Plankompetanse og planutdanning på Vestlandet Møte i Bergen Helge Hustveit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plankompetanse og planutdanning på Vestlandet Møte i Bergen 18. - 19.11.2010. Helge Hustveit"

Transkript

1 Plankompetanse og planutdanning på Vestlandet Møte i Bergen Helge Hustveit

2 ENERGI-, GEOFARE- OG PLANSTUDIUM LANDSKAPSPLANLEGGING Bachelorprogram Masterprogram GEOLOGI OG GEOFARE Bachelorprogram FORNYBAR ENERGI Bachelorprogram INGENIØR ELEKTRO Bachelorprogram

3 Forsking Geofare, ingeniørvitskap, fornybar energi, landskapsplanlegging Landskapsplanlegging: Geologi og geofare: Fornybar energi: Ingeniør elektro: 2 professorar, 3 førstestillingar, 1 stipendiat 1 professor, 1 professor II, 4 førstestillingar, 1 høgskulelektor 1 professor, 3 stipendiatar 1 førstestilling, 2 siv.ing, 4 høgskulelektorar

4 Bachelorprogram i Geologi og geofare

5 Bachelorprogram i Geologi og geofare Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Valfag Semester 6 Blokk 1 Geologi grunnkurs Fysikk Glasialgeologi Climate change Offentleg forvaltning Hydrologi og hydrogeologi Blokk 2 Blokk 3 Mineralogi og petrografi Matematikk Anvendt geofysikk Sedimentologi Strukturgeologi Kartlære og GIS GeoHazards Engineering Geology and early Warning Bacheloroppgåve Arealplanlegging Reguleringsplanlegging 20 eller Studium i utlandet/norge 30

6

7 Åkneset Foto: Lars Harald Blikra

8

9 Namsos - 09

10 Fornybar energi Bachelorprogram

11 Fornybar energi Studiemodell fordjuping i planfag og geofag Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Blokk 1 Geologi grunnkurs Fysikk Matematikk Climate Change Bacheloroppgåve Hydrologi og hydrogeologi Blokk 2 Energi, teknologi og miljø Økologi Rekneskap og bedriftsøkonomi Geohazards Arealplanlegging Aktuelle tema i fornybar energi Blokk 3 Kartlære og GIS Miljø- og energipolitikk Statistikk og metode Offentleg forvaltning Reguleringsplanlegging Bacheloroppgåve

12 Flisfyrt fjernvarmeanlegg

13 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelorprogram

14 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelorprogram Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Blokk 1 Botanikk grunnkurs Design, form og farge Geologi grunnkurs Statistikk Kulturlandskapsskjøtsel Offentleg forvaltning Blokk 2 Blokk 3 Landskapets kulturarv Kartlære og GIS Økologi Hage og landskapsplanter Landskapsanalyse Landskapsøkologi Landskapsinngrep Vegetasjonsøkologi Arealplanlegging Reguleringsplanlegging Bacheloroppgåve 15

15 Planprogramarbeid Konsekvensvurderingar Risiko og sårbarheitsanalysar OS) Kva utfordringar står ein overfor? Kva fagfelt vert involvert? Kva kunnskap må framskaffast? Kva inngrep kan gjennomførast? (kva kan ikkje gjerast?) Korleis kan inngrepa gjennomførast?

16 Digital planlegging og prosess Opplæring i digital produksjon og planprosessar ArcGis GIS/LINE

17 Lover, forskrifter og regelverk Studentane får kunnskap om politiske organisasjonsmodellar, planprosessar og dei mest sentrale lovene slik som PBL, jordlova og kulturminnelova.

18 Nordic Master in Landscape Planning

19 Nordisk samarbeid HSF Sogndal Ca studenter Ca 300 tilsette København Alnarp

20 Nordic Master in Landscape Planning Studiet spenner vidt gradient- og temamessig (sør-nord, urban-rural) Studiet kombinerer estetiske fag med naturfag og planfag Studiet er eit samarbeid mellom Københavns Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet og Høgskulen i Sogn og Fjordane Studiet vert undervist på engelsk og er ope for studentar frå heile verda

21 Kurs i masterstudiet Høgskulen i Sogn og Fjordane (1. semester) BI 001 Restoration Ecology 20 sp PL001 Ecological Landscape Planning sp Sveriges Lantbruksuniversitet (2.semester) SLU 01 Integrated Landscape Management SLU 02 Dynamic Vegetation Design 15 sp 15 sp Københavns Universitet (3.semester) KU 01 Urban Forestry and Urban Greening. Theme course 15 sp KU 02 Urban Woodland Silviculture 7,5 sp KU 03 Conflict Management 7,5 sp Høgskulen i Sogn og Fjordane (4. semester) PL 002 Master Thesis in Landscape Planning 30,00

22 Profil på masterstudiet Planlegging, forming og forvaltning av grøntareal, natur og naturmark frå det urbane til det rurale Urban and Rural Greening

23 Studiet bygger på kunnskap om geologi, botanikk, vegetasjonsøkologi, klima, økologi, planfag, kulturminnefag, kulturlandskapsskjøtsel, og landskapsøkologi

24 HSF sin del av masterstudiet vil ha fokus på rurale landskap og semi-naturlege habitat fordi dei: representerer identitet og kulturhistorie dei er vakre med store estetiske verdiar, opplevings- og rekreasjonsverdiar dei er robuste og representerer eit lågkost alternativ når det gjelder etablering og vedlikehald dei er opparbeidde parkar ofte med en stort biologisk mangfald

25 Studentane skal lære å bruke naturen som formgjevar og styrke kunnskapen om revegetering

26 Kva kan HSF tilby?

27 Kva kan HSF tilby? Modul 4 Natur og landskap p Naturgeografi, naturressursar, naturmangfald og naturvern Landskap og landskapsanalysar, kulturlandskap og jordvern Vassdragsplanlegging og vassdragsvern Sjøareal og strandsone i plan - Friluftsliv - areal, sikring og tilrettelegging Praktisk planlegging av grøntstruktur og LNFR-område

28 Modul 5 Klima, forureining og risiko p Klimaendringar førebyggjing og førebuing Energibruk som tema i kommune- og reguleringsplan Forureining og arealplanlegging Kva kan HSF tilby? Samfunnsrisiko i kommunal planlegging ROS-analyse Praktisk gjennomføring av analyse og førebygging av klimaverknader

29 Kva kan HSF tilby? Modul 9 Arealplanlegging p Berekraftprinsippet og heilheitleg planlegging Samordna areal- og transportplanlegging Kommuneplan arealdelen prosess, analysar, planbeskrivelse, konsekvensutgreiing, kart og føresegner Reguleringsplan prosess, analysar, planbeskrivelse, konsekvensutgreiing, kart og føresegner Praktisk planlegging case bustadområde, sjølvstendig arbeid

30 Skreddarsaum Interesse frå kommunesektoren om korte kurs i planlegging.

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN)

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN) 2003/2004 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG () Avdelinga er frå 1. august 2003 sett saman av dei to tidlegare avdeligane AIU (Avdeling fro ingeniørutdanning) og ANF

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI HAUSTEN 2011 1 Innhold Innleiing... 3 Analyse... 4 Skred/steinsprang:... 6 Trafikk kommunal veg val av løysing for gang- og sykkelveg...

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS 1 Innhold 1. Føremål og avgrensing 2. Landskapet langs kysten av Sogn og Fjordane 3. Metode 4. Resultat og

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer