ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til. Styret har då vore samansett slik : Leiar : Terje Rasdal Styremedlemmer : Ingfrid Rasdal, Arild Skjelbred, Frøydis Eide og Jan Rasdal Varamedlemmer : Frode Tufte (1 år), Paal Rasdal (2 år) Av styret står Terje på val (leiar), Arild og Ingfrid står på val (styremedlemmer) og Paal står på val (varamedlem) Valnemd : Jan Olav Larsen (1 år) og Geir Rasdal (2 år), Geir står på val. Revisor har vore Bergljot Tufte. Møteverksemd Også dette året har det vorte halde to styremøte i grendalaget. Det første møtet hadde me 10.mai og det andre 11.oktober. Årsmeldinga vil vidare setja fokus på nokre av dei sakene som me i styret synest har vore viktige for grendalaget - og som kan ha interesse for alle medlemmene. Den godkjende årsmeldinga og informasjon og bilete elles - vert lagd ut på Rasdalssida, Styret oppfordrar medlemmene til å senda bilete, ev. med tekst, til Arild. Dermed kan sida oftare oppdaterast. Viktig informasjon vert også kunngjort som oppslag her i Rasdalen.

2 Saker det har vore arbeidd med : Dugnaden Det var ikkje så stort oppmøte denne gongen, men dei fem personane som stilte fekk likevel gjort mykje. Det eine arbeidslaget monterte stolar som medlemmene i grendalaget hadde «sponsa», og etter dugnaden stod det 35 stolar klare til bruk. Det andre arbeidet som vart utført, var å skrapa, grunna og måla uthuset. Dette arbeidet gjekk over to dagar, og uthuset fekk plutseleg ein mykje betre utsjånad. I tillegg vart det også montert nytt system for tørkepapir, handsåpe og toalettpapir på badet. På dugnaden vart det også planlagt å ta meir målingsarbeid på grendahuset litt seinare på sommaren. I juli vart det det m.a. skrapa, grunna og målt rundt vindaugene nede, inngangsdørene vart målte og trappa opp til badet vart skrapa, grunna og målt. Dermed fekk både huset og uthuset ei tiltrengt «ansiktsløfting» like før det vart arrangert ein jubiléumsfest 27.juli, og deretter sommarfesten 3.august. Sommarfesten Sommarfesten vart stort sett avvikla etter same mønster som tidlegare, men veret var ikkje heilt på vår side denne gongen. Dermed heldt me for det meste til i salen nede, og det vart ikkje så mange uteaktivitetar som vanleg. Men dei 40 gjestene hadde ein triveleg kveld i saman med eit rikhaldig koldtbord, quiz med varierte spørsmål, allsong og eit åresal som gav 2000 kr meir i inntekt enn det som var forventa. Inntektene på denne festen er viktige for grendalaget, og i fjor fekk me inn 7695 kr på inngangsbillettar og åresal. Tradisjonen med sommarfest er også viktig med tanke på samhald og sosialt engasjement i dalen. Påskebasaren Basaren på påskeaftan er framleis den viktigaste økonomiske mjølkekua for Rasdalen grendalag. Me fekk nok ein gong inn kr på basaren eller heilt nøyaktig kr - og det er imponerande. Det var som vanleg fire trekningar, det vart gitt litt informasjon frå leiaren - og det vart sjølvsagt også delt ut premiar for deltaking i påskerennet. Styret er svært takksam for at folk er så flinke til å stilla opp, kjøpa årer og gje gevinstar til åresalet.

3 Påskerennet, som etter tradisjonen vert arrangert før basaren, må også nemnast. Der har som vanleg Geir Rasdal regien og han gjev eit flott tilbod til dei yngre i dalen. Ein føresetnad for å kunna arrangera dette rennet er at me iallfall har litt snø og det har gått stort sett greitt i mange år no. Økonomien til grendalaget Som det har vorte skrive i dei siste årsmeldingane, har me hatt bra kontroll og styring med økonomien over mange år. Med god hjelp frå medlemmene meiner me å ha kontroll, noko som medfører at det er lettare å driva og å halda oppe aktiviteten i grendalaget. Saldo per var på 21653,78 kr. Etter den tid har det gått ut nokre kroner til faste utgifter, men påskeaftan kjem basaren vår med forhåpentlegvis nytt økonomisk påfyll. Når det gjeld medlemskontingent for 2013, har det kome inn 8800 kr på kontoen vår. Stolar til salen nede På årsmøtet vart det bestemt at kvar husstand/hytteeigar kunne kjøpa seg stol/stolar til grendahuset som eit dugnadsprosjekt. Dette vert gjort i ein del lag og organisasjonar for ikkje å belasta økonomien til laget for mykje. Styret hadde framlegg til ein Ikea-stol ved namn Vilmar, som ville kosta medlemmene 300 kr. Dette prosjektet vart verkeleg ein suksess, folk var positive og kjøpte stolar, så i dag har me heile 50 stolar. Imponerande og takk til alle for svært god respons! Diverse Me har i løpet av 2013 fått inn mange e-postadresser til medlemmene i grendalaget. Det manglar framleis nokre, så då er det berre å senda ein e-post til : Etter kvart vil me ta sikte på å senda ut informasjon også på e-post. Styret vil også arbeida for å få lagt grendalaget inn på den såkalla «Grasrotandelen.» Me vart registrert i Brønnøysundregisteret i 2003, og me tek derfor sikte på etter kvart å få tilført litt midlar gjennom dette opplegget. Informasjon om dette vil koma etter kvart. Elles såg me at grendahuset leverte mykje vatn til hus og hytter i Rasdalen sist vinter, og spesielt då i påska. Det var ein sjeldan kald vinter med djup tele, så vatn vart etter kvart ei mangelvare. Men grendahuset

4 har ein svært god brønn oppe i Botnen, og han hadde ikkje problem med å levera vatn til alle trengande - både i bøtter og i spann. Badet på grendahuset er også i ganske flittig bruk av medlemmene, sist sommar kom det t.d. inn 800 kr i dusjpengar. Det var også eit framsteg då me i fjor fekk på plass eit nytt system for tørkepapir, handsåpe og toalettpapir. Vurdering av arbeidsåret og vegen vidare I året som har gått har det vore god aktivitet i grendalaget. Me har som vanleg arrangert påskebasar/påskerenn, dugnad og sommarfest. Styret prøver så godt det kan å halda oppe aktivitet i dalen i tillegg til å halda grendahuset i bra stand, og der har me fått gjort ganske mykje sist sommar. Det må også nemnast at grendahuset etter kvart har vore meir i bruk til ulike arrangement og samkomer, noko me synest er positivt. Denne utviklinga heng nok også saman med at me fekk eit meir funksjonelt kjøkken for ein del år sidan. Det kan også nemnast at det er fleire som har uttalt at dei er imponerte over at me har eit grendalag som er i funksjon her oppe i dalen. Dette arbeidet meiner styret at det er viktig å halda fram med, me ser heile tida at det er nye prosjekt å ta fatt på. Me kan nemna innreiing av lærarrommet i 3.etasje og måling av grendahuset som døme på det. Arbeidet med å få nytt kjøkken, «ny» sal nede og få gjort maskinarbeid rundt grendahuset var eit stort løft for grendalaget, og då er det viktig å ha økonomisk kontroll. Dette ville me ikkje ha klart å gjennomføra utan god hjelp og støtte frå alle medlemmene, og avslutningsvis vil me takka for all hjelp som har vorte gjeven opp gjennom åra. Stolprosjektet vårt er eit godt døme på denne støtta, der betalte medlemmene inn kr. Når folk stiller opp slik og bryr seg, har me eit godt grunnlag å arbeida vidare på her oppe i Rasdalen. For styret i Rasdalen grendalag Terje Rasdal leiar

5

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval)

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Kontaktinformasjon - medlemmer i FAU ved Kolltveit skule 2013/2014: Verv Namn For klasse Mobil e-post Leder Kjersti Hauge Foss 6. 412 38 636 kjerstihfo@hotmail.com

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag

Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge. Årsrapport. SØRAL bedriftsidrettslag Golf Dans Hjortatrakket Fotball Fjelltrim Volleyball Bridge Årsrapport SØRAL bedriftsidrettslag 2012 Styret STYRET Samansetning i året har vore : Leiar Tordis Sagstad Nestleiar Bjørn Arholm Kasserar Kirsten

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap.

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap. Til gjevarar Nep 02 Landsbyprosjekt Timure Khaidi Årets rapport frå hjelpeprosjektet Nep 02 Timure Khaidi kjem som ei oppsummering av arbeidet så langt og eit reisebrev frå vårt besøk til landsbyane i

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

karven Slokalavis for Vik i Øygarden

karven Slokalavis for Vik i Øygarden vika karven Slokalavis for Vik i Øygarden 14. august 2012 Nr. 2 12. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Mykje liv på Toftøydagen side 4-5 Side 6 og 7 Side 8 Stolt styrmann Vidar Vik leverer

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer