NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft"

Transkript

1 NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen

2 NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet 2

3 For å bli kundenes favoritt; Daglig drift er jobb nummer 1. 3

4 NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet Hva gjør vi? Vi bygger en visjon! Vi lever ut en drøm! 4

5 Overordnede målsettinger Hovedmål Strategiske mål Høy frekvens, reisehastighet og komfort for kundene NSB Persontog skal oppnå en solid vekst gjennom høy kundetilfredshet kontinuerlig utvikling og forbedring Høy kundetilfredshet på alle strekninger og godt omdømme Topp i Europa på punktlighet og kvalitet Høyt motiverte og kompetente medarbeidere Utvidet virksomhet utenfor Norge I sum skal måloppnåelse bidra til solide økonomiske resultater som grunnlag for videre vekst og utvikling og tilfredsstillende avkastning til vår eier Effektive operative løsninger 5 og en tydelig miljøprofil Topp sikkerhet for kunder og medarbeidere

6 NSB Persontog gjør flere ting samtidig Til reisende inn og ut av Oslo og andre store norske byer skal NSB Persontog utvikle og levere et forutsigbart, høyfrekvent og moderne reisetilbud Til reisende i landet for øvrig skal NSB Persontog utvikle og levere et forutsigbart, komfortabelt og effektivt reisetilbud NSB Persontog skal videreutvikle sin posisjon i Norden og andre utvalgte markeder 6

7 7 Ny rutemodell 2012

8 Befolkningstettheten gjør toget til en viktig aktør i kollektivsystemet inn og ut av de store byene Bryne Stavanger Sandnes Nytt dobbeltspor Stavanger Sandnes Økning fra avgang hver halvtime til avgang hvert kvarter Egersund Bergen Arna Voss Dobbeltspor gjennom Ulriken mellom Bergen og Arna (ikke prioritert i NTP forslag) Økning fra avgang hver halvtime til avgang hvert kvarter Trondheim Stjørdal Gevingåsen tunnel mellom Trondheim og Stjørdal Redusert kjøretid (1,7 km kortere) og høyere kapasitet på sporet 8

9 Hva kan vi få til i Østlandsområdet? Lillehammer Dobbeltsporutbygging i IC-området må ferdigstilles langt tidligere enn Stamnettsutredningens ambisjon Hamar Vesentlig regionforstørrende effekt gjennom reduserte reisetider: Hamar, Fredrikstad og Sandefjord på under én time Hønefoss Sandvika Asker Drammen Gardermoen Lillestrøm Ski Kongsvinger Økt kapasitet på sporet gir høyere frekvens, enkel rutetabell med avgang på faste intervaller Konkurranseforhold til bil på reisetid bedres % i rush Unngår prioriteringskonflikt med gods Skien Tønsberg Larvik Moss Fredrikstad Halden Vesentlig punktlighetsforbedring Bedre fremkommelighet på vei Reduserte klimautslipp 9

10 Milliardinvesteringer i nye dobbeltspor må følges opp med et forbedret togtilbud Når Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Asker-Lysaker er ferdigstilt i 2011 er det investert om lag 5-7 mrd kroner i ny infrastruktur for jernbanen, som gir mulighet for Høyere kapasitet Kortere reisetider Hyppigere avganger Vi erkjenner behovet for å tenke nytt og imøtekomme kundenes behov Når et nytt rutetilbud skal utvikles er det samtidig fornuftig og nødvendig å rydde opp i forhold ved dagens tilbud som ikke er gode nok 10

11 I dag er togenes frekvensspredning over timen høyst varierende Skøyen Lillehammer Kongsberg Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheatret Oslo S Eidsvoll Dal Drammen Lillestrøm Kongsvinger Spikkestad Skien Ski Moss Mysen Oslo S Dagens rutetilbud mangler struktur og er uforutsigbart for kunden Halden Moss 11

12 Dagens togtilbud er vanskelig å kommunisere Til tross for få linjer har vi et meget komplisert togtilbud som krever omfattende rutehefter med svært mange fotnoter som angir unntak NSB har også et utydelig linjebegrep som i liten grad benyttes ut mot kundene, dette gjør kommunikasjon av tilbudet ekstra vanskelig NSB har få linjer med faste minuttall gjennom hele dagen (stive ruter) Mønsteret brytes særlig i rushtiden Lokaltog- og regiontogbegrepet er uklart definert mht. reisens lengde, hastighet, stoppmønster og materiell 12

13 Utvikling i Region- og Lokaltogtrafikken i perioden , sammenstilt med befolkningsutvikling Regiontog Befolkning Lokaltog Antall togreiser på Østlandet vokser kraftig - NSB Regiontog opp 10% i året siste fire år - NSB Lokaltog opp 2% i året siste fem år 13

14 Sterk vekst i befolkning og reiser frem mot 2025 stiller krav til høyere transportkapasitet Østlandsregionen vokser stadig Det er ventet 20% vekst i befolkning og arbeidsplasser i Oslo og Akershus fram til 2025, og en total trafikkvekst på 30% i samme periode Trender: Befolkning og næringsliv trekker mot sentra og knutepunkter, dvs. om lag samme struktur som i dag De sentrale markedene fra Oslo og utover i korridorene vokser og blir stadig viktigere Næringslivsutviklingen på Fornebu gjør Lysaker til et enda viktigere knutepunkt i fremtiden Utfordring: Togets kapasitet utnyttes mer og mer, og utviklingen vil føre til ytterligere avvisning av kunder i rushtiden (arbeidsreiser) Befolkningen velger andre, mindre miljøvennlige, transportformer Befolkningsvekst og økt mobilitet stiller krav til høyere transportkapasitet 14

15 NSB Persontog møter utfordringen ved å lansere et nytt rutetilbud som utnytter nye dobbeltspor Kollektivtrafikken må ta sin del av veksten Fremkommelighet Miljøhensyn NSB har utarbeidet et konkret forslag til nytt rutetilbud som utnytter ny infrastruktur. Styrende for arbeidet har vært: Et mer attraktivt kundetilbud Kortere reisetid på lengre strekninger Flere avganger på kortere strekninger Et tilbud som kan gi størst mulig etterspørselsvekst Bedre punktlighet Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15

16 Tre hovedgrep kjennetegner rutekonseptet og skiller det fra dagens tilbud Enkelhet Enkelt linjenett med få varianter Likt stoppmønster Ingen frekvenshull i tilbudet Gjør terskelen for å bruke toget lavere Jevn frekvens Helhetlig tilbud på fellestrekning Jevn fordeling av avganger over timen Harmonisering av Lokalog Regiontogstilbud Enkelt å markedsføre Økt tilbud Høyere frekvens mange steder (flere avganger) Kapasitetsøkning (flere seter) Bedre samspill med kollektivtrafikken for øvrig 16

17 En sentral del av det anbefalte rutetilbudet: To 20-minuttssystemer gir jevn 10-minuttsfrekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm! Lillehammer Eidsvoll Kongsberg Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheatret Oslo S Dal Jessheim Drammen Lillestrøm Kongsvinger Spikkestad Larvik/ Skien Viktige tilbudsforbedringer: Entydig stoppmønster alle avgangene betjener de samme stasjonene på fellesstrekningen Fem avganger i timen mellom Drammen og Oslo To avganger i timen mellom Jessheim og Oslo Avgang hver time til/fra Kongsvinger hele dagen 17

18 De antatt viktigste forbedringene for kundene (1) Avgang hvert 10. minutt på sentrale knutepunkt og relasjoner mellom Lillestrøm og Asker hele dagen Glem klokka! Lett å markedsføre og lett for kunden å forholde seg til Avgang hvert 20. minutt mellom Drammen og Eidsvoll hele dagen Bedre tilbud i kjernemarkedet Enkelt for kunden og lett å markedsføre Harmonisert stoppmønster mellom Oslo og Eidsvoll gjør at alle de tre avgangene vil få samme korte reisetid som dagens regiontog Ekspresstilbud i Vestfold med betydelig redusert reisetid i rush Ca 20 min redusert reisetid for ekspressavganger til/fra Tønsberg Ca 10 min redusert reisetid for ordinære avganger til/fra Tønsberg 3 avganger i timen i rush til/fra Tønsberg 18 Forbedringer i Vestfold betinger dobbeltsporene Barkåker-Tønsberg og Holm-Holmestrand

19 Anbefalt rutetilbud gir en sterk økning i antall togreiser i Vestkorridoren i rushtiden Om lag 1/3 flere reiser i Vestkorridoren enn hva en videreføring av dagens rutetilbud ville gitt Reiser pr. rushtime i % Satsing på ny infrastruktur, etterfulgt av et forbedret togtilbud gir svært god effekt Også sterk økning i reiser til og fra Lillestrøm + 32 % Lillestrøm Oslo S + 24 % Ikke mulig å oppnå flere reiser på strekningen Oslo-Ski i den mest belastede timen fordi det ikke er sporkapasitet til å tilby flere avganger + 33 % Asker Lysaker + 7 % Ski 0 % Dette vil ikke bedres før nytt dobbeltspor Oslo-Ski realiseres 19

20 Stadler Flirt En viktig forutsetning 20

21 Stadler Flirt: Et tog for fremtiden! The train of the future! 21

22 Vi sikter mot et virkelig løft for toget i Østlandsområdet 22

23 Men vi lykkes bare dersom vi kan holde fokuset på den daglige driften og forbedringer i det økonomiske resultatet 23

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: 05.11.12 Versjon: 1.1 Sammendrag

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

NSB-konsernet Årsrapport 2012

NSB-konsernet Årsrapport 2012 NSB-konsernet Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrøm 15 Endringer

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer

IC-Verksted Larvik 4-5 april

IC-Verksted Larvik 4-5 april KONSEPTVALGUTREDNING 09.05.2011 Lillehammer Moelv Brummundal Hamar Stange Tangen Konseptvalgutredning for IC - Vestfoldbanen IC-Verksted Larvik 4-5 april Referat Gardemoen Eidsvoll Sandvika Asker Lysaker

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Velkommen til Tønsberg

Velkommen til Tønsberg Velkommen til Tønsberg 1 2 Vestfoldbanen på rett spor? v/prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum April 2010 3 AGENDA Generell status jernbanen i Norge Vestfoldbanen: Holm Nykirke Barkåker Tønsberg Farriseidet

Detaljer

Prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument Prosjektstyringsdokument 10. juni 2014 Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm]

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm] 1 Utgangspunktet 1.1 Transportsituasjonen Bevisstheten om temaer som bevaring av ressurser, klimaendringer og miljø øker over hele verden, også i Norge, med sine store oljeforekomster, uberørte og tynt

Detaljer

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1224/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Generasjonsskifte for toget

Generasjonsskifte for toget Foto: Jernbaneverket Generasjonsskifte for toget En realistisk plan for å fornye jernbanen. SVs plan for å framskynde vedlikehold øke kapasiteten få togene i rute Mer penger SV vil investere åtte ekstra

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer