OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK"

Transkript

1 OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi sykepleie 90 sp, heltid Offentlig godkjenning som sykepleier minst to års relevant yrkespraksis etter godkjenning GSK + Norsk- / Engelsk- / RLE årsstudium 1222 Bachelor i språk kulturfag, 2. studieår 1233 Bachelor - faglærerutd i musikk, 2. studieår 1130 Bachelor i Service Management 1 gjelder søkere med fagbrev ( y-vei ) GSK + Musikk årsstudium + opptaksprøve Fagbrev innen service samferdsel eller salg & service (resepsjonsfag, reiseliv, butikkfag, kontorfag, salgsfag, eller annet relevant fagbrev) GSK + idrett/kr.øving årsstudium 1408 Bachelor - faglærerutd. i kr.øving idrettsfag, 2. studieår 1407 Bachelor. i folkehelse., 2. studieår GSK + idrett/kr.øving årsstudium 1409 Bachelor. i idrett., 2. studieår GSK + idrett/kr.øving årsstudium 1421 Bachelor i sykepleie, deltid GSK eller REA (samlingsbasert). Søkn.frist 1/ Bedriftsøkonomi nettbasert, deltid - GSK eller REA Studiesenteret.no 1100 Bedriftsøkonomi, Hamar deltid GSK eller REA 1224 Drama Søkn.frist 1/ GSK eller REA 1414 Eldreomsorg med vekt på psyk.helse, deltid - Bachelorgrad eller annen 3-årig høgere utd. innen helse- sosialfag eller pedagiske fag - Minst 1 år relevant arbeidserfaring etter fullført 1129 Emnegruppe: øk/adm - nettbasert, deltid - Studiesenteret.no GSK eller REA 30 sp fra bed.øk årsstudium 1110 Emnegruppe: økonomiske fag, heltid GSK eller REA 1111 deltid 1226 Ex.fac GSK eller REA 1225 Ex.phil GSK eller REA 1234 Fortellerkunst kommunikasjon Kommer senere Søkn.frist 1/ Intensiv sykepleie 90 sp, heltid offentlig godkjenning som sykepleier minst to års relevant yrkespraksis etter godkjenning 1121 Kunnskapsledelse, samlingsbasert, deltid GSK eller REA - Rena 1205 Matematikk 2 GSK + Matte 1 (30 sp) fra allmennl.utd 1504 Naturoppsyn 10 sp Søkn.frist 1/ GSK eller REA 1206 Natur miljøfag 1 GSK eller REA 1217 Natur miljøfag 2 Søkn.frist 1/ GSK + Natur- miljøfag 1 (30 sp) 1 Søkere som søker opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse skal søke om studieplass via Samordna opptak. Kun søkere uten generell studiekompetanse som har fagbrev innen salg/service skal søke om studieplass i lokalt opptak

2 1223 Norsk 2. Søkn.frist 1/ GSK + norsk fra allmennl.utd (30 sp) MRK! Søkere som har 30 sp norsk fra annen utdanning enn allmennlærerutdanning, vurderes særskilt 1300 Norsk språk kultur for internasjonale søkere GSK (med unntak av kravet om norskkunnskaper) 1404 Operasjon sykepleie 90 sp, heltid offentlig godkjenning som sykepleier minst to års relevant yrkespraksis etter godkjenning 1127 Organisasjon ledelse nettbasert, GSK eller REA deltid - Studiesenteret.no 1108 Organisasjon ledelse, samlingsbasert, GSK eller REA deltid - Rena PPU - allmenn Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minst 3 års omfang (180 sp) med fordypning i enkeltfag på minst 80 studiepoeng. Minst 1 fag i fagkretsen må være undervisningsfag på minst 60 sp innen fag det tilbys didaktikk i Høgskolen tilbyr i 2010/2011 didaktikk i: Fagdidaktikk: Norsk, Fremmedspråk, Matte, Naturfag, Samf.fag, Medier & komm., Kroppsøving PPU - yrkesfag, Profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning av minst 3 års omfang (180 sp) minst 2 år yrkespraksis eller Generell studiekompetanse fag-/svennebrev el annen 3-årig yrkesutdanning 2-årig yrkesteoretisk utdanning minst 2 år yrkespraksis Høgskolen tilbyr i 2010/2011 didaktikk i: Yrkesdidaktikk: Naturbruk, Medier kommunikasjon 1400 Psyk. helsearbeid 60 sp, heltid - Bachelorgrad eller annen 3-årig høgere utd. innen helse- sosialfag eller pedagiske fag (sykepl.utd, sosionom, vernepleier, barnevernspedag, lærerutdanninger, politiutd) - Minst 2 år relevant arbeidserfaring etter fullført 1501 Registrering av kulturminner i utmark GSK eller REA 10 st.p 1103 Regnskapsførerfag påbygging, nett- saml.basert, Rena GSK eller REA årsstudium i bed.øk. Følgende fag må være dekket innenfor eller i tillegg til årsstudium i bed.øk: - finansregn.skap m/årsoppgjør - regnskapsteori alternativt kan de to fagene dekkes av: - lang arb.praksis ved regnskapskontor)

3 1405 Rehabilitering - Bachelorgrad eller annen 3-årig høgere utd. innen helsefag, sosialfag, pedagiske fag (eller ev samfunnsfaglige studier) - Minst 1 år relevant arbeidserfaring etter fullført 1101 Revisjonsfag, påbygging GSK minst fullført 102 studiepoeng fra 1401 Rus, avhengighet psykiske lidelser, deltid høgskolestudium i øk/adm - Bachelorgrad eller annen 3-årig høgere utd. innen helse- sosialfag eller pedagiske fag (sykepl.utd, sosionom, vernepleier, barnevernspedag, lærerutdanninger, politiutd) - Minst 1 år relevant arbeidserfaring etter fullført 1107 Serviceledelse, samlingsbasert, deltid GSK eller REA Kongsv Sosialpedagikk 1, deltid GSK 1412 Sosialpedagikk 2, deltid GSK + sosialpedagikk 1 (30 stp) 1503 Tropical Wildlife 10 sp Søkn.frist 1/ Kommer senere OPPTAKSKRAV MASTERSTUDIER Studie 1550 Master i anvendt økoli, heltid (undervisningsspråk: engelsk) 1450 Master i psykisk helsearbeid (120 sp) omfang med fordypning på 80 studiepoeng som må inneholde følgende tre elementer: * Minst 10 st.p. i statistikk/ metodiske fag * Minst 10 st.p. økoli * 60 st.p. grønne fag (evolusjon, viltbioli, økoli, miljøfag, sk/utmarkforvaltn ol) For SUE s egne bachelorstudier gjelder følgende (i prinsippet kan alle med BA fra SUE begynne på Master i anvendt økoli): - BA i utmarksforvaltning - BA i anvendt økoli - BA i skbruk kvalifiserer til opptak hvis studentene inkluderer 30 st.p. vilt, fiske /eller andre bioliske valgfag(statistikk økoli er obligatorisk) - BA i natur- økoturisme/ BA i utmarksturisme kvalifiserer til opptak hvis studenten lager en individuell studieplan som inkluderer økoli, statistikk minst 20 stp vilt, fiske /eller andre biolsiske fag enn det som er obligatorisk - BA i bioteknoli kvalifiserer til opptak hvis studentene inkluderer 10 stp økoli som valgfag. omfang (profesjonsrettet) innen helse- sosialfag eller pedagiske fag (sykepl.utd, sosionom, vernepleier, barnevernspedag, lærerutdanninger) eller politiutd (fra 1995 senere) to år relevant yrkeserfaring etter fullført.

4 1451 Master i psykisk helsearbeid, 2. studieår (60 stp) Master i tilpasset opplæring (120 stp) omfang (profesjonsrettet) innen helse- sosialfag eller pedagiske fag (sykepl.utd, sosionom, vernepleier, barnevernspedag, lærerutdanninger) eller annen grad/utdanningsløp av minst 3 år omfang, slik som politiutdanning (fra 1995 seinere) to år relevant yrkeserfaring etter fullført. Videreutdanning (årsstudium/60 st.p) i: * Psykisk helsearbeid / Psykiatrisk sykepleie * Psykiatrisk sosialt arbeid * Psykosomatisk psykiatrisk fysioterapi omfang med fordypning på 80 studiepoeng i pedagikk (PPU kan inngå i de 80 st.p.) eller Master i kultur- språkfagenes didaktikk m/fordypn. i enten NORSK, ENGELSK eller MUSIKK Tre- eller fireårig allmenn-, førskole- eller faglærerutd. (fra 1974 senere) eller Toårig allmenn- eller førskolelærerutdanning m/videreutdanning i (tot 180 stp): * spesialpedagikk, * flerkulturell pedagikk eller * annen relevant ped. videreutd (eks): Småbarnsped, Sos.ped,Veiledningsped, Friluftslivsped, Org & ledelse, Ped arbeid på småskoletrinnet-paps, Leke- lærebarn, Grunn- mellomfag i pedagikk, Påbygg i skole/barnehagefaglige utd eller fagdidaktiske utd (eks: kr.øv, KRL, norsk, matte, kunst&håndverk) omfang med fordypning på 80 studiepoeng i enten engelsk, norsk eller musikk (avh av valgt fordypning) Krav til fordypning ansees så å være dekket av søkere som dokumenterer * 60 st.p i ett av de tre fagene (engelsk, norsk el. musikk avh av valgt fordypn.) * 20 st.p i et annet relevant kultur- eller språkfag (eks: allmenn litteraturvitenskap, teatervitenskap, kunsthistorie, kulturhistorie, idéhistorie, filmhistorie, religion, kultur kommunikasj., språkvitenskap, allmenn ligvistikk, språk, kunst håndverk, dans/drama) Søkere som har fullført bestått de første 3 årene av allmennlærerutdanning kan tas opp. Forutsetningen er at fordypningskravet er dekket (se over) 3-årige utdanninger/ba-løp i Allmenn litteraturvitenskap, Allmenn lingvistikk/språkvitenskap, Anvendt språkvitenskap/lingvistikk, BA i språk- kulturfag ansees å dekke opptakskravet

5 1255 Master i språk, kultur digital komm. omfang med fordypning på - minst 80 stp i språk-, kultur- eller mediefag - minst 60 stp må være i ett av fagene norsk, engelsk eller et annet språkfag eventuelt annen språk- tekstkompetanse Fireårig allmennlærerutdanning med: - minst 80 st.p. i språk-, kultur- eller mediefag - minst 60 stp. må være i ett av fagene norsk, engelsk eller et annet språkfag. Treårig førskolelærerutdanning : - videreutdanning på minst 60 st.p. i språk-, kultur- eller mediefag - minst 60 st.p. må være i ett av fagene norsk, engelsk eller et annet språkfag Søkere som har fullført bestått de første 3 årene av allmennlærerutdanning kan tas opp. Forutsetningen er at søker etter tre fullførte år har: - minst 80 st.p. i språk-, kultur eller mediefag - minst 60 st.p. må være i ett av fagene norsk, engelsk eller et annet språkfag. Med språk-, kultur mediefag menes: norsk, engelsk, et annet språkfag, musikk, norsk som andrespråk/flerkulturell ped., KRL, mediekunnskap el (tekniske ITfag ansees ikke relevant) el Merk! Krav om 60 st.p i ett språkfag, kan ikke dekkes av kombinasjoner 1256 Master i næringsrettet bioteknoli med fordypning i eksperimentell biotekn. (fordypning 1) (undervisn.språk: engelsk) omfang med : Fordypning på minst 80 studiepoeng i realfag, med et fundament av kjemi bioli (det kreves ikke at 60 ell 80 stp er innen samme fag) Dokumenterte kunnskaper i biokjemi molekylærbioli (innenfor eller i tillegg til 80 st.p i realfag) Krav om karakteren 3.2 / D eller bedre som snitt av eksamenene som inngår i opptaksgrunnlaget. I fagene biokjemi molekylærbioli kreves karakteren 2.7 / C eller bedre Med realfag menes i denne sammenheng: matematikk, kjemi, bioli, fysikk, statistikk, informatikk, næringsmiddelfag, matvitenskap lignende Bachelor i bioteknoli, Bachelor i biokjemi, Bachelor i molekylærbioli/molekylærgenetikk, Bioingeniør ansees å dekke kravene i første andre kulepkt. (listen er ikke uttømmende)

6 1257 Master i næringsrettet bioteknoli med fordypning i kommersialisering av bioteknoli (fordypning 2) (undervisn.språk: engelsk) omfang med: Fordypning på minst 80 studiepoeng i realfag, med et fundament av kjemi bioli (det kreves ikke at 60 ell 80 stp er innen samme fag) Krav om karakteren 3.2 / D eller bedre som snitt av eksamenene som inngår i opptaksgrunnlaget Master i offentlig ledelse styring (MPA), 90 sp Deltid Master i offentlig ledelse styring (MPA), 120 sp Deltid Med realfag menes i denne sammenheng: matematikk, kjemi, bioli, fysikk, statistikk, informatikk, næringsmiddelfag, matvitenskap lignende Bachelor i husdyrfag, Ingeniørutd i kjemifag lignende ansees å dekke kravet i pkt 1a (listen er ikke uttømmende) omfang 2 år relevant arb.erfaring (fra off.esektor eller med relevans for off.virksomhet) omfang med fordypning på minst 80 studiepoeng innen offentlig adm., økon., org. & ledelse, statsvitenskap, planleggingsfag el andre typer organisasjonsfag

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH Bestemmelsene om realkompetanse som grunnlag for opptak til masterstudier er forskriftsfestet i kap 4 i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot Rådgiversamling 20. oktober 2009 09:30 15:00 Magnus Barfot Utdanning i Bergen Michelle Ingrid Greene Leder for Utdanning i Bergen Programmet før lunsj 09.30-09.40: Innledning Utdanning i Bergen 09.40-10.20:

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer