Velkommen til Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Tønsberg"

Transkript

1 Velkommen til Tønsberg 1

2 2 Vestfoldbanen på rett spor? v/prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum April 2010

3 3 AGENDA Generell status jernbanen i Norge Vestfoldbanen: Holm Nykirke Barkåker Tønsberg Farriseidet - Porsgrunn Fremtiden på sporet

4 4 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan en dobbeltsporet jernbane frakte like mange personer som to firefelts motorveier ved siden av hverandre Kilder: Via Nova Plan og Trafikk AS

5 Ett godstog gir stor effekt Ett godstog kan transportere samme godsmengde som 24 fullastede vogntog En lokomotivfører kan trekke 30 vogner og dermed erstatte 29 sjåfører og 29 lastebiler Kilde: CargoNet

6 Fly bruker sju ganger så mye energi som tog Flytrafikken bruker sju ganger så mye energi som tog drevet av hydroelektrisk energi Godstrafikk med lastebil bruker nesten seks ganger så mye energi som transport med godstog drevet med elektrisitet Kilde: SSB

7 Jernbanens posisjon i dag Jernbanens posisjon i dag Andel arbeidsreiser Østfoldbanen 51% (nord for Moss) Vestfoldbanen 36% (nord for Sande) Dovrebanen 60% (sør for Tangen) Markedsandeler gods Oslo - Bodø: 80% Oslo Bergen 60% Oslo Trondheim 50% Oslo Stavanger 35%

8 8 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2009) Dobbeltspor Norge 233 km Dobbeltspor Sverige 1860 km

9 1 time med tog fra Oslo S 9 Lillehammer Fagernes Gol Gjøvik Hamar Elverum Geilo Nesbyen Raufoss Flå Lunner Roa Hønefoss Skarnes Kongsvinger Årnes Rjukan Hokksund Asker Lillestrøm OSLO Kongsberg Drammen Ski Notodden Seljord Sande Askim Holmestrand Porsgrunn Skien Horten Tønsberg Stokke Sandefjord Moss Rygge Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Larvik Kragerø

10 10 Framføringshastigheter* ) i IC-trianglet Oslo - Hamar Framføringshastighet (km/t) Oslo-Hamar V F 100 km/t (km/t) Oslo - Fredrikstad Oslo-Fredrikstad V F 86 km/t Oslo - Tønsberg Oslo - Skien Oslo-Tønsberg V F 68 km/t V F 63 km/t *) = Avstand Framføringstid inkl. stopp

11 Trafikkutvikling, Regiontog Østlandet, målt ved tellepunkt, Oslo - Halden Oslo - Skien Oslo - Lillehammer

12 12 Utviklingen av Vestfoldbanen Vestfoldbanen åpnet som smalsporet bane mellom Drammen og Larvik i 1881 Banen fikk normal sporvidde i 1949 og ble elektrifisert i 1957 Lieråsen tunnel åpnet i 1973 Intercitytogene ble introdusert i 1978 og trafikken har siden nådd banen kapasitetsgrense Reisetiden mellom Oslo og Tønsberg er lengre i dag enn den var i km dobbeltspor med 200 km/t standard ferdig i 2001 Tønsberg stasjon 1949

13 Modernisering av Vestfoldbanen 13 Hovedprinsipper plan fra 1992 Dobbeltspor fra Drammen til Larvik Enkeltspor med to kryssingsspor mellom Larvik og Porsgrunn Strekningsvis utbygging, rekkefølgen bestemmes av hvor stor effekt den enkelte utbyggingen får for dagens togtrafikk. Drammen Tønsberg og Larvik - Porsgrunn prioriteres

14 14 Gevinster ved utbygging Reisetiden reduseres vesentlig Flere direktetog, differensiert stoppmønster Bedre punktlighet Bedre komfort for de reisende Økt kapasitet Økt sikkerhet Gir store miljøgevinster i og inn mot Oslo Tilbringertjeneste for Torp flyplass for hele regionen Alle planoverganger på strekningen fjernes Bygges som parseller av fremtidig høyhastighetsbane

15 15 Investeringsprosjekter på Vestfoldbanen i NTP Barkåker Tønsberg (1.500 mnok) Holm Holmestrand Nykirke (4.244 mnok) Farriseidet Porsgrunn (5.300 mnok)

16 16 VESTFOLDBANEN - BUDSJETTBEHOV Utbyggingstrinn 1 Nyanlegg Kostnads - overslag* i 2009 kr Forbruk t.o.m Barkåker - Tønsberg Holm - Holmestrand - Nykirke Farriseidet - Porsgrunn * Sum * Estimerte kostnadsoverslag for dobbeltsporet trase

17 17 Holm Holmestrand - Nykirke Planlagt med dim.hastighet 200 km/t, med begrensning 130 km/t over stasjonsområdet.

18 18 Kan vi leve med en hastighetsbegrensning på 130 km/t gjennom Holmestrand? Er dette en fremtidsrettet løsning med stadig større fokus på høyhastighet? Hvilke muligheter har vi eventuelt for å tilpasse til dimensjonerende hastighet 250 km/t?

19 Jernbaneverket vurderer ulike løsninger for Holmestrand stasjon for å oppnå økt hastighetsstandard gjennom stasjonen og for å etablere et forbedret trafikknutepunkt. 19

20 20 Holm Holmestrand - Nykirke Dim.hastighet 250 km/t med stasjon i fjell

21 21 Konsept tunnel Holmestrand Nordre tunnel ca. 6,2 km (nettoprofil 92 m2) Stasjonshall 880 m inkludert overgangssoner (tverrsnitt 420 m2) Søndre tunnel ca. 5,2 km (nettoprofil 92 m2) Konformede tunnelportaler 300 m i hver ende (nettoprofil 129 m2) Total lengde inkludert stasjonshall 12,3 km

22 22

23 23 Gjennomgående høyhastighetsspor 250 km/t Avviksspor (80 km/t) med plattform lengde 250 m Atkomst via tunnel fra stasjonsområdet og sentrum Atkomst til sørgående tog i kulvert under spor

24 24 Luft/lyd/trykk CFD-analyse viser at lufthastighet over plattformområdet ved passering av høyhastighetstog blir ca. 5 m/s CFD-analyse viser at lufttrykk utjevnes over stasjonshallen pga. stort volum. Lengden på hallen er avgjørende. Lyd fra passerende tog løses ved lave støyskjermer Strukturlyd ivaretas med isolasjon Utforming av portaler: konformet med 40% økning av tunneltverrsnitt over ca 300 m. Figur viser mulig plassering av støyskjermer og støyabsorbenter i toghall

25 Inngang nord Holmestrand stasjon 25

26 26

27 Stasjonshall 27

28 28 Holm Nykirke, Status Godkjent KU (1996) og Hovedplan (2002) Reguleringsvedtak mars/april 2009 Regulering for stasjon i fjell, vedtak november 2009 Byggeplanarbeider Holm Holmestrand under avslutning, anbudsdokumenter utarbeidet. Byggeplanarbeider Holmestrand Nykirke pågår. KS2 pågår Oppstartsbevilgning gitt under forutsetninger om Stortingsvedtak etter KS2 Byggestart planlagt 28.juni 2010 Ferdigstillelse planlagt 2015 Kostnad 4,23 mrd (2009)

29 Barkåker Tønsberg 29 Budsjett/fremdrift Budsjett for 2010: NOK 500 mill Byggestart: 2. mars 2009 Planlagt åpning høsten Kostnad: NOK mill

30 30 Barkåker - Tønsberg Total anleggslengde med nytt spor er 7,7 km 5,8 km er nytt dobbeltspor 1,75 km av dobbeltsporet går i tunnel 1,9 km med nytt oppgradert enkeltspor

31 31 Hvorfor bygger vi? Fast kryssingsfelt i grunnruta for Vestfoldbanen Gir fleksibilitet ved avvikssituasjoner, bedre punktlighet Økt kapasitet Økt sikkerhet. 11 planoverganger fjernes. Tomsbakken er sterkt ulykkesutsatt Økt komfort og fire minutter redusert reisetid for de reisende Miljømessige forbedringer. Reduserer vedlikeholdsbehovet

32 Tønsberg st. - Barkåker 32 Barkåker Frodeåsen tunnel Eksisterende spor

33 33

34 Fremdrift pr. uke 15 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Tomsbakken 39 Rv 308 Eksist. planovergang Nytt dobbeltspor Tomsbakken

40 40

41 41 Farriseidet - Porsgrunn Den nye parsellen er 23 km lang Strekningen vil få 7 tunneler med samlet lengde på 14,5 km Reduserer reisetiden fra 34 til 12 minutter

42 Sykkel er raskere enn toget fra NRK Østafjells 42

43 43 Farriseidet-Porsgrunn Status Regulert enkeltspor Porsgrunn 2002 og Larvik 2009 JBV/Samf.dep. skal ta stilling til dobbeltspor (ref.ntp) Avklaring dobbeltspor er tidskritisk for bevilgning 2011 Regulering dobbeltspor varslet 18. desember, planlagt vedtak juni Byggeplanarbeider igangsatt Planlagt byggestart mars 2011 Ferdigstillelse 2016

44 To alternative brutyper ved Hallevannet / Vassbotn 44 Viktig landemerke, landskapshensyn Ivareta lokalmiljø, nærmiljø Tekniske utfordringer konstruksjon/fundamentering

45 45

46 46 22.april 2010: Regjeringen lover ekstra penger til jernbanen Stoltenberg vil ha flytogstandard: Varsler ekstra penger til jernbanen i revidert budsjett. JBV får i oppdrag å utrede utbygging av jernbanenettet til flytogstandard i det såkalte InterCity-triangelet, det vil si Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden.

47 Flytoget har de mest fornøyde kundene 47 Flytoget har Norges mest fornøyde kunder, og vinner Kundetilfredshetsprisen Det viser årets undersøkelse fra forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved BI. Det er imponerende at Flytoget går helt til topps i et år som har vært preget av store problemer for jernbanedrift i Norge, sier prosjektleder Pål Rasmus Silseth i Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

48 48 Høyhastighetsbane Ivaretar våre planlagte prosjekter et stadig sterkere krav fra omverden til høyhastighet? Bør vi levere høyhastighet der det er mulig? Hva er høyhastighet og hva må til?

49 49 Dobbeltsporet bane ferdig i 2001 Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Byggetrinn 3 Eksisterende bane

50 50 Høyhastighetsbane dim.hastighet 250 km/t Reisetid Drammen - Porsgrunn Høyhastighet: 38 min IC i dag: 2 timer og 4 minutter Besparelse: 1 time 26 minutter Reiselengde Drammen - Porsgrunn Høyhastighet: 116 km IC i dag: 143 km Innkortning: 27 km

51 51 Utbygging av Vestfoldbanen s = samtidig utbygging

52 Tid for tog 52

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

FORJERNBANE. Langs Mjøsa planer, finansiering FORJERNBANE. T i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r J e r n b a n e.

FORJERNBANE. Langs Mjøsa planer, finansiering FORJERNBANE. T i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r J e r n b a n e. T i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r J e r n b a n e 29. årgang - Nr. 4-2010 FORJERNBANE FORJERNBANE Langs Mjøsa planer, finansiering issn 0802-8915 FORJERNBANE Utgiver: Tidsskriftet FOR JERNBANE

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Tidsskrift utgitt av For Jernbane www.jernbane.no Nr. 2-2005 Vi vil ikke vente!

Tidsskrift utgitt av For Jernbane www.jernbane.no Nr. 2-2005 Vi vil ikke vente! For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane www.jernbane.no Nr. 2-2005 Vi vil ikke vente! For Jernbane 2-2005 www.jernbane.no Nytt navn! Landsutvalget For Jernbane (LJF) har endret navn til For Jernbane

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Gjennombruddet NR 3 2011

Gjennombruddet NR 3 2011 NR 3 2011 Gjennombruddet Bring sørger for at stadig mer gods går på skinner inn og ut av landet. Det avlaster veinettet med flere tusen trailere i året både i Norge og Europa. Side 4 9 Signaler En jernbane

Detaljer

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen Dokumentasjon og resultater fra verksted Klækken Hotell, Hønefoss, 20. og 21. november 2007 1 Innledning... 3 1.1 Kort om KS1 og konseptvalgutredning (KVU)... 3 1.2 Opplegg

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Innhold Introduksjon 1 Dette er Jernbaneverket 2 Samspillet kjøreveg og materiell 8 Strømforsyning 14 Signalanlegg 24 Teleanlegg 34 Ordforklaring 40 Dette informasjonsheftet er

Detaljer

FORJERNBANE. Bli medlem! www.jernbane.no. La Alnabru Leve - Samferdsel og klima s. 5 - Fullverdig nasjonalt knutepunkt s. 11

FORJERNBANE. Bli medlem! www.jernbane.no. La Alnabru Leve - Samferdsel og klima s. 5 - Fullverdig nasjonalt knutepunkt s. 11 FORJERNBANE Bli medlem! www.jernbane.no La Alnabru Leve - Samferdsel og klima s. 5 - Fullverdig nasjonalt knutepunkt s. 11 FORJERNBANE La Alnabru leve RIK ONSRUD nnementet med det mest alvorlige; i år

Detaljer

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26.

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26. NR 8 2010 Vil ha norsk kystbane Botniabanan langs den nordsvenske kysten er nettopp åpnet. Nå lanseres en norsk kystbane som ifølge Jernbaneforum Sør er et «dobbelt så godt prosjekt». Side 4 9 Signaler

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Ut av vinter skodda Side 4 11

Ut av vinter skodda Side 4 11 NR 3 2010 Ut av vinterskodda Hele Jernbane-Norge bretter opp ermene for å unngå at neste vinter blir som denne. Bedre utstyr, forsert for nyelse av infra strukturen og en mer robust ruteplan er resepten

Detaljer

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år 2 10 Tema: Samferdsel i Torbjørn Digernes NTNU 100 år Unni Steinsmo SINTEF 60 år Kristian Fossheim DKNVS 250 år Opplev landet på Lian Dokk har jo verdens største grupperom, ute! - Kurs og konferanse gjest

Detaljer

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30 NR 2 2010 Endelig Anne Kathrine Kalager skal lede utbyggingen av det lenge etterspurte dobbeltsporet mellom Oslo og Ski ett av flere prosjekter som viser minus i samfunnsregnskapet. Kritikere mener det

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer