Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen. 4. Oppussingen av vestibylene. 5. Felling av trær i hagen. 6. Ny plass for papircontainerne. 7. Ta vare på prosjektet. 8. St. Hans fest og høstfest. 9. Jubileumsfeiringen. 10. Refinansiering av balkonglånet. 11. Nye blad til Informasjonshåndboken. 12*. Overholdelse av husordensregler. 13. Dugnader. * Viktig å merke seg Styret informerer

2 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. På beboermøtet etter årets generalforsamling klaget styret sin nød over at vi mislykkes med å kommunisere med beboerne, og ba om råd til hvordan vi kunne forbedre oss. Vi har i dag følgende muligheter: oppslagstavlen i vestibylen, lapper i postkassen, ringe rundt og Styret Informerer skriv. Ut fra 3 ferske eksempler, hvor styret ba om tilbakemelding, fikk vi respons fra 45-65%. Beboermøtet kom med følgende kommentarer: - Styret Informerer skrivene er for lange og blir derfor ikke lest av alle. Dessuten bør de punktene hvor styret vil ha tilbakemelding markeres bedre, med farge, større skrift, spesiell plassering osv, med tydelig angivelse av svarfrist. For spesielt viktige ting, og hvor svarfristen er spesielt viktig, bør det også være oppslag i heisene, og på oppslagstavlene, på spesielt avsatte plasser for formålet. Styrets reaksjoner: Dette styret kommer ikke til å legge vekt på å lage Styret Informerer skrivene kortere. Vi tror at det er en god del beboere som setter pris på litt fyldig omtale av ting som skjer i Borettslaget, samt at det kan ha en viss betydning for de som kommer etter oss. Derimot har vi gjort noe med de andre punktene: I Styret Informerer skriv vil vi markere tydeligere hvilke punkter vi ønsker tilbakemelding på og skrive nøyaktige svarfrister. Vi har montert minioppslagstavle i heisene som virker utmerket. Godt råd! I forbindelse med malingen i vestibylene vil vi montere opp nye, 3-delte oppslagstavler, hvor en del skal brukes spesielt for viktige meldinger og tidsfrister. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberdere. I slutten av april i år hadde en beboer en vannskade som skyldtes lekkasje i varmtvannsberederen i kjøkkenbenken. Ifølge rørleggeren og forsikringsselskapets representant hadde lekkasjen pågått over noe tid og det var klare tegn på at vedlikeholdsplikten ikke var overholdt. Utbedringen av skaden kom på over kr ,- kroner som gikk på Borettslagets forsikring. Dette er omtrent like mye som vi i dag betaler i årlig premie for hele Borettslagets forsikring! Med utgangspunkt i dette skadetilfellet, tok vi på beboermøtet etter årets generalforsamling opp Andelseiers vedlikeholdsplikt til diskusjon på prinsipielt grunnlag: På den ene siden kan det synes bra at Borettslagets forsikring dekker slike tilfelle. Men i utgangspunktet er jo hovedformålet med forsikringen å dekke skader som ikke skyldes dårlig vedlikehold, som ikke er forutsigbare og som skyldes forhold man ikke er herre over. Den årlige forsikringspremie blir forhandlet hvert år, og utgangspunktet er her skadestatistikken for de 3 siste år. Vi kan derfor vente oss en vesentlig økning av premien for neste år, og den er det jo fellesskapet som betaler! Dette kan synes urettferdig. Styret informerer

3 De 2 viktigste områdene hvor vedlikeholdsplikten er ekstremt viktig er der hvor man kan forebygge vannskader og elektroskader/branner. Styret har i praksis begrensede muligheter til å kontrollere at andelseiere overholder sin vedlikeholdsplikt. Det var enighet om at dette er et område hvor vi alle har et viktig ansvar både overfor fellesskapet og oss selv, slik at forsikringen brukes til det den er tiltenkt som nevnt ovenfor. Styret fikk i oppgave å kartlegge hvilke leiligheter som har gamle varmtvannsberedere, eldre enn 15 år og forhandle frem et tilbud på en felles utskifting av disse. Det var naturligvis frivillig om man ville bli med på ordningen. Styret forhandlet fram et tilbud, som 18 andelseiere takket ja til. Utskiftingen ble foretatt i slutten av august, og vi har inntrykk at alle var fornøyd. Vi hadde i forrige måned en liten vannskade som var uforutsigbar, ble hurtig stoppet, fikk beskjedent omfang og førte til en beskjeden erstatning. 3. Bruk av terrassen Da det kom styret for øre at noen barn hadde blitt nektet å leke på terrassen, reagerte vi raskt med å sette opp et oppslag om at vi nettopp hadde rustet opp terrassen med finansieringshjelp fra USBLs miljøfond for at denne flotte plassen skulle brukes mer til sosialt samvær for voksne og barn, noe som naturlig nok innebar lek og spill for voksne og barn. Den eneste begrensning vi har satt, er at man ikke skal leke med harde baller. Selv om det kom visse innsigelser, var beboerne enige om at bruk av terrassen til aktiviteter, lek og sosialt samvær var positive tiltak som vi må arbeide videre med. Eventuelle rimelige ulemper var noe man måtte akseptere i et Borettslag. 4. Oppussingen av vestibylene. I mars orienterte vi i et styret Informerer skriv om at vi ville pusse opp vestibylene i jubileumsåret. Kort tid etterpå sendte vi 3 alternative fargekombinasjoner ut på høring blant beboerne. På årets generalforsamling kunne vi fortelle at ingen av de 3 alternativene ble klar favoritt. Et nytt, spennende forslag fra en beboer ble også presentert, men et fåtall stemte for det. Styret gjorde derfor sitt eget, selvstendige valg, noe vi orienterte om i ovennevnte skriv. Det som vi hittil har gjort er, som dere har sett, å male dørene til kjellergangene, heisdørene og tverrveggen i vestibylene med en rødfarge. Dessuten har vi malt postkassene i samme farge som veggene, og skiftet ut alle skilt på disse. Vi har satt opp oppslagstavle i heisene, som allerede har vært til stor nytte. Endelig har i kjellergangen mellom nr.1 og nr. 3 hengt barnetegninger for å live opp i en ellers noe trist kjellergang, spesielt for de som bruker denne vegen jevnlig til garasjen. Barnetegninger vil også bli hengt opp i kjellergangen mellom nr 3 og nr 5. Det som videre vil skje, er at den andre siden av de rødmalte dørene vil bli malt gule, friskere og lysere enn i dag. Dessuten vil alle heisdørene oppover i etasjene bli malt med denne gulfargen på begge sider. Videre vil oppslagstavlene i vestibylene Styret informerer

4 bli skiftet til 3-felts tavler: en del for informasjon om renovasjon, en ren informasjonsdel, og en for ting som er spesielt viktige med eventuelle tidsfrister for svar. 5. Felling av trær i hagen På spørsmål på beboermøtet etter årets generalforsamling måtte styreleder bare beklage at tiltakene som var blitt vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, ikke var blitt gjennomført enda. På grunn av fare for almesyke er det derfor utsatt til nå i høst, og vil bli gjennomført i løpet av oktober. For ordens skyld informeres om at styret har vedtatt også å felle de 2 lønnene mellom Vossegata og vestsiden av blokka, fordi de er syke. 6. Ny plass for papircontainerne. Byggingen av det tilbygget/søppelskur som ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamling vil bli satt i gang i nærmeste framtid. På grunn av problemer med levering av halvfabrikata fra miljøskap, som vi skal bruke som innmat, har dette prosjektet blitt forsinket. 7. Ta vare på prosjektet. På beboermøtet etter årets generalforsamling informerte vi slik: De 2 Gunvorene har arrangert en sammenkomst for å samordne noen synspunkter på styrets anmodning om å komme med innspill i dette prosjektet. Det kom 7-8 personer. Det var flest fra den eldre garde, inklusive PTJ. Gunvorene og PTJ refererte hva man var blitt enige om: - Ideen med en servicetelefon hvor man kunne få hjelp til akutte behov for å handle nødvendig mat og medisiner ble godt mottatt. - Få sentralt registrert navn, adresse og telefonnummer på venner og kjente som kunne kontaktes i en nødsituasjon ble også akseptert. - I ovennevnte tilfelle kan det være behov for å komme inn i leiligheten på kort varsel. Hvis ikke kontaktpersonene bor i nærheten kan det være hensiktsmessig å oppbevare et sett med nøkler sentralt i Borettslaget i f.eks en nøkkelsafe. På dette punkt ble det uttrykt noe skepsis, fordi man mente at det var viktig at kun et fåtall personer man hadde full tillit til, hadde nøkkel til en slik safe. - Man burde melde fra til servicetelefonen når man reiste bort, slik at ingen trengte å engste seg unødvendig. - Gunvorene ville i tillegg til det direkte sikkerhetsmessige aspektet av prosjektet, arrangere sammenkomster i fellesrommet f.eks en gang i måneden, hvor man kunne samles om et tema eller aktivitet eller bare prate. 8. St. Hans fest og høstfest. Ifølge det som styret ønsker skal bli en tradisjon, har vi også i år avviklet 2 hagefester, en St. Hansfest og en høstfest. Dette er et ledd i styrets arbeid med å skape større grad av samhold og sosialt samvær blant beboerne. Vi synes det er gledelig at oppslutningen om disse hagefestene stadig øker. I år har vi også rustet Styret informerer

5 opp fellesrommet med oppvaskmaskin, en del servise og bestikk, samt nye bord. Disse tingene kommer jo både leietagerne av fellesrommet og hagefestene til gode. Når det gjelder hagefestene, har vi bare en bønn: vær så snill å melde dere på i forvegen, slik at vi kan kjøpe inn passende mengde mat og drikke!! 9. Jubileumsfeiringen Styret syntes det var veldig hyggelig at så mange hadde meldt seg på til jubileumsfeiringen. I tillegg til beboerne hadde styret innbudt de andelseierne som ikke bor her nå, men hadde bodd her tidligere i mer enn 15 år sammenhengende. 5 av disse meldte seg på. Til sammen var vi ca 65 samlet på jubileumsfeiringsdagen. I borettslaget er det 15 andelseiere (av 72) som har bodd her siden innflyttingen i Dette er en imponerende stor andel, og de fleste av dem var til stede på feiringen. Vi utnevnte disse dag 1 beboerne til riddere av Tverrbakken og dekorerte dem med blå sløyfer, og de 5 tidligere beboerne ble utnevnt til æresmedlemmer og fikk rød sløyfer. Gunnar Støltun holdt et kåseri med historier fra Tverrbakken og strøket omkring fra tiden før blokka ble bygget, basert på en bok han har gitt ut Satiriske noveller eller Hvordan bli forfatter. Vi har kjøpt 1 eksemplar av denne boka til hver andelseier, og den ble delt ut på festen til de som var der. De som ikke var der vil få den i nærmeste framtid. Som vi tidligere har informert om, søkte styret om økonomisk støtte fra USBL s miljøfond til å utgitt et jubileumsskrift i forbindelse med at vi er 35 år. Vi fikk innvilget søknaden og styret overtalte Astrid Saksen, Grethe Ryen og Tove Mårteig til å danne en redaksjonskomite som skulle samle stoff, redigere og lage skriftet klar for produksjon. De er nå ferdig med sitt arbeid og boken er i produksjon. Redaktørene har gjort en imponerende innsats langt ut over det vi forventet og brukt hundrevis av timer av sin tid på det som blir en jubileumsbok dere kan glede dere til. Alle andelseiere vil få hvert sitt eksemplar i løpet av oktober/november. 10. Refinansiering av balkonglånet. Siden 1. august 2005, da 5-års fastrenten vi hadde opphørte, gikk vi over til flytende rente som da viste seg å være gunstig. I mai i år hadde imidlertid Husbanken et tilbud på 5-års fastrente på 3,9% som syntes svært gunstig. Det ble diskutert internt i styret og vi søkte også hjelp hos USBL. Vi besluttet å dele opp lånet i 2, nemlig en del på ca 75% på denne 5-års fastrenten og resten beholdt vi på flytende rente. For ordens skyld vil vi informere om at vi fortsetter å holde finansutgiftene (renter og avdrag) på det nivå vi har hatt tidligere, slik at vi med dagens betingelser betaler noe ekstra avdrag for å forkorte den totale nedbetalingstid. 11. Nye blad til Informasjonshåndboken. Nye, oppdaterte telefonlister o.l. til Informasjonshåndboken vil bli sendt ut i løpet av en ukes tid. Hvis det er noen av de nyinnflyttede som ikke har fått Informasjonshåndboken fra den gamle eier, kan de henvende seg til styreleder for å få utlevert en ny. Styret informerer

6 12. Overholdelse av husordensregler. Styret har den siste tiden fått en del klager på manglende respekt for noen punkter i husordensreglene. Vi peker i denne omgang på 2 konkrete punkter: - Fra RO I LEILIGHETEN : Reparasjoner og innredningsarbeid som medfører støy, f.eks. boring ved bruk av drill, banking, sliping og lignende er ikke tillatt etter kl på hverdager (mandag til fredag) og etter kl på lørdager, og dag før helligdag og hele dagen på søndag-, hellig- og høytidsdager. Fra RENHOLD : Renholdet på det enkelte etasjeplan utføres etter nærmere avtale mellom beboerne i de tre leilighetene i etasjen. Gangen utenfor leiligheten skal som hovedregel rengjøres 2 ganger pr. uke, dersom beboerne seg imellom ikke er blitt enige om noe annet. Renholdet omfatter også trappen fra etasjen og ned til neste etasje. 13. Dugnader. Styret planlegger en dugnad til i løpet av høsten. Med vennlig hilsen Styret i Tverrbakken Borettslag Per Tore Jacobsen, / Styret informerer

7 Styret informerer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder 03/2012 Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder Barn på Enerhaugen Beboerne på Enerhaugen hører til et vidt spekter av aldersgrupper. Stadig flere er unge voksne,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer