Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?"

Transkript

1 Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014

2 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande gjeng med 5.klassinger på Austebygd skule! Austebygd skule er ein fådelt skule der 1.-2.trinn går saman, 3.-4.trinn går saman, 6.-7.trinn går saman, og 5.trinn går aleine. Dette gjer ekstra gode muligheiter for å jobba "kreativt" med 5.trinn. I år er dei 8 elevar, 4 gutar og 4 jenter. Dei er engasjerte, snille, rause, glade, kloke og kjekke å vera saman med. Og det beste av alt; dei er med på stort sett alt av påfunn ein lærar kan komma på! Då eg kom med forslaget om at me kunne setta i gang eit Nysgjerrigperprosjekt, var dei klare med ein gong. Dei myldra fram ei rekkje gode forslag til problemstillingar. Det handla om alt frå "Kor mange gonger seier me eit bestemt ord i løpet av ei veke?" via "Kvifor får ikkje barn køyra bil?" til "Kva er den viktigaste lova i grunnlova?". Til slutt landa dei på problemstillinga "Kvifor går skulegrensene på Radøy der dei går?", ei oppgåve eg ikkje trur dei fleste 5.klassingar ville kasta seg ut i utan vidare. Bakgrunnen for problemstillinga var at Maren eigentleg høyrer til ein annan skule på Radøy, og når me såg på kart kunne me sjå at det var fleire av elevane som var nærare andre skular enn vår. Det måtte vera nokon bestemte grenser for kor elevane skulle gå på skule. Dette ville me finna ut meir om. Me kikka meir på kart, og dei hadde ei rekkje hypotesar klare for kva som måtte vera årsaken til dette. Dei hadde og mange gode forslag til korleis me kunne finna ut av det. Alt låg klart for ei skikkeleg forskning på området. Elevane har stått på; dei har tatt utfordringane på strak arm. Det å ringa til kommunen for å avtala eit møte kan vera skremmande, også for vaksne folk. Dei har skrive spørsmål, tatt bilete, lagt inn bilete og scanna dokument, skrive søknadar med utgangspunkt i ei oppskrift på formelle brev, skrive rapportinnlegg, blogginnlegg og presentasjonar. Dei har studert kart. Dei har snakka med pressen som om dei aldri har gjort noko anna. Mot slutten blei det tungt. Slik som det blir for alle som skal levera store oppgåver. Men dei holdt ut, og har ikkje klaga seg. Dei har gjort det som måtte gjerast sjølv om det var kjedeleg 2

3 eller det var noko anna dei helst ville ha jobba med. Eg er så stolt av desse elevane. Det ligg ein masse arbeid og arbeidsvilje bak dette dokumentet. Eg håpar at du som skal lesa denne rapporten kan ta del i den forskningsgleda me opplevde med dette nysgjerrigper-arbeidet. Tusen takk til Helge Vallestad, Torunn Tolleshaug Hovden og Vigdis Villanger for god hjelp og svar på intervju. Takk til Veronica og Laila for køyrehjelp og kakao. Skrive av Linn Merethe Myrtveit, stolt kontaktlærar for 5.trinn på Austebygd skule: Joar, Maren, Mathilde, Markus, Mihaela, Sander, Sigurd og Sunniva! Ansvarlig veileder: Linn Merethe Myrtveit Antall deltagere (elever): 8 Innlevert dato: Deltagere: Sunniva B., Sigurd S., Maren B., Mihaela N., Sander L., Markus R., Mathilde M., Joar S. 3

4 Dette lurer jeg på Korfor går skulegrensene der dei går? Hvorfor er det slik Før me begynte.. Kvifor må me ha skulegrenser? Kven har bestemt det, og kortid? Kvifor går dei akkurat der dei går? Legg en plan Kart Kart og bøker Me må få fatt i reglene! Bruka internett Intervjua nokon på kommunen Spørsmål til intervju med kommunen Intervju med foreldre Reise til skulegrensene og observera Plan for reise Undersøka reisetid Ut å hente opplysninger Å avtale eit møte med kommunen. Søknad om støtte! Å søke på internett Reisa til Manger Utskrift av intervju Dette fikk me vita av kommunen Kommunestyrepapirer Reise til kommunegrensene Intervju med Laila, Maren si mor Biblioteket Intervju med rektor NH-kart Avstander mellom skulegrensene og skulane Forskjeller og likheter mellom skulegrenser, gamle krinsgrenser og gamle kommunegrenser Reisetid Reisetid med buss 4

5 Er det noko på grensene som gjer at grensene går akkurat der? Dette har jeg funnet ut Kven har bestemt skulegrensene, og kortid? Kvifor går grensene der dei går? Kvifor går skulegrensene på Radøy der dei går? Fortell til andre Delta i Årets nysgjerrigper! Rapporten Månedssamling Radøy kommune sine nettsider Aviser Blogginnlegg 5

6 Dette lurer jeg på Korfor går skulegrensene der dei går? Me lurer på kor skulegrensene på Radøy går, og korfor dei går der dei gjer. Nokre av elevane i klassen bur nærare ein av dei andre skulane på Radøy enn vår. Korfor går dei på vår skule då? 6

7 Hvorfor er det slik Før me begynte.. såg me på kart over Radøy og fann ut kor elevane som bur mellom to skular bur. Me snakka om kvifor me trur grensene går der dei går, og kvifor elevane går på den skulen dei går. Me snakka om at av og til velger foreldra eller familien saman at ein elev skal gå på ein annan skule enn den som er nærast. Me såg at ein av elevane bur nærare ein annan skule, men kom fram til at det ville vore vanskeleg å komma seg til den andre skulen då det ikkje er bussforbindelse dit. Men kan alle velga kva skule dei vil gå på sjølv? Nei og ja, seier lærar-linn. Dette fins det reglar for. Desse reglane kan me finna ut meir om. Kvifor må me ha skulegrenser? Me trur det er for at ikkje alle elevane skal gå på ein skule. Då hadde det blitt for mange, og ikkje vore plass til dei! Difor må dei delast mellom skulane. Kven har bestemt det, og kortid? Hypotesar: Skulegrensene blei bestemt når skulane kom. Det er politikarane/kommunen som har bestemt det. Det er foreldra som har bestemt det. Kvifor går dei akkurat der dei går? Hypotesar: Dei følger kommunegrensene og dei gamle kommunegrensene frå før Radøy blei ein kommune. Dei følger eigedomsgrenser. Det er noko som lagar ei naturleg grense der, som eit fjell, ei elv eller ein skog. 7

8 Alle går på den næraste skulen i lengde. Alle går på den næraste skulen i reisetid. 8

9 Legg en plan for undersøkelsen Kart Me treng eit kart over Radøy med skulegrenser. Dette må me få hjå kommunen. Kart og bøker Me vil høyra med kommunen om dei har eit kart med skulegrensene på. Kanskje også eit kart med gamle kommunegrenser og krinsgrenser? Då kan me måla og sjå på kartet, og skriva om det me ser. Me kan høra på biblioteket om dei har bøker om skulegrensene. Me må få fatt i reglene! Me kan spørja rektor og inspektøren på Austebygd skule om dei har reglane. Me kan og leita på Radøy kommune sine nettsider. Bruka internett Me kan leita etter informasjon på nettet. Intervjua nokon på kommunen Me må finna ut kven me skal snakka med. Me må planlegga kva me skal sei. Så må me ringa å avtala eit møte. Me må planlegga reisa, korleis me skal komma oss dit. Det er lurt å søka om støtte til reisa. Me kan søka til rektor. Me må gjennomføra reisa og intervjuet. Me vil ta opp lyd og ta bilete. Då er det lettare å få med alt dei seier, så kan me skriva det ned i fred og ro etterpå. Spørsmål til intervju med kommunen 1. Korfor går skulegrensene der dei går? Har dei nokon merker? 2. Finst det eit kart? Me vil helst ha eit med dei nye skulegrensene og eit med dei gamle kommunegrensene. 3. Kven bestemte skulegrensene? 4. Kortid bestemte dei skulegrensene? 5. Er det skulegrenser fordi at alle ikkje skal gå på samme skule? 6. Må man gå på ein skule der det går buss til? 9

10 Intervju med foreldre Me har tenkt å intervjue mora til Maren, Laila. Maren går på ein annan skule enn den ho hører til. Spørsmåla me skal spørra om er desse: 1. Kvifor valgte du at Maren skulle gå på Austebygd istadenfor Manger? 2. Måtte du søke om det? 3. Fekk du eit ja med ein gong eller måtte du klage? 4. Kva skuler har du gått på? Reise til skulegrensene og observera Først treng me eit kart over skulegrensene, sånn at me veit kor me skal reisa. Me må planlegga reisa. Kan me gå? Sykla? Kanskje me kan avtala med nokon av foreldra å hjelpa oss å kjøra. Plan for reise No har me planlagt å reisa til skulegrensene for å observera. Me har sett på Google Maps og Nordhordlandskart at det kanskje går ei elv på alle grensene? Me vil reisa til grensene mellom Austebygd og Hordabø på Mjøs, Austebygd og Manger i Haukåsen og Austebygd og Sæbø med Snekkevika. Me reiser med bil. Mor til Joar hjelper oss å køyra. Me vil ta bilete og skriva ned observasjonane våre. Undersøka reisetid Kan me sjekka bussruter eller ta tida sjølv for å finna ut kor lang tid det tar å reisa frå skulegrensene til skulane? 10

11 Ut for å hente opplysninger Å avtale eit møte med kommunen. Me hadde lyst til å avtale eit møte med kommunen. Då kunne me spørja etter kart og intervjua nokon om det me lurte på. Sunniva ringte til kommunen. Ho fekk snakka med ein som heite Helge V. Han kunne svara på spørsmåla våre. Sunniva avtalte at 5.trinn skulle vera der 08: mars. Søknad om støtte! Sunniva og Maren skreiv ein søknad om penger til bussreise for å komme til kommunen og intervjue dei om skulegrensene. Søknaden var til Torunn T. H. (rektor) og me spurde om penger til reisa. (Sjå vedlegg) Me fekk svaret: "Det er heilt OK at 5.klasse kan ta skulebussen til/frå Manger for å finna svaret på spm. om skulegrensene. Skulen vil dekka skyssutgiftene! Lykke til! M.v.h Torunn T. H." Å søke på internett Markus og Joar søkte på Radøy sine nettsider. Då fann dei nokre reglar for kva skule ein skal gå på: Elevar i grunnskulen har rett til å gå på den skulen dei hører til. Du kan søkje om å få bornet ditt inn ved ein annen skule. Det er opp til kommunane å avgjere dette. Skulen/Kommunen vil sende brev til føresette med born som er i skulepliktig alder. I brevet blir det opplyst om kor ein skal møte og til kva tidspunkt. Dette betyr at alle kan søkja om å gå på den skulen dei vil. 11

12 Reisa til Manger Heile klassen tok skulebussen til Manger. Joar var fotograf, og Markus og Sunniva hadde ansvar for å stilla spørsmål. På Manger var me på møte med Helge V. Han jobbar på kommunehuset og er oppvekstrådgjevar i Radøy kommune. Der fikk me vita kor skulegrensene går, det går blant anna ein på Kjeset og ein i Haukåsen. Han viste oss korleis me bruker Nordhordlandskart, og me fekk ein eigen tilgong til å sjå skulegrenser, krinsgrenser og gamle kommunegrenser. Me fikk vita kva skole me måtte ha gått på dersom vår blei lagt ned: Mathilde måtte ha gått på Hordabø. Sunniva måtte ha gått på Hordabø. Mihaela måtte ha gått på Hordabø. Sander måtte ha gått på Hordabø. Markus måtte ha gått på Hordabø 12

13 Joar måtte ha gått på Austrheim/Hordabø. Maren måtte ha gått på Manger. Sigurd måtte ha gått på Hordabø. Men no går alle på Austebygd, HELDIGVIS! Me spurte ein del spørsmål. (Sjå vedlegg med heile intervjuet) Utskrift av intervju Linn delte opptaket av intervjuet i mindre biter. Så sendte ho ein liten bit til kvar på It s Learning, og så var det lekse å skrive av denne. Dette fikk me vita av kommunen Me fekk vita at det var kommunestyret som bestemte skulegrensene i Me fekk vita kva ein grunnkrins er. Me fekk vita at det ikkje er noko merke der skulegrensene går. Me fekk vita at det ikkje går skulegrenser der det bur folk, for å unngå at folk blir sinte og at born som bur nær kvarandre og leiker kvar ettermiddag må gå på kvar sin skule. Me fekk og vita at det er Skyss som har ansvaret for skuleskyssen, og ein får dekka skuleskyss til den næraste skulen, men kun dersom det er meir enn 4 kilometer til skulen. Kommunestyrepapirer Når me traff Helge Vallestad, fekk me kopi av sakspapirer for når skulegrensene ble vedtatt. Det kom ein ny opplæringslov den Då måtte kommunestyret bestemma kor skulegrensene skulle gå. 8-1 Skolen. "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til, Kommunen kan gje forskrifter om kva for skule dei ulike områda soknar til.. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skule enn den eleven soknar til." Det blei sendt ut et forslag om at grensene skulle gå der dei hadde gått. Dette blei sendt til høyring til blant anna samarbeidsutvala på skulene. Og det blei til slutt bestemt at grensene skulle gå der dei hadde gått før. "Radøy kommune vedtek følgjande forskrift for kretsgrenser: 13

14 1. Dagens kretsgrenser vert gjeldane kretsgrenser i Radøy kommune. 2. Hovudutval for oppvekst og omsorg avgjer søknader om å gå på annan skule." Reise til kommunegrensene Me reiste tidleg på dagen 1.april. Halvparten av oss reiste til Kjeset,som er på grensa mellom Austebygd og Sæbø. Der såg me ikkje så mykje, men det var ganske opent og litt bløtt, men me kunne ikkje se nokon elv. Grensa låg nede i en dal. Det var ingen som budde akkurat der, men det var ikkje meir enn eit halvt minutt å køyra for å komme til et område med ein del hus. Den andre gruppa reiste til grensa mellom Austebygd og Hordabø. Den ligg i Bømarkane. Der var det langt til nærmaste hus! Det gjekk ei elv på begge sider av veien. Det var mykje trær det, men dei delte seg med elva slik at ein kunne sjå langt i begge retningar der grensa går. Me reiste alle sammen til den siste grensa, mellom Austebygd og Manger. Der var det heller ingen hus rundt. Her fann me også ei elv, og me såg at elva delte skogen sånn at ein kunne sjå gjennom den langs grensa. Grensa låg nede i en dal, og det var ganske bløtt der. Me såg eit gjerde der. Me såg ein elv ved skulegrensa mellom Austebygd og Manger. 14

15 Med skulegrensa mellom Austebygd og Manger var det opent og lite trær. Her står Maren og Sander på kvar sin side av grensa mellom Hordabø og Austebygd. Vi fant og ein elv ved grensa mellom Austebygd og Hordabø. 15

16 Bilete frå grensa mellom Sæbø og Austebygd. Her såg me ikkje så mykje, men det låg nede i ein dal. Intervju med Laila, Maren si mor Me ville intervjua Maren si mor om korfor Maren går på Austebygd. 1. Kor gjekk du på skule? Eg gjekk på Sætre/Hella. 2. Måtte du søka om Maren kunne gå på Austebygd? Ja. 3. Måtte du klaga? Nei. 4. Kvifor ville du at Maren skulle gå på Austebygd? Det vart ein omvei å køyra til Manger for at eg jobbar på Hordabø. Biblioteket Me var på biblioteket, og Linn sjekka med bibliotekaren om dei hadde nokre bøker om skulegrenser. Det hadde dei ikkje, det var mest litteratur om skulen i gamle dager. Intervju med rektor Joar førebudde eit intervju med rektor Torunn T.H. for å høyre om ho visste noko meir om skulegrenser og reglar. Sigurd var med som fotograf. JS: kva er reglane for kva skule me skal gå på? TH: det går nokon krinsgrenser mellom skulane og vist dei ikkje har spesielle ønsker går dei på den skulen som er nermast. Rektor svarar på spørsmål 16

17 JS: korleis veit de kven som skal gå på denne skulen? TH: for det første det er barnehage her og dei som er 6 år i barnehagen veit eg at skal begynne her. For det andre kan det gå søsken på den samme skulen. Og for det tredje får eg eit brev frå Helge V. på kommunen og han ser i folkeregisteret. JS: kor fann du reglane for skulegrensene? TH: Eg har lært det av andre! NH-kart Helge V viste oss korleis me kunne bruka Nordhordlandskart. Han viste oss at me kan finna kommunegrensane på Radøy. Du kan sjå på dei nye skulegrensane på Radøy og gamle skulegrenser og krinsgrensar. På Nordhordlandskart kan du zooma og sjå på hus. Nordhordlandskart.avinet.no Avstander mellom skulegrensene og skulane Joar og Maren har brukt Nordhordlandskart for å måla avstanden mellom skulane og skulegrensene. Dette fann dei ut: 4,34 km frå Austebygd til skulegrensa mot Hordabø. 1,64 km frå Hordabø skule til skulegrensa mot Austebygd. 1,46 km til Austebygd frå skulegrensa mot Manger. 4,15 km frå Manger til skulegrensa mot Austebygd. 3,54 km frå Austebygd til skulegrensa mot Sæbø. 3,35 km frå Sæbø til skulegrensa mot Austebygd. Dette er målt i rette linjer. Forskjeller og likheter mellom skulegrenser, gamle krinsgrenser og gamle kommunegrenser Det er litt likheter mellom skulekrinsar på Radøy no og kommunegrensar sånn som dei var før, men det er litt forskjell også. Det er ganske stor forskjell mellom skulekrinsar på Radøy no og grunnkrinsar på Radøy. Det er nemlig 28 grunnkrinsar og det er berre 4 skulekrinsar. Dei nye skulegrensane følgjer nokon av de gamle krinsgrensane heile vegen. 17

18 Dei gamle kommunegrensene på Radøy (Det er 50 år sidan Hordabø kommune, Sæbø kommune, Manger kommune, Lindås kommune, Austrheim, kommune slo seg saman til Radøy kommune) 18

19 Skulegrensene på Radøy 19

20 Krinsgrenser på Radøy Reisetid Me prøvde å køyra bil frå skulegrensa og til skulen for å måla reisetida. Dette gjorde me frå skulegrensa mellom Austebygd og Hordabø. Me fann ut at: Det var 3.21 minutt frå skulegrensatil skulen på Bø. Det var 6.50 minutt frå skulegrensa til skulen på Austebygd. Reisetid med buss Sander har sjekka bussrutene for å sjå kor lang reisetid det er frå skulegrensene til skulane. Frå Kjeset (grense mellom Austebygd og Sæbø) til Ystebø (Austebygd) reisetid 8 min. Frå Kjeset til Sæbø skule reisetid 27 min. Frå Bømarka (mellom Austebygd og Hordabø) til Ystebø reisetid 15 min men du må venta 47 min. Frå Bømarka til Bøvågen (Hordabø) reisetid 3 min. den siste grensa finn me ikkje. Det er ikkje busstopp der, og det går ikkje buss forbi. Er det noko på grensene som gjer at grensene går akkurat der? 20

21 Mihaela brukte NH-kart og såg etter kva som var der grensene gjekk. Ho såg at mange av grensene gjekk på samme plass som eigedomsgrenser, og ein del av dei gjekk i elver, i våte område/myr og i fjorder. 21

22 Dette har jeg funnet ut Kven har bestemt skulegrensene, og kortid? Hypotesene våre var: at grensene blei bestemt når skulane kom. at det var politikarane/kommunen som hadde bestemt det, eller at det var foreldra som hadde bestemt det. Me har komme fram til at foreldra og samarbeidsutvala på skulane fekk vera med å bestemma grensene. Det var kommunestyret som bestemte grensene i Hypotesen om at grensene kom når skulane kom, var ikkje riktig. Kvifor går grensene der dei går? Hypotesane våre var: at grensene følgjer kommunegrenser og gamle kommunegrenser at dei følgjer eigedomsgrenser at det er noko i naturen som gjer at det går ei naturleg grense der, som ei elv, eit fjell o.l. at alle går på den næraste skulen i lengde at alle går på den næraste skulen i reisetid Me har komme fram til at grensene delvis følgjer gamle kommunegrenser, det har me sett på kart. at grensene delvis følgjer eigedomsgrenser, det har me og sett på kart. mange stader er det naturlege grenser. Me såg det på grensa mot Hordabø og på grensa mot Manger. Me har og sett det på kartet. Hypotesen vår om at alle går på den næraste skulen i lengde, er feil. Det har me sett på kart. Hypotesen vår om at alle går på den næraste skulen i reisetid, er også feil. Me har sett det i bussruter og me har målt med bil. Kvifor går skulegrensene på Radøy der dei går? Me har komme fram til grensene går der det ikkje er hus. Kommunen trenger grensene for å vita kor mange elever det er på kvar skule. Me har grenser for at ikkje alle skal gå på samme skule. Når dei har laga grensene har dei tatt utgangspunkt i gamle krinsgrenser. Det går elvar i mykje av skulegrensene. Dersom ein ikkje har spesielle ønsker, går ein på den skulen ein høyrer til. Om ein ynskjer å gå på ein annan skule, kan ein søka til kommunen om det. 22

23 Fortell til andre Delta i Årets nysgjerrigper! Me vil delta i Årets nysgjerrigper. Me har fordelt arbeidet med både rapportskriving og oppgåver. Alt har vert veldig gøy og me har kost oss mykje! Me har hatt eigne passord så me kan logga inn sjølve. Rapporten Me har tenkt å sende inn denne rapporten til Radøy kommune sitt bibliotek og vårt eget skulebibliotek, og i tillegg til kommunen og servicetorget. Månedssamling Me hadde månedsamling. Månedsamling er ei samling der klassane viser litt om kva me har gjort på den måneden,det kan vera litt sketsjar, humor, presentasjonar osv. Sigurd og Sander viste Powerpoint om kva Nysgjerrigper er. Mathilde og Markus viste bilder frå turane og forklarte kva me hadde gjort. Maren og Sunniva hadde ei dramatisering av intervjuet med Helge V. Mihaela og Joar forklarte og viste Powerpoint om hypotesar, planar og alt anna me har gjort osv. Maren og Sunniva dramatiserer intervju med Helge V. 23

24 Sigurd og Sander fortel om kva nysgjerrigper er. Radøy kommune sine nettsider Linn har sendt inn litt om det me har jobba med til Radøy kommune sine nettsider. Det ligg som nyheiter på framsida ei stund, og så ligg det lagra under Austebygd skule seinare. Radøy kommune- Austebygd skule Aviser Linn sendte ein e-post til Strilen og Norhordland og inviterte dei her til 5.klasse. Og dei ville gjerne komme! Strilen kom på torsdag 3/4 og intervjua oss og tok bilde. Nordhordland kom på fredag 4/4. Ho kom på månadsamlingen vår og ho og intervjua oss og tok bilde. Saken vår kom i Strilen tysdag 8/4. Og me kom i Norhordaland på onsdag 9/4. Lenkje til Strilen sine nettsider Lenke til Norhordland Blogginnlegg Me har laga eit blogginnlegg om Nysgjerrigperprosjektet vårt og lagt det ut på bloggen vår. Me har ein blogg som forelde kan sjå. Me har passord på bloggen, så me har lagd ein kopi av den og lagt den i vedlegg. Bloggen lager me på skulen. 24

25 Vedlegg Vedlegg på Internett Søknad om støtte Heile intervjuet frå Manger-kommunen Sakspapir kommunen skulegrenser Blogginnlegg nordhordland avisartikkel strilen avisartikkel 25

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017

ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017 ÅRETS NYSGJERRIGPER 2017 Kva er det som gjer at lærarane ikkje er like strenge? 7.klasse ved Solund barne- og ungdomskule Dei fleste elevar tenker vel på at den og den læraren er streng, og den læraren

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar...

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... 16 1 HEILSETNINGAR Ordstilling I ei norsk setning kjem orda i ei bestemt

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer