Velkommen til LINDÅS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til LINDÅS KOMMUNE"

Transkript

1 Velkommen til LINDÅS KOMMUNE Informasjonsguide 2006

2 Lindås senter ein triveleg møtestad for liten og stor 2 Mange butikkar med stort utvalg: Lindås Blomster Kiwi Paviljongen Skruen Adorn Frisørsalong Life Helsekost Rema 1000 Pizzabakeren Lindås Konditori og Bakeri Husflidstova Helland Elektro Gretes butikk Unik Helse og Trivsel Lindås Hudpleie Tanitas Frisørsalong I tillegg har me bank, forsikring, tannlege, legekontor, helsestasjon, fysioterapeut, bibliotek og solarium Lindås Telefon:

3 Velkommen til en god handel! Tlf Lindås Senter 3

4 Nyttige telefonnummer i Lindås kommune LINDÅS KOMMUNE, SENTRALBORD (opningstid: 08:00 15:30) e-post: Heimeside: Besøksadresse: Rådhuset Knarvik 5914 Isdalstø Postadresse: Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø Legevakt Legekontor: Knarvik legekontor Lindås legekontor Ostereidet legekontor Helsestasjonar: Knarvik helsestasjon Lindås Helsestasjon Ostereidet Helsestasjon Tannhelsetenesta Lindås Lensmannen i Lindås og Meland Kyrkja: Alversund Lindås Ostereidet NAUDTELEFONAR Brann: 110 Politi: 112 Medisinsk naudhjelp: 113 Vakttelefonar (utanom kontortid): Brann (vakthavande - t.d. melding om bråtebrenning) Vatn- og avløp Veg Heimebasert omsorg (hastemeldingar): Heimetenesta Knarvik Heimetenesta Ostereidet Heimetenesta Alversund / Seim Heimetenesta Lindås nord Nattpatruljen

5 Velkommen til LINDÅS KOMMUNE Informasjonsguide 2006 Utgitt av: Norsk Kommuneinfo Apalveien 17, 3400 LIER Tlf Fax Kvinne og mannsbunad frå Nordhordland og Masfjorden Me syr også sogne- og hardangerbunad til kvinne Barnebunader Bunadss lv Alt i bunadstilbe - h r - i samarbeid med Lindås kommune. Prosjektleder: Per Arne Ellefsen mobil Forsidebilde: Ole Jakob Aarland Layout: Victoria Lund, MLGrafisk Trykk: Lier Grafiske as Ettertrykk forbudt uten skriftelig tillatelse fra Norsk Kommuneinfo. LINDÅS SENTER, 5955 LINDÅS TLF.:

6 Lindås i tal (kjelde: SSB) Areal: 474,0 km2 Tal innbyggarar per : Del barn og unge 0-17 år: 25,6% Tal barnehagar: 23 Tal born: 757 Barnehagedekning: 76% Tal barneskuler: 10 Tal elevar: 1351 Tal ungdomsskuler: 4 Tal elevar: 547 Tal elever på Knarvik vidaregåande skule: 950 (fordelt på 8 studieretningar) Tal sysselsette med bustad i kommunen (per 4. kvartal 2005): Tal arbeidsplassar i kommunen (per 4. kvartal 2005): Folkemengde og framskrevet Framskrivning av innbyggjartal (basert på alternativ middels vekst ) Sysselsette (2004) fordelt på næring % Primær 3,6 Sekundær 32,2 Tertiær 64,2 Sysselsette fordelt på sektor % Offentleg forvaltning 29,4 Privat sektor og offentlige føretak 70,5

7 Foto: Ole Jakob Aarland 7

8 Næring: To tredelar av arbeidsplassane i kommunen er knytt til private verksemder. Industrien er største næring, og mykje av denne er lokalisert på industriområdet på Mongstad. Bergen og omland er Nord-europa si nest største hamn etter Rotterdam, og Mongstad står for 2/3 av dette. 8 Største aktør er oljeraffineriet til Mongstad, som produserar 120% av Noreg sitt bensinforbruk. Anna industriell aktivitet i Mongstadområdet (dvs. Mongstad Sør) er og av vesentleg tyding for verdiskapinga i kommunen. Gjennomføring av planane om auka tilførsel av gass til industriområdet vil legge eit godt grunnlag for ytterlegare verdiskaping, næringsetablering og arbeidsplassar for dei som bur i regionen. Av industri lokalisert andre stader i kommunen er Geco Fjord Instruments i Knarvik og Fossafe på Fammestad blant dei største aktørane. Auka tal på innbyggjarar inneber auka etterspurnad etter varer og tenester. Stadig fleir vel og Nordhordland som reisemål, og dette bidreg og til verdiskaping og arbeidsplassar. Dei seinare åra har denne sektoren stadig ekspandert, og særleg er det vare- og tenestetilbodet i søre del av kommunen som er utvida

9 Den indre farleia Den indre farleia strekk seg frå Bergen, via Askøy og Salhus, Litlebergen og gjennom Alverstraumen og inn i dei marine innsjøane i Nordhordland, forbi Lyngheisenteret på Lygra og Utvandrarsenteret på Sletta, gjennom Kjelstraumen og fram til Fensfjorden mellom Mongstad og Fedje. Undervegs opplev du vakkert natur- og kulturlandskap, mange kulturminne og opplevings - stader som t.d. Lindås sjøsluser. Farleia vart skapt av isen, og her har det budd folk dei siste 8000 åra. Vi finn framleis spor etter t.d. steinalderbusetnader, vikingane og ikkje minst samferdsla som har vore så viktig for nasjonen og utviklinga i kystkulturen opp gjennom tidane. Skaffar du deg Farleiguiden, har du rik tilgang på informasjon om det som var og det som er. Du kan og sjå på (alle foto: Ole Jakob Aarland) 9

10 Garn og ull med historisk sus Like ved Osterfjorden, i idylliske omgivelser ligger Hillesvåg Ullvarefabrikk as. Fabrikken er en solid produksjonsbedrift som ble startet i Bedriften har vært i samme familie i over 100 år og har gjennom fire generasjoner levert kvalitets - produkter - for det meste basert på norsk ull. Her produseres ull til toving og håndarbeidsgarn i ull til både produsenter og privatmarked. Garn og ull selges under merkenavnet HIFA. Et bredt sortiment gjør at HIFA-garn og -ull i dag er et naturlig valg for mange håndverkere, designere, kunstnere og andre som vil utfolde sin kreativitet og skaperevne. Produksjonen En stor del av de gamle, opprinnelige maskinene og teknologien er bevart og fremdeles i bruk ved fabrikken. En rundtur i den gamle, fire etasjers trebygningen vil nær bli en vandring i et levende museum - En historisk reise i ullproduksjonen fra råvare til ferdig garn. 10 Butikken I tillegg til egenproduserte varer, tilbys også en rekke relaterte produkter innen strikking og toving. Utsalget ved fabrikken har gradvis utviklet seg fra å være et enkelt fabrikkutsalg til å bli en flott, moderne butikk. Her vil du finne kreasjoner utformet av designere som har latt seg inspirere av det nordiske. Kjente merker som Oleana, Tuva Tøv, Janus, Safa, Tyrihans, Sølvsmidja og TinnPer er alle representert. Man finner til enhver tid et rikholdig utvalg av strikkeplagg, tøfler, pledd, undertøy, sokker, silkesjal, silkeskjørt, søljer, elgskinn-produkter mm Velkommen til Hillesvåg Ullvarefabrikk!

11 11

12 12

13 Sanitæranlegg golvvarmeanlegg totalentreprenør på rehabilitering BUTIKK MED UTSTILLING Døgnvakt: Knarvik Vi har alt innen byggevarer og trelast Åpningstider: man.-fre , lør Tlf Fax R Alt innen anlegg og transport Adresse: Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø Opningstidene er: Telefon: Fax: Døgnvakt:

14 Lindås kommune førar ein aktiv bustadpolitikk Kommunen skal framstå som eit godt alternativ for alle som ønskjer å busetje seg i regionen. Med sin rike tilgang til natur om råde i fjellet og ved fjorden, sitt levande kulturliv og samtidig nærleik til storbyen Bergen, har Lindås alle føresetnader til å vere ein heim heile livet. Det er ein visjon i bustad politikken å bidra til bygginga av denne heimen. 14 Det viktigaste vert løyst av arealpolitikk og den private marknaden, men einskilde tiltak er naudsynt: Springbrettbustader Springbrettbustader er rimelege bustader med nøktern standard for innbyggjarar som av økonomiske grunner har problem med å vere aktørar i den vanlege bustadmarknaden. Gjennom kommunalt engasjement vert bustadene planlagt og oppført, før dei vert seld til målgruppa. I samarbeid med Husbanken og private finansieringsinstitusjonar vil kommunen sikre huskjøparen rimeleg finansiering. Marknadsverdien av den kommunale innsatsen skal følgje bustaden, og ikkje bustadeigaren. Startlån er ei behovsprøvd ordning og skal først og fremst gå til dei som har problem med å få lån/topplån i private bankar, eller dokumenterer behov for billegare lån. Lindås kommune administrerer midlar frå Hus banken til vidare utlån i form av Startlån. Startlån kan nyttast til kjøp eller bygging av bustad, til refinansiering eller til utbetring/ tilpassing av bustad for funksjonshemma og eldre. Tilskot til etablering skal hjelpe særleg vanskelegstilte husstandar med svak økonomi til å fullfinansiera kostnadane, anten dette gjeld kjøp av brukt bustad, eller bygging av ny. Tilskotet får pant i bustaden i 10 år - nedskrive med 10% per år. Resttilskotet vert krevd tilbakebetalt dersom bustaden vert seld/bruksendra innan desse 10 åra. Tilskot til tilpassing kan brukast til heilt eller delvis dekking av utgifter til spesialtilpassing eller mindre utbetringar av bustaden, der husstanden har medlemmer som er funksjons - hemma, har rørslevanskar, er sosialt vanskelegstilte eller er over 60 år. Bustønad er ei stønadsordning administrert av Husbanken/kommunen med det formål å medverke til at eldre, uføre og barnefamiliar med svak økonomi skal kunne kjøpa eller bli buande i ein god og føremålstenleg bustad. Bustønaden er behovsprøvd ut frå forholdet mellom bu-utgifter og husstanden si samla inntekt. Det blir stilt krav både til husstanden og bustaden.

15 Foto: Ole Jakob Aarland 15

16 Verdt å besøke Lindås skulemuseum ligg på Vassel, ved Bjørndalsvatnet, og er drive av Lindås kommune. Skulehuset, leikeplassen og uthuset ligg slik det gjorde då det var i bruk, og gjev eit autentisk inntrykk av eit skuleanlegg av første generasjon i Lindås. Huset vart bygt i 1880-åra, som det første huset for skuleføremål i denne krinsen. Første høgda har innreiing og utstyr frå 1920-åra og frametter, medan andre høgda skal gje inntrykk av ei stove brukt til omgangsskule. Bilete frå skulemuseet 16 Roparshaugsamlinga ligg på Øvretveit, og er samansett av eit lemstovehus i ut - forming som i 1850-åra, med innbu og reiskap frå kring 1850 til Omvising etter avtale på skulemuseet og Roparshaugsamlinga, kontakt Lindås kommune, kulturkontoret, Strilamuseet ligg på Seim, og er drive av Lindås Sogelag med medverknad frå Lindås kommune. Bilete frå husmannsplassen Vikjæ i Eikangervåg Museet har utstillingar som viser bruken av reiskapar, husbunad og drakter frå Lindåsbygdene. Opningstider er sundagar kl frå 14. mai til 30. september. For omvising til andre tider: Kontakt Konrad Ulvatn på

17 17

18 18 Foto: Per Arne Ellefsen

19 VELKOMMEN TIL WESTLAND HOTEL Westland Hotel ligger kun 50 minutter fra Bergen sentrum med en fantastisk panoramautsikt til alle kommunene i regionen Nordhordland. Hotellet ligger idyllisk til i hjertet av øyriket Lindås og er et flott utgangspunkt for dagsturer til regionens mange attraksjoner. Her er muligheter for opplevelser og rekreasjon enten en ønsker å reise rundt eller bare slappe av og nyte tilværelsen... Westland Hotel er et moderne forretnings/konferanse, ferie- og fritidshotell med flotte fasiliteter og mange muligheter. Hotellet har 44 komfortable rom, 88 sengeplasser, Panorama Restaurant med plass til 150 gjester, Slusen Bar og Nattklubb med plass til 150 gjester, lyse og trivelige kurs og konferanse/selskapslokaler, koselige og komfortable salonger og nydelig hage og uteområde 19 Panorama Restaurant I omgivelser som innbyr til hyggelige sammenkomster enten det er med familie, gode venner eller forretningsforbindelser. Vår restaurant i 2. etasje er viden kjent for sitt fremragende kjøkken og fantastiske utsikt til fjord, fjell og hav. Her kan man sitte en hel kveld og nyte enestående mat og drikke. Catering Vi leverer selskapsmat til alle anledninger, små som store arrangementer. Vi tilbyr rikholdige koldtbord med og uten varmretter, selskapsmiddager, tapasbuffeer, spekemat, snitter og julens delikatesser når sesong Lindås Tlf

20 20 Ta turen til Møblér Knarvik, Nordhordlands største møbelsenter med m 3 utstilling. Stort utvalg fra anerkjente leverandører. Velkommen innom for en hyggelig handel! Som du vil! Møbelutsalget Bjarne Foss AS Knarvik Sentrum - Telefon Åpningstider: (18)

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer