Tverrbakken, Styret informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrbakken, 19.06.13. Styret informerer"

Transkript

1 Tverrbakken, Styret informerer 1. Generalforsamlingen Lekeplass/Sosial arena for store og små 3. Kollektiv avtale digital-tv 4. Kollektiv avtale Internett 5. Rørfornyinga er ferdig 6. Rehabilitering av vann- og avløpsrør på kort og lang sikt. 7. Hagen 8. Gjerde rundt tomta 9. Dugnad 10. Alarmanlegget satt i drift 11. Ståldørene 12. El-sjekk av leiligheter og fellesområder 13. «Nervøse sikringer» 14. Bevar-plan på web for Container 16. Vask av vestibylene 17. Grillfest Styret informerer

2 1. Generalforsamlingen Det var svært godt oppmøte på årets generalforsamling; 35 stemmeberettigede andelseiere og 9 fullmakter. Foruten de vanlige sakene (godkjenning og valg) var 4 saker opp til behandling: 1. kollektivavtale, Get internett. 2. Evt. bytte av forsikringsselskap. 3. Etablering av lekeplass og sosial møteplass på terrassen. 4. Felling av alm i hagen. Avstemmingsresultater: 1. Enstemmig for å skifte, 26 mot. 3. Vedtatt mot 1 stemme for, 3 mot Nytt styre Hele styret var på valg. Per Tore ble gjenvalgt som formann for to år og Astrid ble gjenvalgt som styremedlem/sekretær for ett år. Som nye styremedlemmer ble Linn Kvalvik valgt for ett år, og Tove Mårteig og Astrit Kukleci for to år. Som varamedlemmer ble disse valgt: Kari Gjesteby, Anders Helstrup, Ragnhild Godtland, Ane Sangnes og Jeen Christophersen. 2. Lekeplass/sosial arena for store og små Styret ønsker å omgjøre garasjetaket/terrassen til et trivelig oppholdssted for både barn og voksne og foreslo derfor på årets generalforsamling å gjøre om området til bl. a. lekeplass for blokkas barn i førskolealder. Foruten lekeapparater vil vi også ha utemøbler der voksne kan hygge seg, enten det er for å ta en kopp kaffe eller låne borettslagets gassgrill. Forslaget ble vedtatt mot en stemme. Styret har søkt om støtte fra USBLs miljøfond og har fått innvilget kr Hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr Styret gir to småbarnsforeldre i oppgave å velge lekeapparater og utforme lekeplassen, mens to medlemmer fra styret samordner forslagene. Per Tore tar seg av det tekniske og sikkerhetsmessige og passer på at gjeldende forskrifter blir fulgt, f. eks. når det gjelder høyde på muren. Astrid finner forslag til valg av møbler (benker og bord) til «voksenavdelingen». 3. Kollektiv avtale digital-tv Get besøkte alle leiligheter og leverte ut bokser/decodere i februar, for så ca en uke senere å komme tilbake til de som ønsket det for å få satt det i drift. Det hele gikk relativt greit og alle ser vel nå på digital-tv i stedet for analog-tv som vi hadde tidligere, selv om det også fremdeles virker med et redusert kanalutvalg. 4. Kollektiv avtale Internett På årets generalforsamling ble tilbudet fra Get om å installere kollektivt Internett med hastighet 10/2 MB for 169,- kr per leilighet per måned akseptert. For de som har eller ønsker større hastighet kan man oppgradere til reduserte priser. Styret hadde på forhånd gjort en undersøkelse som viste at noe over halvparten hadde individuelle Internett abonnement med Get allerede og betalte 2-3 ganger så mye for det. Ca 30% hadde individuelle Internett-abonnement med andre leverandører Styret informerer

3 og betalte like mye, mens i underkant av 20% hadde ikke Internett. Denne kollektivavtalen for Internett øker våre årlige driftsutgifter med ca ,- uten at vi øker husleia. Imidlertid ønsker vi å poengtere at beboerne vil spare vesentlig mer enn dette ved at de individuelle abonnementsutgiftene enten faller bort eller blir kraftig redusert. Ordningen settes i verk etter skoleferien. I første uke i september vil Get-folk levere ut nye bokser der det er nødvendig, og i uken etter vil det avsettes en dag hvor Gets servicefolk vil hjelpe med oppkoplingen for de som måtte ønske det. Det kommer mer og detaljert informasjon ca 1 uke før, men vi vil minne om at de som har individuelt Internett abonnement fra andre enn Get selv må si opp disse, hvis de ikke vil fortsette med dem parallelt. 5. Rørfornyinga er ferdig Som vi orienterte om i forrige «Styret Informerer» skriv vedtok vi å låne penger til og å gjennomføre rørfornyingsprosjektet på ekstraordinær generalforsamling den Hensikten med prosjektet var å forlenge restlevetiden på de 6 dårlige avløpsstammene med avgreninger, slik at de minst skulle oppnå samme levetid som de resterende avløpsstammene. Prosjektet ble gjennomført fra og var planlagt å bli ferdig før jul. Dessverre var planleggingen og koordineringen av arbeidet fra entreprenørens side mangelfull og beboervarslingens kvalitet og forutsigbarhet lite tilfredsstillende. Dette var i sterk motsetning til hva som ble lovt på de 2 informasjonsmøtene vi hadde i forkant. Dette førte dels til forsinket ferdigstillelse, men viktigere til en større belastning for beboerne, hvor tiden for nødvendig tilgjengelighet til leilighetene var vesentlig lenger enn antatt med liten grad av forutsigbarhet, noe styret sterkt beklager. Vi kan imidlertid forsikre om at den tekniske kvaliteten av arbeidet som ble utført var meget tilfredsstillende. I tillegg til arbeidene på avløpsstammene, ble bunnledningene i garasjen, samt uttrekksledningen fra blokka til offentlig ledningsnett renset, filmet og funnet i orden. 6. Rehabilitering av vann- og avløpsrør på kort og lang sikt. Styret har parallelt med rørfornyinga, arbeidet med en langsiktig plan for hvordan man eventuelt skal foreta et kollektivt prosjekt om år, når de andre avløpsrørene og også vannrørene har oppnådd sin forventede levetid. Vi har konsentrert oss om de, etter vår mening, viktigste 2 temaer: 1. Hvilke tekniske metoder som er aktuelle å bruke for en kollektiv løsning. 2. Utarbeide klare retningslinjer/bruksanvisning for de som ønsker å pusse opp/rehabilitere sitt bad før det kollektive prosjektet, slik at de slipper å tape hele investeringen ved et eventuelt kollektivt prosjekt. Uansett hvilke av de tekniske løsningene som vil bli brukt i et kollektivt prosjekt, vil man, ved å følge disse retningslinjer, få erstattet størstedelen av investeringen. Styret har fått utarbeidet en rapport for spesielt disse 2 punkter av et nøytralt konsulentfirma, Obos Prosjekt, som ser på både tekniske og økonomiske aspekter. Styret informerer

4 Styret vil presentere denne rapporten på et beboermøte rett over sommerferien. Samtidig vil vi utarbeidet et langtidsbudsjett, med forslag til hvordan man mest hensiktsmessig skal finansiere et slikt kollektivprosjekt, som nok blir det største og dyreste prosjekt i Tverrbakkens historie. 7. Hagen 5 av rosene i den nye hekken var døde etter den harde vinteren, bl. a. fordi det var en svært lang periode med barfrost. Astrid har nå plantet nye roser av samme sort; Salet. Et par av den andre rosesorten, Pink Robusta, må antagelig også skiftes ut. Rhododendronen vi plantet i fjor har også hatt en hard vinter. Det ser ut til at den så vidt klarer seg, i og med at den nå får nye skudd. Astrid har beskåret klatrerosen Flammentanz på østsiden av blokka. Per har festet øyeskruer i muren/veggen og trukket koppertråder i 3 høyder, slik at rosegrenene kan festes til disse. Det står også en annen rose sammen med Flammentanz. Da rosene ble beskåret var skuddene for små til at det kunne ses at den ene av disse er rotskudd/villskudd. Dette vil bli fjernet etter avblomstring. Det blomstrer nå, med små, rosa, enkle blomster. 8. Gjerde rundt tomta Det er nå satt ned gjerdestolper rundt tomta, og trykkimpregnerte planker er innkjøpt og Per har gjort gjerdet nesten ferdig. På denne måten vil vi forhåpentligvis slippe at plenen vår blir brukt som hundetoalett. 9. Dugnad Det var godt fremmøte av flittige beboere på vårens dugnad! På nordsiden av blokka langs rosene ved muren ble det luket, raket løv og grus, samt plukket søppel. Kunstgresset på terrassen ble skåret opp i mindre deler for å gjøre det enklere å håndtere når Per skulle kjøre det til fyllinga. 10. Alarmsystem satt i drift Som vi tidligere har informert om har vi, som følge av vedtak på generalforsamlingen i 2012, anskaffet et alarmsystem på inngangsdørene, som starter en sirene hvis man åpner døren på annen måte enn med de elektriske låsene, eller fra leilighetene. Sirenen starter hvis dørene blir forsøkt åpnet med låsen i selve inngangsdøren, og er på den måten ment å virke avskrekkende på eventuelle innbruddstyver som forsøker dette. Systemet er nå montert og skulle virke, men har fremdeles noen mindre barnesykdommer. 11. Ståldørene Allerede i høst kjøpte vi inn nye ståldører for å skifte ut 6 av våre 9 ståldører til kjellergang og garasje. De gamle hadde fått ganske hard medfart i diverse innbrudd og fylte ikke lenger sin funksjon tilfredsstillende. Vi ville vente med å montere dem Styret informerer

5 til rørfornyinga var ferdig. Siden den ble forsinket, ble montering og maling av ståldørene tilsvarende forsinket, men er nå på plass nymalte og fine. 12. El-sjekk av leiligheter og fellesområder. El-sjekken i leilighetene er ferdig og mangel-skjemaene er sendt ut. Fristen for utbedring er for lengst ute, og undertegnede vil i nærmeste fremtid kontakte de som enda ikke har levert kvittert skjema for utbedring av manglene. Denne purringen vil gi en kort frist for utbedring. Styret vil da engasjere elektriker for beboers regning for de som fremdeles da ikke har levert inn kvittert mangelskjema. Vi fikk også en mangelliste for fellesområdene. Alle manglene på den lista er utbedret og vil bli kvittert ut en av de nærmeste dagene. 13. «Nervøse sikringer» I ganske lang tid har styret fått klager fra beboere i flere leiligheter hvor enkelte sikringskurser slår ut på tidspunkter og i situasjoner uten at det er teknisk grunn for det. Vi trodde at dette ville bedre seg etter el-sjekken, spesielt når det gjaldt utslag pga. jordfeil. Da dette ikke ga noen bedring, fikk vi via en spørreundersøkelse alle beboere som hadde «nervøse sikringer» om å melde seg. Styret bestemte seg for å skifte disse ca 30 sikringene til en annen, tregere type. Dette viste seg heldigvis å løse de aller fleste problemene. 14. Bevar-plan på web for 2013 Bevar-planen for 2013 vil ikke foreligge før over sommeren, da vi er pilotkunde for USBL som legger om BEVAR-planen til Internett. Bevar-planen er som kjent en rullerende vedlikeholdsplan for de neste 10 år. 15. Container Også i år har vi hatt container slik at beboerne kunne kvitte seg med gjenstander som er for store for den vanlige renovasjonen. Som vanlig hadde vi egen beholder for småelektrisk avfall, samt mulighet til å få levert større elektriske artikler. 16. Vask av vestibylene Annar Sundheim og samboer har sagt seg villig til å overta vasking av vestibylene etter at Prani slutter når hun og Marius flytter nå i juni. 17. Grillfest Styret arrangerer årets første grillfest Vi håper på mange påmeldinger til god mat og drikke i festlig lag! Med vennlig hilsen Fra styret Astrid og Per Tore Styret informerer

6 Styret informerer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 30. mai 2013, kl. 19.00 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Tverrbakken, 14.06.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner

Detaljer

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om:

Styret Informerer. Tverrbakken, 13.07.05. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 13.07.05 Styret Informerer I denne utgaven informerer vi om: Årets ordinære generalforsamling. Styret orienterte på beboermøtet om tilstandsvurderingen av avløpsrørene. Endret nedbetaling

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1 5 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 6 14 REVISJONSBERETNING SIDE 15 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 23. september 2011 Åsbråten borettslags websted. Vi har fått en del spørsmål fra beboere som ikke finner nettsidene til borettslaget. De er her: www.asbratenborettslag.no.

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet Meldt frafall: Knut K og Fritz Møtt: Knut Erik, Terje, Aase og Øystein Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat for 02.09.2013 286000 kr

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.04.2014 kl 18.00 Sted: I Det Chilenske kulturhus, Veitvetveien 8 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer