Ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll sammen med møteleder. 1.4 Opptak av navnefortegnelse 1.5 Godkjenning av saksliste 2. Saker til behandling 2.1 Fellesmåling av strøm 2.2 Videoovervåkning av garasjer og inngangspartier Oslo, den 10. februar 2003 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Styret

2 Sak 2.1: Fellesmåling av strøm Styret har i en periode arbeidet med å finne løsninger som kan hjelpe oss alle med å redusere strømregningen. Etter grundig vurdering og informasjon til beboerne på informasjonsmøte den 16. januar 2003, ønsker styret nå å be generalforsamlingen om fullmakt til å arbeide frem avtale om fellesmåling av strøm til boretttslaget. Med en slik løsning vil vi kjøpe strøm til hele borettslaget samlet, noe som gir reduserte priser, for både kraft og nettleie. Forbruket hos hver enkelt vil fortsatt bli målt og man mottar kun regning for eget forbruk. Før fellesmåling: Nettleie Etter Fellesmåling: Nettleie- og kraftfaktura: Kvartalsvis á konto/ Årlig avregning Leverandør Kraft Forsyningstrafo Forsynings -trafo Fellesmåling gir oss flere fordeler: 1. Felles faktura for kraft- og nettleie: Dermed blir det færre regninger å betale. 2. Lavere nettleiepris: Med dagens tariffer vil hver enkelt i gjennomsnitt spare kr pr. år. Strømprisen vil fortsatt kunne gå opp eller ned (ved endring i kraftpris, avgifter eller nettleie) men fellesmålingen gjør at nettleien blir lavere enn den ellers ville vært. 3. Lavere kraftpris: Ved å kjøpe inn kraft til alle samlet og for en lengre periode, normalt ett år ad gangen, forventer vi å oppnå priser som gjennomsnittlig sparer hver enkelt for minimum ca 300 kr/år - sammenlignet med den prisen de fleste betaler i dag. Hver enkelt slipper dessuten å bruke tid og krefter på å orientere seg i kraftmarkedet når borettslaget følger opp kraftleveringen samlet. 4. Spørsmål/henvendelser til ett sted: Spørsmål om regninger, avlesninger, forbruk, priser osv kan rettes til vår leverandør. Du får dermed kun ett e-verk å forholde deg til. 5. Måleren avleses kun én gang årlig. Avlesningen blir organisert felles, så du slipper å lese av selv(ut over det du selv synes at du bør for å følge med på forbruket ditt).

3 Konsekvens av fellesmåling 1. Alle andelseiere må kjøpe strøm av en felles kraftleverandør. I styrets forslag vil dette være Oslo Energi. Fra det tidspunktet vi eventuelt starter med fellesmåling må styret få fullmakt til å overføre de andelseiere som i dag bruker en annen kraftleverandør til Oslo Energi. 2. Engangsinvestering. Det må foretas en engangsinvestering på ca kroner før vi kan starte med fellesmåling av strøm. I styrets forslag forutsetter vi at dette betales av borettslaget slik at besparelsene for beboerne har full effekt fra dag Bindingstid. Avtalen om fellesmåling vil normalt ha en bindingstid på 3 år. Styrets anbefaling må godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall før løsningen kan innføres hos oss. Saken tas derfor opp på ekstraordinær generalforsamling nå, slik at vi kan få gjort ferdig de praktiske installasjoner og ha god tid til å forhandle ferdig en avtale om kraftkjøp på et prisgunstig tidspunkt for året. Styrets forslag til vedtak: "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale om fellesmåling av strøm i borettslagets bygninger." Sak 2.1: Videoovervåkning av garasjer og inngangspartier Vi har hatt en del innbrudd i Borettslaget de siste årene, spesielt i garasjene, men også i bodene. Videre vet vi at politiet prioriterer slike innbrudd svært lavt, noe de selv innrømmer. Vi vet med stor grad av sikkerhet at en del av innbruddene har skjedd med nøkler som er kommet på avveie. Det fins flere systemnøkler som vi ikke har kontroll over. Det er flere årsaker til dette: beboere er blitt frastjålet nøkler, beboere har glemt å levere nøkler tilbake ved fraflytting, beboere har lånt ut nøkler osv. Mange kan med rette hevde at vi burde praktisere et vesentlig strengere system ved utlevering av nøkler og ved tilbakelevering av nøkler ved fraflytting. Styret er enig i at dette sikkert ville redusere antall nøkler på avveie, men å eliminere dette problemet greier vi likevel ikke. Uansett ville vi med dette ikke unngå de problemene som er omtalt nedenfor. Styret har i lengre tid arbeidet med å finne frem til systemer for å forhindre innbrudd. Vi har konsentrert oss om løsninger som forhindrer fremmede, uønskede personer i å komme inn de 3 hoveddørene samt å komme inn i garasjene.

4 Nye systemnøkler: Dette koster kroner og det vil ikke ta lang tid før nøkler er på avveie igjen, selv om vi strammer inn rutinene. Dessuten vil nøkler ha de samme 2 hovedproblem som nevnt nedenfor. Bare kort, evt. kort og kode kombinert: Dette har kostnad i samme prisklassen som nye systemnøkler. En slik løsning vil dog kunne forhindre at det kom virksomme kort på avveie, i og med at det er mulig å endre hvilke kortkoder eller andre koder som til enhver tid skal gi adgang til borettslaget. Begge disse løsningene vil imidlertid også ha de samme problemene som nevnt nedenfor. Mobilt vakthold med 1-2 inspeksjoner hver natt. Dette har også en kostnad per år i nærheten av ovennevnte priser. Styret har ingen tro på at dette vil løse en vesentlig del av våre problemer. Problemer med ovennevnte løsninger: 1. Vi slipper inn folk som ringer på dørklokken uten kontroll. Selv om styret utallige ganger har informert om at man ikke skal slippe inn fremmede folk som ringer på dørklokken, er det et faktum at en del av oss gjør dette uten skikkelig kontroll. 2. Vi slipper inn fremmede folk sammen med oss når vi låser oss inn. Dette er et faktum om vi liker det eller ikke. 3. Spesielt gjelder det for garasjene at vi kjører ut av garasjen uten å vente på at vi ser at døren lukker seg. Da er det jo ikke noe problem å komme seg inn i garasjen før døren lukker seg. Den 28. januar kom 2 gutter seg inn i vestibylen i nr 1 og satte fyr på oppslagstavlen. Det er grunn til å tro at disse kom seg inn ved en av de 2 førstnevnte metoder Styret har derfor kommet til at videoovervåkning av de 3 ytterdørene, inngangene til garasjene samt gjesteparkeringen er den beste løsningen. Spesielt har vi sett på et system med 8 kameraer, 1 ved hver inngangsdør, 1 ved hver inngang til hver garasjeetasje samt et på gjesteparkeringsplassen. Styret arrangerte et informasjonsmøte for beboerne om et slikt system den 16. januar Videoovervåkningen gir oss følgende fordeler 1. De 8 kameraene settes opp slik at de gjør videoopptak av alle som kommer inn gjennom de 3 ytterdørene, de 2 ytre garasjedørene, de 2 indre inngangsdørene fra nr 3 samt gjesteparkeringsplassen. Disse videoopptakene overføres kontinuerlig til en sentralenhet (datamaskin) og lagres der. Det er plass for å lagre videoopptakene fra de 8 kameraene for de siste 14 døgn. Videoopptakene fra kameraene, med unntak av det på gjesteparkeringsplassen, har en kvalitet som gjør at personene kan gjenkjennes/identifiseres. Styret har vært i kontakt med politiet, som sier at hvis de får bilde av en innbruddstyv som tydelig kan identifiseres, vil de bruke mer ressurser på å pågripe vedkommende, spesielt hvis det er en kjenning av politiet eller hvis innbruddet er alvorlig. Som kjent er dette noe annet enn dagens praksis hvor stort sett alle slike mindre innbruddssaker blir henlagt. Kanskje kunne vi greidd å pågripe de 2 guttene som tente på oppslagstavlen i nr 1 for å forklare dem alvoret i det de gjorde.

5 2. Det er imidlertid ingen tvil om at det er avskrekkingseffekten av skilting om videoovervåkning og synlige kameraer som er den helt vesentlige del av fordelen ved denne løsningen. Alle erfaringer tilsier at innbruddstyver klart tenderer til å velge bort slike steder i forhold til de som ikke har slik overvåkning/skilting. På denne måten vil vi derfor få redusert antall innbrudd betraktelig, og det er jo det viktigste. Konsekvenser: 1. Noen vil kanskje ikke like å bli overvåket på denne måten, Big Brother see you-effekten. Imidlertid er hverdagen for oss alle nå for tiden at vi blir videoovervåket i de fleste butikker vi besøker og flere steder i sentrums gater. Hvis noen er redd for at uvedkommende skal få se på de videoopptak som vil bli gjort her i borettslaget, kan styret berolige disse med at det til enhver tid er styret, og bare de, som gir personer adgang til disse opptak. 2. En løsning som skissert kan kjøpes eller leies. Vi har idag tilbud på en slik løsning som i kjøp vil koste ca kr, eller den kan leies for ca per år. Ved leie vil det være en bindingstid på 3 år. Selv om avgjørelse i denne sak legalt ikke krever godkjenning av generalforsamling, ønsker styret likevel at denne saken skal avgjøres av denne ekstraordinære generalforsamling, blant annet fordi det ikke er enstemmighet i styret. Dog vil det i denne sak kun kreves simpelt flertall. Forslag til vedtak: "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale om anskaffelse av et system for videoovervåkning i Tverrbakken Borettslag med funksjonalitet som beskrevet ovenfor

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

www.engaborettslag.no

www.engaborettslag.no Informasjonsskriv nr. 5 (2012 2013) Enga borettslag ( 14. november 2012) Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt mandag 12.11. Til behandling forelå det

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om:

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 13.07.05 Styret Informerer I denne utgaven informerer vi om: Årets ordinære generalforsamling. Styret orienterte på beboermøtet om tilstandsvurderingen av avløpsrørene. Endret nedbetaling

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 13.05.04, kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer