A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme"

Transkript

1 A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som er definert som minimum opptakskrav. Ved vurdering av søkerne vil kriteriene i tabellen nedenunder nyttes for vurdering av om den enkelte søker dekker kravet om min. 5 år relevant praksis og på grunnlag av dette er kvalifisert / ikke kvalifisert for opptak til Høgskolen i Hedmark. Deltidsstillinger regnes om til heltid etter de samme regler som gjelder ved ordinært opptak for søkere som har generell studiekompetanse etter "23/5-regelen". Regelverket vil sikre likebehandling av søkerne. A 1 OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGER Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (heltid) hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper i hht forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 og 2-2 (kravet gjelder ikke ved opptak til engelskspråklige ) Søkere til som har et større innslag av engelskspråklig pensumlitteratur eller har engelsk som undervisningsspråk, må dokumentere kunnskaper i engelsk ihht forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 og 2-2 1

2 Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav Campus Hamar (LUNA), side 2 7 Grunnskolelærerutd. - Lønnet pedagogisk arbeid med barn/unge - minimum 2 år Grunnskolelærerutd, nett og samlingsbasert Førskolelærerutdanning, Førskolelærerutdanning, nett og samlingsbasert, - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse. - Lønnet pedagogisk arbeid med barn/unge - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole FAGKRAV: Alle søkere må dokumentere formelle kunnskaper fra vg.opplæring i: norsk på VKII-nivå/Vg3-nivå med karakteren 3 eller bedre, og matematikk tilsvarende 1MA (5t/u)/224 årstimer med karakteren 3 eller bedre Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole Språkkrav 2

3 Faglærerutdanning for tospråklige lærere, Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav - Lønnet arb. innen pedagogiske virksomheter, opplæring, skole - minimum 2 år. (inntil 1 år kan erstattes av relevant pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet i hjemlandet) - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Videregående utdanning Relevant pedagogisk utdanning fra utenlandsk høgskole/universitet Språkkrav Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må dokumentere norskkunnskaper ihht forskrift om opptak Faglærerutdanning i musikk Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år) - Relevant lønnet arbeid fra offentlige eller private musikkinstitusjoner som utøvende musiker - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Folkehøgskole KRAV: Alle søkere må bestå opptaksprøve i musikk 3

4 Visuell simulering, Virtuell kunst og design, Animasjon, Minimum 2 år lønnet arbeid som utøvende innen: - innen kunst/kunstforming eller - produksjon innen skulptur, lerret, tekst, bilde, lyd, dataapplikasjon, dataanimasjon med mer - adm.oppgaver, arbeid i kunstgalleri m/salg og lignende. Tegning/form/farge fra VG Ulike designerlinjer fra VG Ulike designerlinjer fra folkehøgskole Datateknisk linje fra v.g.skole innen data, tekst, bilde, lyd, animasjon m.m. Musikk, årsstudium - Relevant lønnet arbeid fra offentlige eller private musikkinstitusjoner som utøvende musiker - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Folkehøgskole 4

5 Engelsk, årsstudium - Arbeid innen språkopplæring i engelsk, informasjon og kommunikasjon - minimum 2 år - Arbeidspraksis hvor man er vant til å uttrykke seg skriftlig på engelsk - Arbeidspraksis innen kultursektoren Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) Norsk, årsstudium - Arbeid innen språkopplæring i norsk, informasjon og kommunikasjon - minimum 2 år - Arbeidspraksis hvor man er vant til å uttrykke seg skriftlig på norsk - Arbeidspraksis innen kultursektoren Norsk (alle søkere må dokumentere norskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) 5

6 Bioteknologi, Drama, 30 stp (LOK vår 2012) Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav, relevante linjer - Laboratoriearbeid og/eller arbeid innenfor Folkehøgskole grønn sektor næringsmiddelindustri - minimum 2 år - Arbeid i bedrifter som jobber med bioteknologi - lønnet arbeid som utøvende aktør fra teater aller andre relevante kulturinstitusjoner minimum 2 år - Arbeid fra pedagogiske virksomheter. - Administrasjons og koordineringsoppgaver innen kulturfeltet FAGKRAV: Alle søkere må dokumentere formelle kunnskaper fra vg.opplæring i: matematikk: R1 ell S1+S2 (2MX/2MY/3MZ) og matematikk ell. naturfag: R1+R2 ell FYS1+2 ell KJE1+2 ell BIO1+2 ell INFO1+2 ell GEO1+2 ell TEK1+2 (3MX/3FY/3KJ/3BI) Språkkrav Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) 6

7 Examen philosophicum, 10 st.p (LOK høst 2011) Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav - Relevant lønnet arbeid fra pedagogiske virksomheter, offentlige og private bedrifter, og/eller humanitære organisasjoner - minimum 2 år Språkkrav Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfaglærere, 60 st.p. Søkere som mangler generell studiekompetanse (GSK) kan få vurdert sin realkompetanse i forhold til dette kravet. Realkompetansevurdering kan bare gjøres for søkere som oppfyller øvrige formelle opptakskrav (dvs fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring, 2 år yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minst to år relevant yrkespraksis etter fullført videregående opplæring) 7

8 Campus Elverum (HI), side 8-12 Sykepleie, Tannpleie, Minimum 2 år lønnet arbeid: - Arbeidserfaring innenfor helse- eller sosialtjenesten (eks: hjelpepleier, pleiemedhjelper, personlig assistent, ambulansetjeneste, apotektekniker) - arbeid i barnehage, barneskole, sfo - annen relevant praksis - Omsorgsarbeid - kan telle inntil 1 år (egne barn, barnehage/praktikant, eldre) - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) - Lønnet arbeid innen helse/omsorg - Arbeid innen næringsmiddelindustri - Hygienearbeid, laboratorium, klinikk, apotek ol. - Lønnet eller ulønnet barne-/ungdomsarbeid og pedagogisk arbeid. - Omsorgsarbeid - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år), linje for: - Allmenne fag - Økonomiske og administrative fag - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren, barne- og ungdomsarbeider o.l. Folkehøgskoler, relevante linjer, linje for: - Allmenne fag - Økonomiske og administrative fag - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren, barne- og ungdomsarbeider o.l. Folkehøgskoler, relevante linjer 8

9 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, Idrett spesialisering i trenerrollen, Minimum 2 år: - lønnet arb. med barn/unge i skolepliktig alder, og/eller - lønnet/ulønnet arbeid som trener i den frivillige barne-/ungdomsidretten, og/eller - arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt - pedagogisk eller sosialfaglig arbeid el. - omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - relevant organisasjonsarb. - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (maks uttelling er 2 år) Minimum 2 år: - lønnet arbeid med barn/unge og/eller - lønnet og ulønnet arbeid innen idretten - arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (maks uttelling er 2 år) Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid 9

10 Folkehelse, Minimum 2 år: - lønnet og ulønnet arbeid innen idrett/friluftsorganisasjoner og/eller - lønnet arbeid innen helse- og sosialfaglig felt Relevant fagbrev Idrett, årsstudium Friluftsliv, årsstudium - arbeid som aktivitør, pedagogisk arbeid i barnehage/skole/sfo. - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Minimum 2 år: - lønnet og ulønnet arbeid innen idretten - Arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Relevant fagbrev 10

11 Sosialpedagogikk, årsstudium Sos.ped 1 (30 sp) Mat, ernæring og helse, årsstudium Minimum 2 år lønnet arbeid: - pedagogisk arbeid med barn/ungdom og/eller - arbeid innen helse- eller sosialtjenesten, - relevant praksis (f.eks arbeid som aktivitør) - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Minimum 2 år lønnet arbeid: - storkjøkken, kantine, matforretning (kjøtt, fisk, delikatesse) og/eller - matrelatert arb.erfaring innenfor reiseliv/turisme landbruk, mat-/næringsmiddelindustri, tradisjonsmat (eks.: kokk, kjøkkenassistent, småskalaprodusent, pølsemaker, gårdsbutikk) og/eller - matrelatert opplysningsarbeid, linje for: - Allmenne-, økonomiske og adm. fag - Barne- og ungdomsarbeider - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren eller barne- og ungdomsarbeider Folkehøgskoler, relevante linjer Relevant fagbrev Folkehøgskole, relevant linje - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) 11

12 Challenges of Contemporary Society, 30 stp (LOK høst 2011) - Relevant lønnet arbeid fra offentlige og private bedrifter, og/eller humanitære organisasjoner - minimum 2 år, alle etninger Folkehøgskole Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) 12

13 Campus Rena (ØLR) side Økonomiske fag: Revisjon, Økonomi og administrasjon, bac Regnskapsførerfag, bac. Bedriftsøkonomi, årsstudium Music Management, - Regnskapsarbeid - Lønnet arbeid innen salg/handel - Erfaring fra saksbehandling - Annen relevant praksis - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - Arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling - Erfaring fra ulike musikkbransjer - Regnskapsarbeid - Arbeid innen salg/handel (innen musikkbransjen) - Annen relevant praksis - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Høgskoler (økonomiske fag) Folkehøgskoler, relevante linjer, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm. fag) Folkehøgskoler, relevante linjer Bransjeutdanning (musikk) 13

14 Musikkproduksjon, Minimum 2 år lønnet arbeid: - Arbeid i lydstudio og/eller - Arbeid i musikkforlag eller plateselskap, og/eller - Arbeid i medieproduksjonsbedrifter, (etermedier, reklame, film, spill) Vidergående skole, musikk eller mediefag Folkehøgskole, musikk eller mediefag Fagskoler som NISS eller Noroff Høgere utdanning (økonomisk/adm fag, mediefag). Innovasjon, entreprenørskap foretaksutvikling, årsstudium - dokumenterte kommersielle utgivelser - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - arbeid innen ulike entreprenørskapsprosjekter eller utviklingsprosjekter i privat/offentlig sektor - selvstendig næringsdrivende - regnskapsarbeid - arbeid innen salg/handel - arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling - annet relevant arb. - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Folkehøgskoler, relevante linjer Høgskoler (økonomiske fag) 14

15 Adm/ledelsesfag: Administrasjon og ledelse, årsstudium Organisasjons- og ledelsesfag, Organisasjon og ledelse, årsstudium (LOK) Kunnskapsledelse, 30 st.p (LOK) Mediefag: Digital medieproduksjon, Mediefag, årsstudium - arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling, inklusive arbeid med salg og markedsføring - annet relevant arb. - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - arbeid i medie/informasjonsbedrift, eller selvstendige informasjonsoppgaver. - annet relevant arb. - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Folkehøgskoler, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag), relevante linjer Folkehøgskoler, relevante linjer Høgskoler (økon/adm/samf.fag) Studium / gruppe av Relevant pr 15

16 Krisehåndtering, årsstudium Risiko, sårbarhet og beredskap 30 sp (LOK) nytt i 2011 Minimum 2 år lønnet arbeid: - innen forsvaret, politi, sivilforsvar, beredskapsarbeid i kommuner el og/eller - innen humanitære organisasjoner - arbeid innen administrasjon, informasjon, saksbehandling - annet relevant arbeid, alle etninger Folkehøgskole Service Management, Serviceledelse, 30 st.p (LOK) - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år) - Arbeid innen ulike servicebedrifter (herunder offentlige kontorer) og i handelsnæringen (eks hotell, reiseliv, kultur, museer, opplevelser, helse og omsorg, salg) - Arbeid i administrative stillinger / erfaring fra saksbehandling, inklusive arbeid med markedsføring, salg og regnskap - Arbeid i medie/informasjonsbedrift, eller selvstendige informasjonsoppgaver. - Annet relevant arbeid - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling inntil to år), relevante linjer Folkehøgskoler, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) 16

17 Studium Campus Evenstad (AØL) side Engelsk Utmarksforvaltning, - Offentlig eller privat forvaltning innen jordbruk,, relevante linjer (alle søkere må dokumentere skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø (utslipp, (f.eks: naturbruk, allmenne-, engelskkunnskaper gjennom forurensning, håndtering av innførte arter). økonomiske- og administrative fag, vg.opplæring, minst fra Utmarksforvaltning, Arealforvaltning og organisering av slik trearbeidingsfag, byggfag og lignende) Gk/VgI-nivå fra yrkesfaglig årsstudium virksomhet etning) - Praksis innen skogbruk-, utmark-, Andre relevante utdanninger/kurs Skogbruk, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett - Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, Skogbruk, årsstudium utmark, fiskeri eller miljø - Annen relevant praksis (for eksempel snekker, Naturoppsyn, 10 st.p. bygningsarbeid, tømrer, arbeid innen industrien, (LOK jan 2012) anleggsarbeid, landbruksmekanikere ol ) Registrering av kulturminner i utmark, 10 st.p (LOK sommer 2011) Natur og økoturisme, Jakt, fiske og guiding, årsstudium - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år - Offentlig eller privat forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø (utslipp, forurensning, håndtering av innførte arter). - Praksis innen skogbruk-, utmark-, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett - Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø - Arbeid innen reiseliv (f. eks: hotell, turoperatører, guiding, og lignende) - Arbeid på leirskoler, organisering av friluftsliv eller lignende - relevant organisasjonsarb. - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år, relevante linjer (f.eks: naturbruk, allmenne-, økonomiske- og administrative fag, salg&service fag, trearbeidingsfag, byggfag og lignende) Andre relevante utdanninger/kurs Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom vg.opplæring, minst fra Gk/VgI-nivå fra yrkesfaglig etning) 17

18 Studium Bioenergi, årsstudium Landbruksteknikk, Agronomi, - Offentlig eller privat forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø (utslipp, forurensning og lignende) - Arealforvaltning og organisering av slik virksomhet - Praksis innen skog- eller utmarksnæring eller virksomhet relatert til energi. - Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark eller miljø - Annen relevant praksis (for eksempel snekker, bygningsarbeid, tømrer, arbeid innen industrien, anleggsarbeid, landbruksmekanikere og lignende) - relevant organisasjonsarb. - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år - Allsidig jordbrukspraksis hvor inngår planteproduksjon, husdyrbruk og bruk av feltmaskiner og/eller arbeid innenfor omsetting av produksjonsutstyr - minimum 2 år, relevante linjer (f.eks: naturbruk, allmenne-, økonomiske- og administrative fag, trearbeidingsfag, byggfag og lignende) Andre relevante utdanninger/kurs, relevante linjer Folkehøgskole grønn sektor Engelsk (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom vg.opplæring, minst fra Gk/VgI-nivå fra yrkesfaglig etning) Økologisk landbruk, årsstudium (nett og samlingsbasert, deltid) Landbruksteknikk, årsstudium - Lønnet arbeid innen landbrukssektoren 18

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning 2 Opptak til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning Forfattere: Camilla Alfsen, Randi Storli Vox 2013 ISBN: 978-82-7724-194-4

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

UTDAN N I NGSB ETEG N E LSE/-KO DE

UTDAN N I NGSB ETEG N E LSE/-KO DE 63 Del 4a UTDAN N I NGSB ETEG N E LSE/-KO DE I Del 4 finner en alle gyldige utdanningskoder i PAl-registeret. Disse dekker de fleste utdanninger som er relevante for arbeid i offentlig sektor. Kodene omfatter

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Ulik bakgrunn samme mulighet?

Ulik bakgrunn samme mulighet? Rapport 2004:11 Ulik bakgrunn samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generel t studiekompetente studenter Birgit Abelsen Siri Ulfsdatter Søreng Carola Kleemann Foto: Bjørnar Johansen Tittel

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer