Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basiskriteria for vurdering av realkompetanse"

Transkript

1 Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei kan få opptak til eit studium. I tillegg til basiskriteria, har alle grunnane eit sett studiespesifikke kriterium som speglar dei faglege krava til det enkelte studiet. Det skal gjerast ei individuell vurdering av kvar søkjar der dokumentert teoretisk og praktisk bakgrunn vert lagt til grunn. Praksiserfaring Opptakskomiteen tilrår at søkjarar som blir teke opp til høgskulen sine studium på grunnlag av realkompetanse skal ha minimum 5 års arbeidserfaring på heiltid. Ulønt arbeid som til dømes omsorgsarbeid, og militær fyrstegongsteneste kan dekke inntil 2 år. 3 av dei 5 åra bør vere relevant for den a det vert søkt opptak til. Utdanning Opptakskomiteen tilrår at søkjarar med realkompetanse skal ha dokumentert 2 års avslutta vidaregåande eller anna med tilsvarande innhald og omfang. Fagkrav Opptakskomiteen rår til at søkjarane sine norskkunnskapar bør. Engelskkunnskapane bør, og i tillegg vil matematikkunnskapane vere avgjerande for ein del studium. Fagkrava skal òg kunne dokumenterast med arbeidspraksis eller annan kompetanse. For studium med spesielle opptakskrav, utover generell studiekompetanse, vil fagkrava vere sterkare. Søkjarar med ikkje-nordisk bakgrunn må dokumentere norskkunnskapar tilsvarande kravet til generell studiekompetanse. Innhald: ALI:... 2 ASF:... 4 AIN:... 6 AHF:

2 Seksjon for ALI: Barnehagelærar (fulltid), der minimum 3 år bør vere relevant Relevant erfaring er: Undervising, erfaring frå barnehage, SFO, arbeid i helse- og sosialsektoren retta mot barn og unge, organisasjonsverksemd retta mot barn og unge -Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfag bør bør Grunnskulelærarut danning -5 års arbeidserfaring (fulltid), der minimum 3 år bør vere relevant Relevant erfaring er: Undervising, erfaring frå barnehage, SFO, arbeid i helse- og sosialsektoren retta mot barn og unge, organisasjonsverksemd retta mot barn og unge -Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfag må vere på 393 årstimar og karakter 3 -Matematikk må vere på 224 årstimar og karakter 3 bør PPU med yrkesdidaktikk OBS! Det er berre søkjarar til PPU med yrkesdidaktikk, som enten manglar generell studiekompetanse eller yrkesteori, som kan kvalifisere seg på grunnlag av realkompetanse. Det blir ikkje gitt opptak til PPU m/fagdidaktikk på grunnlag av realkompetanse -5 års arbeidserfaring (fulltid) med klar relevans for faget søkjaren er utdanna innanfor. 2 av desse 5 åra må vere dekka av relevant yrkeserfaring i faget, etter fullført fag-/sveinebrev eller tilsvarande. Manglande yrkeserfaring kan ikkje erstattast med teorikunnskapar. -Fag-/sveinebrev /offentleg godkjent sertifikat -Yrkesteori bør bør 2

3 Seksjon for ALI: (forts.) Idrett årsstudium IFAH Idrett og kroppsøving Friluftsliv (fulltid), der minimum 3 år bør vere relevant Undervising, erfaring frå barnehage, SFO, arbeid i helse- og sosialsektoren retta mot barn og unge, organisasjonsverksemd retta mot barn og unge, erfaring som trenar/idrettsinstruktør/friluftsguide, organisasjonsverksemd innanfor idretten bør bør Engelsk (fulltid), der minimum 3 år bør vere relevant praksis Relevant praksis er i dette faget knytt opp mot aktiv bruk av engelsk i arbeid, organisasjonsarbeid eller frivillig arbeid. Søkjarar med norsk : Alle søkjarar: bør. Utdanning eller arbeid der undervisings- /arbeidsspråket er engelsk kan. 3

4 Seksjon for ASF: Økonomi og administrasjon / Bedriftsøkonomi Reiseliv / -leiing Eigedomsmekling (fulltid), der minimum 3 år bør vere relevant Døme på relevant erfaring er: Administrativt arbeid, rekneskapsarbeid, arbeid som sjølvstendig næringsdrivande, sal av eigedom, praksis frå turistnæringa og leiarerfaring (både løna og ulønt arbeid kan ). bør vere på minimum 84 årstimar. bør Økonomi og jus Jus (fulltid), der minimum 3 år bør vere relevant Døme på relevant erfaring er: Administrativt arbeid, sakshandsaming, arbeid som sjølvstendig næringsdrivande. bør vere på minimum 84 årstimar. bør 4

5 Seksjon for ASF: (forts.) Barnevernspedagog Sosionom Vernepleie Relevant erfaring er: Arbeid i helse- og sosialsektoren, tillitsverv/organisasjonsarbeid innanfor helse- og omsorgssektoren. -Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfag / omsorgsfag Vernepleie: bør vere på minimum 84 årstimar Det er viktig at søkjaren har arbeidd med brukargrupper som er relevante for a. Ungdomssosiologi / Sosiologi -5 års arbeidserfaring Døme på relevant praksis er: arbeid innan oppvekst eller helse- og sosialsektoren -Folkehøgskule kan Historie / Samfunnsfag -5 års arbeidserfaring Døme på relevant praksis er: arbeid med innan media, kultur, offentleg verksemd. -Folkehøgskule kan 5

6 Seksjon for AIN: Geologi og geofare Naturfag årsstudium. Arealplanlegging, relevante forvaltingstenester, arbeid med kulturlandskap, anleggsgartnar, jord- og skogbruk -Teknisk fagskule må vere på nivå som tilsvarar Matematikk R2 / 3MX. Landskapsplanlegging Arealplanlegging, relevante forvaltingstenester, arbeid med kulturlandskap, anleggsgartnar, jord- og skogbruk bør vere på 224 årstimar Fornybar energi Ingeniør - elektro Arbeid innan energisektoren, miljø, teknologi, forvaltning Arbeid med elektrofag eller praksis innanfor tekniske og naturvitskaplege område -Teknisk fagskule bør vere på 224 årstimar må vere på nivå som tilsvarar Matematikk R2 / 3MX. -Fysikkunnskapane må vere på nivå som tilsvarar Fysikk 1 / 2FY Søkjarar som manglar fagkrava eller tilsvarande kunnskapar, får tilbod om å ta treterminkurs 6

7 Seksjon for AHF: Sjukepleie. Arbeid innanfor pleie- og omsorgssektoren. Det er vesentleg at søkjaren har arbeidd med brukargrupper som er relevante for a. Tillitsverv/ organisasjonsarbeid innanfor helse- og omsorgssektoren og omsorg for eigne barn kan og delvis som relevant -Fagbrev i helse- og sosialfag/ omsorgsfag -Hjelpepleiarutd. -Kursverksemd knytt til relevante brukargrupper -Matematikk bør vere på minimum 84 årstimar 7

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN)

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN) 2003/2004 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG () Avdelinga er frå 1. august 2003 sett saman av dei to tidlegare avdeligane AIU (Avdeling fro ingeniørutdanning) og ANF

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka M ARTIN B YRKJELAND STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN M AI 2006 Notat 1 2006 Innhald FØREORD... 5

Detaljer