Tverrbakken, Styret informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse med heisprosjektet 6. Avvikling av fellesmåling av strøm 7. Utlån fra fellesrom 8. Avfallssortering 9. Handicaptoalett Styret mener at det er spesielt viktig å lese punkter som er merket røde Styret informerer

2 Punkt 1. Hagen Vi har nå fått fjernet den gamle hekken på nord- og vestsiden av nr. 1. Ny hekk blir plantet til våren. Bedet på vestsiden av gangveien er foreløpig fjernet, men nye planter blir satt ned til våren. Grønn gruppe vurderer plantevalg til hekk og bed. Bedet der hekken stod, var unødvendig bredt. Noe av bredden er derfor tatt til fortau/vei. Den nye veibredden gjør det mulig å rygge inn med tilhenger, noe vaktmesteren trenger i forbindelse med dugnader o.l. Asfalten på gangveien videre ned mot parkeringsplassen skulle asfalteres på nytt, og dette ble gjort samtidig. Terje Lindblad fikk lånt minigraver rimelig gjennom jobben og utførte arbeidet med å grave opp den gamle hekken. Resten av arbeidet ble utført av vaktmesteren og på flere dugnader. Kvister og røtter er fjernet, og jorden er sollet. En stor takk til alle som hjalp til! Punkt 2. Opprydding i sykkelbodene I midten av september avsluttet vi ryddeprosjektet i sykkelbodene og sykkelstativet i garasjen. Resultatet ble at 14 sykler ble kastet da eier ikke hadde meldt seg. Vi har nå 7 ledige plasser i sykkelbodene og 6 plasser ledig i garasjen. Hvis noen ønsker å plass, så er det bare å ta kontakt med Sykkelansvarlig Marius Gillesen eller sende en epost til Avtalene for sykkelplass er tilpasset slik at aktive syklister får plasser som er mest hensiktmessig for dem, mens sykler som for det meste står til oppbevaring kan flyttes. Vi håper at endringen gjør det mer attraktivt å være aktiv sykkelbruker samtidig som det ikke er til for stor ulempe from dem som bruker sykkelen mer sporadisk. Punkt 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden vår Det har i en periode vært lite aktivitet på Tverrbakkens internettside tverrbakken.no, men vi kan med glede informere om at denne nå er oppdatert. I tiden fremover vil styret sørge for at det til enhver tid vil ligge oppdatert informasjon om pågående og planlagte aktiviteter i borettslaget på nettsiden vår. I tillegg vil beboerne ha mulighet for å finne diverse kontaktinformasjon, referater og annet nyttig informasjonsmateriale. Den store nyheten på nettsiden vår er muligheten til å abonnere på bloggen vår, der vi løpende vil legge ut kortfattede nyheter om pågående og planlagte hendelser. Det vil også være mulig å få varsling på e-post når nyheter postes på bloggen. I tillegg vil de som ønsker det kunne få levert all informasjon, som for eksempel "styret informerer", elektronisk istedenfor på papir. Abonnment på bloggen og bestilling av elektronisk informasjonstjeneste bestilles via forsiden på Styret informerer

3 Vi oppfordrer alle til å ta i bruk tverrbakken.no aktivt, og ta i bruk vår nye, elektroniske abonnementstjeneste! Punkt 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter I Tverrbakken Borettslag har vi 3 kategorier vedlikeholdsprosjekter som Borettslaget er ansvarlig for: 1. De forutsigbare prosjektene som man kan planlegge for og som gjentas med et bestemt antall år på grunn av slitasje, estetiske årsaker og annet. Typiske eksempler er maling innvendig og utvendig (vinduer), skifting av belegg i vestibyler og trappeoppganger, ettersyn av tak osv. For dette formål har vi en BEVAR-plan hvor dette er tatt vare på i planlagte og prissatte aktiviteter for en rullerende 10 års periode. Den blir oppdatert årlig etter befaring. På denne måten er BEVAR-planen også et økonomisk planleggingsverktøy. 2. De prosjekter som er akutte og ikke forutsigbare. F.eks. var det svært vanskelig å kunne forutse at mange av vinduene på nordsiden av blokka skulle være hardt angrepet av råte etter ca 10 år, når normal livslengde er år. Den beste måten å gardere seg mot at slike prosjekter ikke skal føre til for store konsekvenser for andelseierne er å ha en robust økonomi i Borettslaget, med en solid reservekapital. 3. De prosjekter som ikke er akutte, men ikke kan anses som regelmessig vedlikehold. I Tverrbakken Borettslag har vi 2 vedlikeholdsprosjekter av denne typen som vi vet vi må gjøre noe med innen et par år. Vi har flere ganger diskutert med beboerne når det riktige tidspunktet er: Heisene: Selv om styringsenhetene for heisene bare har nådd ca den halve av normal brukstid, er problemet at leverandøren har gått konkurs og at det i praksis ikke er reservedeler å få tak i. Hvis vi får en feil i styringsenheten, og hvis reparasjonen krever en reservedel vi ikke får tak i, vil dette kunne føre til en uplanlagt heisstopp på mange uker. Dette er spesielt problematisk for de som har vanskelig for/ikke er i stand til å gå trappene. På beboermøtet etter den ordinære generalforsamling i år var man derfor enig om at styret proaktivt skulle skifte ut den ene styringsenheten i 2012, slik vi nå har vedtatt. I løpet av de siste par årene har vi blitt overbevist om at vi kommer til å bli pålagt å montere innerdører i heisene våre i løpet av de nærmeste 2 år. Dette er begrunnet i at det er et sikkerhetstiltak for heiser som går over en viss hastighet. Dessuten fikk vi et helt uventet problem med heismaskinen i nr.1, som gjorde at vi må skifte heismaskin der. Avløpsrørene: Som kjent gjorde vi en statustest av avløpsrørene i 2005, som viste at stammene fra kjøkken/vaskerom i 3-og 4-romsleilighetene var i svært dårlig stand, spesielt fra 4. etasje og nedover, mens de resterende avløpsrørene hadde restlevetider på år. Vi valgte da ikke å sette i verk umiddelbare Styret informerer

4 tiltak, men ble enige om å ta en ny vurdering etter 5 år. Da vannet ikke står under trykk i avløpsrør er sannsynligheten for store skader ved lekkasjer minimal. Selv om den tilsvarende prøven vi gjorde i fjor viste at restlevetid ikke reduseres så raskt som først antatt, bestemte vi oss for at vi skulle rehabilitere disse stammene i løpet av en 2-3 års periode, også for å få en nær lik restlevetid på alle avløpsrørene. Jo lenger vi venter vil den nødvendige mekaniske rensingen av rørene kunne føre til så store skader, at selve rehabiliteringsprosessen med «strømpe og epoxy» fordyres og vanskeliggjøres. Basert på de overnevnte opplysningene vurderte styret at både heisprosjektet og rørprosjektet var av et slikt omfang at det måtte tas opp lån. Siden begge prosjektene burde gjennomføres i løpet av relativt kort tid, besluttet vi å gjennomføre begge i løpet av 2012 og samle hele lånebehovet i et lån. Dette mener vi gir en bedre forutsigbarhet for beboerne enn at vi kommer med behovet for 2 mindre lån med kort mellomrom. Det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling for at styret skulle få fullmakt til å ta opp ett felles lån for disse 2 prosjektene. Dette lånet sammen med avsetningene for å dekke planlagt vedlikehold og oppbygging av reservekapital i årene fremover ble beregnet til en økning budsjettet som krevde 10% husleieøkning. Vi mener at de disse grepene gir borettslaget en trygghet for at vi slipper, så langt mulig, uventede prosjekter uten økonomisk dekning, med brå større endringer i fellesutgiftene som resultat. Punkt 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse med heisprosjektet. I forlengelsen av den ekstraordinære generalforsamlingen, diskuterte vi hvordan vi sammen kunne redusere ulempene for beboerne i de periodene som heisene vil være ute av drift når heisprosjektet gjennomføres. Først noen konkrete opplysninger: - Styret har inngått avtale med Kone om å gjennomføre prosjektet. - Det er ikke planlagt å starte prosjektet før etter jul. Kone har lovet å holde heismaskinen i nr. 1, som er den mest kritiske delen, under spesiell oppsikt. - De foreløpig planlagte, men ikke garanterte tidene hvor heisen vil være ute av drift er: I nr. 1 vil den være ute av drift 2 uker f.o.m (uke 2,3) I nr. 3 vil den være ute av drift 3 uker f.o.m (uke 4-6) I nr. 5 vil den være ute av drift 1 uke f.o.m (uke 7) Dette er en trang, men realistisk tidsplan i følge Kone, hvis ikke det oppstår uventede problemer. - Fellesrommet i nr.1 vil under prosjektet bli benyttet av Kones medarbeidere til skifte- og spiserom med adgang til toalett. Vi kan antageligvis leie det ut/bruke det i helgene. Styret informerer

5 Diskuterte tiltak: Når det gjelder å redusere problemene for beboerne under heisstopp-periodene tenker vi spesielt på de som har problemer med å gå i trappene. For de andre blir det ekstra mosjon, men vi vil sette hvilestoler på hvert av etasjereposene! - For de som har hjemmehjelp vil vi informere kommunen om det, men de vil gå trappene. - For nødsituasjoner av typen legevakt, ambulanse o.l. er personalet vant med å gå i trapper, slik at det ikke skulle skape problem. - Styret vil organisere Handlehjelp, slik at de som trenger det kan få handlet mat, medisiner og andre nødvendige ærend. Hvordan vi i detalj skal organisere det er ennå ikke fastlagt. Vi tenker oss at vi samler en gruppe med villige beboere som vil ha vakt hver dag og som man henvender seg til på et fast telefonnummer. I tillegg til å handle er det aktuelt å bære ut søppel, hente post osv. - Vi er imidlertid klar over at noen må oppholde seg i leiligheten i hele heisstopp-perioden i deres oppgang. (For de som har anledning til det kan det jo være en løsning å bo hos venner/familie i perioden. Styret vil også undersøke muligheten for at kommunen kan gi opphold på en institusjon i perioden, men vi tror ikke man skal være for optimistisk her.) - Den vanskeligste situasjonen styret ser for seg er hvis det er noen som ikke kan gå trappene, men som trenger å møte til jevnlige behandlinger hos lege, på sykehus eller tilsvarende. HVIS DET ER NOEN AV BEBOERNE SOM ER I DEN SITUASJONEN, VIL STYRET HA BESKJED, SLIK AT VI SAMMEN KAN FINNE EN LØSNING. Styret vil komme tilbake med nærmere detaljer etter hvert, men vi er naturligvis interessert i andre ideer til tiltak som kan redusere problemene for beboerne i disse periodene. Punkt 6. Avvikling av fellesmåling av strøm Ordningen med at borettslaget er én nettleier hos Hafslund må avvikles i løpet av året. Hver leilighet vil da få sitt eget abonnement hos Hafslund som er den obligatoriske nettleverandøren i Oslo, slik ordningen var før fellesmålingen ble innført i Vi får fortsatt beholde den gunstige prisen på strøm, ifølge den avtalen USBL har med Hafslund som strøm-leverandør. Etter at den nye ordningen er innført vil det imidlertid bli adgang for de enkelte beboerne å bytte til en annen strøm-leverandør. I praksis vil ikke beboerne noen forandringer i forbindelse med innføring av den nye ordningen. Styret vil likevel informere om når det skjer. Punkt 7. Utlån fra fellesrom Den som leier fellesrommet har også anledning til å låne utstyr fra rommet, f. eks. bestikk, kopper, bord og stoler. Når nøklene leveres tilbake, skal alt som er lånt være rent og satt/lagt på plass. Styret informerer

6 Punkt 8. Søppel og kildesortering Det har den siste tiden vært en del utfordringer i forhold til søppel og kildesortering. Vi ønsker derfor å minne om følgende: Søppelposer skal ha dobbeltknute før de kastes, da unngås lukt og vi slipper gris i søppelrommene. Isopor og plast er ikke det samme som papir og papp. Papir containere som inneholder isopor og plast blir ikke hentet, og vaktmester må sortere manuelt. Plastposer og isopor hører derfor hjemme sammen med vanlig søppel, restavfall. Kildesortering er innført i bydelen. Hjelp oss med å holde renovasjonsavgiften nede med å kildesorter. Vi blir kontrollert av renholdsetaten og for mye usortert søppel kan medføre høyere renovasjonsavgifter for blokken. Punkt 9. Handicaptoalett Styret har fått forespørsel om å gjøre om toalettet i fellesrommet til handicaptoalett. Siden rommet er svært lite, må det ombygging til. En løsning der veggen og nåværende dør inn til toalettet er foreslått erstattet av en foldevegg/dør i tillegg til utskifting av selve toalettet. Styret har innhentet tilbud på dette arbeidet og sendt søknad om finansiering fra kommunens ordning for tilgjengelighetstiltak.. Punkt 10. Oppdatert intern telefonliste Vedlagt ligger en oppdatert intern telefonliste for Borettslaget. Med vennlig hilsen Fra styret Per Tore Jacobsen, tlf / Styret informerer

7 Styret informerer

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Tverrbakken, 14.06.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet B/L Rosenli ligger i Stavanger kommune og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og drive virksomhet som står

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 2011 Styrets sammensetning Kristian Rogndal, styreleder David Langeland, beboerrepresentant Øystein Fykse, Bergen kommunale bygg Åge Nilssen, Bergen kommune, Idrettsservice

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer