Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA"

Transkript

1 Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

2 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i I samfunnsregnskapet beregnes TINEs fotavtrykk i den norske økonomien målt ved sysselsetting, verdiskaping og beregnede skatteinntekter. Verdiskapingen i en næring er summen av virksomhetenes omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester. Dette er det samme som summen av lønnskostnader og driftsresultat. Verdiskaping gir informasjon om avkastningen til de viktigste ressursene virksomhetene benytter gjennom de ansattes lønn og eiernes avkastning på kapitalen. Beregningene er basert på årsregnskapet til TINE for 2016, og med tallgrunnlag om TINEs utbetalinger til bønder ved innkjøp av melk, samt innkjøp fra andre vare- og tjenesteleverandører. Vi analysere også omfanget av TINEs FoU- og innovasjonsinvesteringer i 2015.

3 Ringvirkningene av TINEs virksomhet

4 Tre kategorier av økonomiske ringvirkninger Direkte effekter Konsumvirkninger Verdiskaping og sysselsetting ved TINE SAs meierier og støttefunksjoner Indirekte effekter Verdiskaping og sysselsetting hos TINEs underleverandører: - Nivå 1: Bønder som produserer råvarer - Nivå 1: Resten av det norske næringslivet - Nivå 2-6: Underleverandører til disse igjen Verdiskaping og sysselsetting som følge av lønnsinntekter, eierinntekter og skatteinntekter fra de direkte og indirekte virkningene. For eksempel lønnsinntekter fra TINEs ansatte som brukes til å: - Kjøpe frisørtjenester - Restaurant - Kjøp av dagligvarer - Osv.

5 TINE SA 31 meieri i 16 fylker rundt om i landet Sysselsetter årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 5,3 milliarder kroner Utbetalte 8,2 milliarder kroner (innkjøp av råmelk)

6 TINE kjøpte inn varer og tjenester fra mange næringer Kjøpte inn varer og tjenester for 5,3 milliarder kroner Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 15 % Forretningsmessig tjenesteyting 4 % Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske 0 % Industri 21 % Informasjon og kommunikasjon 4 % Annet 11 % Varehandel og transport 40 % Bygge- og anleggsvirksomhet 5 %

7 og fra hele landet Kjøpte inn varer og tjenester for 5,3 milliarder kroner

8 Innkjøp fra norsk næringsliv fordelt på fylker i millioner kroner

9 bøndene kommer fra hele landet Utbetalte 8,2 milliarder kroner til melkebønder

10 Innkjøp fra bønder fordelt på fylker I millioner kroner

11 Resultater årsverk, verdiskaping og beregnet skatt i millioner kroner TINE Direkte Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: nivå indirekte Leverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift : 724 Bønder Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift : 698 Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd)*: nivå indirekte Underleverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift : 1 271

12 Resultater Årsverk, verdiskaping og beregnet skatt i millioner kroner TINE Direkte Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: nivå indirekte Leverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: 724 Bønder Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: 698 Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd)*: nivå indirekte Underleverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: Konsumvirkninger: Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: 1 391

13 Resultater Årsverk, verdiskaping og skatt i millioner kroner Årsverk Verdiskaping Skatt og avgift Direkte nivå leverandører nivå melkebønder nivå underleverandører Konsumvirkninger Samlet Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd) Skatt fradratt overføringer 2 048

14 Ringvirkningene fordelt på type Antall årsverk Konsumvirkninger (induserte) TINE (direkte) Andre leverandørerer (indirekte) Melkebønder (indirekte) 8 640

15 Ringvirkningene spres på alle fylkene Antall årsverk TINE (direkte) Melkebønder (indirekte) Andre leverandørerer (indirekte) Konsumvirkninger (induserte)

16 Ringvirkningene per fylke målt i verdiskaping

17 Ringvirkningene spres på alle fylkene Verdiskaping i millioner kroner TINE (direkte) Melkebønder (indirekte) Andre leverandørerer (indirekte) Konsumvirkninger (induserte)

18 TINEs relative betydning for fylkets verdiskaping Verdiskaping fra TINEs virksomhet som andel av verdiskaping i fylket i ,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

19 TINEs relative betydning for fylkets verdiskaping Verdiskaping fra TINEs virksomhet som andel av verdiskaping i fylket i 2016, unntatt offentlig forvaltning 5% 4% 3% 2% 1% 0%

20 TINEs relative betydning for fylkets sysselsetting Sysselsetting fra TINEs virksomhet som andel av sysselsetting i fylket i ,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % *Sysselsetting er her målt ved årsverk, og den relative andelen er beregnet med utgangspunkt årsverk fra TINE og ringvirkningene som andel av årsverk i hvert fylke.

21 TINEs relative betydning for fylkets sysselsetting Sysselsetting fra TINEs virksomhet som andel av sysselsetting i fylket i 2016, unntatt offentlig forvaltning 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% *Sysselsetting er her målt ved årsverk, og den relative andelen er beregnet med utgangspunkt årsverk fra TINE og ringvirkningene som andel av årsverk i hvert fylke.

22 Ringvirkninger i fylkene

23 Rogaland

24 TINE - Rogaland TINEs virksomhet i Rogaland Sysselsetter 532 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 588 millioner kroner Kjøpte råmelk for millioner kroner

25 Ringvirkninger i Rogaland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvir kninger (induserte) 704 TINE (direkte) Rogaland Resten av Norge Andre leverandørerer (indirekte) 805 Melkebønder (indirekte) 1 272

26 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Rogaland Sysselsetting Sysselsetter 532 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

27 Oppland

28 TINE - Oppland TINEs virksomhet i Oppland Sysselsetter 349 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 204 millioner kroner Kjøpte råmelk for 912 millioner kroner

29 Ringvirkninger i Oppland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 16 % Oppland Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 20 % Melkebønde r (indirekte) 43 %

30 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Oppland Sysselsetting Sysselsetter 349 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 961 bondeårsverk og 928 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

31 Sogn og Fjordane

32 TINE Sogn og Fjordane TINEs virksomhet i Sogn og Fjordane Sysselsetter 195 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 133 millioner kroner Kjøpte råmelk for 614 millioner kroner

33 Ringvirkninger i Sogn og Fjordane Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 13 % Sogn og Fjordane Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 21 % Melkebønde r (indirekte) 45 %

34 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Sogn og Fjordane Sysselsetting Sysselsetter 195 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 647 bondeårsverk og 608 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

35 Østfold

36 TINE Østfold TINEs virksomhet i Østfold Sysselsetter 63 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 79 millioner kroner Kjøpte råmelk for 200 millioner kroner

37 Ringvirkninger i Østfold Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 9 % Østfold Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 21 % Melkebønde r (indirekte) 49 %

38 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Østfold Sysselsetting Sysselsetter 63 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 211 bondeårsverk og 314 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 445 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

39 Nord-Trøndelag

40 TINE Nord-Trøndelag TINEs virksomhet i Nord-Trøndelag Sysselsetter 201 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 169 millioner kroner Kjøpte råmelk for 990 millioner kroner

41 Ringvirkninger i Nord-Trøndelag Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 11 % Melkebønde r (indirekte) 36 % - Nord-Trøndelag Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 32 %

42 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Nord-Trøndelag Sysselsetting Sysselsetter 201 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder bondeårsverk og 894 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

43 Sør-Trøndelag

44 TINE Sør-Trøndelag TINEs virksomhet i Sør-Trøndelag Sysselsetter 533 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 293 millioner kroner Kjøpte råmelk for 845 millioner kroner

45 Ringvirkninger i Sør-Trøndelag Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 22 % Sør-Trøndelag Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 21 % Melkebønde r (indirekte) 36 %

46 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Sør-Trøndelag Sysselsetting Sysselsetter 533 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 890 bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

47 Akershus

48 TINE Akershus TINEs virksomhet i Akershus Sysselsetter 332 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 651 millioner kroner Kjøpte råmelk for 162 millioner kroner

49 Ringvirkninger i Akershus Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 24 % TINE (direkte) 20 % Melkebønde r (indirekte) 10 % - Akershus Resten av Norge Andre leverandørerer (indirekte) 46 %

50 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Akershus Sysselsetting Sysselsetter 332 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 170 bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

51 Oslo

52 TINE Oslo TINEs virksomhet i Oslo Sysselsetter 575 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for millioner kroner Kjøpte råmelk for 2 millioner kroner

53 Ringvirkninger i Oslo Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 26 % TINE (direkte) 26 % Melkebønde r (indirekte) 0 % - Oslo Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 48 %

54 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Oslo Sysselsetting Sysselsetter 575 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 2 bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

55 Hedmark

56 TINE Hedmark TINEs virksomhet i Hedmark Sysselsetter 280 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 86 millioner kroner Kjøpte råmelk for 497 millioner kroner

57 Ringvirkninger i Hedmark Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 21 % Andre leverandører er (indirekte) 19 % - Hedmark Resten av Norge Melkebønde r (indirekte) 39 %

58 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Hedmark Sysselsetting Sysselsetter 280 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 523 bondeårsverk og 539 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 998 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

59 Buskerud

60 TINE Buskerud TINEs virksomhet i Buskerud Sysselsetter 49 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 298 millioner kroner Kjøpte råmelk for 176 millioner kroner

61 Ringvirkninger i Buskerud Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 23 % TINE (direkte) 7 % Melkebønde r (indirekte) 26 % Buskerud Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 44 %

62 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Buskerud Sysselsetting Sysselsetter 49 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 185 bondeårsverk og 482 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 594 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

63 Vestfold

64 TINE Vestfold TINEs virksomhet i Vestfold Sysselsetter 144 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 92 millioner kroner Kjøpte råmelk for 101 millioner kroner

65 Ringvirkninger i Vestfold Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 22 % TINE (direkte) 28 % Vestfold Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 29 % Melkebønde r (indirekte) 21 %

66 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Vestfold Sysselsetting Sysselsetter 144 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 107 bondeårsverk og 253 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 388 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

67 Telemark

68 TINE Telemark TINEs virksomhet i Telemark Sysselsetter 35 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 30 millioner kroner Kjøpte råmelk for 90 millioner kroner

69 Ringvirkninger i Telemark Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 14 % Telemark Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 28 % Melkebønde r (indirekte) 37 %

70 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Telemark Sysselsetting Sysselsetter 35 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 94 bondeårsverk og 124 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 189 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

71 Aust-Agder

72 TINE Aust-Agder TINEs virksomhet i Aust-Agder Sysselsetter 21 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 21 millioner kroner Kjøpte råmelk for 70 millioner kroner

73 Ringvirkninger i Aust-Agder Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 11 % Aust-Agder Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 29 % Melkebønde r (indirekte) 39 %

74 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Aust-Agder Sysselsetting Sysselsetter 21 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 74 bondeårsverk og 94 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 142 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

75 Vest-Agder

76 TINE Vest-Agder TINEs virksomhet i Vest-Agder Sysselsetter 101 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 96 millioner kroner Kjøpte råmelk for 177 millioner kroner

77 Ringvirkninger i Vest-Agder Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 22 % TINE (direkte) 19 % Vest-Agder Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 24 % Melkebønde r (indirekte) 35 %

78 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Vest-Agder Sysselsetting Sysselsetter 101 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 187 bondeårsverk og 240 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 412 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

79 Hordaland

80 TINE Hordaland TINEs virksomhet i Hordaland Sysselsetter 244 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 191 millioner kroner Kjøpte råmelk for 418 millioner kroner

81 Ringvirkninger i Hordaland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 23 % TINE (direkte) 19 % Hordaland Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 23 % Melkebønde r (indirekte) 35 %

82 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Hordaland Sysselsetting Sysselsetter 244 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 440 bondeårsverk og 582 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

83 Møre og Romsdal

84 TINE Møre og Romsdal TINEs virksomhet i Møre og Romsdal Sysselsetter 330 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 149 millioner kroner Kjøpte råmelk for 855 millioner kroner

85 Ringvirkninger i Møre og Romsdal Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Møre og Romsdal Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 20 % Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 16 % Melkebønde r (indirekte) 43 %

86 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Møre og Romsdal Sysselsetting Sysselsetter 330 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 900 bondeårsverk og 845 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

87 Nordland

88 TINE - Nordland TINEs virksomhet i Nordland Sysselsetter 97 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 128 millioner kroner Kjøpte råmelk for 574 millioner kroner

89 Ringvirkninger i Nordland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 8 % Nordland Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 24 % Melkebønde r (indirekte) 47 %

90 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Nordland Sysselsetting Sysselsetter 97 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 605 bondeårsverk og 573 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 936 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

91 Troms

92 TINE - Troms TINEs virksomhet i Troms Sysselsetter 183 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 121 millioner kroner Kjøpte råmelk for 200 millioner kroner

93 Ringvirkninger i Troms Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 22 % TINE (direkte) 25 % Troms Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 24 % Melkebønde r (indirekte) 29 %

94 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Troms Sysselsetting Sysselsetter 183 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 211 bondeårsverk og 328 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 549 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

95 Finnmark

96 TINE - Finnmark TINEs virksomhet i Finnmark Sysselsetter 41 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 29 millioner kroner Kjøpte råmelk for 114 millioner kroner

97 Ringvirkninger i Finnmark Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 14 % Finnmark Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 23 % Melkebønde r (indirekte) 42 %

98 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Finnmark Sysselsetting Sysselsetter 41 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 120 bondeårsverk og 123 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 207 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

99 FoU- og innovasjonsanalyse av TINEs virksomhet

100 TINE er en viktig forskningsvirksomhet i norsk næringsliv Samlede årsverk og FoU-årsverk TINE utgjør om lag 2 prosent av årsverkene i industrien TINE utgjør om lag 8 prosent av årsverkene i næringsmiddel- og drikkevareindustrien TINE utgjør om lag 13 prosent av FoU-årsverkene i næringsmiddel- og drikkevareindustrien Kilder: TINE SA og Statistisk sentralbyrå

101 TINE forsket for 153 millioner kroner i 2015 FoU-årsverk og utgifter , , ,0 FoU-årsverk 135,4 Egenutført FoU (mill. kroner) 190,1 17,4 Innkjøpt FoU (mill. kroner) Næringsmiddel- og drikkevareindustrien Tine SA Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

102 Økende gjennomslag for TINE hos Forskningsrådet Offentlig finansiert forskning i TINE*. Antall prosjekter Forskningsrådet SkatteFUNN Innovasjon Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Enova *) Støtte til prosjekter kategorisert som «innovasjon, inkl. næringsrettet forskning» og «akademisk rettet forskning» i Samspillsdatabasen Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

103 TINEs er både forskningsleder og samarbeidspartner Prosjekter med støtte fra Forskningsrådet*. Antall prosjekter Prosjektleder Samarbeidspartner med avtale *) Utvalget består av prosjekter Tine har ledet eller deltatt i som samarbeidspartner. Prosjektene telles hvert år i prosjektperioden Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

104 TINE leder mest forskning innen næringsmiddelteknologi Prosjekter ledet av TINE med støtte fra Forskningsrådet, etter fagområde. Tusen kroner (faste 2015-priser). Samlet for perioden Teknologi; Landbruks- og fiskerifag Samfunnsvitenskap Medisinske fag Humaniora Ukjent Næringsmiddelteknologi Bioteknologi Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

105 TINE er mest samarbeidspartner i FoU innen landbruksfag Prosjekter hvor TINE er samarbeidspartner med støtte fra Forskningsrådet, etter fagområde. Tusen kroner (faste 2015-priser). Samlet for perioden Landbruks- og fiskerifag; Teknologi Samfunnsvitenskap Medisinske fag Landbruksfag Husdyravl, oppdrett, forplantning Andre landbruks- og fiskerifag Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

106 TINE er en viktig forskningsaktør på sitt felt TINE har ledet 41 av 112 forskningsprosjekter TINE har bidratt i med støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene ledet av TINE har mottatt en samlet finansiering fra Forskningsrådet på 94,5 mill. kroner TINE har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter innen næringsmiddelteknologi med samlet finansiering fra Forskningsrådet på om lag 108 mill. kroner. Dette utgjør 9 prosent av Forskningsrådets finansiering av forskning innen næringsmiddelteknologi Forskningsprosjektene innen næringsmiddelteknologi ledet av TINE utgjør 16 prosent av samlet finansiering fra Forskningsrådet til forskning på næringsmiddelteknologi utført i næringslivet Forskningsrådet har samlet bevilget om lag 5,1 mrd. kroner til forskning innen landbruksfag. TINE har ledet eller deltatt i prosjekter som utgjør 4 prosent av dette. Nortura og TINE er de to største aktørene innen forskning på landbruksfag i næringslivet Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen) Note: Tallene gjelder for perioden samlet (faste 2015-priser)

107 TINE har et omfattende forskningsnettverk Prosjektledere og samarbeidspartnere i prosjekter ledet av TINE og prosjekter TINE har deltatt i. * Samlet for perioden Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen) 1) Størrelsen på noden (prikkene) angir antall prosjekter virksomhetene har deltatt i. Tykkelsen på linjene mellom nodene angir antall ganger virksomhetene har samarbeidet om et prosjekt. Linjer «med klokka» ut fra en node betyr at virksomheten en ser på (noden) har vært prosjektleder for virksomheten (noden) linjen går til

108 Beregninger og metode

109 Direkte effekter TINE Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Ansattelister og regnskap fra TINE Import Norske bedrifter Leverandørliste fra TINE Indirekte virkninger: 1.runde Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Regnskapsdata fra SAFE Import Verdiskaping Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Ringvirkningsmodell Indirekte virkninger: 2-6.runde

110 TINE Direkte effekter Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Induserte virkninger: Verdiskaping Import Norske bedrifter Indirekte virkninger: 1.runde Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Import Verdiskaping Lønnskostnader Sysselsetting Indirekte virkninger: 2-6.runde Driftsresultat

111 Beregning av induserte virkninger Verdiskaping direkte og indirekte virkninger Produksjon per syssesatt i tjenestenæringer Andel av konsum og investeringer i Norge Antall sysselsatte fra konsumvirkninger Verdiskapingen fordeler seg som lønn til ansatte, utbytte til eiere, reinvesteringer i bedriften og skatteinntekter til kommune/stat. Tar hensyn til import fra utlandet. (Kilde: Fra Økonomiske analyser 1/2017 Statistisk sentralbyrå)

112 Om beregning av indirekte virkninger (SARMOD) 1 Bruttoprodukt Produksjon 2 Vareinnsats Samfunnsøkonomisk analyses Ringvirkningsmodell (SARMOD) deler initiale investeringer/driftskostnader i bruttoprodukt og vareinnsats. Bruttoprodukt Hjemmeprodusert 3 Vareinnsats Import Ved hjelp av kryssløpstabeller og importandeler i ulike næringer, fordeles så vareinnsatsen på import og leveranser fra bedrifter i Norge fra ulike næringer. Bruttoprodukt Hjemmeprodusert 4 Vareinnsats Import Produksjonen hos leverandører i Norge deles så inn i bruttoprodukt og vareinnsats, som videre fordeles på leveranser fra bedrifter i Norge og import fra utlandet, osv osv osv... Dette gjøres i 5 runder (i tillegg til den initiale produksjonen)

113 Om beregning av indirekte virkninger (SARMOD) Produksjon Bruttoprodukt Hjemmeprodusert Vareinnsats Import Modellen summerer så bruttoproduktet, altså verdiskapingen i Norge, fra hver av de seks rundene for alle næringer (A64). Bruttoprodukt Vareinnsats For en gitt initialproduksjon, viser modellen forgreiningen av verdiskapingen generert av den initiale produksjonen. Hjemmeprodusert Import Bruttoprodukt Vareinnsats osv osv...

114 Beregning av skatteinntekter - bedriftsskatt Staten Driftsresultat etter arbeidssted (direkte + indirekte + induserte) Skattesats for selskapsskatt = 25 prosent 98% 0% Fylke 2% Kommune Kilde: Finansdepartementet

115 Beregning av skatteinntekter - personskatt Staten Lønnskostnader etter bosted (direkte + indirekte + induserte) Gjennomsnittlig skattesats på lønnskostnader = 36 prosent 63% 6% 31% Fylke Kommune

116 Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd) Post Tilskudd Budsjett 2016 Post 1 og 21 Driftsutgifter, utredning og evaluering 13 Post 50 Fondsavsetninger Post 70 Markedsregulering, kan overføres 292 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) 43 Post 73 Pristilskudd (overslagsbevilgning) Post 74 Direkte tilskudd, kan overføres Post 77 Utviklingstiltak, kan overføres 247 Post 78 Velferdsordninger, kan overføres Totalt Jordbruksavtalen for budsjetterte med overføringer til jordbruket med 14,3 mrd kroner i ,2 mrd av dette var Fondsavetninger. Av dette har vi beregnet at om lag 3,9 mrd kan tilskrives produksjonsrettede tilskudd ved melkeproduksjon. Dette inkluderer i hovedsak tilskudd innenfor post 73, 74 og 77. TINEs andel av råvaresegmentet er om lag 95 prosent. Et overslag for produksjonsrettede tilskudd til bønder som leverer til TINE er dermed på 3,7 mrd kroner

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017 Samfunnsregnskap for Nortura 16.februar 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nortura laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes

Detaljer

Landbrukssamvirkets fotavtrykk. En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke

Landbrukssamvirkets fotavtrykk. En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke Landbrukssamvirkets fotavtrykk En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke Vær så god! her er den første ringvirkningsanalysen som dokumenterer landbrukssamvirkenes fotavtrykk i norsk

Detaljer

Landbrukssamvirkets fotavtrykk En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke

Landbrukssamvirkets fotavtrykk En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke Landbrukssamvirkets fotavtrykk En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke Vær så god! her er den første ringvirkningsanalysen som dokumenterer landbrukssamvirkenes fotavtrykk i norsk

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R U K Menon-publikasjon nr. 22/2017. Av Siri Voll Dombu

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping?

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? RAPPORT GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2017 Av Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Stemland Eide og Kaja Høiseth-Gilje Forord

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Kolumnetittel

Kolumnetittel 14.05.2019 Kolumnetittel FORSKNING FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFT Slik gjør Norge det i Horisont 2020 Aggregerte tall januar 2014 mars 2019 EU-rådgiver og NCP samling 8. mai 2019 3 Norges deltakelse i tall

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

Indikatorrapport Buskerud

Indikatorrapport Buskerud Indikatorrapport Buskerud Økt verdiskaping og produktivitet Delmål og delindikator Mål Hovedindikator Delmål Delindikator Bostedsattraktivitet Vekst i verdiskaping Vertskapsattraktivitet Næringsattraktivitet

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt Helt ledige 74 620 2,8 2 882 4 Delvis ledige 19 671 0,7 437 2 Arbeidssøkere på tiltak 9 915 0,4 154 2 Kvinner Helt ledige 34 961 2,8 819 2 Delvis

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Juli 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Mai Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus

Mai Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus Mai 2015 Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2015 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 71 prosent, 846 bedrifter Belyser

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Endrings -prosent 4,5 4,5 4,7 4,8 5,0 4,4 1101 Eigersund 4,9 4,8 5,1 5,1 5,3 2,9 1102 Sandnes 4,6 4,7 4,8 4,8 5,2 7,2 1103 Stavanger 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 5,3 1106

Detaljer

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blu, Tromsø 13.03.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

SkatteFUNN 2015 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER. Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN 2015 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER. Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN-ordningen har som formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU), og er

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Om tabellene. November 2012

Om tabellene. November 2012 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forskning og utvikling (FoU) i et nyskapende næringsliv. Den skal stimulere bedriftene til å ta mer risiko og øke FoU-innsatsen

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2011

Hovedtall om arbeidsmarkedet juli 2011 Arbeids- og velferdsdirektoratet juli 2011 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2011 I alt i fra i Helt ledige

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

1 1

1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 Økonomisk verdiskaping = Driftsresultat (driftsinntekter-driftskostnader) + Lønnskostnader Kreativ bransje Verdiskaping i mill. kr. per bedrift per år Aviser og magasiner 1,17 Arkitektur

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig som ledigheten falt noe.

Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig som ledigheten falt noe. Samfunnsviterne Fagpolitisk avdeling Utviklingen i arbeidslivet i første kvartal 2018 Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig

Detaljer

Arbeidsnotat. Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene. Knut Ingar Westeren. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 221

Arbeidsnotat. Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene. Knut Ingar Westeren. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 221 Arbeidsnotat Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene Knut Ingar Westeren Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 221 Steinkjer 2007 Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene Knut

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS Sammendragogkonklusjoner

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2017 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 BRUTTOPRODUKT OG SYSSELSETTING SIDE 9-11 OPPDRAGSMENGDE SIDE 12-13 PRISER

Detaljer