Streaming Q Kathrine Ytterdal Sørum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Streaming Q4 2011. Kathrine Ytterdal Sørum Twitter: @kathriys"

Transkript

1 Streaming Q4 11 Kathrine Ytterdal Sørum

2 Oppsummering Daglig ser 7 % av internettbefolkningen TV og film på Internett (InterBuss Q4 11). Av disse er 9 % menn og % kvinner. Andelen som ser tv og film på Internett er størst i aldersgruppen 1-9 år (InterBuss Q4 11). Daglig ser % på mobil-tv og 1 % ser daglig TV på mediebrett (TV-tracker høst 11). Tall fra Norsk InternettPanel viser en daglig streamingdekning på 11 %, samlet for VG.no, NRK.no, TV.no og Dagbladet.no (Norsk InternettPanel). Gjennomsnittlig daglig seertid blant alle, samlet for de fire kanalene, er minutter og 17 sekunder (17 sekunder). Blant de som faktisk streamer på de fire kanalene er gjennomsnittlig seertid per dag på 1 minutter (Norsk InternettPanel).

3 Om streamingmålingene Norsk InternettPanel Norsk InternettPanel (NIP) er et cookie-tracking panel som måler faktisk internettbruk i den norske befolkningen (1 år+) på personnivå. Følger et representativt panel på hjemme og jobb for internettbruk på norske nettsteder (som ønsker å være med i målingen). Følger trafikken på nettsider, mobilportaler og streaming. Panelmålingen gir detaljerte, faktiske bruksdata for internettbefolkningen totalt og innenfor viktige målgrupper, på bakgrunn av en rekke demografiske variabler (som kjønn, alder, arbeidssituasjon, tilgangssted, inntekt og geografi). InterBuss InterBuss er en kvartalsvis intervjuundersøkelse som måler norske personers bruk av Internett og teknologi. Spørsmålsbatteriet tilpasses hvert kvartal slik at de fanger opp de seneste trendene. Undersøkelsen utføres kvartalsvis med 1 intervjuer på TNS Gallup Panel Internett og reflekterer internettbefolkningen i Norge 1 år+. 1% av internettbefolkningen er estimert til å være ca. 6 personer. Internettbefolkningen beregnes ut fra SSBs befolkningsstatistikk og tilgangstall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. InterBuss gir grunnlag for bedre beslutninger innen digital tjeneste- og produktutvikling på Internett og mobile plattformer. Hvert kvartal undersøker vi nordmenns internettvaner og den digitale medieutviklingen. TV-tracker Formålet med undersøkelsen er å kartlegge utbredelsen av en del TV-relatert utstyr i befolkningen. Undersøkelsen er finansiert av de norske TV-kanalene og TNS Gallup. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av telefonintervju (med 1199 personer 1 år+ i uke - 9 i 11). Spørsmålene om tilgang til utstyr er rapportert på husstandsnivå og data er vektet etter husstandsstørrelse og geografi. Det er husstander i Norge. 1% av husstandene tilsvarer. husstander. 1 TNS Gallup

4 Index 1 Bruk og tilgang Dekningstall og seertid fra Norsk 11 InternettPanel

5 Bruk og tilgang 1

6 Bruk av TV og film på Internett Flere ganger om dagen Daglig Ukentlig Annenhver uke Månedlig Sjeldnere Prosent Kilde: TNS Gallup InterBuss Q4 11. Internettbefolkningen 1 år + Base:n=14 1 TNS Gallup 6

7 Bruk av TV og film på Internett fordelt på kjønn og alder Kvinner 1 Menn år år 6-44 år år Prosent Daglig Ukentlig Kilde: TNS Gallup InterBuss Q4 11. Internettbefolkningen 1 år + Base:n=14 1 TNS Gallup 7

8 Daglig bruk av levende bilder fra ulike digitale plattformer Internettklipp 1 Web-TV 6 Lastet ned over Internett Mobil-TV TV via mediebrett Prosent Kilde: TNS Gallup TV-tracker august-september 11 1 år +. 1 TNS Gallup 8

9 Andel personer med mobiltelefon hvor det er mulig å se TV 4% % % 1% % % 1% % 1% 1% 1% 17% 14% 17% 1% 16% 16% 1% 9% % 4% % - okt 6 - mars 6 - okt 7 - mars 7 - okt 8 - feb 8 - sept 9 - feb 9 - sept 1 - feb 1 - sept 11 - feb 11 - sept Kilde: TNS Gallup TV-tracker år +. 1 TNS Gallup 9

10 Tilgang til ipad, Kindle eller andre mediebrett Prosent ipad Samsung Galaxy Kindle Annen type lesebrett/tablet-pc Q-1 Q-1 Q4-1 Q1-11 Q-11 Q4-11 Kilde: TNS Gallup InterBuss Internettbefolkningen 1 år +. 1 TNS Gallup 1

11 Dekningstall og seertid fra Norsk InternettPanel

12 Daglig dekning Q4 11 Prosent Streaming totalt* VG.no streaming NRK.no streaming TV.no streaming Dagbladet.no streaming Gjennomsnittlig daglig dekning (%) blant alle *Streaming totalt for de fire kanalene. Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. 1 TNS Gallup 1

13 Daglig dekning Q4 11 i tusen Streaming totalt* VG.no streaming NRK.no streaming TV.no streaming Dagbladet.no streaming Gjennomsnittlig daglig dekning () *Streaming totalt for de fire kanalene. Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. 1 TNS Gallup 1

14 Daglig seertid blant alle Q4 11 Sekunder Streaming totalt VG.no streaming NRK.no streaming TV.no streaming Dagbladet.no streaming Gjennomsnittlig daglig seertid blant alle (i sekunder) Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Gjennomsnittlig daglig seertid fordelt på kanal, blant alle internettbrukerne (i sekunder) 1 TNS Gallup 14

15 Daglig seertid blant seere Q4 11 Minutter Streaming totalt* VG.no streaming NRK.no streaming TV.no streaming Dagbladet.no streaming Gjennomsnittlig daglig seertid blant seere (i minutter) Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Gjennomsnittlig daglig seertid fordelt på kanal, blant de som streamer (i minutter) 1 TNS Gallup 1

16 Daglig streaming-dekning per måned 11 i tusen 6 Dagbladet.no streaming TV.no streaming NRK.no streaming VG.no streaming 4 1 Kilde: Norsk InternettPanel 11 1 år+. Streaming-dekning fordelt på de fire kanalene (i tusen) 1 TNS Gallup 16

17 Daglig seertid per ukedag Sekunder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Gjennomsnittlig daglig seertid blant alle Gjennomsnittlig daglig seertid blant seere Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Gjennomsnittlig daglig seertid totalt for de fire kanalene (i sekunder) 1 TNS Gallup 17

18 Dekning i løpet av døgnet Prosent Gjennomsnittelig daglig dekning (%) Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Streaming totalt for de fire kanalene 1 TNS Gallup 18

19 Daglig dekning blant alle fordelt på kjønn Prosent Streaming totalt VG.no streaming NRK.no streaming TV.no streaming Dagbladet.no streaming Menn 1 år+ Kvinner 1 år+ Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Gjennomsnittlig daglig dekning blant alle (%) 1 TNS Gallup 19

20 Daglig seertid blant seere fordelt på kjønn Minutter Streaming totalt VG.no streaming NRK.no streaming TV.no streaming Dagbladet.no streaming Menn 1 år+ Kvinner 1 år+ Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Gjennomsnittlig seertid blant seere fordelt på de fire kanalene (i minutter) 1 TNS Gallup

21 Seertid fordelt på kjønn og alder Sekunder P1+ M1+ K1+ P1-19 P-9 P-9 P4-49 P-9 P6+ Gjennomsnittlig daglig seertid blant alle Gjennomsnittlig daglig seertid blant seere Kilde: Norsk InternettPanel Q år+. Daglig gjennomsnittlig seertid totalt for de fire kanalene (i sekunder) 1 TNS Gallup 1

22 Alders- og kjønnsfordeling for daglig dekning TV Streaming P1+ M1+ K1+ P1-19P-9P-9P4-49P-9 P P1+ M1+ K1+ P1-19 P-9 P-9 P4-49 P-9 P6+ Gjennomsnittlig daglig dekning TV (%) Gjennomsnittlig daglig streaming-dekning (%) *Kilde: TNS Gallup TV-meterpanel Q4 11. Personer 1 år+ **Kilde: Norsk InternettPanel Q år+ *Totalt for de over 1 kanalene som måles i TV-meterpanelet ** Totalt for de fire kanalene som måles i NIP (VG.no, NRK.no, TV.no, Dagbladet.no) 1 TNS Gallup

23 Historisk utvikling besøksfrekvens YouTube Q4-11 Q-11 Q-11 Q1-11 Q4-1 Q-1 Q-1 Q1-1 Q4-9 Q-9 Q-9 Q1-9 Q4-8 Q-8 Q-8 Q1-8 Q4-7 Q-7 Q-7 Q Flere ganger daglig Daglig Ukentlig Månedlig Sjeldnere Kilde: TNS Gallup InterBuss Internettbefolkningen 1 år+ 1 TNS Gallup

24 For mer informasjon: E-post: 1 TNS Gallup 4

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS

TNS Gallup. Årsrapport internettbruk 2014. Årsrapport internettbruk 2014 TNS TNS Gallup Innhold 1 Tilgang og oppkopling 7 Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 4 Streaming 11 20 36 Norsk Internettpanel

Detaljer

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2 MEDIEUTVIKLING 2 1961-2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 81 81 68 66 38 Newspapers Radio TV Internet 0 61 65 69 71 73 77 80 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2006 2006/2007

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q-013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 013 til og med juni 013! Antall intervjuer: 1039! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Fagpressens Markedsforum

Fagpressens Markedsforum Fagpressens Markedsforum Om medieutviklingen og samarbeidet mellom F og TNS Are Kværk Utviklingsdirektør 28. november 2012 Medieutviklingen 1960 2012 (daglig bruk) rosent Fagpressen her? Blader/magasiner

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent Noen hovedresultater Internett-bruken øker 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning fra 44 prosent i 2004. Tiden vi bruker på Internett

Detaljer

19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver

19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver 19.IKT i husholdningene. Internasjonale perspektiver Dette avsnittet belyser bruken av Internett til private formål i Europa. Landene i EØSområdet rangeres med hensyn til andel Internettbrukere, type oppkopling

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Internett og mobiltelefon ikke lenger bare for de få

Internett og mobiltelefon ikke lenger bare for de få Internett og mobiltelefon ikke lenger bare for de få Richard Ling og Odd Frank Vaage Internett og mobiltelefon er blitt stadig viktigere kommunikasjonsmedier i takt med at stadig flere har tilgang til

Detaljer

Mer Internett-bruk og boklesing

Mer Internett-bruk og boklesing Mediebarometeret 2005 Mer Internett-bruk og boklesing Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014

TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014 TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014 Jarle Thalberg, Media & Trading director The First Truly Global Communications Network for the Digital Age Hva sa vi i år 2000?! TV vil lede ann i onlineutviklingen

Detaljer

Fremdeles mange som står igjen. Digital kompetanse i befolkningen

Fremdeles mange som står igjen. Digital kompetanse i befolkningen Fremdeles mange som står igjen Digital kompetanse i befolkningen Fremdeles mange som står igjen Digital kompetanse i befolkningen Lene Guthu, Kathrine Lønvik Vox 2011 ISBN 978-82-7724-154-8 Grafisk produksjon:

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 IKT i husholdningene Anne-Hege Sølverud 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners

Detaljer