Tverrbakken, Styret informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrbakken, 08.11.12. Styret informerer"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer 1. Hagen 2. Oppdatering av Informasjonshåndboken 3. Rørfornyelsen 4. Graving i Tverrbakken 5. Alarmanlegg, inngangsparti 6. Ståldørene 7. Informasjonsmøte for nyinnflyttede 8. El-sjekk av leiligheter og fellesområder 9. Nytt utstyr for brannslukking og varsling 10. Årets vaktmesterrunde 11. Mobile Norway 12. Julemøte 2012 Styret informerer

2 1. Hagen Vaktmesteren har kjørt gressklipperen over gress og løv i hagen, slik at løvet blir kuttet opp og blir liggende for å komposteres (råtne) og dermed gjødsle plenen. Bedet ved gangveien ned til parkeringsplassen/vis á vis rosebedet blir utvidet helt mot asfaltkanten, avgrenset av stående granittheller. Ida har allerede satt ned heller langs deler av bedet. Det er dårlig jord nærmest veien, der det ikke har vært bed før, så til våren må det tilføres god jord her. Styret har besluttet å gjerde inn hagen for å unngå hundelufting på plena. Det ble forsinkelse av levering av gjerdestolpene, og arbeidet er derfor utsatt til våren Oppdatering av Informasjonshåndboken Informasjonshåndboka omhandler alle mulige aspekter ved det å bo i Tverrbakken borettslag. Siden vi ga ut den nye utgaven av Informasjonshåndboka i 2009 er det kommet en del endringer, og i høst fant vi det nødvendig å skrive om deler av innholdet i del 5 «Vi bor i lag». Den oppdaterte utgaven av «Vi bor i lag» sendes per post til alle husstander. Denne skal settes inn i Informasjonshåndboka og erstatter den delen som står der i dag. Ta ut og kast de sidene som nå står under skilleark 5 og sett inn den nye utgaven. 3. Rørfornyelsen Bakgrunnen for den rørfornyingen vi nå er i gang med er at vi i 2005 gjorde en tilstandsvurdering av borettslagets avløpsrør. Denne viste at de 6 avløpsstammene fra kjøkken/vaskerom i 3- og 4-romsleilighetene var i en vesentlig dårligere tilstand enn de fra bad/wc og de fra 2-romsleilighetene. En planlagt oppfølgende tilstandsvurdering i 2010 viste at de 6 «dårlige» stammene hadde en beregnet restlevetid på få år, mens de andre 9 stammene hadde ca.10 år igjen. Selv om den «normale» reaksjonen ville vært å sette i gang et kollektivt prosjekt for rehabilitering av alle bad og utskifting av alle rør, et prosjekt til mer enn 15 mill. kroner, bestemte vi oss for å behandle de 6 avløpsstammene etter rørfornyingsmetoden. På denne måten ville vi øke deres restlevetid, slik at vi kan vente med å gjennomføre det store kollektive prosjektet i ca. 10 år. For ordens skyld nevnes at rørfornyingen består i å belegge avløpsrørene innvendig med en «strømpe» gjennomtrukket med et epoxy-lignende stoff. På ekstraordinær generalforsamling i november 2011 ble styret gitt fullmakt til å oppta et lån for å gjennomføre rørfornyingsprosjektet, (samt et større prosjekt på heisene). På sensommeren sendte vi ut anbudsbeskrivelse til 4 entreprenører og fikk tilbud fra alle. Prisen variert fra 1,1 million til 2.7 millioner. Vi valgte det billigste, som var fra Olimb, og prosjektet gjennomføres i disse dager og avsluttes før jul. Styret vurderer nå når og hvordan man eventuelt skal foreta et kollektivt prosjekt om ca. 10 år, når de andre avløpsrørene har oppnådd sin forventede levetid. Styret informerer

3 Utviklingen av rørfornyingsmetoden har imidlertid nå kommet så langt at de renoverte rørene har like lang levetid som nye avløpsrør. Dette åpner for alternative metoder til den tradisjonelle metoden for renovering av bad med utskifting av alle gamle rør. Uansett mener vi at det er viktig av hensyn til beboerne at vi legger en langsiktig plan for dette arbeidet, slik at man unngår at noen pusser opp sitt bad kort tid før man gjennomfører et kollektivt prosjekt hvor alle bad må renoveres på nytt. Styret har derfor satt seg som mål at vi på generalforsamlingen i 2013 skal redegjøre for den langsiktige planen vi da har kommet fra til. - Hvilken teknisk løsning vi har kommet frem til og om det blir et komplett kollektivt prosjekt. - Utarbeide klare retningslinjer for de som likevel velger å pusse opp sine bad tidligere, slik at de slipper å tape hele investeringen ved et eventuelt kollektivt prosjekt. Badet er jo det klart dyreste rommet i leiligheten. 4. Graving i Tverrbakken I vår fikk styret beskjed fra Hafslund om at de skulle etablere en ny kabeltrasé mellom Ulven og Torshov der Tverrbakken ville bli berørt. På borettslagets eiendom var det kun på fortauet langs blokka det skal graves, og biler vil kunne passere i gaten. En 132 KV kabel skulle graves ned. Vi ble enige med Veflen, som var entreprenøren som gjorde jobben for Hafslund, om at gravearbeidet skulle starte og være ferdig den Når grøfta var åpen ble det bygd gangbroer over, slik at vi fikk tilgang til inngangene til blokka. Dessuten skulle det være mulig å komme frem med bil 24/7 i hele anleggstida. Prosjektet gikk greit og ifølge planen, bortsett fra noen få tilfelle hvor gata ikke var kjørbar med bil for en kort tid. Vi fikk asfaltert noen små områder ekstra som ikke hørte med til fortauet, som de naturligvis reasfalterte etter deres graving. Det som nå står igjen, er å «reparere» det skadede området av gressplenen utenfor tørkeburet, men det må vente til våren. 5. Alarmanlegg, inngangsparti Erfaringen viser at videoovervåkingen ikke har den ønskede avskrekkende effekten på innbruddstyver. Det ble derfor vedtatt på årets generalforsamling at det skal installeres alarmer på inngangsdørene i alle tre oppganger. Disse vil bli installert i løpet av høsten. Alarmene vil aktiveres når dørene åpnes på en annen måte enn ved bruk av nøkkel i de elektriske låsene eller døråpner fra leilighetene eller vestibylen, og alle beboere vil dermed bli varslet dersom det er noen som forsøker å bryte seg inn. Alarmen er en skarp, høy lyd som vi håper vil ha en avskrekkende effekt på innbruddstyver. For at uvedkommende ikke skal slippe inn, skal inngangsdøra alltid være låst. Hvis døra står åpen utover et bestemt antall minutter (f.eks minutter), noe som eksempelvis kan være aktuelt ved flytting inn eller ut, når mye turutstyr/bagasje Styret informerer

4 skal inn eller ut av bil, vil også alarmen aktiveres. For å unngå at alarmen utløses, er det bare å låse døra og deretter låse den opp igjen. 6. Ståldørene På generalforsamlingen i år, 2012, hadde en beboer sendt inn en sak angående sikkerhet mot innbrudd i borettslaget, hvor han hevdet at styret ikke tok dette alvorlig nok. Han hadde akkurat vært utsatt for innbrudd i sin kjellerbod og blitt frastjålet verdifulle gjenstander. Etter at innbruddstyvene hadde brutt seg inn gjennom inngangsdøren, brøt de seg inn i kjellergangene gjennom ståldørene. Disse hadde vært brutt opp flere ganger tidligere og var i en slik forfatning at de var modne for utskifting. Styret hadde allerede besluttet, men ikke gjennomført, å skifte ut de fleste av ståldørene inn til kjellergangene. Generalforsamlingen mente at dette ikke var tilstrekkelig og besluttet at styret måtte utrede og implementere et alarmsystem til de 3 inngangsdørene, som vil utløses hvis dørene ikke er låst opp på reglementert måte, se annen sak i dette skrivet. Ståldørene er innkjøpt og vil bli montert før jul. 7. Informasjonsmøte for nyinnflyttede Onsdag kl blir det mulig for nyinnflyttede ( ) å treffe styret og vaktmester i fellesrommet i nr. 1. Der forteller vi litt om som skjer i blokka vår nå, og hvilke plikter og rettigheter vi har som medlemmer i borettslaget. Aktuelle tema er ordensregler, hva vi må ta hensyn til ved oppussing, avfallssortering, garasjeplasser med mer. Vi har fellesrommet i nr. 1 som beboerne kan leie, og vi har trimrom i nr. 3. Velkommen til en prat! Vi serverer kaffe og kaker. 8. El-sjekk av leiligheter og fellesområder. Sjekken som utføres hvert femte år gjøres for å avdekke eventuelle feil og mangler som kan føre til brann eller personskade. Vi er nå ferdig med el-sjekken av alle leiligheter. Styret vil få en rapport på alle mangler og avvik som er registrert og viderebringe disse til hver enkelt beboer. For deres egen sikkerhet håper vi at feil og mangler som eventuelt er avdekket i din leilighet rettes så snart som mulig. Vaktmester vil om en tid foreta en etter-kontroll for å sjekke at feil og mangler er rettet. 9. Nytt utstyr for brannslukking og -varsling Samtidig med at elsjekken ble utført installerte vaktmesteren ny, optisk røykvarsler, nytt brannslukningsapparat og et lite skumapparat. Optiske røykvarslere reagerer på synlig røyk og ulmebranner (mens ioniske reagerer best på flammebrann). Skumapparat er enkelt og effektivt ved små branner og branntilløp. De er spesielt velegnet til slukking av branner i ildsfarlige væsker så som bensin, fett og olje. Skum gir, i motsetning til pulver, svært få sekundærskader. Styret informerer

5 Skumapparater inneholder vann tilsatt et skumkonsentrat. Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. 10. Årets vaktmesterrunde Årets runde vil starte uke 46. Nye brannslukningsapparat og røykvarslere er på plass, så fokus under denne runden vil være bytte av batteri på lekkasjevarsleren på kjøkkenet samt sjekk av avløp på vaskerom/kjøkken/bad. Dere vil bli informert nærmere om tidspunktet for sjekk av din leilighet. 11. Mobile Norway I fjor sommer inngikk vi en avtale med Mobile Norway om tillatelse til å sette opp mobilantenner på taket av blokka. Vi gjorde dette etter en vurdering og diskusjon, spesielt om strålefaren, på beboermøtet etter generalforsamlingen. I august i år fikk vi forespørsel om de kunne plassere mer utstyr av samme type på taket. Styret så ingen betenkeligheter med det, og vi har nå skrevet en tilleggsavtale om det, mot en økning av den leien de betaler. 12. Julemøte 2012 Årets julebeboermøte holdes i fellesrommet i nr. 1. Ta en pause i julestria og møt opp til en hyggelig kveld! Som vanlig blir det først litt informasjon fra styret, og så går praten rundt kaffebordet, bare avbrutt av den årlige loddtrekningen, for loddsalg med fine gevinster blir det i år også! Med vennlig hilsen Fra styret Per Tore Jacobsen, tlf / Styret informerer

Tverrbakken, 19.06.13. Styret informerer

Tverrbakken, 19.06.13. Styret informerer Tverrbakken, 19.06.13 Styret informerer 1. Generalforsamlingen 29.05.13 2. Lekeplass/Sosial arena for store og små 3. Kollektiv avtale digital-tv 4. Kollektiv avtale Internett 5. Rørfornyinga er ferdig

Detaljer

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Tverrbakken, 14.06.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om:

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 13.07.05 Styret Informerer I denne utgaven informerer vi om: Årets ordinære generalforsamling. Styret orienterte på beboermøtet om tilstandsvurderingen av avløpsrørene. Endret nedbetaling

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1 5 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 6 14 REVISJONSBERETNING SIDE 15 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak.

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09. Styret 2009/10. Maling av blokker i 2010. Maling i sommer. Andre trivselstiltak. .. Frydendal Nytt Nr 2/juni 09 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre (Lastes ned fra http://nedrefrydendal.no ) Styret 2009/10 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Varmt, gøy og litt styrtregn

Varmt, gøy og litt styrtregn b u l l e t i n e n valdresbullletinen@gmail.com Nr. 1 / 2013 Varmt, gøy og litt styrtregn Årets 17. mai i Valdresgata ble en fartsfylt fest med bespisning, lek, loddtrekning og masse moro. Og hvem vant

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no Ren REN Info Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR 01 narvik var hver dag www.narvikvar.no 1 Innhold Vannavgiften reduseres... Varsel på telefonen... 3 Sliter med returpunktene... 4 Trøbbel for søppelbilen...

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag Informasjon januar 2015 Helmers Hus Borettslag 2015 Innhold Utbygger - konkurs... 2 Branninstruks plakat... 2 Parkering ute... 3 Leie av garasjeplass... 3 Festsal/Bibliotek... 3 Ventilasjon festsal/trimrom...

Detaljer