår familie som har valt liknande utdanningsveg. Det nærmaste er vel pappa som sjølv har gått mekanisk linje og er bilseljar i dag. Det er jo mykje mekanisk her også, men eg er meir inne på båtar, seier Katrine. Utviklar produkt og tenester i verdsklasse - Handlekrafta vår ligg i organisasjonen, godt omdøme og gode produkt, kombinert med evne til å realisere nye produkt og tenester som kundane våre treng for å kunne ligge i verdsklasse innan sine felt, fortel konsernsjef Gunvor Ulstein og legg til; - Styrken vår er at vi har design, skipsbygging, engineering, elektro, ettermarknadstenester og operasjon av skip i same konsern. Dette gir oss moglegheita til å utvikle nokon av verdas fremste farty innan offshore, heavy offshore og nærskipsfart.

4 4 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Valgte feil linje Helene Melum (18) ante lite om kva ho ville bli når ho blei eldre, då ho gjekk på ungdomsskulen. Ho visste ho ville jobbe med mennesker seinare i livet, og valgte difor å gå vidaregåande i Herøy, på linja helse og sosial. Om så det var hud- eller fotpleiar, fysio, sjukepleiar eller helsefagarbeidar, tenkte ho at helse og sosial var rette valget for henne. Eg valgte helse og sosial for å sjå om det var noko eg ville interessere meg for. Alle i familien min jobbar innanfor dette yrket, så det vart kanskje eit naturleg val for meg. Så likar eg veldig godt å jobbe med mennesker, fortel Helene. På helse- og sosiallinja fekk dei mange praksisveker, og fekk prøve det meste innan helse og sosial. Helene hadde også deltidsjobb på sjukeheimen i Ulsteinvik. Sjølv om Helene syntest det var veldig kjekt og fekk kunnskapar ho kunne ta med seg vidare i livet, var ikkje det dette ho ville bli. Eg jobba på sjukeheimen i Ulsteinvik av og til, og gjekk 2. året på vidaregåande skule i Fosnavåg. Det var veldig kjekt, og eg angra ikkje på dei to åra der, men eg fann berre ut at det var ikkje noko eg ville drive med for resten av livet. Men det var litt kjedelig å finne det ut så seint. Sjukepleiaren som ville drive med bilde No går Helene påbygging på Fagerlia vidaregåane skule, for å få generell studiekompetanse. Ho beskriv seg sjølv som ein kreativ person, og ønsker å satse på bilde og teikning. Ho nektar ikkje på at ho vil flytte vekk til neste år. Akkurat no går eg påbygging på Fagerlia, og eg valgte skule i Ålesund framfor Ulsteinvik for å få litt forandring. Det fristar veldig å flytte til ein storby neste år, så får eg heller flytte tilbake når eg blir eldre og får ungar, fortel Helene med eit smil om munnen. Frøken Melum er 91-modell, og hadde ingen fag på ungdomsskulen som hjalp dei med seinare karrierevalg eller jobbinteresser. Dei måtte velje på eiga hand. Ho har teikna sidan ho var lita, og alltid likt å holde på med ting med hendene. Viss vi hadde fått litt betre vegleiing på ungdomssskulen når det gjeld vidaregåande linje- og karriereval, hadde eg kanskje valgt det eg eigentleg ville. Då hadde eg unngått påbyggingsåret no, fortel Helene. Eg merka det etter eit år på helse og sosial at det var ikkje det eg ville bli. Men no har jo eg prøvd det også. Det at karrierevalg har blitt eitt eige fag på ungdomsskulen syntest Helene er veldig lurt og smart. Det er heilt sikekrt til stor hjelp for alle dei som ikkje veit kva dei skal bli når dei blir store, seier Helene. Neste års planar Dei fleste byar i landet kjempar for at dei lokale studentane skal velje å bu og studere heime. Planane til neste haust er ikkje bestemt for Helene, ho har fleire moglegheiter, men vil helst flytte vekk. Mykje på grunn av lysten på nytt miljø, nye rutiner og nye folk. Forandring fryder? Tek det litt som det kjem. Flytte vekk, kanskje folkehøgskule med fotolinje? TEKST OG FOTO: SILJE URKE ANTONSEN FEIL: Helene Melum måtte leite seg fram til rett val. Lovise Frøystadvåg (17) går teknisk allmennfag på Ulstein vidaregåande skule. Det er som eit samarbeid med det maritime miljøet i Ulsteinvik og omegn, der dei tilbyr plass til elevane ved blant andre Rolls Royce, Ulstein Verft og Myklebust Verft. Linja er fireårig, og i tillegg går ho ut med ikkje berre generell, men spesiell studiekompetanse, som gjer at ho nesten berre kan velje og vrake mellom studiemoglegheitar etter vidaregåande skule. I tillegg til dei vanlege faga har dei tre TAF bli det du vil yrkesfag som er produksjonsteknikk, reparasjon og vedlikehald, og dokumentasjon og kvalitet. For Lovise var ikkje det ingen andre linjer som frista, og det å halvere skuleveka, syntest ho heller ikkje var så dumt. Vi som går Taf, kombinerer jobb og skuledagar. Vi "jobbar" to av fem skuledagar, fortel Lovise. Dei to dagane i veka ho er ute på jobb, er ho plassert på Myklebust Verft i Gursken, fordi det er nærmare "Frøystadvågen". I tillegg til å "sleppe skule", tener Lovise pengar på dei timane på Myklebust Verft. Ho har 47,25 kroner i timen, ingen haustferie eller vinterferie, men får fire veker sommarferie. Altså som vanlege arbeidsdagar. Eg angrar ikkje på linjevalget, det er veldig kjekt. Vi er 14 i klassa og har eit bra miljø, fortel Lovise. Elles på fritida spelar Lovise fotball for damelaget til Hødd. Det seinare liv har ho ikkje planlagt, men ingeniør høyrest spanande ut. Eg veit eg har valgt rett linje, etter Taf kan eg bli det eg vil. I tillegg får eg både fagbrev i industrimekanikar og spesiell studiekompetanse, seier Lovise. TEKST OG FOTO: SILJE URKE ANTONSEN TAF: Lovise FrŒystadvåg angra ikkje på at ho valde TAF

5 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Utdanning og venner for livet Volda er kjend for eit tett og svært godt studentmiljø med kulturelle høgdepunkt som VEKA, dokumentarfilmfestival og animasjonsfilmfestival. Med 3200 studentar og 320 tilsette er Høgskulen i Volda den største studiestaden mellom Bergen og Trondheim. Det er stort behov for nyutdanna førskulelærarar, allmennlærarar, sosionomar og barnevernspedagogar. Ei utdanning frå Volda gir stor fleksibilitet i ein arbeidsmarknad som gir deg høve til å jobbe der du vil. Høgskulen i Volda tilbyr også ei rekkje fag og yrkesutdanningar innanfor informasjon, journalistikk, språk og litteratur, musikk, drama, media, ikt og design, naturfag, matematikk, kunst og handverk, idrett og friluftsliv, sosial og helsefag, historie, kultur og religion, samfunnsfag, planlegging og leiing. Høgskulen i Volda tilbyr utanlandsutveksling i alle studium gjennom internasjonale avtalar med om lag 80 universitet over heile verda. Ved Høgskulen i Volda er det studentar frå 40 nasjonar. I Volda har du råd til å vere heiltidsstudent fordi levekostnadene er lave... sjå dei nye nettsidene våre kfu09

6 6 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa LÆRAR: Marie Alnes Brekkhus meinar gode lõrarar er viktig for samfunnsutviklinga, samstundes som yrket er blant dei mest stabile. Liv og lære i Volda Kontakt med barn og unge gir meg mykje, seier Marie Alnes Brekkhus (24) som går siste året på lærarutdanninga i Volda. Marie er ei engasjert dame. Ho sit i styret for friluftsgruppa Natura, og er ute i den mektige Sunnmørsnaturen så ofte ho kan. Haugesundjenta studerer til allmennlærar ved Høgskulen i Volda, den einaste lærarutdanninga i Møre og Romsdal. Ut i verda! Tidlegare studerte eg internasjonal forståing ved Pasvik Folkehøgskole i Finnmark og utviklingsstudiar ved Universitetet i Bergen. Eg hadde lyst ut i verda for å gjere noko for andre, men fann ut at faga eg tok var for teoretiske. Då dukka tankane om å verte lærar opp, for læraryrket kan ein ta med seg overalt. Eg var vikar eit halvt år før eg starta med studiet, og då fekk eg sjå kva læraryrket inneber i praksis, seier Marie Alnes Brekkhus. Ho har framleis lyst til utlandet i ein periode når ho er ferdig utdanna, sjølv om ho òg gler seg til å arbeide i den norske skulen. Draumen er vel å kunne kombinere litt. Eg vil gjerne arbeide som lærar i ungdomskulen, men ønskjer òg nokre år som lærar på ein folkehøgskule og ein periode i det sørlege Afrika eller Kambodsja, seier ho. Utfordrande yrke I løpet av barne- og ungdomstida er norske born fleire tusen timar på skulen. Læraren får ein heilt sentral plass i kvardagen deira, og mange born er meir saman med lærarar enn foreldre. Læraryrket er utfordrande, og ein gir av seg sjølv heile tida. Samstundes er det utruleg givande, og det gir meg mykje å vere i lag med born og unge, prate med dei og sjå at dei lærer nye ting, fortel lærarstudenten. Ser ein på arbeidsmarknaden, er læraryrket mellom dei mest stabile og sikre yrka ein kan ha. Samfunnet treng lærarar anten konjunkturane går opp eller ned. Gode lærarar er viktig for samfunnsutviklinga, og læraryrket må få høgare status. Det er framleis slik at mange har ei middelmådig innstilling til det å vere lærar. Slik bør det ikkje vere, for lærarar gjer ein svært viktig jobb i høve til dei som veks opp, seier Marie Alnes Brekkhus. Sosial og aktiv Studiestaden Volda har utdanna lærarar i over hundre år, og Marie Alnes Brekkhus trivst godt som ein del av ein tradisjon. Det var fleire grunnar til at Marie valde studentbygda Volda: Etter Bergen hadde eg eit ønskje om å bu på ein mindre stad. Eg hadde høyrt mykje godt om lærarstudiet i Volda og om studentmiljøet her. Låge bu- og levekostnadar var også viktig for meg, seier Marie Alnes Brekkhus. Lærarutdanninga i Volda har eit av dei breiaste fagtilboda i landet, og inkluderer kulturfag som musikk, drama, kunst og handverk. Marie Alnes Brekkhus har valt fagretning innan idrett og friluftsliv. Reiste til Spania I tillegg til eit godt valfagtilbod, har høgskulen eit godt tilbod til dei som ønskjer å ta delar av studiet i utlandet. I fjor var Marie Alnes Brekkhus i Spania. At vi har høve til å ta ein del av praksisen vår i utlandet, er verdfullt. Sist haust var vi fire studentar ved den norske skulen i Costa Blanca. Der dreiv vi skulen i fire veker. No er det nye lærarstudentar frå Volda som er i praksis der, seier ho. Veka - eit høgdepunkt Når ein går gjennom høgskulebygga på Høgskulen i Volda får ein kjenne på det pulserande studentlivet. Ei rekkje tavler er fylt med oppslag og fritidstilbod, og i desse tider er det Veka som opptek studentane. Veka er eit av mange høgdepunkt. Vi har ni dagar med konsertar, revy og mykje moro i vente. Det er 24. året på rad at studentane i Volda arrangerer Veka, og det meste er gjort på frivillig basis. Eg gler meg veldig, seier Marie. Engasjement og frivillig innsats er viktig for studentmiljøet i Volda. Sjølv har Marie vore med i studentradioen, i høgskulekoret, spelt innebandy, vore aktiv i Pedagogstudentane og i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Ho var ein av ti hovudansvarlege for arrangementa på Studenthuset Rokken, og hjelper til så ofte ho kan. Hjarte i Natura Det er friluftsorganisasjonen Natura ho har tapt sitt hjarte til. Laget har jamlege turar til fjells og til sjøs på Sunnmøre, og nokre gangar dreg dei litt lenger. Natura har vore eit høgdepunkt for meg. Eg har fått vere med på mykje eg aldri har gjort før, til dømes surfa på Stadt, gått Nigardsbreen, klatra i Molladalen og padla i kajakk og kano, fortel ho. Marie er også engasjert i Volda Rullarlag, eit ganske nyoppretta studentlag. Vi et rullarkake og køyrer longboard, som er eit langt rullebrett. Vi er rundt 20 medlemmar no, og vi fartar rundt i distriktet. Det gjeld å finne vegstrekningar med nylagt asfalt. Der er det suverent å køyre, seier Marie Alnes Brekkhus.

7 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november TUSSA - med kraft til å skape Arbeid for alle Besøk vår stand i Herøyhallen under Yrkes- og karrieredagane november Vik Ørsta AS Spanande jobbar i ei spanande framtid Tussa gir deg moglegheit til å velje spanande yrke innan el-fag, maskin, kontor, IT og kommunika sjon. Med oss får du utfordrande oppgåver på ein arbeidsplass der trivsel og godt arbeidsmiljø er sett i høgsetet. Vi har nær 300 medarbeidarar og har arbeids plassar i Ørsta, Dragsund, Ålesund, Hornindal og Fiskå. tussa.no

8 8 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Audun Røhnebæk Stikbakke bachelorgrad i idrett og friluftsliv Jeg valgte å studere idrett og friluftsliv i Volda først og fremst på grunn av den fantastiske naturen her på Sunnmøre. Studiet gir meg mulighet til å kombinere hobby og utdanning, og det er veldig relevant med tanke på kommende yrkeskarriere. Jeg ser for meg å jobbe som veileder i friluftsliv, gjerne på en folkehøgskole, eller innenfor turisme og reiseliv. Studiet er veldig variert. De to årene jeg har gått her, har vi vært innom alt fra dans og synkronsvømming til seiling og topptur på ski. Miljøet i klassa er bra, vi blir godt kjent med hverandre gjennom å holde på med idrett og dra på tur sammen. I tillegg får vi et nært og uhøytidelig forhold til lærerne. Lærerne på studiet er svært dyktige og har spesialkompetanse på mange forskjellige områder. Randi Krøvel bachelor i sosialt arbeid Eg valde bachelor i sosialt arbeid fordi eg ynskte å jobbe med menneske på ein allsidig måte. Som sosionom har ein fleire yrkesval og mange område å sikte seg inn på, også innan vidareutdanning. Etter avslutta utdanning har eg både teke emne innan master i meistring og myndiggjering, og jobba som miljøterapeut og barnevernskurator. Særskilt i barnevernstenesta har eg fått brukt utdanninga mykje, eit døme på fordelen ved at utdanninga for barnevern og sosionom er ganske lik. Eg synest Volda har eit godt studium for sosialfag. Det vart mellom anna nytta gode forelesarar, både eksterne og interne, og ein har mange praksisplassar å velje mellom. Ikkje minst må studiemiljøet nemnast, det fortener sitt gode rykte! Lars Øie førskulelærarutdanning Eg valde å ta førskulelærarutdanning fordi eg synest det er spennande å jobbe med barn og unge, og det er ei utruleg viktig rolle i samfunnet. Det er viktig å ta jobben om framtida alvorleg, og det er nett det ein gjer som førskulelærar. Det å jobbe i barnehage gir også store mulegheiter til å gi barn gode opplevingar ute i naturen. Det å bruke naturen og nærmiljøet er noko eg sjølv likar og er oppteken av. Samtidig ser eg på det med fysisk fostring som ein stadig viktigare del av barnehagen og skulen si oppgåve. Og her meiner eg at eg kan vere med på å gi barna gode føresetnader til å trivast med fysisk aktivitet. Håvard Strand bachelorgrad i animasjon Å studere animasjon i Volda var det perfekte valget for meg. Jeg var ute etter en utdanning der jeg kunne teste ut forskjellige teknikker innen animasjon, og jo mer jeg leste om animasjonutdanningen i Volda, jo mer overbevist ble jeg. Etter endt utdanning har jeg lyst til å jobbe i Norge, men det prøver jeg å ikke tenke så mye på. Det viktigste nå er å utvikle seg så mye som mulig og ta i bruk de ressursene jeg har tilgjengelig her. Ettersom vi bare er rundt ti elever i hver klasse, blir en raskt kjent med klassekameratene, og det utvikles et helt spesielt miljø når vi jobber så mye sammen. Uavhengig av hva slags tid på døgnet det er, kan man alltid finne noen som jobber i klasserommet, noe som er veldig koselig.

9 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Jobber du ved siden av skolen? Har du jobb er det viktig at du kjenner arbeidslivets regler, som skal sikre deg lønn, ekstra betaling for overtid, pauser, rimelig arbeidstid og fri når du har krav på det. Teknisk fagskole ligger i området ved Nørvasundet i Ålesund med nye og tidsmessige lokaler og er nærmeste nabo til Høgskolen i Ålesund og Kunnskapsparken. FAGSKOLEUTDANNING I ÅLESUND Undervisningsstillinger Teknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og kvalifi serer til opptak ved de fl este høgskoler. elektrofag Skoleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning. Skolen har tilbud innen følgende fagområder nautisk drift med fordypninger: Gratis LOs elevmedlemskap er gratis og inkluderer Informasjon om dine rettigheter Fagblad LO Favør fordeler Mulighet til å delta på kurs i LO regi Om du oppgraderer til LOs studentmedlemsskap får du også gratis juridisk hjelp og innboforsikring. Studentmedlemsskapet koster 250,- pr semester. Bygg og anlegg: Elektro: Teknikk og industriell produksjon: Maritime fag: Bygg, Anlegg Automatisering, Elkraft Maskinteknikk Søknadsfrist: 12. juni 2009 Nautisk Skipsteknisk drift For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Tlf als.no Heading for the future Rolls-Royce er ein internasjonalt leiande leverandør av maritime teknologiske løysingar. Vi utviklar og produserer skipsdesign Du har mange muligheiter i Rolls-Royce Våre tilsette bidreg kvar dag til at vi er den leiande leverandøren av høgteknologiske, nyskapande løysingar som er trygge både for mannskap og miljø. Eit stort internasjonalt konsern byr på mange muligheiter for den som ønskjer å utvikle seg fagleg og personleg. I Rolls-Royce har du plass til å vekse. Lærling Vi tek kvart år inn lærlingar innan følgande område: Trainee Vårt traineeprogram er ei unik muligheit for unge nyutdanna med minst treårig utdanning på universitets- eller høgskulenivå. I løpet av ein 18 månaders periode får du verdifull arbeidserfaring ved tre ulike avdelingar i Noreg og ei i utlandet. Du finn meir informasjon på TRUSTED TO DELIVER EXCELLENCE

10 10 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa PROFF: Robin Hjelmeseth (16) har Wayne Rooney som sitt forbilde, og håper å leve av fotballen - kanskje i Tippeligaen? PROFF: Kristoffer SÕtrenes (16) har Zinedine Zidane som sitt forbilde, og håper å leve av fotballen - helst i utlandet. Fotball for livet Dei gjekk begge på Ulstein ungdomsskule, spelar fotball på gutte- og juniorlaget til Hødd, og går no i same klassa på Ulstein vidaregåande skule. Det var ingen tvil i kva linje fotballgutta skulle gå på vidaregåande skule. Fotball er livet, og linja vart Idrett i Ulsteinvik. Kristoffer Sætrenes var også på tanken å starte på Wang Toppidrettsgymnas, men sidan han fekk eit såpass bra tilbod frå Hødd, og treningstilbod på idrettslinja, valgte han å bu heime i alle fall ei stund til. Målet er å bli så god i fotball som mogleg. Der er idrettslinja eitt veldig godt tilbod. Her får ein masse gratis trening, og i tillegg får vi lære mykje om trening, fortel Robin. Ja, same grunn som Robin, eg vil bli å så god som mogleg. Derfor orka eg ikkje å gå allmenn, litt for mykje fag og lite trening. Samtidig får eg kombinert trening og skulearbeid på ein smart måte, fortel Kristoffer. Sidan haustsesongen var i gong allereie ved skulestart, merka dei godt på kroppen at det er meir trening i ein skulekvardag no, enn det dei er vande med frå før. Det var mange kampar og mykje trening, så vi fikk liksom ikkje tatt oss skikkelig inn igjen. Men det blir betre etter sesongen sluttar, det går nok seg til, fortel Kristoffer. Framtida Dei merkar at etter kun litt over to månadar på idrettslinja, er det blitt ei veldig samansveisa klasse. Miljøet er veldig bra, og her er mange kjekke folk, fortel fotballgutta. Planen etter vidaregåande er ikkje lagt enno, men frå Robin si side kan det godt hende han blir heime, for å spele på Hødd. Begge er United-supporterar, og gutedraumen er å få spele på Old Trafford. Så vi får følge med unggutane! Men om det skulle skje komblikasjonar i fotballkarrieren deira, har dei likevel ein reserveplan for utdanninga. Eg tenker meir mot fysioterapi, om ikkje, så virker journalistikk interessant, seier Robin. Kristoffer har også lyst å drive med noko innen fotball, eller journalistikk. TEKST OG FOTO: SILJE URKE ANTONSEN

11 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Jobb Offshore? - møt oss på yrkes- og karrieredagane

12 12 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Ei veke på Olympic Zeu Martin Ingjerd (20) er som mange andre unge som drøymer om kva ein skal bli når ein blir stor. Difor utfordra han seg sjølv, og reiste "på sjøen". Her er Martin si historie. Eg har gjennom mange år drøymt om å kunne bli kaptein på ein av båtane dei bygger på verfta her i regionen. Eg tok kontakt med Olympic Shipping i Fosnavåg og forhøyrde meg om kva sjansar det var for å få bli med ein tur på sjøen. Eg fortalte kvifor eg ønskte turen og kva eg håpte å oppnå. Olympic var svært positive til å hjelpe meg å finne ut om skipper er eit yrke for meg. Torsdag 25. juli reiste eg til Skottland for å gå om bord i ankerhandteringsfartyet Olympic Zeus. Eg skulle ikkje vere om bord lenger enn ei veke, men det viste seg å bli utruleg lærerikt. Den moglegheita Olympic Shipping gav meg, fekk meg til å endre på alle fordommane eg hadde hatt om livet på sjøen, - noko som var viktig for vala eg har gjort i ettertid m.o.t studieval. Før eg reiste ut hadde eg med ei oppfatning at kapteinar er "gamle særingar som berre er sure", men på flyplassen i Aberdeen møtte eg kaptein Oddvar Nykrem som var utruleg hyggeleg. Som førstereisgut var eg veldig nervøs og ikkje særlig høg i hatten der eg stod med baggen i handa og lurte på kva eg hadde gitt meg ut på no. Mannskapet var slik eg hadde tenkt meg at sjøfolk såg ut. Høge, breie og med eit skummelt blikk. Kapteinen inviterte meg på ein prat og litt modellflyspeling på PC'en på captains cabin ein kveld - og etter det fikk eg eit heilt anna inntrykk av livet på sjøen. Det er ingen som vil deg vondt eller som vil gjere turen din verst muleg. Alle skal vere om bord i ein månad og det er derfor i alle si interesse at alle skal trivast. Men nokre artige slengkommentarar må en berre måtte rekne med. Zeus, Olympic sitt flaggskip Olympic Zeus er flaggskipet til Olympic Shipping AS, og blei levert frå Ulstein Verft seint i mars tidlegare i år. Olympic Zeus var kontrahert til å ta opp fortøyingssystemet til ein FPSO (Floating production storage offloading unit) som var lokalisert 8 timar aust for Aberdeen. Båten skulle ta opp totalt 9 fortøyingsliner slik at dei kunne bli tekne til land for å bli sertifisert etter 14 år på havbotnen. Ei line består av ei lang line med vaier og to kjettingliner i kvar ende som blei halde på plass av klumpvekter. Kvar vekt blei løfta over akterrullen og sikra i haikjeften, før dei blei demontert og sikra på dekk. For kvar klumpvekt som mannskapet fekk på plass, gjekk det kortare tid til neste som kom over rullen. Det var utruleg interessant å sjå korleis mannskapet gjorde ting meir effektivt etter kvart som dei blei meir kjende med jobben. Om bord på Olympic Zeus var dei utruleg fokuserte på sikkerheit. For kvar jobb dei gjorde, tok dei ei sikkerheitsvurdering, for å sikre mannskapet på dekk. Brua på Olympic Zeus er designa etter ønske frå kaptein Even Remøy. På eine bruvingen er det sett opp eit møteområde slik at mannskapet kan ha "toolbox"-møte. Ved å gjere det på denne måten kan dei som er stasjonert på brua vere med på planleggingsmøta. På desse møta, som blei halde før kvart vaktskifte, gjekk dei gjennom farane som kunne oppstå på dekk og progresjonen

13 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Kaptein Oddvar Nykrem og svensken Henrik Engberg "Toolbox"-mŒte på brua Forpleiningssjef Odd Gunnar SÕtran Martin Ingjerd som potetskrellar Konsulent ±yvind Hopshaug, Martin Lund, BjŒrn Fuglevaag og BjŒrn Kvalsund Kaptein Oddvard Nykrem poserer for fotografen s Guttaboys på dekk BjŒrn Fuglevaag, Martin Lund og Henning Reite Christian StrandebŒ vasker dekk. i arbeidet. Alle som skulle delta i arbeidet var med på møtet, uansett grad. Her kunne mannskapet spørje oppdragsgjevar og konsulentane direkte om dei ting som kom opp, noko som sikra eit meir sikkert og effektivt skift. Stolt av arbeidet sitt Kranoperatør Øystein Vartdal inviterte meg inn i 250-tonns krana som er plassert på dekk. Øystein viste meg korleis krana fungerte og kva som er viktig å tenke på når en held på med slike operasjonar. Øystein har også erfaring frå liknande operasjonar i Golfen med Olympic Triton. Øystein fortalde at det ikkje berre er om bord på Olympic Zeus at arbeidsmoralen og miljøet er så bra, men at det er slik på alle båtane til Olympic. Han meinte at det kjem av innstillinga til mannskapet, men også korleis dei som sit på kontora til Olympic jobbar. - Organisasjonen har ikkje blitt større enn at alle veit kven alle er, noko som gjer det til meir enn ein jobb, fortel Øystein. Han er også matros, og du finn han ofte på dekk der han tek i eit tak når det ikkje er noko som skal løftast med krana. Med den AaFK-oransje dressen og hjelmen frå Golfen er det lett å få auge på han på dekk. Ei fantastisk veke Myten om at matrosane likar å ha det gøy med dei som nye på sjøen, fann eg likevel ut var sann, - om i ein noko meir moderat form enn det eg førestilte meg. Dei kom heile tida med artige kommentarar. Eg gjekk under namnet "turisten", sidan eg berre var der som observatør. Eg levde eit ganske roleg liv om bord i høve til dei andre, men dei blei imponerte då kokken sette meg til å skrelle poteter til ein middag. Mange stakk innom og flirte og koste seg over at eg endelig hadde funne meg ein jobb som passa. Då eg endelig var ferdig med å skrelle 15 kilo poteter, kom Christian Strandebø inn og fortalde meg at slike moderne båtar var utstyrt med eigne skrellemaskiner som gjorde jobben eg hadde brukt vel ein time på. Eg fekk svært god kontakt med mannskapet og dei var veldig frampå for bli kjende med den nye turisten. Arbeidsdagane er 12 timar lange og livet om bord består i korte trekk av hardt arbeid, mat og soving. Men dette la absolutt ingen dempar på opplevinga av turen eg hadde. Det var mange artige diskusjonar og meiningsutvekslingar på byssa før og etter middagstider. Olympic Zeus hadde også eit enkelt trimrom der eg og fleire brukte ein del av fritida på å holde magen i sjakk. Maten som blei servert hadde hotellstandard og det er ikkje enkelt å halde seg i form når det er fire slike måltid i døgnet. Den einaste svensken om bord, Henrik Engberg, prøvde eit ærlig forsøk på å slanke seg, men etter den tredje dagen gav han opp Maten var for god. Sjølv om eg berre var med båten ei veke var turen verdt det. Eg hadde vore veldig usikkert på kva slags veg eg skulle velje vidare, men etter denne turen var eg ikkje tvil. Eg går no første året på Nautikk ved Høgskulen i Ålesund og eg har mannskapet om bord på Olympic Zeus å takke for det valet eg tok. Dei endra på alle fordommar eg hadde om livet på havet og eg gler meg til sommaren når eg skal ut som kadett og få oppleve sjølivet på skikkeleg. Eg rår andre som er usikre på om havet er ein arbeidsplass for dei, om å ta seg ein tur. Du vil bli teke godt imot og tida går utrulig fort med så mange kjekke sjøfolk. TEKST OG FOTO: MARTIN INGJERD

14 14 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Tøft med TAF PÅ JOBB: Kjekt og lõrerikt på gœlvet, seier TAF-elevane Katrine og Klara-Marie som er lõrlingar hos Ulstein Group. (Foto: Marte Gundersen) - Det er kanskje eit manneyrke, men vi synes det er kjempegøy å vere med å byggje båt, seier dei to kvinnlege TAF-elevane som er lærlingar hos Ulstein Group. Katrine Østgaard (18) og Klara-Marie Øien Sæverud (17) er TAF-elevar (Teknisk allmennfag) hos Ulstein videregåande skule og er på tredje året utplassert hos Ulstein Group som lærlingar der dei jobbar på golvet. Begge har no status som lærlingar, med lønn. Eg er på avdelinga Maskin og rør, eg driv med mellom anna rørlegging, trykktesting, isolering, sveising og diverse montering, det er moro, seier Katrine frå Ørsta. Klara Maria frå Hareid er på avdeling Utrustning der ho driv med mellom anna generell utrustning av båtar og laga diverse fundament, eller dørk på godt norsk. Variert og praktisk Det er vel mannearbeid ja, men det er moro å lære alt dette. Vi likar at det er varierte arbeidsoppgåver og at vi får vere med å byggje noko, forklarar jentene som valgte teknisk allmennfag nettopp fordi det var meir variert og praktisk enn vanlig allmennfag. Det stod imellom TAF og studiespesialisering. Vi valte TAF fordi vi kunne få fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordjupning i matematikk og fysikk. Ein har fleire muligheiter med dette i sekken, forklarar jentene som jobbar hos Ulstein Group kvar måndag og tysdag. Utradisjonelt Dette er meir praktisk retta enn vanlig allmennfag og veldig variert. Så er det jo veldig gøy å få vere med å bygge båtar, seier jentene som har vore med og lagt dørk og rister, laga fundament og montert rør på fartøyet Sarah som ligg i Ulstein. Det er kjekt å ha vore med å bygd noko så stort som Sarah, seier dei å peikar på fartøyet. Sjå der er båten vår, flirar dei. Kva seier gutane om at de jobbar på golvet på Ulstein Group? Hehe, at det er litt tøft kanskje. Dei som jobbar der borte har spurt oss om kva vi gjer der liksom, flirar jentene. Vi har kanskje valt litt utradisjonelt, men det er jo berre moro, seier Katrine. Nyttig Så kva skal de bli? Vi visste du ville spørje om det, men det veit vi ikkje enno. Vi ser uansett på valet av TAF og den yrkeserfaringa som ei nyttig og positiv erfaring å ha med seg vidare uansett kva vi måtte ende opp med, fortel jentene som på slutten av det fire år lange studieprogrammet skal ta sine respektive fagprøver. Katrine skal ta fagbrev som industrirøyrleggar og Klara- Marie som industrimekanikar. Vi satsar på at det skal gå bra. Vi lika oss i alle fall veldig godt der og vi har ikkje angra på valet til no, seier dei tøffe TAF-jentene. TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE Opplæringskontoret for lærlingar i kommunale fag på ytre, søre sunnmøre Opplæringskontoret vart oppretta 1. januar 1999 med kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein som eigarar. Frå 1.januar 2008 er Vanylven kommune med i Opplæringskontoret. Kontoret er fleirfagleg med basis i opplæring innan kommunal verksemd. Kontoret har også private verksemder som medlemsbedrifter. Opplæringskontoret er godkjend for følgjande fag: Helsearbeidar-faget, aktivitørfaget, IKTservicefaget, institusjonskokkfaget, barne og ungdomsarbeidarfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Opplæringskontoret er eit service- og samarbeidskontor for bedrifter i eigarkommunane som tek på seg opplæringsansvar for lærlingar. Med basis i Opplæringslova legg Opplæringskontoret til rette for den best moglege fagopplæringa, i nært samarbeid med kommunane/bedriftene. Lærekontrakten vert teikna mellom lærlingen og Opplæringskontoret, på vegne av medlemsbedriftene. Med lærekontrakt i Opplæringskontoret, er lærlingen på god veg til eit avsluttande fagbrev. Ressurssenteret, Hareid Tlf / Anne-Mari Pilskog

15 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november I SIVIL: Katrine ±stgaard og Klara-Marie ±ien SÕverud er TAF-elevar. To dagar i veka jobbar dei på Ulstein Group i bakgrunnen. SVEISA JENTE: Klara- Marie kan sveise og skal ta fagbrev som industrimekanikar. (Foto: Marte Gundersen) Glem det du tror du vet om fisk Det blir fett å jobbe med Norges framtid Foto: Karl Otto Kristiansen Opplæringskontoret for fiskerinæring og sjøfart har i eit samarbeid med lokale medlemsbedrifter gjeve opplæring til omlag 550 ungdomar dei siste 12 åra. Vi har 75 lærlingplassar i desse faga: Fiske og fangst Akvakultur Sjømatproduksjon Sjømathandlar Fiskereiskapproduksjon Motormann Matros Industrimekanikar Produksjonsteknikk Våre medlemsbedrifter, som er leiande på teknologisida, søkjer fleire dyktige medarbeidarar for framtida. Oppdrettsnæringa har en lysende framtid som en internasjonal næring, og bedriftene bruker mye penger på utdannelse og kompetanse. Tenk deg å gå læretida og få gjøre karriere på de beste og mest moderne anlegg i verden! Tenk deg utplassering på et akvarium, en forskningsstasjon eller et salgskontor! Du får lønn, og ved utenlandsopphold dekkes reise og losji. Du blir rett og slett proff i fag som får flere og flere muligheter. Dermed blir du også etterspurt på arbeidsmarkedet. Så er det opp til deg om du vil bli karrierejeger eller bare ha en bra jobb. Fett blir det uansett. Her er noen jobb-eksempler: Oppdretter f r Trader i Kina r Er du interessert i mer informasjon om din karriere, ta kontakt med ett av våre opplæringskontor. Mjølstadneset, 6092 Eggesbønes Tlf.: / Faks ,

16 16 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa KJEKT PÅ JOBB: Bourbon versågod? Regnskapsmedarbeidaren og resepsjonisten Anne Beate Våge trives på jobb. DATAGURU: IKT-eleven Ivan Karabanov er fersk hos Bourbon i Fosnavåg. SNART MASKINISTAR: Gledar oss til å reise til Kina, seier BjŒrn Erik Drage (nõrmest) og Alfred S. RemŒy som skal vere med å byggje fire båtar i Kina. Begge skal bli maskinistar. Rett frå skule til Bourbon Bourbon gruppa har på eit globalt plan totalt 6300 tilsette frå 60 ulike land og talet på tilsette stig stadig. Regionavisa snakka med fire av dei nye hos Bourbon Offshore Norway i Fosnavåg. Far min er skipper så den maritime retninga virka som ein naturlig veg for meg å gå. Eg er jo meir interessert i motorar enn far min så eg ser for meg ei framtid som maskinist, seier REKRUTT: Rekrutteringansvarlig Kjetil GoksŒyr hos Bourbon, her samen med Anne Beate Våge. Bjørn Erik Drage (22) frå Syvde. Det same gjer Alfred S. Remøy (22) frå Herøy. Begge to er ferske i Bourbon gruppa. Eg ville inn i eit rederi, men det var ikkje viktig for meg kva slags rederi det var, det er jo litt i velje i, seier Alfred som i likhet med Bjørn Erik gjekk grunnkurs mekaniske fag, VK1, skipsteknisk og to års teknisk fagskule, eller skipsteknisk fordjupning. Til Kina Vegen derfra til Bourbon var kort. Det gjekk fort. Vi var nettopp ferdig på skule og fekk umiddelbart tilslag frå Bourbon på søknaden. Vi er heilt ferske her på bygget etter vi var på sjøen med Bourbon i ein månad, seier dei to lærlingane som over nyttår skal jobbe seks veker kvar i Kina. Fire nye båtar skal byggjast i Kina, det blir kjekt å kunne bidra på dei og samstundes får reist litt, seier 22-åringane som i løpet av inneverande månad vil kunne ta sertifikat som 2. maskinistar. Ikkje berre maritimt Bourbon gruppa har sjølvsagt også stillingar utan maritimt retta utdanning. Anne Beate Våge (22) frå Sande seier det er tilfeldig at ho havna hos Bourbon Offshore i Fosnavåg der ho no er regnskapsmedarbeidar og resepsjonist. Det var heilt tilfeldig at eg hamna her, dei trengte folk og eg søkte, seier Anne Beate som gjekk grunnfag og VK1 salg og service og VK2 allmennfaglig påbygging. Vidare var ho lærling i kontorfaget i to år. Det siste av dei to åra har eg vore her hos Bourbon og her trivast eg veldig godt, eg har varierte oppgåver som regnskapsmedarbeidar og ein dag i veka jobbar eg også i resepsjonen, fortel Anne Beate som nettopp tok fagprøva og er dermed ikkje lenger lærling. 18 år gamle Ivan Karabanov frå Ulsteinvik er ein annen uten noko maritim tilknytning som jobbar hos Bourbon. Eg har jobba her sidan i sommar og trivast veldig godt, seier Ivan som før sommaren var IKT. elev. No set han opp diverse program og datasystem og har eit utall arbeidsoppgåver. Eg driftar, vedlikeheld og innstallerar dataprogram, eg er vel ein slags altmulig mann her på huset, seier han. Viktig med rekruttering Bourbon har eit mål om tilsette innen 2012, så rekrutteringa til oss er veldig viktig. Tilgangen på lærlingar er god og det er mange søkarar til kvar stilling vi lyser ut, fortel Kjetil Goksøyr som mellom anna er rekrutteringsansvarlig hos Bourbon. Vi har vore heldige med dei lærlingane vi har hatt og vi er opptekne av at at dei både skal trivast og utvikle seg. Vi har også ei stipendordning for dei rette kandidatane. Mange av dei som jobbar hos oss kan bruke heile verda som arbeidsplass, seier Goksøyr. TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE

17 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november Skip for framtida Medlemsbedriftene i MAFOSS skal vere den verdsleiande, høgteknologiske maritime klynga i regionen vår Maritim Forening arbeider for ei verdiskapande og konkurransedyktig utvikling i maritimt næringsliv i regionen søre Sunnmøre. Maritim Forening for Søre Sunnmøre vart skipa i 1969, den gong under namnet Verkstedforeininga i Ulstein distrikt, som ei interesseforeining for skipsindustrien i Ulstein-regionen. Folket i denne regionen har til alle tider hatt havet som grunnlag for levebrødet sitt. Det har vore driftige folk på leiting etter stadig nye mulegheiter, med ei innebygd pionerånd som har ført til ny utvikling og aktivitet på mange område. Her har vore senter for ishavsfangst, og vi har vore med på ei eventyrleg utvikling innan fiskeri. Nye fartøytypar, effektive fi skereiskapar og initiativrike fi skarar med evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi, har gjort fi skerinæringa i regionen til eit tyngepunkt. Vi lærte å fi nne og dra nytte av fi skeressursane i havet, men vi var også med då ein ny ressurs vart tilgjengeleg tidleg på 70-talet; oljeutvinninga i Nordsjøen. Reiarnæringa som hadde bygd opp ein moderne havfi skefl åte, stod no klare til å satse også på servicefartøy til oljeindustrien. Både fi skefartøy og offshorefartøy set store krav til sjøeigenskapar og teknologisk utstyr. Fartøya må vere driftssikre og ha dei rette løysingane for mange ulike funksjonar. Her vert skips- og utstyrsindustrien stilt ovanfor stadig nye krav. Krav de har imøtekomt med stor suksess. Det vil denne industrien også gjere i framtida. Stålhaugen 7, 6065 Ulsteinvik Tlf , Faks E-post;

18 18 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa Elskar å lage mat Kokkelærlingane stortrivast på institusjonskjøkkenet på Hareid sjukeheim. Her på kjøkkenet er det fullt kjør heile dagen, spesielt frå klokka fram til Vi lagar mat til over 130 personer, fortel June Fiskerstrand (21) frå Sula og Silje Eiken (22) frå Eiksund. Sistnemnde tok sitt første år som kokkelærling på ein supplybåt og har vore på kjøkkenet på Hareid sjukeheim i ein månad. June har pendla frå Sula til Hareid i eit år og begge trivst godt på institusjonskjøkkenet. Vi trivast veldig godt, det er eit bra arbeidsmiljø her og vi blir tatt godt vare på som lærlingar, seier jentene som er midt i lærlingtida. Tradisjonell husmannskost Det kan vere hektisk, men på eit institusjonskjøkken veit vi omtrent den mengda av mat vi skal lage og det er til faste tidspunkt maten skal vere ferdig. Slik er det til dømes ikkje på ein stor restaurant, der kan det nok bli litt meir texas, forklarar jentene som er blitt drevne på å lage tradisjonell norsk husmannskost. Norsk husmannskost lagar vi mykje av her, til dømes poteter, grønsaker, kjøtt og brunsos. Vi lagar også ein del diettrettar og diverse dessertar, seier Silje. Sunt og godt Vi er vakse opp med denne tradisjonelle kosten og den er både sunn og god. Det er jo viktig å kunne lage slik kvardagsmat frå botnen av, seier dei unge kokkelærlingane som er i full gang med desserten. Det var kokk eg ville bli, det kjennest ut som eg har valt riktig veg. Eg elskar jo å lage mat, smilar June medan ho lagar ei kake. Den meir erfarne kokken Sylvi Bakke er veldig nøgd med lærlingane på huset. Lærlingane våre er veldig flinke, det er kjekke og lovande tauser begge to, seier Bakke. TEKST OG FOTO: ROGER OLDEIDE LIKE MYKJE: Silje trivast på kjœkkenet, openbart. LIKA SEG: KokkelÕrlingen June i sving med dessert til over 100 mennesker

19 Regionavisa Yrkes- og karrieredagane november Onsdag 4. november ,- KOKKER: Det er kjekke og flinke tause dette her, seier kokken Sylvi Bakke med lõrlingane (t.v.) Silje Eiken (22) og June Fiskerstand (21) i sjukeheimen på Hareid. Meir informasjon og tinging av nytt kort Mjølk styrker kroppen. Kan du styrke TINE? TINE treng tilsette på alle nivå. Vi kan tilby lærestadar over heile landet, lønn i læretida, gode og ordna lønns- og arbeidsforhold. Velg ein attraktiv arbeidsplass med gode utviklingsmuligheiter! Kvifor jobbe i TINE? TINE har eit godt omdøme og image Leiande matkonsern Kjente produkt Mangfoldig Innovasjonsvilje Marknadsføring Sikkerheit og tryggleik Muligheiter Fagopplæring Etterutdanning Vidareutdanning Traineeprogram Talentprogram Karriereveg Vi tek inn ca 30 lærlingar pr år I tida som kjem trengs det fagfolk innan alle områder. Blir du ein av dei? Velkomen på laget! Vibeke Walseth på ystebrua. Ho er under fagutdanning og ei av arbeidsoppgåvene vert å produsere kvitost ved TINE Meieriet Vest Ørsta.

20 20 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane november Regionavisa PATRULJE: Camilla Kleppe Eidså og Yvonne Sjåstad reiser rundt til alle tiande-klasser og VG1 klasser i regionen for å informere og rekruttere til yrket sitt. Rekrutterer for helse Helse- og omsorgsyrka treng fleire folk, mange fleire folk, om ein skal greie å dekke behovet for helsefagarbeidarar i framtida. Dette har dei sju kommunane på Søre- Sunnmøre tatt konsekvensen av og gått inn i eit samarbeid om rekrutteringsløft. Yvonne Sjåstad og Camilla Kleppe Eidså er med i "Rekrutteringspatruljen" og reiser rundt på skular i dei sju kommunane for å skape blest om yrket sitt. Vi skal innom alle tiande klasser i alle kommunane, og skal også innom VK1 og VK2 klassene i regionen. Vi synes det er eit viktig arbeid, og ser behovet for framtidig arbeidskraft innan helse og omsorg, fortel Yvonne, som er hjelpepleiar. Camilla Kleppe Eidså er for tida helsefagarbeiderlærling. Yvonne tok utdanninga si under den gamle ordninga, og er soleis hjelpepleiar. Eg held på med lærlingtida mi som helsefagarbeidar no, i og med at eg byrja på utdanninga etter den nye modellen. SAMARBEID: Koordinator i Sjustjerna omsorg, Solfrid Teigen, er imponert over jobben Rekrutteringspatruljen gjer. Interesserte Jentene fortel om interesserte og lydhøyre elevar i klassene dei snakkar om yrket sitt. Dei spør og grev, og det er jo alltid eit godt teikn. Vi synes det er veldig viktig at vi får fram kor spanande dette yrket faktisk er, og freister å få til ein dialog med elevane. Det har synt seg at når elevane kjem på gli og byrjar å stille spørsmål, avdekkar vi ein god del myter rundt yrket, fortel dei. Rekrutteringspatruljen vender seg ofte litt spesielt til gutane i klassene også. Yrket vårt er framleis veldig kvinnedominert, og vi ser jo det at det enno kan vere litt flaut for gutane å syne skikkeleg interesse. Då tek vi historia om han vi møtte som gjekk på ambulansesjåførutdanninga. Han fortalte at det var altfor flaut å byrje på helse- og omsorgsfag, så han byrja elektrolina istaden for. Det synte seg ganske fort at dette ikkje var noko for han, og han gjekk altså attende til skulebenken og byrja på helsefag. Han stortivast, smiler Yvonne. Samarbeid Rekrutteringspatruljen er ein del av prosjektet "Aksjon Helsefagarbeider" som er eit nasjonalt prosjekt oppretta av kommunane sin interesseorganisasjon KS, arbeidsgjevarforeininga Spekter og HSH, som yter service innan helse og omsorg på den private marknaden. Dersom vi ikkje får opp rekrutteringa til yrket, kjem det til å bli ein prekær situasjon innan helsefagsyrka. Ein stor del av dei yrkesaktive innan helsefag, er snart pensjonistar. Kva skjer då om vi ikkje har nye krefter ståande klare til å gjere jobben? Fagutdanna innan helse og omsorg er allereie no ei svært ettertrakta gruppe, og etterspurnaden kjem berre til å auke framover, understrekar Solfrid Teigen, koordinator i Sjustjerna omsorg. Ho legg også vekt på at å utdanne seg som fagarbeidar innan helse, ikkje er eit stoppyrke. Det er viktig å få fram heile breidden dersom ein tek helsefag. Til dømes har ein heile ni linjer å velje i dersom ein har gått VG1, altså første året på vidaregåande innan helseog omsorg. Etterpå kan ein ta eit påbygningsår og få allmenn studiekompetanse for å gå vidare på høgskule eller universitet. Det ser også ut til at det blir klar ei ordning der ein kan søke realkompetanse ved fylte 25 år, utan allmennfag, seier Teigen. Framtidsretta Teigen konstaterer at det er mange som tek vidare utdanning etter å ha tatt helsefag på vidaregåande. Vi ser at det er veldig mange som går vidare på sjukepleiarutdanning til dømes. Og, det må eg også få understreke, i fjor når rekrutteringspatruljen hadde alle tiandeklasser i regionen, såg vi ei auke på søkjartala til dei vidaregåande skulane som har helsefag med heile 60%. Det er nok ikkje berre denne faktoren som har spelt inn, men at det er ein samanheng, det er sikkert. Klart det har innverknad når unge helsefagsarbeidarar informerer om yrket sitt, og er med på å avkrefte ulike myter omkring faget, seier ho. TEKST OG FOTO: MONICA IREN MOE MASDAL

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar. Jone Ullenes

Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar. Jone Ullenes Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar Jone Ullenes Innleiing Problemstilling Kva ligg bak lærlingen sitt valg om å avbryte eller fortsette læretida? Innleiing Metode: intervjuer 14 intervjuer

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

vi vil ha deg om bord

vi vil ha deg om bord REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 vi vil ha deg om bord www.fjord1.no REKRUTTERINGsbrosjyre FOR UNGDOM 2013 Vert med i Norges største ferjeselskap og bidra til god flyt langs kysten! Årleg fraktar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer