INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25"

Transkript

1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1 5 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 6 14 REVISJONSBERETNING SIDE 15 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE Noter til årsregnskap 2008 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 10 SIDE 24 - Opplysninger om selskapets lån note 11 SIDE 25 - Egenkapital note 12 SIDE 25 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2009 SIDE HUSORDENSREGLER (OPPDATERTE) SIDE GJELDENDE VEDTEKTER SIDE NAVNESEDDEL/FULLMAKT SIDE 42

2 Side 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag. Tid og sted: Torsdag 28. mai 2009 kl i fellesrommet. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 5. mai 2009 TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 28. mai 2009: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2008 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2009 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2008 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2008, som viser et underskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2009 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Forslag fra styret om endringer i vedtekter, trenger 2/3 flertall. Som vi spesielt ble klar over i forbindelse med det store vindusprosjektet er det lite hensiktsmessig at det er andelseier som har ansvaret for det ytre vedlikehold av vinduer, slik det står i dagens forskrifter. For det første blir det svært stor forskjell på hvordan de enkelte andelseierne utfører denne vedlikeholdsplikten. For det andre er det ikke spesielt rasjonelt at de enkelte andelseierne skal leie lift for å utføre sin vedlikeholdsplikt på vinduene. Styret foreslår derfor at ansvar for utvendig vedlikehold av vinduene overføres til Borettslaget ved å gjøre de foreslåtte endringer i vedtektenes 5-1 (1) og 5-2 (3) Skader som skyldes vannlekkasjer topper utbetalingene fra forsikringsselskapene med derpå følgende økning av forsikringspremien. Kjøkkenet er overrepresentert når det gjelder hvor slike skader oppstår. Her er det for gamle varmtvannsberedere som er en hyppig årsak til lekkasjene. Også her i Tverrbakken har vi hatt tilfelle av slik type lekkasje, selv om vi generelt sett har en brukbar bra forsikringsskadehistorie. For å unngå nevnte type lekkasjer, vil styret

4 Side 3 innføre at varmtvannsberedere skal skiftes etter å ha vært i drift i normal brukstid for slike enheter, og fagfolk har fortalt oss at denne ikke bør overstige 25 år. Styret foreslår derfor å føye til den foreslåtte setning til 5-1 (1) HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) forskriftene tilsier at alle inngangsdørene til leilighetene skal være brannsikre dører. Derfor foreslår vi å ha dette eksplisitt uttrykt i vedtektene ved å føye til den foreslåtte setning til 5-1 (2) Slik er de berørte avsnitt i gjeldende vedtekter: 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker, innvendige og godkjente ytterdører med karmer og innvendige vinduer og glassflater 5-2 Borettslag. (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også nødvendig utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. I tillegg omfatter Borettslagets vedlikeholdsplikt boligenes sikringsskap med alt innhold samt nødvendig utskifting av brannslukningsapparat og røykvarslere i boligene. Med styrets forslag til endringer blir ordlyden følgende: 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer innvendig, rør, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. For varmtvannsberedere pålegges andelseierne å skifte ut disse før de blir 25 år gamle. Unnlatelse vil føre til at Borettslaget vil få utskiftingen gjort på andelseierens regning.

5 Side 4 (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker, innvendige og godkjente ytterdører med karmer og innvendige vinduer og glassflater. Inngangsdørene til leilighetene skal være godkjente branndører (B30). 5-2 Borettslag. (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også nødvendig utskifting og ytre vedlikehold av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. I tillegg omfatter Borettslagets vedlikeholdsplikt boligenes sikringsskap med alt innhold samt nødvendig utskifting av brannslukningsapparat og røykvarslere i boligene. Styrets innstilling til sak 5.1: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til endringer av vedtektene. 5.2 Informasjonssak: Styret har vedtatt endringer av husordensregler I følge våre gjeldende vedtekter er det styrets oppgave og ansvar å endre husordensreglene når det finner det hensiktsmessig. Reglene trenger dermed ikke å godkjennes av generalforsamling. Høsten 2008 reviderte styret våre husordensregler som ble sendt ut på høring sammen med Styret Informerer skrivet som var datert xx.yy.08, med henstilling om eventuelle kommentarer før julemøte. Vi fikk noen mindre kommentarer fra en beboer, som vi tok hensyn til i den versjonen vi vedtok den 7. januar Det har i mange år kommet klager på støy i forbindelse med at folk pusser opp leilighetene sine. Primært dreier dette seg om boring og sliping i betong vegger, gulv og tak. Som vi alle vet gir dette svært sjenerende støy som uansett utgangspunkt forplanter seg til alle deler av blokka vår. I april i år ble denne problemstillingen spesielt aktualisert, ved at en beboer foretok en svært omfattende rehabilitering av sin leilighet over lengre tid som også innbefattet påskeuken. Både vaktmester og styreleder fikk mange klager, og det kom inn saker fra flere beboere til generalforsamlingen som ønsket aken opp på dette nivå for å finne en løsning. Styret har i samråd med de som meldte inn sakene kommet frem til at dette best gjøres ved å endre husordensreglene på dette punkt. Styret vedtok derfor på sitt styremøte den en endring til punktet: Ro i leiligheten.

6 Side 5 FØR endringen var ordlyden: Ro i leiligheten Bråk og støy fra leilighetene må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene fra kl til kl Høylytt musikk samt bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl eller på søn-, hellig- og høytidsdager. Reparasjoner og innredningsarbeid som medfører mye støy, f.eks. boring med drill, banking, sliping og lignende er ikke tillatt på søn-, hellig- og høytidsdager, etter kl på hverdager (mandag til fredag), eller etter kl på lørdager og dager før helligdag. Støy i trapperommene må unngås. Nabovarsel må settes opp på oppslagstavlene før det skal utføres aktiviteter som medfører mye støy (f. eks. oppussing). ETTER endringen er ordlyden: Ro i leiligheten Bråk og støy fra leilighetene må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene fra kl til kl Høylytt musikk samt bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl eller på søn-, hellig- og høytidsdager. Reparasjoner og innredningsarbeid som medfører støy er ikke tillatt på søn-, hellig- og høytidsdager, etter kl på hverdager (mandag til fredag), eller etter kl på lørdager og dager før helligdag. Arbeid som medfører mye støy fra boring, hamring og sliping i betong vegger, tak og gulv må utføres på hverdager, mandag til fredag, mellom kl. 08:00 og 16:00 med verktøy som gir minst mulig støy. Nabovarsel med antatt varighet må settes opp på alle 3 oppslagstavlene (fordi lyden forplanter seg til hele blokka) før det skal utføres aktiviteter som medfører mye støy. Støy i trapperommene må unngås. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 6.1 Valg av leder. 6.2 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.3 Valg av 5 varamedlemmer til styret. 6.4 Valg av valgkomité.

7 Side 6 TVERRBAKKEN BORETTSLAG ÅRSMELDING Styrets sammensetning etter generalforsamlingen Per Tore Jacobsen Leder Tverrbakken 5 Erik Hovelsen nestleder Tverrbakken 3 Astrid Saksen Sekretær Tverrbakken 1 Lizzie Schmidt Styremedlem Tverrbakken 5 Kari Elvestuen Styremedlem Tverrbakken 5 Vararepresentanter Ragnhild Godtland Tverrbakken 3 Tove Mårteig Tverrbakken 1 Kari Gjesteby Tverrbakken 1 Marius Gillesen Tverrbakken 5 Marit S. Wollan Tverrbakken 1 Valgkomite Grethe Ryen Tverrbakken 3 Åse Halvari Tverrbakken 5 Unni Svarstad Tverrbakken 1 Kontaktperson for garasjen Styreleder Kontaktperson for utleie av Fellesrom Grethe Ryen Forsikringskontakt Styreleder Kontakt for trimrom Erik Hovelsen

8 Side 7 Styrets sammensetning og aktivitet Boligselskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet har 3 deltidsansatte, 2 kvinner og 1 mann. Boligselskapet følger likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Salg av leiligheter 6 leiligheter har skiftet eier i Bruksoverlating Vi hadde 1 leilighet på framleie pr Juridiske andelseiere: Boligselskapet hadde pr ingen juridiske andelseiere. Virksomhetens art Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Boligselskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 73 leiligheter + 1 hybelleilighet i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl, Storgt. 49, Oslo. Revisor er BDO Noraudit Oslo DA, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo (besøksadresse: Munkedamsveien 45, Vika Atrium). Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det har ikke vært registrert noen personskade i forbindelse med arbeidet for borettslaget i denne periode. Forsikringer Boligselskapets eiendommer er fullverdi forsikret i If skadeforsikring. Forsikringssum er kr ,-. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise Ytre miljø Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap.

9 Side 8 Budsjett Styret har vedtatt budsjett for Felleskostnadene er oppjustert med 10 % fra Økonomi Regnskapet for 2008 er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd på kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Boligselskapet hadde pr avsatt kr ,- på høyrentekonto i USBL. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter boligselskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid. Det sittende styret har i perioden hatt 14 styremøter og 4 beboermøter, ett i forbindelse med ordinær generalforsamling, ett i august hvor vi diskuterte vindusutskiftingsprosjektet, ett i september hvor vi gikk gjennom den praktiske gjennomføring av prosjektet, samt et julemøte. Styret arrangerte 2 hagefester i perioden. Dessuten har styret i perioden sendt ut 2 Styret Informerer skriv samt et par andre informasjonsskriv i forbindelse med vindusutskiftingen til beboerne. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer - Styreleder har fått telefongodtgjørelse på kr 2.727,- - Fellesarrangement/styremiddag for hele styret kr 2,500,- - Deltagelse på USBL seminar for tillitsvalgte i Strømstad Kari Elvestuen og Per Tore Jacobsen kr 9,600,- STYRET HAR JOBBET MED FØLGENDE VIKTIGE SAKER I 2007: Vindu- og maleprosjektet På høsten 2007 fikk styret kjennskap til at det var 2 beboere som hadde oppdaget råte i vinduene, men vi trodde da det var enkelt-tilfelle som ikke ville få konsekvenser for det planlagte malingsprosjektet og ingen økonomiske konsekvenser av betydning. Vi satte jo likevel i gang en nærmere undersøkelse, og ved inngangen til 2008 visste vi at det dreide seg om et vesentlig større skadeomfang enn antatt, i og med at det viste seg at mange flere vinduer hadde råteskader. Våren 2008 gikk med til en omfattende gjennomgang av tilstanden til alle vinduene i Borettslaget, for å få en total oversikt over hvor omfattende råteskadene var. På nordveggen

10 Side 9 var det totalt 146 vinduer fra 1994, hvorav 54 var angrepet av råte. Vinduene på soverommene i 2-romsleilighetene på sørveggen, totalt 24 var fra 1979, og av disse var 9 råteskadet. De andre vinduene i blokka ble vurdert å være i bra stand. For begge de råteskadede vindustypene gjaldt det at det var klart de største angrep på vinduene i de 3 øverste etasjene grunnet værbelastning. Selv om vindusprodusentene normalt har en reklamasjonstid på 10 år, oppgir de en normal levetid på år, under forutsetning av tilfredsstillende vedlikehold (les maling). Vinduene hos oss var jo 14 år gamle, og vindusfabrikken hevdet, ved første kontakt, at dette måtte skyldes manglende vedlikehold. Det var for så vidt sant siden de ikke var blitt malt på 14 år! Vi mente likevel at det var noe som ikke stemte, og leide inn et profesjonelt firma på sopp- og råteskader. De kunne konstatere at dette klart skyldtes en produksjonsfeil i vindusfabrikkens maleprosess, og skrev en knusende rapport som vi sendte dem. Etter en del forhandlinger endte det med at vi fikk kjøpt nye vinduer til sterkt rabatterte (40-50% avslag) priser. Vi engasjerte USBL til å stå for anbudsinnhenting og byggeledelse. Etter å ha skrevet anbudsforespørselen/spesifikasjonen på maling av alt utvendig treverk og vindusutskiftingen, ble den sendt ut til 3 entreprenører som sendte inn sine tilbud på jobben. Vi hadde da tatt høyde for i beskrivelsen begge de nedenfor omtalte løsningene. Når det gjaldt vinduene i 2-romsleilighetene, var beslutningen om å skifte alle 24 vinduene ikke spesielt vanskelig, siden alderen viste at de var på slutten av sin normale levetid. Å treffe en beslutning om å skifte vinduer på nordveggen var derimot krevende. Vi hadde i praksis 2 løsninger som ble vurdert seriøst. Den ene var å skifte bare de vinduene som var råteskadet og behandle de resterende på en måte slik at det ikke kunne utvikles sopp eller råteskader. Det andre var å skifte alle vinduene på nordveggen. For styret var det vanskelig å velge mellom disse 2 løsningene. Prisforskjellen var på ca ,-kr. Som kjent besluttet vi å skifte alle vinduene på nordveggen. Tilbudene fra entreprenørene ble tilpasset vår beslutning, og vi valgte så den billigste entreprenøren. Prosjektet ble så igangsatt og vi hadde en hektisk byggeperiode på 2-3 måneder. Vi greide å bli ferdige like før jul, som var ifølge planen. Årlig oppdatering av BEVAR-avtalen Som kjent har vi inngått en såkalt BEVAR-avtale med USBL. Denne innebærer at det i 2007 ble utarbeidet en 10 års vedlikeholdsplan for blokka vår, med kostnadsoversikt for de spesifiserte tiltakene. Denne blir oppdatert en gang i året ved at det foretas en befaring av bygget. Slik oppdages eventuelle nye tiltak som bør inn i planen, samt at man gjennomgår status på de vedlikeholdsoppgaver som var planlagt utført i perioden. På basis av dette oppdateres vedlikeholdsplanen for nye 10 år. Den årlige befaringen i 2008 var på høsten, og vi skulle akkurat starte med utførelse av den største, og i praksis den eneste aktivitet, som var planlagt for 2008, nemlig maling av alle utvendig treverk. (Da planen ble laget på høsten 2007 visste man svært lite om råteskadene på vinduene, og dette var derfor ikke tatt inn i planen). Den reviderte, oppdaterte planen for de neste 10 år viste derfor lite endringer og heller ikke kostnadsrammen. Det ble konstatert at vi er et godt vedlikeholdt Borettslag. Start-hjelp HMS For å få vårt arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) inn i ordnede og forskriftsmessige former inngikk vi en avtale med USBL om et prosjekt hvor de skulle hjelpe og veilede oss.

11 Side 10 Det primære var å få etablert rutiner og regler og satt dem i sitt system, slik at vi selv kunne følge opp arbeidet videre. Start-hjelp prosjektet starter tidlig i Forslag om endring i vedtekter Vindusprosjektet viste oss tydelig hvor lite hensiktsmessig det er at andelseierne har ansvaret for utvendig vedlikehold av alle vinduer, slik dagens vedtekter tilsier. For det første er det jo svært ulikt hvordan andelseierne skjøtter sitt vedlikeholdsansvar og for det andre er det lite hensiktsmessig at andelseierne må leie lift for å gjøre slikt vedlikehold! I forbindelse med vindusprosjektet bestemte vi derfor at vi skulle male alt utvendig treverk på blokka som del av prosjektet. På denne bakgrunn vil vi foreslå en vedtektsendring ved neste generalforsamling som gir borettslaget ansvar for utvendig vedlikehold av vinduene. Vi vil også foreslå et par andre endringer i vedtektene: - Av HMS forskriftene fremgår det at man må ha brannsikre inngangsdører til leilighetene (såkalte B30 dører). Vi ønsker derfor å vedtektsfeste dette. - Vannlekkasjer er blant de forsikringsskadene som gir de hyppigste og største skadeerstatningene, med derpå følgende økninger i forsikringspremien. Kjøkkenet er overrepresentert når det gjelder skadested for slike vannlekkasjeskader. Varmtvannsberederne som de fleste av oss i Tverrbakken har i kjøkkenet, er en enhet som er ofte årsak til slike lekkasjer når de blir gamle og går ut på dato. Som et preventivt tiltak vil vi derfor vedtektsfeste at slike benkeberedere skal skiftes når de blir 20 år gamle. Denne levetiden har vi fått oppgitt som normal for slike beredere. Nye husordensregler Etter å ha gått gjennom Informasjonshåndboken vår, fant vi ut at det var flere ting som sto i husordensreglene som med fordel kunne flyttes til informasjonsdelen. Husordensreglene er jo en del av vedtektene, og er derfor et juridisk dokument. Derfor hadde vi som hovedfokus ved omarbeidingen av husordensreglene at vi der skulle samle alle de ting som kunne få betydning for boforholdet. Sagt på en annen måte ville vi der samle alle de regler, som hvis de ble brutt, kunne få konsekvenser for boforholdet. Da de nye vedtektene trådte i kraft ble det styrets ansvar å utarbeide og vedta husordensregler, som da ikke lenger trengte å bli godkjent av generalforsamlingen. Likevel valgte vi å sende de nye husordensreglene som vi utarbeidet ut på høring til beboerne, med ønske om kommentarer og tilbakemeldinger før julemøte. Det kom en et par kommentarer fra en beboer, som ble tatt til følge. De nye husordensreglene ble deretter vedtatt i styret 7. januar Når det gjelder den tilhørende omarbeidelsen av informasjonsdelen i Informasjonshåndboken ble den satt i gang og vil fortsette inn i Ny serviceavtale for heisene Ved å gå inn på en 3-årsavtale med vår serviceleverandør på heisene, KONE, fikk vi redusert prisen med 20% med samme servicenivå og tjenester som før.

12 Side 11 Asfalt nedkjørselen til garasjene Vi bestilte høsten 2008 tre asfaltarbeider/reparasjoner: - Asfaltering av nedkjørselen til garasjene. Asfalten var nemlig begynt å sprekke opp så mye enkelte steder at det var fare for at varmekablene kunne bli ødelagt. Dessuten ville det jo se vesentlig penere ut med et nytt asfaltdekke. Dette ble utført om høsten. - I den øverste garasjen var det en del garasjeplasser hvor det samlet seg mye vann i spesielle fuktige værtyper. Det kom av at det ikke var helning fra disse ut i midtgangen. Derfor skulle det legges på ekstra asfalt på disse plassene slik at det ble helning ut mot midtgangen. Dette ble ikke gjort før i begynnelsen av Endelig ville vi lage et nytt platå i asfalt foran papircontainertilbygget i stedet for det eksisterende, for å få en mer helhetlig løsning. Dette ble ikke realisert før vinteren kom, slik at det blir gjort våren Belysning av gangveien til parkeringsplassen Selv om vi hadde satt planene for opprusting av uteområdet/hagen på vent, i forbindelsen med male- og vindusprosjektet, valgte vi å følge opp vaktmesterens forslag om å sette opp belysning langs gangveien ned til gjesteparkeringsplassen. På hageplanen som vi har fått utarbeidet vil denne vegen bli beholdt slik den er nå, med behov for belysning, både for nytte og for å lyse opp i hagen på mørke kvelder. Det ble derfor valgt en løsning med 3 master med doble lamper, som hadde en relativt beskjeden kostnad, fordi vaktmesteren sto for legging av kabel og for å støpe fundamenter for mastene. Det har vært bare positive tilbakemeldinger. Ny web-side En av våre beboere kom med ideen om at det vel var på tide at vi fikk vår egen web-side for Tverrbakken Borettslag. Han tilbød også å lage/designe den for oss og å være webmaster. Det eneste vi skulle gjøre, var å supplere ham med stoff som vi ønsket å ha på web-siden vår. Dette tilbudet takket vi naturligvis ja til med en gang. Vi var også så heldige at vi allerede hadde fått reservert navnet (det såkalte domenet) på forhånd, slik at vår nye web-side nås med: Dere oppfordres til å gå inn på siden, og vi er naturligvis interessert i kommentarer både med ris og ros. Forslag til endringer og eventuell annen informasjon som vi burde ha på siden er også velkomne. Kontakt en i styret eller webmaster. Styret vil legge all informasjon som sendes ut til beboerne ut på web-siden slik at den hele tiden holder seg aktuell. Nabotreff Nabotreffene som Gunvor Hoogerwerf og Gunvor Hansen startet høsten 2006 er fortsatt en suksess, og voksne personer, primært damer så langt, hygger seg på disse arrangementene.

13 Side 12 Vi har fått fjernet dørtersklene på inngangsdørene til kjellergangene for å lette adkomsten gjennom disse. Ta vare på prosjektet Tverrbakken servicetelefon, med telefonnummer ble etablert som et ledd i arbeidet med å skape et sikrere og tryggere boforhold i Tverrbakken. Den er betjent alle dager, hele dagen. I 2008 kom det 2-3 henvendelser på Tverrbakkens servicetelefon. Styret er overbevist om at det er større behov for servicetelefonens tjenester enn dette, og oppfordrer beboerne til ikke å nøle med å gjøre bruk av disse. Ved å ringe dette telefonnummeret, kan du få hjelp til akutte behov for innkjøp av nødvendig mat eller medisiner hvis du er alene og syk, eller hvis du er alene med sykt barn eller familiemedlem som du ikke kan gå fra. Du kan regne med å få hjelp, om ikke øyeblikkelig, så i hvert fall i løpet av noen timer. I 2008 kjøpte vi et nøkkelskap, som vi informerte om i Styret Informerer skriv. Hittil har vi fått inn nøkler fra 5-6 beboere. Det kan oppstå nødssituasjoner der det vil være viktig å kontakte pårørende eller nære venner, som har nøkkel til leiligheten. Imidlertid er det ikke alle som har familie og/eller venner i nærheten. Styret har derfor anskaffet en nøkkelsafe som kun styreleder og vaktmester har adgang til. Her kan de beboerne som ønsker det, få oppbevare et sett nøkler til egen leilighet. Samtidig vil vi sterkt få understreke at tiltakene ikke er ment som erstatning for, men eventuelt som et supplement til, ordninger som er i gang og som fungerer godt for den enkelte. Vi oppfordrer selvsagt fortsatt til alle initiativ som kan bidra til gode naboforhold og gjensidig hjelpsomhet. Hagefester Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2008 arrangert 2 hagefester, en ved St. Hans tider og en høstfest. Styret bød på grillmat og drikke. Dette er et ledd i styrets bestrebelser på å forbedre det sosiale miljø og fellesskap i Borettslaget. Antall beboere som deltar på festene er økende, så det ser ut til at tiltaket er populært. Dette tar vi som et tegn på at vi har greid å bidra til å lage et bedre sosialt miljø i Borettslaget. Vaktmesterrunde Styret ønsker å fortsette med vaktmester-runden. Vi mener selv at dette er en særdeles nyttig ordning, for både beboerne og styret. Bortsett fra en beboer, er det ingen som har gitt annet enn positive tilbakemeldinger til vaktmester og styret. Arbeidet ble startet på slutten av året og det vil gå et par måneder i 2009 før vaktmesteren har vært gjennom alle leilighetene. Oppmerksomhet når andelseiere fyller mange og runde år Styret vedtok i 2005 at vi skulle sende en blomsterbukett til alle andelseiere som fyller 70 år eller mer på runde tall. I 2008 fikk 3 jubilanter en slik blomsterhilsen.

14 Side 13 Innbrudd Kunstfotografiene som pryder våre vestibyler ble stjålet fra en oppgang i Siden våre videokameraer ikke dekker området inne i vestibylen, fant vi aldri hvem som hadde stjålet dem. Vi bestilte nye som er hengt opp. Vi har dessuten hatt et par innbrudd i garasjene, som er anmeldt, uten store ødeleggelser. Anmeldelsene ble som vanlig besvart med, henlegges p.g.a bevisets stilling eller ressursmangel. Forsikringssaker Vi hadde ingen store forsikringssaker i 2008 Diskusjon om fibernett til Tverrbakken Styret har begynt arbeidet med å finne alternative løsninger for kabel-tv systemet for Borettslaget, den dagen GET ikke vil/kan sende analoge TV-signaler, som er den kollektive basisløsningen vi har i dag. Det er ikke noe som haster, og vi har alltid alternativet med å gå kollektivt videre med GET på deres alternative digitale løsning. Vi har imidlertid begynt å se på mer fremtidsrettede løsninger, som nesten uten unntak er basert på at det legges en såkalt fiberkabel inn til blokka vår. Den vanligste løsningen er da at man binder seg til den nye leverandøren for 5 år, så det er viktig å velge den rette. Denne teknikken er fremdeles såpass ny at det ikke har etablert seg noen leverandører som er klart markedsledende. Vaktmestertjenesete, renhold og miljø Borettslaget har en vaktmester ansatt på deltid, Per Leonhardsen. Hans stillingsprosent ble øket til 50%. Han bor med sin familie i borettslaget. Han kan nås på telefon Borettslaget hadde i 2008 i tillegg 2 personer deltidsansatt for renhold av de 3 vestibylene, trimrommet og styrerommet i borettslaget. Fellesrommet Fellesrommet blir fremdeles flittig brukt av beboerne til ulike private arrangement og som overnattingsrom for gjester. Vi fikk byttet ut en del av lenestolene med nye og i et større antall. Dessuten fikk vi en liten sofa i samme stil. Vi besluttet også å skifte ut sovesofaen som vel hadde sett sine beste dager. Den nye sofaen blir installert i begynnelsen av 2009 Trimrommet Også i 2008 var det en god del beboere som abonnerte på trimrommet og forhåpentligvis brukte det. Det er imidlertid sikkert plass til flere!

15 Side 14 Redegjørelse for det økonomiske resultat og budsjett for 2009 I 2007 prioriterte vi å styrke beholdningen av disponible midler, reservekapital, med kr uten å øke husleien det året. Det ble derfor ikke budsjettert med, og heller ikke utført, større vedlikeholdsarbeider i Budsjettet for 2007 ble godt og vel overholdt, og vi kunne konstatere at vi gikk inn i 2008 med en styrking av reservekapitalen på ca ,-kr. Med tanke på fremtidig vedlikehold av blokka, fikk vi i 2007 utarbeidet en vedlikeholdsplan som går over 10 år, den såkalte BEVAR-avtalen, i regi av USBL. Ifølge denne planen var det for året 2008 prioritert å få malt vinduer og andre treflater utvendig, spesielt på nordsiden mot Tverrbakken, på øst- og vestveggen, samt i underetasjen. Dette malingsarbeidet ble budsjettert med ca kroner. Selv om vi sommeren 2007 fikk melding fra et par beboere om at det var oppdaget råteskader på vinduer mot nord, trodde vi at dette var enkelt-tilfelle som ikke ville medføre vesentlige ekstra utgifter som ville påvirke vedlikeholdskostnadene i De generelle driftsutgiftene økte imidlertid med ca kroner, slik at det var nødvendig å øke husleien med 10 % fra for å oppnå et 0-budsjett. Nærmere undersøkelser senhøstes 2007 og i begynnelsen av 2008 viste imidlertid at det var vesentlige råteskader på vinduene fra 1994 på nordsiden og soveromsvinduene i 2- romsleilighetene på balkongsiden. Som vi informerte om på flere måter, endte dette opp i et vindusutskiftning- og maleprosjekt med en kostnadsramme på 2,5 millioner kroner. Vi tok derfor opp et lån på denne summen til en flytende rente, som da var på 7,5 %, i USBL med nedbetalingstid på 10 år. Dette er et serielån, og utgiftene til renter og avdrag for dette lånet i 2009 ble derfor beregnet til ca kroner. Heldigvis ble dette prosjektet utført på slutten av året, slik at vi slapp å betale vesentlige finansutgifter (renter og avdrag) på dette lånet i Selv om vi stoppet ekstra-avdragene på balkonglånet i Husbanken på kr ,- per år, var det dessverre nødvendig med en økning av husleien på 10% fra for å komme budsjettmessig i balanse for Selv om prosjektet ble utført til fast pris, vil det alltid være usikkerheter knyttet til de totale kostnader for et såpass stort og relativt komplisert prosjekt. Etter å ha forsikret oss om at alle utgiftene knyttet til dette prosjektet ble kostnadsført på 2008, kan vi av regnskapet for 2008 se at vi lyktes ganske godt, og glede oss over en ytterligere styrking av reservekapitalen (disponible midler). Oslo, den 27. april 2009 Kari Elvestuen /s/ Lizzie Schmidt /s/ Erik Hovelsen /s/ Astrid Saksen /s/ Per Tore Jacobsen /s/

16 Side 15

17 Side 16 Note - Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2008 Regnskap 2007 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

18 Side 17 Note Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Driftsinntekter Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

19 Side 18 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

20 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Innskuddskapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Lillevi Hopstad /s/ Autorisert regnskapsførerselskap Faglig leder/regnskapssjef Oslo, 27. april 2009 Per Tore Jacobsen /s/ Leder Side 19 Erik Hovelsen /s/ Nestleder Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Kari Elvestuen /s/ Styremedlem

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1-2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 3-5 REVISJONSBERETNING SIDE 6 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 26. april Konstituering Innstilling til de respektive p

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 26. april Konstituering Innstilling til de respektive p 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Østausa Borettslag Tid og sted: Tirsdag 26.4.216 kl 18. i Grendehuset Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg av

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 18. mai Konstituering Innstilling til de respektive pos

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 18. mai Konstituering Innstilling til de respektive pos 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven Borettslag Tid og sted: Torsdag 18. mai 217 kl. 18. på Rustad skole. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer