Styret Informerer. Tverrbakken, I denne utgaven informerer vi om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om:"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret Informerer I denne utgaven informerer vi om: Årets ordinære generalforsamling. Styret orienterte på beboermøtet om tilstandsvurderingen av avløpsrørene. Endret nedbetaling av balkonglånet Beboernes ideer på beboermøtet De nye vedtektene trer i kraft 15.august 2005 Oppdatering av Informasjonshåndboken Avfallshåndtering vi har fått permanent beholder for spesialavfall. Hva vi har spart på å gå over til fellesmåling av strøm. Vi har fått innvilget vår søknad om midler til tilgjengelighetstiltak Vi har fått innvilget vår søknad om tilskudd fra miljøfondet for opprusting av terassen. Vi har levert endelig søknad til NBBL s jubileumsfond for kunstnerisk utsmykning. Vi har levert inn søknad om tilgjengelighetspris. Vi har hatt St. Hans fest PS: Tidsbegrensning på gjesteparkeringen Styret informerer

2 1. Årets ordinære generalforsamling. Den årlige ordinære generalforsamling i Tverrbakken Borettslag ble avholdt den 25. mai Vår forvaltningskonsulent i USBL, Jorun Henriksen, var møteleder. Alle de formelle sakene, som var oppført i innkallingen, ble vedtatt uten anmerkninger. Når det gjaldt valg av nytt styre, nye vararepresentanter til styret og ny valgkomite ble valgkomiteens innstilling, som ble fremlagt på generalforsamlingen, fulgt. Dette ga følgende resultat: Styret *Per Tore Jacobsen, styreleder Johnny Almenning, nestleder *Astrid Saksen, sekretær Erik Hovelsen, styremedlem Lizzie Scmidt, nytt styremedlem etter *Astrid Westby, som ønsket avløsning. De *merkede var på valg. Vararepresentanter til styret Ragnhild Godtland Lene Schrøder Marius Gillesen Tove Mårteig Kari Elvestuen Valgkomite Grethe Ryen May Sanne Åse Halvari En ekstra sak var anmeldt i innkallingen fra Astrid Molnes. Den gjaldt ønske om tiltak for å forbedre situasjonen for de beboerne/leilighetene som har redusert utsikt og sol p.g.a. noen av de store trærne i hagen. På oppfordring fra styret var det blitt utarbeidet en meget god vurdering/rapport over forslag til tiltak for hele uteområdet vårt, inklusive tiltak i direkte tilknytning til denne saken. Konklusjonen på generalforsamlingen var at miljøgruppen og styret skulle behandle rapporten og komme med en innstilling til en ekstraordinær generalforsamling til høsten, hvor det skulle tas endelig stilling til eventuelle tiltak. 2. Styret orienterte på beboermøtet om tilstandsvurderingen av avløpsrørene. Styret startet for over et år siden et prosjekt for å få kartlagt tilstanden til vann- og avløpsrørene i borettslaget, til tross for at mange, også innen fagmiljøet, mente at dette var unødvendig siden blokka bare er 34 år gammel. Styret informerer

3 Bakgrunnen for prosjektet var ønske om å finne ut restlevetiden på primært våre avløpsrør, slik at vi kan planlegge, ikke minst økonomisk, for det vi har kalt det store prosjektet. Alle borettslag av vår type vil før eller siden måtte gjennomføre en slik stor rehabilitering av våtrommene, som blant annet innebærer at alle bad må rehabiliteres. Det store prosjektet er et meget omfattende og kostbart prosjekt, som for vårt borettslag med dagens priser vil dreie seg om ca 15 millioner kroner. Alle avløpsrør går gjennom alle etasjer i bygget og samles i en av de to garasjeetasjene. I alle 3- og 4-roms leilighetene er det 2 avløpsrør, det ene betjener kjøkken og vaskerom og det andre bad og WC. I 2-romsleilighetene er det bare ett avløpsrør for alt spillvann. I 3- og 4-romsleilighetene er det i de fleste tilfellene slik at avløpsrørene fra bad/wc er innebygget, mens de fleste fra kjøkken og vaskerom ligger åpne. I 2-romsleilighetene går det ene felles avløpsrøret innelukket i sjakt. Grunnen til at det er fokusert på avløpsrørene, som er av støpejern, er at det er disse som brytes ned fortest med alderen, primært på grunn av grafittisering. Denne prosessen spiser opp jernet, slik at det står igjen kullstoff. Rørene blir dermed mekanisk mindre motstandsdyktige, og faren for lekkasjer øker. Resultatene fra tilstandsvurderingen av avløpsrørene, som er gjennomført av Norsk Byggforsknings Institutt (NBI) i samarbeid med USBL, forelå straks før årets generalforsamling. - De separate avløpsrørene fra bad/wc i 3- og 4-romsleilighetene er i meget bra stand og bedømmes å ha en restbrukstid på år. - Felles avløpsrørene fra kjøkken/bad/wc/vaskemaskiner i 2-romsleilighetene er også i god stand, og bedømmes også å ha en restbrukstid på år. - For de separate avløpsrørene fra kjøkken/vaskerum i 3- og 4-romsleilighetene er tilstanden vesentlig dårligere, men varierer med høyden. Fra 5. etasje og oppover bedømmes avløpsrørene å ha en restbrukstid på 5-15 år. Fra kjeller til 4. etasje har grafitiseringsprosessen kommet lenger og det fins eksempler på gjennomgrafitiserte punkter. Her har restbrukstiden blitt bedømt til 0-5 år. Tilstanden for disse rørene er vesentlig dårligere enn alderen skulle tilsi. Etter diskusjon med og anbefalinger fra NBI og USBL vil styret ikke sette i gang det store prosjektet nå, men vente og ta en ny kontroll og vurdering av disse rørene etter 3-5 år. Vi vil kanskje oppleve at det oppstår rustbobler og/eller rennemerker på disse rørene i noen leiligheter, men dette gir bare estetiske ulemper. Siden disse rørene de aller fleste stedene ligger åpne, ønsker vi at beboerne følger med og melder fra til vaktmester eller styret i slike tilfelle. Man kan fristes til å sette igang en delrehabilitering av bare disse rørene, men kostnadene ved å stykke opp prosjektet vil være vesentlig høyere enn å ta det store prosjektet under ett. Styrets håp og tro er at vi ved å ha disse dårlige rørene under stadig overvåkning skal Styret informerer

4 kunne holde dem i forsvarlig drift i minst kommende 10-årsperiode. Det er minst 2 grunner til at dette ville være gunstig for oss: - Økonisk ville det passe ganske dårlig å sette i gang et prosjekt til 15 mill. kroner nå. (Vi holder jo på med å betale ned balkonglånet! Se neste punkt). Det ville medføre en umiddelbar økning av husleien med over 1000,- kr per måned med dagens rentenivå. - Det foregår en utvikling på muligheten for å forlenge levetiden på dårlige rør ved å sprøyte inn et stoff i rørene slik at rørene forsterkes fra innsiden. Styret følger denne utviklingen. Hva kan vi gjøre som beboere for å begrense skadene avaldringsprosessen? - Når det gjelder den daglige bruk, sier ekspertisen at det ikke er holdepunkter for å hevde at noen rengjøringsprodukter er bedre eller dårligere enn andre. Noen mener at det ikke er heldig å bruke Plumbo. Uansett er det viktig at alle sluk holdes åpne og rene, noe som inngår i beboernes vedlikeholdsplikter. - Når det gjelder de som ønsker å rehabilitere sine bad, har styret hatt diverse diskusjoner med både NBI, USBL, OBOS og andre om hvorvidt det er mulig å gjøre noen grep som reduserer kostnadene når det store prosjektet blir gjennomført. Konklusjonen fra disse diskusjonene er dessverre at det i praksis er vanskelig å få til. Det som imidlertid er svært viktig er at alle som rehabiliterer badene bruker autoriserte firmaer og at man får med i kontrakten at arbeidet skal utføres ifølge Byggebransjens våtromsnorm. For ordens skyld vil styret presisere at vannskadene vi fikk på 5 av 2- romsleilighetene i nr.1 skyldtes et brudd på et avløpsrør, men dette bruddet hadde ingen ting med aldersskader å gjøre. Vi sendte rørbruddet til analyse hos NBI, som kunne konstatere at det ikke var tegn til grafitisering, og at bruddet måtte skyldes mekaniske spenninger. Det hører med til historien at hverken NBI, USBL eller forsikringsselskapet If aldri hadde sett et brudd av denne typen før! Styret håper at denne redegjørelse er tilfredstillende, men vi har utarbeidet en mer omfattende redegjørelse, som kan fås ved å kontakte undertegnede. De som ønsker det, kan også få en kopi av den rapporten som NBI har utarbeidet. 3. Endret nedbetaling av balkonglånet Vi tok i år 2000 opp et lån på 7,4 millioner kroner for å finansiere byggingen av balkongene. Lånet er et anuitetslån og hadde en nedbetalingstid på 25 år, og en fastrente på 6,6% med bindingstid på 5 år ble valgt. Den 1. august i år går fastrenteavtalen ut, og vi kan da velge hvordan vi vil fortsette nedbetalingen. Styret informerer

5 I disse 5 årene har vi hatt finansutgifter (renter + avdrag) på ca kr ,- per år, som utgjør ca 35% av vårt budsjett. På borettslagets budsjett er det stort sett postene for reparasjoner og vedlikehold, samt til en viss grad andre driftskostnader for eiendom og administrasjon, som vi har kontroll over og kan påvirke. Vi har i de siste årene gjennomført de rehabiliteringstiltak som ble anbefalt i den tilstandsrapport som ble utarbeidet for 6 år siden. Det siste tiltaket var siste fase i rehabiliteringen av det elektriske anlegget. Derfor er de store oppgaver som styret kjenner til vil komme på rehabiliteringsfronten, redusert til det store prosjektet og eventuell utskifting av styreenhetene på heisene. Det sistnevnte prosjektet vet vi ikke når vil bli nødvendig, men det er kostnadsberegnet til ca 1,5 millioner kroner. Med dette som bakgrunn har styret bestemt: - På balkonglånet går vi over på flytende rente, som i dag er 2,3 %, men at vi bibeholder våre finansutgifter (renter+avdrag) på ca ,- kr. Dette betyr at vi får en kortere nedbetalingstid. Med dagens rentenivå tilsvarer det at resterende nedbetalingstid er mindre enn 15 år. Det skulle være ganske klart at dette er gunstig sett i sammenheng med forrige punkt og det store prosjektet. For ordens skyld poengteres at vi når som helst kan gå over på fastrenteavtale. - Videre har styret besluttet å holde husleien uendret ut året Beboernes ideer på beboermøtet På beboermøtet etter generalforsamlingen ønsket styret som vanlig innspill på om det var noen som hadde gode forslag til tiltak til nytte og/eller glede for beboerne. Det kom faktisk en del forslag, noe styret setter stor pris på. - Flytte papircontainerne bort fra husveggen til et eget skur. Begrunnelsen var brannfare, og at plasseringen gir unødvendig støy for soveværelsene like over. Styret har sett nærmere på saken og primært lagt vekt på brannfaren og det estetiske. Ved kontakt med brannvesenet har styret fått greie på at de foreløbig gir en anbefaling om at papircontainerne skal stå minimum 5 meter fra husvegg, eller at det blir satt opp et tak over. Denne anbefalingen vil, hvis et forslag som er ute til høring nå, bli en forskrift. Styret arbeider med mulighet for flytting av containerne og ser på noen alternative plasseringer. - Gjøre kjellergangene mere koselige. Begrunnelsen er at det er triste vegger og boddører man passerer hver morgen på veg til garasjen. Styret holder på med et spennende forslag, som vi skal komme tilbake til. - Snorbryter i taket for åpning av garasjeportene innefra som supplement til bryterne på stolpene Begrunnelsen er at utkjøringen forenkles vesentlig, spesielt med tanke på den korte åpningstiden, som er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Styret synes det var en glimrende ide, og har besluttet å realisere ideen. Styret informerer

6 5. De nye vedtektene trer i kraft 15.august 2005 På generalforsamlingen i fjor, den 25. mai 2004 vedtok vi nye vedtekter som var hjemlet i en ny lov for borettslag som var vedtatt av stortinget, men som ennå ikke var trådt i kraft. Man antok da at den nye loven og dermed de nye vedtektene skulle tre i kraft Like før jul 2005 ble den utsatt til 1. juli Nå er det endelig vedtatt at den delen av den nye borettsloven, hvor de nye vedtektene er hjemlet, skal tre i kraft 15. august 2005, og altså vil de nye vedtektene vi vedtok i fjor tre i kraft samme dag. De nye vedtektene er tatt inn i Informasjonshåndboken og de står i innkallingen til generalforsamlingen. Det som er viktig å merke seg, er at fra den datoen opphører husleieavtalen å være et legalt bindende dokument. De bestemmelser man har der kommer nå i stedet som lovbestemmelser i den nye borettslagsloven som suppleres og utdypes i de nye vedtektene vi har vedtatt og gjeldende husordensregler. Fra 15.august 2005 er det altså adgangsdokumentene, de nye vedtektene og gjeldende husordensregler som er de legalt bindende dokument for andelseierne. Som vedlegg følger et notat utarbeidet av USBL som beskriver endringene i mer detalj. 6. Oppdatering av Informasjonshåndboken I forbindelse med valgene på generalforsamlingen vedlegger vi noen oppdateringssider til Informasjonshåndboken. Vi benytter også anledningen til å skifte ut bildet av borettslaget på forsiden av permen. (Det som ligger i en plastlomme på utsiden). Vi legger også med oppdaterte telefonlister. 7. Avfallshåndtering vi har fått permanent beholder for spesialavfall. Vi har fått til en avtale på mer permanent basis med renholdsverket om å ha en egen kasse hvor man kan legge spesialavfall. Den er blå og hvit og er plassert utenfor nederste garasje. Vaktmesteren har nøklene til den. Vaktmesteren vil sørge for tømming når den er full. En oversikt over hva som er spesialavfall følger som vedlegg. Ellers må vi dessverre enda en gang poengtere at det er bare papir og papp som skal i papircontainerene. Vi oppdager til stadighet at det legges plastmateriale/plastposer og annet i papircontainerne og at noen ikke bretter sammen pappesker slik at de går i en container, men legger dem utenfor/ved siden av. Selv om det kan forekomme at det ikke er plass i containerne ved nr. 5 er det alltid plass i de som står ved nr.3. Det er vanskelig å forstå at noen plasserer en 2 meter høy trehylle ved siden av containerne, som vi opplevde for en drøy uke siden. Er det noen som har et godt forslag til å få bukt med dette problemet, eller skal vi sette opp et overvåkningskamera?? Styret informerer

7 8. Hva vi har spart på å gå over til fellesmåling av strøm. På beboermøtet la styret fram en oversikt over hva den enkelte beboer har spart på at vi gikk over til fellesmåling av strøm den 25.august Tallene gjelder for perioden til Hvis vi sammenlikner vår nåværende ordning med den ordning mange av oss hadde med Hafslund som strømleverandør tidligere, har vi spart: Ved forbruk på KWh per år: ca 1150,-kr Ved forbruk på KWh per år: ca 1450,-kr Ved forbruk på KWh per år: ca 1750,-kr Ved forbruk på KWh per år. ca 2050,-kr De tilsvarende tall hvis vi sammenlikner med den billigste strømleverandør i den perioden (Shell), blir tallene henholdsvis: 1050,-/ 1250,-/ 1450,- og 1700,- 9. Vi har fått innvilget vår søknad om midler til tilgjengelighetstiltak Som meddelt i forrige Styret Informerer skriv søkte styret i år om å få legge varmekabler fra inngangsplatået opp til fortauet i nr. 3 og nr. 5. Dessuten søkte vi om å få montere mottakerenheter for fjernåpnere på de elektriske døråpnerne i de 3 inngangene. Dette gir mulighet for de som trenger det til å styre åpningstiden på dørene selv ved hjelp av en fjernkontroll. Vi fikk beskjed like før generalforsamlingen om at vi hadde fått innvilget det vi søkte om, nemlig ,- kr. mottakerenhetene er allerede installert. Det skulle være enkelt for de fleste å få tildelt en fjernkontroll fra hjelpemiddelsentralen, og hvis ikke det går, kan de kjøpes for en overkommelig pris. De som anskaffer en slik kan kontakte undertegnede, slik at vi kan demonstrere hvordan det virker i praksis. Legging av varmekablene vil bli utført ca 10. august. 10. Vi fikk innvilget tilskudd fra miljøfondet for opprusting av terassen. Som vi informerte om i forrige Informasjonsskriv, søkte vi om tilskudd til å ruste opp den store fellesterrassen vi har med kunstgress, hageleker av typen badminton, crocket, boccia osv, samt noen blomsterarrangementer. Ønsket var å skape et miljø som gjør terrassen til et hyggelig oppholdssted for aktiviteter som fremmer det sosiale miljø og samhold, og som dermed bli mer brukt av beboerne. Totalbeløpet for prosjektet var på ,-kr og vi søkte altså om et tilskudd på ,- kr. Før generalforsamlingen kom svaret fra USBL, og vi fikk innvilget det tilskuddet vi søkte om. Før St. Hans festen fikk vi lagt kunstgresset, dekorert med blomster og kjøpt inn en del hagespill. De tilbakemeldinger vi har fått tilbake så langt, er svært Styret informerer

8 positive, så vi håper at flere vil bruke terassen nå. Vi har allerede sett tendenser i den retning, og spesielt barn har begynt å bruke den, noe vi synes lover godt. Dessverre har vi allerede oppdaget at noen har kastet sigarettstumper fra balkongene som har svidd hull i kunstgresset 4-5 steder. Vi synes det burde være unødvendig å måtte minne om at det naturligvis ikke er lov å kaste noe som helst fra balkongene. Vi håper derfor at dette ikke vil gjenta seg. Når det gjelder hagelekene, har vi bestemt at vi kjøper inn en kasse, f.eks en puteboks tilsvarende den vi har, og plasserer alle lekene der. Vi ønsker at flest mulig skal ha enkel adgang til spillene, slik at vi ikke låser den kassen. Vi skal legge spillereglene for de ulike spillene i plastmapper. Beboerne kan således bruke de spillene de ønsker, og vi stoler på at de blir lagt ned i kassene igjen etter bruk, bortsett fra badminton-nettet, som kan bli stående. Om ikke lenge skal vi sette opp en stikkontakt ute, slik at Dart-spillet også kan brukes enkelt. 11. Endelig søknad NBBL s jubileumsfond for kunstnerisk utsmykning levert. Den endelige søknad til NBBL s jubileumsfond ble sendt inn innen fristen 1. mai. Søknaden ser spennende ut, og vi krysser fingrene. 12. Vi har levert inn søknad om tilgjengelighetspris. Vi har også levert inn søknad om NBBL s tilgjengelighetspris, så vi krysser fingrene for den også. 13. Vi har hatt St. Hans fest! På St. Hansfesten, som vi nå håper blir en tradisjon, var det i år mer enn 30 som deltok, og det var ny rekord. Styret setter pris på den store oppslutningen, noe som gir ytterligere inspirasjon til vårt arbeid med å skape mer aktivitet og sosialt samhold blant beboerne i borettslaget. Vi håper at alle hadde en hyggelig kveld. Med vennlig hilsen Styret i Tverrbakken Borettslag Vi ønsker alle beboere en god sommer Per Tore Jacobsen, / PS: Ifølge Parkeringsbestemmelsene som dere finner i Informasjonshåndboken, kan samme kjøretøy stå parkert i opptil 3 døgn på en gjesteparkeringsplass. Dette kan kanskje bli noe knapt for et feriebesøk. Ved behov kan imidlertid styret utstede et dokument som forlenger denne perioden. Derfor: Ta kontakt, så ungår du bot! Styret informerer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 29.11.05 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Beslutninger fra ekstraordinær generalforsamling Økning av husleien fra 1.1.2006 Ferdigstillelse av tilgjengelighetstiltak Maling

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Styret Informerer. Tverrbakken, 10.02.05

Styret Informerer. Tverrbakken, 10.02.05 Tverrbakken, 10.02.05 Styret Informerer 1. Prosjekt bedret tilgjengelighet for gamle og funksjonshemmede Styret informerte beboerne om dette prosjekt første gang den 23. juni 2004 i et Styret Informerer

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 30. mai 2013, kl. 19.00 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Tverrbakken, 19.11.09. Styret informerer

Tverrbakken, 19.11.09. Styret informerer Tverrbakken, 19.11.09 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Ingen husleieøkning neste år 2. Nytt styremedlem 3. Ny Informasjonshåndbok 4. Husordensregler nytt punkt under avsnittet RO

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Tirsdag den 18. oktober 2005. Tverrbakken Borettslag

Tirsdag den 18. oktober 2005. Tverrbakken Borettslag USBL borettslag 0039 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 18. oktober 2005 kl 19:00 i fellesrommet i nr.1 Tverrbakken Borettslag Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Tverrbakken, 14.06.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 26.04.2016 kl. 18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Tverrbakken, 08.11.12. Styret informerer

Tverrbakken, 08.11.12. Styret informerer Tverrbakken, 08.11.12 Styret informerer 1. Hagen 2. Oppdatering av Informasjonshåndboken 3. Rørfornyelsen 4. Graving i Tverrbakken 5. Alarmanlegg, inngangsparti 6. Ståldørene 7. Informasjonsmøte for nyinnflyttede

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Tverrbakken, 07.12.08. Styret informerer

Tverrbakken, 07.12.08. Styret informerer Tverrbakken, 07.12.08 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Vi har laget nye husordensregler 2. Garasjene overholdelse av ordensregler 3. Vindus- og maleprosjektet 4. Vi har asfaltert

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Tverrbakken, 19.06.13. Styret informerer

Tverrbakken, 19.06.13. Styret informerer Tverrbakken, 19.06.13 Styret informerer 1. Generalforsamlingen 29.05.13 2. Lekeplass/Sosial arena for store og små 3. Kollektiv avtale digital-tv 4. Kollektiv avtale Internett 5. Rørfornyinga er ferdig

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 15.05.2014 kl 17.30 Sted: eget lokale i Hovseterveien 96, «Camilla» ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag PROTOKOLL Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl. 18.00 på Stenbråten Skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Ila Kvartal II A, avholdes torsdag 25.10.2007, kl. 18.00-20.30 i personalrommet på Ila skole, Fougstadsgt.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nedre Ravnåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Oppgradering og utvikling av Bodøsjøen borettslag. Informasjonsmøte Bodøsjøen borettslag 29. mai 2017

Oppgradering og utvikling av Bodøsjøen borettslag. Informasjonsmøte Bodøsjøen borettslag 29. mai 2017 Oppgradering og utvikling av Bodøsjøen borettslag Informasjonsmøte Bodøsjøen borettslag 29. mai 2017 Bakgrunn Betongrapport Ødegård & Lund (Konklusjon; alvorlig skade i betong) Helt nødvendige utbedringer

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no Internettadresse:

Detaljer

Innkalling 2007. Tverrbakken borettslag Årsmelding/Resultatregnskap. til ordinært sameiermø6e. til ordinær generalforsamling ADVOKATKONTORET I USBL

Innkalling 2007. Tverrbakken borettslag Årsmelding/Resultatregnskap. til ordinært sameiermø6e. til ordinær generalforsamling ADVOKATKONTORET I USBL Innkalling 2007 Innkalling 2006 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9

ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 20. juni 2016, kl. 18.00 Sted: Rom 702 hos Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1. ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 1. KONSTITUERING

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Tverrbakken, 13.06.14. Styret informerer

Tverrbakken, 13.06.14. Styret informerer Tverrbakken, 13.06.14 Styret informerer 1. Fra årets generalforsamling 2. Bom på gjesteparkeringsplassen 3. Det blir grillfester i år også 4. Nytt fra hagen 5. Informasjon om brannforebyggende arbeid 6.

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 23. november 2015. Oppsummering status økonomi veien videre

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 23. november 2015. Oppsummering status økonomi veien videre 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 23. november 2015 Oppsummering status økonomi veien videre BEBOERMØTE 23. november 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Beboermøte 05.05.2015

Detaljer

ETTERINNSTALLERING HEIS

ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING AV HEIS, FRA IDE TIL FERDIG PROSJEKT EKSISTERENDE BOLIG. Prosjektleder Torbjørn Sørensen, LABO LARVIK BOLIGBYGGELAG Stiftet 1946 Medlemmene eier oss. Over 9000

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Styret informerer. Tverrbakken, 09.05.08. Punktene i rødt er det spesielt viktig at dere leser og/eller gir tilbakemelding på.

Styret informerer. Tverrbakken, 09.05.08. Punktene i rødt er det spesielt viktig at dere leser og/eller gir tilbakemelding på. Tverrbakken, 09.05.08 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Generalforsamlingen er 22. mai 3. Vindusprosjektet, status 4. Vaktmesterrunden er ferdig 5.

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

AS HAFRSFJORDGATE 24/26

AS HAFRSFJORDGATE 24/26 AS HAFRSFJORDGATE 24/26 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling for aksjonærer i AS Hafrsfjordgate 24/26, 23. april 2014, kl. 18.00 i

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Arne Søreide og Øystein Olsen foreslått. Vedtak: Valgt.

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Arne Søreide og Øystein Olsen foreslått. Vedtak: Valgt. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 12. april 2011, kl.18.00 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P- HUS FASE 2. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P- HUS FASE 2. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P- HUS FASE 2 Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 14.4.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils- Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo ---

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 6. mai 2009 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 31.3.2014 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Fagergåsa Brl. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Aase, Fritz A (Inntrer som fullt medlem)., Fritz Langhammer Orienteringssaker Godkjenning av referat for 10/8 og 10/9.

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer