Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester mai 2014 Endret 10. juli 2014

2 NØKKELTALL Endring Fast telefoni Abonnement ,3 % Av dette: Privat ,2 % Bedrift ,6 % Antall kunder bredbåndstelefoni ,5 % Trafikk i millioner minutter ,3 % Av dette: Privat ,9 % Bedrift ,5 % Inntekter av fasttelefoni (millioner), ekskl ,9 % terminering Av dette: Privat ,8 % Bedrift ,7 % Mobiltelefoni Abonnement (inklusive kontantkort) ,1 % Trafikkminutter (millioner) ,9 % Antall SMS-meldinger (millioner) ,8 % Trafikk antall Gb (millioner) ,1 % Inntekter fra mobiltelefoni (millioner) ekskl. terminering og roaming ,0 % Mobilt bredbånd Abonnement ,4 % Av dette: Privat ,4 % Bedrift ,8 % Trafikk antall Gb (millioner) ,6 % Inntekter fra mobilt bredbånd (millioner) ,4 % bredbånd((mil(million kroner) Inntekter fra maskin-til-maskin (millioner) ,2 % (millionerbredbånd((mil(million kroner) Fast bredbånd Abonnement på internett over bredbånd ,4 % Av dette: Privat ,4 % Bedrift ,9 % Inntekter fra internett over bredbånd (millioner) ,6 % Av dette: Privat ,8 % Bedrift ,0 % Dataoverføringstjenester og leide linjer (millioner) Inntekter fra overføringskapasitet (leide linjer) ,0 % Inntekter fra dataoverføringstjenester ,7 % Totalomsetningen for ekommarkedet ,9 % 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni Trafikkminutter Internett Samlet omsetning Brutto- og nettoomsetning Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Antall tilbydere Fasttelefoni Abonnement Trafikk Omsetning Markedsandeler Mobiltjenester Innledning Abonnement Trafikk Minutter og samtaler Meldinger Datatrafikk Omsetning Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Markedsandeler Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Internasjonal gjesting Om internasjonal gjesting Norske abonnenter i utlandet

4 3.6.3 Utenlandske abonnenter i Norge Maskin-til-maskin kommunikasjon Fast bredbånd og datakommunikasjon Innledning Privatmarkedet Abonnement Kapasitet Omsetning Markedsandeler Bedriftsmarkedet Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Abonnement for datakommunikasjon Omsetning for datakommunikasjon Samlet omsetning i bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Overføringskapasitet Abonnement Omsetning Markedsandeler Overføring av TV Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg 1: Operative tilbydere av teletjenester per 31. desember

5 Vedlegg 2: Ord og uttrykk Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 9 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per samtale for fasttelefoni og mobiltelefoni Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på aksessteknologi. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 9 Samlet sluttbrukeromsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Årlig prosentvis endring i antall abonnement totalt Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefonabonnement Figur 13 Utviklingen i antall abonnement for bredbåndstelefoni. Privatmarkedet Figur 14 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på bredbåndstelefoni og PSTN/ISDN. Privatmarkedet Figur 15 Taletrafikk originert fasttelefon, fordelt på bredbåndstelefoni og PSTN/ISDN. Bedriftsmarkedet Figur 16 Trafikk fra fastnett til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet Figur 17 Omsetning i privatmarkedet for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner Figur 18 Omsetning i bedriftsmarkedet for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner Figur 19 Omsetning av fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Figur 20 Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Bedrifts- og privatmarkedet Figur 21 Aktørenes markedsandeler for omsetningen. Privatmarkedet Figur 22 Aktørenes markedsandeler for trafikk. Privatmarkedet

6 Figur 23 Aktørenes markedsandeler for trafikk. Bedriftsmarkedet Figur 24 Antall abonnement for mobiltelefoni Figur 25 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen Figur 26 Antall mobilabonnement med datapakke Figur 27 Antall abonnement for mobilt bredbånd Figur 28 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 29 Antall samtaler fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 30 Antall trafikkminutter per abonnement per måned Figur 31 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger Figur 32 Utvikling I datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 33 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd Figur 34 Omsetning for mobiltelefoni Figur 35 Omsetning for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement Figur 36 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 37 Mobiltelefoniabonnement fordelt på privat og bedrift Figur 38 Markedsandeler for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 39 Markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat og bedrift Figur 40 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 41 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 42 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 43 Utvikling i inntekter og utgifter. Norske abonnenter i utlandet Figur 44 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 45 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 46 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) Figur 47 Antall abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 48 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Nedstrøms kapasitet Figur 49 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Oppstrøms kapasitet Figur 50 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 51 Markedsandeler for fast bredbånd i privatmarkedet, målt ved antall abonnement Figur 52 Markedsandeler for fast bredbånd i privatmarkedet, målt ved omsetning Figur 53 Antall abonnement for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 54 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Nedstrøms kapasitet

7 Figur 55 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Oppstrøms kapasitet Figur 56 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 57 Markedsandeler for fast bredbånd i bedriftsmarkedet, målt ved omsetning Figur 58 Omsetning for fast bredbånd og datakommunikasjon i bedriftsmarkedet samlet Figur 59 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat og bedriftsmarkedet Figur 60 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Alle aksessformer Figur 61 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 62 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 63 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet, målt ved omsetning Figur 64 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 65 Antall analoge, digitale og totalt antall leide linjer inklusive mørk fiber og optisk kanal per 31/12 solgt til sluttbruker og grossist Figur 66 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossist Figur 67 Antall abonnement for mottak av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 68 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt Figur 69 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 70 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Alle aksessformer. Per utgangen av året Figur 71 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Kabel- TV. Per utgangen av året Figur 72 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Fiber. Per utgangen av året Tabeller Tabell 1 Brutto- og nettoomsetning. Tall i millioner kroner Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner Tabell 3 Utviklingen i antall tilbydere i ekommarkedet Tabell 4 Antall abonnement på fasttelefoni. Bedrifts- og privatmarkedet samlet Tabell 5 Abonnement PSTN og ISDN i privat- og bedriftsmarkedet, samt fast forvalg, per utgangen av året

8 Tabell 6 Trafikkandel fra PSTN og ISDN til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet Tabell 7 Trafikkandel fra bredbåndstelefoni til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet Tabell 8 Trafikkandel fra PSTN og ISDN til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet Tabell 9 Trafikkandel fra bredbåndstelefoni til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet Tabell 10 Trafikkandel originert fra fasttelefon etter trafikkretning. Privat- og bedriftsmarkedet Tabell 11 Gjennomsnittlig varighet per samtale fordelt på trafikkretning. Privatmarkedet Tabell 12 Gjennomsnittlig varighet per samtale fordelt på trafikkretning. Bedriftsmarkedet Tabell 13 Omsetning per minutt. Fasttelefoni Tabell 14 Markedsandeler for bredbåndstelefoni i privatmarkedet Tabell 15 Markedsandeler for bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet Tabell 16 Trafikkminutter fra mobiltelefon fordelt på trafikkretning. Gjennomsnittlig varighet per samtale med mobiltelefon Tabell 17Utvikling I datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt Bredbånd. Tall I 1000 Gbyte Tabell 19 Omsetning for mobiltelefoni fordelt på inntektsområder. Millioner kroner Tabell 20 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner Tabell 21 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene Tabell 22 Trafikk og omsetning fra maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 58 Tabell 23 Antall abonnement på linje- og pakkesvitsjede datakommunikasjonstjenester Tabell 24 Omsetning for datakommunikasjon. Millioner kroner ekskl. mva Tabell 25 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av året i 2012 og Tabell 26 Omsetning fra overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Tusen kroner Tabell 27 Markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet

9 Antall abonnement i Innledning Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Post- og teletilsynet (PT) foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 1.1 Utviklingstrekk Abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni fra og med Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av 2013 var det i underkant av 1,24 millioner abonnement for fasttelefoni og bortimot 5,9 millioner abonnement for mobiltelefoni Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobil- og fasttelefoni. I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til og med 2008 var den årlige reduksjonen en god del lavere enn abonnement. Fra 2009 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på godt over abonnement. Bredbåndstelefoni fikk en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i nesten abonnement. Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag abonnement ved utgangen av

10 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement for mobiltelefoni 1 økte sterkt hvert år frem til og med I perioden fra 2007 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt en god del, sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalte aktive kontantkort. Andelen kontantkort har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av 2013 var andelen kontantkort i underkant av 25 prosent. Fra utgangen av 2012 til utgangen av 2013 falt antall abonnement for fasttelefoni med over , mens antall mobilabonnement i samme periode økte med om lag Fasttelefoni Mobiltelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Trafikkminutter Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter. Originerte trafikkminutter fra fasttelefoni omfatter både talesamtaler og trafikk fra oppringt internett. Trafikk fra oppringt internett utgjør svært lite de siste årene 2. Summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni gikk betydelig ned frem til omkring Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt internett. Deretter har den årlige nedgangen totalt antall trafikkminutter vært mindre. Trafikk fra 1 Mobiltelefoniabonnement har frem til og med 2007 omfattet både ordinære taleabonnement og SIM-kort som benyttes for kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M), for eksempel alarmer. Fra 2008 er mobiltelefoniabonnement kun taleabonnement. Abonnementstallene er justert for dette tilbake til 2006 i figur 1 og 2. Figur 1 og 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i NMT omtales også som første generasjons (1G) automatisk mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 Trafikk fra oppringt internett utgjorde om lag 0,033 prosent av total trafikk fra fastnett i Til sammenligning var tilsvarende andel i 2004 på 22 prosent. 10

11 Antall minutter Millioner minutter mobiltelefoner utgjør en stadig større andel av totaltrafikken. I 2013 var denne andelen på 77 prosent. Det er en økning fra 73 prosent i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra fastnett Trafikk fra mobilnett Andel trafikk fra mobilnett Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobiltelefoni siden 2002 skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement har flere samtaler i gjennomsnitt. I tillegg blir samtalene fra mobiltelefoner gjennomgående lengre slik figur 4 viser. For fasttelefoni har det de siste årene vært en svak reduksjon i gjennomsnittlig antall minutter per samtale. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fasttelefoni Mobiltelefoni Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per samtale for fasttelefoni og mobiltelefoni 11

12 Antall abonnement i Internett Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2002 hadde antall abonnement for fast bredbånd passert Ved utgangen av 2013 hadde antall abonnement passert 1,9 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av 2013 hadde antall abonnement økt til over Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 3. Andelen husholdninger med fast bredbånd har økt gradvis de siste årene. Veksten i antall private bredbåndsabonnement har altså vært større enn økningen i antall husholdninger. Ved utgangen av 2013 hadde nesten 78 prosent av norske husholdninger fast bredbånd, en svak økning fra utgangen av Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen på bortimot 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2013 var det mindre enn 25 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 3 PT benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. 12

13 Antall abonnement i % 70% 60% 50% 40% 30% Andel husholdninger med bredbåndsabonnement Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 20% 10% 0% Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall abonnement for aksessteknologiene DSL 4, kabel-tv, fiber og mobilt bredbånd fra 2002 til Antall abonnement øker for alle teknologier frem til Antall abonnement på DSL reduseres fra 2007 til Resterende teknologier fortsetter å øke. Ved utgangen av 2013 var det flere abonnement for mobilt bredbånd enn abonnement basert på DSL DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi 4 DSL er fellesbetegnelse for flere kobberbaserte teknologier med ulik kapasitet og andre egenskaper, for eksempel ADSL, SDSL og VDSL 13

14 Antall abonnement i 1000 Figur 8 viser årlig endring i abonnement for bredbånd fordelt på aksessteknologi. Fra og med 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Bredbånd basert på kabel-tv-nett hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den årlige veksten avtatt. Fra og med 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten basert på kabel-tv-nett. Figur 8 viser også den årlige endringen i abonnement for mobilt bredbånd. Den årlige veksten i antall abonnement for mobilt bredbånd er avtagende DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på aksessteknologi. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Samlet omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen 5 for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd. Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Fra 2012 til 2013 var det en nedgang i omsetningen på i overkant av 450 millioner kroner. Til sammenligning var det en økning i omsetningen fra 2011 til 2012 på 337 millioner kroner. Den samlede omsetningen var på om lag 30,87 milliarder kroner i 2013 og om lag 31,32 milliarder kroner i Omsetningen for fasttelefoni var om lag 4 milliarder kriner i Det utgjør 13 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for mobiltjenester utgjorde nesten 55 prosent av totalomsetningen i 2013 eller i underkant av 17 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd økte med om lag 413 millioner kroner fra 2012 til 2013 til om lag 7,88 milliarder 5 Sluttbrukeromsetning er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV er nærmere beskrevet i kapittel 6.3. Omsetningen for mobiltelefoni omfatter ikke termineringsinntekter eller inntekter fra internasjonal gjesting. Inntekter fra salg eller utleie av terminaler (håndsett) eller annet fysisk utrustning eller programvare skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. 14

15 Millioner kroner kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde i underkant av 26 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,0 milliarder kroner i Overføringskapasitet Datakommunikasjon Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 9 Samlet sluttbrukeromsetning. Privat- og bedriftsmarkedet 7 Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Telenor hadde en andel i 2011 på 50,8 prosent. Denne ble redusert til 49,9 prosent i 2012 og 49,7 prosent i TeliaSonera har den nest største andelen av samlet omsetning. Også TeliaSonera har redusert sin andel de siste årene, fra 12,9 prosent i 2011 til 12,1 prosent i 2012 og 11,8 prosent i Tele2 og Network Norway har samlet sett økt sin andel fra 8,2 prosent i 2011 til 8,9 prosent i For Broadnet er det bare mindre endringer fra 2011 til De øvrige tilbyderne har samlet en økende andel av omsetningen fra 2011 til Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9. 7 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd inkluderer omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt internett. 15

16 60% 50% 49,7 % 40% 30% 20% 10% 11,8 % 4,9 % 4,0 % 3,2 % 26,4 % % Telenor TeliaSonera Network Norway Tele2 Broadnet Øvrige Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 1.2 Brutto- og nettoomsetning For særskilte verdiøkende tjenester innhenter PT så vel brutto- og nettotall for omsetning. Dette gjelder: Samtaler fra fasttelefoni og mobiltelefoni til 8-nummer. Samtaler fra fasttelefoni og mobiltelefoni til opplysningstjenesten. Innholdsmeldinger til/fra mobiltelefoner. For telefoni til 8-nummer og opplysningstjenesten har PT innhentet nettoomsetningen fra og med For innholdstjenester har PT innhentet brutto- og nettoomsetning fra og med Verdiøkende tjenester leveres av 3. part til sluttkunde via sluttkundens teletilbyder. Sluttkunden blir fakturert for tjenesten via faktura fra teletilbyder. Bruttoomsetningen er det som tilbyder fakturerer sluttkunden. Tilbyder viderefører en del av beløpet til 3. part eller til aktører som representerer mellomledd i verdikjeden. Nettoomsetningen er den inntekten som teletilbyder sitter igjen med når vederlag til 3. part og mellomledd er gjort opp. Nettoomsetningen bokføres som driftsinntekt for teletilbyder. I tabell 1 er brutto- og nettoomsetningen i 2011, 2012 og 2013 satt inn for de tre tjenesteområdene. Nettomsetningen i prosent av bruttoomsetningen varierer i betydelig grad mellom de enkelte tjenesteområdene. Nettoandelen er relativt høy for samtaler til 8-nummer. 16

17 For innholdsmeldinger er den betydelig lavere og for samtaler til opplysningstjenesten er andelen relativt liten. 8XX-nummer Opplysningstjenesten Innholdsmeldinger Brutto Fra fasttelefon Netto Andel 54 % 59 % 54 % 15 % 15 % 9 % Brutto Fra mobiltelefon Netto Andel 65 % 71 % 69 % 13 % 14 % 29 % 38,1 % 40,0 27 % Tabell 1 Brutto- og nettoomsetning. Tall i millioner kroner 1.3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett PT har i 2012 og 2013 innhentet tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn. Investeringstallene som PT innhenter omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av PT basert på fastsatt retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av 17

18 frekvenser i 2012 var på om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 8. De samlede investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var på nesten 8,3 milliarder kroner i Det er over 600 millioner kroner mer enn i Investeringene som kan relateres til fastnett, utgjorde 46 prosent av de samlede investeringene i Tilsvarende andel for mobilnett var om lag 32 prosent. Investeringene i fiber i 2013 var på bortimot 2,6 milliarder kroner. Det er en økning på over 570 millioner kroner sammenlignet med Investeringene i LTE var på 625 millioner kroner. Det er en økning på mer enn 350 millioner kroner sammenlignet med For investeringer i øvrige varige driftsmidler og investeringer i immaterielle eiendeler var det bare mindre endringer fra 2012 til Endring Investeringer i varige driftsmidler i fastnett Av dette: Investeringer i fiber Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett Av dette: Investeringer i LTE Øvrige investeringer i varige driftsmidler Investeringer i immaterielle eiendeler Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner 1.4 Antall tilbydere PT innhenter statistikk fra tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Tabell 3 viser det totale antall tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken innenfor hovedkategoriene fasttelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd og fast bredbånd. Antall tilbydere innen disse kategoriene utgjør 164 ved utgangen av Det er en nedgang fra utgangen av 2012 da antallet var 171. Siden 2009 har det vært en jevn nedgang i antall tilbydere. Dette avspeiler endringer i markedet i denne perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller 8 Noen av disse frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende. 18

19 avviklet. I tillegg blir det bare i begrenset grad etablert nye tilbydere. For de enkelte tjenesteområder er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. I tillegg til tjenestekategoriene i tabellen innhenter PT tall fra tilbydere innen datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Ved utgangen av 2013 var det 35 tilbydere innen datakommunikasjonstjenester og 28 tilbydere innen overføringskapasitet. De fleste av tilbyderne har også virksomhet innen tjenesteområder som inngår i tabell 3. Når vi inkluderer tilbydere innen datakommunikasjon og overføringskapasitet, blir det totalt 172 tilbydere som ligger til grunn for statistikken for Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd TOTALT Tabell 3 Utviklingen i antall tilbydere i ekommarkedet I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over tilbyderne av PSTN/ISDN, bredbåndstelefoni, mobiltelefoni og fast bredbånd. 9 Omfatter selskaper som tilbyr abonnement for mobilt bredbånd. De fleste av disse selskapene tilbyr også abonnement for mobiltelefoni. Tallene inkluderer også selskaper som ikke tilbyr mobiltelefoniabonnement. Dette er ICE, Get og NetGenTel. 19

20 Antall abonnement i Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 2.1 Abonnement Figur 11 viser totalt antall fasttelefonabonnement fra 2004 til utgangen av Antall abonnement har avtatt fra Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDN abonnement % % -4% -6% ISDN PSTN % -10% Bredbåndstelefoni Prosentvis årlig endring % Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Årlig prosentvis endring i antall abonnement totalt 10 Totalt antall abonnement falt med 11 prosent i løpet av I 2012 var reduksjonen til sammenligning på 8,4 prosent. Nedgangen i PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni gir en samlet nedgang i fasttelefonabonnement på i løpet av I løpet av 2012 var den tilsvarende nedgangen på abonnement. Nedgangen i antall fasttelefonabonnement fortsetter. Per utgangen av 2013 var det 1,24 millioner aktive fasttelefonabonnement i Norge. Figur 12 viser utviklingen i andelen av norske husholdninger som har fasttelefonabonnement. Andelen reduseres stadig, og i løpet av Figuren inkluderer ikke «Telefoni over kabel-tv-nett» som er spesifisert i tabell 4. 20

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 465 748 1 321 325-9,9 % Av dette: Privat 1 151 019 1 025

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016 Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Utviklingstrekk... 9 2.1 Telefoni... 9 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 12 2.3 Samlet

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 endret 20. juni 2012 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 PT-rapport nr. 5 2012 19. oktober 2012 Det norske ekommarkedet 2012 NØKKELTALL 2012 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 579 024 1 465

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Samlet omsetning 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 16 000 14 000 12 000 10 000 70% 65% 60% 55% 8 000 6 000 4 000

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217 Omsetning og investeringer 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 16 000 15 800 15 600 15 400

Detaljer

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data Innhenting og publisering av ekomstatistikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet).

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Bredbånd i Norge desember 2016

Bredbånd i Norge desember 2016 Bredbånd i Norge 2016 21. desember 2016 1 Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes utviklingen i tilgang til fast

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere Tilbydere av mobiltelefoni Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1193-31 31.05.2010 Saksbehandler: Petter Ravne Bugten Dir.tlf: 922 01 622 Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Detaljer

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet...7 2.1.1. Arbeidsproduktivitet i 2002-2006, etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS W Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Vår ref.:1606274-2 - 049 Vår dato: 9.12.2016 Deres ref.: 2016/0378-55 Deres dato: 6.12.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Spørsmål fra Konkurransetilsynet

Detaljer

Samtrafikk og markedsregulering

Samtrafikk og markedsregulering Samtrafikk og markedsregulering Hans Jørgen Enger Seksjonssjef avdeling Marked Post- og teletilsynet NTNU telematikk IKT, organisasjon og marked 10. oktober 2012 Disposisjon/dagens tema I. Litt om samtrafikk

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 7 1.1 Bakgrunn og formål... 7 1.2 Målgruppen og feltarbeid... 7 1.3 Utvalg...

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA 2 Agenda Hva skjer i telemarkedet? Hva er konsekvensene? Hva skjer videre? Hvilken

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014

Bredbånd i Norge 2014 Bredbånd i Norge 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Tre hovedtema Høyhastighets bredbånd Analyse av hastighetsmålinger i Nettfart.no Dekningsberegninger for 3G og 4G 2 Høyhastighets bredbånd

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare.

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. Informasjon om prisskjemaene Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. - Arkfane/skjema - Priser fasttelefoni - Arkfane/skjema - Priser mobiltelefoni - Arkfane/skjema

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

BILAG 2 PRODUKTER OG TJENESTER

BILAG 2 PRODUKTER OG TJENESTER BILAG 2 PRODUKTER OG TJENESTER Utgave 1. juli 2012 Side 1 av 10 INNHOLD 1 TJENESTEBESKRIVELSE... 3 1.1 ELEMENTER I TJENESTEN AKSESS OG TRAFIKK... 3 1.2 LEIE AV AKSESS... 3 1.2.1 Generelt... 3 1.2.2 PSTN

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 8. april 2008 Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PT) varsel om vedtak

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Teknologiplattform for Network Norway

Teknologiplattform for Network Norway Geir Løvnes, Network Norway Digitale Telenett, NTNU, 7/1-2009 Teknologiplattform for en ny aktør Teknologiplattform for Network Norway Hvordan velge Teknologiplattform for ny aktør? Velges ut fra Hvilken

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland Arbeidsnotat nr. 08/09 Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity Prosjektet

Detaljer

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Dette dokumentet inngår som en del av konkurransegrunnlaget, jf konkurransegrunnlagets punkt 1.8. Eventuelle spørsmål

Detaljer

Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse

Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1504996-46 - Vår dato: 6.1.2017 Deres ref.: 16/2121- Deres dato: 25.11.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Delvis unntatt fra offentlighet iht

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013)

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 1.1 Sikkerhet

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

Moderne og fleksible teletjenester for norske bedri2er

Moderne og fleksible teletjenester for norske bedri2er Moderne og fleksible teletjenester for norske bedri2er En trygg samarbeidspartner Leverandør av moderne og fleksible teletjenester 9l norske bedri2er Mer enn 250.000 fornøyde bedri2sbrukere 30.000 bedri2er

Detaljer

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil Sammendrag: Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil

Detaljer

Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI 1 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Kristiansand, 10. februar 2015 VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI 1. Innledning Vi viser til varsel av 17.12.2014 om

Detaljer

Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS

Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo Tekna Teleforum 2014 Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS 2 Norsk Telecom AS 3 Norsk Telecom AS Ekomloven 1-1 Lovens

Detaljer