Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester mai 2016

2 Nøkkeltall Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni ,6 % Herav antall abonnement for PSTN, ISDN ,8 % Herav antall abonnement for bredbåndstelefoni ,0 % Trafikk fra fasttelefon (millioner minutter) ,6 % Omsetning for fasttelefoni (millioner kroner) ,2 % Mobiltjenester: Antall abonnement for mobiltelefoni ,4 % Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd ,2 % Antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon ,4 % Taletrafikk fra mobiltelefon (millioner minutter) ,8 % Antall sendte SMS- og MMS-meldinger (millioner) ,1 % Antall sendte innholdsmeldinger (millioner) ,6 % Datatrafikk fra mobiltelefoner og mobilt bredbånd (millioner GB) ,0 % Omsetning for mobiltjenester (million kroner) ,5 % Fast bredbånd: Antall abonnement for fast bredbånd ,3 % Herav antall abonnement basert på DSL ,3 % Herav antall abonnement basert på kabel-tv-nett ,8 % Herav antall abonnement basert på fiber ,7 % Herav antall abonnement basert på andre teknologier ,1 % Omsetning for fast bredbånd (millioner kroner) ,7 % Datakommunikasjonstjenester: Omsetning for datakommunikasjonstjenester ,4 % Overføringskapasitet: Omsetning for overføringskapasitet (sluttbruker) ,4 % TOTAL OMSETNING: Samlet sluttbrukeromsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester (millioner kroner) Overføring av TV-signaler: ,4 % Antall abonnement ,3 % Omsetning for overføring av TV-signaler (millioner kroner) ,3 % Investeringer: Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og - nett, eksklusive immaterielle eiendeler (millioner kroner) ,5 % 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Telefoni Fast og mobilt bredbånd Omsetning Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Fasttelefoni Abonnement Trafikk Omsetning Markedsandeler Mobiltjenester Innledning Abonnement Trafikk Minutter og samtaler Meldinger Datatrafikk Omsetning Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Markedsandeler Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Internasjonal gjesting Om internasjonal gjesting Norske abonnenter i utlandet Maskin-til-maskin kommunikasjon Fast bredbånd og datakommunikasjon Innledning Privatmarkedet

4 5.2.1 Abonnement Markedsført hastighet Omsetning Markedsandeler Bedriftsmarkedet Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Abonnement for datakommunikasjon Omsetning for datakommunikasjon Markedsandeler for datakommunikasjon Samlet omsetning i bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd Abonnement for fast bredbånd Kapasitet for fast bredbånd Omsetning for fast bredbånd Markedsandeler for fast bredbånd Overføringskapasitet Abonnement Omsetning Markedsandeler Overføring av TV-signaler Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg: Operative tilbydere av telefoni og bredbånd per 31. desember Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett

5 Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per år fra fasttelefon og mobiltelefon Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne Figur 11 Antall fasttelefoniabonnement fordelt på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefoniabonnement Figur 13 Utvikling i trafikkminutter fra fasttelefon. Privat og bedriftsmarkedet Figur 14 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning og på privat og bedrift. Millioner minutter Figur 15 Omsetning for fasttelefoni fordelt på abonnement og trafikkretninger. Privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Figur 16 Fasttelefoni. Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 17 Fasttelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 18 Fasttelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 19 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 20 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet. 28 Figur 21 Antall abonnement for mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 22 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned. Privat- og bedriftsabonnement Figur 23 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 24 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 25 Antall sendte SMS-meldinger. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 26 Antall sendte MMS-meldinger. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 27 Antall sendte innholdsmeldinger. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 28 Utvikling i datatrafikk for abonnement for mobiltelefoni og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 29 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd Figur 30 Omsetning fra mobiltelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 31 Omsetning fra særskilte abonnement for mobilt bredbånd Figur 32 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement. Privat- og bedriftsabonnement

6 Figur 33 Mobiltelefoniabonnement, fordelt på privat- og bedriftsabonnement hos de ulike tilbyderne Figur 34 Markedsandeler for særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 35 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 36 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 37 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 38 Utvikling i inntekter og kostander. Norske abonnenter i utlandet. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 39 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) Figur 40 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet Figur 41 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatmarkedet. Nedstrøms hastighet Figur 42 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatmarkedet. Oppstrøms hastighet Figur 43 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Figur 44 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet Figur 45 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet Figur 46 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet Figur 47 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftsmarkedet. Nedstrøms hastighet Figur 48 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftsmarkedet. Oppstrøms hastighet Figur 49 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet Figur 50 Markedsandeler målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet Figur 51 Markedsandeler for datakommunikasjonstjenester målt ved omsetning Figur 52 Omsetning i fast bredbånd og datakommunikasjon i bedriftsmarkedet samlet Figur 53 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 54 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privat- og bedriftsmarkedet. Alle aksessteknologier Figur 55 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 56 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 57 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning Figur 58 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning

7 Figur 59 Antall analoge og digitale leide linjer, inklusive mørk fiber og optisk kanal solgt til sluttbrukere og grossistkunder Figur 60 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossistkunder Figur 61 Antall abonnement for mottak av TV-signaler per utgangen av perioden Figur 62 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordeling Figur 63 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 64 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Alle aksessformer Figur 65 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Kabel-TV Figur 66 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Fiber Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori... 8 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Millioner kroner Tabell 3 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i privatmarkedet Tabell 4 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 6 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Privatmarkedet. Millioner minutter Tabell 7 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Tabell 9 Utvikling i datatrafikk fra mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Tall i petabyte Tabell 10 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner Tabell 11 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene Privat- og bedriftsmarkedet Tabell 12 Trafikk og omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 46 Tabell 13 Antall abonnement for datakommunikasjonstjenester Tabell 14 Omsetning fra datakommunikasjonstjenester. Millioner kroner Tabell 15 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av 2014 og Tabell 16 Omsetning fra salg av overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Millioner kroner Tabell 17 markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet over digitale linjer til sluttbrukere og grossistkunder

8 1 Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger to ganger i året frem statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Rapportene er basert på innhentede tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den ene rapporten omfatter statistikk for helår og publiseres i mai hvert år. Den andre rapporten omfatter første halvår og publiseres i oktober hvert år. Statistikken i både hel- og halvårsrapportene omfatter fasttelefoni (inklusive bredbåndstelefoni), mobiltelefoni og andre mobiltjenester, samt bredbånd og overføring av TVsignaler. Helårsrapporten omfatter i tillegg datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Statistikken fordeler seg i all hovedsak på abonnement og omsetning, samt trafikk der dette er relevant. I tillegg beskrives markedsandelene for de største tilbyderne. Tabell 1 viser det totale antall operative tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken. Totalt antall tilbydere har gått ned hvert år siden Det er totalt 166 operative tilbydere i I statistikken for 2014 var det tilsvarende antallet 175. Den årlige nedgangen avspeiler endringer i markedet i perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. Samtidig blir det færre nyetablerte tilbydere sammenlignet med tidligere. For de enkelte tjenesteområdene er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. De fleste tilbyderne har virksomhet på mer enn ett tjenesteområde. I vedlegget er det gitt en oversikt over de enkelte tilbyderne innen telefoni og bredbånd Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd Datakommunikasjonstjenester Overføringskapasitet Overføring av TV-signaler Totalt Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori 8

9 Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Nkom foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 9

10 Antall abonnement i Utviklingstrekk 2.1 Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni 1 fra og med Fasttelefoni omfatter både tradisjonell telefoni basert på PSTN eller ISDN og bredbåndstelefoni. Ved utgangen av 2015 var det bortimot abonnement for fasttelefoni og mer enn 5,71 millioner abonnement for mobiltelefoni Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobiltelefoni og fasttelefoni fra I alle år i perioden fra 2008 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. Den årlige reduksjonen har vært forholdsvis stabil mellom og abonnement. Bredbåndstelefoni hadde en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på bortimot Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag abonnement ved utgangen av Antall abonnement for mobiltelefoni 2 har økt hvert år, men med betydelige årlige variasjoner. Fra 2012 har den årlige veksten avtatt en god del sammenlignet med årene før. Fra 2014 til 1 Figur 1 og figur 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i 2003 og NMT omtales også som første generasjons (1G) automatiske mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 En tilbyder har korrigert antall abonnement for mobiltelefoni som tidligere er rapportert. Antall abonnement er redusert i perioden fra 2010 til Antall abonnement for mobiltelefoni i figur 1 og 2 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere rapporter og heller ikke sammenlignbare med antall abonnement i perioden frem til og med

11 Antall abonnement i er det en nedgang i antall abonnement for mobiltelefoni. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalt aktive kontantkort 3. Andelen kontantkort har gått betydelig ned. Ved utgangen av 2015 var andelen kontantkort om lag 20 prosent. Fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015 falt antall abonnement for fasttelefoni med over , mens antall mobilabonnement i samme periode gikk ned med om lag Fasttelefoni Mobiltelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter i perioden fra 2005 til Originerte minutter fra fastnett omfatter både talesamtaler og trafikk til oppringt Internett. Trafikk fra oppringt Internett utgjør svært lite de siste årene. Trafikk fra fasttelefoni gikk betydelig ned i de første årene av denne perioden. Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt Internett. Også summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni har gått betydelig ned. Mobiltrafikken utgjør en stadig større andel av total trafikk. I 2015 utgjorde trafikken fra mobiltelefoner om lag 84 prosent av den totale trafikken, mens denne andelen var om lag 30 prosent i Nkom anser et kontantkort som et abonnement når det er aktivt, det vil si at det har generert trafikk i et mobilnett i løpet av de tre siste månedene. 11

12 Antall minutter per år Millioner minutter % % % 40% Fra fastnett Fra mobilnett Andel fra mobilnett % % Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobilnett i perioden fra 2005 skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. For fasttelefoni har det i samme periode vært en betydelig nedgang. Fasttelefoni inkluderer trafikk til oppringt Internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er ubetydelig i dag. Gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni nærmer seg hverandre. I 2015 var avstanden bortimot 30 minutter i gjennomsnitt per måned Fra mobiltelefon Fra fastnett Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per år fra fasttelefon og mobiltelefon 12

13 Antall abonnement i Fast og mobilt bredbånd Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2005 var antall abonnement for fast bredbånd i ferd med å nærme seg 1 million. Ved utgangen av 2015 var antall abonnement passert 2 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av 2015 var antall abonnement i underkant av Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 4. Andelen husholdninger med fast bredbånd økte sterkt frem til Deretter har den årlige økningen vært noe lavere. Ved utgangen av 2015 var det mer enn 81 prosent av husholdningene som hadde fast bredbånd. Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen om lag 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2015 var det mindre enn 18 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 4 Nkom benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. Antall husholdninger ved utgangen av 2015 er estimert av Nkom. 13

14 Antall abonnement i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andel husholdninger med fast bredbånd Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 20% 10% 0% Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall bredbåndsabonnement fordelt på teknologier. Ved utgangen av 2015 utgjør bredbånd basert på DSL, kabel-tv-nett eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd, og antall abonnement for disse tre teknologiene ligger hver for seg omtrent på samme nivå DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre teknologiene for fast bredbånd, samt for mobilt bredbånd. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien hadde fortsatt størst utbredelse ved utgangen av 2015 når man ser privat- og bedriftsmarkedet samlet. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av 2015 er det flere abonnement basert på fiber enn for kabel-tv-nett. Bredbånd 14

15 Antall abonnement i 1000 over kabel-tv-nett hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den årlige veksten avtatt. Fra 2011 har den årlige veksten i abonnement basert på fiber vært høyere enn veksten i abonnement basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert, var det betydelig vekst i antall abonnement. Fra 2013 har det imidlertid vært en årlig nedgang i antall abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2015 var det bortimot abonnement for mobilt bredbånd. Det svarer til mindre enn 20 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 2.3 Omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd 5. Mobiltjenester inkluderer mobiltelefoniabonnement, særskilte abonnement for mobilt bredbånd og mobil-til-mobil-kommunikasjon (M2M). Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Sluttbrukeromsetningen er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV-signaler ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV-signaler er nærmere beskrevet i kapittel 7.3. Omsetningen for fasttelefoni og mobiltelefoni omfatter ikke inntekter fra terminering. Sluttbrukerinntekter fra norske mobilkunders gjesting i utenlandske mobilnett er derimot inkludert. Inntekter fra 5 Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt Internett frem til

16 Millioner kroner utenlandske mobilkunders gjesting i norske mobilnett regnes som grossistomsetning og er derfor ikke inkludert. Internasjonal gjesting er nærmere beskrevet i kapittel 4.6. Inntekter fra salg eller utleie av mobiltelefoner og andre terminaler eller fysisk utrustning, skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. De to siste årene har det vært en økning i den samlede omsetningen. Fra 2014 til 2015 var det en økning i den samlede omsetningen på mer enn 805 millioner kroner. Fra 2013 til 2014 var økningen til sammenligning på bortimot 611 millioner kroner. Den samlede omsetningen var i underkant av 34,3 milliarder kroner i 2015 og om lag 33,5 milliarder kroner i Overføringskapasitet Datakommunikasjonstjenester Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester Totalt Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Omsetningen for mobiltjenester var over 20,1 milliarder kroner i Dette utgjorde 59 prosent av totalomsetningen dette året. Omsetningen for fasttelefoni var mindre enn 3,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på om lag 430 millioner sammenlignet med Omsetningen for fasttelefoni utgjorde 9 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for fast bredbånd økte med nesten 553 millioner kroner fra 2014 til 2015 til over 8,8 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde om lag 26 prosent av totalomsetningen i Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,2 milliarder kroner i Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9. 16

17 Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Samlet omsetning omfatter de samme elementene som inngår i figuren ovenfor. Telenor hadde en andel av samlet omsetning i 2015 på 51,3 prosent. Dette er samme andel som i Telia 7 har den nest største andelen av samlet omsetning med 19,3 prosent. Get og NetGenTel 8 hadde hver for seg andeler på 3,2 prosent av samlet sluttbrukeromsetning. Phonero 9 og Broadnet følger deretter med andeler på henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent. Telenor 51,3 % Telia 19,3 % Get NetGenTel Broadnet Phonero Viken Fiber 3,2 % 3,2 % 2,5 % 2,6 % 1,5 % Øvrige 16,4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Siden 2012 har Nkom innhentet årlige tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle 7 Telia overtok Tele2 og privatkundene i Network Norway i første del av Omsetningen for disse to selskapene i 2013 og 2014 er inkludert i markedsandelen for Telia. 8 Telio og NetGenTel fusjonerte i desember 2014 og tall rapportert for Telio er inkludert i NetGenTels markedsandeler i figuren. 9 Ventelo og Phonero fusjonerte 1. januar 2015 og tall rapportert for Ventelo er inkludert i Phoneros markedsandeler i figuren. 17

18 eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Tabell 2 viser årlige investeringer i perioden 2012 til Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til verken fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut, og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel ved utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn. Samlede investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var mer enn 8,5 milliarder kroner i Det er om lag 740 millioner kroner mer enn i Investeringer som kan relateres til fastnett, utgjorde i overkant av halvparten av de samlede investeringene i Tilsvarende andel for mobilnett var mer enn 28 prosent. Investeringene i fibernett i 2015 var bortimot 2,7 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 150 millioner kroner sammenlignet med Investeringene i LTE var nærmere 2,1 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 600 millioner kroner sammenlignet med For investeringer i øvrige varige driftsmidler var det en betydelig økning fra 2014 til Investeringstallene som Nkom innhenter, omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av Nkom basert på fastsatte retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av frekvenser i 2012, var om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 10. I 2014 var beløpet til sammenligning på om lag 16 millioner kroner. I 2015 ble det gjennomført auksjon for frekvenser i 1800 MHz-båndet. Telenor og Telia betalte til sammen om lag 878 millioner kroner ved denne auksjonen. 10 Frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende. 18

19 Endring Investeringer i varige driftsmidler i fastnett Av dette: investeringer i fiber Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett Av dette: investeringer i LTE Øvrige investeringer i varige driftsmidler Totale investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Investeringer i immateriell eiendeler Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Millioner kroner Investeringene i immaterielle eiendeler i 2015 var om lag på samme nivå som året før. Store deler av disse investeringene gjelder tilbydere som har betydelige markedsandeler ved distribusjon av TV-signaler, og investeringene er primært knyttet til kjøp av rettigheter for å distribuere innhold. 19

20 Antall abonnement i Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 3.1 Abonnement Figur 11 viser antall fasttelefonabonnement fra utgangen av 2006 til utgangen av Antall abonnement for ordinær fasttelefoni har avtatt helt siden Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDNabonnement. Ved utgangen av 2015 var det totalt om lag fasttelefonabonnement i Norge. Dette er en nedgang på nærmere 13 prosent siden utgangen av Nedgangen var om lag abonnement for bredbåndstelefoni, mens nedgangen i PSTN- og ISDNabonnement var i overkant av abonnement Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN Figur 11 Antall fasttelefoniabonnement fordelt på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 12 viser utviklingen i andelen husstander som har fasttelefon. Ved utgangen av 2015 hadde 31 prosent av norske husstander fasttelefon. Dette er en nedgang på fem prosentpoeng siden utgangen av

21 78% 74% 70% 64% 59% 54% 48% 42% 36% 31% Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefoniabonnement Tabell 3 og 4 viser utviklingen i PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement for henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er det kategorien ISDN 2B+D som går mest ned relativt sett, med 26 prosent fra utgangen av PSTN går ned med i underkant av 14 prosent, mens bredbåndstelefoni går ned med om lag 10 prosent i privatmarkedet. Totalt sett er reduksjonen på nesten 13 prosent i privatmarkedet PSTN ISDN2B+D Bredbåndstelefoni Andre Totalt Tabell 3 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i privatmarkedet I bedriftsmarkedet er nedgangen størst relativt sett for kategorien PSTN, med om lag 14 prosent. Bredbåndstelefoni øker med mer enn abonnement i bedriftsmarkedet. Totalt sett går antall abonnement i bedriftsmarkedet ned med mer enn Det utgjør en nedgang på bortimot 12 prosent. 21

22 Millioner minutter PSTN ISDN 2B+D ISDN 30B+D Bredbåndstelefoni Andre Totalt Tabell 4 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet 3.2 Trafikk Figur 13 viser utviklingen i trafikkminutter fra fasttelefon. Totalt antall ringeminutter fra fasttelefon var om lag 2,7 milliarder i I 2006 var tallet til sammenligning nesten 12,3 milliarder. I 2015 var det i nesten 19 prosent færre ringeminutter enn i Historisk sett har den prosentvise reduksjonen vært størst for PSTN og ISDN. Fra 2014 til 2015 er nedgangen i trafikk fra bredbåndstelefoni på 11 prosent og fra PSTN og ISDN på 22 prosent Bredbåndstelefoni PSTN, ISDN Totalt Figur 13 Utvikling i trafikkminutter fra fasttelefon. Privat og bedriftsmarkedet Figur 14 viser utviklingen i trafikk fra fasttelefoni fordelt på trafikkretning og markedssegment. Den største andelen av trafikken er til fastnett. I 2015 utgjør trafikken til fastnett 67 prosent av den totale trafikken i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet er tilsvarende andel på 46 prosent. I 22

23 Millioner minutter 2015 er trafikken i privatmarkedet 22 prosent lavere enn i 2014, mens i bedriftsmarkedet er reduksjonen på 15 prosent i samme tidsperiode Fastnett Mobil Utlandet Privat Bedrift Figur 14 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning og på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 5 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra fasttelefon i privat- og bedriftsmarkedet. De siste årene har det vært en større nedgang i trafikken i privatmarkedet enn i bedriftsmarkedet. Antall ringeminutter fra bredbåndstelefoni i privatmarkedet var nesten 22 prosent lavere i 2015 enn i I bedriftsmarkedet økte trafikken fra bredbåndstelefon med i overkant av 13 prosent fra 2014 til Privatmarkedet Av dette: Bredbåndstelefoni Bedriftsmarkedet Av dette: Bredbåndstelefoni Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 6 og 7 viser trafikk fordelt på retning for henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet. I begge markedene reduseres andelen trafikk til fastnett, mens andelen trafikk til mobilnett øker 23

24 omtrent tilsvarende. Andelen trafikk til utlandet er uendret de tre siste årene i både privat- og bedriftsmarkedet Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Fastnett % % % % % Mobilnett % % % % % Utlandet % % % % % Totalt % % % % % Tabell 6 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Privatmarkedet. Millioner minutter Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Fast % % % % % Mobilnett % % % % % Utlandet % % % % % Totalt % % % % % Tabell 7 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter 3.3 Omsetning Figur 15 viser utviklingen fra 2006 til 2015 i omsetning for fasttelefoni totalt og fordelt på trafikkretning. Det har vært en jevn nedgang i omsetningen fra fasttelefoni i hele tiårs-perioden. Omsetningen for fasttelefoni i 2015 var i underkant 3,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 12 prosent fra Inntekter fra abonnement utgjør den største andelen av omsetningen med 69 prosent i Omsetningen fra trafikk er 15 prosent lavere i 2015 enn i

25 Millioner kroner Abonnement Til mobilnett Til fastnett Til utlandet Totalt Figur 15 Omsetning for fasttelefoni fordelt på abonnement og trafikkretninger. Privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner. Tabell 8 viser omsetningen i henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet for fasttelefoni totalt og for bredbåndstelefoni. I privatmarkedet totalt er det en nedgang på 14 prosent fra 2014 til Nedgangen er henholdsvis 15 og 14 prosent for bredbåndstelefoni og PSTN/ISDN. I bedriftsmarkedet er nedgangen i omsetning på 10 prosent. Omsetningen fra PSTN og ISDN i bedriftsmarkedet reduseres med i underkant av 15 prosent sammenlignet med Omsetningen for bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet øker med litt over 13 prosent fra Privatmarkedet Av dette: bredbåndstelefoni Bedriftsmarkedet Av dette: bredbåndstelefoni Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner 3.4 Markedsandeler Den samlede omsetningen for fasttelefoni for privat- og bedriftsmarkedet var i underkant av 3,1 milliarder kroner i Det totale antallet trafikkminutter var 2,6 milliarder i Dette er grunnlaget for utregninger av markedsandelene i figur Markedsandelene er her definert ut fra salg av telefonitjenester til sluttbrukere i privat- og bedriftsmarkedet. 25

26 Figur 16 viser Telenors markedsandeler av totalomsetning og antall trafikkminutter for privatog bedriftsmarkedet fra 2006 til Telenors andel av totalomsetningen reduseres fra 68,9 til 68,8 prosent fra 2014 til 2015, mens andelen av trafikkminutter øker fra 57,3 prosent i 2014 til 57,6 prosent i % 80% 60% 40% Telenors andel av totalomsetning Telenors andel av trafikkminutter 20% 0% Figur 16 Fasttelefoni. Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 17 viser aktørenes markedsandeler av omsetningen i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Målt ved omsetning er Phonero den nest største tilbyderen av fasttelefoni, med 6,8 prosent av markedet. Ventelo ble innfusjonert i Phonero fra 1. januar Phoneros og Ventelos markedsandeler er summert i 2014 og NetGenTel er den tredje største tilbyderen av fasttelefoni med 5,2 prosent markedsandel. NetGenTel fusjonerte med Telio Telecom 1. januar NetGenTel og Telios markedsandeler er summert i 2014 og Telia har 3,3 prosent av fasttelefonimarkedet etter oppkjøpet av Tele2 11. Telias og Tele2s markedsandeler er summert for 2014 og Telia har solgt fasttelefonikundene som fulgte med fra oppkjøpet av Tele2, videre til Phonect, som overtok kundene 31. oktober

27 Telenor 68,8 % Phonero 6,8 % NetGenTel Telia 5,2 % 3,3 % TDC 3,1 % Øvrige 12,9 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 17 Fasttelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet. Figur 18 viser aktørenes markedsandeler av trafikkminutter i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Telenors markedsandel økte med 0,3 prosentpoeng fra NetGenTel økte sin markedsandel med 0,4 prosentpoeng til 11 prosent i TDCs markedsandel ble redusert fra 8,3 prosent i 2014 til 7,1 prosent i Phoneros markedsandel økte med 0,6 prosentpoeng til 6,5 prosent i Telenor 57,6 % NetGenTel 11,0 % TDC Phonero 7,1 % 6,5 % Telia 3,5 % Øvrige 14,3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 18 Fasttelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet. 27

28 Figur 19 viser at Telenor øker sin andel av bredbåndstelefonimarkedet målt ved omsetning, med en økning fra 28,9 prosent i 2014 til 29,6 prosent i NetGenTels andel reduseres fra 22,5 prosent i 2014 til 20,2 prosent i Lyse Fibers andel reduseres til 7,2 prosent. Telenor 29,6 % NetGenTel 20,2 % Lyse Fiber Get Viken Fiber 7,2 % 6,4 % 6,3 % Øvrige 30,3 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 19 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet. Målt i trafikkminutter er NetGenTel den største aktøren på bredbåndstelefoni med en markedsandel på 31,0 prosent i Jfr. figur 20. Telenor går frem 3,4 prosentpoeng til 28,6 prosent fra 2014 til Gets markedsandel reduseres til 6,3 prosent, mens Phonect øker sin andel til fra 4,9 til 6,2 prosent. NetGenTel Telenor 28,6 % 31,0 % Get Phonect 6,3 % 6,2 % Phonero 5,0 % Øvrige 22,9 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 20 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet. 28

29 4 Mobiltjenester 4.1 Innledning Mobiltjenester består i denne rapporten av tre hoveddeler: Abonnement for mobiltelefoni er abonnement som blant annet gir mulighet for samtaler, SMS-meldinger og tilgang til Internett. Statistikken for mobiltelefoni omfatter antall abonnement, taletrafikk i minutter, antall meldinger og datavolum. Den omfatter også omsetning for mobiltelefoni, blant annet fordelt på abonnementsinntekter og trafikkinntekter. Abonnement for mobiltelefoni regnes i denne rapporten som summen av aktive kontantkort 12 og fakturerte abonnement. De fleste etterbetalte mobiltelefoniabonnement i dag har et visst trafikkvolum inkludert i form av taleminutter, meldinger og datatrafikk. Særskilt abonnement for mobilt bredbånd er abonnement som kun benyttes for internettaksess og datatrafikk, og de generer derfor ikke ordinær taletrafikk i mobilnettet. Et særskilt abonnement for mobilt bredbånd kjøpes normalt uavhengig av et mobiltelefoniabonnement 13. Statistikken for mobilt bredbånd omfatter antall abonnement, datavolum og omsetning. Maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) ved bruk av mobilnettet. Statistikken omfatter antall SIM-kort for dette formålet og tilhørende omsetning og trafikk. Omsetning ble første gang innhentet for 2009, mens trafikkvolumer er innhentet fra og med Abonnement Figur 21 viser utviklingen i mobiltelefoniabonnement 14 fra 2006 og frem til utgangen av Ved utgangen av 2015 var det i overkant av 5,7 millioner abonnement for mobiltelefoni. Det er en nedgang på om lag abonnement fra utgangen av Til sammenligning var det en økning på nesten abonnement fra utgangen av 2013 til utgangen av Det var 4,57 millioner etterbetalte abonnement ved utgangen av Dette er en økning på om lag abonnement sammenlignet med året før. Det var i overkant av 1,14 millioner aktive kontantkort ved utgangen av året i Det er en nedgang på nesten siden utgangen av Det har vært årlig nedgang i antall kontantkort de fire siste årene. Ved 12 Kontantkort benyttes i denne rapporten som betegnelse på et forhåndsbetalt aktivt abonnement. Abonnementet er aktivt når kontantkortet har vært brukt de siste tre månedene av rapporteringsperioden. Et kontantkort har vært aktivt hvis det har hatt inn- eller utgående trafikk i form av samtaler eller meldinger i perioden. Det samme gjelder hvis kontantkortet har generert datatrafikk eller det er ladet med kjøpekraft i perioden. 13 Ofte benytter abonnenten et USB-modem i tilknytning til et særskilt abonnement for mobilt bredbånd. Abonnenten kan også benytte et såkalt innstikkskort eller en WiFi-ruter tilknyttet mobilnettet. 14 En tilbyder har korrigert antall abonnement for mobiltelefoni som tidligere er rapportert. Antall abonnement er redusert i perioden fra 2010 til Antall abonnement for mobiltelefoni i figur 21 er derfor ikke sammenlignbar med tidligere rapporter og heller ikke sammenlignbar med antall abonnement i perioden frem til og med

30 Antall abonnement i 1000 utgangen av 2015 er kun 20 prosent av alle mobiltelefoniabonnement kontantkort. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra året før. 76,4 prosent av alle mobiltelefoniabonnement var registrert på privatkunder 15 ved utgangen av Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng fra utgangen av Denne andelen har de siste tre årene ligget stabilt på dette nivået % % % Kontantkort % 15% 10% Etterbetalte abonnement Totalt Andel kontantkort (høyre akse) % % Figur 21 Antall abonnement for mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement. Nkom samler inn tall for antall mobilabonnement der det benyttes mobildata. Dette er mobilabonnenter som har generert datatrafikk i perioden 16. Dette kan betraktes som en indikator på utbredelsen av bruk av Internett på mobiltelefoner. Dette er vist i figur 22 fra og med Antall slike abonnement har økt betydelig de siste fire årene. Ved utgangen av 2015 var det bortimot 4,7 millioner abonnement som hadde generert mobildata. Dette utgjør nesten 82 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement. Til sammenligning var tilsvarende andel på bortimot 70 prosent ved utgangen av Fra og med 2012 har Nkom innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 1 GB eller mer per måned inkludert i abonnementet. Dette fremgår av figur 22. Antallet var nesten 3,54 millioner abonnement ved utgangen av Dette utgjør 62 prosent av alle 15 Mobiltelefoniabonnement som er registrert på enheter med organisasjonsnummer, regnes som bedriftsabonnement. Alle øvrige abonnement regnes som privatabonnement. 16 Dette omtales som aktive abonnement på mobildata. Det defineres som alle abonnement der det er generert mer enn 0,5 MB i minst én av de tre siste månedene av året. 30

31 Antall abonnement i 1000 abonnement. Per utgangen av 2014 var antall abonnement med 1 GB eller mer inkludert, bortimot 2,88 millioner, det vil si om lag 50 prosent av totalt antall abonnement. Fra 2014 har Nkom i tillegg innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 5 GB eller mer per måned inkludert i abonnementet. Dette fremgår også av figur 22. Antall slike abonnement ved utgangen av 2015 var i overkant av én million. Dette utgjør nesten 19 prosent av totalt antall abonnement. Andel som har 1 GB eller mer inkludert i abonnementet, er høyere for bedriftsabonnement enn for privatabonnement. Dette gjelder i enda høyere grad for abonnement med 5 GB eller mer inkludert. For bedriftsabonnement var det nesten 68 prosent som hadde 1 GB eller mer inkludert ved utgangen av Tilsvarende andel for 2014 var 59 prosent. 38 prosent av bedriftsabonnementene hadde 5 GB eller mer inkludert i abonnementet ved utgangen av Tilsvarende andel ved utgangen av 2014 var 22 prosent Antall aktive dataabonnement Antall abonnement med 1 GB eller mer inkludert Antall abonnement med 5 GB eller mer inkludert Totalt antall abonnement for mobiltelefoni Figur 22 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned. Privat- og bedriftsabonnement. Figur 23 viser utviklingen i antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd 17 fra 2009 til utgangen av Antall abonnement økte hvert år frem til Etter den tid har det vært en årlig nedgang. Totalt antall abonnement ved utgangen av 2015 var Det er en nedgang på mer enn siden utgangen av Andelen bedriftsabonnement var 31 prosent ved utgangen av Særskilte abonnement for mobilt bredbånd er abonnement som utelukkende benyttes til mobildata. Det kan anskaffes og benyttes uavhengig av mobiltelefoniabonnement. Fra 2014 er definisjonen av mobilt bredbånd endret. Tidligere var tilleggstjenester for databruk knyttet til et mobiltelefoniabonnement inkludert, for eksempel såkalte datatvillinger. Tallene er korrigert tilbake i tid basert på nåværende definisjon. 31

32 Antall abonnement i Privat Bedrift Totalt Figur 23 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd 4.3 Trafikk Minutter og samtaler Totalt antall trafikkminutter originert i mobilnett var 14 milliarder i Antall trafikkminutter var nesten 380 millioner høyere enn i 2015 enn i Dette tilsvarer en økning på om lag 2,8 prosent. Fra 2013 til 2014 var økningen til sammenligning i underkant av 450 millioner minutter, eller 3,4 prosent. Figur 24 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra mobiltelefoner, fordelt på trafikk til mobilnett, fastnett og utlandet. I 2015 var det en økning i antall trafikkminutter til fastnett på nesten 72 millioner minutter, sammenlignet med Fra 2013 til 2014 var økningen på om lag 3 millioner minutter. Trafikk til mobiltelefoner økte med 367 millioner minutter fra 2014 til Dette utgjør en økning på 3 prosent. Fra 2013 til 2014 økte denne trafikken til sammenligning med om lag 415 millioner minutter. Trafikken til utlandet ble redusert med nesten 72 millioner minutter fra 2014 til

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 465 748 1 321 325-9,9 % Av dette: Privat 1 151 019 1 025

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Utviklingstrekk... 9 2.1 Telefoni... 9 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 12 2.3 Samlet

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 endret 20. juni 2012 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Samlet omsetning 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 16 000 14 000 12 000 10 000 70% 65% 60% 55% 8 000 6 000 4 000

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217 Omsetning og investeringer 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 PT-rapport nr. 5 2012 19. oktober 2012 Det norske ekommarkedet 2012 NØKKELTALL 2012 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 579 024 1 465

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 16 000 15 800 15 600 15 400

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data Innhenting og publisering av ekomstatistikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet).

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Bredbånd i Norge desember 2016

Bredbånd i Norge desember 2016 Bredbånd i Norge 2016 21. desember 2016 1 Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes utviklingen i tilgang til fast

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS W Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Vår ref.:1606274-2 - 049 Vår dato: 9.12.2016 Deres ref.: 2016/0378-55 Deres dato: 6.12.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Spørsmål fra Konkurransetilsynet

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 7 1.1 Bakgrunn og formål... 7 1.2 Målgruppen og feltarbeid... 7 1.3 Utvalg...

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA 2 Agenda Hva skjer i telemarkedet? Hva er konsekvensene? Hva skjer videre? Hvilken

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare.

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. Informasjon om prisskjemaene Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. - Arkfane/skjema - Priser fasttelefoni - Arkfane/skjema - Priser mobiltelefoni - Arkfane/skjema

Detaljer

24.11.2011 Det Digitale Agder

24.11.2011 Det Digitale Agder 24.11.2011 Det Digitale Agder DET DIGITALE AGDER Samarbeidsprosjekt der begge fylkeskommunane og alle 30 kommunane på Agder deltek Arbeider for utbygging av infrastruktur for digital kommunikasjon, og

Detaljer

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget 1 Bruk av dette dokumentet Fast- og mobiltelefontrafikk Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Dette dokumentet skal benyttes ved tilbudsbesvarelsen. Kapittel 2 inneholder en generell beskrivelse av anskaffelsen.

Detaljer

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Vil den bærekraftige konkurransen i mobilmarkedet bli påvirket av en reduksjon fra tre til to tilbydere, og ved at det nå konkurreres mer på mobildata fremfor tale

Detaljer

Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse

Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1504996-46 - Vår dato: 6.1.2017 Deres ref.: 16/2121- Deres dato: 25.11.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Delvis unntatt fra offentlighet iht

Detaljer

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI 1 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Kristiansand, 10. februar 2015 VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI 1. Innledning Vi viser til varsel av 17.12.2014 om

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1405379-6 - Vår dato: 13.3.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janiche Solheim Justnes, Alexander Iversen Varsel om vedtak - pålegg om retting

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet...7 2.1.1. Arbeidsproduktivitet i 2002-2006, etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Dette dokumentet inngår som en del av konkurransegrunnlaget, jf konkurransegrunnlagets punkt 1.8. Eventuelle spørsmål

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

TJENESTER I TANA

TJENESTER I TANA BEDRE MULIGHETER FOR TILGANG TIL DIGITALE TJENESTER I TANA 2014-2019 Utbygging av høyhastighets bredband og utbedring av mobilnettet i Tana kommune Prosjektet har som mål å gi innbyggerne i Tana kommune

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland Arbeidsnotat nr. 08/09 Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity Prosjektet

Detaljer

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Resultat av virksomheten for konsernet Det vises til årsregnskapet for ytterligere spesifikasjoner.

Resultat av virksomheten for konsernet Det vises til årsregnskapet for ytterligere spesifikasjoner. Resultat av virksomheten for konsernet Det vises til årsregnskapet for ytterligere spesifikasjoner. R DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene eksklusiv salgsgevinster økte med 3.818 millioner kroner (11,6 %)

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKOMLOV OG EKOMFORSKRIFT

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKOMLOV OG EKOMFORSKRIFT HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKOMLOV OG EKOMFORSKRIFT 1. INNLEDNING Det er behov for enkelte justeringer og endringer i ekomloven og ekomforskriften som følge av den tekniske og markedsmessige

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: TELEFONI Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer som har fått en dato er besvart

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Datakommunikasjons- og telefonitjenester til Bergen kommune Teknisk gjennomgang

Datakommunikasjons- og telefonitjenester til Bergen kommune Teknisk gjennomgang Datakommunikasjons- og telefonitjenester til Bergen kommune Teknisk gjennomgang Ole-Bjørn Tuftedal 27. juni2014 Innhold 1. Anskaffelsen 2. Dagens situasjon 3. Behov kommende periode 4. Konsekvenser for

Detaljer

Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser

Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser økte til 2,5 milliarder kroner. Telenor ASA andre

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Teknologiplattform for Network Norway

Teknologiplattform for Network Norway Geir Løvnes, Network Norway Digitale Telenett, NTNU, 7/1-2009 Teknologiplattform for en ny aktør Teknologiplattform for Network Norway Hvordan velge Teknologiplattform for ny aktør? Velges ut fra Hvilken

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste "Totalkunderabatt"

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste Totalkunderabatt Offentlig versjon Simonsen Advokatfirma DA Espen Tøndel Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/259-27 MAB KAAS 528.0 Saksbeh.: Katrine Askildsen Christina Jakobsen Dato: 6.

Detaljer

Vurdering av mulig innføring av tjenesteportabilitet mellom fast- og mobiltelefoni i Norge 24. august 2017

Vurdering av mulig innføring av tjenesteportabilitet mellom fast- og mobiltelefoni i Norge 24. august 2017 Vurdering av mulig innføring av tjenesteportabilitet mellom fast- og mobiltelefoni i Norge 24. august 2017 Nkom-saksnummer 1605110 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Innspill fra tilbyderne... 4 3 Erfaringer

Detaljer

Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89 00 00. Investor Relations: Telefon: 67 89 24 70 e-post: ir@telenor.

Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89 00 00. Investor Relations: Telefon: 67 89 24 70 e-post: ir@telenor. 11909 Telenor Q2 NOR04 22.07.04 18:21 Side b Design og produksjon: Cobra. Trykk: RK Grafisk. Forsidefoto: Morten Skisland. Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 8. april 2008 Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PT) varsel om vedtak

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

Ekomplan. Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 14. august 2015

Ekomplan. Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 14. august 2015 Ekomplan Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 14. august 2015 Innholdsfortegnelse 1 Ekomsektorens økonomiske betydning - omsetning, investeringer og statens inntekter...

Detaljer

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE?

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? ER SYMMETRISK REGULERING ET HENSIKTSMESSIG VIRKEMIDDEL? ØYVIND HUSBY - TDC GET LANDSDEKKENDE NETT OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

SPØRSMÅL OM ANGÅENDE MULIGE TILTAK FOR Å UNNGÅ MANGEL PÅ NUMMERRESSURSER SVAR OG KOMMENTARER FRA TDC AS

SPØRSMÅL OM ANGÅENDE MULIGE TILTAK FOR Å UNNGÅ MANGEL PÅ NUMMERRESSURSER SVAR OG KOMMENTARER FRA TDC AS Fra: Rørstad, Ola Leonhard L Sendt: 10. november 2016 15:47 Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no) Kopi: Vallesverd, Johannes Myhre; Johnson, Hege; Thommesen, Jens

Detaljer

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning Mottaker Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2014/0289-355 Saksbehandler: Saksansvarlig: Kjersti Margrethe Bruaas Gjermund Nese Dato: 05.02.2015 Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network

Detaljer