Tverrbakken, Styret informerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!! 3. Heisene 4. Trimrom 5. Generalforsamling 6. Brannslukningsapparat utskifting 7. Jubileumsideer 8. Vaktmester-runden 9. HMS 10. Nye krav, oppussing av våtrom Styret informerer

2 1. Årsresultatet 2010 og budsjettet for 2011 I vårt informasjonsbrev i forbindelse med husleieøkningen den varslet vi et underskudd i forhold til budsjett på ca ,- kr i 2010 på basis av de resultat-tallene som da forelå. Dette har vist seg å stemme svært godt med de virkelige tallene for året og skyldtes som nevnt en del større uforutsette vedlikeholdsutgifter. Med årets 10% økning av husleia satte vi opp et budsjett for 2011 som ga et overskudd på ca ,- kr. I ettertid har vi imidlertid hatt Heiskontrollen på besøk, som spesifiserte ytterligere nødvendige tiltak på heisene i 2011, se eget punkt. På årets generalforsamling vil vi derfor legge frem et nytt revidert budsjett for 2011, men det er ikke noe som vil rokke ved at vi har en solid økonomi i borettslaget. 2. Hafslund har sagt opp avtalen om fellesmåling av strøm i borettslaget. I 2003 innførte vi fellemåling av strøm i borettslaget. Dette innebar at Hafslund hadde kun ett målepunkt i borettslaget, og vi kunne derfor behandles som en stor industrikunde, som har andre, lavere priser enn de 73 enkeltkunder som vi egentlig er. Dette gjelder i første rekke nettleien, hvor vi har hatt gode besparelser med denne ordningen. Da vi gikk over til fellesmåling, fikk vi også mulighet til å kjøpe strøm/kraft gjennom et fond som USBL administrerer. Forvalterne av fondet gir en fast budsjettpris som brukes ved alle avregninger gjennom året. Hvis den virkelige prisen blir lavere enn budsjettprisen, får vi gevinsten. Hvis den blir høyere, kan de fakturere maksimum 5 øre i tillegg per KWh, men det er maks. Dette gir en meget god forutsigbarhet. I de årene vi har hatt ordningen var det ett år de fakturerte en mindre sum ekstra, mens de andre årene har vi fått penger tilbake. Ved å kjøpe strømmen gjennom dette fondet har beboerne spart mange penger gjennom årene. Borettslaget har leid noen tekniske løsninger/dataprogrammer som har gjort at de enkelte beboere har fått individuelle avlesninger og regninger. NVE besluttet allerede at nettleverandøren i Olso, Hafslund, ikke fikk lov til å ha fellemåling av strøm i sameier og borettslag, og at dette måtte opphøre innen utgangen av Turen har nå kommet til oss i Tverrbakken, slik at vi i løpet av sommeren må gå tilbake til individuelle abonnement. Det vi imidlertid har greid å oppnå i våre diskusjoner med Hafslund og USBL, er at de som vil av beboerne kan kjøpe strøm/kraft gjennom USBL-fondet med de samme betingelser som tidligere. Styret vil redegjøre nærmere om dette på beboermøtet etter generalforsamlingen. 3. Heisene, vedlikehold og andre utfordringer. Vi har 3 forhold når det gjelder vedlikehold av heisene: 1. Vi har en serviceavtale med fast årspris med KONE om 4-6 preventive besøk per år hvor man påser at heisene er i driftsmessig god stand og fungerer tilfredsstillende. Hvis det oppdages avvik/unormal slitasje osv, får vi melding om dette og anmodning om utbedring. Hvis en av heisene stopper, tilkalles folk fra Kone for å få den i gang igjen. Styret informerer

3 2. Hvert annet år kommer Heiskontrollen, en del av Plan- og bygningsetaten, på besøk og har en grundig kontroll av heisene. Grovt sagt kan man si at det er en kontroll av at Kone gjør jobben sin og varsel om konsekvens av nye regler og forskrifter som er innført siden sist. 3. Endelig har vi den situasjonen at leverandøren av styringsenhetene til heisene har gått konkurs for mange år siden, og det fins praktisk talt ingen reservedeler. Dessuten er styringsenhetene ganske spesielle og nesten unike i Norge og Skandinavia. Hittil har det jo gått bra, og det er stor sannsynlighet for at det går bra i mange år til. Utfordringen består i at hvis vi får en feil som ikke lar seg reparere, tar det mange uker før man kan få levert nye styringsenheter, med tilsvarende tid uten heis! De uforutsette kostnadene i fjor skyldes ekstrautrykninger i forbindelse med punkt 1 og anmodning om noen utbedringer. Som nevnt hadde vi Heiskontrollen på besøk i desember 2010 og ble pålagt en del utbedringer. Noen av disse var slitasjepunkter som vi hadde diskutert med Kone flere ganger tidligere, men sammen ment at det kunne utsettes, naturligvis uten fare for sikkerhet. Noen andre mindre pålegg var konsekvens av nye regler og forskrifter. Vi skal naturligvis utbedre disse tingene innen de oppsatte frister, men utgiftene til dette vil spise noe av det overskuddet som vi budsjetterte med før jul. Derfor en revidert utgave på generalforsamlingen. 4. Trimrommet Vi har i løpet av det siste halvåret byttet ut tredemølle og ergometer/spinningsykkel. Den totale investeringen kom på ca kr. Med bare 8 betalende i år er det ikke økonomi til å kjøpe eller bytte ut noe mer utstyr i år. Vi i styret håper at de som benytter seg av trimrommet setter pris på fornyelsen, og at det nye utstyret kan få enda flere til å benytte seg av den unike muligheten for trim i blokka. Ønsker du en titt i trimrommet eller har spørsmål, ta kontakt med trimromansvarlig Marius Gillesen. 5. Generalforsamling Dato for årets generalforsamling er 25.mai. Forslag til saker som beboere ønsker skal behandles på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styret innen tirsdag 12. april. Den tidlige fristen er nødvendig for at styret skal få tid til å behandle forslagene og eventuelt komme med sin innstilling. USBL forlanger å få komplett underlag for årsmeldingen innen den Som vanlig inviterer vi til beboermøte etter generalforsamlingen. 6. Brannslukningsapparat - utskifting I forbindelse med den årlige vaktmesterrunden kom det frem at brannslukningsapparatene må inn til kontroll i løpet av Fungerende brannslukningsutstyr er viktig for alle i borettslaget, og styret har derfor bestemt å Styret informerer

4 kjøpe inn nytt brannvernutstyr for alle leilighetene. Vi vil vurdere om vi skal gå over til brannslanger istedenfor brannslukningsapparat. Vi håper også at vi kan få brannvesenet til å komme og undervise i brannslukking for interesserte i borettslaget i løpet av sommeren. Mer informasjon om bytte av brannvernutstyr og brannslukningstrening kommer i eget skriv senere. 7. Jubileumsideer I høst skal blokkas 40-årsjubileum feires. Styret har kommet frem til et forslag som vi kan diskutere på beboermøtet etter generalforsamlingen. Kanskje noen av beboerne har gode ideer til feiringen? 8. Vaktmester-runden ferdig for denne gang Som vanlig var det bytte av røykvarslerbatteri, sjekk av brannslukkingsapparat og avløp samt test for fukt i badet som sto på dagsordenen. Fordelen med denne vaktmesterrunden er todelt. Man slipper å huske sjekken av dette selv, samtidig som vi kan dokumentere at dette er i orden overfor vårt forsikringsselskap. Dette gir oss igjen gode kort på hånden når polise skal forhandles for borettslaget. Vi håper beboerne setter pris på den innsatsen Per gjør i forbindelse med vaktmesterrunden. 9. Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) i Tverrbakken I forbindelse med den halvårlige gjennomgangen av borettslaget ble det ikke funnet noen store avvik innen HMS. I etterkant har vi montert nye rømningslys ved utgangene til garasjen, og vi jobber med å få redusert glipene under branndørene inn til bodene. Vi undersøker også muligheten for å montere nødlys i trapperom, slik at det er lys i trappene selv om det er strømbrudd. Hvis du oppdager ting som du mener har betydning for Helse, Miljø og Sikkerhet i Tverrbakken, vil vi gjerne ha beskjed. Kontaktpersoner er HMS-ansvarlig Marius Gillesen eller vaktmester. 10. Nye krav, oppussing av våtrom ble det innført nye krav i plan- og bygningsloven. Hvis det skal utføres vesentlige endringer på badet eller andre våtrom, skal det søkes (gjennom en ansvarlig rørleggerforetak) til kommunen. De siste årene har det vært en økning av vann- og fuktskader i våtrom. Ved å stramme inn reglene ønsker myndighetene å oppnå færre byggefeil og bedre kvalitet på bygg. Arbeidet må ikke påbegynnes før godkjenning er gitt. Når arbeidet er ferdig, skal du ha ferdigattest fra firmaet som har utført jobben. Gebyret kommunen tar for å saksbehandle søknaden kommer i tillegg til selve oppussingsarbeidet. For ordens skyld minner vi om at styret skal underrettes før man starter rehabilitering av bad og våtrom. Etter at arbeidet er utført skal styret få dokumentasjon på at arbeidet er utført av autoriserte fagfolk og i samsvar med gjeldende normer. Med vennlig hilsen Styret Styret informerer

5 1. Ingen husleieøkning fra I 2008 styrket vi våre disponible midler eller reservekapital, fordi alt gikk som planlagt med vindusprosjektet uten vesentlige uforutsette utgifter. Budsjettet for 2009 ble satt opp på høsten 2008, hvor vi ikke kjente dette utfallet budsjettet ble derfor satt opp som et 0-budsjett uten særlig rom for vedlikeholdsprosjekter utenom rensing av ventilasjonssystemet. Vi har likevel skiftet linoleum i vestibylene og skiftet låssystem i garasjene (se nedenfor), slik at årets budsjett vil bli noe overskredet. Til tross for dette vil vi ha solide disponible midler. Budsjettet for 2010 er lagt til et null-budsjett, med rom for de vedlikeholdsprosjekter styret mener er forsvarlige og i henhold til vår langsiktige vedlikeholdsplan BEVAR. Med dette som bakgrunn vedtok vi på styremøtet den ikke å øke husleien fra Nytt styremedlem Marius Gillesen er fra oktober 2009 nytt styremedlem etter at Erik Hovelsen trakk seg av personlige årsaker. Marius overtar som HMS-ansvarlig etter Erik. 3. Ny Informasjonshåndbok Styret har i sommer og høst arbeidet med en ny utgave av Informasjonshåndboken som nå er sluttført. Vi har spesielt utvidet og oppgradert kapitlet som vi har kalt Vi bor i lag. I stedet for bare å lage ny innmat til de gamle permene, har vi laget helt nye permer som vi vil dele ut. Vi håper at den nye Informasjonshåndboken vil være til nytte og glede for beboerne. 4. Husordensregler Styret presenterte nye husordensregler på årets generalforsamling, som var blitt vedtatt på styremøtet 21. april Det ble en del diskusjon under punktet Ro i leiligheten. En del av kritikken skyldtes at noen formuleringer var misforstått, men noen mente at de nye reglene var for strenge. Styret arbeidet med å reformulere dette punktet klarere i sommer og høst. Etter å ha vurdert en rekke ulike alternativer, konkluderte vi på styremøtet den 1. september 2009 med følgende: Ro i leiligheten Bråk og støy fra leiligheten må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl til kl Høylytt musikk er ikke tillatt før kl og etter kl Reparasjoner og innredningsarbeid som medfører støy er ikke tillatt på søn-, helligog høytidsdager, etter kl på hverdager (mandag til fredag) eller etter kl på lørdager og dager før helligdag. Styret informerer

6 Samme regler gjelder for kortvarig boring i betong, for eksempel for å henge opp bilder, eller feste hyller, skap og lister. For at slikt arbeid skal foregå effektivt og medføre minst mulig støy, har borettslaget kjøpt inn en bormaskin, borhammer, spesielt egnet for dette. Beboerne oppfordres til å bruke denne, og den kan lånes hos vaktmester. For langvarige perioder med boring/meisling i betong (for eksempel ved oppussing av bad) gjelder imidlertid spesiell regel. Slikt arbeid må utføres på hverdager, mandag til fredag, mellom kl og 16.00, med verktøy som gir minst mulig støy. Nabovarsel med antatt varighet må settes opp på alle 3 oppslagstavler (fordi lyden forplanter seg i hele blokka) før slikt arbeid skal utføres. Støy i trappeoppgangene må unngås. De oppdaterte og gjeldende husordensreglene er del av den nye Informasjonshåndboken. 5. Nytt låsesystem til garasjene Vi har 2 låsasystem i Borettslaget, nemlig ett for dørene til garasjene, og et annet for resten av låsene i blokka. Begge låssystem begynner nå å gå ut på dato, og for låssystemet til garasjene er det dessverre ikke reservedeler å oppdrive lenger. Derfor var det nødvendig å skifte ut dette. Det begynner også å bli vanskelig å få reservedeler til vårt hovedlåssystem, men vi har der valgt å kjøpe inn en del reservedeler mens de ennå er å få tak i, slik at vi slipper utskiftning av det nå. Vi har imidlertid forsikret oss om at det nye system vi har installert for garasjene kan utvides med et nytt hoveddlåssystem og bli et integrert totalsystem. 6. Fellesaktiviteter i borettslaget I løpet av 2009 har vi hatt to hagefester, en ved St. Hans og en høstfest. Det var færre deltakere enn vanlig på høstfesten, noe som kan skyldes at den ble arrangert like rundt skolestart i august, og at derfor kanskje noen som ellers ville ha deltatt var bortreist. Dette vil vi ta hensyn til neste år. Grunnen til at den ble arrangert så pass tidlig, var at vi ønsket størst mulig sannsynlighet for sommertemperatur. På St. Hansfesten tok vi i bruk nyinnkjøpt gassgrill, og denne er vi godt fornøyd med. Gassgrillen kan også leies mot en symbolsk sum av beboerne, men skal kun brukes på grillplassen utenfor gjesteleiligheten. 7. Fellesrommet rustes opp Fellesrommet/gjesteleiligheten får nå en ansiktsløftning! Overskapene er for små for servise innkjøpt til hagefestene, dessuten er hyllene blitt ganske salryggede, slik at det kan være fare for at platene kan løsne fra hyllefestene og falle ut. Styret er kommet frem til at ikke bare overskapene i kjøkkeninnredningen skal skiftes ut, men at også benkeseksjonen inkludert oppvaskkum skiftes ut samtidig, slik at innredningen får et helhetlig inntrykk. Valget har falt på en tidløs innredning fra IKEA. Vi har også kjøpt ny, dobbel sovesofa til gjesteleiligheten. Styret informerer

7 8. Ny linoleum i vestibylene Den gamle linoleumen var tung å vaske og for slitt til at det ville være lønnsomt å vaske den ned og bone den på nytt. Det er derfor lagt ny linoleum i vestibylene, heisene og kjellergangen ned til garasjene i nr Ny redskapsbod på terrassen Vår vaktmester og visevaktmester har bygd en stor redskapsbod på terrassen på veggen mot trimrommet. Der er det plass til hageredskaper, trilbor og vår nyinnkjøpte gassgrill. 10. Utvidet kildesortering Fra er bydelen vår med i et pilotprosjekt der plast og matavfall sorteres ut fra restavfallet. Alle har fått utdelt en informasjonsbrosjyre og blå og grønne plastposer; blå til plastavfall og grønne til matavfall. I de grønne posene skal det ikke kastes avskårne blomster eller potteplanter. Dette kan du imidlertid legge i borettslagets egen kompost, helst i den midterste, åpne bingen på sørsiden av blokka. Vi håper at det fortsatt er mange som vil benytte borettslagets eget komposteringsanlegg også til matavfall, men husk at rå fisk og rått kjøtt ikke skal legges i vårt komposteringsanlegg. Dette avfallet kan du derimot kaste i grønn pose. Kattesand og bleier komposteres ikke og skal kastes i restavfallet. 11. Vaktmesterrunden Vaktmesteren har begynt på sin årlige runde i leilighetene, hvor beboerne tilbys å få sjekket røykvarslere og fuktvarslere og samtidig byttet batteri. Dessuten sjekkes bad, vaskerom og kjøkken med fuktmåler. Sluk renses og stakes opp om nødvendig. Vannlås og koblinger på avløpsrør i kjøkkenbenk strammes til. Styret tror dette årlige tiltaket virker bra preventivt for å hindre at det oppstår skader og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. 12. Kontroll av avløpsrørene I løpet av 2004 og 2005 fikk styret undersøkt restlevetiden på blokkas avløpsrør i et samarbeid mellom USBL og Norsk Byggforsknings Institutt. Konklusjonen da var, at selv om avløpsrørene fra vaskerom i 3- og 4-romsleilighetene var dårlige i de nederste etasjene, ble vi anbefalt å se tiden an før man startet større rehabiliteringsprosjekter. En planlagt, ny undersøkelse vil bli foretatt i I tilfelle rørene må utbedres, blir dette gjort med rør-i-rør-metoden. 13. Fuging av balkonger Mange steder er fugingen på balkonggulvet inn mot leilighetene morknet opp, slik at det ikke er tett mellom etasjene. Alle balkongene vil bli fuget på nytt til våren. 14. Maling av postkassene Styret informerer

8 Postkassene har fått en del skraper i malingen, og vaktmesteren skal derfor male dem på nytt, i samme farge som nå. 15. Trimrommet Planlegges nyttårsforsetter? Vi minner om ditt nærmeste og billigste treningsstudio trimrommet i nr. 3. Svært gunstig årsabonnement! Du betaler nøkkeldepositum og får utlevert nøkkel av Per Tore. Årsabonnementet, for tiden 750,-kr per leilighet, betales også til ham. 16. Parkering i garasjene Vi oppfordrer alle til å parkere med snuten inn mot betongveggen i følge ordensreglene for garasjene. Imidlertid vil de som søker skriftlig til styret om dispensasjon fra denne regelen med fornuftig grunn, få innvilget dette. Styret har i det siste konsultert eksperter på betongskader og nedbrytning av betong, som sier at salter som blir med bilen inn i garasjen ødelegger betongen mye mer enn eksos. Det var planlagt å montere plater på veggen bak parkeringsplassene, men dette vil derfor ikke bli gjort. Med vennlig hilsen Fra styret Per Tore Jacobsen, tlf / Styret informerer

9 Styret informerer

Tverrbakken, 19.11.09. Styret informerer

Tverrbakken, 19.11.09. Styret informerer Tverrbakken, 19.11.09 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Ingen husleieøkning neste år 2. Nytt styremedlem 3. Ny Informasjonshåndbok 4. Husordensregler nytt punkt under avsnittet RO

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 29.11.05 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Beslutninger fra ekstraordinær generalforsamling Økning av husleien fra 1.1.2006 Ferdigstillelse av tilgjengelighetstiltak Maling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Tverrbakken, 14.06.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner

Detaljer

Tverrbakken, 08.11.12. Styret informerer

Tverrbakken, 08.11.12. Styret informerer Tverrbakken, 08.11.12 Styret informerer 1. Hagen 2. Oppdatering av Informasjonshåndboken 3. Rørfornyelsen 4. Graving i Tverrbakken 5. Alarmanlegg, inngangsparti 6. Ståldørene 7. Informasjonsmøte for nyinnflyttede

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: Nye beboere Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Generalforsamling Hammergata 7 Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Sak 1 Arbeid i sammenheng med Dreneringsprosjektet Informasjon om prosjektet og fremgang fra Styret Forslag fra Liv Gundersen (vedlegg

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

Styret informerer. Tverrbakken, 09.05.08. Punktene i rødt er det spesielt viktig at dere leser og/eller gir tilbakemelding på.

Styret informerer. Tverrbakken, 09.05.08. Punktene i rødt er det spesielt viktig at dere leser og/eller gir tilbakemelding på. Tverrbakken, 09.05.08 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Generalforsamlingen er 22. mai 3. Vindusprosjektet, status 4. Vaktmesterrunden er ferdig 5.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014 Skovbakken borettslag Beboermøte 8. september 2014 Agenda Byggestyret - Økonomi Overordnet oversikt over "FutureBuilt" (videre kalt "Stort prosjekt") Overordnet oversikt over "Alternativt forslag" (videre

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12

Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12 Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12 Innledning... 3 Generelle regler... 4 Regler om ro i leilighetene... 5 Søppel og renhold... 5 Bad og WC - vann og avløp... 5 Veggdyrkontroll...

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma.

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma. Husordensregler Endret på ordinær generalforsamling 10.05.2001 Sist endret på ordinær generalforsamling 25.05.2005 Sist endret på ordinær generalforsamling 23.05.2007 Sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Info til beboerne november 2015

Info til beboerne november 2015 Info til beboerne november 2015 Da har vil lagt bak oss nok en sommer og etter hvert også det meste av høsten. Som vanlig har det skjedd en del ting i sameiet i løpet av disse månedene. Vi får selvsagt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Styret Informerer. Tverrbakken, 10.02.05

Styret Informerer. Tverrbakken, 10.02.05 Tverrbakken, 10.02.05 Styret Informerer 1. Prosjekt bedret tilgjengelighet for gamle og funksjonshemmede Styret informerte beboerne om dette prosjekt første gang den 23. juni 2004 i et Styret Informerer

Detaljer

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE um_brosjyre_boogleveregler_180x180_04.indd 2 04/07/16 11:16 INNBOFORSIKRING, MALING, RENGJØRING, HULL/OPPHENG & BENKEPLATER 1. INNBOFORSIKRING

Detaljer

Blystadringen Borettslag BLYSTADPOSTEN Nr Informasjon utgitt av styret i Blystadringen Borettslag november 2015 e-post:

Blystadringen Borettslag BLYSTADPOSTEN Nr Informasjon utgitt av styret i Blystadringen Borettslag november 2015 e-post: Blystadringen Borettslag BLYSTADPOSTEN Nr.2 2015 Informasjon utgitt av styret i Blystadringen Borettslag november 2015 e-post: styret@blystadringen.no Vakt hver torsdag mellom kl. 18-19 i 4c, feriestengt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om:

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 13.07.05 Styret Informerer I denne utgaven informerer vi om: Årets ordinære generalforsamling. Styret orienterte på beboermøtet om tilstandsvurderingen av avløpsrørene. Endret nedbetaling

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE 1 FORMÅL Bratlikollen Boligsameies husordensregler har til hensikt å skape gode forhold for sameiere og beboere, samt verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie Husordensregler Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE... 2 Innhold 4.6. GARASJEANLEGG...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG (endret 30.05.02, 27.05.08, 02.06.09, 23.05.13, 22.05.14, 20.05.2015 og 19.05.2016) Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 Borettslaget eies av andelseierne i felleskap. Vi som bor i borettslag må ta hensyn. Vi trenger regler som kan sikre et godt bomiljø for alle. Ingen regler

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Velkommen til beboermøte. 24. september 2013

Velkommen til beboermøte. 24. september 2013 Velkommen til beboermøte 24. september 2013 Kveldens agenda Velkommen Prisutvikling for 2013 (salg) Ytterdører, tak, lån, vannskade og jubileum. Hva har vi gjort Hva arbeider vi med Pause og Hva ønsker

Detaljer

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling:

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Informerer Mai 2013 Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Leder: Gunstein Strandberg Libakkveien 6 b Nestleder: Brit Magnell Libakkfaret 1 b Styremedlemmer:

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer