Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist."

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner for garasjedører HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Resultat av befaring av avløpsrør Reklamasjon rustne skinner på vinduer Opprydding i sykkelrom Fuging av balkongene Vaktmesterrunden er nå avsluttet, men. Bruk av gassgrill på balkongen Telefonliste fjernes fra web-siden Komfyr til fellesrom TV og bredbånd i Fellesrommet Beplantning på terrassen Grillfester Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Vedlegg: - Oppdatert telefonliste - Oppdateringsside for Informasjonshåndboke husordensregler - Branninstruks Styret informerer

2 1. Generalforsamling 2010 Årets generalforsamling ble avholdt Oppmøtet var lavere enn vanlig. Inkludert fullmakter var det 28 stemmeberettige. Daværende varamedlem Marius Gillesen overtok som styremedlem etter Erik Hovelsen i oktober Styremedlemmene Lizzzie Schmidt og Erik Hovelsen stod på valg og ble gjenvalgt. Nytt varamedlem etter Marius ble Anders Helstrup. Oversikt over nytt styre og hvem som har ansvar for ulike oppgaver kommer på oppslagstavlene. 2. Felling av trær Vedtak med omfattende konsekvenser for blokkas nærmiljø krever to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Det var kommet inn et forslag om felling av i alt tre trær i hagen begrunnet med tap av utsikt for beboere i nr. 1. Dette forslaget fikk bare et fåtall stemmer og ble forkastet. Styrets kompromissforslag om felling av bare ett av trærne, lønnetreet på platået ovenfor barlindhekken, ble vedtatt med minst mulig flertall. En avstod fra å stemme, 18 av 27 stemte for. 3. Utstyr på trimrommet Det er blitt meldt inn til styret at tredemøllen på trimrommet ikke har fungert som den skal. Vaktmesteren har etter undersøkelse av tredemøllen og samtaler med produsent bestilt en ny drivrem. Hvis bytte av denne ikke løser problemet vil det bli innkjøpt en ny tredemølle. Styret ønsker at trimrommet, med den plassen vi har til rådighet, skal være utstyrt med de apparatene som gjør det attraktivt for flest mulig beboere å benytte tilbudet. Trimromansvarlig vil derfor gjerne ha tilbakemelding fra både dagens brukere og andre om hvilke apparater som brukes mest, hvilke de vil prioritere ved eventuelle nyanskaffelser og hvilke som da skulle vike plassen. Det vil bli sendt ut et spørreskjema for å få klarlagt dette. Husk betaling av kontingent for 2010 for dere som ikke ennå har betalt, men fremdeles har nøkkel. 4. Bruk av fjernåpner for garasjedører Nedre garasjedør har vært stengt for åpning via fjernåpner på grunn av innbrudd der fjernåpner er brukt for å komme seg inn. På beboermøte etter generalforsamlingen var det flertall for å gjeninnføre muligheten for bruk av fjernåpner. Vaktmester har nå endret frekvens på porten og åpnet for bruk igjen. De som har åpner til nedre garasje må kontakte vaktmester for endring av frekvens på fjernkontrollen. Styret informerer

3 5. HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Styret i borettslaget er pålagt å sikre at forskriftene for helse miljø og sikkerhet er ivaretatt i borettslaget. Dette gjøres ved regelmessige kontroller ved hjelp av sjekklister og ved varsling og behandling av avvik. Jobben består i å avdekke: Hva som kan gå galt. Hvor galt det kan gå Hva som kan gjøres for å forhindre dette eller redusere skadevirningene Dette gjelder alt fra brann og vannskader til hagearbeid. Styret foretar sjekkrunder 2 ganer i året av alle fellesarealer samt gå gjennom arbeids- og bruksrutiner. For leilighetene er den årlige vaktmesterrunden med sjekk av avløp og røykvarsler og brannslukker en viktig del. Dette er viktig arbeid som både gjør det sikrere å bo i Tverrbakken og reduserer våre forsikringskostnader. I forbindelse med siste HMS runde ble det oppdaget at brannlukene mellom verandaene er vanskelig å åpne etter malerarbeidet høsten Det vil derfor bli gjennomført en kontroll av alle brannluker i løpet av sommeren slik at alle lett kan åpne om nødvendig. I den forbindelse minner vi igjen om at brannlukene ikke skal være blokkert av planter/hagemøbler eller lignende. Det er også utarbeidet en branninstruks for Tverrbakken som vil bli hengt opp på oppslagstavlene. Vedlagt finner dere en kopi av denne. HMS ansvarlig oppfordrer alle til å rapportere inn alle hendelser og avvik som har relevans for helse, miljø og sikkerhet til HMS ansvarlig, vaktmester eller styreleder. 6. Resultat av befaring av avløpsrør For ganske nøyaktig 5 år siden fikk vi Byggforsk til å undersøke den vedlikeholdsmessige status for avløpsstigerørene, som alle er støpejernsrør, i borettslaget. I borettslaget er det i alle 3- og 4-romsleiligheter 2 avløpsrør, ett fra bad/wc og ett fra kjøkken/vaskerom. I 2-romsleilighetene er det ett avløpsrør som betjener både bad/wc og kjøkken/vaskerom. Konklusjonen fra undersøkelsen var at avløpsrørene, fra 2-romsleilighetene og de fra bad/wc i 3- og 4- romsleilighetene var bra og hadde en restlevetid på år. Avløpsrørene fra kjøkken/vaskerom i 3- og 4-romsleilighetene var dårligere og fra 4. etasje og ned til bod/garasje var de til dels meget dårlige. Dette kan gi seg utslag i rustflekker/bobler og rennmerker på utsiden av røret. Det som imidlertid er viktig å merke seg at faren for lekkasje fra selv relativt dårlige avløpsrør er svært liten, fordi vannet ikke står under trykk og det er liten mekanisk belastning på dem. Vi fulgte derfor fagmiljøets råd om ikke å sette noen vedlikeholdstiltak, men gjøre en ny sjekk av avløpsrørene etter ca 5 år. Vi fikk allerede den gang klarlagt at vi, når det ble aktuelt å gjøre noe med avløpsrørene, ikke trenger å gjennomføre total rehabilitering av alle bad, men bruke en rør-i-rør metode som er vesentlig billigere. På ettermiddagen før årets generalforsamling fikk vi gjennomført denne planlagte, nye befaringen/undersøkelsen av avløpsrørene. Selv om vi ikke har fått rapporten Styret informerer

4 enda, kan vi fastslå at situasjonen har forandret seg lite på disse 5 årene. Selv om undersøkelsen denne gang var mindre omfattende, var resultatet ganske entydig. Som for 5 år siden er det i en del leiligheter moderate rust- og rennmerker, bortsett fra i en leilighet hvor disse merkene er svært skjemmende. Derfor er konklusjonen egentlig den samme som den gang, at bortsett fra det estetiske er det ingen fare ved å utsette tiltak videre. Styret mener likevel at vi bør økonomisk planlegge å renovere de dårlige avløpsrørene om en 3-4 år. Vi har fått prisantydniger på at det vil koste 1,5-2 millioner kroner. På generalforsamlingen foreslo styret at det ville være gunstig å starte sparingen ved å øke husleia med for eksempel 10% fra Reklamasjon rustne skinner på vinduer Vi fikk tidlig i vår meldinger fra noen beboere at de hadde oppdaget rust på noen skinner på de nylig innsatte vinduene på nordsiden. Etter hvert viste det seg at det var mange som hadde rust på de skinnene som kommer til syne når du snur vinduet for å pusse det på utsiden. Vi har meldt dette som reklamasjon, og det har blitt godtatt hos vindusleverandøren. Skinnene vil bli skiftet i august. Den største utfordringen blir antageligvis å komme inn i alle leilighetene, uten altfor store forstyrrelser i dagstimeplanen til beboerne. 8. Opprydding i sykkelrom Som kjent har vi 2 sykkelrom i blokka, hvor det er plass til 22 sykler i hvert av rommene. Imidlertid er nok behovet en god del større. Vi har henvist noen til sykkelstativet innerst i nedre garasje, mens noen velger å ta sykkelen med opp i leiligheten. På den annen side er det antagelig en del plasser i sykkelrommene som okkuperes av sykler som kanskje er gjenglemt av tidligere eiere. Fremfor alt er det en god del sykler som ikke brukes i det hele tatt eller svært lite. Det synes urettferdig at disse skal oppta plass for de som bruker sykkelen ofte. Vi vil derfor foreta en ringerunde til alle som har registrerte plasser, for å avklare om de kan beholde plassen eller ikke. Samtidig oppfordres alle som ikke har plass i et sykkelrom i dag, men som ønsker det om å sende en søknad med begrunnelse i henhold til bruk til styreleder p telefon, mail eller lapp i postkassen. 9. Fuging av balkongene Som flere av oss har erfart fugen mellom balkongdekket og veggen på blokka etter en del år uttørket og sprukket opp, med den følge at ved bruk av mye vann på en balkong, renner det ned til naboen under. Dessuten er jo en slik fuge ikke spesielt pen. For 2-3 år siden fikk vi lagt nye fuger i 10 av de mest angrepne balkongene. I ettertid viser det seg at disse fugene har holdt seg pene og tette. Vi planlegger derfor å fuge om på de resterende balkongene på tilsvarende måte til høsten. Styret informerer

5 10. Vaktmesterrunden er nå avsluttet, men. Vaktmesteren avsluttet sin årlige runde for 2-3 måneder siden. Vaktmesterrunden var et tilbud som styret etablerte for 3-4 år siden, og vi synes at dette er det mest vellykkede og nyttige tiltak dette styret har satt i verk. Det er mange borettslag som misunner oss dette tilbudet. Men når vaktmesteren legger lapp i postkassen med tidspunkt for når han vil komme å besøke hver enkelt leilighet, er det dessverre noen ganske få som ikke reagerer, selv etter flere forsøk. Selv om tilbudet er frivillig, er det normal folkeskikk å melde tilbake at det ikke passer og eventuelt bli enige om en ny dag. En våtromsjekk er en standard del på vaktmestersjekken, og det er nødvendig at denne foretas i alle leiligheter hvis vi skal opprettholde den rabatt på forsikringspremien som dette gir. Ifølge vedtektene kan vi forlange å komme inn for i et hvert fall å foreta denne sjekken!. 11. Bruk av gassgrill på balkongen På beboermøtet etter årets generalforsamling, diskuterte vi, på oppfordring fra flere beboere om vi skulle tillate bruk av gassgrill på balkongene. Etter å ha undersøkt de sikkerhetsmessige forhold og etter å ha hørt beboernes oppfatning på beboermøte, besluttet styret i styremøtet den at vi skal tillate å bruke gassgrill på balkongene under følgende forutsetning: - Gassbeholderen, eventuelt 2, skal alltid oppbevares på balkongen. - Det skal brukes komposittbeholdere, maks 5 kg størrelse. - Det skal meldes fra til styret at man bruker gassgrill slik at vi har en oversikt over leiligheter hvor det oppbevares gass på balkongen, i tilfellet brann. Denne beslutningen nødvendiggjør en endring i husordensreglene, som styret vedtok på samme styremøte, og gjelder fra samme dato. En korrigert side med dette punktet i husordensreglene følger vedlagt, og vi ber alle om å skifte ut den siden i Informasjonshåndboken. 12. Oppdatert telefonliste vedlagt, men fjernes fra web-siden Etter ønske fra en beboer diskuterte vi på beboermøte om vi fortsatt skulle ha vår interne telefonliste tilgjengelig på web-siden vår Noen ønsket ikke å ha telefonlisten på web-siden av sikkerhetsmessige årsaker og andre ville bare være anonyme. Data tilsynet krever at for en liste av denne typen som er offentlig tilgjengelig, må det være mulig å reservere seg. Vi kom frem til at dette ville bli vanskelig å holde ved like, slik at styret besluttet at vi stryker den interne telefonlista fra web siden, men naturligvis beholder den i papirform. 13. Komfyr til fellesrom. Etter anbefaling fra flere beboere, besluttet styret å gå til innkjøp av en komfyr med stekeovn til fellesrommet Styret informerer

6 14. TV og bredbånd i Fellesrommet Vi har nå installert kabel-tv uttak i fellesrommet og også bredbånd slik at det er tilgjengelig trådløst internett der. 15. Beplantning på terrassen For å øke trivselen har representanter for Grønn Gruppe (Grethe og Astrid) plantet sommerblomster i beholderne på terrassen. Ida Fellskau har plantet i blomsterkassene ved tørkeburet og bedet foran. Kompost fra borettslagets kompostbinger er kommet til nytte som næringsrik jordforbedring, så vi benytter anledningen til å oppfordre beboerne om å fortsette å kaste matavfall i våre egne binger, i stedet for i de grønnr posene etter innføring av den utvidede avfallssorteringen. Vi trenger noen som kan hjelpe til med å vanne plantekassene, spesielt i juli. De som har mulighet til det, kan ta kontakt med vaktmester for å låne nøkkel til vannkran. Grønn Gruppe vil gjerne ha flere med! Hvis du er hageinteressert og har litt tid til å være med og ta vare på grøntområdet vårt, kan du kontakte Grethe Ryen i nr. 3 eller Astrid Saksen i nr Grillfester Styret ønsker å skape et godt sosialt miljø i blokka. Derfor vil vi også i år arrangere to grillfester. Vi inviterer alle beboerne til hyggelige uformelle sammenkomster med god mat og godt drikke, der naboer kan møtes og bli bedre kjent. Årets St. Hans-fest feires 18. juni, med frist for påmelding 15. juni. Høstfesten arrangeres 27. august. Følg med på oppslag på tavlene! Det gamle partyteltet har slitte stenger og er blitt vanskelig å sette sammen og ta ned. Et telt i samme størrelse og prisklasse skal kjøpes inn i løpet av året. Med partytelt er vi ganske uavhengige av værgudene, men styret gjør selvsagt sitt beste for å bestille godvær!!! Med vennlig hilsen Fra styret Per Tore Jacobsen, tlf / Styret informerer

7 Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 30. mai 2013, kl. 19.00 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer