Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember

2 NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement ,9 % Av dette: Privat ,9 % Bedrift ,9 % Antall kunder bredbåndstelefoni ,1 % Trafikk i millioner minutter ,2 % Av dette: Privat ,8 % Bedrift ,3 % Inntekter av fasttelefoni (millioner), ekskl. terminering ,6 % Av dette: Privat ,1 % Bedrift ,3 % Mobiltelefoni Abonnement (inklusive kontantkort) ,6 % Trafikk i millioner minutter ,0 % Antall SMS-meldinger (millioner) ,9 % Antall MMS-meldinger (millioner) ,0 % Datatrafikk i antall MB (millioner) ,2 % Inntekter fra mobiltelefoni (millioner) ekskl. terminering og gjesting ,6 % Mobilt bredbånd Abonnement ,6 % Av dette: Privat ,6 % Bedrift ,3 % Inntekter fra mobilt bredbånd (millioner) ,8 % bredbånd((mil(million kroner) Inntekter fra maskin-til-maskin kommunikasjon ,7 % (millioner) Fast bredbånd Abonnement på internett over bredbånd ,9 % Av dette: Privat ,1 % Bedrift ,3 % Inntekter fra internett over bredbånd (millioner) ,9 % Av dette: Privat ,5 % Bedrift ,6 % Inntekter fra oppringt internett ,6 % Totalomsetningen for ekommarkedet ,8 % 1 Inkluderer ikke datakommunikasjon og leide linjer 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Telefoni Internett Samlet omsetning Antall tilbydere Abonnement Fasttelefoni Mobiltelefoni Mobildata Innledning Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Internettaksess via ordinære abonnement for mobiltelefoni Telematikk Fast Bredbånd. Abonnement Privatmarkedet Bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet Fast Bredbånd. Kapasitet Totalt Privatmarkedet Bedriftsmarkedet Trafikk Fasttelefoni Mobiltelefoni Minutter Meldinger Mobildata Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Telematikk Omsetning Fasttelefoni (inkl. bredbåndstelefoni) Mobiltelefoni og mobildata

4 4.2.1 Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobildata Mobiltelefoni Mobildata Fast bredbånd Privatmarkedet Bedriftsmarkedet Privat- og bedriftsmarkedet samlet Markedsandeler Fasttelefoni Bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobildata Fast bredbånd Mobiltelefoni internasjonal gjesting Om internasjonal gjesting Norske abonnenter i utlandet Trafikk Inntekter og utgifter Utenlandske abonnenter i Norge Trafikk Inntekter Overføring av TV-signaler Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg 1 Ord og uttrykk Vedlegg 2: Operative tilbydere av teletjenester per 30. juni

5 Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 8 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 9 Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 7 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Figur 8 Utvikling i antall abonnement på fasttelefoni Figur 9 Antall abonnement for mobiltelefoni Figur 10 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 11 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 Gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen Figur 12 Antall abonnement med datapakke Figur 13 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) Figur 14 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet Figur 15 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i norske husholdninger Figur 16 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet Figur 17 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat og bedriftsmarkedet Figur 18 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Alle aksessformer Figur 19 Abonnement for fast Bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Nedstrøms kapasitet Figur 20 Abonnement for fast Bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Oppstrøms kapasitet Figur 21 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Nedstrøms kapasitet Figur 22 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Oppstrøms kapasitet Figur 23 Trafikkvolum fra fasttelefon fordelt på trafikkretning. Antall abonnement i Figur 24 Trafikk fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning. Millioner minutter Figur 25 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger. Millioner meldinger Figur 26 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd

6 Figur 27 Omsetning for fasttelefoni for ulike trafikkretninger, abonnement og tilleggstjenester. Millioner kroner Figur 28 Skjematisk oversikt over omsetningselementene for mobiltelefoni og mobildata Figur 29 Totalomsetning for mobile tjenester fordelt på mobiltelefoni og mobildata. Millioner kroner Figur 30 Omsetning for mobiltelefoni. Millioner kroner Figur 31 Omsetningen for mobildata Figur 32 Omsetning for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement Figur 33 Omsetning for fast bredbånd. Privatmarkedet Figur 34 Omsetning for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet Figur 35 Omsetning for fast bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 36 Fasttelefoni markedsandel av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 37 Fasttelefoni markedsandel av minutter, privat- og bedriftsmarkedet Figur 38 Bredbåndstelefoni markedsandel av omsetning, privat og bedriftsmarkedet Figur 39 Bredbåndstelefoni markedsandel av minutter, privat og bedriftsmarkedet Figur 40 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 41 Markedsandeler for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 42 Markedsandeler for total datatrafikk for ordinære abonnement for mobiltelefoni og dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 43 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet Figur 44 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet Figur 45 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet Figur 46 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 47 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett, målt ved antall abonnement. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 48 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 49 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 50 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet. Helår Figur 51 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet. Halvår Figur 52 Utvikling i inntekter og utgifter. Norske abonnenter i utlandet. Helår Figur 53 Utvikling i inntekter og utgifter. Norske abonnenter i utlandet. Halvår Figur 54 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge. Helår Figur 55 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge. Halvår Figur 56 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter I Norge. Helår Figur 57 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge. Halvår Figur 58 Antall abonnement for mottak av TV-signaler ved utgangen av perioden

7 Figur 59 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt. Per utgangen av perioden Figur 60 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 61 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Alle aksessformer. Per utgangen av perioden Figur 62 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Kabel- TV. Per utgangen av perioden Figur 63 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Fiber. Per utgangen av perioden Tabeller Tabell 1 Utviklingen i antall tilbydere i ekommarkedet Tabell 2 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni-abonnement i privatmarkedet Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni-abonnement i bedriftsmarkedet Tabell 4 Antall trafikkminutter fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 5 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet, privatmarkedet. Millioner minutter og andeler i prosent Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet, bedriftsmarkedet. Millioner minutter og andeler i prosent Tabell 7 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Tall i Gbyte Tabell 8 Trafikk fra maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter Tabell 9 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Tabell 10 Bredbåndstelefoniandel av omsetning i fasttelefonimarkedet. Andeler i prosent Tabell 11 Omsetning per minutt for fasttelefoni Tabell 12 Omsetning for ordinære mobiltelefoniabonnement fordelt på inntektsområder. Millioner kroner Tabell 13 Gjennomsnittlig omsetning for mobilabonnement og trafikkinntekter per minutt, SMS og dataenhet Tabell 14 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene. Første halvår

8 Antall abonnement i Innledning Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Post- og teletilsynet (PT) foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 1.1 Utviklingstrekk Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni fra og med 2002, mens figur 2 viser den årlige endringen i abonnement. Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av første halvår var det i overkant av 1,32 millioner abonnement for fasttelefoni og bortimot 5,9 millioner abonnement for mobiltelefoni. I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til 2008 var den årlige reduksjonen en god del lavere enn abonnement. Etter 2008 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på over abonnement. Bredbåndstelefoni fikk en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i underkant av abonnement. Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør noe over abonnement ved utgangen av første halvår Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement 8

9 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement for mobiltelefoni 2 økte sterkt hvert år frem til I perioden fra 2006 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt en god del, sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalte aktive kontantkort. Andelen kontantkort har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av første halvår var andelen kontantkort i overkant av 25 prosent Fasttelefoni Mobiltelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser endring i antall abonnement for mobil- og fasttelefoni. Fra utgangen av 2012 til utgangen av første halvår falt antall abonnement for fasttelefoni med mens antall mobilabonnement i samme periode økte med Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk (minutter). Originerte trafikkminutter fra fasttelefoni omfatter både talesamtaler og trafikk fra oppringt internett. Trafikk fra oppringt internett utgjør svært lite de siste årene. Summen av trafikk fra mobiltelefoni og taletrafikk fra fasttelefoni har vært relativt stabilt i det meste av perioden fra , men mobiltrafikken utgjør en stadig 2 Mobiltelefoniabonnement har frem til og med 2007 omfattet både ordinære taleabonnement og SIM-kort som benyttes for kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M), for eksempel alarmer. Fra 2008 er mobiltelefoniabonnement kun taleabonnement. Abonnementstallene er justert for dette tilbake til 2006 i figur 1 og 2. Figur 1 og 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i NMT omtales også som første generasjons (1G) automatisk mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 3 De trafikktall som PT innhenter for fasttelefoni, skiller ikke mellom taletrafikk og oppring internett på halvårsbasis. Tall som innhentes på helårsbasis, ivaretar dette skillet, og på det grunnlaget kan man fastslå at summen av trafikk fra mobiltelefoni og taletrafikk fra fasttelefoni har vært relativt stabilt. 9

10 Millioner minutter større andel. Ved utgangen av første halvår utgjorde trafikken fra mobiltelefoner nesten 75 prosent av den totale trafikken % % 60% 50% 40% Trafikk fra mobilnett Trafikk fra fastnett Andel trafikk fra mobilnett % % % 0 0% Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobiltelefoni skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en sterk vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. Fasttelefoni inkluderer trafikk til internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er marginal i de senere årene 4 4 Trafikk til oppringt internett utgjorde om lag 1 prosent i

11 Fra fasttelefon Fra mobiltelefon halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon Internett Figur 5 og 6 viser utviklingen i fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2002 var hadde antall abonnement for fast bredbånd passert Ved utgangen av første halvår nærmet antall abonnement seg 1,9 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av første halvår hadde antall abonnement økt til om lag Ved utgangen av første halvår utgjør fast bredbånd basert på DSL 5, kabel-tv eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd. Figur 6 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre aksesskategoriene. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien har fremdeles størst utbredelse. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av første halvår er det fast bredbånd basert på kabel-tv-nett som er den nest største kategorien. Denne kategorien hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den årlige veksten avtatt. Fra 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert var det sterk årlig vekst i antall abonnement. Veksten har senere avtatt, og ved utgangen av første halvår utgjør antall abonnement for mobilt bredbånd om lag 43 prosent av antall abonnement for fast bredbånd. 5 DSL er fellesbetegnelse for flere kobberbaserte teknologier med ulik kapasitet og andre egenskaper, for eksempel ADSL, SDSL og VDSL. 11

12 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement i Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 6 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 12

13 Omsetning i millioner kroner Samlet omsetning Figur 7 viser utviklingen i omsetningen 6 for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd. Figuren viser samlet sluttbrukeromsetning. Sluttbrukeromsetningen økte hvert år frem til Deretter har omsetningen vært relativt stabil på mellom 14 og 15 milliarder kroner hvert første halvår. Fra første halvår 2012 til første halvår er det imidlertid en reduksjon i omsetningen på mer enn 300 millioner kroner. I første halvår er omsetningen på omtrent 14,42 milliarder kroner. I første halvår 2002 utgjorde omsetningen fra fasttelefoni over 50 prosent av totalomsetningen. I første halvår er denne andelen redusert til 12 prosent. Omsetningen for mobiltjenester utgjør 59 prosent av totalomsetningen i første halvår. Omsetningen for fast bredbånd har økt fra i underkant av 800 millioner kroner i første halvår 2002 til nesten 3,9 milliarder kroner i første halvår. Det utgjør om lag 27 prosent av totalomsetningen i første halvår Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 7 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet 7. Millioner kroner 1.2 Antall tilbydere PT innhenter statistikk fra tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det er totalt 174 operative tilbydere som ligger til grunn for statistikken for første halvår. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over disse tilbyderne. I statistikken for 2012 var det tilsvarende antall 171 tilbydere. Tabell 1 viser at det totale antall tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken, har gått ned siden Dette avspeiler endringer i markedet i denne perioden 6 Datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet inngår ikke i den informasjonen som PT innhenter i forbindelse med halvårlig statistikk. 7 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd inkluderer maskin-til-maskin kommunikasjon. Fast bredbånd inkluderer oppringt internett. 13

14 ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. For de enkelte tjenesteområder er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. Fra utgangen 2012 til første halvår er det bare mindre endringer Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd TOTALT Tabell 1 Utviklingen i antall tilbydere i ekommarkedet 8 Omfatter selskaper som tilbyr dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Tallene inkluderer også selskaper som ikke tilbyr ordinære mobiltelefoniabonnement. Dett er ICE, Get og NetGenTel. 14

15 Antall abonnement i Abonnement 2.1 Fasttelefoni 9 Nedgangen i antall fasttelefonabonnement fortsetter, og det er 1,32 millioner abonnement ved utgangen av første halvår. Det er færre abonnement en ved utgangen av Figur 8 viser utviklingen fra og med utgangen av 2008 til og med utgangen av første halvår. Totalt falt antall abonnement med 5,1 prosent fra utgangen av 2012 til utgangen av første halvår. Antall PSTN- og ISDN-abonnement falt med abonnement, som tilsvarer en nedgang på 7,1 prosent. Nedgangen i bredbåndstelefoni var på om lag abonnement, eller 1,1 prosent. Størst prosentvis nedgang hadde ISDN-abonnement som i perioden ble redusert med 9,0 prosent, eller abonnement. Over halvparten av reduksjonen var i bedriftsmarkedet Bredbåndstelefoni PSDN, ISDN og øvrige Figur 8 Utvikling i antall abonnement på fasttelefoni Tabell 2 og 3 viser utviklingen i PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni-abonnement for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Fra utgangen av 2012 til utgangen av første halvår er nedgangen i privat- og bedriftsmarkedet på henholdsvis 5,8 og 2,5 prosent. PSTN- og ISDN- abonnement i privatmarkedet falt samlet med abonnement fra 2012 til utgangen av første halvår. I bedriftsmarkedet var reduksjonen i abonnement på PSTN og ISDN på henholdsvis og 9 600, mens en økning i antall bredbåndstelefonabonnement på demper reduksjonen til totalt abonnement fra utgangen av 2012 til utgangen av første halvår. 9 Inkluderer bredbåndstelefoni 15

16 PSTN ISDN 2B+D Bredbåndstelefoni 498, , , , , ,612 Totalt antall abonnement Tabell 2 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni-abonnement i privatmarkedet PSTN 174, , , , , ,088 ISDN 2B+D 201, , , , , ,607 ISDN 30B+D 9,968 8,608 8,242 7,099 7,096 7,276 Bredbåndstelefoni 9,182 15,186 24,181 25,684 30,133 38,808 Totalt antall abonnement , , , , , ,285 Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni-abonnement i bedriftsmarkedet Mobiltelefoni Abonnement for mobiltelefoni regnes i denne rapporten som summen av aktive kontantkort 14 og etterbetalte abonnement. Figur 9 viser utviklingen i mobiltelefoniabonnement fra 2008 og frem til utgangen av første halvår. Ved utgangen av første halvår var det bortimot 5,9 millioner abonnement for mobiltelefoni. Det er en økning på om lag abonnement fra utgangen av Antall kontantkort er i underkant av 1,5 millioner ved utgangen av første halvår. Det er en liten økning sammenlignet med utgangen av Antall kontantkort som andel av totalt antall abonnement har de siste årene vært svakt avtagende, og ved utgangen av første halvår var denne andelen på 25,3 prosent. 10 Inkluderer andre typer abonnementstilknytning, Isdn 30B og frem til 2010 telefoni over kabel-tv 11 Antall PSTN- og ISDN- abonnement har tidligere blitt beregnet som summen av Telenors egne abonnement, Telenors grossistsalg av abonnement i tillegg til andre tilbyderes abonnement rapportert på egen infrastruktur. Fra og med rapporten for første halvår 2011 er antall PSTN- og ISDN- abonnement basert på hva alle tilbyderne selv har rapportert som salg til sluttbrukere. 12 Inkluderer andre typer abonnementstilknytning og frem til 2010 telefoni over kabel-tv 13 Antall PSTN- og ISDN- abonnement har tidligere blitt beregnet som summen av Telenors egne abonnement, Telenors grossistsalg av abonnement i tillegg til andre tilbyderes abonnement rapportert på egen infrastruktur. Fra og med rapporten for første halvår 2011 er antall PSTN- og ISDN- abonnement basert på hva alle tilbyderne selv har rapportert som salg til sluttbrukere. 14 Kontantkort benyttes i denne rapporten som betegnelse på et forhåndsbetalt abonnement. Fra og med 2006 har PT definert et aktivt kontantkort til å være et kontantkort som har vært brukt i siste tre måneder. 16

17 Antall abonnement i ,6 prosent av alle mobiltelefoniabonnement var registrert på privatkunder 15 ved utgangen av første halvår. Denne andelen har gått noe ned de tre siste årene. Andelen var på 77,5 prosent ved utgangen av % 45% 40% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Kontantkort Etterbetalte abonnement Andel kontantkort % Figur 9 Antall abonnement for mobiltelefoni 2.3 Mobildata Innledning Mobildata består i denne rapporten av tre deler: Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd, samt tilhørende datavolum og omsetning. Dette er abonnement som i utgangspunkt ikke er knyttet til et ordinært mobiltelefoniabonnement. Enkelte abonnement for mobiltelefoni inkluderer imidlertid et tilleggsabonnement for mobilt bredbånd med eget SIM-kort for dette formålet. Tilleggsabonnementet, med tilhørende datavolum og omsetning, er i denne rapporten regnet som et eget dedikert abonnement for mobilt bredbånd 16. Internettaksess via ordinære abonnement for mobiltelefoni. Statistikken omfatter datavolum og omsetning knyttet til datatrafikken. I enkelte abonnement for mobiltelefoni kan 15 Mobiltelefoniabonnement som er registrert på enheter med organisasjonsnummer regnes som bedriftsabonnement. Alle øvrige abonnement er privatkunder. 16 Noen tilbydere betegner i enkelte tilfeller slike ekstra SIM-kort for datatvilling. 17

18 Antall abonnement i abonnenten kjøpe en datapakke 17 der det betales en fast månedlig pris. Et nærmere spesifisert datavolum er normalt inkludert i den faste prisen. Abonnenten betaler så løpende pris for datatrafikk utover det som er inkludert. En slik datapakke regnes ikke som et eget abonnement. Telematikk omfatter i denne rapporten maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) ved bruk av mobilnettet. Statistikken omfatter antall SIM-kort for dette formålet og tilhørende omsetning. Omsetning ble første gang innhentet for første halvår Fra og med 2012 innhentes det også trafikkvolumer Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 10 viser utviklingen i antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd i perioden fra utgangen av 2008 til utgangen av første halvår. Totalt antall abonnement ved utgangen av første halvår var om lag Andelen privatkunder har vært avtagende siden Ved utgangen av første halvår var andelen privatkunder noe over 52 prosent. Antall privatkunder ved utgangen av første halvår var bortimot Det var reduksjon i antall privatabonnement i så vel første halvår som i andre halvår Antall bedriftsabonnement har derimot økt med om lag i løpet av første halvår % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Bedrift Privat Andel privat % Figur 10 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd 17 Ofte benyttes surfepakke som betegnelse på slik datapakke. 18

19 Antall abonnement i Internettaksess via ordinære abonnement for mobiltelefoni Fra 2008 har PT samlet inn tall for antall ordinære mobilabonnement som benytter mobildata. Dette er mobilabonnenter der abonnementet har generert mobildata i form av et visst antall megabyte i perioden og kan betraktes som en indikator for utbredelsen av brukere av internett på mobiltelefonen. Utviklingen i antall aktive abonnement er vist i figur 11. Antallet har vært svakt økende. Frem til og med 2011 har antall aktive abonnement ligget på mellom 53 og 54 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement. I 2012 har andelen imidlertid økt markert. Andelen passerte 55 prosent i første halvår 2012 og lå ved utgangen av 2012 på over 58. Ved utgangen av første halvår lå andelen på nesten 60 prosent for alle abonnement under ett. For privatabonnementene var andelen på bortimot 58 prosent, mens den for bedriftsabonnementene var mer enn 66 prosent. Fra og med 2012 har PT innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 1 Gbyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen. Antallet var bortimot 1,1 millioner abonnement ved utgangen av Det utgjorde 18,6 prosent av alle abonnement. Per utgangen av første halvår var antall abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert økt til bortimot 1,6 millioner. Det utgjør bortimot 27 prosent av totalt antall abonnement. Denne andelen var 23,4 prosent for privatkundene og 37,6 prosent for bedriftskundene Antall aktive abonnement på mobildata Antall abonnement med >= 1 gigabyte inkludert Totalt antall abonnement for mobiltelefoni Figur 11 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 Gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen PT har siden 2009 innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement med datapakke. Utviklingen i antall abonnement med datapakke er vist i figur 12. Det var i overkant av slike abonnement ved utgangen av første halvår. Det er en økning på noe over siden utgangen av

20 Antall datapakker i 1000 Antall privatabonnement med datapakke er gått gradvis ned siden Ved utgangen av første halvår var det om lag 15 prosent av mobilabonnementene med datapakke som var registrert på privatkunder % 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% 10% Privat Bedrift Andel privat % Figur 12 Antall abonnement med datapakke Telematikk Telematikk, eller maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M), innebærer at enheter knyttes sammen ved hjelp av ulike typer kommunikasjonsløsninger, det vil si en automatisert utveksling av datatrafikk mellom maskiner. Kommunikasjonsløsningene kan være trådløse eller kabelbaserte. I denne rapporten avgrenses telematikk til maskin-til-maskinkommunikasjon basert på mobilnettet. Innebygget SIM-kort i maskiner eller andre enheter muliggjør utveksling av data mellom enhetene. Telematikkløsninger benyttes innen en rekke næringer og for et betydelig antall funksjoner. Det kan omfatte alarmsystemer og målesystemer, for eksempel strømmåling. Innen transportsektoren benyttes løsningene for alarmering, styring og sporing av kjøretøyer og containere samt for elektronisk kjørebok. Også i helsesektoren er det mange anvendelser, for eksempel til utveksling av pasientinformasjon. Automatiserte betalingsløsninger vil også kunne benytte slike løsninger. I Norge er det Telenor som dominerer dette markedet. Telenor har 89,6 prosent av markedet ved utgangen av første halvår. TeliaSonera har 6,9 prosent, mens Lyse Fiber er tredje største tilbyder med 1,2 prosent av totalt antall SIM-kort. PT innhenter tall for antall SIM-kort som blir benyttet til kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M). Det har vært en betydelig økning i antall SIM-kort som benyttes for slik anvendelse. Den absolutte økningen har vært vesentlig større i 2011 og 2012 enn i tidligere år. Denne 20

21 Antall SIM-kort for M2M i utviklingen fortsetter i første halvår. Ved utgangen av første halvår var det om lag slike SIM-kort, jfr. figur Figur 13 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) 2.4 Fast Bredbånd. Abonnement Privatmarkedet Figur 14 viser antall faste abonnement i privatmarkedet for kategoriene bredbånd over DSL, bredbånd via kabel-tv-nett og bredbånd over fiber. De øvrige kategoriene er radioaksess og andre typer faste aksesser. Antall private faste bredbåndsabonnement rundet 1 million i 2006, og ved utgangen av første halvår var antallet over 1,74 millioner. Veksten fra utgangen av 2012 var om lag abonnement. 21

22 Antall abonnement i Annet Fiber Kabel-TV DSL Figur 14 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet Antall bredbåndsabonnement basert på DSL i privatmarkedet var ved utgangen av første halvår, en nedgang på abonnement sammenlignet med utgangen av Samlet utgjorde dette 41 prosent av totalt antall abonnement i privatmarkedet, mot 43 prosent ved utgangen av Bredbånd basert på VDSL utgjorde 11,1 prosent av DSLabonnementene i første halvår, en økning fra 9,3 prosent fra utgangen av Bredbånd over kabel-tv-nett er den nest største tilknytningsformen i privatmarkedet med abonnement ved utgangen av første halvår, mot ved utgangen av Antallet bredbåndsabonnement over kabel-tv-nett har økt betydelig over flere år, men fra 2010 har veksten vært avtagende. Bredbånd over kabel-tv-nett utgjør 33 prosent av totalt antall abonnement i privatmarkedet, på linje med utgangen av Bredbånd over fiber er tilknytningsformen med størst vekst. Ved utgangen av første halvår var det abonnement i privatmarkedet, en økning på abonnement fra utgangen av Om lag 24 prosent av de private bredbåndsabonnementene var basert på fiber, en økning fra 22 prosent sammenlignet med utgangen av Figur 15 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har fast bredbåndstilknytning og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 18. Andelen husholdninger med bredbåndstilknytning har økt gradvis de siste årene, som følge av sterkere vekst i antall private bredbåndsabonnement enn i antall husholdninger. Ved utgangen av 18 PT benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. 22

23 første halvår hadde 76 prosent av norske husholdninger fast bredbåndstilknytning, en svak økning fra utgangen av Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. Fra 2008 har denne andelen gradvis falt, og ved utgangen av første halvår hadde én av fire husholdninger med bredbånd også bredbåndstelefoni. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andel husholdninger med bredbåndstilknytning Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 20% 10% 0% Figur 15 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i norske husholdninger Bedriftsmarkedet Figur 16 viser antall faste abonnement i bedriftsmarkedet for kategoriene bredbånd over DSL og bredbånd over fiber. De øvrige kategoriene er bredbånd over kabel-tv-nett, radioaksess og andre typer faste aksesser. Ved utgangen av første halvår var det om lag abonnement i bedriftsmarkedet, en økning fra abonnement ved utgangen av Denne veksten kommer etter en lengre periode med svak nedgang i antall abonnement i bedriftsmarkedet. Antall bredbåndsabonnement basert på DSL i bedriftsmarkedet var ved utgangen av første halvår, en nedgang på om lag 2000 abonnement sammenlignet med utgangen av Samlet utgjorde dette 80 prosent av totalt antall abonnenter i bedriftsmarkedet, mot 82 prosent ved utgangen av Også i bedriftsmarkedet er bredbånd over fiber den tilknytningsformen med størst vekst. Ved utgangen av første halvår var det i underkant av slike abonnement i bedriftsmarkedet, en økning på over abonnement sammenlignet med utgangen av Om lag 17 prosent av bedriftsabonnementene var basert på fiber, en økning fra 15 prosent 23

24 Antall abonnement i sammenlignet med utgangen av Bredbånd over kabel-tv-nett er forholdsvis lite utbredt i bedriftsmarkedet og inngår i kategorien «andre» Andre Fiber DSL Figur 16 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet I bedriftsmarkedet benyttes det et bredt spekter av tekniske løsninger for datakommunikasjon og tilgang til internett. Det spenner fra tradisjonelle bredbåndsløsninger som omtales i dette kapittelet, til andre løsninger for dataoverføring, først og fremst IP-VPN, som kun omtales i PTs helårsrapporter. Utviklingen i antall abonnement for bredbånd må derfor sees i sammenheng med utviklingen i andre dataoverføringstjenester Privat- og bedriftsmarkedet samlet Figur 17 viser utviklingen i antall abonnement for fast bredbånd i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Totalt var det over 1,87 millioner faste bredbåndsabonnement ved utgangen av første halvår, en økning på abonnement sammenlignet med utgangen av Andelen private abonnement var på 93 prosent av totalt antall abonnement, på linje med andelen ved utgangen av Denne andelen har begynt å flate ut etter å ha vært svakt økende over flere år. 24

25 Antall abonnement i % 98% 96% % 92% 90% 88% 86% 84% 82% Bedrift Privat Andel privat % Figur 17 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat og bedriftsmarkedet 2.5 Fast Bredbånd. Kapasitet Totalt PT innhenter tall for kapasitet for abonnement for fast bredbånd. Det er markedsført kapasitet som legges til grunn. Tallene omfatter både nedstrøms kapasitet og oppstrøms kapasitet. Det benytter tre intervaller for kapasitet: Kapasitet under 10 Mbit /s Kapasitet fra og med 10 Mbit/s og inntil 30 Mbit/s Kapasitet fra og med 30 Mbit/s. Figur 18 viser fordelingen av kapasitet for de tre intervallene for kapasitet ved utgangen av 2012 og utgangen av første halvår. Figuren omfatter både privat- og bedriftsmarkedet og alle aksessteknologiene sett under ett. 25

26 100 % 90 % 80 % 12.2 % 14.7 % 6.7 % 7.7 % 14.1 % 15.4 % 70 % 60 % 35.2 % 37.2 % 50 % >= 30 Mbit/s 40 % 30 % 20 % 52.6 % 48.1 % 79.2 % 76.9 % >= 10 Mbit/s, < 30 Mbit/s < 10 Mbit/s 10 % 0 % Nedstrøms kapasitet Oppstrøms kapasitet Figur 18 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Alle aksessformer Figuren viser at 48,1 prosent av bredbåndsabonnementene har en kapasitet nedstrøms på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår. Det er en nedgang fra 52,6 prosent ved utgangen av ,7 prosent av bredbåndsabonnementene har en nedstrøms kapasitet på 30 Mbit/s eller mer ved utgangen av første halvår. Det er en økning fra 12,2 prosent ved utgangen av Figuren viser videre at 76,9 prosent av bredbåndsabonnementene har en kapasitet oppstrøms på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår. Det er en nedgang fra 79,2 prosent ved utgangen av ,7 prosent av bredbåndsabonnementene har en oppstrøms kapasitet på 30 Mbit/s eller mer ved utgangen av første halvår. Det er en økning fra 6,7 prosent ved utgangen av Privatmarkedet Figur 19 og 20 viser fordeling av kapasitet for de viktigste aksessteknologiene på privatmarkedet. Figur 19 viser nedstrøms kapasitet og figur 20 viser oppstrøms kapasitet. For alle aksessteknologiene under ett har 46,6 prosent av privatkundene en nedstrøms kapasitet på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende andel 50,8 prosent. Andelen som har 30 Mbit/s eller mer har økt fra 12,7 prosent ved utgangen av 2012 til 15,3 prosent ved utgangen av første halvår. 26

27 For privatkunder med fiberaksess har 34,7 prosent en kapasitet på 30 Mbit/s eller mer ved utgangen av første halvår. For privatkunde med DSL eller bredbånd over kabel-tv er tilsvarende andel henholdsvis 3,3 prosent og 17,1 prosent ved utgangen av første halvår. 100 % 90 % 12.7 % 15.3 % 13.5 % 17.1 % 80 % 26.1 % 27.3 % 32.4 % 34.7 % 70 % 60 % 36.5 % 38.1 % 40.8 % 43.1 % 50 % 40 % 30 % 20 % 50.8 % 46.6 % 71.4 % 69.4 % 53.3 % 52.2 % 45.7 % 39.8 % 10 % 14.3 % 13.1 % 0 % Totalt DSL Fiber Kabel-TV < 10 Mbit/s >= 10 Mbit/s, < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s Figur 19 Abonnement for fast Bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Nedstrøms kapasitet For alle aksessteknologiene under ett har 76,1 prosent av privatkundene en oppstrøms kapasitet på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår Ved utgangen av 2012 var tilsvarende andel 78,4 prosent. Andelen som har 30 Mbit/s eller mer har økt fra 7,0 prosent ved utgangen av 2012 til 8,0 prosent ved utgangen av første halvår. Det er hovedsakelig fiberaksesser som bidrar til abonnement med oppstrøms kapasitet på 30 Mbit/s eller mer. Abonnementene basert på fiber har nesten utelukkende symmetrisk kapasitet 19. Det er kun et fåtall abonnement som er asymmetriske. 19 Symmetrisk kapasitet betyr at nedstrøms og oppstrøms kapasitet på fiberaksessen er den samme. 27

28 100 % 7.0 % 8.0 % 6.4 % 8.2 % 90 % 80 % 14.5 % 15.9 % 31.4 % 33.6 % 70 % 60 % 50 % 40 % 78.4 % 76.1 % 99.2 % 98.9 % 53.7 % 52.7 % 93.6 % 91.8 % 30 % 20 % 10 % 14.9 % 13.7 % 0 % Totalt DSL Fiber Kabel-TV < 10 Mbit/s >= 10 Mbit/s, < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s Figur 20 Abonnement for fast Bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Oppstrøms kapasitet Bedriftsmarkedet Figur 21 og 22 viser fordeling av kapasitet for de viktigste aksessteknologiene på bedriftsmarkedet. Figur 21 viser nedstrøms kapasitet og figur 22 viser oppstrøms kapasitet. For alle aksessteknologiene under ett har 67,1 prosent av bedriftskundene en nedstrøms kapasitet på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende andel 75,9 prosent. Andelen som har 30 Mbit/s eller mer har økt fra 5,6 prosent ved utgangen av 2012 til 7,8 prosent ved utgangen av første halvår. For alle aksessteknologiene under ett har 86,2 prosent av bedriftskundene en oppstrøms kapasitet på mindre enn 10 Mbit/s ved utgangen av første halvår. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende andel 89,0 prosent. Andelen som har 30 Mbit/s eller mer har økt fra 2,9 prosent ved utgangen av 2012 til 4,5 prosent ved utgangen av første halvår 28

29 100 % 5.6 % 7.8 % 3.2 % 3.9 % 90 % 80 % 18.5 % 25.1 % 15.4 % 22.8 % 19.5 % 26.0 % 70 % 60 % 50 % 35.9 % 36.5 % >= 30 Mbit/s 40 % 30 % 75.9 % 67.1 % 81.4 % 73.3 % >= 10 Mbit/s, < 30 Mbit/s < 10 Mbit/s 20 % 44.7 % 37.5 % 10 % 0 % Totalt DSL Fiber Figur 21 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Nedstrøms kapasitet 100 % 90 % 80 % 2.9 % 4.5 % 8.1 % 9.2 % 2.8 % 3.2 % 19.5 % 26.0 % 70 % 60 % 50 % 40 % 89.0 % 86.2 % 97.1 % 96.7 % 36.1 % 36.0 % >= 30 Mbit/s >= 10 Mbit/s, < 30 Mbit/s 30 % < 10 Mbit/s 20 % 44.7 % 38.0 % 10 % 0 % Totalt DSL Fiber Figur 22 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Oppstrøms kapasitet 29

30 3 Trafikk 3.1 Fasttelefoni Trafikk fra fastnettet har vært synkende siden Totalt var antall trafikkminutter første halvår på 2,16 milliarder. Fra første halvår 2012 var nedgangen om lag 14,2 prosent. Prosentvis er nedgangen større enn fra første halvår 2011 til første halvår 2012 hvor trafikken falt med 12 prosent. Trafikken fra fastnett til fastnett 20 faller mest og reduseres med 266,5 millioner minutter. Det er også nedgang for trafikk til utlandet og trafikk til mobil med henholdsvis 30,8 og 60,5 millioner minutter. Totalt reduseres trafikken i fastnettet med om lag 358 millioner minutter. Nedgangen i trafikken kan forklares av flere forhold. I de siste årene har mobiltelefoni erstattet en stadig større del av fasttelefonitrafikken. I tillegg kan ulike typer meldingstjenester og bruk av sosiale medier også være med å forklare nedgangen. I tidligere år skyltes trafikknedgangen i hovedsak overgang fra bruk av oppringt Internett til bruk av fast bredbånd, som ikke har tidstaksering. Trafikken fra bredbåndstelefoni reduseres med om lag 73 millioner minutter i første halvår i forhold til første halvår Dette er en nedgang på 9,5 prosent. Nedgangen er mindre sammenlignet med nedgangen fra første halvår 2011 til første halvår Da var nedgangen 5,2 prosent. Til forskjell fra tradisjonell fasttelefoni så øker trafikk fra bredbåndstelefoni til mobilnettet. Økningen er på 3,8 millioner minutter sammenlignet med samme periode i Inkluderer trafikk til 8-nummer, femsifrede nummer og til opplysningstjenester. 30

31 Antall abonnement i Trafikk til utlandet Trafikk til fastnett Trafikk til mobilnett Figur 23 Trafikkvolum fra fasttelefon fordelt på trafikkretning 21. Antall abonnement i Tabell 4 viser at det er privatkunder som står for den største delen av trafikken i fastnettet. Andelen har vært fallende siden første halvår 2006 og var første halvår om lag 58 prosent. Trafikken i privatmarkedet utgjorde 1,250 milliarder minutter første halvår. Tilsvarende tall for bedriftsmarkedet var nær 913 millioner minutter. Trafikken fra privatkunder med bredbåndstelefoni reduseres med 87 millioner minutter sammenlignet med første halvår i Dette tilsvarer en nedgang på 13,6 prosent. Til sammenligning falt trafikken fra første halvår 2011 til første halvår 2012 med 10,0 prosent. Andelen trafikk i privatmarkedet som genereres fra bredbåndstelefoni, økte fra 41,8 prosent i første halvår 2012 til 44,2 prosent i samme periode i. Trafikken fra bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet er fortsatt på et relativt lavt nivå, og økte med 14 millioner minutter fra første halvår 2012 til første halvår. For bedriftsmarkedet er andelen trafikk fra bredbåndstelefoni 15,9 prosent mens andelen i samme periode 2012 var på 12,9 prosent halvår halvår halvår halvår halvår Privatmarkedet Av dette: Bredbåndstelefoni Bedriftsmarkedet Av dette: bredbåndstelefoni Tabell 4 Antall trafikkminutter fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter. 21 Se fotnote

32 Tabell 5 og 6 viser at trafikken fra fastnett til fastnett har avtatt både for privat- og bedriftsmarkedet. Trafikken til fastnett innenlands utgjør den største andelen av trafikken både i privat- og bedriftsmarkedet med henholdsvis 71 prosent og 51 prosent første halvår. Andelen er fallende i begge markedene. Andelen trafikk til mobilnettene er betydelig større i bedriftsmarkedet enn i privatmarkedet. Andelene er henholdsvis 41 og 15 prosent. Andelen av trafikken til mobilnett øker i bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er det en liten økning i den samme andelen sammenlignet med første halvår i Andelen trafikk til utlandet øker i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet er det en liten reduksjon i andelen trafikk til utlandet fra første halvår 2012 til første halvår. Det største trafikkvolumet er trafikken fra fastnett til fastnett i privatmarkedet. Det er også denne trafikken som faller mest i volum med 213 millioner minutter fra første halvår 2012 til første halvår halvår halvår halvår halvår halvår Min Andel Min Andel Min Andel Min Andel Min Andel Min Andel Fastnett innenlands % % % % % % Mobilnett % % % % % % Utland % % % % % % Totalt % % % % % % Tabell 5 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet, privatmarkedet. Millioner minutter og andeler i prosent 1 halvår halvår halvår halvår halvår halvår Min Andel Min Andel Min Andel Min Andel Min Andel Min Andel Fastnett % % % % % % innenlands Mobilnett % % % % % % Utland % 97 7 % % 95 9 % 88 9 % 74 8 % Totalt % % % % % % Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet, bedriftsmarkedet. Millioner minutter og andeler i prosent. 32

33 Millioner minutter 3.2 Mobiltelefoni Minutter Totalt antall trafikkminutter originert i mobilnettene var i underkant av 6,6 milliarder i første halvår. Antall trafikkminutter var om lag 68 millioner høyere i første halvår enn i første halvår Det tilsvarer en økning på om lag 1,0 prosent. Fra første halvår 2011 til første halvår 2012 var tilsvarende økning til sammenligning på over 350 millioner minutter, eller 5,7 prosent. Figur 24 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra mobiltelefoner, fordelt på trafikk til mobilnett, fastnett og utlandet. I første halvår var det en nedgang i antall trafikkminutter til fastnett, mens det var en økning i trafikken mellom mobilnett og i trafikken til utlandet. I løpet av første halvår snakket hver mobilkunde i gjennomsnitt 188 minutter per måned. Det er omtrent det samme som i første halvår Utlandet Fastnett Mobil Figur 24 Trafikk fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning. Millioner minutter Meldinger Figur 25 viser utviklingen av totalt antall sendte meldinger. Totalt antall meldinger består av SMS og MMS samt innholdsmeldinger som faktureres sluttkunden via tilbyder. Fra første halvår 2009 til første halvår 2010 ble det for første gang registrert en nedgang i antall sendte SMS-meldinger. Fra første halvår 2012 til første halvår er det en nedgang på om lag 189 millioner meldinger. 33

34 Millioner meldinger Mobilkundene sendte mer enn 3,0 milliarder SMS-meldinger i første halvår. Dette utgjør noe over 90 prosent av alle meldingene. Antall MMS-meldinger varierer noe fra år til år. I første halvår økte antall MMS-meldinger med om lag 7 millioner sammenlignet med første halvår Antall MMS-meldinger utgjør imidlertid bare 2 prosent av det totale antall meldinger. Det har vært en årlig økning i antall innholdsmeldinger fra første halvår I første halvår var det bortimot 257 millioner innholdsmeldinger. Det er en økning på mer enn 31 millioner fra første halvår Totalt sendte mobilkundene nesten 3,4 milliarder meldinger i første halvår. Det er om lag 151 millioner mindre enn i første halvår I gjennomsnitt sendte norske mobiltelefonkunder 97 meldinger per måned i første halvår. Dette er betydelig færre enn i toppåret 2009, da nivået lå på om lag 112 meldinger per måned i gjennomsnitt MMS Innholdsmeldinger SMS Figur 25 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger. Millioner meldinger 3.3 Mobildata Mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 26 viser utviklingen i total datatrafikk for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd og for ordinære abonnement for mobiltelefoni. Total datatrafikk i første halvår var på om lag 34

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016 Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Utviklingstrekk... 9 2.1 Telefoni... 9 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 12 2.3 Samlet

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 endret 20. juni 2012 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 PT-rapport nr. 5 2012 19. oktober 2012 Det norske ekommarkedet 2012 NØKKELTALL 2012 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 579 024 1 465

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Samlet omsetning 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 16 000 14 000 12 000 10 000 70% 65% 60% 55% 8 000 6 000 4 000

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217 Omsetning og investeringer 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 16 000 15 800 15 600 15 400

Detaljer

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data Innhenting og publisering av ekomstatistikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet).

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Bredbånd i Norge desember 2016

Bredbånd i Norge desember 2016 Bredbånd i Norge 2016 21. desember 2016 1 Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes utviklingen i tilgang til fast

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 7 1.1 Bakgrunn og formål... 7 1.2 Målgruppen og feltarbeid... 7 1.3 Utvalg...

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet...7 2.1.1. Arbeidsproduktivitet i 2002-2006, etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare.

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. Informasjon om prisskjemaene Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. - Arkfane/skjema - Priser fasttelefoni - Arkfane/skjema - Priser mobiltelefoni - Arkfane/skjema

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2016. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

24.11.2011 Det Digitale Agder

24.11.2011 Det Digitale Agder 24.11.2011 Det Digitale Agder DET DIGITALE AGDER Samarbeidsprosjekt der begge fylkeskommunane og alle 30 kommunane på Agder deltek Arbeider for utbygging av infrastruktur for digital kommunikasjon, og

Detaljer

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste "Totalkunderabatt"

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste Totalkunderabatt Offentlig versjon Simonsen Advokatfirma DA Espen Tøndel Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/259-27 MAB KAAS 528.0 Saksbeh.: Katrine Askildsen Christina Jakobsen Dato: 6.

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Dette dokumentet inngår som en del av konkurransegrunnlaget, jf konkurransegrunnlagets punkt 1.8. Eventuelle spørsmål

Detaljer

Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016

Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016 Moderne og fleksible teletjenester for norske bedrifter Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016 Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter Agenda Presentasjon av avtalen Bedriftsnett/

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS W Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Vår ref.:1606274-2 - 049 Vår dato: 9.12.2016 Deres ref.: 2016/0378-55 Deres dato: 6.12.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Spørsmål fra Konkurransetilsynet

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014

Bredbånd i Norge 2014 Bredbånd i Norge 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Tre hovedtema Høyhastighets bredbånd Analyse av hastighetsmålinger i Nettfart.no Dekningsberegninger for 3G og 4G 2 Høyhastighets bredbånd

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

BILAG 2 PRODUKTER OG TJENESTER

BILAG 2 PRODUKTER OG TJENESTER BILAG 2 PRODUKTER OG TJENESTER Utgave 1. juli 2012 Side 1 av 10 INNHOLD 1 TJENESTEBESKRIVELSE... 3 1.1 ELEMENTER I TJENESTEN AKSESS OG TRAFIKK... 3 1.2 LEIE AV AKSESS... 3 1.2.1 Generelt... 3 1.2.2 PSTN

Detaljer

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2015. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget 1 Bruk av dette dokumentet Fast- og mobiltelefontrafikk Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Dette dokumentet skal benyttes ved tilbudsbesvarelsen. Kapittel 2 inneholder en generell beskrivelse av anskaffelsen.

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Moderne og fleksible teletjenester for norske bedri2er

Moderne og fleksible teletjenester for norske bedri2er Moderne og fleksible teletjenester for norske bedri2er En trygg samarbeidspartner Leverandør av moderne og fleksible teletjenester 9l norske bedri2er Mer enn 250.000 fornøyde bedri2sbrukere 30.000 bedri2er

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

Samtrafikk og markedsregulering

Samtrafikk og markedsregulering Samtrafikk og markedsregulering Hans Jørgen Enger Seksjonssjef avdeling Marked Post- og teletilsynet NTNU telematikk IKT, organisasjon og marked 10. oktober 2012 Disposisjon/dagens tema I. Litt om samtrafikk

Detaljer

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at:

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Com2gether Høsten 2011 Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Ventelo er markedsleder på kundeservice Ventelo har markedets råeste MBN Gjennom live demonstrasjon og inngående

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA

Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk. Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA Bredbåndsmarkedet i Norge - Utviklingstrekk Forelesning IKT & Marked, NTNU, 11. september 2013 Hallvard Berg, Nexia DA 2 Agenda Hva skjer i telemarkedet? Hva er konsekvensene? Hva skjer videre? Hvilken

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Kravspesifikasjon. Saksnummer: 1500191

Kravspesifikasjon. Saksnummer: 1500191 Kravspesifikasjon Saksnummer: 1500191 2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Oversettelsesarbeidet... 4 3 Oversettelsesoppdragene... 4 3.1 SMP-prosjekt... 5 3.2 Statistikkrapporter... 5 3.3 Diverse...

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer