Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene. 4. Opprusting av fellesrommet. 5. Ordensregler for garasjeplasser 6. Rentebinding av deler av lån i Husbanken. 7. Videokamera i nr.1 stjålet 8. Vanntrykket er blitt bedre. 9. Ta vare på prosjektet Tverrbakkens servicetelefon Kveldstreff 11. Oppdaterte sider til Informasjons håndboken. 12. Betaling av abonnement for trimrom Styret informerer

2 1. Dato for årets generalforsamling er 23. mai. Den årlige ordinære generalforsamling blir i år holdt den 23. mai. Forslag til saker som beboere ønsker skal behandles på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styret innen tirsdag 10. april. Den tidlige fristen er nødvendig for at styret skal få tid til å behandle forslagene og eventuelt komme med sin innstilling. USBL forlanger å få komplett underlag for årsmeldingen innen den Som vanlig inviterer vi til beboermøte etter generalforsamlingen. 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk. Styret har besluttet å gi beboerne et gratis tilbud om å få utført en del av sine løpende/årlige vedlikeholdsoppgaver også i år. Arbeidet vil bli utført av vaktmesteren, på samme måte som han gjorde det for godt 1,5 år siden. Også denne gang er det snakk om rensing av sluk, kontroll av brannslukningsapparatene og hvordan man skal bruke dem, skifting av batterier i røykvarslere, eventuelt utskifting av pakninger i dryppende kraner osv. Denne gangen vil han imidlertid i tillegg utføre den våtromsjekken som forsikringsselskapet forlanger for å få rabattert forsikringspremie for borettslagets forsikring. Styret har i den forbindelse besluttet å plassere en fuktvarsler i kjøkkenvaskskapet i alle leiligheter. Denne ser ut som og virker på samme måte som en røykvarsler, men reagerer på fuktighet i stedet for røyk. Fuktvarsleren varsler på tilsvarende måte med sirenelyd hvis den oppdager fuktighet. Årsaken til å plassere ut fuktvarslerne er å kunne oppdage vannlekkasjer så tidlig som mulig. Vannlekkasjer på kjøkken er klart overrepresentert nå det gjelder store skadeerstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapet. Vaktmesteren vil starte arbeidet i løpet av de nærmeste ukene og regner med å bruke ca 2 måneder på runden. Han vil ta kontakt med hver enkelt beboer for å avtale tilgang til leiligheten. 3. Oppussing av vestibylene. Dette arbeidet er nå på det nærmeste sluttført. Oppslagstavlene er nå blitt malt i rødt, i samsvar med det som det var enighet om. Heisdørene er blitt malt utvendig i alle etasjer og innvendig i heisene vil de være ferdigmalt i løpet av en ukes tid. 4. Opprusting av fellesrommet. Vi har kjøpt inn bestikk og tallerkener til personer til fellesrommet, slik at dette kan brukes i stedet for papptallerkener og plastikk i de tilfellene det passer bedre. Dessuten kommer vi til å utvide skapkapasiteten med en utvidelse av overskapsrekken over kjøkkenbenken. De 2 gamle lenestolene har nok sett sine beste dager og vil bli byttet ut med enklere stoler av typen møteromsstoler, som tar mindre plass og har bedre sittehøyde. Styret informerer

3 5. Kontroll med overholdelse av ordensregler for garasjeplasser. Alle som leier garasje i de 2 garasjeetasjene har nå underskrevet de nye garasjekontraktene og returnert dem. Ordensreglene for garasjeplasser som fulgte med er en del av kontrakten. Styret har gjort et par mindre endringer i disse ordensreglene, og sender ut de nye som vedlegg til dette Styret Informerer skriv. Vi oppfordrer alle til å oppdatere Informasjonshåndboken med disse ordensregler for garasjeplasser samt en del andre oppdateringssider som også er vedlagt. Styret har allerede gitt noen dispensasjoner fra ordensreglene etter søknad. Vi vil i den nærmeste fremtid gå gjennom alle garasjeplassene for å kontrollere at alle holder seg til ordensreglene, og vil gi skriftlige tilbakemeldinger i de tilfellene hvor det oppdages avvik fra reglene og eventuelle dispensasjoner. 6. Rentebinding av deler av vårt lån i Husbanken. Som vi tidligere har informert om konverterte vi ¾ av lånet fra flytende rente til en 5 års fastrenteavtale på 3,9% fra 1. juni Dette har jo i ettertid vist seg å være svært gunstig. Fra 1. februar 2007 konverterte vi den resterende del av lånet til en fastrenteavtale på 4,5%, slik at vi nå ikke har noe igjen av lånet på flytende rente. Vi vil naturligvis fastholde vårt tidligere vedtak om å opprettholde våre finansutgifter (renter+avdrag) på ca ,- per år. Med de nåværende rentebetingelser betaler vi således ekstra avdrag i forhold til den opprinnelige planen, for å forkorte den opprinnelige nedbetalingstid på 25 år. Til orientering betalte vi ekstra avdrag på kr ,- i Hvis vi hypotetisk tenker oss at våre nåværende rentebetingelser skulle gjelde lånetiden ut, vil vi ha nedbetalt lånet i 2020, 5 år før opprinnelig planlagt. 7. Videokamera i nr.1 stjålet Den 8. desember i fjor ble inngangsdøra til nr.1 brutt opp, og videokameraet i vindfanget stjålet. Hendelsesforløpet ble filmet og lagret i vårt videoovervåkningssystem inntil forbindelsen til kameraet ble brutt da han tok det ned. Så vidt vi har kunnet konstatere er det ikke stjålet noe annet i forbindelse med dette innbruddet. Forholdet ble anmeldt på normal måte og en CD med hendelsesforløpet vedlagt. Vi fikk installert et nytt kamera etter kort tid. Selve innbruddet ble gjort på en ganske profesjonell måte og viste hvor enkelt det er å bryte opp inngangsdøren uten synlige spor, bare man har det riktige verktøy. Derfor har vi nå kontaktet et låsfirma for å se på muligheten av å gjøre våre 3 inngangsdører mer innbruddssikre. 8. Vanntrykket er blitt bedre. På jule-beboermøtet ble det klaget på at vanntrykket i leilighetene var dårlig, spesielt i de øvre etasjer. Vanntrykket i blokka reguleres av en reduksjonsventil som reduserer trykket fra vannverket til et nivå i blokka som sikkerhetsmessig er forsvarlig. Det dreier seg her om at vaskemaskiners, oppvaskmaskiners og Styret informerer

4 varmtvannsbereders stengeventiler må tåle dette trykket. Etter å ha sjekket med flere faginstanser, rørleggere, brann og redningsetaten osv, viste det seg at reduksjonsventilen hos oss var satt unødvendig lavt. I tråd med hva fagfolkene anbefalte som forsvarlig, har vi nå øket trykket som har vist seg å ha gitt en bedring i vanntrykket i leilighetene. 9. Ta vare på prosjektet og Tverrbakkens servicetelefon Som dere tidligere er blitt informert om, ble Tverrbakken Servicetelefon med nr åpnet og satt i drift den 1. januar i år. Den er et ledd i vårt Ta vare på prosjekt. Denne telefonen er betjent alle dager. Ved å ringe dette telefonnummeret, kan du få hjelp til akutte behov for innkjøp av nødvendig mat eller medisiner hvis du er alene og syk, eller hvis du er alene med sykt barn eller familiemedlem som du ikke kan gå fra. Du kan regne med å få hjelp, om ikke øyeblikkelig, så i hvert fall i løpet av noen timer. Du kan lese om flere tjenester som er opprettet i forbindelse med Tverrbakkens inn i Informasjonshåndboken. 10. Kveldstreff Som vi orienterte om i forrige Styret Informerer skriv, har Gunvor Hansen og Gunvor Hoogerwerf startet Nabotreffene som har blitt en suksess. De arrangeres kl 12 den andre onsdag i hver måned. Styret lurer på om det også er noen som ville være interessert i et kveldstreff, f.eks kl 19:30. Dette er definitivt ikke ment som noen konkurrent til Nabotreffene, men som et tilbud til de som har interesse av sosialt samvær på kveldstid, hvor det kunne passe bedre inn i tidsplanen. Vi tenker oss at kveldstreffene kunne være hver 14. dag, men vi trenger råd om aktiviteter, selv om vi har en del ideer, som f.eks bridge eller andre kortspill, biljard, couronne, dart og/eller diskusjonskvelder med spesielle temaer osv. Vi setter opp et oppslag med og inviterer til et konstituerende Kveldstreff, for å finne ut om det i det hele tatt er interesse for denne ideen og diskutere hva slags aktiviteter man eventuelt skulle satse på. 11. Oppdaterte sider til Informasjonshåndboken. Vedlagt finner dere en del sider som vi ønsker dere skal sette inn i Informasjons håndboken. Noen er nye, mens andre er oppdaterte sider av de som allerede er der som vi ønsker dere skal skifte ut. 13. Betaling av abonnement for trimrom, påminnelse Det er fremdeles mange som ikke har betalt abonnementet for trimrommet for Abonnementsprisen for 2007 er uendret på kr 750,- Innbetaling skjer til undertegnede. Med vennlig hilsen styret i Tverrbakken Borettslag Per Tore Jacobsen, / Styret informerer

5 Styret informerer