fordelt på graden av endring Prosent...15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15"

Transkript

1 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet Arbeidsproduktivitet i , etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi i faste kroner per timeverk Forventninger til virkninger av IKT-bruk i kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak Prosent Endringer som følge av de siste to årenes IT-prosjekter på utvalgte områder. Andel kommuner fordelt på graden av endring Prosent Endringer som følge av de siste to åreness IT-prosjekter på utvalgte områder. Andel fylkeskommuner fordelt på graden av endring Prosent Endringer som følge av de siste to årenes IT-prosjekter på utvalgte områder. Andel statlige foretak fordelt på graden av endring Prosent Sysselsettingen i IKT-sektoren og innholdssektoren og sysselsatte Sysselsetting i informasjonssektoren Prosent Informasjonssektoren. Sysselsetting Kvinner som andel av de sysselsatte. IKT-sektor, innholdssektor og samlet næringsliv. 4. kvartal Prosent Sysselsatte, etter alder. IKT-sektor, innholdssektor og samlet næringsliv. 4. kvartal Prosent Sysselsatte, etter utdanningsnivå. IKT-sektor, innholdssektor og samlet næringsliv. 4. kvartal Prosent Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i IKT-sektoren og innholdssektoren og Kroner Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i informasjonssektoren, fordelt på undergrupper og Kroner Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i IKT-sektoren, fordelt på kjønn og utdanningsnivå Kroner Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i innholdssektoren, fordelt på kjønn og utdanningsnivå Kroner Omsetning i IKT-sektoren og innholdssektoren og Milliarder kroner Omsetning i IKT-sektoren og Milliarder kroner Omsetning i innholdssektoren og Milliarder kroner Verdiskaping i IKT-sektoren og innholdssektoren og Milliarder kroner Verdiskaping i IKT-sektoren Prosent Verdiskaping i innholdssektoren Prosent Egenkapitalrentabilitet. IKT-sektor, innholdssektor og gjennomsnitt for alle næringer Prosent Egenkapitalrentabilitet i IKT-sektoren Prosent Egenkapitalrentabilitet i innholdssektoren Prosent Driftsmargin. IKT-sektoren, innholdssektoren og gjennomsnitt for alle næringer Prosent Prisindekser for IKT-næringene, telekommunikasjonstjenester og datakonsulenttjenester. 1. kvartal kvartal = Prisindeks for telekommunikasjonstjenester, privat- og bedriftskunder. 1. kvartal kvartal =

2 Prisindeks for datakonsulenttjenester, kompetansenivå. 1. kvartal kvartal = Prisindeks for datakonsulenttjenester, stillingstype. 1. kvartal kvartal = Antall nyetableringer per konkurs. IKT-sektoren, innholdssektoren og samlet næringsliv Antall ansatte i nyetableringer og sysselsatte i konkurser. IKT-sektor og innholdssektor Eksport og import av IKT-varer som andel av handel med tradisjonelle varer Prosent Eksport av IKT-varer, fordelt på undergrupper Millioner kroner (løpende priser) Import av IKT-varer, fordelt på undergrupper Millioner kroner (løpende priser) Handelsunderskudd for IKT-varer, etter varegruppe Millioner kroner (løpende priser) Eksport av IKT-varer, fordelt på landsdeler og Millioner kroner (løpende priser) Fordeling av sysselsetting innenfor telekommunikasjon. Norden unntatt Island Fordeling av sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet. Norden unntatt Island Fordeling av omsetning innenfor telekommunikasjon. Norden unntatt Island Fordeling av omsetning innenfor databehandlingsvirksomhet. Norden unntatt Island Fordeling av bearbeidingsverdi innenfor telekommunikasjon. Norden unntatt Island Fordeling av bearbeidingsverdi innenfor databehandlingsvirksomhet. Norden unntatt Island Prisindeks for telekommunikasjonstjenester. Europeiske land. 1. kvartal kvartal = Prisindeks for datakonsulentvirksomhet. Nordiske land. 1. kvartal kvartal = Eksport av IKT-varer. De nordiske landene US-dollar (løpende priser) Import av IKT-varer. De nordiske landene US-dollar (løpende priser) Antall abonnementer for privat- og bedriftskunder, tradisjonell fasttelefoni Antall fasttelefonabonnementer, fordelt på tjenester Antall abonnementer, mobil- og fasttelefoni Trafikk fra mobiltelefon til mobilnett, til fastnett og til utlandet Millioner minutter Antall sendte SMS, innholdstjenester og MMS Millioner meldinger Andel av husholdningene med tilgang til PC hjemme Prosent Andel husholdninger med tilgang til Internett Prosent Andel av befolkningen med tilgang til Internett Prosent Andelen av alle foretak med tilgang til Internett. Foretak med 10+ sysselsatte Prosent Utviklingen i bredbåndsabonnementer, 3. kvartal kvartal Millioner

3 Utviklingen i private bredbånd per 100 husholdninger, 4. kvartal kvartal Andel av husholdninger med fast bredbånd. 2. kvartal Prosent Antall mobile bredbåndsabonnementer. 2. kvartal kvartal Andel husholdninger med tilgang til bredbånd hjemme Prosent Andel av befolkningen med tilgang til bredbånd hjemme Prosent Privatmarkedet. Prosentvis fordeling av bredbåndsabonnementer, etter overføringskapasitet. 2. kvartal Utvikling av overføringskapasitet for private bredbåndsabonnementer. Medianverdi og gjennomsnitt. 3. kvartal kvartal Antall faste bredbåndsabonnementer, etter aksessteknologi, privat- og bedriftskunder. 2. kvartal Millioner Gjennomsnittlig overføringskapasitet, etter teknologi. 4. kvartal Mbit/s Andelen av alle foretak med bredbånd. Foretak med 10+ sysselsatte Prosent Andel av alle husholdninger som har tilgang til Internett og bredbånd hjemme. Landsdel Prosent Private bredbåndsabonnementer fordelt etter kommunens sentralitetskode. 4. kvartal og 3. kvartal Private bredbåndsabonnementer i prosent av husholdningene, etter kommune. 4. kvartal 2004 og 3. kvartal Gjennomsnittshastighet for tilknytning til bredbånd. Fylke. 4. kvartal Mbit/s Fordeling av teknologi for tilknytning til bredbånd. Fylke. 4. kvartal Prosent Antall ordinære mobilabonnementer og kontantkort per 100 innbyggere. OECD-land Andel av husholdningene som har tilgang til Internett hjemme og Andel av husholdningene som har tilgang til bredbånd hjemme og Andel av husholdningene med bredbånd Andel av bredbånd med fibertilknytning Andelen av alle foretak med tilgang til bredbånd i 2006 og Foretak med 10+ sysselsatte Hyppigheit i bruken av PC, etter alder Prosent Hyppigheit i bruken av Internett, etter alder Prosent Tenester på heimesidene til føretaka. Føretak med 10+ sysselsette Prosent Bruk av heimesider, fordelt etter sysselsetjingsgrupper Prosent Bruk av heimesider, fordelt etter næringsområde Prosent Delen kommunar, fylkeskommunar og statlege føretak som bruker ulike typar IT-system Prosent Delen kommunar, fylkeskommunar og statlege føretak som bruker fri programvare på ulike område Prosent Del av befolkninga som har brukt PC dei siste tre månadene og Del av befolkninga som har brukt Internett dei siste tre månadene og Del av befolkninga som har brukt Internett dei siste tre månadene til e-post og Del av befolkninga som har brukt Internett dei siste tre månadene til å søkje informasjon om helse og Delen av alle føretak som sende/tok imot Faktura i 2007 og Føretak med 10+ sysselsette. Prosent

4 Internett brukt til kontakt med offentlige myndigheter de siste tre månedene. Andel av dem som har vært på Internett de siste tre månedene Prosent Andelen av alle foretak som brukte Internett på ulike måter til å kommunisere med offentlige myndigheter. Foretak med 10+ sysselsatte Andelen foretak som var fornøyd eller svært fornøyd med kvaliteten på offentlige elektroniske tjenester. Foretak som brukte Internett til å kommunisere med offentlige styresmakter, etter sysselsetting og næringsområde. Foretak med 10+ sysselsatte Prosent Andel kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester Prosent Andel av befolkningen som har brukt Internett til å søke etter informasjon på offentlige myndigheters websider de siste tre månedene og Andel av befolkningen som har lastet ned offisielle skjema de siste tre månedene og Andel av befolkningen som har sendt inn utfylt skjema de siste tre månedene og Andel av befolkningen som har drevet jobbsøking på nettet de siste tre månedene og Andel av arbeidsledige som har drevet jobbsøking på nettet de siste tre månedene og Andel av alle foretak i europeiske land som brukte Internett til samhandling med myndighetene Foretak med 10+ sysselsatte. Prosent Andel av befolkningen som har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester til privat bruk over Internett de siste tolv månedene Prosent Type varer og tjenester handlet på Internett de siste tolv månedene. Andel av befolkningen Prosent Samlet verdi av varer og tjenester kjøpt via nettet de siste tre månedene Prosent Andel av dem som har brukt Internett de siste tolv månedene som har deltatt i gambling eller lotto på nettet de siste tolv månedene Prosent Andelen av alle foretak med elektronisk omsetning. Foretak med 10+ sysselsatte Prosent Andel kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak som gjennomførte aktiviteter knyttet til innkjøp av varer/tjenester elektronisk Prosent Andel av befolkningen som har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett de siste tolv månedene og Andel av befolkningen som har kjøpt private reiser og innkvartering over Internett de siste tolv månedene og Andel av befolkningen som har kjøpt klær og sportsartikler over Internett de siste tolv månedene og Elektronisk omsetnings andel av total omsetning. Foretak med 10+ sysselsatte Prosent Andel kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak som kommuniserer ved hjelp av digital signatur Prosent Andel av alle foretak som kommuniserte med digital signatur. Foretak med 10+ sysselsatte Prosent Andel av alle private foretak med IKT-relaterte sikkerhetsproblemer som resulterte i tap av data eller arbeidstid. Næringer og foretak med 10+ sysselsatte Prosent Andelen av alle private foretak med utvalgte sikkerhetstiltak Prosent

5 Andel kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak som har vært utsatt for ulike typer sikkerhetsproblemer Prosent Andel kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak som har iverksatt ulike typer sikkerhetstiltak Prosent Talet på elevar per PC tilkopla Internett i grunnskolen. Gjennomsnitt i landet Mengda fullførte utdanningar innanfor informasjons- og datateknologi, fordelt på utdanningsnivå. 2000/ / Mengda fullførte utdanningar innanfor informasjons- og datateknologi, fordelt på utdanningsnivå og kjønn. 2007/ Mengda fullførte utdanningar innanfor informasjons- og datateknologi blant kvinner, fordelt på utdanningsnivå. 2000/ / Mengda fullførte utdanningar innanfor informasjons- og datateknologi blant menn, fordelt på utdanningsnivå. 2000/ / Bruk av Internett for kurs og utdanning dei siste tre månadene, etter arbeidssituasjon. Delen av dei som har nytta Internett dei siste tre månadene. 2004, 2006 og Prosent Delen av alle føretak som brukte Internett til opplæring og utdanning av tilsette. Føretak med 10+ sysselsette Prosent Del av befolkninga med høg PC-kompetanse. 2005, 2007 og Prosent Del av befolkninga med høg Internett-kompetanse Prosent Del av befolkninga som meiner at deira PC-kompetanse er høg nok for jobbskifte Prosent Del av befolkninga med høg PC-kompetanse Prosent Del av befolkninga med høg Internett-kompetanse Prosent Del av befolkninga som meiner at deira PC-kompetanse er høg nok for jobbskifte Prosent Driftskostnader til FoU i næringslivet, etter teknologiområde Prosent Driftskostnader til FoU i IKT-sektoren, etter teknologiområde Prosent Kostnader til egenutførte og innkjøpte FoU-tjenester i IKT-sektoren Millioner kroner Finansiering av egenutført FoU i IKT-sektoren Millioner kroner Andeler av finansieringskilder til egenutført FoU, næringsgrupper og IKT-sektoren i alt Prosent

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 89 Statistiske analyser Statistical Analyses Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Per Erik Gjedtjernet, Annette Kalvøy, Ole-Petter Kordahl, Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 118 Statistiske analyser Statistical Analyses Mona I. A. Engedal, Ekaterina Denisova, Kristine Langhoff, Kjell Lorentzen, Geir Martin Pilskog, Marina Rybalka og Knut Vikne Nøkkeltall om informasjonssamfunnet

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

11. Definisjoner, avgrensninger og kilder

11. Definisjoner, avgrensninger og kilder 11. Definisjoner, avgrensninger og kilder 11.1. Virkninger av IKT-bruk i næringslivet Den totale IKT-kapitalbeholdningen i periode t (fra analysen presentert i avsnitt 2.1) er definert som: hvor: k type

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 IKT i husholdningene Anne-Hege Sølverud 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners

Detaljer

11.Definisjoner, avgrensninger og kilder

11.Definisjoner, avgrensninger og kilder Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Definisjoner, avgrensninger og kilder 11.Definisjoner, avgrensninger og kilder 11.1. Informasjonssektoren Informasjonssektoren består av IKT-sektoren og Innholdssektoren.

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Forord. For å kunne beskrive utviklingen på en god måte blir det i mange tilfeller nødvendig å velge andre kilder enn de offisielle statistikkene.

Forord. For å kunne beskrive utviklingen på en god måte blir det i mange tilfeller nødvendig å velge andre kilder enn de offisielle statistikkene. Forord I mai 2002 ble Regjeringens enorge-plan lagt fram. Den beskriver tre hovedmål for IT-politikken og fem satsingsområder som er viktige for å nå disse målene. Denne tilstandsrapporten gir et bilde

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

Statistikk om informasjonsteknologi

Statistikk om informasjonsteknologi 98/1 Rapporter Reports Per Øivind Kolbjørnsen Statistikk om informasjonsteknologi Status, behov og utviklingsmuligheter Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse

Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse Økonomiske analyser /2008 Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse Marina Rybalka Informasjons- og kommunikasjonsteknologier

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

6. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

6. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i offentlig sektor Mads Hansen-Møllerud 6. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlig sektor Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har vært i

Detaljer

Produksjonsevne og konsummuligheter

Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /007 Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn gir en omfattende analyse og beskrivelse av den aktuelle økonomiske situasjonen og en vurdering av den løpende

Detaljer

Digitalisering=produktivitet

Digitalisering=produktivitet Til: Produktivitetskommisjonen Fra: IKT-Norge Digitalisering=produktivitet IKT har allerede gitt store produktivitetsforbedringer i mange sektorer. Perspektivmeldingen (2013) trekker fram IKT som en vesentlig

Detaljer

Konkurranseevnebarometeret 2012

Konkurranseevnebarometeret 2012 Konkurranseevnebarometeret 0 Lokalisering Norge Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Redaksjonen avsluttet: 0 Layout: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto ISSN 0- Kontaktperson: Aslak Larsen Molvær

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer