Høyere akademisk utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyere akademisk utdanning"

Transkript

1 Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR FARMASØYT ,6 7,2% 109 HUM./ESTETISKE FAG ,3 4,5% 110 HUMANISTISKE & ESTETISKE FAG ,3 6,0% 111 BIBLIOTEK/INFORMASJONSVITENSKAP ,1 7,1% 112 JURIDISK ,3 3,1% 113 INFORMATIKK/DATABEHANDLING ,0 3,9% 114 MEDIEVITENSKAP ,3 6,4% 115 MAT./NATURVITENSKAP ,4 4,6% 116 MATEMATISK-/NATURVITENSK. FAG ,6 4,6% 118 MEDISIN ,2 2,8% 119 HELSE- OG SOSIALFAG ,8 8,7% 121 ODONTOLOGI PEDAGOGIKK ,1 4,6% 127 PSYKOLOGI ,5 3,7% 128 STATSVITENSKAP ,8 4,6%

2 129 OFFENTLIG ADMINISTRASJON ,2 4,3% 130 SAMFUNNSVITENSKAP ,6 4,2% 131 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG ,8 4,5% 133 SOSIALØKONOMI ,7 4,2% 136 SOSIOLOGI ,2 5,9% 137 SOSIALT ARBEID ,8 3,4% 139 TEOLOGI ,7 6,5% 142 LEKTORKOMPETANSE ,7 4,8% 145 HAGEBRUKSKANDIDAT ,3 2,5% 148 JORDSKIFTEKANDIDAT ,6 3,8% 151 LANDSK./HAGEARKITEKT ,1 3,3% 152 AREALPLANLEGGER, MASTERGRAD ,9 6,2% 154 MEIERIINGENIØR ,3 7,9% 157 SIVILAGRONOM ,4 5,3% 160 SKOGBRUKS-/FORSTKANDIDAT ,6 4,6% 161 NATURFORVALTNINGSKANDIDAT ,7 5,3% 163 ARKITEKT ,3 3,6% 166 SIVILINGENIØR ,7 4,7%

3 169 VETERINÆR ,3-0,3% 172 SIVILØKONOM ,5 3,8% 175 IDRETTSKANDIDAT ,8 4,8% 176 MUSIKK ,1 5,2% 178 FISKERIKANDIDAT ,9 5,7% 182 SYKEPLEIEVITENSKAP ,1 3,9% 183 FYSIOTERAPI ,8 2,7% 199 ANNEN UTDANNING ,3 4,6% Akademisk utdanning 203 CAND.MAG. HUM./EST ,8 4,6% 206 CAND.MAG. MAT./NAT ,0 4,4% 207 CAND.MAG. HELSEFAG ,4 4,1% 209 CAND.MAG. SAMF.VITSK ,9 4,5% 210 CAND.MAG. MUSIKK ,0 4,1% 212 EXAM. OECON ,7 2,7% 215 LÆRER, ADJUNKT ,6 4,3% 216 FØRSKOLELÆRER, ADJUNKT ,4 4,3%

4 217 LÆRERHØGSKOLE, NY ORDN., ADJUNKT ,3 5,0% 218 FAGLÆRER, ADJUNKT ,4 4,2% 220 BACHELOR PEDAGOGIKK M.M ,3 4,7% 222 BACHELOR JOURNALISTIKK ,6 7,9% 223 DIPLOMØKONOM INFORMASJON ,3 3,8% 224 BACHELOR ØK.ADM ,5 4,8% 225 BACHELOR BIBL.-/INFORMASJONSV.SK ,4 1,9% 230 CAND.MAG. IDRETT ,7 5,3% 236 CAND.MAG. SYKEPLEIE ,8 4,3% 251 GRUNNFAGSEKSAMEN ,3 4,7% 255 MELLOMFAGSEKSAMEN ,1 5,3% 257 EX.PHIL ,7 2,8% 258 EX.FAC ,1 6,4% 259 ANDRE DELEKSAMENER ,5 4,4% 263 ADJUNKT ,8 4,2% 291 BACHELOR JURIDISK ,9 5,3% 292 BACHELOR PRIMÆRNÆRING ,4 4,8% 293 BACHELOR SAMFERDSEL M.M ,1 8,3%

5 299 ANNEN UTDANNING ,8 4,6% Lærerutdanning 303 FØRSKOLELÆRER ,8 4,1% 306 FØRSK.LÆRER MED VIDEREUTDANNING ,1 4,6% 309 LÆRERUTD. (GAMMEL) ,2 4,1% 312 LÆRER MED VIDEREUTDANNING ,5 4,6% 315 FAGLÆRERHØGSKOLE ,5 4,2% 316 YRKESLÆRER ,1 4,5% 318 FAGLÆRERHØGSKOLE M/VIDEREUTDANNIN ,3 4,8% 319 YRKESLÆRER M/VIDEREUTDANNING ,4 6,5% 321 ANNEN FAGLÆRERUTD ,7 4,5% 324 ANNEN FAGLÆRER M/VIDEREUTDANNING ,7 5,0% 325 SPESIALLÆRERHØGSKOLE ,4 2,7% 399 LÆRER/FAGLÆRER U. UTD ,4 4,5% Helse- sosialfag 402 ARBEIDSTERAPEUT ,2 4,2%

6 403 AKTIVITØR MED FAGBREV ,8 4,4% 406 ERGOTERAPEUT ,6 3,9% 408 BARNEVERNSPEDAGOG ,8 4,4% 412 BARNEPLEIER ,6 4,3% 413 BARNE- OG UNGD.ARB. M. FAGBREV ,4 4,3% 414 OMSORGSARBEIDER MED FAGBREV ,3 4,1% 415 HELSEFAGARBEIDER ,2 3,8% 416 FAGSKOLE HELSE- OG SOSIALFAG ,9 5,7% 420 BIOINGENIØR ,2 3,8% 424 FYSIOTERAPEUT ,1 3,9% 428 SYKEPLEIER ,3 4,3% 432 VERNEPLEIER ,0 3,9% 433 VIDEREUTDANNNING I VERNEPLEIE ,5 1,1% 436 HJELPEPLEIER ,5 4,1% 437 VIDEREUTD. I HJELPEPLEIE ,5 4,1% 440 LEGESEKRETÆR ,7 4,2% 442 AUDIOGRAF LABORANT ,7 1,8%

7 445 SYKEHUSLABORANT APOTEKTEKNIKER ,9 4,7% 447 TVERRFAGL.VIDEREUTD. HELSE/SOSIAL ,1 5,5% 448 SYKEPLEIERHØGSKOLE ,5 4,6% 449 ADM. UTD. DH M.V. ANDRE HSK.UTD ,6 2,4% 450 VIDEREUTD. SOSIONOM/BARNEV.PED ,4 4,5% 452 ORTOPEDIINGENIØR RESEPTAR RADIOGRAF ,5 1,8% 464 SOSIONOM/BACH. SOS.ARB./VELFERD ,1 4,2% 468 SPES.UTD. I SYKEPLEIE ,9 4,2% 472 ANNEN SYKEPLEIEUTD ,4 4,1% 476 TANNLEGEASSISTENT ,6 4,0% 480 TANNPLEIER ,3 4,0% 482 HUSMORVIKAR ,0 3,9% 491 AMBULANSEPERSONELL MED FAGBREV ,6 3,5% 499 ANNEN UTDANNING ,1 4,0%

8 Yrkesfag 503 TEKNISK ASSISTENT ,0 3,8% 506 TEKNISK FAGSKOLE ,6 4,5% 509 INGENIØRUTDANNING ,7 4,5% 512 YRKESFAG GR.KURS ,4 4,4% 515 YRKESFAG VG. KURS I ,2 4,3% 518 YRKESFAG VG. KURS II ,2 4,4% 521 FAGSK. I LANDBRUK ETC ,1 4,1% 522 ANLEGGSGARTNER ,8 2,9% 523 SKOGSOPERATØR ,5 9,9% 524 HANDEL/KTR. GR. KURS ,6 4,6% 527 HAND./KTR. VG. I/II ,1 4,8% 528 KONTORFAG - FAGBREV ,1 5,0% 530 STATENS HÅNDV. OG K ,2 3,3% 531 FAGBREV BYGG OG ANLEGG ,5 4,5% 532 FAGBREV ELEKTROFAG ,5 4,6% 533 FAGBREV MEDIE OG KOMMUNIKASJON ,9 4,5%

9 540 FEIER ,1 4,8% 591 HÅNDV./TEKN. VIDEREG ,0 4,4% 592 HANDEL/KONTOR VIDEREG ,2 4,8% 599 HÅNDV./TEKN ,7 4,7% Diverse spesialutdanning 601 KATEKETUTDANNING DIAKONUTDANNING ,2 3,8% 603 BEDRIFTSØKONOMI ,3 3,7% 604 HANDELSAKADEMIET ,4 5,2% 606 BIBLIOTEKHØGSKOLE ,3 4,1% 608 BANKAKADEMIET ,8 5,8% 609 DISTRIKTSHØGSKOLE ,5 4,4% 610 MARKEDSFØRING ,9 3,8% 612 HUSHOLDNINGSVITENSKAP FLYGELEDER JOURNALISTHØGSKOLE ,1 7,0% 619 HØGSKOLEKANDIDAT JOURNALISTIKK ,3 0,1%

10 621 KOMMUNALKANDIDAT ,0 5,4% 623 REVISJONSFAG VED NKS ,2 5,7% 625 STATSAUTORISERT REVISOR ,2 6,1% 628 SKATTEREVISOR ,1 1,7% 630 KOKK OG STUERT ,4 4,5% 634 RENHOLDSOPERATØR - FAGBREV ,5 4,3% 636 HUS-/KOSTØKONOM ,7 3,7% 641 (KIRKE-) MUSIKK, 3 ÅR ,0 2,6% 642 KIRKEMUSIKK, 4 ÅR ,6 4,8% 643 ANNEN MUSIKKUTD ,9 4,6% 644 DIPLOM-/SOLISTEKSAMEN ,8 5,0% 646 GRUNN-/TEOR. MUSIKKUTD ,6 4,1% 648 MUSIKK OG PED. UTD ,5 5,3% 649 MUSIKKLÆRER ,9 4,5% 651 MASKIN- OG ELEKTROFAG ,7 7,1% 652 MASKINISTSKOLE/-HØGSKOLE NAVIGASJONSFAG ,5 6,4% 657 RADIOFAG ,6 1,7%

11 661 HOTELLHØGSKOLE ,3 10,0% 670 DATAHØGSKOLE, MINST 2 ÅR ,3 4,0% 673 DATAHØGSKOLE, MINST 1 ÅR ,3 4,4% 674 FAGBREV IKT-SERVICE ,8 5,2% 679 FAGBREV YRKESSJÅFØR ,9 8,2% 680 TRAFIKKLÆRERSKOLE ,3 2,6% 681 HØGSKOLEKANDIDAT OFF.ADM ,8 2,8% 683 HØGSKOLEKANDIDAT SAMF.PLANLEGGING ,2 6,6% 684 HØGSKOLEKANDIDAT OFF. STYRING M.M ,9 5,1% 691 FISKERI OG SJØFART ,1 5,2% 692 HUSHOLDNINGSFAG ,7 4,1% 693 IDRETTSFAG ,7 6,5% 694 HUSFLIDS- OG ESTETISKE FAG ,3 4,9% 699 ANNEN SPESIALUTDANNING ,0 5,1% Etatsutdanning 710 ETATSUTDANNING ,8 4,4% 730 STATENS SAKSBEH. OPPLÆR ,2-0,4%

12 741 KONTROLLTEKNIKER HØYERE ETATSUTDANNING ,3 3,1% 783 POLITISK./POLITIHØGSKOLEN ,4 4,6% Militærutdanning 805 BEFALSUTDANNING ,9 3,8% 899 ANNEN MILITÆRUTDANNING ,2 9,9% Allmennutdanning 905 EKS. ARTIUM EL. TILSV ,7 3,4% 910 ØK. GYMNAS EL. TILSV ,4 4,6% 912 STUD.FAG ELLER SEKRETÆR ,1 4,6% 913 STUDIEKOMPETANSE ,7 0,3% 915 REAL-/UNGDOMSSKOLE ,9 3,7% 920 FOLKEHØGSKOLE ,6 4,0% 930 UTENLANDSK UTDANNING ,0 1,0% ÅRIG FOLKESKOLE ,6 3,7% 999 IKKE OPPGITT ,3 3,7%

13 Kilde: KS' PAI-register.

UTDAN N I NGSB ETEG N E LSE/-KO DE

UTDAN N I NGSB ETEG N E LSE/-KO DE 63 Del 4a UTDAN N I NGSB ETEG N E LSE/-KO DE I Del 4 finner en alle gyldige utdanningskoder i PAl-registeret. Disse dekker de fleste utdanninger som er relevante for arbeid i offentlig sektor. Kodene omfatter

Detaljer

Fagstige for fagarbeider/ 1-årig utdanning pr. 01.08.2012

Fagstige for fagarbeider/ 1-årig utdanning pr. 01.08.2012 tillegg, TT Merknad Aktivitør Fagarbeider 7517 751705 502 00 0 Aktivitør med 1 årig utdanning eller fagbrev Horisontal beløpsgrense kr.50.000 TT- Aktivitør I Fagarbeider 7517 751703 502 00 Aktivitør II

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

F_UTD_KURS. Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur)

F_UTD_KURS. Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur) Snr SNR_NUDB VARCHAR 8 97000 Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U' eller 'X'. Krypteres ved utlevering. Hendelseskode KODE VARCHAR 97000 0 3 Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012)

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2012) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT SKOLEÅRET 2015/2016

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT SKOLEÅRET 2015/2016 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT SKOLEÅRET 2015/2016 Info brosjyre VG2 2015-2016 stud. spes. med toppidrett SVGS 1 Innhold

Detaljer

Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ

Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 7. juni 1989 OMKODINGSKATALOG TIL STANDARD FOR UTDANNINGSGRUPPERING REVIDERT 1988 av Sissel Vestli INNLEDNING Standard for utdanningsgruppering (NUS) foreligger

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ time til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½ time, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED MUSIKK SKOLEÅRET 2014/2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED MUSIKK SKOLEÅRET 2014/2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE MED MUSIKK SKOLEÅRET 2014/2015 Info brosjyre VG2 2014-2015 stud. spes. med musikk SVGS 1 Innhold Innledning...

Detaljer

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot Rådgiversamling 20. oktober 2009 09:30 15:00 Magnus Barfot Utdanning i Bergen Michelle Ingrid Greene Leder for Utdanning i Bergen Programmet før lunsj 09.30-09.40: Innledning Utdanning i Bergen 09.40-10.20:

Detaljer

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH Bestemmelsene om realkompetanse som grunnlag for opptak til masterstudier er forskriftsfestet i kap 4 i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer