Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester mai 2015

2 1 Nøkkeltall Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni ,5 % Herav antall abonnement for PSTN, ISDN ,3 % Herav antall abonnement for bredbåndstelefoni ,3 % Trafikk fra fasttelefon (millioner minutter) ,3 % Omsetning for fasttelefoni (millioner kroner) ,6 % Mobiltjenester: Antall abonnement for mobiltelefoni ,9 % Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd ,7 % Antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon ,4 % Taletrafikk fra mobiltelefon (millioner minutter) ,2 % Antall sendte SMS-meldinger (millioner) ,0 % Antall sendte MMS-meldinger (millioner) ,0 % Datatrafikk fra mobiltelefoner og mobilt bredbånd (millioner GB) ,0 % Omsetning for mobiltjenester (million kroner) ,3 % Fast bredbånd: Antall abonnement for fast bredbånd ,7 % Herav antall abonnement basert på DSL ,5 % Herav antall abonnement basert på kabel-tv-nett ,9 % Herav antall abonnement basert på fiber ,5 % Herav antall abonnement basert på andre teknologier ,9 % Omsetning for fast bredbånd (millioner kroner) ,7 % Datakommunikasjonstjenester: Omsetning for datakommunikasjonstjenester ,2 % Overføringskapasitet: Omsetning for overføringskapasitet (sluttbruker) ,6 % TOTAL OMSETNING: Samlet sluttbrukeromsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester (millioner kroner) Overføring av TV-signaler: ,2 % Antall abonnement ,7 % Omsetning for overføring av TV-signaler (millioner kroner) ,3 % Investeringer: Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og - nett, inklusive immaterielle eiendeler (millioner kroner) ,4 %

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Telefoni Fast og mobilt bredbånd Omsetning Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Fasttelefoni Abonnement Trafikk Omsetning Markedsandeler Mobiltjenester Innledning Abonnement Trafikk Minutter og samtaler Meldinger Datatrafikk Omsetning Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Markedsandeler Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Internasjonal gjesting Om internasjonal gjesting Norske abonnenter i utlandet Utenlandske abonnenter i Norge Maskin-til-maskin kommunikasjon Fast bredbånd og datakommunikasjon Innledning... 49

4 3 5.2 Privatmarkedet Abonnement Markedsført hastighet Omsetning Markedsandeler Bedriftsmarkedet Abonnement for fast bredbånd Markedsført hastighet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Abonnement for datakommunikasjonstjenester Omsetning for datakommunikasjonstjenester Markedsandeler for datakommunikasjonstjenester Samlet omsetning i bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Overføringskapasitet Abonnement Omsetning Markedsandeler Overføring av TV-signaler Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg: Operative tilbydere av telefoni og bredbånd per 31. desember

5 4 Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefonabonnement Figur 13 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning. Millioner minutter Figur 14 Omsetning for fasttelefoni for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner 23 Figur 15 Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Bedrifts- og privatmarkedet Figur 16 Fasttelefoni markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 17 Fasttelefoni markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet Figur 18 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 19 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet. 26 Figur 20 Antall abonnement for mobiltelefoni Figur 21 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned Figur 22 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 23 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 24 Antall samtaler fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 25 Antall trafikkminutter per abonnement per måned Figur 26 Antall sendte SMS-meldinger Figur 27 Antall sendte MMS-meldinger Figur 28 Antall sendte innholdsmeldinger... 34

6 5 Figur 29 Utvikling i datatrafikk for abonnement for mobiltelefoni og særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 30 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd Figur 31 Omsetning for mobiltelefoni Figur 32 Omsetning for særskilte abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement Figur 33 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 34 Mobiltelefoniabonnement fordelt på privat og bedrift Figur 35 Markedsandeler for særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 36 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 37 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 38 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 39 Utvikling i inntekter og kostnader. Norske abonnenter i utlandet Figur 40 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 41 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge. Millioner kroner Figur 42 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon via mobilnett (M2M) Figur 43 Antall abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 44 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Nedstrøms hastighet Figur 45 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Oppstrøms hastighet Figur 46 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 47 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet Figur 48 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet Figur 49 Antall abonnement for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 50 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Nedstrøms hastighet Figur 51 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Oppstrøms hastighet Figur 52 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 53 Markedsandeler målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet Figur 54 Markedsandeler for datakommunikasjonstjenestene Ethernet-VPN, IP-VPN produsert i lukkede nett og IP-VPN produsert over Internett, målt i omsetning. Sluttkunder Figur 55 Omsetning for fast bredbånd og datakommunikasjonstjenester i bedriftsmarkedet samlet Figur 56 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 57 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privat- og bedriftsmarkedet. Alle aksessformer Figur 58 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement... 62

7 6 Figur 59 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 60 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet samlet Figur 61 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 62 Antall analoge og digitale leide linjer, inklusive mørk fiber og optisk kanal solgt til sluttbruker og grossist Figur 63 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossist Figur 64 Antall abonnement for mottak av TV-signaler per utgangen av perioden Figur 65 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt Figur 66 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 67 Markedsandeler for distribusjon av TV-signaler målt ved antall abonnement. Alle aksessformer Figur 68 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Kabel-TV Figur 69 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Fiber Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori... 8 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i privatmarkedet Tabell 4 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i bedriftsmarkedet Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet. Millioner minutter Tabell 7 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Tabell 9 Bredbåndstelefoniandel av omsetning i fasttelefonimarkedet. Andel i prosent Tabell 10 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Tall i 1000 GB Tabell 11 Omsetning for mobiltelefoni fordelt på inntektsområder. Millioner kroner Tabell 12 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner Tabell 13 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene Tabell 14 Trafikk og omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 48 Tabell 15 Antall abonnement på datakommunikasjonstjenester... 58

8 7 Tabell 16 Omsetning for datakommunikasjonstjenester. Millioner kroner Tabell 17 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av året 2013 og Tabell 18 Omsetning fra overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Tusen kroner Tabell 19 Markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet over digitale linjer. Grossist- og sluttkunder... 68

9 8 1 Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger to ganger i året frem statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Rapportene er basert på innhentede tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den ene rapporten omfatter statistikk for helår og publiseres i mai. Den andre rapporten omfatter første halvår og publiseres i oktober hvert år. Statistikken i både hel- og halvårsrapportene omfatter fasttelefoni (inklusive bredbåndstelefoni), mobiltelefoni og andre mobiltjenester, samt bredbånd og overføring av TVsignaler. Helårsrapporten omfatter i tillegg datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Statistikken fordeler seg i all hovedsak på abonnement og omsetning samt trafikk der dette er relevant. I tillegg beskrives markedsandelene for de største tilbyderne. Tabell 1 viser det totale antall operative tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken. Totalt antall tilbydere har gått ned omtrent hvert år siden Det er totalt 178 operative tilbydere i I statistikken for 2013 var det tilsvarende antallet 182. Den årlige nedgangen avspeiler endringer i markedet i denne perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. Samtidig blir det færre nyetablerte tilbydere sammenlignet med tidligere. For de enkelte tjenesteområdene er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. De fleste tilbyderne har virksomhet på mer enn ett tjenesteområde. I vedlegget er det gitt en oversikt over de enkelte tilbyderne innen telefoni og bredbånd Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd Datakommunikasjonstjenester Overføringskapasitet Overføring av TV-signaler TOTALT Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori

10 9 Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Nkom foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme.

11 Antall abonnement i Utviklingstrekk 2.1 Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni 1 fra og med Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av 2014 var det i overkant av 1,08 millioner abonnement for fasttelefoni og mer enn 5,91 millioner abonnement for mobiltelefoni Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobiltelefoni og fasttelefoni. I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til 2008 var den årlige reduksjonen en god del mindre enn abonnement. Fra 2009 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på over abonnement. Bredbåndstelefoni hadde en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i underkant av Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag abonnement ved utgangen av Antall abonnement for mobiltelefoni økte sterkt hvert år frem til I perioden fra 2006 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt en god del sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalt aktive kontantkort 2. Andelen kontantkort 1 Figur 1 og figur 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i NMT omtales også som første generasjons (1G) automatiske mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 Nkom anser et kontantkort som et abonnement når det er aktivt, det vil si at det har generert trafikk i et mobilnett i løpet av de tre siste månedene.

12 Antall abonnement i har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av 2014 var andelen kontantkort i underkant av 24 prosent. Fra utgangen av 2013 til utgangen av 2014 falt antall abonnement for fasttelefoni med over , mens antall mobilabonnement i samme periode økte med i overkant av Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter. Originerte minutter fra fastnett omfatter både talesamtaler og trafikk til oppringt Internett. Trafikk fra oppringt Internett utgjør svært lite de siste årene. Summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni gikk betydelig ned frem til omkring Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt Internett. Deretter har den årlige nedgangen i totalt antall trafikkminutter vært mindre. Mobiltrafikken utgjør en stadig større andel av total trafikk. I 2014 utgjorde trafikken fra mobiltelefoner om lag 81 prosent av den totale trafikken, mens denne andelen var om lag 47 prosent i 2007.

13 Antall minutter Millioner minutter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra fastnett Trafikk fra mobilnett Andel trafikk fra mobilnett Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobilnett skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. For fasttelefoni har det i samme periode vært en betydelig nedgang. Fasttelefoni inkluderer trafikk til oppringt Internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er marginal i de senere årene. Gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni nærmer seg hverandre. I 2014 var avstanden om lag 60 minutter i gjennomsnitt per måned Fra fasttelefon Fra mobiltelefon Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon

14 Antall abonnement i Fast og mobilt bredbånd Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2002 hadde antall abonnement for fast bredbånd passert Ved utgangen av 2014 var antall abonnement i ferd med å nærme seg 2 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av 2014 var antall abonnement om lag Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 3. Andelen husholdninger med fast bredbånd økte gradvis frem til Veksten i antall private bredbåndsabonnement var altså større enn økningen i antall husholdninger i den perioden. De tre siste årene har andelen husholdninger med fast bredbånd ligget på om lag 76 prosent. Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen på om lag 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2014 var det om lag 20 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 3 Nkom benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. Antall husholdninger ved utgangen av 2014 er estimert av Nkom.

15 Antall abonnement i 1000Tusener 14 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Andel husholdninger med bredbåndsabonnement Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 10% 0% Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall bredbåndsabonnement fordelt på aksessteknologier. Ved utgangen av 2014 utgjør bredbånd basert på DSL, kabel-tv-nett eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd. Antall abonnement for disse tre teknologiene er i ferd med å nærme seg hverandre DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre aksessteknologiene samt for mobilt bredbånd. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien har fremdeles størst utbredelse. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av 2014 er det fast bredbånd basert på kabel-tv-nett som er den nest største aksessteknologien. Kabel-TV-nett hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den

16 Antall abonnement i årlige veksten avtatt. Fra 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten i abonnement basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert, var det betydelig vekst i antall abonnement. I 2013 og 2014 har det imidlertid vært en nedgang i antall abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2014 var det om lag abonnement for mobilt bredbånd. Det svarer til bortimot 27 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 2.3 Omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd 4. Mobiltjenester inkluderer mobiltelefoniabonnement, særskilte abonnement for mobilt bredbånd og mobil-til-mobil-kommunikasjon (M2M). Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Sluttbrukeromsetningen er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV-signaler ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV-signaler er nærmere beskrevet i kapittel 7.3. Omsetningen for mobiltelefoni omfatter ikke grossistinntekter fra terminering og internasjonal gjesting (utenlandske mobilbrukere i Norge). Sluttbrukerinntekter fra internasjonal gjesting (norske mobilbrukere i utlandet) er heller ikke inkludert. Internasjonal gjesting er nærmere beskrevet i 4 Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt Internett frem til 2013.

17 Millioner kroner 16 kapittel 4.6. Inntekter fra salg eller utleie av mobiltelefoner og andre terminaler eller fysisk utrustning, skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. Fra 2013 til 2014 var det en økning i den samlede omsetningen på i underkant av 700 millioner kroner. Til sammenligning var det en nedgang i omsetningen fra 2012 til 2013 på bortimot 314 millioner kroner. Den samlede omsetningen var på om lag 31,7 milliarder kroner i 2014 og om lag 31,0 milliarder kroner i Overføringskapasitet Datakommunikasjonstjenester Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Omsetningen for mobiltjenester var om lag av 17,6 milliarder kroner i Dette utgjorde i overkant av 55 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for fasttelefoni var i overkant av 3,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på nesten 570 millioner sammenlignet med Omsetningen for fasttelefoni utgjorde litt over 11 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for fast bredbånd økte med bortimot 451 millioner kroner fra 2013 til 2014 til over 8,3 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde om lag 27 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,2 milliarder kroner i Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Telenor hadde en andel av samlet omsetning i 2012 på 50,1 prosent. I 2014 er denne andelen til sammenligning på 51,9 prosent. TeliaSonera har den nest største andelen av samlet omsetning. Denne 5 Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9.

18 17 andelen gikk ned fra 12,6 prosent i 2012 til 11,7 prosent i Tele2 og Network Norway hadde til sammen en andel på 9,6 prosent i I 2014 er den gått ned til 9,1 prosent. NetGenTel, Get og Broadnet hadde hver for seg andeler på rundt 3 prosent av samlet sluttbrukeromsetning. Telenor 51,9 % TeliaSonera 11,7 % Network Norway Tele2 NetGenTel Get Broadnet 5,4 % 3,6 % 3,1 % 3,2 % 2,9 % Øvrige 18,1 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Nkom har i 2012, 2013 og 2014 innhentet tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Tabell 2 viser årlige investeringer i perioden 2012 til Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut, og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel ved utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn.

19 18 Investeringstallene som Nkom innhenter, omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av Nkom basert på fastsatt retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av frekvenser i 2012 var på om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 6. I 2014 var beløpet til sammenligning på om lag 16 millioner kroner. De samlede investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var på nesten 9,0 milliarder kroner i Det er 541 millioner kroner mer enn i Investeringene som kan relateres til fastnett, utgjorde 45 prosent av de samlede investeringene i Tilsvarende andel for mobilnett var om lag 28 prosent. Investeringene i fiber i 2014 var på om lag 2,5 milliarder kroner. Det er litt mindre enn i 2013, men betydelig mer enn i Investeringene i LTE var på over 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 800 millioner kroner sammenlignet med For investeringer i øvrige varige driftsmidler var det en viss økning fra 2013 til For investeringer i immaterielle eiendeler var det en økning på nesten 300 millioner kroner. Store deler av disse investeringene gjelder tilbydere som har betydelige markedsandeler ved distribusjon av TV-signaler, og investeringene er primært knyttet til kjøp av rettigheter for å distribuere innhold Endring Investeringer i varige driftsmidler i fastnett Av dette: Investeringer i fiber Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett Av dette: Investeringer i LTE Øvrige investeringer i varige driftsmidler Investeringer i immaterielle eiendeler Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner 6 Noen av disse frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende.

20 Abonnement i Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 3.1 Abonnement Figur 11 viser totalt antall fasttelefonabonnement fra 2005 til utgangen av Antall abonnement har avtatt siden Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDN-abonnement. Ved utgangen av 2014 var det totalt fasttelefonabonnement i Norge. Dette er en nedgang på om lag 12,5 prosent fra utgangen av Nedgangen var på om lag abonnement for bredbåndstelefoni, mens nedgangen i PSTN- og ISDN-abonnement var i underkant av Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Figur 12 viser utviklingen i antall husstander med fasttelefon. Ved utgang av 2014 er det litt over en tredjedel av norske husstander som har fasttelefon. Ved utgangen av 2012 hadde nesten halvparten av norske husstander fasttelefon.

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer