Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014"

Transkript

1 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik at bruken av lys var sentral, ettersom det var krav om bruk av naturleg og kunstig lys. Difor valde eg å ta dette med i vurderinga når eg skulle finne eit konsept. Research og arbeidsprosess Inspirasjon Eg bestemte meg tidleg for å velge eit emne som var dagsaktuellt, og som kunne koplast til ein sak eller eit emne som var relevant. Eg vurderte her fleire alternativ, før eg bestemte meg for å ta utgangspunkt i emnet lærar/læraryrket. Val av konsept og motiv Etter mykje fram og tilbake med idear om korleis eg skulle løyse oppgåva, bestemde eg meg for å lage ei oppgåve som satte fokus på læraren, med inspirasjon frå min mann som er lærar. Den siste tida har det vore mykje diskusjon rundt læraryrket og arbeidstida deira, og enkelte organisasjonar meinar at ein lærar har alt for mykje goder og gjer alt for lite for å fortjene desse. Så i mi oppgåve ville eg difor illustrere korleis ein ettermiddag med «fri» for ein lærar er, med inspirasjon av slik eg sjølv har opplevd det når mannen min arbeider heime på ettermiddagane, etter jobb. Dette ville eg gjere ved å vise ein lærar som går frå våken og opplagt i dagslys til trøtt og lei etterkvert som det vert mørkare. Her brukte eg lyset slik at det representerte/videreførte «energien» til læraren i motivet. Bodskap Bodskapen i mitt fotoessay er at læraren må ikkje undervurderast, og at det er ikkje så mykje «fri og ferie» som ein trur. Det er lange, tunge ettermiddagar med retting av oppgåver og klargjering av undervisningsopplegg, og eg ville setje fokus på dette med mitt essay, på vegne av min mann og andre lærarar.

2 Val av modell I utgangspunktet ville eg nytte ein ekstern modell, men eg sleit med å få tak i nokon. Eg ville i utgangspunktet nytte ein faktisk lærar, men ettersom det var planleggingsdagar, samt at dei ansatte på den lokale skulen var vekkreist, gjorde det at eg hadde vansker med å finne nokon som ville delta. I tillegg bur eg som tidlegare nemnt i ei lita bygd, noko som òg avgrensa utvalet. Etter å ha spurt fleire, og med få dagar igjen til fristen, måtte eg til slutt spørje mannen min om han ville hjelpe til, noko han takka ja til etter noko forhandling. Dette er i strid med oppgåvas anbefalingar, noko eg er klar over, men eg såg ikkje andre val dersom eg skulle fått dette ferdig i såpass god tid at eg kunne slappe av med etterarbeid og redigering. Kontrakten vedr. modell er vedlagt bakerst i rapporten. 1 - Modellen, Christian, under gjennomgang av storyboard. Kameravinkel og motiv Før eg starta med fotograferinga byrja eg å vurdere ulike kameravinklar i forholdet til motivets posisjon. Eg var opptatt av at motivet skulle ha gode lysforhold, samstundes som eg ville unngå distraksjonar i biletet. Eg brukte i denne fasen «From Snapshots to Great Shot» som hjelp. Til slutt fant eg ein kameravinkel eg var ngød med, men som kravde noko flytting av møblar for at modellen skulle ha fullt fokus, utan distraksjonar rundt han. Deretter teikna eg opp eit storyboard 2- «Storyboard» som vart nytta som mal under fotograferinga.

3 som illustrerte korleis dei seks ulike bileta skulle sjå ut. Lysforholda vart tilpassa etterkvert, med to lampar forutan dagslyset som vart nytta på bilete 1 og 2. Fotografering Fotograferinga blei gjennomført torsdag 06. februar, med prøvebilete og mislukka forsøk dagen før. Eg nytta mitt Canon EOS 650D DSLR-kamera, med Tamron mm objektiv og HAMA kamerastativ. Eg nytta manuelle innstillingar, med manuell fokus, og «From Snapshots to Great Shot» som hjelp til å stille inn kameraet og passe på at bileta vart bra. For å fange lyset best mogleg nytta eg lang eksponeringstid og lav ISO-verdi. Fotograferinga vart gjort i to seksjonar, ein med dagslys og ein med kunstig lys seinare på dagen. Alle fotografia vart tekne i stova ved spisebordet, arbeidsplassen mannen min nytter om ettermiddagen, for å gjere bileta mest mulig naturleg i forhold til inspirasjonen eg hadde hatt. Til saman blei det tatt kring 200 bilete, som vart korta ned til 2-3 alternativ på kver av dei seks delane. Dagen etter, 7. februar, blei ein av bileta tekne på nytt, då eg ikkje var nøgd med lysbruken. Til slutt satt eg då att med dei seks bileta eg ville nytte, samt eit svart-kvitt-coverfoto eg hadde teke samstundes. Her valde eg å ta eit nærbilete av papir, penn og kaffikopp tre ting som alle lærarar sjeldan går langt utan. I tillegg gjorde motivet, saman med bakgrunnen, at kontrasten mellom svart og kvit kom svært godt fram. Her nytta eg kameraets innebygde svart-kvitt modus, ettersom eg har god erfaring med den frå før. Lys og fargebruk I bileta mine ynskja eg at kontrastane mellom lys og mørk skulle vere tydeleg, og dette ville eg vise gjennom bruken av lys og fargar. Dette gjorde eg ved at eg tok bileta i to seksjonar: ein med dagslys gjennom vindauget, og ein etter det vart mørkt, slik at berre dei kunstige lysa innandørs ville vise. Her valde eg til slutt å nytte eitt bilete med berre dagslys, eitt med både dagslys og kunstig lys, og fire med berre kunstig lys. I tillegg vart dei fire siste bileta lett justert i Photoshop slik at den gradvise nedtoninga frå lys til mørk vart jamnare. For å følgje dette malen nytta modellen mørke klede (svart t-skjorte og mørk bukse), og rekvisittane som vart nytta (koppar, kanner, papir o.l.) blei vald ut slik at fargane skulle passe til bakgrunnen og tankane mine om farge i bileta. I tillegg vart alle møbler og distraksjonar som ikkje passa flytta vekk frå motivet. Forutan dagslyset vart det nytta to lampar: ein golvlampe med kraftig halogenpære, og ein LEDarbeidslampe. Dette var for å kunne justere både romlyset og bordlyset (som skulle vere eit, fast punkt gjennom serien) individuelt. Her var eg opptatt av at lyset skulle vere ein del av motivet, og at det skulle gå frå lyst til mørkt gradvis ved å bruke lyset rett.

4 Egenevaluering Eg vart veldig nøgd med sjølve ideen og korleis bileta blei. Det einaste eg føler er at bileta av ein eller anna grunn føles rotete utan at eg heilt klar å setta fingrane på kvifor. Kan ha noko med bokhylla å gjere, men samtidig trur eg at det hadde blitt eit veldig studiopreg over serien dersom den ikkje var der, og heile poenget for min del var å vise korleis ein lærar jobbar gjennom ein dag heime utanom arbeidstida, ikkje i eit studio. Fargane går og frå kaldt på første bilete til varmt på dei andre, dette er pga malinga i rommet som endar seg med lyset i rommet. Var ikkje heilt nøgd med korleis dette såg ut i begynnelsen, men når eg har sett over det fleire gonger føler eg at dette gir meir heilhet i at dette foregår over ein land dag. I starten blei det tatt ein heil del med bilder for å finne dei riktige lysforholda og instillingane på kamerat slik at eg fekk bilete slik eg ønskte. Om eg skal sjå på utviklinga mi vil eg seie at dette er ei oppgåve som har hjulpe meg i å bli meir bevisst på korleis ein nytter lys i eit bilete for å vere med å forme bodskapen, samstundes som eg har fått meir, verdifull erfaring og lærdom rundt både kamerabruk, men og fotografi generelt. Om eg skal vere sjølvkritisk så er eg framleis usikker på meg sjølv, men dette er noko som eg vert gradvis betre på gjennom studiet. Om eg skal oppsummere og konkludere vil eg seie at eg er fornøyd både meg resultat og utviklinga mi, men at eg framleis har meir å hente. Kildehenvisninger og referanser «From Snapshots to Great Shot Canon EOS 650D» - Jeff Revell, 2012.

5

MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE

MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MALIN ERSLAND BJØRGEN 14.02.2014 24.04.2015 NOROFF NETTSTUDIER GRAFISK DESIGN 1 http://www.malinersland.com/mandatory5/index.html Rapport Mandatory Assignment 05

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV

FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV Iscenesetjing av sjølvet i lys av Living Together av Vibeke Tandberg Ingunn Nord-Varhaug MASTEROPPGÅVE KUNST- OG KULTURVITENSKAP UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Sluttevaluering og læringsreiskap Digital skrivemappe på nynorsk frå studieåret 05/06 Nynorsk og bokmål som jamstilte målformer i norskfaget i lærarutdanninga

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Elevbok i matematikk på ungdomssteget

Elevbok i matematikk på ungdomssteget Arbeidsrapport nr. 187 Hilde Opsal Elevbok i matematikk på ungdomssteget VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Hilde Opsal Høgskulen i Volda 82-7661-241-5 0805-6609 Hilde

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer