Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA"

Transkript

1 Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

2 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i I samfunnsregnskapet beregnes TINEs fotavtrykk i den norske økonomien målt ved sysselsetting, verdiskaping og beregnede skatteinntekter. Verdiskapingen i en næring er summen av virksomhetenes omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester. Dette er det samme som summen av lønnskostnader og driftsresultat. Verdiskaping gir informasjon om avkastningen til de viktigste ressursene virksomhetene benytter gjennom de ansattes lønn og eiernes avkastning på kapitalen. Beregningene er basert på årsregnskapet til TINE for 2016, og med tallgrunnlag om TINEs utbetalinger til bønder ved innkjøp av melk, samt innkjøp fra andre vare- og tjenesteleverandører. Vi analysere også omfanget av TINEs FoU- og innovasjonsinvesteringer i 2015.

3 Ringvirkningene av TINEs virksomhet

4 Tre kategorier av økonomiske ringvirkninger Direkte effekter Konsumvirkninger Verdiskaping og sysselsetting ved TINE SAs meierier og støttefunksjoner Indirekte effekter Verdiskaping og sysselsetting hos TINEs underleverandører: - Nivå 1: Bønder som produserer råvarer - Nivå 1: Resten av det norske næringslivet - Nivå 2-6: Underleverandører til disse igjen Verdiskaping og sysselsetting som følge av lønnsinntekter, eierinntekter og skatteinntekter fra de direkte og indirekte virkningene. For eksempel lønnsinntekter fra TINEs ansatte som brukes til å: - Kjøpe frisørtjenester - Restaurant - Kjøp av dagligvarer - Osv.

5 TINE SA 31 meieri i 16 fylker rundt om i landet Sysselsetter årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 5,3 milliarder kroner Utbetalte 8,2 milliarder kroner (innkjøp av råmelk)

6 TINE kjøpte inn varer og tjenester fra mange næringer Kjøpte inn varer og tjenester for 5,3 milliarder kroner Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 15 % Forretningsmessig tjenesteyting 4 % Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske 0 % Industri 21 % Informasjon og kommunikasjon 4 % Annet 11 % Varehandel og transport 40 % Bygge- og anleggsvirksomhet 5 %

7 og fra hele landet Kjøpte inn varer og tjenester for 5,3 milliarder kroner

8 Innkjøp fra norsk næringsliv fordelt på fylker i millioner kroner

9 bøndene kommer fra hele landet Utbetalte 8,2 milliarder kroner til melkebønder

10 Innkjøp fra bønder fordelt på fylker I millioner kroner

11 Resultater årsverk, verdiskaping og beregnet skatt i millioner kroner TINE Direkte Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: nivå indirekte Leverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift : 724 Bønder Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift : 698 Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd)*: nivå indirekte Underleverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift : 1 271

12 Resultater Årsverk, verdiskaping og beregnet skatt i millioner kroner TINE Direkte Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: nivå indirekte Leverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: 724 Bønder Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: 698 Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd)*: nivå indirekte Underleverandører Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: Konsumvirkninger: Årsverk: Verdiskaping: Skatt og avgift: 1 391

13 Resultater Årsverk, verdiskaping og skatt i millioner kroner Årsverk Verdiskaping Skatt og avgift Direkte nivå leverandører nivå melkebønder nivå underleverandører Konsumvirkninger Samlet Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd) Skatt fradratt overføringer 2 048

14 Ringvirkningene fordelt på type Antall årsverk Konsumvirkninger (induserte) TINE (direkte) Andre leverandørerer (indirekte) Melkebønder (indirekte) 8 640

15 Ringvirkningene spres på alle fylkene Antall årsverk TINE (direkte) Melkebønder (indirekte) Andre leverandørerer (indirekte) Konsumvirkninger (induserte)

16 Ringvirkningene per fylke målt i verdiskaping

17 Ringvirkningene spres på alle fylkene Verdiskaping i millioner kroner TINE (direkte) Melkebønder (indirekte) Andre leverandørerer (indirekte) Konsumvirkninger (induserte)

18 TINEs relative betydning for fylkets verdiskaping Verdiskaping fra TINEs virksomhet som andel av verdiskaping i fylket i ,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

19 TINEs relative betydning for fylkets verdiskaping Verdiskaping fra TINEs virksomhet som andel av verdiskaping i fylket i 2016, unntatt offentlig forvaltning 5% 4% 3% 2% 1% 0%

20 TINEs relative betydning for fylkets sysselsetting Sysselsetting fra TINEs virksomhet som andel av sysselsetting i fylket i ,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % *Sysselsetting er her målt ved årsverk, og den relative andelen er beregnet med utgangspunkt årsverk fra TINE og ringvirkningene som andel av årsverk i hvert fylke.

21 TINEs relative betydning for fylkets sysselsetting Sysselsetting fra TINEs virksomhet som andel av sysselsetting i fylket i 2016, unntatt offentlig forvaltning 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% *Sysselsetting er her målt ved årsverk, og den relative andelen er beregnet med utgangspunkt årsverk fra TINE og ringvirkningene som andel av årsverk i hvert fylke.

22 Ringvirkninger i fylkene

23 Rogaland

24 TINE - Rogaland TINEs virksomhet i Rogaland Sysselsetter 532 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 588 millioner kroner Kjøpte råmelk for millioner kroner

25 Ringvirkninger i Rogaland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvir kninger (induserte) 704 TINE (direkte) Rogaland Resten av Norge Andre leverandørerer (indirekte) 805 Melkebønder (indirekte) 1 272

26 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Rogaland Sysselsetting Sysselsetter 532 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

27 Oppland

28 TINE - Oppland TINEs virksomhet i Oppland Sysselsetter 349 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 204 millioner kroner Kjøpte råmelk for 912 millioner kroner

29 Ringvirkninger i Oppland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 16 % Oppland Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 20 % Melkebønde r (indirekte) 43 %

30 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Oppland Sysselsetting Sysselsetter 349 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 961 bondeårsverk og 928 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

31 Sogn og Fjordane

32 TINE Sogn og Fjordane TINEs virksomhet i Sogn og Fjordane Sysselsetter 195 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 133 millioner kroner Kjøpte råmelk for 614 millioner kroner

33 Ringvirkninger i Sogn og Fjordane Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 13 % Sogn og Fjordane Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 21 % Melkebønde r (indirekte) 45 %

34 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Sogn og Fjordane Sysselsetting Sysselsetter 195 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 647 bondeårsverk og 608 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

35 Østfold

36 TINE Østfold TINEs virksomhet i Østfold Sysselsetter 63 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 79 millioner kroner Kjøpte råmelk for 200 millioner kroner

37 Ringvirkninger i Østfold Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 9 % Østfold Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 21 % Melkebønde r (indirekte) 49 %

38 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Østfold Sysselsetting Sysselsetter 63 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 211 bondeårsverk og 314 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 445 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

39 Nord-Trøndelag

40 TINE Nord-Trøndelag TINEs virksomhet i Nord-Trøndelag Sysselsetter 201 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 169 millioner kroner Kjøpte råmelk for 990 millioner kroner

41 Ringvirkninger i Nord-Trøndelag Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 11 % Melkebønde r (indirekte) 36 % - Nord-Trøndelag Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 32 %

42 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Nord-Trøndelag Sysselsetting Sysselsetter 201 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder bondeårsverk og 894 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

43 Sør-Trøndelag

44 TINE Sør-Trøndelag TINEs virksomhet i Sør-Trøndelag Sysselsetter 533 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 293 millioner kroner Kjøpte råmelk for 845 millioner kroner

45 Ringvirkninger i Sør-Trøndelag Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 22 % Sør-Trøndelag Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 21 % Melkebønde r (indirekte) 36 %

46 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Sør-Trøndelag Sysselsetting Sysselsetter 533 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 890 bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for Millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

47 Akershus

48 TINE Akershus TINEs virksomhet i Akershus Sysselsetter 332 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 651 millioner kroner Kjøpte råmelk for 162 millioner kroner

49 Ringvirkninger i Akershus Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 24 % TINE (direkte) 20 % Melkebønde r (indirekte) 10 % - Akershus Resten av Norge Andre leverandørerer (indirekte) 46 %

50 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Akershus Sysselsetting Sysselsetter 332 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 170 bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

51 Oslo

52 TINE Oslo TINEs virksomhet i Oslo Sysselsetter 575 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for millioner kroner Kjøpte råmelk for 2 millioner kroner

53 Ringvirkninger i Oslo Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 26 % TINE (direkte) 26 % Melkebønde r (indirekte) 0 % - Oslo Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 48 %

54 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Oslo Sysselsetting Sysselsetter 575 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 2 bondeårsverk og årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

55 Hedmark

56 TINE Hedmark TINEs virksomhet i Hedmark Sysselsetter 280 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 86 millioner kroner Kjøpte råmelk for 497 millioner kroner

57 Ringvirkninger i Hedmark Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 21 % Andre leverandører er (indirekte) 19 % - Hedmark Resten av Norge Melkebønde r (indirekte) 39 %

58 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Hedmark Sysselsetting Sysselsetter 280 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 523 bondeårsverk og 539 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 998 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

59 Buskerud

60 TINE Buskerud TINEs virksomhet i Buskerud Sysselsetter 49 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 298 millioner kroner Kjøpte råmelk for 176 millioner kroner

61 Ringvirkninger i Buskerud Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 23 % TINE (direkte) 7 % Melkebønde r (indirekte) 26 % Buskerud Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 44 %

62 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Buskerud Sysselsetting Sysselsetter 49 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 185 bondeårsverk og 482 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 594 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

63 Vestfold

64 TINE Vestfold TINEs virksomhet i Vestfold Sysselsetter 144 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 92 millioner kroner Kjøpte råmelk for 101 millioner kroner

65 Ringvirkninger i Vestfold Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 22 % TINE (direkte) 28 % Vestfold Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 29 % Melkebønde r (indirekte) 21 %

66 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Vestfold Sysselsetting Sysselsetter 144 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 107 bondeårsverk og 253 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 388 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

67 Telemark

68 TINE Telemark TINEs virksomhet i Telemark Sysselsetter 35 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 30 millioner kroner Kjøpte råmelk for 90 millioner kroner

69 Ringvirkninger i Telemark Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 14 % Telemark Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 28 % Melkebønde r (indirekte) 37 %

70 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Telemark Sysselsetting Sysselsetter 35 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 94 bondeårsverk og 124 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 189 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

71 Aust-Agder

72 TINE Aust-Agder TINEs virksomhet i Aust-Agder Sysselsetter 21 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 21 millioner kroner Kjøpte råmelk for 70 millioner kroner

73 Ringvirkninger i Aust-Agder Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 11 % Aust-Agder Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 29 % Melkebønde r (indirekte) 39 %

74 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Aust-Agder Sysselsetting Sysselsetter 21 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 74 bondeårsverk og 94 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 142 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

75 Vest-Agder

76 TINE Vest-Agder TINEs virksomhet i Vest-Agder Sysselsetter 101 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 96 millioner kroner Kjøpte råmelk for 177 millioner kroner

77 Ringvirkninger i Vest-Agder Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 22 % TINE (direkte) 19 % Vest-Agder Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 24 % Melkebønde r (indirekte) 35 %

78 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Vest-Agder Sysselsetting Sysselsetter 101 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 187 bondeårsverk og 240 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 412 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

79 Hordaland

80 TINE Hordaland TINEs virksomhet i Hordaland Sysselsetter 244 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 191 millioner kroner Kjøpte råmelk for 418 millioner kroner

81 Ringvirkninger i Hordaland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 23 % TINE (direkte) 19 % Hordaland Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 23 % Melkebønde r (indirekte) 35 %

82 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Hordaland Sysselsetting Sysselsetter 244 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 440 bondeårsverk og 582 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

83 Møre og Romsdal

84 TINE Møre og Romsdal TINEs virksomhet i Møre og Romsdal Sysselsetter 330 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 149 millioner kroner Kjøpte råmelk for 855 millioner kroner

85 Ringvirkninger i Møre og Romsdal Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Møre og Romsdal Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 20 % Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 16 % Melkebønde r (indirekte) 43 %

86 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Møre og Romsdal Sysselsetting Sysselsetter 330 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 900 bondeårsverk og 845 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

87 Nordland

88 TINE - Nordland TINEs virksomhet i Nordland Sysselsetter 97 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 128 millioner kroner Kjøpte råmelk for 574 millioner kroner

89 Ringvirkninger i Nordland Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 8 % Nordland Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 24 % Melkebønde r (indirekte) 47 %

90 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Nordland Sysselsetting Sysselsetter 97 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 605 bondeårsverk og 573 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 936 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

91 Troms

92 TINE - Troms TINEs virksomhet i Troms Sysselsetter 183 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 121 millioner kroner Kjøpte råmelk for 200 millioner kroner

93 Ringvirkninger i Troms Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 22 % TINE (direkte) 25 % Troms Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 24 % Melkebønde r (indirekte) 29 %

94 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Troms Sysselsetting Sysselsetter 183 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 211 bondeårsverk og 328 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 549 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

95 Finnmark

96 TINE - Finnmark TINEs virksomhet i Finnmark Sysselsetter 41 årsverk Norske underleverandører Varekjøp Innkjøp råvarer Bonden Kjøpte inn varer og tjenester for 29 millioner kroner Kjøpte råmelk for 114 millioner kroner

97 Ringvirkninger i Finnmark Samlede ringvirkninger, årsverk Ringvirkninger i fylket fordelt på type, årsverk Konsumvirk ninger (induserte) 21 % TINE (direkte) 14 % Finnmark Resten av Norge Andre leverandører er (indirekte) 23 % Melkebønde r (indirekte) 42 %

98 Samfunnsregnskap Samfunnsregnskap for TINEs virksomhet i Finnmark Sysselsetting Sysselsetter 41 årsverk Bidrar til verdiskaping hos underleverandører og bønder 120 bondeårsverk og 123 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger Verdiskaping Skaper samlet verdier for 207 millioner kroner Verdiskaping fra direkte, indirekte og konsumvirkninger.

99 FoU- og innovasjonsanalyse av TINEs virksomhet

100 TINE er en viktig forskningsvirksomhet i norsk næringsliv Samlede årsverk og FoU-årsverk TINE utgjør om lag 2 prosent av årsverkene i industrien TINE utgjør om lag 8 prosent av årsverkene i næringsmiddel- og drikkevareindustrien TINE utgjør om lag 13 prosent av FoU-årsverkene i næringsmiddel- og drikkevareindustrien Kilder: TINE SA og Statistisk sentralbyrå

101 TINE forsket for 153 millioner kroner i 2015 FoU-årsverk og utgifter , , ,0 FoU-årsverk 135,4 Egenutført FoU (mill. kroner) 190,1 17,4 Innkjøpt FoU (mill. kroner) Næringsmiddel- og drikkevareindustrien Tine SA Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

102 Økende gjennomslag for TINE hos Forskningsrådet Offentlig finansiert forskning i TINE*. Antall prosjekter Forskningsrådet SkatteFUNN Innovasjon Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Enova *) Støtte til prosjekter kategorisert som «innovasjon, inkl. næringsrettet forskning» og «akademisk rettet forskning» i Samspillsdatabasen Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

103 TINEs er både forskningsleder og samarbeidspartner Prosjekter med støtte fra Forskningsrådet*. Antall prosjekter Prosjektleder Samarbeidspartner med avtale *) Utvalget består av prosjekter Tine har ledet eller deltatt i som samarbeidspartner. Prosjektene telles hvert år i prosjektperioden Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

104 TINE leder mest forskning innen næringsmiddelteknologi Prosjekter ledet av TINE med støtte fra Forskningsrådet, etter fagområde. Tusen kroner (faste 2015-priser). Samlet for perioden Teknologi; Landbruks- og fiskerifag Samfunnsvitenskap Medisinske fag Humaniora Ukjent Næringsmiddelteknologi Bioteknologi Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

105 TINE er mest samarbeidspartner i FoU innen landbruksfag Prosjekter hvor TINE er samarbeidspartner med støtte fra Forskningsrådet, etter fagområde. Tusen kroner (faste 2015-priser). Samlet for perioden Landbruks- og fiskerifag; Teknologi Samfunnsvitenskap Medisinske fag Landbruksfag Husdyravl, oppdrett, forplantning Andre landbruks- og fiskerifag Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen)

106 TINE er en viktig forskningsaktør på sitt felt TINE har ledet 41 av 112 forskningsprosjekter TINE har bidratt i med støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene ledet av TINE har mottatt en samlet finansiering fra Forskningsrådet på 94,5 mill. kroner TINE har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter innen næringsmiddelteknologi med samlet finansiering fra Forskningsrådet på om lag 108 mill. kroner. Dette utgjør 9 prosent av Forskningsrådets finansiering av forskning innen næringsmiddelteknologi Forskningsprosjektene innen næringsmiddelteknologi ledet av TINE utgjør 16 prosent av samlet finansiering fra Forskningsrådet til forskning på næringsmiddelteknologi utført i næringslivet Forskningsrådet har samlet bevilget om lag 5,1 mrd. kroner til forskning innen landbruksfag. TINE har ledet eller deltatt i prosjekter som utgjør 4 prosent av dette. Nortura og TINE er de to største aktørene innen forskning på landbruksfag i næringslivet Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen) Note: Tallene gjelder for perioden samlet (faste 2015-priser)

107 TINE har et omfattende forskningsnettverk Prosjektledere og samarbeidspartnere i prosjekter ledet av TINE og prosjekter TINE har deltatt i. * Samlet for perioden Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse (Samspillsdatabasen) 1) Størrelsen på noden (prikkene) angir antall prosjekter virksomhetene har deltatt i. Tykkelsen på linjene mellom nodene angir antall ganger virksomhetene har samarbeidet om et prosjekt. Linjer «med klokka» ut fra en node betyr at virksomheten en ser på (noden) har vært prosjektleder for virksomheten (noden) linjen går til

108 Beregninger og metode

109 Direkte effekter TINE Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Ansattelister og regnskap fra TINE Import Norske bedrifter Leverandørliste fra TINE Indirekte virkninger: 1.runde Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Regnskapsdata fra SAFE Import Verdiskaping Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Ringvirkningsmodell Indirekte virkninger: 2-6.runde

110 TINE Direkte effekter Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Induserte virkninger: Verdiskaping Import Norske bedrifter Indirekte virkninger: 1.runde Verdiskaping Vareinnsats Lønnskostnader Driftsresultat Sysselsetting Import Verdiskaping Lønnskostnader Sysselsetting Indirekte virkninger: 2-6.runde Driftsresultat

111 Beregning av induserte virkninger Verdiskaping direkte og indirekte virkninger Produksjon per syssesatt i tjenestenæringer Andel av konsum og investeringer i Norge Antall sysselsatte fra konsumvirkninger Verdiskapingen fordeler seg som lønn til ansatte, utbytte til eiere, reinvesteringer i bedriften og skatteinntekter til kommune/stat. Tar hensyn til import fra utlandet. (Kilde: Fra Økonomiske analyser 1/2017 Statistisk sentralbyrå)

112 Om beregning av indirekte virkninger (SARMOD) 1 Bruttoprodukt Produksjon 2 Vareinnsats Samfunnsøkonomisk analyses Ringvirkningsmodell (SARMOD) deler initiale investeringer/driftskostnader i bruttoprodukt og vareinnsats. Bruttoprodukt Hjemmeprodusert 3 Vareinnsats Import Ved hjelp av kryssløpstabeller og importandeler i ulike næringer, fordeles så vareinnsatsen på import og leveranser fra bedrifter i Norge fra ulike næringer. Bruttoprodukt Hjemmeprodusert 4 Vareinnsats Import Produksjonen hos leverandører i Norge deles så inn i bruttoprodukt og vareinnsats, som videre fordeles på leveranser fra bedrifter i Norge og import fra utlandet, osv osv osv... Dette gjøres i 5 runder (i tillegg til den initiale produksjonen)

113 Om beregning av indirekte virkninger (SARMOD) Produksjon Bruttoprodukt Hjemmeprodusert Vareinnsats Import Modellen summerer så bruttoproduktet, altså verdiskapingen i Norge, fra hver av de seks rundene for alle næringer (A64). Bruttoprodukt Vareinnsats For en gitt initialproduksjon, viser modellen forgreiningen av verdiskapingen generert av den initiale produksjonen. Hjemmeprodusert Import Bruttoprodukt Vareinnsats osv osv...

114 Beregning av skatteinntekter - bedriftsskatt Staten Driftsresultat etter arbeidssted (direkte + indirekte + induserte) Skattesats for selskapsskatt = 25 prosent 98% 0% Fylke 2% Kommune Kilde: Finansdepartementet

115 Beregning av skatteinntekter - personskatt Staten Lønnskostnader etter bosted (direkte + indirekte + induserte) Gjennomsnittlig skattesats på lønnskostnader = 36 prosent 63% 6% 31% Fylke Kommune

116 Overføringer fra staten (produksjonsrettet tilskudd) Post Tilskudd Budsjett 2016 Post 1 og 21 Driftsutgifter, utredning og evaluering 13 Post 50 Fondsavsetninger Post 70 Markedsregulering, kan overføres 292 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) 43 Post 73 Pristilskudd (overslagsbevilgning) Post 74 Direkte tilskudd, kan overføres Post 77 Utviklingstiltak, kan overføres 247 Post 78 Velferdsordninger, kan overføres Totalt Jordbruksavtalen for budsjetterte med overføringer til jordbruket med 14,3 mrd kroner i ,2 mrd av dette var Fondsavetninger. Av dette har vi beregnet at om lag 3,9 mrd kan tilskrives produksjonsrettede tilskudd ved melkeproduksjon. Dette inkluderer i hovedsak tilskudd innenfor post 73, 74 og 77. TINEs andel av råvaresegmentet er om lag 95 prosent. Et overslag for produksjonsrettede tilskudd til bønder som leverer til TINE er dermed på 3,7 mrd kroner

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017 Samfunnsregnskap for Nortura 16.februar 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nortura laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes

Detaljer

Landbrukssamvirkets fotavtrykk. En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke

Landbrukssamvirkets fotavtrykk. En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke Landbrukssamvirkets fotavtrykk En ringvirkningsanalyse av medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke Vær så god! her er den første ringvirkningsanalysen som dokumenterer landbrukssamvirkenes fotavtrykk i norsk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R

R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R R I N G V I R K N I N G E R A V I N N O V A S J O N N O R G E S T I L S K U D D T I L I N V E S T E R I N G E R I T R A D I S J O N E L T J O R D B R U K Menon-publikasjon nr. 22/2017. Av Siri Voll Dombu

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping?

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? RAPPORT GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2017 Av Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Stemland Eide og Kaja Høiseth-Gilje Forord

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blu, Tromsø 13.03.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

SkatteFUNN 2015 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER. Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN 2015 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER. Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN-ordningen har som formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU), og er

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forskning og utvikling (FoU) i et nyskapende næringsliv. Den skal stimulere bedriftene til å ta mer risiko og øke FoU-innsatsen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS Sammendragogkonklusjoner

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Internasjonale energiutsikter

Internasjonale energiutsikter Internasjonale energiutsikter Implikasjoner for økonomi og politikk Presentasjon for Norsk Olje og Gass Sola, 23. august 213 Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi (klaus.mohn@uis.no, UiS homepage,

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R I Rapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu

R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R I Rapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu R I N G V I R K N I N G E R A V L A N D B R U K E T S L E V E R A N D Ø R I N D U S T R I Rapport levert av Sveinung Fjose og Siri Voll Dombu Innledning og oppsummering. s. 3 Sysselsettingsvirkninger i

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer