LOKALT OPPTAK Søkertall pr 1. mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars"

Transkript

1 LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning år for år. Fra 2009 til 2010 var økningen på 133 primærsøkere) (tallsammenligning pr 1. mars hvert år) Søkertallene for 2011 er sammenlignet med tall for 2010 der det er tilsvarende studietilbud. Søknadsfrist for studier i lokalt opptak er 1. mars hvert år (med noen få unntak) Antall primærsøkere (1.prio.søkere) gir bilde av søkerinteressen for det enkelte studietilbud. Reelt antall søkere som konkurrerer om studieplass vil være lavere enn søkertallet, da alle søkere ikke er kvalifisert, samt at en del søkere ikke fullfører søknadsprosessen. Størst frafall er det normalt blant utenlandske søkere. SØKERTALL: Ark 2: søkertall for den enkelte avdeling (total-tall) Ark 3: søkertall studiumnivå, sammenlignet med 2010 (avdelingsinndelt) Ark 4: søkertall masterstudiene, siste 5 år 2/3-11 Ann-Lisbeth Framaas, Opptaksleder

2 LOK 2011 Avdelingsvis endring i søkertall sammenlignet med 2010 studienavn studiepl prio 1/ prio 1/ prio 1/ prio 1/3-11 endr i antall %-endring h.ekv ant pers. ant personer ant personer ant personer ant personer 2010 til 2011 ØLR (175 h.ekv) % LUNA (190 h.ekv) % HI (141 h.ekv) % AØL (11 h.ekv) ,50 % Totalt, HH (517 h.ekv) ,50 % Kort kommentert: ØLR LUNA: HI: AØL Økning på hele 69%!! I hovedsak skyldes økningen flere søkere til tilbudene via Studiesenteret. Risiko-studiet som er nytt som måltallsstudium har rekruttert 28 søkere. Ved MPA er økningen 10 primærsøkere. Avd tilbyr i år flere halvårs- og årsstudier enn i fjor (avd foretok i fjor en forholdsvis omfattene reduksjon i studietilbudet grunnet økon. nedskjæringer). En del av økningen på 42 % skyldes altså flere studier, men avd har også stor økn i MA-biotekn (+32 søkere), PPU (+28 søkere) og til 2.år ved Fagl.ut i musikk Den nye folkehelsemasteren rekrutterer godt! Hele 39 primærsøkere til 20 st.pl er gode tall! Samtidig ser vi at søkertallene til MA-psyk er redusert med 16 søkere. HI hadde flere godt rekrutterende studier inkl. i porteføljen med 1.mars-frist i fjor (en del studier igangsettes annet hvert år, og dette gir utslag i statistikk hvor vi sammenligner fra ett år til et annet. Dersom vi kun ser på tall for studier som ble tilbudt både i 2010 og 2011 er søkerinteressen uendret Avd. hadde en kjempeøkning til MA-anvendt økologi i fjor (+57 primærsøkere), og opplever i år en nedgang (-16 søkere) Tallene er likevel svært gode med 62 primærsøkere til 10 studieplasser. Se for øvrig siden for "master, samlet"

3 LOKALT OPPTAK 2011 Antall primærsøkere pr 1. mars studienr Å/ studienavn studiepl. 1. prio 1. prio endring 1/ / i antall L ant personer ant personer ant personer ØLR 1100 Å Bedriftsøkonomi, deltid - Hamar (5 h.ekv) Å Revisjon påbygg., heltid - Rena L Regnskapsførerfag påbygg, deltid & saml- Rena + Studiesenteret (10 h.ekv) L Serviceledelse 30 sp, deltid & samlinger - Kongsv (15 h.ekv) Å Årsstudium Org. og ledelse, deltid & samlinger - Rena (25 h.ekv) Å Halvårsstudium Kunnskapsled., deltid & samlinger, Rena (15 h.ekv) L Årsstudium Bed.øk, deltid - nettbasert (Studiesenteret.no) (25 h.ekv) L Årsstudium Org. & ledelse, deltid - nettbasert (Studiesenteret.no) (35 h.ekv) L Emnegruppe i økonomi og adm, deltid-nett&saml. (Studiesenteret.no) (5 h.ekv) Å BA - Service Management ("y-vei"), Rena: frist 15/ ny L Halvårsstudium Risiko, sårbarhet og beredskap, deltid (15 h.ekv) L MPA, deltid - 90 sp (10 h.ekv) L MPA, deltid sp L MPA m/fordypn i øk., regnsk., & finans, deltid - 90 sp (10 h.ekv) L MPA m/fordypn i øk., regnsk., & finans, deltid sp Emnegruppe: økonomiske fag, heltid - Rena (tilbys ikke 2011) 0 0 Emnegruppe: økonomiske fag, deltid - Rena (tilbys ikke 2011) 4 Sum ØSIR (175 h.ekv) LUNA studiepl. 1. prio 1/ prio 1/3-11 endr i ant

4 1201 Å Engelsk påbygg. 30 sp, heltid Å Matte 2 30sp, deltid Å Nordisk påbygg. 30 sp, heltid Å Somali påbygg. 30 sp, deltid (10 h.ekv) ny Å Samfunnsfag (GLU 1-7) 30 sp, deltid ny Å Naturfag (GLU 1-7) 30 sp, deltid ny Å Samfunnsfag (GLU 5-10) 60 sp, heltid ny Å Naturfag (GLU 5-10) 60 sp, deltid Å Ex.Phil., 10 sp (5 h.ekv) Å BA - språk og kulturfag 2.år L BA - Faglærer i musikk 2. år L MA - tilpasset opplæring, heltid L MA - tilpasset opplæring, deltid (10 h.ekv) Å MA - kultur- & språkfagenes did.,heltid Å MA - kultur- & språkfagenes did., deltid (10 h.ekv) Å MA - språk/kultur/digital kommunikasjon, heltid Å MA - språk/kultur/digital kommunikasjon, deltid (10 h.ekv) Å MA - næringsr.biotekn m/ford i bioprosesstekn & molekylærgen Å MA - næringsr. biotekn. m/ford i kommersialisering av biotekn L Norsk språk & kultur (NOIS). Frist: 1/ Å PPU - allm.fag, heltid (did:fr-spr,matte,nat-fag,norsk,samf-f.) Å PPU - allm.fag, deltid (did:fr-spr,matte,nat-fag,norsk,samf-f.) (20 h.ekv) Å PPU - yrk.fag, heltid (did: naturbruk) Å PPU - yrk.fag, deltid (did: naturbruk) Ex.Fac. 10 sp (tilbys ikke 2011) 0 0 Natur- og miljøfag 1 (tilbys ikke i 2011) 0 4 Sum LUNA (190 h.ekv) HI studiepl. 1. prio 1/ prio 1/3-11 endr i ant 1400 Å Psykisk helsearbeid videreutd., heltid

5 1405 Å Rehabilitering, deltid (10 h.ekv) L BA - folkehelse, 2.år L BA - faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, 2.år L BA - idrett, 2.år Å Sos.ped. 1, 30 sp deltid (10 h.ekv) Å Sos.ped. 2, 30 sp deltid (10 h.ekv) "ny" L Challenges of Contemporary Society 30sp heltid (tidl society and culture v/luna) Å Eldreomsorg m/vekt på psyk.lidelser (10 h.ekv) Å MA - psykisk helsearbeid, heltid Å MA - psykisk helsearbeid - 2. år, heltid ny Å MA - folkehelsevitenskap, heltid Rus, avhengighet og psykiske lidelser (tilbys ikke 2011) 0 80 Anestesi sykepleie (søkn.frist 1/10 i 2011, st.start jan 2012) 45 Intensiv sykepleie (søkn.frist 1/10 i 2011, st.start jan 2012) 24 Operasjon sykepleie (søkn.frist 1/10 i 2011, st.start jan 2012) 15 Sum HI (141 h.ekv) AØL studiepl. 1. prio 1/ prio 1/3-11 endr i ant 1501 Å Registrering av kulturminner i utmark, 10 sp (1 h.ekv) Å MA - anvendt økologi, heltid Naturoppsyn 10 sp (s.frist 1/ ) Tropical wildlife 10 sp(s.frist 1/ ) Sum SUE (11 h.ekv) Totalsum, HH (517 h.ekv) Totalt har høgskolen rekruttert 248 (+ 22,5 %) flere primærsøkere til studier i det lokale opptaket enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Merk at HI i fjor hadde AIO og Rus-studiet inkludert i studieportefølgjen med 1.mars-frist. Avdelingen har ikke en reell nedgang når vi ser bort fra AIO+Rus Kolonnen for antall studieplasser: vedtak om studieplasser er fattet i styresaken om studieprogram for 2011/2012, i styresaken er antallet oppgitt i heltidsekv. I tabelloppsettet er heltidsekvivalenter omregnet til antall personer (antall hoder) for lettere å få en forståelse av søkertallene som oppgis i antall personer.

6 Studier som har studiestart i januar/vår 2012 har søknadsfrist 1. oktober og inngår derfor ikke i tallmaterialet

7 Antall 1.prioritetssøkere til høgskolens masterstudier (siste 5 år) STUDIUM ant. 1.prio 1.prio 1. prio 1. prio 1. prio endring studiepl MA tilpasset opplæring, heltid MA tilpasset opplæring, deltid (10 h.ekv) MIKS, heltid MIKS, deltid (10 h.ekv) uendret MA dig.komm.heltid MA dig.komm.deltid (10 h.ekv) MA biotek. m/eksperimentell biotekn MA biotek. m/kommersialisering av biotekn MA psyk. helsearb. heltid MA psyk. helsearb år, heltid MA folkehelsevitenskap, heltid (ny) MA anvendt økologi, heltid MPA 90 sp, deltid (10 h.ekv) MPA 120 sp, deltid MPA m/fordypn i øk/regnsk 90 sp, deltid (10 h.ekv) MPA m/fordypn i øk/regnsk 120 sp, deltid SUM (135 hekv) Totalt har høgskolen ved utløp av ordinær søknadsfrist (1. mars) 58 flere søknader til masterstudiene enn på samme tidspunkt i fjor (inkludert tallene for det nye masterstudiet i folkehelsevitenskap) Fra 2009 til 2010 økte søkertallene for masterstudier med 97 søkere MRK: utenlandske søkere til våre to engelskspråklige masterstudier har også søknadsfrist 1. mars. Disse må sende inn søknad pr post, og grunnet lang postgang vil høgskolen ikke motta de som har søkt nært fristens utløp før 2-3 uker frem i tid. GRAFISK FREMSTILLING PR MASTERSTUDIUM

8 Utvikling i antall søkere til masterstudier siste 5 år MA tilpasset oppl MIKS MA dig.komm MA biotek MA-folkehelse (ny) 39 MA psyk. helsearb MA anvendt økologi MPA sum

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH Bestemmelsene om realkompetanse som grunnlag for opptak til masterstudier er forskriftsfestet i kap 4 i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Saksnr: 15/03781-1 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 10. november 2010 Vår ref.: 2010/1592 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen,Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Har du pedagogisk utdanning? Ønsker du faglig påfyll eller videre studier? Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Innhold Studiet tar opp

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer