Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt kl Davik Oppvekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst"

Transkript

1 Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt kl Davik Oppvekst

2 Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder Er det arveleg at nokon ikkje klarer å krølle tunga Konklusjon på arv Hovudkonklusjon Kjelder PP presentasjon

3 Hypoteser Det er flest gutar som ikkje klarar å krølle tunga Det går an å trene seg opp til å klare det Det kan vere genetisk, altså arveleg Det kan ha med alder å gjere

4 PLAN Dette gjer vi for å finne ut om hypotesane våre stemmer: Vi vil lage eit undersøkingsskjema der vi finn ut kven som kan krølle tunga og dei som ikkje kan krølle tunga. Skjemaet må kunne gje opplysningar på alle hypotesane våre. Vi kan og spørje fagfolk som t.d. logoped. Vi tek kvar sine skjema heim så vi kan spørje så mange som mulig for og få masse opplysningar.

5 Kjønn Alder Kan krølle tunga.år.år år år år.år..år år år år år år år..år.år år.år år år SKJEMA FOR UNDERSØKING Trena Klarar mor det Klarar far det Klarar syskena det

6 Arbeid med prosjektet. Vi begynte med å tenke ut mulige hypotesar. Etter på delte vi oss opp i grupper og skulle lage eit passande skjema. Skjemaet blei slik at vi kunne skjekke alle hypotesane. (Sjå skjema, på neste side.) Etterpå hadde vi ein spørreundersøkelse, der vi spurte om alt vi trengte å vete. Alle hadde med seg skjemaet heim og skulle spørre så mange som dei kunne. Vi var og i barnehagen og på skulen i dei forskjellige klassene og spurte. I alt var det 53 gutar og 53 jenter, altså 106 personar. Etter på kom vi på at vi kanskje skulle hatt like mange personar i kvar aldersklasse. Derfor må vi sjå på forholdet mellom dei som kan krølle tunge og dei som ikkje kan krølle tunge, i dei forskjellige aldersklassene. Vi spurte og ein logoped, Haldis Myklebust Førde, som sa at det er kun nokon som kan trene seg opp til å krølle tunge, og at det er nevrologisk, altså at det har med nervane og gjer. Så laga vi grupper, der kvar gruppe jobba med ein hypotese som dei skreiv meir om og laga søylediagram i Excel. Kvar gruppe laga ein konklusjon på sin hypotese. Til slutt laga vi ein felles konklusjon.

7 Kjønn Vår hypotese er at det er flest gutar som ikkje klarer og krølle tunga. Vi spurde 106 personar, 53 jenter og 53 gutar. Av gutane var det 41 som klarte det og 12 som ikkje klarte det, med jentene var det 47 som klarte det og 6 som ikkje klarte det. Konklusjonen er at det er flest jenter som klarer å krølle tunga og at det er flest gutar som ikkje klarer det.

8 Trening: Det var 19 personar som hadde trena på å klare å krølle tunge. Det var 10 gutar og 9 jenter til samman. Hypotese: Hypotesen vår var at vi tenkte at dei som ikkje klarte å krølle tunge, kunne trene seg til det. Vi hadde allereie ei i klassa, som hadde trena seg opp til det. Under her har vi laga eit skjema, som viser dei vi spurte som hadde trena. Skjemaet viser om dei klarte å gjer det, etter trening, eller at dei ikkje klarte det, sjølv om dei hadde trena. : Jente: 6 3 Gut: 8 2 Dette diagrammet viser det same: Konklusjon: Etter undersøkinga, ser det ut som at ein kan trene seg opp til å krølle tunge. Det er 14 som har trent seg opp,og har klart det og fem som ikkje har klart det etter trening. Konklusjonen blir at nokon klarer å trene seg opp.

9 er tunge - krølling avhengig av alder Hypotese : Det kan ha med alder å gjere. 0 til til til til til frå 0 til 6 var det 9 spurde.7 av dei klarte det og 2 av dei ikkje. frå 7 til 12 var det 42 spurde. 33 av dei klarte det og 9 av dei ikkje. frå 13 til 16 var det 13 spurde.11 av dei klarte det og 2 ikkje. frå 17 til 30 var det 2 spude. 2 av dei klarte det og 0 ikkje. frå 31 til 50 var det 24 spurde. 22 av dei klarte det og 2 ikkje. frå 51+ var det 16 spurde. 13 av dei klarte det 3 ikkje.. ja nei totalt 0 til 6 år til 12 år til 16 år til 30 år til 50 år og over

10

11

12 Konklusjon: Den aldersgruppa det var flest som ikkje klarte det, var 0-6 år. Der var det nesten 1/4 som ikkje klarte det. Dette kan tyde på at det ikkje har noko med alder å gjere, men at det kanskje kan vere litt vanskeleg for dei aller minste.

13 Er det arveleg at nokon ikkje greier å krølle tunga Vår hypotese er: det kan vere genetisk. Difor må vi sjekke der det er forskjellar i familiane. Vi plukka difor ut dei som har forskjell på personen og resten av familien og skriv det i eit tankekart. I veldig mange familiar klarte alle det. Dette gjorde vi: Vi gjekk rundt i bygda og på skulen og spurde folk om dei kunne krølle tunga. Vi spurde til saman 106 personar. Så plukka vi ut dei som hadde forskjell på personane og resten av familien. Vi skreiv dei i kvar sitt tankekart. Så undersøkte vi om det kunne ha noko med genetisk å gjere. Då vi undersøkte om det kunne ha noko me med genetisk å gjere såg vi på det vi hadde skreve om personen hadde det frå mora eller faren. Nokre visste ikkje om mora eller faren kunne det, men det gjorde ikkje så mykje.

14 Nokon Jente 7 år Gut 13 år Nokon Gut 7 år Gut 6 år Jente 7 år

15 Nokon Gut 6 år Gut 11 år 5/7 Gut 13 år Jente 38 år Gut 56 år

16 Gut 8 år Jente 9 år Gut 45 år Gut 11 år Jente 35 år

17 2/3 Nokon Jente 6 år Gut 9 år 1/3 Jente 12 år Gut 9 år Gut 11 år

18 Gut 33 år Jente 40 år 2/3 Gut 10,5 år Gut 9 år

19 Vi kom fram til at: Der det er skilnad i familiane er det ein av foreldra som ikkje kan krølle tunga. Dette viser at det er genetisk.

20 Konklusjon på prosjektet: Kvifor kan ikkje alle krølle tunga I vår undersøking var det flest gutar som ikkje kunne krølle tunga. 12 gutar av 53 og 6 jenter av 53 klarte det ikkje. Vi er likevel usikre på om det kan ha noko med kjønn å gjere. Kanskje det hadde jamna seg ut om ein hadde spurt fleire. Etter å ha snakka med logoped trekkje vi den konklusjonen at det går an for nokre å trene seg opp til å kunne krølle tunga. Vi fann ut at å krølle tunga ikkje har noko med alder å gjere, men at det kan vere vanskeleg for dei aller minste og dei eldste. Dette kan ha noko med motorikk å gjere. Vi har funne ut at dei nervane ein treng i tunga for å kunne krølle den er arvelege. Ein arvar anten frå mor eller far. Vi har ikkje funne ut om det kan hoppe over ein generasjon.

21 Kjelder: Personleg intervju på skulen og i heimane til elevane Logoped Halldis M. Førde Fysioterapeut Sølvi Joensen Bileta er tekne av elevane Illustrasjonane er henta frå Clip Art

22 Presentasjon til 3. og 4. klasse Etter at vi var ferdige med prosjektet vårt, presenterte vi det for 3. og 4. klasse. Dei spurde spørsmål og vi forklarte korleis vi hadde arbeidd med prosjektet og kva vi fann ut.

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar Evaluering av skular bygde av Norsk Pinsemisjon i forskjellege indianarkoloniar i Paraguay. Gjennomført i mars/april 2006. 1 Innleiing. Underskrivne vart beden av PYM om å leia ei evaluering av dei skulane

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Åse Wetås 1. Innleiing Denne delundersøkinga tek for seg formbruken i upubliserte nynorsktekstar skrivne under varierande grad av

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer