Teknologiplattform for Network Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologiplattform for Network Norway"

Transkript

1 Geir Løvnes, Network Norway Digitale Telenett, NTNU, 7/ Teknologiplattform for en ny aktør Teknologiplattform for Network Norway

2 Hvordan velge Teknologiplattform for ny aktør? Velges ut fra Hvilken aktør er man Dvs Hvem/hva er kunden? Hvem/hva er markedet? Hva er utfordringene?

3 Hvem er kunden? Network Norways forretningside: Basert på spisskompetanse innenfor telekommunikasjon og et moderne mobilnett skal vi levere fleksible og kostnadseffektive løsninger

4 Dvs: Sikre våre kunder god kommunikasjon og tilgang til informasjon overalt!?

5 I dag: Network Norway-gruppen markedsfører sine tjenester gjennom 3 brands: I bedriftsmarkedet: Network Norway I privatmarkedet: OneCall I internasjonalt/etnisk marked: Lebara?

6 Hva er utfordringen? Generell utfordring Inntekter - Utgifter = Margin (resultat) Skape/øke volum i vårt marked Redusere kostnader i vår produksjon/salg

7 Hva er utfordringen? 2 typer utfordringer: Tekniske plattformer (Basestasjoner, produksjonsplattformer, støttesystemer) Det som kan løses med penger Det som kun kan løses med tid Leieavtaler for basestasjoner, Int. roamingavtaler, Avtaler med innholdsleverandører

8 Hva er utfordringen? Spesiell utfordring: Annerledeslandet Norge! Normalt med 3-5 MNOer per land i Norge har det bare vært 2 De fleste av disse MNOene har etablert seg mens markedet var i eksplosjon

9 Mobilrevolusjonen i Norge og Verden Trafikkvolum Value for money 33% 33% 33% 100% penetrasjon 50% 30% 20% Mobilt bredbånd (data) Mobiltelefoni (tale) 2009 Tid

10 Mobilrevolusjonen i Norge og Verden Trafikkvolum 70% 50% 0% 5% 5% 0% Tid

11 Agenda Forretningsmodell innen Mobil Aksessnettet (Radionettet) Internasjonal roaming (Internasjonal aksess) Tjenesteplattformer Innholdsleverandører (CPA) ( Eksterne tjenesteleverandører ) Støttesystemer Fremtiden hvorfor viktig med infrastrukturkonkurranse?

12 Forretningsmodell innen Mobil

13 Forretningsmodellen innen IKT: Kundehåndtering (Inkl markedsføring, salg, distribusjon, provisjonering) Tjenester Aksessnett (Tilgang til tjenestene)

14 Forretningsmodellen innen mobil i dag: Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning

15 MNO Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Mobil Nett- Operatør Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Radionett Nasjonal dekning Samtrafikk Innholdslev. Radionett - Internasjonal dekning Eksempel: NetCom, Telenor

16 MVNO Mobil Virtuell Nett- Operatør Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Radionett Nasjonal dekning Samtrafikk Innholdslev. Radionett - Internasjonal dekning Eksempel: Ventelo, TDC, Tele2 fram til nå

17 SP Tjenesteleverandør Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning Eksempel: Chess, OneCall, TalkMore

18 Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Investering: NOK/site x 4000 siter = 3 MRD Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Radionett Nasjonal dekning Samtrafikk Innholdslev. Radionett - Internasjonal dekning

19 Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Drift: NOK/site/år x 4000 siter = 400 mill/år Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Radionett Nasjonal dekning Samtrafikk Innholdslev. Radionett - Internasjonal dekning

20 Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Investering: 100 mill Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning

21 Investering: kunder x 4000 NOK/Kunde = 4 MRD Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Radionett Nasjonal dekning Samtrafikk Innholdslev. Radionett - Internasjonal dekning

22 Drift: 25% churn x 4000 NOK/Kunde = 1 MRD/år Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning

23 CAPEX 4 MRD OPEX 1 MRD Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer 100 mill 20 mill Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. 3 MRD 400 mill Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning 7MRD 1,5 MRD

24 Forskjell mellom mobil nettoperatør (MNO) og mobiloperatør uten nett (SP eller MVNO) MNO: Høy investering (~3MRD i nettet) Faste driftskostnader (volumuavhengige innefor kapasitetsgrense for nettet) gir svært god economy of scale ved større kundevolumer Egne tjenester MVNO Noe (~100MNOK) investering Volumavhengige kostnader til netteier gir lite economy of scale Egne tjenester SP Ingen investering Volumavhengige kostnader til netteier gir lite economy of scale Ikke egne tjenester

25 Den mobile forretningsmodell har gjort at vi i dag har: MANGE SP-er, de fleste går med tap NOEN MVNOer, typisk internasjonale 2 MNOer som har 40% EBITDA og har levd i fred i ca 15 år At det kun har vært 2 MNOer skyldes at det kreves store investeringer for å starte som MNO

26 Aksessnettet (Radionettet)

27 Aksessnettet (Radionettet) Den største investering for en MNO Årsak til behov for høy kundeinvestering I tillegg til PENGER er utfordringen at det tar TID å inngå leieavtaler

28 Network Norways mobilnett PENGER: TID: For å redusere investeringsbelastning, samarbeider NwN med Tele2 om utbygging av radionettet Dette gjøres ved 50/50 eierskap i infrastrukturselskapet Mobile Norway NwN benytter nasjonal roaming med Telenor der Mobile Norway ikke har bygget dekning

29 CAPEX 4 MRD OPEX 1 MRD CAPEX OPEX Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, 2 kundestøttesystemer MRD 0,5 MRD 100 mill 20 mill 100 Kjernenett mill 20 (svitsj), mill Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. 3 MRD 400 mill 1,5 MRD 200 mill Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning 7MRD 1,5 MRD 3,5 MRD 0,75 MRD

30 Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesyst. Samtrafikk Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, ) Innholdslev. Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning

31 T2 NwN Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesyst. Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesyst. Samtrafikk Samtrafikk Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, ) Innholdslev. Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Innholdslev. NetCom NRA Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning MN Telenor NRA

32 Network Norways radionett via Bygges som et høyhastighets datanett (HSPA, 7,2Mbps) I 4 største byer bygges i tillegg 2G (GSM) Status så langt: Nettet er åpnet for 2G i Oslo, Trondheim og Stavanger/Sandnes. I resten av landet benyttes nasjonal roaming via Telenor. For Personlig Bredbånd benyttes i dag Telenors 3G/HSPA-nett.

33 .Network Norways radionett via Har frekvenser i 900MHz og 2100MHz-båndet Antar at 900MHz kan benyttes til HSPA fra ca Q Det er ønskelig å benytte 900MHz-båndet til HSPA pga vesentlig bedre dekning enn i 2100MHz-båndet Alt terminalutstyr til Personlig Bredbånd som selges via Network Norway kan benytte HSPA900

34 Flaskehalsen:Radio eller Transmisjon? 0G, 1G, 2G, 3G, HSPA, LTE Radiogrensesnitt flaskehals Transmisjon flaskehals Mobile Norway: IP-basert transmisjon Fiber eller radiolinje planlagt med tilstrekkelig kapasitet for LTE

35 Nasjonal roaming - Først med NetCom

36 Nasjonal roaming - Først med NetCom, så med Telenor

37 Hvordan fungerer nasjonal roaming? Mobile Norways radionett er hjemmenett Telefonene søker etter hjemmenett hvert 6. minutt Dersom en samtale igangsettes i Telenors nett, vil samtalen holdes i Telenors nett Dersom en samtale igangsettes i Mobile Norways nett, og telefonen underveis i samtalen beveger seg ut av dette nettet, vil samtalen flyttes over (handover) til Telenors nett Telenors nett er åpent for Network Norway overalt

38 hvordan fungerer nasjonal roaming? Mobile Norways radionett bygges som et tett nett dvs normalt skal ikke samtaler flyttes ut av nettet Teknisk er handover uproblematisk, men kommersielt ønsker vi å begrense dette På sikt vil derfor handover primært gjøres der man forlater et område som Mobile Norway har bygd ut Network Norways samtaler handes over til Telenor, mens Tele2s samtaler handes over til NetCom (IMSI-basert handover)

39 Nasjonal roaming for Personlig Bredbånd Prioritering av nett er slik: 3G MN 3G TN 2G MN 2G TN

40 Internasjonal roaming (Internasjonal aksess)

41 Internasjonal roaming At Network Norways kunder har tilgang til utenlandske operatørers nett Dette er den største utfordringen for en ny operatør Ikke kostbart, men tidkrevende Skal inngå og teste avtaler med mange hundre utenlandske operatører Mange andre nye operatører ligger allerede i kø hos de største operatørene

42 Internasjonal roaming Tale og data: For å komme på nett i utlandet, må telefonen finne et nett som er åpent (dvs der internasjonal roaming fungerer) SMS: Sending og mottak i utlandet: Tilsvarende Tale og data Sending til kunder som befinner seg i et utenlands nett, og mottak fra abonnenter som befinner seg i utenlandske nett

43 Internasjonal roaming TID er største utfordring Network Norway benytter derfor en Dual IMSI-løsning på sine SIM-kort IMSI - International Mobile Subscriber Identity I tillegg til det ordinære IMSI-nummeret fra Network Norway, er alle kort også utstyrt med et IMSI-nummer fra Telecom Italia I utlandet: Telefonen forsøker først å komme på nett via Network Norways IMSI. Dersom dette ikke lykkes, benyttes Telecom Italias.

44 Dual IMSI fordeler og ulemper Telecom Italia er en av operatørene med flest internasjonale roamingavtaler. Gjør at Network Norway har svært god utenlandsdekning Noen telefontyper kan bruke noen minutter før de er på nett via Telecom Italia Telefonen velger IMSI kun i det den slås på Er en ekstra produksjonskostnad for Network Norway

45 Internasjonal roaming status for Network Norway Har i dag 125 operative bi-laterale avtaler Disse dekker de fleste land med en del besøkende fra Norge Forholdsvis liten andel av internasjonal roaming-trafikk går nå via Telecom Italia Vil ila 2009 ha mer enn 300 operative avtaler

46 Tjenesteplattformer

47 Tjenester fra Network Norway Mobiltelefoni (fakturert og kontantkort) med alle normale tjenester (Tale, data, WAP, SMS, MMS, Personsvar, ) Mobil Bedrift (Virtuell PaBX) Total (Sammenkobling av mobilnett og bedriftens PaBX) Personlig Bredbånd

48 Tjenester fra Network Norway Tjenesteplattformer plassert i to separate datahaller i Oslo Viktige leverandører: NokiaSiemens, Cisco*/Datametrix/Systemnett, BaneTele, Telenor, Gintel, Symsoft, Mobile Arts, Jinny, Roamware, Differitas *(Network Norway var første Cisco-sertifiserte operatør i Norge)

49 Hovedutfordring Riktig balanse mellom velprøvd teknologi og ny teknologi tradisjonelle underleverandører og nye underleverandører En ny aktør blir alltid møtt med Positivisme endelig en ny utfordrer Skepsis alle problemer blir tatt som bevis på manglende kontroll over produksjon

50 Mobil Bedrift - Gintel Valgte en ny leverandør av denne type tjeneste Fordel: God funksjonalitet, stor fleksibilitet, god produksjonsøkonomi, høy kompetanse Risiko: Industriell erfaring

51 Personlig Bredbånd Karakteristikk: Svært stor spredning av volum per bruker 3G/HSPA: Radioceller endrer størrelse avhengig av belastning Høyhastighet kontinuerlig nedlasting fra én bruker kan ødelegge for mange andre Traffic shaping upopulært i fast bredbånd er en fordel i mobilt bredbånd fordi det er viktig å redusere belastning fra de minst viktige tjenestene når kapasitet er sprengt Network Norways kjernenett er derfor implementert med traffic shaping

52 Innholdsleverandører (CPA) Eksterne tjenesteleverandører

53 Hovedutfordring Litt tilsvarende Internasjonal roaming: Må inngå avtale med noen hundre innholdsleverandører Tar tid!! Network Norway har norgesrekord i inngåelse av CPAavtaler.

54 Støttesystemer

55 Hvilket spill spiller vi? VOLUMSPILLET! Produksjonssystemer skal håndtere høye volumer Organisasjon og systemer skal håndtere et høyt antall kunder og transaksjoner effektivt

56 Støttesystemene Prisplaner, markedsaktiviteter, distribusjon, kundestøttesystemer Kjernenett (svitsj), Tjenester (SMS, MMS, MB, ) Samtrafikk Innholdslev. Radionett Nasjonal dekning Radionett - Internasjonal dekning

57 Effektiv håndtering av store kundevolumer

58 Støttesystemer Fakturering/påfylling Provisjonering Kundesystemer/CRM Svindel-systemer Mine sider Web-shop Kundesenter, spørsmål/svar Forhandlersystemer

59 Billing - kjernen for Network Norway Billing innsamling av trafikkdata, prissette dette og fakturere Billingsystemet er grensesnitt mot produksjonssystemene for de fleste støttesystemer Billingssystemet bestemmer fleksibilitet på prisplaner og rabattstrukturer Billingsystemet bestemmer fleksibilitet på utvikling av nye tjenester Billingsystemet håndterer svært store datamengder

60 Kjernen for Network Norway Benytter navibilling fra TeleBilling (DK) Basert på Microsoft Dynamics NAV Har utviklet navibilling som billingsystem for MNOer (Mobil Nett-Operatører) i et samarbeid mellom Network Norway og TeleBilling Billingsystemet kan benyttes av Network Norways 3. parts kunder f eks som en egen partisjon

61 Fremtiden - hvorfor viktig med infrastrukturkonkurranse?

62 Hva skal infrastrukturkonkurranse sikre? Lavest mulige sluttbrukerpriser (med en definert tjenestekvalitet og tilgjengelighet) Best mulig dekning Tilstrekkelig kapasitet Gode tjenester

63 Infrastrukturkonkurransen i dag Telenor Norge NetCom Nett 3, 4 63

64 Slik håper Telenor og NetCom at infrastrukturkonkurransen blir i fremtiden: Telenor Norge NetCom Nett 3, 4 64

65 Kanskje er dette målbildet for vellykket mobilregulering i Norge? Norge NRA-nett n konkurrerende nett 65

66 Ekstra Pressekonferanse nå!

67 Urimelige datapriser WAP -pris har vært nesten uforandret siden introduksjonen av GPRS i 2001 På Mobilt Bredbånd er prisene vesentlig lavere I H1 2008*: WAP -volum 7,5% av totalt datavolum WAP -inntekter 58% av totale datainntekter *Kilde: PT foreløpige tall som presenteres i PTs 2008-årsrapport

68 Network Norway Vi utfordrer duopolet! Reduserer megabyteprisen med inntil 95% 0,99/MB!

69 Network Norway Vi utfordrer duopolet! Reduserer megabyteprisen med inntil 95% Vi bryter monopolet! Selger fra i dag iphone

70 Network Norway Vi utfordrer duopolet! Reduserer megabyteprisen med inntil 95% Takk Vi bryter monopolet! for Selger fra i dag iphone oppmerksomheten!

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Norge 2012 2 Innhold FORORD.... 4 DEL 1: FAKTA OM DET NORSKE MOBILMARKEDET.... 7 1.1 Verdikjeden.... 8 Grossistmarkedet.... 9 Sluttbrukermarkedet....

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt.

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED Faglig kontakt under eksamen: Einar Flydal Tlf.: 90 04 99 13 Eksamensdato:

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

UMA/Mobilutfordringer fremover. Christer Eneroth, Hovedarkitekt IS, Telenor Nordic

UMA/Mobilutfordringer fremover. Christer Eneroth, Hovedarkitekt IS, Telenor Nordic UMA/Mobilutfordringer fremover Christer Eneroth, Hovedarkitekt IS, Telenor Nordic Agenda Unlicensed Mobile Access (UMA) Trender innen mobil IS utfordringer Agenda Unlicensed Mobile Access (UMA) Trender

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

langsiktige investeringer i fibernett er svært lønnsomt Energi og bredbånd, Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 27.

langsiktige investeringer i fibernett er svært lønnsomt Energi og bredbånd, Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 27. Energi og bredbånd, Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 27. mai 2015 langsiktige investeringer i fibernett er svært lønnsomt Agenda Del I Litt om telemarkedet Telemarkedet i tall 5 min Fiber

Detaljer

Les teksten i vedlegg A før du besvarer oppgavene 20, 21 og 22.

Les teksten i vedlegg A før du besvarer oppgavene 20, 21 og 22. Eksamensoppgaver 2003, SIE 5070; IKT og Marked Les teksten i vedlegg A før du besvarer oppgavene 20, 21 og 22. Oppgave 1 a. Selskapet Bell Co startet i 1877 basert på potentially valuable patents. b. Patentrettighetene

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

WE NEED TO TALK TILBUD OM TELETJENESTER TIL

WE NEED TO TALK TILBUD OM TELETJENESTER TIL WE NEED TO TALK TILBUD OM TELETJENESTER TIL «Din bedrift» EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER Phonero ble etablert i 2008 og er en fullservice leverandør av mobil- og telefonitjenester med landets beste dekning

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap 22-27 I Revisjonsberetning 28 I

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer