Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland"

Transkript

1 Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

2 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig region med et nyskapende og variert næringsliv. Målet er et godt sted å leve, arbeide og bo. I de kommende årene vil forutsettingene for å lykkes øke betydelig. Med fullt utbygd jernbane til Oslo og med påkobling til Sørlandsbanen blir Porsgrunn det naturlige knutepunktet for etablering. Det nye knutepunktet, med sin strategiske plassering skal utvikles til en attraktiv og moderne del av bysentrum, med umiddelbar nærhet til både lokalt, regionalt og nasjonalt viktige funksjoner. Porsgrunn kommune ønsker å være en god vertskommune for både etablert og tilkommende næringsliv. Øystein Beyer- Ordfører Porsgrunn kommune 20. april

3 Gardemoen Lillestrøm Sandvika Asker Lysaker Oslo Regionens viktigste kollektivknutepunkt Drammen Ski 4 Porsgrunn ligger strategisk til som regionalt senter i Grenland, 5 som en del av Oslofjordregionen. Om få år er Intercity- Sande strekningen ferdig utbygd på strekningen Porsgrunn - Oslo, noe som skaper store muligheter. En konseptvalgutredning Holmestrand (KVU) av Grenlandsbanen som viser en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen forventes ferdig om kort tid. Moss Realisering av Grenlandsbanen vil gjøre Porsgrunn til et av Rygge Skoppum Østlandets viktigste knutepunkter. Porsgrunn og Grenland er en av Norges største industriregioner med strategisk plassering ytterst i Oslofjorden. I tillegg til å være en god vertskommune for næringslivet, ønsker Porsgrunn kommune å legge til rette for at kunnskapsintensive arbeidsplasser, hovedadministrasjoner, forskning og utvikling etablerer seg i Porsgrunn. Grenlandsbanen Skien Porsgrunn Larvik Tønsberg Stokke Torp Sandefjord Råde Fredrikstad Sarpsborg Halden Påkobling til Sørlandsbanen

4 sto rga ta 7 Kulturhus sve rre sga te Porsgrunn er byen ved elven. Midt i sentrum ligger området som skal transformeres. Allerede idag fungerer Kammerherreløkka som byens kollektivknutepunkt med jernbanestasjon, bussterminal og taxi. I en radius på 500 meter fra det nye stasjonsområdet finner man Storgata med handel, rådhus, kino, park og etablerte kontorarbeidsplasser. Hovedfartsårer for både lokal og regional trafikk passerer området og viktige gang- og sykkelakser fra nærliggende funksjoner leder rett til knutepunktet. Boliger, høyskolen og idrettsstadion er også like i nærheten, og gjør området rundt jernbanen til det naturlige sted for fortetting og utvikling av Porsgrunn by. Alle veger fører til knutepunktet Rådhus Bibliotek Kino Hotell Transformasjonsområde Handelsgate Hovedfartsåre lokal trafikk Viktige koblingsakser Forslag ny jernbanetrase Eksisterende jernbanetrase Ny fylkesveg meter fra knutepunkt 5-10 minutter Høyskolen i Telemark

5 Ferdigregulerte tomter klare for utbygging på Kammerherreløkka! 8 9 Dagens stasjonsbygning Knutepunkt Porsgrunn - Oslo S Idag 2024 Stort utviklingspotensial rundt nytt stasjonsområde 2 h 45 min 1 h 36 min Store ledige arealer med stort utviklingspotensial - midt i sentrum! Ny fylkesveg og ny trase for jernbane planlegges i øst, som gir området stort utviklingspotensial rundt en ny stasjonsbygning ved jernbanen. Mye av arealene skal reguleres før området kan bygges ut. Men allerede nå finnes det store muligheter på byggeklare tomter rett ved rådhusparken som direkte kobler sammen både det eksisterende og det kommende knutepunktet ved Porsgrunn sentrum. Kammerherreløkka er regulert til bolig, kontor, forretning, bevertning og hotell.

6 Kammerherreløkka Grenlandsbanen Områderegulering Eidangerparsellen I direkte tilslutning til nåværende og kommende kollektivknutepunkt ligger ferdigregulerte tomter med stor utbyggingspotensial. Jernbaneverket arbeider med en KVU for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Utredningen er planlagt overlevert regjeringen 1 april Anbefaligen vil gi Grenland føringer for en transformasjon av arealene rundt et fremtidig regionalt knutepunkt. Porsgrunn kommune vil være i forkant! Når fremtidig trase for ny jernbane er fastsatt skal området reguleres og forberedes for transformering. Ny fylkesveg, jernbane og kollektivknutepunkt skal samordnes i et attraktivt utviklingsområde med en sentral beliggenhet, i nær tilknytning til en rekke viktige funksjoner. Sommeren 2018 står Eidangerparsellen mellom Porsgrunn og Larvik ferdig. Utbyggingen vil forkorte reisetiden mellom de to byene vesentlig. Når arbeidet står ferdig vil togturen ta 12 minutter i stedet for dagens halvtime Oslo-Tønsberg Når strekningen OsloTønsberg er ferdig utbygget vil Oslo-Porsgrunn ta 1 time og 36 minutt. Det representerer en tidsbesparelse på over én time. Dette åpner for en betydlig større mulighet for arbeidspendling og tar Grenland nærmere andre østlandskommuner Intercitytriangel 2030 skal hele Intercitytrianglet stå ferdig. Med dobbeltspor til Skien for påkobling til øvrige Telemark vil Grenland framstå som en sterk region, strategisk plassert i Oslofjordsregionen. 11

7 Kammerherreløkka har arealer klare for utbygging 12 Kammerherreløkka er et område med stort utviklingspotensial! Arealene er ferdig regulerte til bolig, kontor, bevertning og hotell. Kammerherreløkka med dagens kollektivterminal vil ved en utbygging av ny stasjon være riktig plassert midt i byen. Herfra tar det 35 minutter med buss eller bil til Sandefjord lufthavn Torp. I 2018 er utbyggingen av Eidangerparsellen ferdig, som betyr kun 12 minutter for toget mellom Larvik og Porsgrunn. 13

8 Når toget kommer blir nye Knutepunkt Porsgrunn regionens viktigste kollektivknutepunkt med de reisende i sentrum. Gode, moderne fasiliteter tilbys i en sømløs reise. Det er lagt til rette for kobling mellom gående, syklende, busser, tog og etablert parkeringsanlegg for biler og sykler. Offentlig og private virksomheter, hotell og boliger skal kunne etablere seg i en bærekraftig bystruktur med korte avstander i sentrum av Porsgrunn. Dette vil gjøre det attraktivt å bo, jobbe og være i byen. Med gangavstand til store deler av byen blir Knutepunkt Porsgrunn en naturlig del av allerede etablert struktur. Utviklingen av Knutepunkt Porsgrunn har betydelig potensial. Med store arealer, kommende jernbaneutvikling og sin sentrale plassering i både Porsgrunn og Grenland vil dette være den naturlige plassen for etablering. Blir du med? 15 Kontakt www. Servicesenteret Storgata 153, 3901 Porsgrunn Næringsutvikling v/ Øyvind Solbakken // Byutvikling v/ Jorid Sætre //

9 www. Servicesenteret Storgata 153, 3901 Porsgrunn Næringsutvikling v/ Øyvind Solbakken // Byutvikling v/ Jorid Sætre //

IC-Verksted Larvik 4-5 april

IC-Verksted Larvik 4-5 april KONSEPTVALGUTREDNING 09.05.2011 Lillehammer Moelv Brummundal Hamar Stange Tangen Konseptvalgutredning for IC - Vestfoldbanen IC-Verksted Larvik 4-5 april Referat Gardemoen Eidsvoll Sandvika Asker Lysaker

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODRN OG FLKSIBL NÆRINGSLOKALR I KONGSBRGS NY BYDL. LLBÆK BLIR N LT NY BYDL I KONGSBRG SNTRUM. TKNOLOGIBYN KONGSBRG SATSR OFFNSIVT PÅ BRD NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker å ligge i forkant for

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER?

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030 PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? Prognosene forteller oss at folketallet i Hordaland vil øke fra ca. 500.000 i dag til om lag 650.000 i 2030.

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Velkommen til Tønsberg

Velkommen til Tønsberg Velkommen til Tønsberg 1 2 Vestfoldbanen på rett spor? v/prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum April 2010 3 AGENDA Generell status jernbanen i Norge Vestfoldbanen: Holm Nykirke Barkåker Tønsberg Farriseidet

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer