19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver"

Transkript

1 19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver Dette avsnittet belyser bruken av Internett til private formål i Europa. Landene i EØSområdet rangeres med hensyn til andel Internettbrukere, type oppkopling til Internett og med hensyn til utvalgte bruksformål. Dette viser hvordan ligger an i forhold til målsettingen om økt bruk av Internett i husholdningene. Datagrunnlaget er hentet fra Eurobarometer som ble gjennomført for EU i juni Resultatene for er derfor ikke direkte sammenliknbare med tilsvarende tall fra SSBs Mediebarometer i avsnittene 17 og 18. Bare har større andel Internettbrukere enn. har Europas høyeste andel Internettbrukere på ISDN-linje, men lav andel kabel og ADSL skorer høyt på bruk av nettbank og kommunikasjon med offentlig forvaltning. Elektronisk handel er lite utbredt blant norske Internettbrukere. Figur Andel personer som bruker Internett hjemme. EØS-land. Juni Internett hjemme I juni 2001 oppgav 57 prosent av nordmenn i alderen år at de brukte Internett hjemme. Bare i var andelen Internettbrukere høyere. Sammen med var Internettbruken hjemme høy i alle de nordiske land. For EU i gjennomsnitt brukte 31 prosent av befolkningen Internett hjemme. Sør-europeiske land som, og trakk andelen ned. Også i og lå imidlertid Internettbruken godt under gjennomsnittet for EU. 74

2 IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver Figur Andel personer som bruker Internett på arbeidssted. EØS-land. Juni Internett på arbeidssted I oppgav 38 prosent at de brukte Internett på arbeidsstedet. Også her ligger bare foran. Alle de nordiske land er i toppsjiktet mht bruk av Internett på arbeidsstedet. For EU i gjennomsnitt brukte bare 19 prosent av befolkningen Internett på arbeidsstedet. Sør-europeiske land trekker også her andelen ned - og lavest ligger. Også og ligger under det europeiske gjennomsnittet. Figur Internett hjemme. Andel oppkoplet med vanlig (PSTN) telefonlinje. Juni Oppkopling med vanlig telefonlinje I er nå bare 34 prosent av hjemmebrukerne koplet opp til Internett via vanlige (PSTN) telefonlinjer. Ikke i noen andre land i EØS-området er andelen så lav. Som vi skal se nedenfor er det særlig ISDN som har overtatt for de vanlige telefonlinjene i. I gjennomsnitt er fortsatt hele 70 prosent av brukerne i EU koplet til Internett via vanlig telefonlinje. Også i de andre nordiske landene ligger andelen PSTN-linjer fortsatt mellom 60 og 80 prosent. 75

3 Figur Internett hjemme. Andel oppkoplet med ISDN-linje. Juni Oppkopling med ISDN I bruker så mye som 57 prosent ISDN-linjer ved oppkopling til Internett hjemmefra. Ingen land i EØS-området har en høyere andel ISDN og er det eneste land der ISDN brukes mer enn vanlige telefonlinjer. I gjennomsnitt er ikke mer enn 17 prosent av Internettbrukerne i EU koplet opp via ISDN. I betyr ISDN lite og også ligger under det europeiske gjennomsnittet. Også i store land som og brukes ISDN svært lite. Figur Internett hjemme. Andel oppkoplet via kabel eller ADSL. Juni Oppkopling via kabel eller ADSL I var bare 5 prosent av Internettbrukerne i juni 2001 koplet opp via kabelmodem eller ADSL. Denne andelen er svært lav i og godt under gjennomsnittet på 13 prosent i EØS-landene. Norske brukere har i stor grad mellomlandet på ISDN mens man i andre land i større grad har gått rett fra PSTN til bredere linjer. Også i og er andelen med kabel/adsl fortsatt lav. Derimot ligger både og omtrent på det europeiske gjennomsnittet. Størst andel med kabel/adsl finner vi i, og. 76

4 IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver Figur Andel av Internettbrukere som bruker nettbank. Juni Nettbank I oppgav 54 prosent av Internettbrukerne at de brukte nettbank. Bare i var andelen høyere. Tar vi med i regnestykket også de som ikke har tilgang til Internett finner vi at 38 prosent av den samlede befolkningen i alderen år nå bruker nettbank i. Regnet på denne måten topper listen sammen med og Gjennomsnittet for EU-landene viser at bare 12 prosent av den samlede befolkningen år bruker nettbank, og andelen er 26 prosent blant Internettbrukerne. Land som, og ligger langt bak. Figur Andel av Internettbrukere som kjøper varer og tjenester over Internett ofte eller av og til. Juni Elektronisk handel skorer derimot ikke høyt på elektronisk handel. 13 prosent av Internettbrukerne i oppgav at de ofte eller av og til kjøper varer og tjenester over Internett. Det var under EU-gjennomsnittet på 17 prosent og langt bak med 32 prosent. Andelen som handler elektronisk er imidlertid lav også i og og av de nordiske land ligger bare høyere enn EU-gjennomsnittet. Sett i forhold til den samlede befolkningen år er andelen som handler elektronisk i på 9 prosent, mens gjennomsnittet for EU er 8 prosent. 77

5 Figur Andel av Internettbrukere som har fylt ut offentlig skjema over Internett. Juni Offentlige skjemaer Bruk av Internett i samhandlingen med offentlig forvaltning er en målsetting. I oppgav 41 prosent at de har fylt ut offentlig skjema via Internett. Den andelen er høyere enn i alle andre land i EØSområdet, men og følger rett bak oss. I gjennomsnitt hadde 20 prosent av Internettbrukerne i EU brukt nettet til utfylling av offentlig skjema. Forskjellen på og EU blir enda større hvis vi tar hensyn til at tilgangen til Internett er høy i. 29 prosent av alle innbyggere i alderen år hadde brukt nettet til skjemautfylling i, mens gjennomsnittet for EU var på 9 prosent. Figur Andel av Internettbrukere som har sendt e-post til offentlig forvaltning. Juni E-post til offentlig forvaltning skorer høyt også på andelen som har sendt e-post til offentlig forvaltning. 30 prosent av norske Internettbrukerne har gjort det. Her har vi imidlertid langt foran oss med 40 prosent og også i er andelen litt høyere enn i. I EU-landene har i gjennomsnitt 18 prosent av Internettbrukerne sendt e-post til offentlig forvaltning. Store land som, og ligger noe under gjennomsnittet. Hvor mange som fikk svar sier undersøkelsen ikke noe om. 78

6 IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver Om statistikken Datagrunnlaget er hentet fra EU s Flash Eurobarometer juni Resultatene bygger på intervjuundersøkelser med ca personer i alderen år i hvert av landene (4000 i ). Intervjuer er gjort bare med personer som har telefon og andelen med Internett vil derfor ligge noe høyere enn om hele befolkningen var dekket. Resultater og datagrunnlag for er ikke direkte sammenliknbare med kapittel 17 og 18 der bruk av Internett er belyst på grunnlag av Statistisk sentralbyrås Mediebarometer. Internettreferanse: Tabell Andel husholdninger som har tilgang til Internett hjemme etter oppkoplingsmåte og andel personer som bruker Internett hjemme, i arbeid og i alt. Juni Husholdningen er oppkoplet med Antall Tilgang til Bruker Bruker Bruker Intervjuer Internett Internett Internett Internett i husholdn PSTN ISDN Kabel ADSL personlig personlig personlig hjemme jobb i alt EU Kilde: Eurobarometer juni

7 Tabell Andel av internettbrukere som bruker Internett til ulike formål. Juni Andel som bruker Internett til Internett- Hente Fylle ut Sende E-post Nettbank E-handel brukere informasjon fra offentlig til offentlig ofte eller i alt det offentlige skjema forvaltning av og til EU

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 IKT i husholdningene Anne-Hege Sølverud 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners

Detaljer

4. IKT i husholdningene

4. IKT i husholdningene Nøkkeltall om informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Kjell Lorentzen 4. IKT i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners bruk og tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Internett og mobiltelefon ikke lenger bare for de få

Internett og mobiltelefon ikke lenger bare for de få Internett og mobiltelefon ikke lenger bare for de få Richard Ling og Odd Frank Vaage Internett og mobiltelefon er blitt stadig viktigere kommunikasjonsmedier i takt med at stadig flere har tilgang til

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa Relativt få har lav inntekt, men større forskjeller mellom grupper

Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa Relativt få har lav inntekt, men større forskjeller mellom grupper Tsjekkia Slovenia Luxembourg Finland Nederland Ungarn Frankrike Østerrike Bulgaria Litauen Kypros Tyskland Belgia EU 15 Latvia Romania Polen Kroatia Storbritannia Estland Portugal Spania Slovakia Irland

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

Fremdeles mange som står igjen. Digital kompetanse i befolkningen

Fremdeles mange som står igjen. Digital kompetanse i befolkningen Fremdeles mange som står igjen Digital kompetanse i befolkningen Fremdeles mange som står igjen Digital kompetanse i befolkningen Lene Guthu, Kathrine Lønvik Vox 2011 ISBN 978-82-7724-154-8 Grafisk produksjon:

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent Noen hovedresultater Internett-bruken øker 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning fra 44 prosent i 2004. Tiden vi bruker på Internett

Detaljer

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc TØI-rapport 871/2007 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Åse Nossum Oslo 2007, 116 sider Sammendrag: Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Mer Internett-bruk og boklesing

Mer Internett-bruk og boklesing Mediebarometeret 2005 Mer Internett-bruk og boklesing Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

Det er da de unge etablerer seg

Det er da de unge etablerer seg Høykonjunktur på boligmarkedet: Det er da de unge etablerer seg Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett".

Detaljer