Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014"

Transkript

1 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere Husordensregler Kontaktinformasjon til styret

2 Rehabilitering To beboermøter ble gjennomført i høst. Det var mange positive tilbakemeldinger, samt flere gode spørsmål som styret tar med seg videre i prosessen. Det var godt oppmøte på begge møtene. Den 6. desember ble oppdraget lagt ut på anbud. Anbudsrunden er nå ferdig. Se eget innkallingsskriv til ekstraordinær generalforsamling 25/3 klokken Dyrehold: Vi minner på at det må søkes styret om lov til å holde husdyr. For hundeeiere er det båndtvang i borettslaget, og vi minner på at dere må plukke opp etter hunden (både i vårt nabolag og de omkringliggende områdene). Innlåsingsavtale med G4S Som tidligere informert om har styret inngått avtale med G4S om innlåsing når beboere har låst seg ute. Pris per innlåsing er kr 1325 inkludert mva og faktureres den enkelte beboer. Om du har sikkerhetslås i tillegg til den ordinære låsen er det viktig at styret får et eksemplar av denne nøkkelen slik at innlåsing blir mulig. Har du låst deg ute ringer du G4S på telefon: hele døgnet/hele året. 2

3 Trenger du ekstra nøkler? Ta kontakt med styreleder Harald Goksøyr eller kasserer Eva Storeide som kan skrive ut en nøkkelrekvisisjon for deg. Maling Vi minner igjen om at det er tomt for rødmaling og styret kommer ikke til å kjøpe inn mer maling nå før det er avklart hva som skjer med rehabiliteringen. Malingen som er brukt er dessuten miljøskadelig og ikke lenger i salg. Om det er beboere som har rødmaling som ikke skal brukes ber vi om at denne leveres inn til styret. Vi har fortsatt rikelig med gul maling og brun beis. Fargekoden på den røde malingen er S4550- Y80R S- NCS. Navn på postkasser Trenger du navneskilt til postkassen, ta kontakt med kasserer Eva Storeide. Beboerne skal kun bruke lappene som man får gjennom styret, og det er ikke anledning til å henge opp egne lapper eller skrive på postkassene. Trær i altankassene Styret minner igjen om at altankassene kun skal brukes til blomster og små busker. Alle med store busker og 3

4 trær må fjerne disse da de veier for mye for altankassene. Rengjøring av takrenner og rister Styret minner om at alle beboere må holde sin takrenne/ renne og sluk ren for løv og skitt sånn at vannet ikke renner over og forårsaker eventuelle lekkasjer. Husholdningavfall: Det er tidvis et problem at det hensettes ting som ikke er huholdningsavfall i bosshusene. Dette er ikke tillatt! Elektrisk avfall kan leveres gratis hos for eksempel Elkjøp eller Expert på Nordås, ellers er nærmeste glass og metall- gjenvinning ved Kiwi, og nærmeste avfallsstasjon på Espehaugen. Se BIR.no for mer informasjon. Styret bestiller containere for hageavfall, spesialavfall og restavfall en gang i året, det kommer oppslag i forkant. Informasjon til nye beboere: Vi har en informasjonspakke i elektronisk format med generell informasjon til nye beboere. Denne kan du også få i papirformat fra BOB. Send en e- post til b- l.no om du nylig har flyttet inn og ønsker mer informasjon. 4

5 Husordensregler SANDSLI BORETTSLAG Tatt til orientering på generalforsamlingen Styret kan foreta fortløpende justeringer av husordensreglene. Siste justering i september 2012 ALMINNELIGE ORDENSREGLER 1. Alle som bor i leilighetene skal bidra til ro og orden og plikter å følge de husordensregler, instrukser, rutiner og bestemmelser som til enhver tid er gjeldende. 2. Etter kl skal det være ro i leilighetene. Bruk av radio eller musisering må avpasses slik at det ikke sjenerer de øvrige beboerne. Ved selskaper og lignende skal man vise hensyn til naboene. Sang- og musikkundervisning er ikke tillatt uten samtykke fra de andelseierne det kan sjenere. Boring og banking skal ikke forekomme på søndager, etter kl på lørdager, samt etter kl på øvrige dager. 3. Det er forbudt å foreta banking av tepper, løpere etc. på altanen, i vinduer eller i trappeoppganger. Utetørk og lufting av tøy må ikke skje på søndager og helligdager. Tørk av mindre tøy kan foregå på altan, men skal henges så lavt at det ikke sjenerer naboer. 4. Det er ikke tillatt å grille med kullgrill på terrassen. Dette på grunn av brannfaren, og at røyken er til sjenanse for naboene. 5. Ventilator på kjøkken skal alltid stå på. 6. Alle henvendelser i forbindelse med skader, mangler og lignende i leilighetene og i fellesrom skal meldes skriftlig til borettslagets styre. 7. Det er generelt forbud mot innkjøring på gangveier innenfor bommene, men det gjøres unntak for syketransport, invalidekjøring, flytting og transport av tyngre kolli. Kjøretøy må aldri bli stående innenfor bommene lengre enn nødvendig. Annen transport enn syketransport og invalidekjøring skal ikke forekomme etter kl Bommene skal lukkes etter passering. 8. Det er ikke tillatt å sette opp privat antenneanlegg uten styrets godkjenning. 9. Ved gjentatte brudd på husordensreglene henvises det til vedtektenes paragraf 6.1 Mislighold og 6.2 pålegg om salg. PARKERING / GARASJEINSTRUKS 10. Parkering av andelseiers bil skal kun skje på tildelt plass. 11. Det er ikke tillatt å oppbevare særskilt brannfarlige og eksplosive stoffer i garasjen. 12. På grunn av manglende drenering er det ikke tillatt å vaske bil i garasjen eller på parkeringsplass ute. 13. Enhver holder orden på sin egen plass. 14. Lakkering, sveising og lignende må ikke forekomme, og garasjen må heller ikke tilgrises av olje eller lignende. 15. Uregistrerte kjøretøy er ikke tillatt hensatt på parkeringsplasser eller i garasjen. Dispensasjon kan imidlertid gis av styret innenfor et avgrenset tidsrom. 16. Garasjeplass kan kun leies ut til andelseiere/beboere i Sandsli Borettslag. Styret skal 5

6 orienteres om all utleie. 17. Det er ikke anledning til å parkere større varebiler og lastebiler på området. BESTEMMELSER OM HUSDYRHOLD 18. Hundehold er ikke tillatt i borettslaget uten styrets skriftlige samtykke. 19. Det er båndtvang innenfor borettslagets område, og alle hundeekskrementer skal fjernes omgående. 20. Kattehold er i alminnelighet ikke tillatt i borettslaget. Man kan imidlertid søke til styret om tillatelse til å holde rase- eller innekatt som kun oppholder seg innendørs eller på egen altan, og ikke er til sjenanse for de nærmeste naboene. For at en slik tillatelse skal kunne gis, må andelseier montere et hinder på begge sider av egen terrasse, så katten ikke kan forlate terrassen. Skal katten luftes på borettslagets område gjelder båndtvang som for hundehold. 21. Dersom styret finner det nødvendig kan det forlanges at hunden eller katten fjernes fra borettslaget. VEDLIKEHOLDSRUTINER 22. Adkomstbalkonger og innvendig gang i 1.etg rengjøres hver 14 dag av eksternt firma ihht til avtale mellom borettslaget og vedkommende firma. 23. Andelseiere i etg har til en hver tid ansvar for å holde rent og ryddig på sin del av adkomstbalkong. Andelseiere i 2. etg har ansvar for å holde det rent og ryddig på asfaltplass fra egen leilighet og ut til mur / støpekant. 24. Beboerne i 2, 3, 4 og 5 etg., pålegges å rengjøre renne og sil på terrassen med jevne mellomrom slik at disse ikke går tett og renner over. 25. Det pålegges alle beboere å legge bosset sitt i ledige bosscontainere i det bosshus de hører til. Disse containerne er kun for husholdningsavfall. Annet avfall må leveres på miljøstasjoner. 6

7 Kontaktliste Sandsli Borettslag Leder: Harald Goksøyr TLF: E- post: b- l.no - Forsikring - Nøkkelrekvisisjon - Rehabilitering Nestleder: Kari Steinsland TLF: E- post: b- l.no - HMS - Materialforvaltning - Rehabilitering Kasserer: Eva Storeide Sekretær: Kristine Fonnes TLF: E- post: b- l.no - Nøkkelrekvisisjon TLF: E- post: b- l.no - Dugnad Varamedlem: Guni Nygard TLF: Dugnad Varamedlem: Leni Huus Hovden TLF: Miljøutvalg Eksternt styremedlem: Finn Sæbø TLF: