Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester mai 2014 Endret 10. juli 2014

2 NØKKELTALL Endring Fast telefoni Abonnement ,3 % Av dette: Privat ,2 % Bedrift ,6 % Antall kunder bredbåndstelefoni ,5 % Trafikk i millioner minutter ,3 % Av dette: Privat ,9 % Bedrift ,5 % Inntekter av fasttelefoni (millioner), ekskl ,9 % terminering Av dette: Privat ,8 % Bedrift ,7 % Mobiltelefoni Abonnement (inklusive kontantkort) ,1 % Trafikkminutter (millioner) ,9 % Antall SMS-meldinger (millioner) ,8 % Trafikk antall Gb (millioner) ,1 % Inntekter fra mobiltelefoni (millioner) ekskl. terminering og roaming ,0 % Mobilt bredbånd Abonnement ,4 % Av dette: Privat ,4 % Bedrift ,8 % Trafikk antall Gb (millioner) ,6 % Inntekter fra mobilt bredbånd (millioner) ,4 % bredbånd((mil(million kroner) Inntekter fra maskin-til-maskin (millioner) ,2 % (millionerbredbånd((mil(million kroner) Fast bredbånd Abonnement på internett over bredbånd ,4 % Av dette: Privat ,4 % Bedrift ,9 % Inntekter fra internett over bredbånd (millioner) ,6 % Av dette: Privat ,8 % Bedrift ,0 % Dataoverføringstjenester og leide linjer (millioner) Inntekter fra overføringskapasitet (leide linjer) ,0 % Inntekter fra dataoverføringstjenester ,7 % Totalomsetningen for ekommarkedet ,9 % 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni Trafikkminutter Internett Samlet omsetning Brutto- og nettoomsetning Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Antall tilbydere Fasttelefoni Abonnement Trafikk Omsetning Markedsandeler Mobiltjenester Innledning Abonnement Trafikk Minutter og samtaler Meldinger Datatrafikk Omsetning Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Markedsandeler Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Internasjonal gjesting Om internasjonal gjesting Norske abonnenter i utlandet

4 3.6.3 Utenlandske abonnenter i Norge Maskin-til-maskin kommunikasjon Fast bredbånd og datakommunikasjon Innledning Privatmarkedet Abonnement Kapasitet Omsetning Markedsandeler Bedriftsmarkedet Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Abonnement for datakommunikasjon Omsetning for datakommunikasjon Samlet omsetning i bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Overføringskapasitet Abonnement Omsetning Markedsandeler Overføring av TV Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg 1: Operative tilbydere av teletjenester per 31. desember

5 Vedlegg 2: Ord og uttrykk Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 9 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per samtale for fasttelefoni og mobiltelefoni Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på aksessteknologi. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 9 Samlet sluttbrukeromsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Årlig prosentvis endring i antall abonnement totalt Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefonabonnement Figur 13 Utviklingen i antall abonnement for bredbåndstelefoni. Privatmarkedet Figur 14 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på bredbåndstelefoni og PSTN/ISDN. Privatmarkedet Figur 15 Taletrafikk originert fasttelefon, fordelt på bredbåndstelefoni og PSTN/ISDN. Bedriftsmarkedet Figur 16 Trafikk fra fastnett til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet Figur 17 Omsetning i privatmarkedet for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner Figur 18 Omsetning i bedriftsmarkedet for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner Figur 19 Omsetning av fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Figur 20 Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Bedrifts- og privatmarkedet Figur 21 Aktørenes markedsandeler for omsetningen. Privatmarkedet Figur 22 Aktørenes markedsandeler for trafikk. Privatmarkedet

6 Figur 23 Aktørenes markedsandeler for trafikk. Bedriftsmarkedet Figur 24 Antall abonnement for mobiltelefoni Figur 25 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen Figur 26 Antall mobilabonnement med datapakke Figur 27 Antall abonnement for mobilt bredbånd Figur 28 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 29 Antall samtaler fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 30 Antall trafikkminutter per abonnement per måned Figur 31 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger Figur 32 Utvikling I datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 33 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd Figur 34 Omsetning for mobiltelefoni Figur 35 Omsetning for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement Figur 36 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 37 Mobiltelefoniabonnement fordelt på privat og bedrift Figur 38 Markedsandeler for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 39 Markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat og bedrift Figur 40 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 41 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 42 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 43 Utvikling i inntekter og utgifter. Norske abonnenter i utlandet Figur 44 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 45 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 46 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) Figur 47 Antall abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 48 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Nedstrøms kapasitet Figur 49 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Oppstrøms kapasitet Figur 50 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 51 Markedsandeler for fast bredbånd i privatmarkedet, målt ved antall abonnement Figur 52 Markedsandeler for fast bredbånd i privatmarkedet, målt ved omsetning Figur 53 Antall abonnement for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 54 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Nedstrøms kapasitet

7 Figur 55 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Oppstrøms kapasitet Figur 56 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 57 Markedsandeler for fast bredbånd i bedriftsmarkedet, målt ved omsetning Figur 58 Omsetning for fast bredbånd og datakommunikasjon i bedriftsmarkedet samlet Figur 59 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat og bedriftsmarkedet Figur 60 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Alle aksessformer Figur 61 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 62 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 63 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet, målt ved omsetning Figur 64 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 65 Antall analoge, digitale og totalt antall leide linjer inklusive mørk fiber og optisk kanal per 31/12 solgt til sluttbruker og grossist Figur 66 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossist Figur 67 Antall abonnement for mottak av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 68 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt Figur 69 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 70 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Alle aksessformer. Per utgangen av året Figur 71 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Kabel- TV. Per utgangen av året Figur 72 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Fiber. Per utgangen av året Tabeller Tabell 1 Brutto- og nettoomsetning. Tall i millioner kroner Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner Tabell 3 Utviklingen i antall tilbydere i ekommarkedet Tabell 4 Antall abonnement på fasttelefoni. Bedrifts- og privatmarkedet samlet Tabell 5 Abonnement PSTN og ISDN i privat- og bedriftsmarkedet, samt fast forvalg, per utgangen av året

8 Tabell 6 Trafikkandel fra PSTN og ISDN til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet Tabell 7 Trafikkandel fra bredbåndstelefoni til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet Tabell 8 Trafikkandel fra PSTN og ISDN til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet Tabell 9 Trafikkandel fra bredbåndstelefoni til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet Tabell 10 Trafikkandel originert fra fasttelefon etter trafikkretning. Privat- og bedriftsmarkedet Tabell 11 Gjennomsnittlig varighet per samtale fordelt på trafikkretning. Privatmarkedet Tabell 12 Gjennomsnittlig varighet per samtale fordelt på trafikkretning. Bedriftsmarkedet Tabell 13 Omsetning per minutt. Fasttelefoni Tabell 14 Markedsandeler for bredbåndstelefoni i privatmarkedet Tabell 15 Markedsandeler for bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet Tabell 16 Trafikkminutter fra mobiltelefon fordelt på trafikkretning. Gjennomsnittlig varighet per samtale med mobiltelefon Tabell 17Utvikling I datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt Bredbånd. Tall I 1000 Gbyte Tabell 19 Omsetning for mobiltelefoni fordelt på inntektsområder. Millioner kroner Tabell 20 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner Tabell 21 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene Tabell 22 Trafikk og omsetning fra maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 58 Tabell 23 Antall abonnement på linje- og pakkesvitsjede datakommunikasjonstjenester Tabell 24 Omsetning for datakommunikasjon. Millioner kroner ekskl. mva Tabell 25 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av året i 2012 og Tabell 26 Omsetning fra overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Tusen kroner Tabell 27 Markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet

9 Antall abonnement i Innledning Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Post- og teletilsynet (PT) foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 1.1 Utviklingstrekk Abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni fra og med Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av 2013 var det i underkant av 1,24 millioner abonnement for fasttelefoni og bortimot 5,9 millioner abonnement for mobiltelefoni Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobil- og fasttelefoni. I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til og med 2008 var den årlige reduksjonen en god del lavere enn abonnement. Fra 2009 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på godt over abonnement. Bredbåndstelefoni fikk en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i nesten abonnement. Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag abonnement ved utgangen av

10 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement for mobiltelefoni 1 økte sterkt hvert år frem til og med I perioden fra 2007 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt en god del, sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalte aktive kontantkort. Andelen kontantkort har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av 2013 var andelen kontantkort i underkant av 25 prosent. Fra utgangen av 2012 til utgangen av 2013 falt antall abonnement for fasttelefoni med over , mens antall mobilabonnement i samme periode økte med om lag Fasttelefoni Mobiltelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Trafikkminutter Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter. Originerte trafikkminutter fra fasttelefoni omfatter både talesamtaler og trafikk fra oppringt internett. Trafikk fra oppringt internett utgjør svært lite de siste årene 2. Summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni gikk betydelig ned frem til omkring Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt internett. Deretter har den årlige nedgangen totalt antall trafikkminutter vært mindre. Trafikk fra 1 Mobiltelefoniabonnement har frem til og med 2007 omfattet både ordinære taleabonnement og SIM-kort som benyttes for kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M), for eksempel alarmer. Fra 2008 er mobiltelefoniabonnement kun taleabonnement. Abonnementstallene er justert for dette tilbake til 2006 i figur 1 og 2. Figur 1 og 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i NMT omtales også som første generasjons (1G) automatisk mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 Trafikk fra oppringt internett utgjorde om lag 0,033 prosent av total trafikk fra fastnett i Til sammenligning var tilsvarende andel i 2004 på 22 prosent. 10

11 Antall minutter Millioner minutter mobiltelefoner utgjør en stadig større andel av totaltrafikken. I 2013 var denne andelen på 77 prosent. Det er en økning fra 73 prosent i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra fastnett Trafikk fra mobilnett Andel trafikk fra mobilnett Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobiltelefoni siden 2002 skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement har flere samtaler i gjennomsnitt. I tillegg blir samtalene fra mobiltelefoner gjennomgående lengre slik figur 4 viser. For fasttelefoni har det de siste årene vært en svak reduksjon i gjennomsnittlig antall minutter per samtale. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fasttelefoni Mobiltelefoni Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per samtale for fasttelefoni og mobiltelefoni 11

12 Antall abonnement i Internett Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2002 hadde antall abonnement for fast bredbånd passert Ved utgangen av 2013 hadde antall abonnement passert 1,9 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av 2013 hadde antall abonnement økt til over Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 3. Andelen husholdninger med fast bredbånd har økt gradvis de siste årene. Veksten i antall private bredbåndsabonnement har altså vært større enn økningen i antall husholdninger. Ved utgangen av 2013 hadde nesten 78 prosent av norske husholdninger fast bredbånd, en svak økning fra utgangen av Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen på bortimot 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2013 var det mindre enn 25 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 3 PT benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. 12

13 Antall abonnement i % 70% 60% 50% 40% 30% Andel husholdninger med bredbåndsabonnement Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 20% 10% 0% Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall abonnement for aksessteknologiene DSL 4, kabel-tv, fiber og mobilt bredbånd fra 2002 til Antall abonnement øker for alle teknologier frem til Antall abonnement på DSL reduseres fra 2007 til Resterende teknologier fortsetter å øke. Ved utgangen av 2013 var det flere abonnement for mobilt bredbånd enn abonnement basert på DSL DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi 4 DSL er fellesbetegnelse for flere kobberbaserte teknologier med ulik kapasitet og andre egenskaper, for eksempel ADSL, SDSL og VDSL 13

14 Antall abonnement i 1000 Figur 8 viser årlig endring i abonnement for bredbånd fordelt på aksessteknologi. Fra og med 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Bredbånd basert på kabel-tv-nett hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den årlige veksten avtatt. Fra og med 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten basert på kabel-tv-nett. Figur 8 viser også den årlige endringen i abonnement for mobilt bredbånd. Den årlige veksten i antall abonnement for mobilt bredbånd er avtagende DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på aksessteknologi. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Samlet omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen 5 for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd. Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Fra 2012 til 2013 var det en nedgang i omsetningen på i overkant av 450 millioner kroner. Til sammenligning var det en økning i omsetningen fra 2011 til 2012 på 337 millioner kroner. Den samlede omsetningen var på om lag 30,87 milliarder kroner i 2013 og om lag 31,32 milliarder kroner i Omsetningen for fasttelefoni var om lag 4 milliarder kriner i Det utgjør 13 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for mobiltjenester utgjorde nesten 55 prosent av totalomsetningen i 2013 eller i underkant av 17 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd økte med om lag 413 millioner kroner fra 2012 til 2013 til om lag 7,88 milliarder 5 Sluttbrukeromsetning er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV er nærmere beskrevet i kapittel 6.3. Omsetningen for mobiltelefoni omfatter ikke termineringsinntekter eller inntekter fra internasjonal gjesting. Inntekter fra salg eller utleie av terminaler (håndsett) eller annet fysisk utrustning eller programvare skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. 14

15 Millioner kroner kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde i underkant av 26 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,0 milliarder kroner i Overføringskapasitet Datakommunikasjon Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 9 Samlet sluttbrukeromsetning. Privat- og bedriftsmarkedet 7 Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Telenor hadde en andel i 2011 på 50,8 prosent. Denne ble redusert til 49,9 prosent i 2012 og 49,7 prosent i TeliaSonera har den nest største andelen av samlet omsetning. Også TeliaSonera har redusert sin andel de siste årene, fra 12,9 prosent i 2011 til 12,1 prosent i 2012 og 11,8 prosent i Tele2 og Network Norway har samlet sett økt sin andel fra 8,2 prosent i 2011 til 8,9 prosent i For Broadnet er det bare mindre endringer fra 2011 til De øvrige tilbyderne har samlet en økende andel av omsetningen fra 2011 til Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9. 7 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd inkluderer omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt internett. 15

16 60% 50% 49,7 % 40% 30% 20% 10% 11,8 % 4,9 % 4,0 % 3,2 % 26,4 % % Telenor TeliaSonera Network Norway Tele2 Broadnet Øvrige Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 1.2 Brutto- og nettoomsetning For særskilte verdiøkende tjenester innhenter PT så vel brutto- og nettotall for omsetning. Dette gjelder: Samtaler fra fasttelefoni og mobiltelefoni til 8-nummer. Samtaler fra fasttelefoni og mobiltelefoni til opplysningstjenesten. Innholdsmeldinger til/fra mobiltelefoner. For telefoni til 8-nummer og opplysningstjenesten har PT innhentet nettoomsetningen fra og med For innholdstjenester har PT innhentet brutto- og nettoomsetning fra og med Verdiøkende tjenester leveres av 3. part til sluttkunde via sluttkundens teletilbyder. Sluttkunden blir fakturert for tjenesten via faktura fra teletilbyder. Bruttoomsetningen er det som tilbyder fakturerer sluttkunden. Tilbyder viderefører en del av beløpet til 3. part eller til aktører som representerer mellomledd i verdikjeden. Nettoomsetningen er den inntekten som teletilbyder sitter igjen med når vederlag til 3. part og mellomledd er gjort opp. Nettoomsetningen bokføres som driftsinntekt for teletilbyder. I tabell 1 er brutto- og nettoomsetningen i 2011, 2012 og 2013 satt inn for de tre tjenesteområdene. Nettomsetningen i prosent av bruttoomsetningen varierer i betydelig grad mellom de enkelte tjenesteområdene. Nettoandelen er relativt høy for samtaler til 8-nummer. 16

17 For innholdsmeldinger er den betydelig lavere og for samtaler til opplysningstjenesten er andelen relativt liten. 8XX-nummer Opplysningstjenesten Innholdsmeldinger Brutto Fra fasttelefon Netto Andel 54 % 59 % 54 % 15 % 15 % 9 % Brutto Fra mobiltelefon Netto Andel 65 % 71 % 69 % 13 % 14 % 29 % 38,1 % 40,0 27 % Tabell 1 Brutto- og nettoomsetning. Tall i millioner kroner 1.3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett PT har i 2012 og 2013 innhentet tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn. Investeringstallene som PT innhenter omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av PT basert på fastsatt retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av 17

18 frekvenser i 2012 var på om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 8. De samlede investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var på nesten 8,3 milliarder kroner i Det er over 600 millioner kroner mer enn i Investeringene som kan relateres til fastnett, utgjorde 46 prosent av de samlede investeringene i Tilsvarende andel for mobilnett var om lag 32 prosent. Investeringene i fiber i 2013 var på bortimot 2,6 milliarder kroner. Det er en økning på over 570 millioner kroner sammenlignet med Investeringene i LTE var på 625 millioner kroner. Det er en økning på mer enn 350 millioner kroner sammenlignet med For investeringer i øvrige varige driftsmidler og investeringer i immaterielle eiendeler var det bare mindre endringer fra 2012 til Endring Investeringer i varige driftsmidler i fastnett Av dette: Investeringer i fiber Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett Av dette: Investeringer i LTE Øvrige investeringer i varige driftsmidler Investeringer i immaterielle eiendeler Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner 1.4 Antall tilbydere PT innhenter statistikk fra tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Tabell 3 viser det totale antall tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken innenfor hovedkategoriene fasttelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd og fast bredbånd. Antall tilbydere innen disse kategoriene utgjør 164 ved utgangen av Det er en nedgang fra utgangen av 2012 da antallet var 171. Siden 2009 har det vært en jevn nedgang i antall tilbydere. Dette avspeiler endringer i markedet i denne perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller 8 Noen av disse frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende. 18

19 avviklet. I tillegg blir det bare i begrenset grad etablert nye tilbydere. For de enkelte tjenesteområder er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. I tillegg til tjenestekategoriene i tabellen innhenter PT tall fra tilbydere innen datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Ved utgangen av 2013 var det 35 tilbydere innen datakommunikasjonstjenester og 28 tilbydere innen overføringskapasitet. De fleste av tilbyderne har også virksomhet innen tjenesteområder som inngår i tabell 3. Når vi inkluderer tilbydere innen datakommunikasjon og overføringskapasitet, blir det totalt 172 tilbydere som ligger til grunn for statistikken for Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd TOTALT Tabell 3 Utviklingen i antall tilbydere i ekommarkedet I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over tilbyderne av PSTN/ISDN, bredbåndstelefoni, mobiltelefoni og fast bredbånd. 9 Omfatter selskaper som tilbyr abonnement for mobilt bredbånd. De fleste av disse selskapene tilbyr også abonnement for mobiltelefoni. Tallene inkluderer også selskaper som ikke tilbyr mobiltelefoniabonnement. Dette er ICE, Get og NetGenTel. 19

20 Antall abonnement i Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 2.1 Abonnement Figur 11 viser totalt antall fasttelefonabonnement fra 2004 til utgangen av Antall abonnement har avtatt fra Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDN abonnement % % -4% -6% ISDN PSTN % -10% Bredbåndstelefoni Prosentvis årlig endring % Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Årlig prosentvis endring i antall abonnement totalt 10 Totalt antall abonnement falt med 11 prosent i løpet av I 2012 var reduksjonen til sammenligning på 8,4 prosent. Nedgangen i PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni gir en samlet nedgang i fasttelefonabonnement på i løpet av I løpet av 2012 var den tilsvarende nedgangen på abonnement. Nedgangen i antall fasttelefonabonnement fortsetter. Per utgangen av 2013 var det 1,24 millioner aktive fasttelefonabonnement i Norge. Figur 12 viser utviklingen i andelen av norske husholdninger som har fasttelefonabonnement. Andelen reduseres stadig, og i løpet av Figuren inkluderer ikke «Telefoni over kabel-tv-nett» som er spesifisert i tabell 4. 20

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Norge 2012 2 Innhold FORORD.... 4 DEL 1: FAKTA OM DET NORSKE MOBILMARKEDET.... 7 1.1 Verdikjeden.... 8 Grossistmarkedet.... 9 Sluttbrukermarkedet....

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Mobilt Internett Jørgen Ramberg Zakariassen Masteroppgave ved Økonomisk Institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO 31.01.2011 Mobilt internett. Prisdiskriminering, prisstrukturer

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon

Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon Rapport utarbeidet for Post- og teletilsynet Desember 2011 Kolofon Tittel: Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Regnskap og økonomisk styring Veileder: Førsteamanuensis Endre Bjørndal En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Årsrapport om betalingsformidling

Årsrapport om betalingsformidling Årsrapport om betalingsformidling 23 m a i 2 4 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Statistikk om informasjonsteknologi

Statistikk om informasjonsteknologi 98/1 Rapporter Reports Per Øivind Kolbjørnsen Statistikk om informasjonsteknologi Status, behov og utviklingsmuligheter Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ Årsrapport 2014 INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN Resultatregnskap /24/ Oppstilling av totalresultat /25/ Oppstilling av finansiell stilling /26/ Oppstilling

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer