Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester mai 2015

2 1 Nøkkeltall Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni ,5 % Herav antall abonnement for PSTN, ISDN ,3 % Herav antall abonnement for bredbåndstelefoni ,3 % Trafikk fra fasttelefon (millioner minutter) ,3 % Omsetning for fasttelefoni (millioner kroner) ,6 % Mobiltjenester: Antall abonnement for mobiltelefoni ,9 % Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd ,7 % Antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon ,4 % Taletrafikk fra mobiltelefon (millioner minutter) ,2 % Antall sendte SMS-meldinger (millioner) ,0 % Antall sendte MMS-meldinger (millioner) ,0 % Datatrafikk fra mobiltelefoner og mobilt bredbånd (millioner GB) ,0 % Omsetning for mobiltjenester (million kroner) ,3 % Fast bredbånd: Antall abonnement for fast bredbånd ,7 % Herav antall abonnement basert på DSL ,5 % Herav antall abonnement basert på kabel-tv-nett ,9 % Herav antall abonnement basert på fiber ,5 % Herav antall abonnement basert på andre teknologier ,9 % Omsetning for fast bredbånd (millioner kroner) ,7 % Datakommunikasjonstjenester: Omsetning for datakommunikasjonstjenester ,2 % Overføringskapasitet: Omsetning for overføringskapasitet (sluttbruker) ,6 % TOTAL OMSETNING: Samlet sluttbrukeromsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester (millioner kroner) Overføring av TV-signaler: ,2 % Antall abonnement ,7 % Omsetning for overføring av TV-signaler (millioner kroner) ,3 % Investeringer: Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og - nett, inklusive immaterielle eiendeler (millioner kroner) ,4 %

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Telefoni Fast og mobilt bredbånd Omsetning Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Fasttelefoni Abonnement Trafikk Omsetning Markedsandeler Mobiltjenester Innledning Abonnement Trafikk Minutter og samtaler Meldinger Datatrafikk Omsetning Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Markedsandeler Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Internasjonal gjesting Om internasjonal gjesting Norske abonnenter i utlandet Utenlandske abonnenter i Norge Maskin-til-maskin kommunikasjon Fast bredbånd og datakommunikasjon Innledning... 49

4 3 5.2 Privatmarkedet Abonnement Markedsført hastighet Omsetning Markedsandeler Bedriftsmarkedet Abonnement for fast bredbånd Markedsført hastighet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Abonnement for datakommunikasjonstjenester Omsetning for datakommunikasjonstjenester Markedsandeler for datakommunikasjonstjenester Samlet omsetning i bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Overføringskapasitet Abonnement Omsetning Markedsandeler Overføring av TV-signaler Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg: Operative tilbydere av telefoni og bredbånd per 31. desember

5 4 Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefonabonnement Figur 13 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning. Millioner minutter Figur 14 Omsetning for fasttelefoni for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner 23 Figur 15 Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Bedrifts- og privatmarkedet Figur 16 Fasttelefoni markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 17 Fasttelefoni markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet Figur 18 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 19 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet. 26 Figur 20 Antall abonnement for mobiltelefoni Figur 21 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned Figur 22 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 23 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 24 Antall samtaler fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning Figur 25 Antall trafikkminutter per abonnement per måned Figur 26 Antall sendte SMS-meldinger Figur 27 Antall sendte MMS-meldinger Figur 28 Antall sendte innholdsmeldinger... 34

6 5 Figur 29 Utvikling i datatrafikk for abonnement for mobiltelefoni og særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 30 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd Figur 31 Omsetning for mobiltelefoni Figur 32 Omsetning for særskilte abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement Figur 33 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 34 Mobiltelefoniabonnement fordelt på privat og bedrift Figur 35 Markedsandeler for særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 36 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 37 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 38 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 39 Utvikling i inntekter og kostnader. Norske abonnenter i utlandet Figur 40 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 41 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge. Millioner kroner Figur 42 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon via mobilnett (M2M) Figur 43 Antall abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 44 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Nedstrøms hastighet Figur 45 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Oppstrøms hastighet Figur 46 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 47 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet Figur 48 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet Figur 49 Antall abonnement for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 50 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Nedstrøms hastighet Figur 51 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Oppstrøms hastighet Figur 52 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 53 Markedsandeler målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet Figur 54 Markedsandeler for datakommunikasjonstjenestene Ethernet-VPN, IP-VPN produsert i lukkede nett og IP-VPN produsert over Internett, målt i omsetning. Sluttkunder Figur 55 Omsetning for fast bredbånd og datakommunikasjonstjenester i bedriftsmarkedet samlet Figur 56 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 57 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privat- og bedriftsmarkedet. Alle aksessformer Figur 58 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement... 62

7 6 Figur 59 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 60 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet samlet Figur 61 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 62 Antall analoge og digitale leide linjer, inklusive mørk fiber og optisk kanal solgt til sluttbruker og grossist Figur 63 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossist Figur 64 Antall abonnement for mottak av TV-signaler per utgangen av perioden Figur 65 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt Figur 66 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 67 Markedsandeler for distribusjon av TV-signaler målt ved antall abonnement. Alle aksessformer Figur 68 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Kabel-TV Figur 69 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Fiber Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori... 8 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i privatmarkedet Tabell 4 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i bedriftsmarkedet Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet. Millioner minutter Tabell 7 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Tabell 9 Bredbåndstelefoniandel av omsetning i fasttelefonimarkedet. Andel i prosent Tabell 10 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Tall i 1000 GB Tabell 11 Omsetning for mobiltelefoni fordelt på inntektsområder. Millioner kroner Tabell 12 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner Tabell 13 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene Tabell 14 Trafikk og omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 48 Tabell 15 Antall abonnement på datakommunikasjonstjenester... 58

8 7 Tabell 16 Omsetning for datakommunikasjonstjenester. Millioner kroner Tabell 17 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av året 2013 og Tabell 18 Omsetning fra overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Tusen kroner Tabell 19 Markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet over digitale linjer. Grossist- og sluttkunder... 68

9 8 1 Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger to ganger i året frem statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Rapportene er basert på innhentede tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den ene rapporten omfatter statistikk for helår og publiseres i mai. Den andre rapporten omfatter første halvår og publiseres i oktober hvert år. Statistikken i både hel- og halvårsrapportene omfatter fasttelefoni (inklusive bredbåndstelefoni), mobiltelefoni og andre mobiltjenester, samt bredbånd og overføring av TVsignaler. Helårsrapporten omfatter i tillegg datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Statistikken fordeler seg i all hovedsak på abonnement og omsetning samt trafikk der dette er relevant. I tillegg beskrives markedsandelene for de største tilbyderne. Tabell 1 viser det totale antall operative tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken. Totalt antall tilbydere har gått ned omtrent hvert år siden Det er totalt 178 operative tilbydere i I statistikken for 2013 var det tilsvarende antallet 182. Den årlige nedgangen avspeiler endringer i markedet i denne perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. Samtidig blir det færre nyetablerte tilbydere sammenlignet med tidligere. For de enkelte tjenesteområdene er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. De fleste tilbyderne har virksomhet på mer enn ett tjenesteområde. I vedlegget er det gitt en oversikt over de enkelte tilbyderne innen telefoni og bredbånd Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd Datakommunikasjonstjenester Overføringskapasitet Overføring av TV-signaler TOTALT Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori

10 9 Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Nkom foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme.

11 Antall abonnement i Utviklingstrekk 2.1 Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni 1 fra og med Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av 2014 var det i overkant av 1,08 millioner abonnement for fasttelefoni og mer enn 5,91 millioner abonnement for mobiltelefoni Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobiltelefoni og fasttelefoni. I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til 2008 var den årlige reduksjonen en god del mindre enn abonnement. Fra 2009 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på over abonnement. Bredbåndstelefoni hadde en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i underkant av Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag abonnement ved utgangen av Antall abonnement for mobiltelefoni økte sterkt hvert år frem til I perioden fra 2006 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt en god del sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalt aktive kontantkort 2. Andelen kontantkort 1 Figur 1 og figur 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i NMT omtales også som første generasjons (1G) automatiske mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 Nkom anser et kontantkort som et abonnement når det er aktivt, det vil si at det har generert trafikk i et mobilnett i løpet av de tre siste månedene.

12 Antall abonnement i har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av 2014 var andelen kontantkort i underkant av 24 prosent. Fra utgangen av 2013 til utgangen av 2014 falt antall abonnement for fasttelefoni med over , mens antall mobilabonnement i samme periode økte med i overkant av Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter. Originerte minutter fra fastnett omfatter både talesamtaler og trafikk til oppringt Internett. Trafikk fra oppringt Internett utgjør svært lite de siste årene. Summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni gikk betydelig ned frem til omkring Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt Internett. Deretter har den årlige nedgangen i totalt antall trafikkminutter vært mindre. Mobiltrafikken utgjør en stadig større andel av total trafikk. I 2014 utgjorde trafikken fra mobiltelefoner om lag 81 prosent av den totale trafikken, mens denne andelen var om lag 47 prosent i 2007.

13 Antall minutter Millioner minutter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra fastnett Trafikk fra mobilnett Andel trafikk fra mobilnett Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobilnett skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. For fasttelefoni har det i samme periode vært en betydelig nedgang. Fasttelefoni inkluderer trafikk til oppringt Internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er marginal i de senere årene. Gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni nærmer seg hverandre. I 2014 var avstanden om lag 60 minutter i gjennomsnitt per måned Fra fasttelefon Fra mobiltelefon Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon

14 Antall abonnement i Fast og mobilt bredbånd Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2002 hadde antall abonnement for fast bredbånd passert Ved utgangen av 2014 var antall abonnement i ferd med å nærme seg 2 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av 2014 var antall abonnement om lag Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 3. Andelen husholdninger med fast bredbånd økte gradvis frem til Veksten i antall private bredbåndsabonnement var altså større enn økningen i antall husholdninger i den perioden. De tre siste årene har andelen husholdninger med fast bredbånd ligget på om lag 76 prosent. Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen på om lag 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2014 var det om lag 20 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 3 Nkom benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. Antall husholdninger ved utgangen av 2014 er estimert av Nkom.

15 Antall abonnement i 1000Tusener 14 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Andel husholdninger med bredbåndsabonnement Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 10% 0% Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall bredbåndsabonnement fordelt på aksessteknologier. Ved utgangen av 2014 utgjør bredbånd basert på DSL, kabel-tv-nett eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd. Antall abonnement for disse tre teknologiene er i ferd med å nærme seg hverandre DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre aksessteknologiene samt for mobilt bredbånd. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien har fremdeles størst utbredelse. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av 2014 er det fast bredbånd basert på kabel-tv-nett som er den nest største aksessteknologien. Kabel-TV-nett hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den

16 Antall abonnement i årlige veksten avtatt. Fra 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten i abonnement basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert, var det betydelig vekst i antall abonnement. I 2013 og 2014 har det imidlertid vært en nedgang i antall abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2014 var det om lag abonnement for mobilt bredbånd. Det svarer til bortimot 27 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 2.3 Omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd 4. Mobiltjenester inkluderer mobiltelefoniabonnement, særskilte abonnement for mobilt bredbånd og mobil-til-mobil-kommunikasjon (M2M). Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Sluttbrukeromsetningen er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV-signaler ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV-signaler er nærmere beskrevet i kapittel 7.3. Omsetningen for mobiltelefoni omfatter ikke grossistinntekter fra terminering og internasjonal gjesting (utenlandske mobilbrukere i Norge). Sluttbrukerinntekter fra internasjonal gjesting (norske mobilbrukere i utlandet) er heller ikke inkludert. Internasjonal gjesting er nærmere beskrevet i 4 Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt Internett frem til 2013.

17 Millioner kroner 16 kapittel 4.6. Inntekter fra salg eller utleie av mobiltelefoner og andre terminaler eller fysisk utrustning, skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. Fra 2013 til 2014 var det en økning i den samlede omsetningen på i underkant av 700 millioner kroner. Til sammenligning var det en nedgang i omsetningen fra 2012 til 2013 på bortimot 314 millioner kroner. Den samlede omsetningen var på om lag 31,7 milliarder kroner i 2014 og om lag 31,0 milliarder kroner i Overføringskapasitet Datakommunikasjonstjenester Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Omsetningen for mobiltjenester var om lag av 17,6 milliarder kroner i Dette utgjorde i overkant av 55 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for fasttelefoni var i overkant av 3,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på nesten 570 millioner sammenlignet med Omsetningen for fasttelefoni utgjorde litt over 11 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for fast bredbånd økte med bortimot 451 millioner kroner fra 2013 til 2014 til over 8,3 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde om lag 27 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,2 milliarder kroner i Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Telenor hadde en andel av samlet omsetning i 2012 på 50,1 prosent. I 2014 er denne andelen til sammenligning på 51,9 prosent. TeliaSonera har den nest største andelen av samlet omsetning. Denne 5 Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9.

18 17 andelen gikk ned fra 12,6 prosent i 2012 til 11,7 prosent i Tele2 og Network Norway hadde til sammen en andel på 9,6 prosent i I 2014 er den gått ned til 9,1 prosent. NetGenTel, Get og Broadnet hadde hver for seg andeler på rundt 3 prosent av samlet sluttbrukeromsetning. Telenor 51,9 % TeliaSonera 11,7 % Network Norway Tele2 NetGenTel Get Broadnet 5,4 % 3,6 % 3,1 % 3,2 % 2,9 % Øvrige 18,1 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Nkom har i 2012, 2013 og 2014 innhentet tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Tabell 2 viser årlige investeringer i perioden 2012 til Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut, og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel ved utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn.

19 18 Investeringstallene som Nkom innhenter, omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av Nkom basert på fastsatt retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av frekvenser i 2012 var på om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 6. I 2014 var beløpet til sammenligning på om lag 16 millioner kroner. De samlede investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var på nesten 9,0 milliarder kroner i Det er 541 millioner kroner mer enn i Investeringene som kan relateres til fastnett, utgjorde 45 prosent av de samlede investeringene i Tilsvarende andel for mobilnett var om lag 28 prosent. Investeringene i fiber i 2014 var på om lag 2,5 milliarder kroner. Det er litt mindre enn i 2013, men betydelig mer enn i Investeringene i LTE var på over 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 800 millioner kroner sammenlignet med For investeringer i øvrige varige driftsmidler var det en viss økning fra 2013 til For investeringer i immaterielle eiendeler var det en økning på nesten 300 millioner kroner. Store deler av disse investeringene gjelder tilbydere som har betydelige markedsandeler ved distribusjon av TV-signaler, og investeringene er primært knyttet til kjøp av rettigheter for å distribuere innhold Endring Investeringer i varige driftsmidler i fastnett Av dette: Investeringer i fiber Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett Av dette: Investeringer i LTE Øvrige investeringer i varige driftsmidler Investeringer i immaterielle eiendeler Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner 6 Noen av disse frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende.

20 Abonnement i Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 3.1 Abonnement Figur 11 viser totalt antall fasttelefonabonnement fra 2005 til utgangen av Antall abonnement har avtatt siden Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDN-abonnement. Ved utgangen av 2014 var det totalt fasttelefonabonnement i Norge. Dette er en nedgang på om lag 12,5 prosent fra utgangen av Nedgangen var på om lag abonnement for bredbåndstelefoni, mens nedgangen i PSTN- og ISDN-abonnement var i underkant av Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Figur 12 viser utviklingen i antall husstander med fasttelefon. Ved utgang av 2014 er det litt over en tredjedel av norske husstander som har fasttelefon. Ved utgangen av 2012 hadde nesten halvparten av norske husstander fasttelefon.

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016 Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 465 748 1 321 325-9,9 % Av dette: Privat 1 151 019 1 025

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Utviklingstrekk... 9 2.1 Telefoni... 9 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 12 2.3 Samlet

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Samlet omsetning 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 16 000 14 000 12 000 10 000 70% 65% 60% 55% 8 000 6 000 4 000

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 endret 20. juni 2012 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 PT-rapport nr. 5 2012 19. oktober 2012 Det norske ekommarkedet 2012 NØKKELTALL 2012 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 579 024 1 465

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data Innhenting og publisering av ekomstatistikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet).

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Bredbånd i Norge desember 2016

Bredbånd i Norge desember 2016 Bredbånd i Norge 2016 21. desember 2016 1 Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes utviklingen i tilgang til fast

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014

Bredbånd i Norge 2014 Bredbånd i Norge 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Tre hovedtema Høyhastighets bredbånd Analyse av hastighetsmålinger i Nettfart.no Dekningsberegninger for 3G og 4G 2 Høyhastighets bredbånd

Detaljer

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA 2 Agenda Hva skjer i telemarkedet? Hva er konsekvensene? Hva skjer videre? Hvilken

Detaljer

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Vil den bærekraftige konkurransen i mobilmarkedet bli påvirket av en reduksjon fra tre til to tilbydere, og ved at det nå konkurreres mer på mobildata fremfor tale

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 7 1.1 Bakgrunn og formål... 7 1.2 Målgruppen og feltarbeid... 7 1.3 Utvalg...

Detaljer

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese TeliaSonera/Tele2 BECCLE-Seminar 15. april 2015 Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese Saken kort oppsummert 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 Norge/Network Norway Konkurransetilsynets

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning Mottaker Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2014/0289-355 Saksbehandler: Saksansvarlig: Kjersti Margrethe Bruaas Gjermund Nese Dato: 05.02.2015 Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Samtrafikk og markedsregulering

Samtrafikk og markedsregulering Samtrafikk og markedsregulering Hans Jørgen Enger Seksjonssjef avdeling Marked Post- og teletilsynet NTNU telematikk IKT, organisasjon og marked 10. oktober 2012 Disposisjon/dagens tema I. Litt om samtrafikk

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE?

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? ER SYMMETRISK REGULERING ET HENSIKTSMESSIG VIRKEMIDDEL? ØYVIND HUSBY - TDC GET LANDSDEKKENDE NETT OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet...7 2.1.1. Arbeidsproduktivitet i 2002-2006, etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013)

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 1.1 Sikkerhet

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2016. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Teknologiplattform for Network Norway

Teknologiplattform for Network Norway Geir Løvnes, Network Norway Digitale Telenett, NTNU, 7/1-2009 Teknologiplattform for en ny aktør Teknologiplattform for Network Norway Hvordan velge Teknologiplattform for ny aktør? Velges ut fra Hvilken

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 8. april 2008 Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PT) varsel om vedtak

Detaljer

24.11.2011 Det Digitale Agder

24.11.2011 Det Digitale Agder 24.11.2011 Det Digitale Agder DET DIGITALE AGDER Samarbeidsprosjekt der begge fylkeskommunane og alle 30 kommunane på Agder deltek Arbeider for utbygging av infrastruktur for digital kommunikasjon, og

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland Arbeidsnotat nr. 08/09 Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity Prosjektet

Detaljer

Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil Sammendrag: Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS Telekombransjens syn på telereguleringen Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS TeliaSonera en internasjonal telegigant Norsk mobilkjempe med solid fotavtrykk NetCom og Chess 1,65 millioner kunder Omsetter

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS

Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo Tekna Teleforum 2014 Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS 2 Norsk Telecom AS 3 Norsk Telecom AS Ekomloven 1-1 Lovens

Detaljer

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Choose an item Date Page 2016-01-15 1 (3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sendes per e-post til: firmapost@nkom.no og bss@nkom.no Deres ref: 1000601-11-411.2 Høring veileder

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Norge 2012 2 Innhold FORORD.... 4 DEL 1: FAKTA OM DET NORSKE MOBILMARKEDET.... 7 1.1 Verdikjeden.... 8 Grossistmarkedet.... 9 Sluttbrukermarkedet....

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget 1 Bruk av dette dokumentet Fast- og mobiltelefontrafikk Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Dette dokumentet skal benyttes ved tilbudsbesvarelsen. Kapittel 2 inneholder en generell beskrivelse av anskaffelsen.

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer