Velkommen til borettslaget Skredbakka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til borettslaget Skredbakka"

Transkript

1 Velkommen til borettslaget Skredbakka Beboerinformasjon Sist oppdatert: Side 1 of 15

2 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN Å bo i felleskap Borettslaget Økonomi Organisering av borettslaget Helse, miljø og sikkerhet (Internkontroll) Distribusjon av informasjon til andelseiere og beboere VIKTIGE KONTAKTER TJENESTER Vaktmester Tekniske tjenester Nærmiljøvakt for tryggere miljø og trivsel Patruljering Assistanse Nøkkelservice/innlåsing Samarbeid Forsikring Digitale tjenester TV Internett Telefoni Velforening Grønt-komite VEDLIKEHOLD AV BLOKK-LEILIGHETER Generelt Rapportering av mangler og ødelagt utstyr Orden og renhold Påbygging/ombygging etc på utedel av leilighet Innvendig vedlikehold av leilighet Brannteknisk utstyr Elektrisk anlegg Ventilasjon av bolig Vann og våtrom Sist oppdatert: Side 2 of 15

3 6 VEDLIKEHOLD AV REKKEHUS Generelt Rapportering av mangler og ødelagt utstyr Orden og renhold Påbygging/ombygging etc på utedel av leilighet Innvendig vedlikehold av leilighet Brannteknisk utstyr Elektrisk anlegg Ventilasjon av bolig Vann og våtrom REGLEMENT Vedtekter HMS - Internkontroll Ordensregler Parkeringsregler Regler for husdyrhold Framleie av bolig V-Plan Arbeidsinstruks for vaktmestertjenesten Kontrakt på digitale tjenester Sist oppdatert: Side 3 of 15

4 2 Velkommen Styret i borettslaget Skredbakka ønsker dere velkommen som andelseiere/beboere, og håper dere vil trives i vårt borettslag, samt å være med på å skape et trivelig bomiljø. I denne mappen vil dere finne en del praktiske opplysninger om organisering og drift av borettslaget, oversikt over tilgjengelige tjenester, litt om din leilighet og vedlikeholdsplikter og regler. Vi ønsker så langt mulig å praktisere dokumentkontroll slik at siste oppdaterte versjon av de forskjellige dokumentene vil du finne på borettslaget sine nettsider. (). 2.1 Å bo i felleskap Et borettslag er et felleskap der andelseierene eier eiendommen med bygninger og hvor alle har like rettigheter og plikter. For at dette bofellesskapet skal fungere best mulig, er det ønskelig at alle tar aktiv del i dette felleskapet. Alle beboere har et ansvar for at bomiljøet blir så rikt og trivelig som mulig. Normalt arrangeres det dugnad i fellesområdene en gang før 17. mai og en gang i løpet av høsten. Å delta på disse kan være en fin anledning til å bli kjent med naboer og andre beboere. 2.2 Borettslaget Borettslaget Skredbakka ble bygget og satt i drift i Gårds-/Bruksnr er 40/809. Borettslaget består av 52 enheter i rekkehus og 90 leiligheter i blokk fordelt på 5 blokker. Adresse er : Borettslaget Skredbakka Skredbakka Hafrsfjord Sist oppdatert: Side 4 of 15

5 2.3 Økonomi Det benyttes både et felles økonomisk regnskap og et separat regnskap for blokk og et for rekkehus. Borettslaget er knyttet til Stavanger Boligbyggelag (SBBL), som er forretningsfører. Fakturaadresse er: Borettslaget Skredbakka c/o Fakturamottak Stavanger Boligbyggelag Postboks 4390 Vika 8608 Mo i Rana Fakturaer merkes med referansenr: Organisering av borettslaget Borettslaget er en selvstendig økonomisk og juridisk enhet. Et valgt styre leder borettslagets virksomhet, mens generalforsamlingen er lagets øverste organ. Det anbefales å sette seg inn i borettslagets vedtekter som finnes bak i denne mappen. 2.5 Helse, miljø og sikkerhet (Internkontroll) Det skal være trygt og godt å bo i vårt borettslag, for både unge og gamle, der man jobber proativt for at bomiljøet skal være så sikkert som mulig. Det utføres kontinuerlig konstruktiv vedlikehold av bygninger og uteområder. Borettslaget administreres ihht. gjeldende lover og regler som er beskrevet i internkontrollsystemet, utarbeidet for borettslaget. (Se bak i denne mappen). For å administrere og dokumentere borettslagets arbeid med hensyn til helse, miljø og sikkerhet brukes et elektronisk system (BevarHMS). Styret i borettslaget er brukere av dette systemet. 2.6 Distribusjon av informasjon til andelseiere og beboere Det er viktig at andelseiere og beboere får regelmessig informasjon om det som skjer i boområdet og om virksomheten til borettslaget generelt. Borettslaget bruker internett som den viktigste informasjonskanalen ut til beboerene, der man også finner de siste oppdaterte dokumenter. Adresse til nettstedet er: I tillegg blir all viktig informasjon også levert til alle beboere via postkassene. I blokkene benyttes også oppslagstavla ved inngangspartiet for distribusjon av informasjon. Informasjon som har betydning for felleskostnader eller større prosjekter, inkludert innkalling til generalforsamling og informasjonsmøter blir også sendt i papirformat til alle andelseiere som ikke har adresse i borettslaget. Dette utføres av forretningsfører på oppdrag fra styret. Sist oppdatert: Side 5 of 15

6 Beboere kan kommunisere med styret via nettstedet, ved bruk av funksjonen Kontakt redaktør. I tillegg kan beboerene legge ut informasjon eller spørsmål ved help av funksjonen Oppslagstavle. Det er selvfølgelig mulighet å kontakte styremedlemmer og vaktmester via telefon. Se liste nedenfor. 3 Viktige kontakter Beskrivelse Kontaktperson/firma Tlf Alternativt tlf Vaktmester Hans Jansen Vaktmestertjeneste Bo&Eiendomsservice Nærmiljøvakten G4S Security Services TV Lyse Kundeservice Feilmelding: tlf:03345 Bestilling av nøkler SBBL Vaktmester Styreleder Rune Aarstad Skredbakka 43 Nestleder Svein Oldeide Skredbakkatunet 10 Velforening Grønt-komite Forretningsfører SBBL Ambulanse 113 Brann 110 Politi 112 Sist oppdatert: Side 6 of 15

7 4 Tjenester 4.1 Vaktmester Borettslaget bruker innleid vaktmestertjeneste. Det er utarbeidet en arbeidsbeskrivelse for vaktmester (se bak i mappen). Beboere skal kontakte vaktmester for å melde feil og avvik på bygningsmasse eller i nærmiljøet. Vaktmester har kontor i 1. etasje mellom Skredbakka 13 og 15. Det er også anledning til å sende skriftlig melding til vaktmester og styret i borettslaget ved å bruke postkassen ved vaktmesterkontor. 4.2 Tekniske tjenester Dersom beboere ønsker fagarbeidere til å utføre arbeid i eller rundt leiligheten som ikke dekkes inn under vaktmestertjenesten (tømrer, elektriker, rørlegger), kan disse tjenestene bestilles via vaktmester. Faktura blir sendt direkte til beboer for slike tjenester. 4.3 Nærmiljøvakt for tryggere miljø og trivsel Patruljering Nærmiljøet er en viktig faktor for vår trivsel. Nærmiljøvakten (vekter) foretar regelmessig patruljering i borettslaget Assistanse Vekter kan tilkalles ved behov for assistanse ved uhell eller situasjoner som måtte oppstå (trusler/bråk). Beboere kan også be nærmiljøvakten om hjelp i forbindelse med ferievakthold eller ekstra tilsyn i perioder Nøkkelservice/innlåsing Det er nærmiljøvakten som vil bistå beboere med innlåsing dersom dette skulle være nødvendig. Vi gjør oppmerksom på at styret ikke kan bistå beboere med innlåsing, da styret ikke har hovednøkkel. Nærmiljøvakt har hovednøkkel, og denne opereres etter instruks fra styret. Denne tjenesten faktureres den enkelte beboer direkte ved bruk. Ved tap av nøkkel/behov for ekstra nøkkel, kontaktes styreleder/vaktmester. Se også beskrivelse av nøkkelsystemet i seksjon 7. Nøkler til fritidsboder i blokkene administreres av vaktmester. Sist oppdatert: Side 7 of 15

8 4.3.4 Samarbeid Nærmiljøvakten samarbeider tett med styret i borettslaget ved å komme med innspill, tips og erfaringer og selvsagt lytte til beboeres behov. Hendelser og avvik rapporteres fortløpende til styret. 4.4 Forsikring Borettslaget har avtale om bygningsforsikring med Gjensidige Forsikring. Beboere anbefales på det sterkeste å tegne egen innboforsikring. Alle skader som gjelder bygning skal rapporteres så fort som mulig tilvaktmester eller styreleder. Styreleder registrerer skaden hos forsikringsselskap. 4.5 Digitale tjenester Vedlagt i folderen ligger kopi av siste underskrevet kontrakt med Lyse om levering av digitale tjenester TV Basis TV programpakke inkluderer to dekodere som inngår i husleie. Dersom det er ønskelig med et utvidet tilbud, vil dette faktureres beboeren direkte. Se kontrakt med detaljert informasjon bak i denne mappen Internett Dersom det er ønskelig med Internett, kontaktes Lyse direkte for å velge abonnement til reduserte priser. Dette faktureres beboeren direkte Telefoni Dersom telefoni fra Lyse er ønskelig, kontaktes Lyse direkte for å velge abonnement til reduserte priser. Dette faktureres beboeren direkte. 4.6 Velforening Borettslaget har en velforening som organiserer diverse aktiviteter i borettslaget. Denne er i skrivende stund ikke så aktiv, så vi oppfordrer beboere som ønsker å 4.7 Grønt-komite Det er også en grønt-komite i borettslaget som hjelper til sørger for at uteområdene vedlikeholdes på en ordentlig måte. Grønt-komiteen gir også styret i borettslaget anbefalinger om beplanting og utarbeidelse av grønt-områdene. Her trengs det flere personer, så dersom dette er av interesse, ta kontakt med styret som vil formidle kontakt videre. Sist oppdatert: Side 8 of 15

9 5 Vedlikehold av blokk-leiligheter 5.1 Generelt Borettslaget er ansvarlig for det ytre vedlikeholdet av bygninger, søppelrom, fellesboder og trappeoppganger av blokkene. Disse inngår i V-Plan arbeidet. Felles uteområder administreres og vedlikeholdes av vaktmester og ved dugnadsarbeider. Men det oppfordres alle beboere å delta i dette arbeidet. De asfalterte veiene i borettslaget er kommunale, og vedlikeholdet av disse tilkommer kommunen. Vær oppmerksom på at kommunale parkeringsregler gjelder internt i borettslaget. 5.2 Rapportering av mangler og ødelagt utstyr Beboere er pliktig ihht lover og regler å rapportere mangler og ødelagt utstyr så fort som mulig til vaktmester. Kontakt vaktmester eller legg mangellapp i postkasse v/ vaktmesterkontor. 5.3 Orden og renhold Generalforsamlingen i borettslaget har vedtatt at orden og renhold i trappeoppgangene skal utføres av beboerene ihht vaskelister som skal være tilgjengelige på oppslagstavler i trappeoppgangene. Alle beboere oppfordres til å delta i å holde generell orden og renhold både inne og ute i nærområdet. Alt avfall skal kildesorteres og kastes i riktig container i søppelrom pr. trapperom. Det er satt opp skilt i søppelrom som viser riktig kildesortering. Beboere i leiligheter som ligger på grunnplan må være sitt ansvar bevisst og holde generell orden/renhold (inkludert luking, klipping av gress/plen, trimming av hekk, etc.) på uteområdene som tilfaller leiligheten. Herunder gjelder også veikantene som ligger inntil leilighetene. 5.4 Påbygging/ombygging etc på utedel av leilighet Før arbeid som utgjør synlige forandring på utedel av leiligheten eller som berører fasade på bygninger påbegynnes, skal det innhentes tillatelse fra styret i borettslaget. Ulike lokale hensyn, kommunale og nasjonale regler må gjennomgås før slikt arbeid iverksettes. Sist oppdatert: Side 9 of 15

10 Eksempler kan være installasjon av varmepumpe, sette opp gjerder, skillevegger, påbygg og oppsett av bod, all fasadeforandring, etc. 5.5 Innvendig vedlikehold av leilighet Vedlikeholdsplikten til beboerene inne i leilighetene beskrives i borettslagets vedtekter. Nedenfor har vi listet opp noen punkter som er viktig for det innvendige vedlikehold av leilighetene Brannteknisk utstyr Beboer må regelmessig sjekke at alt brannteknisk utstyr (røykvarsler, slokkeutstyr, rømningsstige, etc.) i leiligheten fungerer tilfredstillende Elektrisk anlegg Beboer er ansvarlig å påse at alt elektrisk utstyr fra hovedinntaket (strømskap i trappeoppgang) til leiligheten er ihht. til lover og regler, og at dette blir regelmessig kontrollert og vedlikeholdt. VIKTIG: Påse spesielt at strømskapet i trapperom alltid er låst Ventilasjon av bolig Leiligheten er utstyrt med Villavent ventilasjonssystem. For å ha et godt inneklima må ventilasjonssystemet alltid stå på, og beboer må sørge for god luftsirkulasjon i boligen. Dersom dette ikke fungerer kan det fort oppstå fukt og mugg, som kan være skadelig for både beboer og byggteknisk. Beboer må påse at: Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten) er installert på kjøkken og baderom/bod. Ventiler (som sørger for at ny luft skal komme inn i leiligheten til erstatning for det som forsvinner ut i avtrekksventilene) befinner seg ved yttervegger, gjerne i tilknytning til vinduene( som i overkant- eller ved siden av vinduene). Ventiler bør kun stenges på spesielt kalde dager. Ventilene vaskes og rengjøres ved behov Filter på kjøkkenvifte vaskes ca hver 14 dag og minimum 1 gang pr måned Dersom beboer ønsker å bytte kjøkkenvifte, må det velges en av de godkjente merkene. Ta kontakt med vaktmester for mer detaljert informasjon. Borettslaget administrerer en vedlikeholdskontrakt for regelmessig rensing av rørene i ventilasjonssystemet, og regelmessig sjekk av viftemotor som er plassert på tak. Sist oppdatert: Side 10 of 15

11 5.5.4 Vann og våtrom Det som utgjør flest skader i bolig er vannlekkasjer. Fra 1 juli 2010 må arbeid forbundet med våtrom godkjennes av Stavanger kommune, og bli utført av sertifisert firma og personell. Det vil si at beboer først må innhente godkjenning fra styret i borettslaget som skal ligge ved søknaden til Stavanger kommune. Normalt er det ansvarlig firma som skal utføre arbeidet som vil utarbeide og sende inn søknad til kommunen. Ta gjerne kontakt med vaktmester eller styret i forkant dersom du er i tvil. Det er viktig at beboer er sitt ansvar bevisst., og regelmessig sjekker synlige rør, rørkoplinger og ustyr som kan starte lekkasje, som vannkraner, rørkoplinger under vask i kjøkken, toalett/bad/vaskerom. Spesielt viktig er det at sluk på bad, under badekar, vaskerom, etc. jevnlig blir rensket. Tiltak som beboer bør/kan gjøre for å redusere skader og lekkasjer: Bruk badet riktig i forhold til oppbygning og utrustning. Unngå unødig vannsøl på gulvet for eksempel ved at opprinnelig badekar fjernes, og at det dusjes rett på gulvet. Skift pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur. Rens sluk minst en til to ganger pr. år. Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år. Regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og varmtvannsbereder. Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekranen. Vannførende maskiner som monteres i rom uten sluk, bør sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant. Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet. Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk. Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er til stede eller når alle sover. Beboer er ansvarlig for synlige rør i leiligheten. Bruk alltid sertifisert firma/personer på arbeid som involverer vann og våtrom, inkludert kjøkken og oppvaskmaskin. Steng hovedkranen dersom leiligheten vil stå tom i en periode. Sist oppdatert: Side 11 of 15

12 6 Vedlikehold av rekkehus 6.1 Generelt Borettslaget er ansvarlig for det ytre vedlikeholdet av bygninger. Disse inngår i V-Plan arbeidet. Felles uteområder administreres og vedlikeholdes av vaktmester og ved dugnadsarbeider. Men det oppfordres alle beboere å delta i dette arbeidet. Alle asfalterte veier i borettslaget er kommunale, og vedlikeholdet tilkommer kommunen. Vær oppmerksom at kommunale parkeringsregler gjelder. 6.2 Rapportering av mangler og ødelagt utstyr Beboere er pliktig ihht til lover og regler å rapportere mangler og ødelagt utstyr så fort som mulig til borettslaget etter at slikt er oppdaget. Mest hensiktsmessig er å kontakte vaktmester, eller å legge en mangellapp i postkasse v/ vaktmesterkontor. 6.3 Orden og renhold Det oppfordres også alle beboere om å delta i å holde generell orden og renhold ute i nærområdet, og spesielt delta på de organiserte dugnadene som blir avhold vår og høst. Beboere må være sitt ansvar bevisst og holde generell orden/renhold (inkludert luking, klipping av gress/plen, trimming av hekk, etc..) på uteområdene som tilfaller leiligheten. Herunder gjelder også veikantene som ligger inntil leilighetene. 6.4 Påbygging/ombygging etc på utedel av leilighet Før noe arbeid som utgjør synlige forandring på utedel av leiligheten, eller som berører fasade på bygninger påbegynnes, skal det innhentes tillatelse fra styret i borettslaget. Det er forskjellige lokale hensyn, kommunale og nasjonale regler som må gjennomgås før slike arbeider iverksettes. Eksempler er installasjon av varmepumpe, sette opp gjerder, skillevegger, påbygg og oppsett av bod, all fasadeforandring,etc... Sist oppdatert: Side 12 of 15

13 6.5 Innvendig vedlikehold av leilighet Vedlikeholdsplikten til beboerene inne i leilighetene beskrives i borettslagets vedtekter. Under ønsker vi å noen opplyse om noen punkter som er viktig for det innvendige vedlikehold av leilighetene Brannteknisk utstyr Beboer må regelmessig sjekke at alt brannteknisk utstyr i leiligheten (røykvarsler, slokkeutstyr, rømnings-stige, etc...) fungerer tilfredstillende Elektrisk anlegg Beboer er ansvarlig å påse at alt elektrisk utstyr fra hovedinntaket til leiligheten (strømskap i gang) er ihht til lover og regler, og at dette blir regelmessig kontrollert og vedlikeholdt Ventilasjon av bolig Leiligheten er utstyrt med Villavent ventilasjonssystem. For å ha et godt inneklima må ventilasjonssystemet alltid stå på, og beboer må sørge for god luftsirkulasjon i boligen. Dersom dette ikke fungerer kan det fort oppstå fukt og mugg, som kan være skadelig for både beboer og byggteknisk. Beboer må påse at: Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten) er installert på kjøkken og baderom/bod. Ventiler (som sørger for at ny luft skal komme inn i leiligheten til erstatning for det som forsvinner ut i avtrekksventilene) befinner seg ved yttervegger, gjerne i tilknytning til vinduene (som i overkant- eller ved siden av vinduene). Ventiler bør kun stenges på spesielt kalde dager. Ventilene vaskes og rengjøres ved behov Filter på kjøkkenvifte vaskes ca hver 14 dag og minimum 1 gang pr måned Dersom beboer ønsker å bytte kjøkkenvifte, må det velges en av de godkjente merkene. Ta kontakt med vaktmester. Borettslaget administrerer en vedlikeholdskontrakt for regelmessig rensing av rørene i ventilasjons-systemet, og regelmessig sjekk av viftemotor som er plassert på tak Vann og våtrom Det som normalt utgjør flest skader er vannlekkasjer. Fra 1 juli 2010 må arbeid forbundet med våtrom godkjennes av Stavanger kommune, og bli utført av sertifisert firma og personell. Sist oppdatert: Side 13 of 15

14 Det vil si at beboer først må innhente godkjenning fra styret i borettslaget som skal ligge ved søknaden til Stavanger kommune. Normalt er det ansvarlig firma som skal utføre arbeidet som vil utarbeide og sende inn søknad til kommunen. Ta gjerne kontakt med vaktmester eller styret i forkant dersom du er i tvil. Det er viktig at beboerene er seg sitt ansvar bevisst, og regelmessig sjekker synlige rør, rørkoplinger og ustyr som vannkraner, rørkoplinger under vask i kjøkken, toalett/bad/vaskerom. Spesielt viktig er det at sluk på bad, under badekar, vaskerom, etc. jevnlig blir rensket. Tiltak som beboer bør/kan gjøre for å redusere skader og lekkasjer: Bruk badet riktig i forhold til oppbygning og utrustning. Unngå unødig vannsøl på gulvet for eksempel ved at opprinnelig badekar fjernes, og at det dusjes rett på gulvet. Skift pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur. Rens sluk minst en til to ganger pr. år. Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år. Regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og varmtvannsbereder. Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekranen. Vannførende maskiner som monteres i rom uten sluk, bør sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant. Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet. Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk. Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er til stede eller når alle sover. Beboer er ansvarlig for synlige rør i leiligheten. Bruk alltig sertifisert firma/personer på arbeider som involverer vann og våtrom, inkludert kjøkken og oppvaskmaskin. Steng hovedkranen dersom leiligheten vil stå tom i en periode. Før vinteren, bør utekran tømmes for vann og stenges. Sist oppdatert: Side 14 of 15

15 7 Reglement Det anbefales den enkelte beboer å gjennomgå nedenforstående regler, som utgjør borettslagets reglement. 7.1 Vedtekter 7.2 HMS - Internkontroll 7.3 Ordensregler 7.4 Parkeringsregler 7.5 Regler for husdyrhold 7.6 Framleie av bolig 7.7 V-Plan Vedlikeholdsplanen er tilgjengelig på borettslagets nettside. Med hensyn til miljøet, begrenses papirkopiering av denne (da den er på over 100 sider).vennligst kontakt vaktmester dersom papirkopi likevel er ønskelig 7.8 Arbeidsinstruks for vaktmestertjenesten 7.9 Kontrakt på digitale tjenester Sist oppdatert: Side 15 of 15

Velkommen til Skredbakka borettslag

Velkommen til Skredbakka borettslag Velkommen til Skredbakka borettslag Beboerinformasjon Sist oppdatert: 12.05. Side 1 of 16 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 VELKOMMEN... 4 2.1 Å bo i felleskap... 4 2.2 Borettslaget...

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 http://www.borettslag.net/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Det innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 8. april 2010 kl. 18:00 i Skredbakka borettslag SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VIKTIG DATA FOR ANDELSEIER Denne boken vil bli ett nyttig hjelpemiddel i arbeidet med vedlikeholdet av din bolig. På denne siden

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Forandringer/reparasjon av TV anlegg skal utføres av autorisert installatør (se avsnitt om TV anlegg).

Forandringer/reparasjon av TV anlegg skal utføres av autorisert installatør (se avsnitt om TV anlegg). HUSORDENSREGLER FOR A/L BJERTNES BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 20.04.1995. Endringer vedtatt på generalforsamlinger 24.04.2001, 23.04.2002 og 19.04.2005. Ansvaret for indre og ytre vedlikehold

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG

NORDSETER BORETTSLAG NORDSETER BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2004, endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014 - 2 - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE um_brosjyre_boogleveregler_180x180_04.indd 2 04/07/16 11:16 INNBOFORSIKRING, MALING, RENGJØRING, HULL/OPPHENG & BENKEPLATER 1. INNBOFORSIKRING

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

1 GENERELT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 1 2 BOLIGENS INTERIØR 7 3 BADEROM 31 4 ELEKTROINSTALLASJONER 39 5 RØRTEKNISKE ANLEGG 46 6 VENTILASJON 57

1 GENERELT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 1 2 BOLIGENS INTERIØR 7 3 BADEROM 31 4 ELEKTROINSTALLASJONER 39 5 RØRTEKNISKE ANLEGG 46 6 VENTILASJON 57 Frydenberg Side 1 av 75 1 GENERELT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 1 2 BOLIGENS INTERIØR 7 3 BADEROM 31 4 ELEKTROINSTALLASJONER 39 5 RØRTEKNISKE ANLEGG 46 6 VENTILASJON 57 7 BYGNINGEN 62 8 FELLESAREAL 68

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3 Info fra styret Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene Godt gjennomført dugnad! Ragni oppsummerer dugnaden slik: Oppdateringer fra styret. Styret vil

Detaljer

TIL BEBOERE- OG SAMEIERE I ØVRE PRINSDALSBRÅTEN BOLIGSAMEIE. Rundskriv nr 3/2013. Hovedfokus på utskifting av vinduer og terrassedører

TIL BEBOERE- OG SAMEIERE I ØVRE PRINSDALSBRÅTEN BOLIGSAMEIE. Rundskriv nr 3/2013. Hovedfokus på utskifting av vinduer og terrassedører TIL BEBOERE- OG SAMEIERE I ØVRE PRINSDALSBRÅTEN BOLIGSAMEIE Rundskriv nr 3/2013 Hovedfokus på utskifting av vinduer og terrassedører Desember 2013 INFORMASJON FRA STYRET: 1. Reparasjoner og utskiftinger

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 26.04.2016 kl. 18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

NB! Det er viktig å få godkjent endringer for å slippe personlige utlegg ved senere felles rehabilitering.

NB! Det er viktig å få godkjent endringer for å slippe personlige utlegg ved senere felles rehabilitering. VEVELSTADÅSEN BOLIGSAMEIE Skjema for oppussing/rehabilitering FYLLES UT AV STYRET Alle arbeider som medfører bruksendringer eller andre vesentlige endringer av leiligheter på Vevelstadåsen BS skal meldes

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS! Solvang Park AS Trudvangveien 7 0363 Oslo Velkommen til Solvang Park AS! I dette velkomstbrevet vil du forhåpentligvis finne svar på noen av de spørsmål du måtte ha, samt få en del nyttige tips som vi

Detaljer

Info nr. 1/15 BORETTSLAG. Godt nytt år!

Info nr. 1/15 BORETTSLAG. Godt nytt år! SPOVEN BORETTSLAG Info nr. 1/15 Godt nytt år! Renovering av spillvannsledningene i Spoven borettslag. Vi fikk gjennomført en videoinspeksjon av spillvannsledningene i Spoven på forsommeren i 2014. Det

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

kl 19.00 i styrerommet

kl 19.00 i styrerommet Innkalt: Eivind, Elin, Nina, Efrem, Kai, Anjan, Svetlana, Katrine, Margrete Meldt forfall: Svetlana, Kai Referent: Nina I.Eslami Møte avsluttet: kl 21.15 Saksoversikt: 43/12 Konstituerende styremøte. 44/12

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Kurs for tillitsvalgte i boligselskaper Tromsø Boligbyggelag Malangen 29.-30.oktober 2011 Finn Stormfelt Advokat, NBBL www.nbbl.no Boligselskaper

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

Styret i Solheimslien Borettslag ønsker på denne måten å gi andelseiere informasjon om hva som skjer i borettslaget.

Styret i Solheimslien Borettslag ønsker på denne måten å gi andelseiere informasjon om hva som skjer i borettslaget. 1.mars 2017 Informasjonsskriv Solheimslien Borettslag Kjære beboer Styret i Solheimslien Borettslag ønsker på denne måten å gi andelseiere informasjon om hva som skjer i borettslaget. Vi minner samtidig

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse Forord... 3 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang... 4 Skisse... 5 Retningslinjer

Detaljer

ORIENTERING TIL NYINNFLYTTEDE

ORIENTERING TIL NYINNFLYTTEDE ORIENTERING TIL NYINNFLYTTEDE Ajourført september 2012 KANTORSLETTA SELVEIERFORENING 1 VAKTMESTERTJENESTER OG RENHOLD Firmaet Ren-Vakt AS utfører vaktmesteroppgaver i sameiet og Ren-Vakt Renhold AS har

Detaljer

Åpent referat styrmøte 07.04.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 07.04.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 07.04.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Terje, Aase, Knut, Knut Erik, Øystein, Fritz (vara) Orienteringssaker Har hatt besøk fra GET på styremøtet og avventer pristilbud. Godkjenning

Detaljer