OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei som jobba i avisa i starten, støttespelarar og aksjonærar. I samband med jubileet startar vi i dag ein jubileumsserie knytt til historikken rundt lokalavisa. Ein del av dette er også «Minne frå lokalavisa»-spalta der nover - ande og tidlegare tilsette journalistar fortel ei historie dei hugsar spesielt frå si tid i «Os og Fusaposten». Sjå heile første nummeret på sidene som kjem.

2 16 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 MEDARBEIDARANE I DAG 1 Laila B. Stabell: Christian Fr. Stabell: Han er redaktør i avisa, ein jobb han såg for seg alt i tidleg alder. Men om han såg for seg den arbeidsmengda han fekk i «Os og Fusaposten» der han fungerer både som dagleg leiar og redaktør er usikkert. Stabell er på mange måtar ein samansett person. Han er ekte bygut, men bur i Fusa. Han pratar bergensk, men har djup kjærleik til nynorsk og røystar på Senterpartiet. Han er motstandar av EU, men vidsynt verdsborgar. Han har sterke meiningar når han først tenner, men det er sjeldan. Han er for det aller meste ein venleg politimester Bastian, lett å jobba under, og står altså i siste hand ansvarleg for alt som står i avisa. Sidan du bestemte deg for å bli avisredaktør tidleg i livet har du vel alltid vore meir enn vanleg oppteken av språk. Korleis gav det seg uttrykk, og kvifor nynorsk når du først fekk høve til å bestemma? Språkinteressa kom av samnorsken, som eg hissa meg skikkeleg opp over då eg gjekk på folkeskulen. Det gjorde meg til riksmålsmann. Tvangsblandinga var fæl. Kjærleiken til nynorsken har vel vakse fram med åra, og det var dessutan nynorsk i avisa «Midhordland» der eg vart tilsett som redaktør. Men før eg begynte der skreiv eg faktisk også litt nynorsk i «Morgenavisen», der eg var fast frilansar og skreiv mykje frå Os. Er du blitt naturalisert bygdemenneske no etter så mange år på landet? Nei, det kan eg ikkje seia. Men eg er veldig glad i Fusa. Det er ein utruleg vakker kommune. Men eg er og blir bergensar i hjarta mitt. Kva skulle du ha brukt meir tid på om døgeret hadde fleire timar? Eg har altfor lite tid til å vera sosial, det saknar eg. Eg liker å lesa anna enn faglitteratur, men det vert altfor lite tid til skjønnlitterære bøker. Og eg saknar meir tid til fysiske aktivitetar. Sjølv om dovenskap nok er litt av årsaka, blir det for lite tid til t.d. å symja. Det er blant det eg synest er kjekt. Er avisa sin potet, som namnet tilseier. Ho har rek - neskap og ombrekking som hovudarbeidsfelt, men når det knip skriv og fotograferer ho òg. Dessutan skyssar ho redaktøren til og frå jobb, sidan han er gift med henne og knapt nok beherskar sykkel som framkomstmiddel. Laila er fleirspråkleg. Ho er fødd og oppvaksen i Tyskland, utan at nokon kan høyra det. Kva andre gjeremål har du i avisa? Utsending av fakturaer og føring av lønn, som ein del av rekneskapsarbeidet. Elles gjer eg førefallande arbeid, dersom ikkje andre gjer det alt frå stell av blomar til kaffikoking. Du har mest levd med avisarbeid mesteparten av livet, men du er utdanna i ei anna lei? Ja, eg er utdanna filolog, og har faga tysk, fransk og litteraturkunnskap. Eg har jobba deltid i vidaregåande skule fram til eg var 62 år. Kva interesser har du som avkopling frå jobb bortsett frå å stella vel med blomane dine? Eg liker godt å baka, og eg er glad i å lesa. Helst på tysk, engelsk eller fransk. Eg kjenner meg mest heime i tekstane då. Men eg er ikkje så glad i krimlitteratur. Eg liker dessutan å reisa, gjerne på storbyferie, og å oppleva andre kulturar.

3 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER Marit Tøsdal Hennes: Marit kjem frå Tøsdal og har budd der heile livet. Ho er gift med Erik Barrie Hennes og har tre born og fem barneborn. Marit er ei sprek dame som m.a. var med i handballaget til Os Turn i glansdagane då dei spelte seg opp mot elitenivået. Kva jobbar du med i avisa? Tidleg i karrieren jobba eg mest med å skaffa, laga og setja opp annonsar. Det har utvikla seg til at eg i dag set opp avisa annakvar veke, har biletbehandlinga og held styr på biletarkivet. Eg tek også ein del bilete for avisa. Når starta du? Eg starta i avisa «Midhordland» sommaren Eg har såleis fått følgja den rivande teknologiske utviklinga gjennom heile perioden, m.a. ved å oppdatera meg gjennom kurs. Kva liker du å gjera på fritida? Eg trenar ein god del, og likar å strikka. Eg likar også ei god bok, helst innan sjangeren historisk skjønnlitteratur, t.d. Anne Karin Elstad. Eg tykkjer òg det er kjekt å jobba med Photoshop på fritida, sjølv om eg nyttar det i jobbsamanheng. Leif Juvik: Held styr m.a. på maskinene i avisa og abonnementslistene. Når ei maskin skal oppdaterast eller ei ny kjem inn, må Leifen handtera henne før ho vert ei skikkeleg «Os og Fusaposten»-maskin. Leif har to store lidenskapar: elvefisking og bridge. Han er i godt gifteferdig alder, men så langt har det ikkje nytta korkje med eller utan hjelp frå avisa sine mange damer. Eit år vona vi på ei kokke frå ein luksusfiskecamp på Kolahalvøya, men nei, han er framleis ungkar og spelemann. Kva andre arbeidsoppgåver syslar du med i «Os og Fusaposten»? Eg bruker desidert mest tid på Petra på 7 år og Gunilla på 4, altså halda styr på alle fødselsdagshelsingar som kjem inn. Eg har også ansvaret for å ta i mot all e-posten som kjem til avisa og gjer lesarbrev og anna tilsendt stoff klart for vidare bearbeiding i redaksjonen. Kva liker du best å lesa? Stort sett det einaste eg les er bridge- og fiskeblad, så du skjønar at det er skikkelege lidenskapar dette! Martha Kristin Tuft Soltvedt: Starta karrieren i avisa då den var ny i 1987 som potet, ho òg. Ho skreiv sport, las korrektur og gjorde førefallande arbeid i tillegg til kundekontakt. Dei seinare år har ho saman med mannen Terje oppfostra tre born i tillegg til jobben i annonseavdelinga, der ho deler arbeidsplass og jobbområde med Målfrid. Tine som ho heiter hjå oss er òg den som har med personalsaker å gjera og ho er trivselsansvarleg på jobb. Ho var i si tid aktiv i Senterpartiet, m.a. sat ho i komiteen for kultur i fylkeskommunen. Ho er ein dyktig organisator, noko som har kome avisa til gode. Politikken har du lagt heilt på hylla, men saknar du det? Politikken tok mykje tid, og då eg fekk born valde eg å prioritera heimebanen. Men eg fekk mykje med meg i politikken og er glad for den tida eg hadde der. Du bur på heimegarden på Tuft i Strandvik. Er du engasjert i frivillig arbeid i heimbygda? Ja, det prøver eg å vera. Eg er med i idrettslaget, spesielt vollyballgruppa. Elles er det fotball og skyting, det som ungane er med på. Har du noko spesielt du driv med som er berre ditt? Eg rekk ikkje stort meir enn det eg har. Men songkor har alltid vore draumen, og no har eg fått ein fot inn i det nystifta koret «Tungpusten», som eg vonar skal ta av både i medlemstal og popularitet!

4 18 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 MEDARBEIDARANE I DAG 2 Målfrid Bakke: Ho starta i avisa i 1988, etter å ha vore med i støttegruppa, og jobbar med annonsar, eller lysingar, som det heiter hjå oss. Ho kjem frå Odda, men har mista mykje av harding-dialekten si. Ho er gift med Jan og har tre born og sju barneborn. To av barneborna bur i Sydney i Australia, og dit tek Målfrid og Jan den lange turen rett ofte. Målfrid er ei bestemt dame midt i livet, og har ein fin humor. Ho er t.d. ikkje redd for å bidra med historier om eigne blemmer. Ho bur i Bjørnen, og feriane føregår i den flytande hytta deira, altså på sjøen. Kva tek du deg av i avisa bortsett frå det vi alt har nemnt? Eg har annonsesal og mykje kundekontakt og oppfølging på dette. Elles gjer eg førefallande arbeid som dei fleste andre her. Kva drøymer du om å få tid til å gjera av ikkje jobbrelaterte sysler? Eg skulle gjerne hatt betre tid til hagen og til å vera saman med ungar og barneborn. Eg liker òg å strikka og hekla, men har opptil fleire halvferdige arbeid liggjande. Har du ein lidenskap? Noko du er altoppslukjane interessert i? Lesing. Det er det eg prioriterer. Eg kan aldri dra nokon stad utan å sjekka at eg har to bøker i veska. Anne-Margrethe Matre Hjemdal Er avisa sin supersenior på journalistsida, og den desidert eldste. Ho gjekk av for tre år sidan, men er ikkje til å bli kvitt, og trør framleis i korridorane som ein annan Metusalem. Ho har vore med sidan 1988, og har framleis nokre av oppgåvene ho alltid har hatt. Anne-Margrethe kom inn i yrket ved eit tilfelle, men at ho er blitt er ikkje noko tilfelle. I godt vaksen alder fekk ho oppfylt barndomsdraumen om å leva av skriving. Det er ho som står bak petiten Trulto, og ho har ikkje tenkt å gje seg riktig enno. (Anne- Margrethe fylte 70 år i sommar). Kor lenge har du tenkt å halda deg i jobb? Eg har fått beskjed om at eg skal få fri når eg vert 75 år, så det går nok enno fem år til både lesarane og dei på avisa blir kvitt meg, om eg får levedagar då. Du er ikkje osing. Kvifor slo du deg til her i bygda? Nei, eg kjem frå Matre i Masfjorden. Men eg vart gift med ein frå Hegglandsdalen, og vi hadde hus i Dalen. Dit flytta eg etter at mannen min døydde og dei to borna mine vart så store at eg ikkje lenger ville oppfostra dei åleine i Bergen. Linda Nytræ: Er avisa sin skodespelar og artist. Ho driv i revyfaget og spelar toradar i Os Durspelsamskipnad. På fritida har ho elles ein hund, ein katt, tre jenter og ein mann å styra med. Kva er ditt ansvarsområde i avisa? Å setja opp og laga annonsar. Eg set også opp sportsstoffet og familiesidene. Eg les dessutan korrektur på annonsar og stoff. Kor lenge har du vore med på skuta? Eg fekk min første avisjobb i «Midhordland» og jobba der i Etter at eg slutta i «Midhordland» gjekk eg over gata til «Os og Fusaposten», og her er eg blitt verande. Korleis greier du å ha så mange jarn i elden privat? Er det kan henda endå fleire? Tja. Eg liker å vera aktiv. T.d. trenar eg ein del. Turar i skog og fjell er òg kjekt, og så skulle eg gjerne hatt meir tid til måling av bilete. Handarbeid er også kjekt å driva med, og eg liker godt å syngja.

5 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER Wenche Marie Eriksen: Wenche er litt alternativ og har oppnådd å bli stempla som skikkeleg rødstrømpe i avisa. Men ho har ein humoristisk sans som fører henne nokolunde trygt gjennom brotta. Wenche lagar reportasjar og kulturstoff og skriv om det som skjer i plan- og bygningsutvalet i Os. Ho har ei dotter og fem barneborn og vert såleis ikkje arbeidslaus med det første. Ho bur på Stord. Korleis er det å arbeida i ein kommune som ligg såpass langt frå der du bur? Heilt greitt. Ved å bu utanfor bygda kan eg stilla alle dei dumme spørsmåla som bør stillast. Eg er heilt open og ikkje forutinnteken. Eg var litt uroleg før eg innsåg at det eigentleg var ein fordel. Du har som sagt ei alternativ side. Kan du presisera på kva område du går litt utanom stien? Eg er eit optimistisk menneske og trur til dømes at vi har fleire liv. Eg har så mykje eg vil utforska at eitt liv ikkje på nokon måte er nok. Og når eg trur på det eg opplever sjølv, så må konklusjonen bli at det kjem meir etter dette. Men eg er òg medlem av Human-Etisk Forbund. Du har vel ikkje også alternative hobbyar vel? Som brygging av almesaft eller legging av løvetannvin? Nei, ikkje noko slikt. Eg er nyfiken av natur og vil gjerne utforska ting. Eg er glad i blomar og urter, men hobbyen min må vera interessa for stordamålet. Eg er redaktør i Stord mållag si nemnd som gjev ut bladet «Stordamål» ein gong i året. Og så liker eg å gå i fjellet. Anne Liv Haukanes: Er frå Samnanger og bur no der igjen, etter at ho har halde hus to stader i Fusa det siste 10-året. Ho har teke konsekvensen av at ho vart litt lei av avisjobben, og er no nede i 20 % jobb i «Os og Fusaposten». No jobbar ho frå heimekontor og skriv også litt frilans for «Samningen». I tillegg jobbar ho på sjukeheimen i Eikelandsosen. Anne Liv er ei sprek, men astmatisk geit som liker seg godt ute i naturen. Ho har tre born, men har ikkje rukke å bli besta enno. Ho har utdanning både innan landbruk, kultur og litteratur. Er du samd i at du truleg kunne greidd deg svært godt i eit program som «Farmen»? At du med andre ord er praktisk, ikkje redd for å ta eit tak og ikkje har gløymt all lærdom frå tidlegare tider? Nja, eg veit ikkje det. Eg er ikkje spesielt praktisk, sjølv om eg liker hardt arbeid og har litt kunnskap som nok ville ha kome meg til nytte. Har du ein draum om ein annan levemåte enn slik vi lever i dag? Det kan eg ikkje svara på slik på ståande fot, men eg tykkjer heilt opplagt at det er minussider ved det moderne samfunnet, der alt skal gå så fort og prestasjonspresset er stort. Eg trur vi har mista noko vesentleg på vegen, og tykte eg fann noko av dette då eg vitja Afrika. Kva er du mest interessert i å skriva om? Eg liker godt å laga reportasjar. Eg liker dess - utan å snakka med interessante menneske som har noko å fortelja. M.a. eldre folk som har opplevd mykje. Men eg taklar ikkje så godt dei som reklamerer for noko, det må vera ærlege forteljingar. Kenneth Svenningsen: Han har født i Bergen som du sikkert ser skrive på underarmane sine. Ein ekte kjuagutt med andre ord. Han sleit skrekkeleg med nynorsken i starten. Det var som å uttrykkja seg på tyrkisk, tykte han. Men nu går alt så meget bedre, også for Kenneth, som framleis har eit favorittutrykk på nynorsk: Monaleg. Kenneth er ein gladgut og flink å syngja, spela gitar og snikra Eggum-like tekstar. Han er gift med Ann Kristin og dei har borna Kyrre, Pernille og Helle og bur i på Nore Neset. Korleis kunne du tenkja på å bli skrivande i ei avis som brukte nynorsk, eigentleg? Ja, sei det. Det må jo ha vore det at det fanst ei avis her i Os. Eg ville gjerne jobba i avis, og eg ville helst ha jobb her i kommunen, sidan vi hadde tenkt å flytta hit. Kona mi er nemleg frå Os. Eg hadde tidlegare arbeidd i «Sydvesten» og i BA og hadde nett studert i Sogndal der eg hadde skrive litt i «Sogn Avis». Det er ei nynorskavis, men eg slapp i gjen - nom med ein del bokmål òg. Det vart ein annan dans her i «Os og Fusaposten». Men det har gått seg til, altså! Du er alibiet vårt overfor sporten både i Os og Fusa. Får du mykje kjeft for alt du ikkje rekk over? Nei, ikkje mykje kjeft. Men folk skulle gjerne sett at vi hadde dekt både dette og hitt, meir enn det vi klarer. Det er òg blitt fleire sportsgreiner på dei 12 åra eg har vore her. Men vi tek ung sport på alvor, og det går ut over vaksensporten. Kva skulle du ønskja deg å få meir tid til om du fekk velja heilt fritt? Eg skulle ønskja meg meir tid til å vera utegåande reporter og fotograf.

6 20 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 MEDARBEIDARANE I DAG 3 Anne Lise Ekerhovd: Ho er den første du møter når du vitjar oss. Ho sit i resepsjonen. Ho kjem frå Luster i Sogn, men har budd mange år i Os. Ho er utdanna lærar, og dei siste åra før ho tok til i avisa jobba ho ved Fusa vidaregåande skule. Anne Lise er gift med Hans Arne og nyleg attkomen frå vel eitt års permisjon. Då har ho vore heime med Robin, som no er blitt varm i trøya som skulegut. Anne Lise jobbar fulltid i avisa. Korleis har året som hemmafru vore? Det har vore kjekt og utruleg gjevande å få bruka tid på Robin og følgja med på framgang og utvikling hjå guten som vi fekk i huset i fjor. Kva jobbar du med i avisa? Den største delen av arbeidet mitt er kundebehandling både på telefonen og personleg. Elles lagar eg annonsar, les korrektur, går gjennom stoff og skriv rekningar. Kva liker du best å driva med på fritida? Eg liker svært godt hagearbeid. Vi liker også å gå på ski om vinteren, og vi har ein båt som vi bruker så ofte vi kan. Og så har eg begynt å spela golf. Robin begynte i vår, så no fann me ut at eg skulle starta også slik at me kunne spela saman. Morten Holmefjord: Er avisa sin forfattar. Morten lagar ikkje berre reportasjar og intervjuar folk, han syg også stoff frå eige bryst. Det vert til noveller. Morten bur i Eikelandsosen og er deltidspappa for Gustav og Endre. Morten var òg den vidgjetne Fusakongen. Den tid greidde han å setja kongedømmet på kartet langt utanfor heimbygda. Han er kunstutdanna, har givnad også som teiknar, og er ein koseleg kar. Morten har vore ein del sjuk i det siste, og vi ventar sterkt på at han snart kjem att, for mange saknar Morten sin dels eminente penn. Kva liker du best å gjera av arbeidsoppgåver du vert tildelt? Eg liker aller best å intervjua folk, heilt klart. Det er eit sant privilegium som eg aldri vert lei av. Eg ser ikkje for meg at du spring over berg og fly på fritida. Men kva liker du godt å gjera når du har fri? Eg var mykje til skogs og fjells før. Men eg gjekk, eg sprang ikkje. Det har eg aldri skjøna vitsen med. No les eg for det meste, gjerne romanar med eit historisk bakteppe. På TV følgjer eg med på «Boardwalk Empire» og krimserien «Luther». Og sånn går no dagan. Kva ville du helst av alt gjort dersom du kunne velja fritt og ikkje trong jobba for levebrødet? Eg trur eg hadde gjort forsøk på å intervjua folk då òg. Men det hadde kanskje blitt litt i overkant pussig, sidan eg då ikkje kunne ha sagt at eg jobba for ei avis. Cathrin Rustøen: Er ganske nyleg blitt fusing gjennom å flytta til Strandvik. Ho er sambuar med Erik, og saman har dei borna Sarah og Jonas. Cathrin er frå fagre Stryn og er politisk interessert. Ho har ansvaret for å dekkja politikken i Fusa kommune. Som småbarnsmor vert det ikkje all verda tid til eigne interesser, men ho er engasjert i bygdelivet, m.a. gjennom verv i grendahuslaget. Cathrin er ei gladjente og eit sosialt dyr, og kjem godt overeins med alle arbeids - kameratane sine. Det har kome to nye karar til avisa dei siste åra. Har du sakna mannlege kollegaer og kollegar på din eigen alder? Nei, det kan eg ikkje seia at eg har. Eg synest i det heile at eg har fine arbeidskollegaer. Har du ein hobby som du dyrkar, eller blir det mest husarbeid i tillegg til borna slik til kvardags? Det vert nok mest ungar og husarbeid, ja. Men eg er òg glad i å laga mat og å baka. Ungane skal følgjast opp på det dei driv med, og i tillegg er det ein del kveldsjobbing i jobbsamanheng. Planutval, formannskap og kommunestyre er politiske utval vi må følgja opp. De budde i Os tidlegare. Kvifor flytta de til Fusa og såleis gjorde vegen til jobben ferjeavhengig? Mykje grunna ønsket om at ungane skulle få veksa opp på landet slik både Erik og eg har gjort. Vi enda opp i Strandvik fordi vi tykkjer det er den finaste bygda i Fusa. Der føregår det også mykje. Bygda har dyktige og engasjerte folk som får ting til.

7 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER Øystein Lid: Er frå Lofthus i Ullensvang, og har først og fremst ansvar for Os-stoff, herunder politikk. Han er gift med Ingvild og har borna Victoria og Håkon. Øystein er vår mest eksotiske journalist gjennom at han er den einaste av oss som er katolikk. Kombinasjonen katolikk og Indremisjonssambandet er heller ikkje daglegdags, men Øystein har jobba i bladet «Sambåndet» i eitt år. Han har òg aviserfar - ing frå avisa «Dagen». Øystein er elles litteraturvitar og boksamlar. Du er relativt fersk i avisa. Har du fått tak i avissjela eller litt av ho no? Ja, eg tykkjer vel det. Men eg liker godt å gjera ting på min eigen måte og. Eg liker å skriva lange saker om tema som opptek meg økologisk mat eller sykling, til dømes. Eg syklar til jobb kvar dag. Kva andre interesser enn familien din og sunn mat har du? Eg er oppteken av miljøet og er fast kunde hjå Fretex og NMS Gjenbruk. Eg liker òg å dyrka eigen mat. Eg er engasjet i den katolske kyrkjelyden vi tilhøyrer på Nordnes. Der leiger vi sal hjå Sjøfarendes aldershjem, og eg er subdiakon og organist, kanskje som ei følgje av sommarjobben som taffelpianist på hotellet heime på Lofthus. Eg er dessutan redaktør for kyrkjebladet vårt. Du er òg relativt nyinnflytta i kommunen. Har Os dei tilboda du og familien din er interessert i? Både òg. Vi flytta til eit område i Os som ligg sentralt i høve til mange butikkar. Men eg saknar eit skikkeleg kinotilbod. Det tykkjer eg er dårleg her, og som innflytta småbarnsfamilie er det ikkje berre å reisa til Bergen. Eg saknar òg ein innvandrarbutikk i Os. Der ein t.d. kan kjøpa grønsaker utan å få med lassevis av plast på kjøpet! Jostein Halland: Er barnefødd osing, men har òg budd i Bergen. Jostein har jobba i lokalavisa «Tysnes» før han kom til oss. Men han har også arbeidd hjå Rema 1000 i Os, vore butikkmedarbeidar ved Os Byggsenter og arbeidd i kyrkjelyden. Der har han drive med ungdomsarbeid og er nok godt kjend i ein del av ungdoms miljøet i Os. I sommar gifta Jostein seg med Ingrid og han har nett vore ute i farspermisjon med vesle Henrik på 11 månader. Du har drive med litt av kvart. Kva tykkjer du har vore kjekkast av det du har vore innom? I jobbsamanheng må det vera det eg gjer i dag. Eg liker godt å vera journalist, og eg liker godt å spela piano, på hobbybasis. Kva musikk liker du då? Eg liker nok best å utfalda meg innan lettare musikk, pop kan du kanskje kalla det? Var du flink i norsk på skulen? Njaææ. Jostein dreg på det og er i alle fall ikkje flink til å reklamera. Jo, eg var vel det. Eg har i alle fall ein norsklærar som ikkje har gløymt meg. Kva liker du å gjera når du skal kopla av? I tillegg til å vera saman med Ingrid og Henrik spelar eg fotball. Det er mykje god avkopling og eit fint sosialt samhald på gubbelaget til Søre Neset der eg spelar. Fin trim er det òg, seier 34-åringen. Vilde Birkeland Skogen: Er den sist tilsette i avisa og den yngste medarbeidaren. Ho jobbar i eit årsvikariat, er 26 år og frankofil. Vilde er også arveleg belasta som dotter av NRK-journalisten Steinar Birkeland. Ho er sambuar med Christian frå Tysnes, og interessert i kultur. Ho har i årevis delteke i bygda sitt kulturliv gjennom diverse vokalsonggrupper, og har òg drive med dans. Utdanninga er m.a. samanliknande politikk og fransk. Ho interesserer seg dessutan for fotografering og sport. Kva gler du deg til å gjera når du har fri? Eg likar å ta Kitsu, den japanske shiba inu-hunden eg har, og sambuaren min med på tur i fjellet. Det gjer vi mykje. Men eg liker òg godt å kosa meg med mat og vin, og eg set stor pris på kulturelle opplevingar, reising og samvær med gode vener. Har du bestemt deg for å bli i denne bransjen, eller prøver du ut faget gjennom denne jobben? Ja, sei det. Eg tenkte vel lenge at eg skulle prøva å bli noko anna enn far min, men eg har ei kjensle av at det er journalistikken som vel meg og ikkje omvendt, så no ser eg vel for meg at eg blir i dette faget. Trur du at du vert buande i Os eller har du utferdstrong som kan føra deg kvar som helst? For tida bur vi på Landås, men eg trur sikkert at vi kjem til å bli buande i Os på sikt. Eg kan godt tenkja meg å bu ein periode ute, t.d. i Syd-Frank - rike, men vi kjem nok heim att. A-Avis Nr årgang Laurdag 1. mars 2008 Laussal kr 17,- Du store all verda: Formannskap på fottur Jacek Kaminski frå Sist tysdag fekk formannskapsdelen av dei folkevalde i Os ei omvisning Arne Mæland er ein kunstnar Krakow og Holmefjord på Solstrand Hotel og Bad. Finalen på omvisninga var ein tur ned i fjellhallen som set spor etter seg. I fjellhallen på som hotellet har kjøpt av For- Solstrand har svaret. føtene hans SIDE 16 og 17 SIDE 11 fått plass. La grunnen for eigedomsskatt Onsdag gjorde kommunestyret i Fusa vedtaket som legg grunnlaget for innføring av eigedomsskatt i SIDE 2 og 3 5 mill. i overskot Os kommune sine rekneskapstal for 2007 er klare og syner eit overskot på om lag 5 millionar kroner. Dette er ein nedgang på om lag 30 mill. frå Avis nr Fredag kveld gjekk «Os og Fusaposten» nr i trykken. Vi nyttar høvet til å presentera dei som lagar avisa og til å ta ein tur til trykkeriet på Kokstad. SIDE 3 SIDE 18 til 23 Bilvrak til Kolskogen Bilvrak som står på offentlege plassar i Os kommune skal no mellomlagrast i Kolskogen før dei blir frakta til Rådalen. SIDE 3 Til Statsministeren Per J. Jordal frå Lysefjorden er utnemnd til ny statssekretær ved Statsministerens kontor. Han tek over etter austevollingen Hege Solbakken, som no blir statssekretær i Samferdsledepartementet etter Steinulf Tungesvik. SIDE 14 Første nummer av «Os og Fusaposten» kom 20. juni På jakt etter røtene Var Ole Bull Laura Josefine sin ukjende far? Pensjonert politimann Jørgen Riis vil til botnar i rykte om opphavet han har høyrt sidan han var liten gut. SIDE 8 og 9 ORDET FRITT I DAG: Dag Kyrre Lygre: Ein fortvilt ë<!o$o$m=dbcdbd< pappas brøl En sjåfør: Trulto tåler ikke kollektiv transport Var Ole Bull far til Laura Josefine? På 20 minutt er rundt 6250 eksemplar av «Os og Fusaposten» spydd ut av den store pressa til Mediatrykk AS på Kokstad. (Foto: Anne Kari Hinna) Besøksadresse: 4. høgda i Handlegården, Osøyro Postboks 273, 5203 Os Telefon: Faks: E-postadresse:

8 22 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 Samlemanien lig Øyvind Tøsdal har ei komplett samling av «Os og Fusaposten» frå avisa kom ut første gong i 1987 og fram til i dag. Eg trur samlemanien ligg i blodet mitt, humrar han. Wenche M. Eriksen I 25 kopipapirøskjer ligg avisene i rett rekkjefølgje, med første nummer i botn og det siste nummeret i det aktuelle året på toppen. Tøsdal har henta fram sju-åtte esker og plassert dei oppå spisebordet i stova. Kvifor eg byrja å samla på lokalavisa? Tja, det er vel eigentleg berre eit utslag av galskap. Eg er nok arveleg belasta når det gjeld å samla på ting, ler han. Når Øyvind Tøsdal snakkar om arveleg samlemani, har han kanskje eit poeng. Etter at mor (Margit Tøsdal) døydde i 1993 og huset skulle ryddast, kasta me rundt 1,9 tonn papir i konteinaren, fortel han. Ho hadde mell - om anna samla store mengder saks dokument frå åra ho var politisk aktiv. I tillegg var det bunkar med vekeblad, magasin, program og menyar frå dei mange reisene hennar. Kanskje heiv me meir enn me burde? Noko kunne sikkert vera av historisk interesse, seier han og ser ettertenksamt ut vindauga. Han tek seg snart inn att. Jøye meg! I avisa frå 31. desember 2008 hadde de sport på meir enn halve framsida. Det var jammen ikkje verst, seier Øyvind Tøsdal lett ironisk. Og så har du jo bestefar min i Hegglandsdalen, Hans Olav Skorpen. Han samla på mykje forskjellig opp gjennom åra, blant anna hadde han alle bokutgåvene til Jens Tvedt. Dei arva mor etter han, og eg fekk i oppdrag å gje samlinga vidare til Jens Tvedt-museet i Uskedalen. Også onkelen til mor, Nils Tveit, var ein storsamlar. Han samla så mange bøker på garden sin på Tveit at ein kunne fylla eit heilt bibliotek, fortel Tøsdal. Interesse for lokalhistorie Samlemanien er no ein ting. Den viktigaste årsaka til at eg byrja å ta vare på avisene var nok interessa mi for lokalhistorie, seier Tøsdal. Eg har alltid vore interessert og engasjert i alt som skjer i bygda, ikkje minst politisk. «Os og Fusaposten» er ei god kjelde for dei som vil vita kva som har skjedd her dei siste 25 åra, seier han. Øyvind Tøsdal har vore medlem i Os Arbeiderparti sidan 1982, og har hatt ulike verv opp gjennom åra. I fleire år frå byrjinga av 2000-talet var han teknisk sjef/kommunaldirektør i kommunen, og måtte trekkja seg ut av det politiske arbeidet i Os Ap i ein periode. I dag er han tilbake i lokallaget, og har jobben som kasserar. I tillegg er han 2. varamedlem til Plan- og bygningsutvalet. Han har også funne vegen tilbake til byggjebransjen, og driv i dag Bygg Concept AS. Tøsdal opnar ei øskje og tek opp eit eksemplar av «Os og Fusaposten» julenummeret frå Sjå her, seier han og peikar på ein reportasje med tittelen: Krigsveteran frå «Det gamle kompani». Willy Olsen kjente eg godt. Han jobba ei stund hos oss i firmaet Odd Tøsdal AS. Det er utruleg Det er vel eigentleg eit utslag av galskap. kjekt å bla slik i gamle utgåver. Eg håpar eg får meir tid og høve til det når eg blir pensjonist. Kanskje vert stoffet heilt nytt for meg etter kvart. Det er jo ikkje uvanleg at ein går i barndommen når ein blir gammal, seier han og ler godt. Debatten om Fjellheim Det har kome ut rundt 2400 utgåver av «Os og Fusaposten» frå 1987 og fram til i dag. Er det saker du hugsar spesielt godt i løpet av desse 25 åra? Ja, då må eg nemna diskusjonen om Sentrumskvartalet og bygginga av nytt rådhus i byrjinga på 1990-talet. Dette var ei sak som vart mykje omtala. Av nyare saker nemner han bygginga av Oseana og debatten om sal eller ikkje sal av Fjellheim. Det er utruleg kjekt å lesa alle innlegga frå politikarar og folk som ynskjer å behalda det gamle kulturhuset. Kva tenkjer du om lagnaden til Fjellheim? Ettersom Bygg Concept AS har sagt seg interessert i å kjøpa Fjellheim, kan eg ikkje gå ut og flagga kva eg meiner om dette. Men eg må innrømma at eg byrjar å lura når ein kjem med forslag om at Kulturskulen kan ta i bruk delar av Vognhallen. Det må vera betre å bruka Fjellheim i ein periode enn å byggja om Vognhallen, som er eit freda bygg. Det har etter mitt syn gått vel mykje prestisje i å kvitta seg med Fjellheim. Men de vil gjerne riva huset og byggja nye husvære på tomta? Ja, me vil definitivt ikkje kjøpa Fjellheim for å ta vare på bygget. Det seier seg sjølv. Mange er nok ikkje klar over kor mykje som skal til for å drifta og halda huset vedlike. På den andre sida ser me at innbyggjartalet i Os er aukande, og det er kanskje behov for både Fjellheim og det nye kulturhuset Oseana. Sport og leiar Kva tykkjer du om produktet «Os og Fusaposten»? Avisa har funne si form, og de er flinke til å få med det som skjer i bygdene i Os og Fusa. Eg tykkjer det er ein fin balanse mellom politikk, nyhende, kultur og anna stoff. Men «Os og Fusaposten» er definitivt ikkje rette avisa å lesa dersom du er interessert i sport, seier han bestemt. Eg har trass alt lese alle utgåvene av avisa, og er såleis ingen tilfeldig synsar når det gjeld dette. Om ikkje alle i redaksjonen er like Me vil definitivt ikkje kjøpa Fjellheim for å ta vare på bygget. interessert i sport, betyr ikkje det at ikkje lesarane vil ha meir av det, utdjupar han. Er det andre ting du saknar? Ja, eg kunne godt tenkt meg at avisa hadde ein leiar. Eg veit ikkje kvifor redaktøren har valt dette bort, det er jo eit fint høve til å koma med kritiske kommentarar, setja ting på spissen eller stilla spørsmålsteikn ved ting som skjer. Avisa i framtida Øyvind Tøsdal har samla alle utgåvene av «O Kva trur du om framtida for «Os og Fusaposten»? Det spørst kor lenge papiravisa kan forsvara stillinga si. Om to generasjonar er truleg papiravisa heilt borte. Min generasjon likar helst å få avisa i handa, medan dei unge i stor grad leitar etter nyhende på nettet. Eg trur også at lokalavisa vil bli kjøpt opp før eller seinare, og då er vel Bergens Tidende mest aktuell som kjøpar. Når redaktør Christian Fr. Stabell gjev seg er eg redd at vegen mot oppkjøp ikkje vert lang, seier Øyvind Tøsdal.

9 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER g i blodet s og Fusaposten» frå avisa kom ut første gong i I løpet av 25 år skal han dermed ha rundt 2400 aviser i samlinga si. Eg har trass alt lese alle utgåvene av avisa, og er såleis ingen tilfeldig synsar når det gjeld dette. Kvifor trur du det? I dag er drifta av «Os og Fusaposten» i stor grad tufta på tanken om folkeopplysning heller enn å driva business. Det er heilt greitt å vera idealist, men verda er no ikkje alltid slik ein skulle ønskja seg. Enn så lenge hindrar vedtektene for avisa eit uønskt oppkjøp, men det ligg trass alt såpass store verdiar i «Os og Fusaposten» at eit sal ikkje kan utelukkast, trur Tøsdal. Digitalisering Kva har du tenkt å gjera med den store «Os og Fusaposten»-samlinga di? Eg anar ærleg talt ikkje kva eg skal gjera med ho. Avisene skulle kanskje vore sett inn i permar og gjort tilgjengelege for folk som var interesserte i å bla i dei. Aller helst burde dei vore digitaliserte. Med rundt rekna sider vil eit slikt arbeid vera ganske tidkrevjande, så det lyt nok andre ta seg av. Men det kunne jo vera ein kjempejobb for redaktør Stabell når han går av med pensjon, seier han med eit glimt i auga.

10 24 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 «Minne frå lokalavisa...»: «Minne frå lokalavisa...» er ein miniserie som «Os og Fusaposten» vil køyra med jamne mellomrom utover hausten. Til serien har me invitert noverande og tidlegare journalistar i «Os og Fusaposten» til å dela ei spesiell oppleving dei har hatt i si tid som tilsett i lokalavisa. Serien er sett i gang for å markera at lokalavisa er 25 år i år. Alt anna enn full klaff Ruhpolding januar 2002: Liv Grete Skjelbreid Poirée har full klaff på standplass, vinn to distansar, og går i lag med syster Ann-Elen Skjelbreid det norske laget inn til tredjeplass på stafetten. Framme ved gjerdet jublar ein horde med songglade fusingar. Fusalauget tel over 20 i reisefølgjet, og for den langtreisande skiskyttar-fansen er det ein kjempefest ein innartiar av ein tur. Men inneklemt blant titusenvis av Jägermeister-luktande tyske skiskyttar-fans står ein vett - skremd journalist frå ei lokalavis i Noreg. 30-åringen har for liten linse, våt blokk, kulepenn som ikkje verkar, og ein berbar PC som ikkje er meir eigna til å senda stoff og bilete på enn ein Brother BX-15 skrivemaskin frå Liten tamp Jorunalisten har utstyr så det held når det gjeld klede og sko, men på presse-utstyrsfronten føler han seg ganske utdatert. Jaudå, han har fått med seg lokalavisas første digitale speilrefleks-kamera, men 200 mm-linsa viser seg ikkje å vera kompatibel. Samarbeidet mellom Sigma-linsa og Canon-huset varar i knappe 15 minutt. Dermed står han igjen med ein kort liten tamp av ei linse. Han ser slukøyra på nabofotografen frå Scanpix. Fyren må nærast lena seg på gjerdet for å halda utstyret oppe. Svimmel På pressesenteret får han servert tebrød og kaffi. Han blir tilvist plass og får til og med hjelp til å kopla opp laptoppen. Men om dei er aldri så teknisk anlagde, er det ikkje mogleg å oppretta linje til maskinen slik at journalisten får sendt stoff og bilete heim til Os. Eit klapp på skuldra, og ei helsing at om du får nytta posten trøystar ikkje utsende særleg Etter å ha prøvd å få maskinen opp å gå i to dagar toppar det heile seg i den ustanselege støyen frå tyskarane på tribunen. Det vert berre for mykje for han, og panikken kjem som ein altfor trong heilhjelm, pressa ned på hovudet. Den unge journalisten vaklar svimmel ut av pressesenteret, ringjer redaktøren og ber tynt om ikkje sakene frå verdscupen i Ruhpholding samt ei rekkje ekstrasaker frå Fusalaugets feiringar i sentrum i lag med Liv Grete, Ann- Elen og Liv Kjersti Eikeland kan Liv Grete Skjelbreid Poirée trøystar ektemannen Raphael. Han bakanfor i gult hadde kanskje trengt trøysta vel så mykje. (Faksimile frå BA) venta til neste utgåve. Svaret er medkjensle-laust:... helst ikkje. Medkjensle Tilbake på pressesenteret søkjer den gulkledde journalisten trøyst hjå pressekollegaer frå Bergen. BT-fotograf Tor Høvik og BT-journalist Magne Taule har stor forståing for situasjonen han er i. Problemet er berre at dei har nok med sitt. Eg veit korleis du har det. Eg hugsar for nokre år sidan. Me måtte senda stoff gjennom analoge telefoner. Det var lydar som på desken i Bergen vart omforma til ord og setningar. Det var eit j... stress. Me måtte få tak i Bergen, kopla to og to telefonrøyr i lag og kryssa alt me hadde for at signala vart fullstendige slik at det me sende gav meining, fortel Taule. «Os og Fusaposten»-journalisten ler høfleg av forteljinga, men er altfor stressa til å eigentleg bry seg. Det er snakk om svært få timar igjen til deadline på Os, og noko må gjerast. Dei siste dagane har han sendt historier over e-post frå ein PC på hotellet, så sports- og stemningsreportasjane er for så vidt i orden. Problemet er berre at dei gjer seg svært dårleg utan bilete. Redninga Han grip etter ei saltkringle, serverer seg ein gløgg med noko sterkt i og marsjerer inn til pressefotografane i rommet ved sida av journalistane. Ser seg godt om, før han møter blikket til ein skjeggete mann med raude kinn og blå topp - lue. Hello, I am a journalist from Norway, would you like a glogg...glög or whatever you call it? Jo, takk som byr. Det hadde smakt hämsk. Jag er från Sverige, så du måsta inte prata engelsk, svarer mannen og spanderer eit smil. Og slik vart «Os og Fusposten»s sportsjournalist kjent med pressefotografen Åke, mannen som eigenhendig sende over 20 bilete til redaksjonen min i Os og dette gjorde han trass i at det på den tida tok rundt fem minutt å senda eitt bilete. Takk, Åke, du redda skiskyttarsakene, turen som sådan og ikkje minst: underteikna frå å bli ein mislukka korrespondent i Ruhpolding. Kenneth Svenningsen

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar...

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... 16 1 HEILSETNINGAR Ordstilling I ei norsk setning kjem orda i ei bestemt

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer